Return to Video

Minecraft: Voyage Aquatic Congratulations

 • 0:00 - 0:02
  تبریک!
 • 0:02 - 0:03
  شما توانستید انجام دهید!
 • 0:03 - 0:04
  تبریک!
 • 0:04 - 0:06
  شما توانستید انجام دهید!
 • 0:06 - 0:07
  تبریک!
 • 0:07 - 0:10
  تبریک!
 • 0:10 - 0:11
  چه روز خوبی!
 • 0:11 - 0:15
  تمام گنج یابی ما را به ساخت کانال
  ماینکرافت هدایت کرد.
 • 0:15 - 0:19
  صدف های ناتیلوس، صندوقچه های گنج،
  و من فقط عاشق رنگ منشوری هستم.
 • 0:19 - 0:23
  و یادگرفتیم چگونه با حلقه ها و
  شرطی ها کدنویسی کنیم.
 • 0:23 - 0:26
  صحبت از کدنویسی شد، یک سطح دیگر
  برای این جستجو وجود دارد.
 • 0:26 - 0:28
  آیا آماده ماجراجویی های آن هستید؟
 • 0:28 - 0:31
  این یک سطح بازی آزاد است و
  شما می توانید از مهارتهای کدنویسی خود
 • 0:31 - 0:33
  برای ساخت چیزی غیرقابل باور استفاده کنید.
 • 0:33 - 0:39
  هامممم... مکانی برای مخفی کردن گنجتان
  یک بنای تاریخی زیر آب، یک قلعه مرجانی؟
 • 0:39 - 0:42
  آه... چقدر ایده.
 • 0:42 - 0:47
  سعی کن برای ایجاد یک عمل تکرارپذیر از حلقه ها
  و برای سناریوهای پیش بینی ناپذیر
 • 0:47 - 0:49
  از شرطی ها استفاده کنی.
 • 0:49 - 0:53
  شما مطمئناً تا به حال ثابت کرده اید
  که یک کدنویس بی باک هستید
 • 0:53 - 0:56
  و من نمی توانم صبر کنم تا ببینم چه چیزی می سازید.
 • 0:56 - 0:59
  و امیدوارم ماجراهای شما با کد به اینجا ختم نشود.
 • 0:59 - 1:01
  سفر بخیر!
 • 1:01 - 1:02
  زیرنویس توسط انجمن Amara.org
Title:
Minecraft: Voyage Aquatic Congratulations
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:02

Persian subtitles

Revisions