< Return to Video

Disney Infinity Play Lab - Intro

 • 0:04 - 0:06
  Dhe, në cilen klasë vijon mësimet?
 • 0:06 - 0:07
  Në të dyten
 • 0:07 - 0:08
  Në të dhjeten
 • 0:08 - 0:09
  Në të paren
 • 0:09 - 0:10
  Unë isha në klasë të 8 kur
 • 0:10 - 0:11
  Mësova të
 • 0:11 - 0:11
  Programoja
 • 0:12 - 0:12
  Për herë të parë u bëra
 • 0:12 - 0:14
  Me kompjuter kur isha
 • 0:14 - 0:14
  Në klasë të 6
 • 0:15 - 0:16
  Ajo që më entuiziazmon
 • 0:16 - 0:17
  Eshtë fakti se
 • 0:17 - 0:18
  Unë mundem
 • 0:18 - 0:19
  T'i rregulloj problemet e njerëzve
 • 0:19 - 0:22
  Ti mund të shprehesh,
  ti mund të ndërtosh gjëra nga një ide
 • 0:23 - 0:26
  Shkenca kompjuterike është bazë
  për shumë gjëra
 • 0:26 - 0:28
  Të cilat studentët dhe profesionalistët
 • 0:28 - 0:31
  Do bënin për 20 apo 30 vitet e ardhshme
 • 0:31 - 0:32
  Mua më pëlqen programimi sepse
  më pëlqen
 • 0:32 - 0:34
  T'u ndihmoj njerëzve
 • 0:34 - 0:36
  Unë kam mundësi që të ndërtoj diçka
 • 0:36 - 0:38
  Që do ta bënte jeten e njerëzve
  më të lehtë
 • 0:38 - 0:39
  Mendoj se kjo që ne kemi është
 • 0:39 - 0:40
  Ndër gjërat më të
 • 0:40 - 0:41
  Afërta me superfuqit
 • 0:41 - 0:42
  Fillimi është pjesa më e rëndësishme
 • 0:42 - 0:46
  Edhe unë jam një fillestare,
  andaj dua që ti të mësosh me mua
 • 0:46 - 0:48
  Unë jam John Vechey
Title:
Disney Infinity Play Lab - Intro
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
02:45

Albanian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions