Return to Video

How To Make A Sprite

 • 0:00 - 0:04
  สไปรท์แล็บ วิธีสร้างสไปรท์
 • 0:07 - 0:11
  ได้เวลามาสนุกกับสไปรท์แล็บแล้วค่ะ
 • 0:11 - 0:14
  ก่อนอื่นก็มาตั้งค่าสไปรท์กันก่อน
 • 0:14 - 0:18
  ในการเพิ่มสไปรท์ใหม่
  ใช้บล็อก "ทำสไปรท์ใหม่" นะคะ
 • 0:20 - 0:23
  บล็อกนี้ให้สไปรท์ของคุณมีชุดด้วย
 • 0:23 - 0:24
  และตำแหน่งด้วยค่ะ
 • 0:25 - 0:27
  หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของสไปรท์
 • 0:27 - 0:29
  ให้คลิกที่หมุด และบล็อกตำแหน่ง
 • 0:30 - 0:31
  แล้วลากไปยังจุดที่ต้องการค่ะ
 • 0:33 - 0:36
  เปลี่ยนขนาดของสไปรท์ก็ได้นะคะ
 • 0:36 - 0:40
  ถ้าจะให้ตัวเล็กลง
  ใช้บล็อก ตั้งค่าขนาด
 • 0:40 - 0:43
  และพิมพ์ตัวเลขที่น้อยกว่า 100
 • 0:43 - 0:46
  หากมีสไปรท์สองตัวหรือมากกว่า
  ที่มีชุดเดียวกัน
 • 0:46 - 0:48
  ก็จะเปลี่ยนทั้งหมดพร้อมกัน
 • 0:50 - 0:54
  ทีนี้ทำให้สไปรท์ขยับกัน
  ด้วย "พฤติกรรม" ดีกว่า
 • 0:54 - 0:58
  ลองเริ่มจากให้มันหมุนขวาค่ะ
 • 0:58 - 1:02
  พอเริ่มแล้ว มันจะหมุนอย่างนั้นซ้ำ ๆ
 • 1:02 - 1:04
  หรือจนกว่าเราจะบอกให้ัมันหยุด
 • 1:06 - 1:09
  แค่นี้แหละค่ะ ต่อไปก็ตาคุณนะ
Title:
How To Make A Sprite
Description:

more » « less
Video Language:
Spanish (Spain)
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:17
TranslateByHumans edited Thai subtitles for How To Make A Sprite

Thai subtitles

Revisions