< Return to Video

OK Go - Here It Goes Again

 • 0:21 - 0:23
  It soe tsien oere węze kinne, mar oan de oare kant
 • 0:23 - 0:26
  Ik kin my neat mear heuge sűnt kertier foar fjouwer
 • 0:27 - 0:30
  Doch dyn klean oan, de twadde kant fan Surfer Rosa
 • 0:30 - 0:33
  En do litst my folslein ferbjustere achter
 • 0:37 - 0:40
  Krekt ast do tinkst kontrôle te hawwen
 • 0:40 - 0:42
  Krekt ast do tinkst dat it fęst stiest
 • 0:42 - 0:44
  Krekt ast do alles op in rigje hast
 • 0:44 - 0:47
  Oh hjir giet it, hjir giet it, hjir giet it wer
 • 0:48 - 0:49
  Oh, hjir giet it wer
 • 0:49 - 0:52
  Ik hie it witte moatten, witte moatten, alwer witte moatten
 • 0:53 - 0:54
  Mar hjir giet it wer
 • 0:55 - 0:57
  Oh, hjir giet it wer
 • 1:01 - 1:03
  It begjint maklik, wat simpels, wat sleau
 • 1:03 - 1:06
  Wat langsum nei de ein fan de reserves
 • 1:07 - 1:10
  Smyt no linen fan de goedkeape venesjaanske jaloezyen
 • 1:10 - 1:12
  Dyn auto rydt fan de stoepe ôf
 • 1:17 - 1:19
  Krekt ast do tinkst kontrôle te hawwen
 • 1:19 - 1:22
  Krekt ast do tinkst dat it fęst stiest
 • 1:22 - 1:24
  Krekt ast do alles op in rigje hast
 • 1:24 - 1:26
  Oh hjir giet it, hjir giet it, hjir giet it wer
 • 1:27 - 1:29
  Oh, hjir giet it wer
 • 1:29 - 1:31
  Ik hie it witte moatten, witte moatten, witte moatten, alwer
 • 1:32 - 1:33
  Mar hjir giet it wer
 • 1:33 - 1:35
  Oh, hjir giet it
 • 1:35 - 1:36
  Oh, hjir giet it
 • 1:37 - 1:39
  Oh, hjir giet it wer
 • 1:40 - 1:41
  Oh, hjir giet it wer
 • 2:06 - 2:09
  Ik tink dat der in trochbraak węze moat yn de monotony
 • 2:09 - 2:12
  Mar Jezus, wannear't it reint dat it spielt
 • 2:13 - 2:15
  Doch dyn klean oan, de twadde kant fan Surfer Rosa
 • 2:15 - 2:19
  En do ferlitst my, ja, do ferlitst my
 • 2:21 - 2:25
  Oh, hjir giet it wer, hjir giet it wer, hjir giet it wer
 • 2:25 - 2:26
  Oh, hjir giet it wer
 • 2:26 - 2:30
  Ik hie it witte moatten, witte moatten, witte moatten, alwer
 • 2:30 - 2:31
  Mar hjir giet it wer
 • 2:31 - 2:32
  Oh, hjir giet it
 • 2:33 - 2:34
  Oh, hjir giet it
 • 2:35 - 2:36
  Oh, hjir giet it wer
 • 2:36 - 2:37
  Ik hie witte moatten
 • 2:38 - 2:40
  Ik hie witte moatten
 • 2:40 - 2:41
  Mar hjir giet it wer
 • 2:41 - 2:44
  Oh hjir giet.. oh hjir giet... oh hjir giet... oh hjir giet
 • 2:44 - 2:46
  Oh hjir giet it wer.
 • 2:46 - 2:49
  Ik hie... ik hie...ik hie...ik hie...
 • 2:49 - 2:51
  Ik hie witte moatten.
 • 2:53 - 2:54
  Ik hie witte moatten.
 • 2:55 - 2:56
  Oh, hjir giet it wer.
 • 2:57 - 2:59
  Oh, hjir giet it wer!
Title:
OK Go - Here It Goes Again
Video Language:
English
Team:
OK Go Subtitles
Duration:
03:08

Frisian subtitles

Revisions Compare revisions