Return to Video

Лесли Хейзълтън: За четенето на Корана

 • 0:00 - 0:02
  Може би сте чували,
 • 0:02 - 0:04
  че идеята за рая в Корана
 • 0:04 - 0:06
  са 72 девици.
 • 0:06 - 0:09
  И обещавам, че ще се върна към тези девици.
 • 0:09 - 0:11
  Но всъщност тук, в северозападната част на САЩ,
 • 0:11 - 0:13
  ние живеем много близо
 • 0:13 - 0:15
  до истинската представа на Корана за рай,
 • 0:15 - 0:17
  дефиниран 36 пъти
 • 0:17 - 0:21
  като "градини напоявани от течащи потоци."
 • 0:22 - 0:25
  Тъй като живея върху къща-лодка по течението на езерото Юниън (Обедининие),
 • 0:25 - 0:28
  това има дълбок смисъл за мен.
 • 0:28 - 0:31
  Но работата е, как така това е новина за повечето хора?
 • 0:32 - 0:35
  Знам много добронамерени хора, които не са мюсюлмани,
 • 0:35 - 0:37
  които са започнали да четат Корана, но са се отказали,
 • 0:37 - 0:40
  объркани от неговата различност.
 • 0:40 - 0:42
  Историкът Томас Карлайл
 • 0:42 - 0:45
  смятал Мохамед за един от най-големите герои в света,
 • 0:45 - 0:47
  но дори и той нарича Корана:
 • 0:47 - 0:50
  "Най-изморителното четиво, с което някога съм се захващал,
 • 0:50 - 0:53
  скучна, объркана бъркотия."
 • 0:53 - 0:55
  (Смях)
 • 0:55 - 0:57
  Част от проблема, според мен,
 • 0:57 - 1:00
  е, че ние смятаме, че Корана може да бъде четен,
 • 1:00 - 1:02
  както четем книга обикновено --
 • 1:02 - 1:05
  все едно, че можем да се сгушим с него в дъждовен следобед
 • 1:05 - 1:07
  с купа пуканки наблизо,
 • 1:07 - 1:09
  все едно, че Господ --
 • 1:09 - 1:12
  и Корана е изцяло в Божия глас, който говори на Мохамед --
 • 1:12 - 1:15
  беше просто още един автор на бестселър.
 • 1:17 - 1:19
  И все пак фактът, че толкова малко хора
 • 1:19 - 1:21
  всъщност са чели Корана
 • 1:21 - 1:24
  е причината защо е толкова лесно да се цитира --
 • 1:24 - 1:27
  т.е., да се цитира неправилно.
 • 1:27 - 1:30
  Фрази и фрагменти извадени от контекста,
 • 1:30 - 1:32
  в това, което наричам подчертаната версия,
 • 1:32 - 1:35
  която е любимата както на мюсюлманските фундаменталисти,
 • 1:35 - 1:38
  така и на анти-мюсюлманските исламофоби.
 • 1:38 - 1:40
  Така че тази пролет,
 • 1:40 - 1:42
  докато се подготвях
 • 1:42 - 1:45
  да започна да пиша биографията на Мохамед,
 • 1:45 - 1:48
  осъзнах, че трябва да прочета Корана правилно --
 • 1:48 - 1:51
  колкото се може по-правилно, искам да кажа.
 • 1:51 - 1:53
  Арабският ми е сведен
 • 1:53 - 1:55
  до притежаване на речник,
 • 1:55 - 1:57
  затова взех четири известни преводи
 • 1:57 - 1:59
  и реших да ги прочета един до други,
 • 1:59 - 2:01
  стих-по-стих,
 • 2:01 - 2:04
  заедно с транслитерация
 • 2:04 - 2:07
  и оригиналния арабски от седми век.
 • 2:08 - 2:11
  Аз имах предимство.
 • 2:12 - 2:14
  Последната ми книга
 • 2:14 - 2:17
  беше за историята на разделението между шиити и сунити,
 • 2:17 - 2:20
  и затова работих отблизо с най-ранните ислямски истории,
 • 2:20 - 2:22
  така че знаех събитията,
 • 2:22 - 2:24
  на които Корана постоянно се позоваваше,
 • 2:24 - 2:26
  техния контекст.
 • 2:26 - 2:28
  Знаех достатъчно, т.е. за да знам,
 • 2:28 - 2:31
  че ще бъда турист в Корана --
 • 2:31 - 2:33
  информиран турист,
 • 2:33 - 2:35
  дори опитен,
 • 2:35 - 2:37
  но все пак външен човек,
 • 2:37 - 2:39
  агностична еврейка,
 • 2:39 - 2:41
  четяща нечия друга свещената книга.
 • 2:41 - 2:43
  (Смях)
 • 2:43 - 2:45
  Така че четях бавно.
 • 2:45 - 2:49
  (Смях)
 • 2:49 - 2:52
  Бях заделила три седмици за този проект,
 • 2:52 - 2:54
  и това, според мен се разбира под високомерие.
 • 2:54 - 2:58
  (Смях)
 • 2:58 - 3:01
  Защото се оказаха три месеца.
 • 3:03 - 3:05
  Устоях на изкушението да прескоча до края,
 • 3:05 - 3:08
  където са по-късите и по-изразено мистичните глави.
 • 3:08 - 3:10
  Но всеки път, когато си мислех, че започвам
 • 3:10 - 3:12
  да схващам Корана --
 • 3:12 - 3:14
  това чувство на "сега го осъзнах" --
 • 3:14 - 3:16
  ми се изплъзваше още същата нощ.
 • 3:16 - 3:18
  И се връщах на сутринта,
 • 3:18 - 3:21
  чудейки се дали не съм се изгубила в чужда земя.
 • 3:21 - 3:24
  И все пак терена беше много познат.
 • 3:25 - 3:27
  Коранът заявяваше, че се е появил,
 • 3:27 - 3:29
  за да поднови посланието на Тора и Евангелията.
 • 3:29 - 3:31
  Така че една трета от него
 • 3:31 - 3:33
  повтаря историите на библейски фигури,
 • 3:33 - 3:35
  като Аврам, Мойсей,
 • 3:35 - 3:38
  Йосиф, Мария, Исус.
 • 3:38 - 3:41
  Самият Бог е напълно познат
 • 3:41 - 3:44
  от раннaта му поява като Яхве --
 • 3:44 - 3:47
  ревниво настояващ, че няма други богове.
 • 3:48 - 3:51
  Присъствието на камили, планини,
 • 3:51 - 3:53
  пустинни кладенци и извори,
 • 3:53 - 3:55
  ме отнесе обратно към годините, които прекарах,
 • 3:55 - 3:57
  скитайки се из Синайската пустиня.
 • 3:57 - 3:59
  И освен това, там беше езика,
 • 3:59 - 4:01
  ритмичния такт,
 • 4:01 - 4:04
  напомняйки ми за вечерите, прекарани слушайки старейшини бедуини,
 • 4:04 - 4:07
  да рецитират стихотворения с часове,
 • 4:07 - 4:10
  изцяло по памет.
 • 4:10 - 4:12
  И започнах да осъзнавам,
 • 4:12 - 4:15
  защо се казва,
 • 4:15 - 4:18
  че Коранът е наистина Коран,
 • 4:18 - 4:20
  само на арабски.
 • 4:20 - 4:22
  Вземете Фаатиха,
 • 4:22 - 4:24
  седем-стишната начална глава,
 • 4:24 - 4:28
  която е божията молитва и израелската Шема в исляма, взети заедно.
 • 4:29 - 4:31
  Това са само 29 думи на арабски,
 • 4:31 - 4:35
  но между 65 до 72 в превод.
 • 4:35 - 4:37
  И все пак колкото повече добавяте,
 • 4:37 - 4:40
  толкова повече сякаш липсва.
 • 4:40 - 4:43
  Арабският има заклинателна,
 • 4:43 - 4:45
  почти хипнотична, характерна черта,
 • 4:45 - 4:48
  която моли да бъде изслушана, вместо прочетена,
 • 4:48 - 4:51
  почувствана вместо анализирана.
 • 4:51 - 4:53
  Той иска да бъде скандиран на глас,
 • 4:53 - 4:56
  да излее музиката си в ушите и върху езика.
 • 4:56 - 4:58
  Така че Корана на английски език,
 • 4:58 - 5:01
  е нещо като сянка на себе си,
 • 5:01 - 5:04
  или както Артър Арбъри нарича своята версия,
 • 5:04 - 5:06
  "тълкуване."
 • 5:07 - 5:10
  Но не всичко е изгубено в превода.
 • 5:10 - 5:13
  Както Корана обещава, търпението се възнаграждава,
 • 5:13 - 5:15
  и има много изненади --
 • 5:15 - 5:18
  степен на екологично съзнание например,
 • 5:18 - 5:21
  и на хора просто като раби на Божието творение,
 • 5:21 - 5:24
  ненадминати в Библията.
 • 5:24 - 5:27
  И където Библията са обръща единствено към мъжете,
 • 5:27 - 5:29
  използвайки второ и трето лице мъжки род,
 • 5:29 - 5:32
  Корана включва жените --
 • 5:32 - 5:34
  говорейки, например,
 • 5:34 - 5:36
  за вярващи мъже и вярващи жени --
 • 5:36 - 5:39
  почтени мъже и почтени жени.
 • 5:41 - 5:43
  Или вземете скандалния стих
 • 5:43 - 5:45
  за убиването на неверниците.
 • 5:45 - 5:47
  Да, той казва това,
 • 5:47 - 5:50
  но в много специфичен контекст:
 • 5:50 - 5:52
  очакваното завоевание
 • 5:52 - 5:54
  на свещения град Мека,
 • 5:54 - 5:57
  където биенето било обикновено забранено.
 • 5:57 - 6:00
  И разрешението идва пълно с уговорки.
 • 6:00 - 6:03
  Не, вие трябва да убиете неверниците в Мека,
 • 6:03 - 6:06
  но вие можете, имате право да го сторите,
 • 6:06 - 6:09
  но само ако гратисния период е приключил,
 • 6:10 - 6:13
  и само ако няма друга неприятност на мястото,
 • 6:13 - 6:16
  и само ако се опитат да ви спрат да достигнете до Кааба,
 • 6:16 - 6:19
  и само ако ви атакуват първи.
 • 6:19 - 6:22
  И дори тогава -- Бог е милостив,
 • 6:22 - 6:25
  прошката е върховна --
 • 6:25 - 6:27
  и така, по същество,
 • 6:27 - 6:29
  по-добре не го правете.
 • 6:29 - 6:32
  (Смях)
 • 6:32 - 6:35
  Това може би беше най-голямата изненада --
 • 6:35 - 6:37
  колко гъвкав е Корана,
 • 6:37 - 6:39
  особено в съзнания, които не са
 • 6:39 - 6:42
  фундаментално непреклонни.
 • 6:42 - 6:45
  "Някои от тези стихове са категорични по смисъл", се казва:
 • 6:45 - 6:48
  "а други са двусмислени.
 • 6:48 - 6:50
  Извратените по душа
 • 6:50 - 6:52
  ще се стремят към двусмислиците,
 • 6:52 - 6:54
  опитвайки се да създадат раздори,
 • 6:54 - 6:57
  като налагат своите собствени тълкувания.
 • 6:57 - 7:00
  Само Бог знае истинското значение."
 • 7:01 - 7:03
  Фразата "Бог е изтънчен,"
 • 7:03 - 7:05
  се появява отново и отново.
 • 7:05 - 7:07
  И наистина, като цяло Корана е далеч по-изтънчен,
 • 7:07 - 7:09
  отколкото повечето от нас са били накарани да повярват.
 • 7:09 - 7:11
  Както, например,
 • 7:11 - 7:13
  това малко нещо
 • 7:13 - 7:16
  за девиците и рая.
 • 7:16 - 7:19
  Старомодния ориентализъм влиза в игра тук.
 • 7:20 - 7:22
  Думата, която се използва четири пъти
 • 7:22 - 7:24
  е Хурис,
 • 7:24 - 7:26
  която се превежда като
 • 7:26 - 7:29
  тъмнооки девици с издути гърди,
 • 7:29 - 7:32
  или като руси, надарени девици.
 • 7:33 - 7:35
  И все пак, това което е в оригиналния арабски
 • 7:35 - 7:38
  е тази една дума: Хурис.
 • 7:39 - 7:42
  Няма издути гърди, нито пък големи бюстове на хоризонта.
 • 7:42 - 7:44
  (Смях)
 • 7:44 - 7:46
  Това може да е начин, по който да се казва
 • 7:46 - 7:48
  чисти същества -- като ангели --
 • 7:48 - 7:51
  или може да е подобно на гръцките думи Курос или Коре,
 • 7:51 - 7:53
  вечна младост.
 • 7:53 - 7:56
  Но истината е, че никой не знае,
 • 7:56 - 7:58
  и това е най-важното.
 • 7:58 - 8:00
  Тъй като Коранът е съвсем категоричен,
 • 8:00 - 8:02
  когато казва, че ще бъдете
 • 8:02 - 8:05
  "ново създание в рая,"
 • 8:05 - 8:07
  и че ще бъдете "пресъздадени
 • 8:07 - 8:10
  във форма, непозната за вас,"
 • 8:10 - 8:13
  което ми се струва далеч по-привлекателна перспектива
 • 8:13 - 8:15
  от девица.
 • 8:15 - 8:23
  (Смях)
 • 8:23 - 8:26
  И числото 72 никога не се появява.
 • 8:26 - 8:28
  Няма 72 девици
 • 8:28 - 8:30
  в Корана.
 • 8:30 - 8:33
  Тази идея се е появила 300 години по-късно,
 • 8:33 - 8:36
  и повечето ислямски учени я смятат за равностойността
 • 8:36 - 8:38
  на хора с крила, седящи в облаците,
 • 8:38 - 8:40
  и дрънкащи на арфи.
 • 8:41 - 8:44
  Рая е точно обратното.
 • 8:44 - 8:46
  Той не е девственост,
 • 8:46 - 8:48
  той е плодовитост,
 • 8:48 - 8:50
  изобилие,
 • 8:50 - 8:52
  това са градини, напоени
 • 8:52 - 8:55
  от течащи потоци.
 • 8:55 - 8:57
  Благодаря ви.
 • 8:57 - 9:12
  (Ръкопляскания)
Title:
Лесли Хейзълтън: За четенето на Корана
Speaker:
Lesley Hazleton
Description:

Лесли Хейзълтън седнала един ден да чете Корана. И това, което открила -- като човек, който не е мюсюлман, самоопределяща се като "турист " в ислямската свещена книга -- не е онова, което е очаквала. Със сериозна ерудиция и топло чувство за хумор, Хейзълтън споделя благоволението, съобразителността и мистерията, които открила в този развенчаващ митове разговор от TEDxRainier.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:13
Anton Hikov added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions