Return to Video

Refugees & Migrants: Interview with Foni Joyce

 • 0:03 - 0:07
  Foni Joyce là người tị nạn từ Nam Sudan.
 • 0:07 - 0:09
  Phony, cảm ơn chị đã
  tham gia với chúng tôi.
 • 0:09 - 0:12
  Liên hợp quốc ước tính
 • 0:12 - 0:16
  có 20 triệu người tị nạn trên thế giới
  vào cuối năm nay.
 • 0:16 - 0:19
  Chúng ta thường nghe về
  các chỉ số vĩ mô
 • 0:19 - 0:21
  mà ít đi vào những câu chuyện
  cá nhân hơn
 • 0:21 - 0:24
  có thể gây tiếng vang và
  đem lại nhận thức và thay đổi.
 • 0:24 - 0:26
  Chị hãy chia sẻ thêm
  với chúng tôi về
 • 0:26 - 0:28
  trải nghiệm của chị
  khi là nạn dân.
 • 0:28 - 0:30
  Cảm ơn câu hỏi của chị.
 • 0:30 - 0:32
  Như chị vừa giới thiệu
  tôi là Foni Joyce
 • 0:32 - 0:36
  Tôi sinh ra ở Sudan, nhưng
  trước đó là Nam Sudan.
 • 0:37 - 0:40
  Ba mẹ tôi rời khỏi đất nước mình
  vào năm 1981.
 • 0:40 - 0:44
  do chiến tranh và họ đã
  phải đi bộ một quãng đường dài
 • 0:44 - 0:47
  từ Nam Sudan để tới Uganda
 • 0:47 - 0:49
  trước khi tới được Kenya
 • 0:49 - 0:51
  và đó là một trong những trải nghiệm
 • 0:51 - 0:53
  phải nói đúng ra là chạy để được sống.
 • 0:53 - 0:55
  Vì ba tôi là nhà báo
 • 0:55 - 0:58
  và ông bị người ta săn đuổi
 • 0:58 - 1:00
  vì họ cho rằng
  ông là người đưa tin
 • 1:00 - 1:02
  và ông đúng là đã phải
 • 1:02 - 1:07
  đi bộ một quãng dài
  chỉ để giữ lấy mạng sống.
 • 1:07 - 1:11
  để gia đình được an toàn
  và cuối cùng ông đã tới Nairobi,
 • 1:11 - 1:14
  chúng tôi hiện đang ở đó
  với các anh chị em của tôi và mẹ tôi.
 • 1:17 - 1:20
  Chúng ta đang phát biểu trước
  phiên họp toàn thể
 • 1:20 - 1:22
  của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc
  về giải quyết
 • 1:22 - 1:24
  cuộc di cư quy mô lớn
  của nạn dân và di dân
 • 1:24 - 1:27
  sẽ được tổ chức vào ngày 19/09/2016.
 • 1:27 - 1:30
  Đó sẽ là diễn đàn cốt lõi
  cho các nước thành viên
 • 1:30 - 1:31
  để xác định kế hoạch
  đáp ứng nhu cầu
 • 1:31 - 1:35
  nhân văn trước mắt
  và phát triển lâu dài hơn.
 • 1:35 - 1:38
  Làm sao mà kết quả của
  hội nghị này
 • 1:38 - 1:40
  có thể tạo khác biệt cho
  người như chị và gia đình chị?
 • 1:41 - 1:43
  Kết quả của hội nghị này
 • 1:43 - 1:44
  đóng vai trò sống còn
 • 1:44 - 1:49
  bởi vì các chính sách sẽ ra đời
  và các chính sách đó
 • 1:49 - 1:52
  sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi,
  của anh chị em của tôi
 • 1:52 - 1:55
  và những nạn dân khác
  theo cách tích cực
 • 1:55 - 1:57
  bởi vì nếu chính sách ra đời
 • 1:57 - 2:01
  về giáo dục, dịch vụ công,
 • 2:02 - 2:05
  về giấy phép lao động và
  tất cả mọi thứ đó
 • 2:05 - 2:08
  sẽ thúc đẩy người tị nạn chúng tôi
  thành nhà hoạt động vì nhân quyền
 • 2:08 - 2:09
  trong cộng đồng của mình.
 • 2:09 - 2:12
  Nhờ đó, chúng tôi
  được trao quyền năng lực
 • 2:12 - 2:14
  và chúng tôi được trao quyền
 • 2:14 - 2:16
  điều đó đương nhiên sẽ giúp
 • 2:17 - 2:21
  chúng tôi trở thành những người kiến tạo
  hòa bình cho đất nước,
 • 2:21 - 2:25
  thế nên, nếu hội nghị này thúc đẩy
  hoạch định chính sách tích cực
 • 2:25 - 2:28
  thì chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng
  vô cùng lớn đến cuộc sống của chúng tôi.
 • 2:30 - 2:34
  Chị cũng tham gia cùng
  các hội thảo về người trẻ tị nạn toàn cầu.
 • 2:35 - 2:36
  Chị hi vọng sẽ thấy ngôn ngữ nào
 • 2:36 - 2:39
  trong văn bản kết quả
  hội nghị dự kiến
 • 2:39 - 2:41
  Hiệp định toàn cầu về người tị nạn
 • 2:41 - 2:43
  để đảm bảo những đóng góp độc đáo
  của thanh niên
 • 2:43 - 2:45
  cho quá trình này mang tính đại diện?
 • 2:46 - 2:50
  Tôi mong được thấy người trẻ
  được tạo nhiều điều kiện hơn
 • 2:51 - 2:54
  nhiều cơ hội để họ
  nêu lên quan điểm của họ,
 • 2:54 - 2:57
  nhiều cơ hội hơn để họ
 • 2:57 - 2:59
  nắm vai trò lãnh đạo
  và có kỹ năng lãnh đạo
 • 2:59 - 3:02
  vì tôi tin
  nếu họ được trao cơ hội,
 • 3:02 - 3:05
  thì chắc chắn họ sẽ trở thành
  người lãnh đạo,
 • 3:05 - 3:08
  họ sẽ là sự thay đổi
  mà chúng ta mong được thấy.
 • 3:08 - 3:12
  Bằng cách đó, hội nghị toàn cầu
  và các nhân viên
 • 3:12 - 3:17
  tôi mong được thấy họ có nhiều
  cơ hội học tập hơn,
 • 3:17 - 3:19
  có kỹ năng xây dựng năng lực,
 • 3:19 - 3:22
  và họ được khai sáng
 • 3:22 - 3:25
  và năng động hơn
  trong những việc họ làm.
 • 3:25 - 3:28
  Điều đó thay đổi cuộc đời họ và
  họ sẽ trở thành
 • 3:29 - 3:33
  những người tốt hơn để dẫn dắt
  các thế hệ tương lai.
 • 3:34 - 3:37
  Chị vừa nhắc đến xây dựng hòa bình.
 • 3:37 - 3:40
  Thanh niên thường bị nhiều người
  coi là một hiểm họa.
 • 3:40 - 3:44
  Chị nghĩ điều gì sẽ giúp đảm bảo
  rằng thanh niên
 • 3:44 - 3:46
  có thể lãnh đạo
  trong xây dựng hòa bình?
 • 3:46 - 3:48
  Họ có thể lãnh đạo
  trong xây dựng hòa bình
 • 3:48 - 3:51
  nếu họ được trao cơ hội.
 • 3:51 - 3:53
  Nếu họ được trao quyền,
  nếu họ được cố vấn.
 • 3:54 - 3:56
  Người trẻ có
  tiềm năng chưa được khai phá
 • 3:56 - 4:00
  và nếu họ không được quan tâm,
  nếu không ai để tâm đến họ,
 • 4:00 - 4:04
  thì chẳng có bất kỳ điều gì sẽ tạo nên
  bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì sẽ
 • 4:04 - 4:06
  để tâm đến họ
  sẽ khiến họ bị sai đường lạc lối.
 • 4:07 - 4:09
  Nhưng nếu chúng ta
  quan đến kỹ năng họ có,
 • 4:09 - 4:12
  nếu chúng ta đầu tư cho kỹ năng
  mà người trẻ có,
 • 4:12 - 4:14
  thì chắc chắn họ sẽ là
  người xây dựng hòa bình.
 • 4:14 - 4:18
  Nếu họ bị phớt lờ và
  bị cho là thụ động
 • 4:18 - 4:20
  điều đó chẳng giúp ích gì nhiều
 • 4:20 - 4:22
  vì họ sẽ thấy
  chẳng ai quan tâm họ.
 • 4:22 - 4:24
  Nhưng nếu được dành thời gian và
 • 4:24 - 4:26
  có được sự quan tâm
  họ cần,
 • 4:26 - 4:27
  nếu họ được lắng nghe,
 • 4:27 - 4:30
  nếu họ được cố vấn,
  nếu họ được giúp xây dựng kỹ năng,
 • 4:30 - 4:33
  nếu họ được chúng ta đồng hành,
 • 4:33 - 4:35
  được cố vấn về nhiều thứ,
 • 4:35 - 4:38
  ở nhiều nơi,
  họ sẽ có muốn sử dụng
 • 4:38 - 4:40
  tiềm năng họ có
 • 4:40 - 4:42
  và chúng ta sẽ trở thành
  những người xây hòa bình.
 • 4:43 - 4:46
  Vâng. Cảm ơn chị đã tham gia
  và chia sẻ chuyện của chị.
 • 4:46 - 4:47
  Rất vinh hạnh.
  Cảm ơn chị.
 • 4:47 - 4:50
  Cảm ơn chị Foni Joyce.
Title:
Refugees & Migrants: Interview with Foni Joyce
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Refugee Crisis and Solutions
Duration:
04:58

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions