Return to Video

#opendata

 • 0:20 - 0:25
  Åpne offentlige data er informasjon som myndighetene samler inn som ledd i sitt arbeid,
 • 0:25 - 0:28
  og som de så gjør tilgjengelig slik at andre kan bruke dem til nye formål.
 • 0:28 - 0:30
  Det dreier seg om åpne offentlige data.
 • 0:30 - 0:34
  Og åpen betyr fritt for alle til å bruke, gjenbruke og spre videre.
 • 0:34 - 0:40
  Bevegelsen for åpne data vil endre forholdet mellom borgere og myndigheter
 • 0:40 - 0:42
  slik at alle er like godt informert om hva som foregår.
 • 0:42 - 0:44
  og hvis alle vet hva som skjer,
 • 0:44 - 0:48
  Da vil det bli lettere for alle å delta på like fot i samfunnet.
 • 0:48 - 0:53
  Livene våre styres i økende grad av data, faktisk ER livene våre i økende grad data.
 • 0:53 - 0:58
  Hvis vi ikke får innsyn i informasjon om oss selv,
 • 0:58 - 1:00
  hvor vi bor, hvem som representerer oss,
 • 1:00 - 1:05
  hvilke bedrifter som får kontrakter med det offentlige og så videre,
 • 1:05 - 1:08
  vil det etter hvert undergrave demokratiet.
 • 1:08 - 1:10
  Det dreier seg om mye mer enn hva myndighetene gjør.
 • 1:10 - 1:14
  Myndighetene er bare én av deltakerne i samfunnet.
 • 1:14 - 1:20
  I realiteten er det som skjer nå starten på en stor, global, sosial endringsprosess.
 • 1:20 - 1:24
  Sammen kan vi endre måten samfunnet fungerer på.
 • 1:24 - 1:31
  Gjennom nettsteder som Wikipedia eller samlinger av strukturerte data
 • 1:31 - 1:36
  er vi i ferd med å skape oss et overblikk over hvordan samfunnet fungerer på globalt nivå, og hvordan vi kan organisere oss.
 • 1:36 - 1:42
  Vi står bare ved begynnelsen av en stor endring i måten vi arbeider på…
 • 1:42 - 1:46
  Åpne offentlige data kan gjøre verden til et bedre sted på tre ulike måter.
 • 1:46 - 1:53
  Nummer en: legge til rette for at bedrifter, enkeltpersoner og frivillige organisasjoner
 • 1:53 - 1:57
  kan lage interessante, nyttige og verdifulle applikasjoner og tjenester.
 • 1:57 - 2:02
  Nummer to handler om demokrati, om deltakelse,
 • 2:02 - 2:06
  om innsyn i hva myndighetene gjør.
 • 2:06 - 2:09
  Og nummer tre: Rett og slett “hvorfor ikke”?
 • 2:09 - 2:12
  Det koster i praksis ingenting å åpne opp offentlig sektors data,
 • 2:12 - 2:19
  så hvorfor ikke åpne opp dataene som allerede er der og som uansett blir samlet inn.
 • 2:28 - 2:31
  Det er flere gode grunner til at åpne data er viktig,
 • 2:31 - 2:34
  og ingen av dem er viktigere enn de andre.
 • 2:34 - 2:38
  De kan gi økonomisk verdiskaping,
 • 2:38 - 2:43
  noe som er særlig aktuelt i vanskelige tider som disse.
 • 2:43 - 2:45
  Skape flere jobber, flere bedrifter,
 • 2:45 - 2:48
  og flere lønnsomme bedrifter som bidrar med skatteinntekter.
 • 2:48 - 2:53
 • 2:53 - 3:00
  Så har vi den klassiske, velkjente ideen om å gjøre data tilgjengelig for å avsløre korrupsjon
 • 3:00 - 3:07
  og misbruk av offentlige midler. Og annen ulovlig eller urettferdig praksis som foregår i det skjulte og ikke har noe med penger å gjøre.
 • 3:07 - 3:11
  Vi kan forvente at folk vil starte bedrifter basert på å tilføre verdi til dataene,
 • 3:11 - 3:15
  ta datasett og bruke dem i en applikasjon.
 • 3:15 - 3:17
  Det dreier seg om åpenhet,
 • 3:17 - 3:22
  og om at folk bruker data til å bli bedre informert og ta beslutninger
 • 3:22 - 3:26
  basert på informasjon som ikke var tilgjengelig før.
 • 3:26 - 3:32
  Og det dreier seg om at virksomhetene som produserer dataene blir mer effektive.
 • 3:32 - 3:36
  For eksempel driver vi prosjektet wheredoesmymoneygo.org,
 • 3:36 - 3:39
  som viser folk hva skattepengene våre går til. Dette synes jeg er svært viktig.
 • 3:39 - 3:47
  Det må være interessant å få vite mer om ”dette er mitt største bidrag til staten – hva skjer med pengene?”
 • 3:47 - 3:52
  Uten at myndighetene åpner opp sine data, kan jeg ikke besvare det spørsmålet.
 • 4:03 - 4:08
  Vi bruker data om forurensning og sammenstiller dem med valgdata på et kart.
 • 4:08 - 4:12
  Så kan du se hvilke forurensningskilder som finnes der du bor eller ethvert annet område,
 • 4:12 - 4:17
  hvordan og hva de forurenser og i hvilken valgkrets de befinner seg.
 • 4:17 - 4:20
  Så kan du begynne å undersøke hvordan det ligger an med forurensningsnivået i ditt nabolag.
 • 4:20 - 4:27
  MySociety står bak nettsteder med innhold som berører deg som velger og innbygger.
 • 4:27 - 4:33
  Med det mener jeg ting som forteller deg:
 • 4:33 - 4:39
  ”Hvilken politiker er min representant?”, ”hvordan skriver jeg til dem?”, ”hva sier de i parlamentet?”, ”hvordan stemmer de?”, ”hva gjør de med pengene de styrer over?” .
 • 4:39 - 4:41
  Det er demokratispørsmålene.
 • 4:41 - 4:46
  For innbyggerspørsmål har vi tjenester som “Hvordan kan gata mi fikses?”,
 • 4:46 - 4:49
  “hvordan får jeg tak i informasjon jeg trenger fra myndighetene?”.
 • 4:49 - 4:55
  Snart kommer vi også med ”hvordan får jeg fikset kollektivtransporten min?”
 • 4:55 - 4:58
  I Vancouver er planen for søppelhenting veldig dynamisk…
 • 4:58 - 5:02
  Den endres stadig vekk og folk glemmer alltid når de skal sette ut søppelet sitt.
 • 5:02 - 5:05
  Nå kan de bare registrere seg på et nettsted,
 • 5:05 - 5:08
  så sender vi dem en e-post med beskjed om at ”i morgen hentes søppelet ditt”.
 • 5:08 - 5:13
  Det er en type applikasjon som vanlige folk skjønner poenget med veldig fort,
 • 5:13 - 5:15
  siden de har umiddelbar nytte av den.
 • 5:15 - 5:20
  Når folk ser Vantrash, sier de ”så det er sånt som dette åpne data dreier seg om”.
 • 5:20 - 5:23
  Vi svarer ja, og de sier ”jeg vil ha mer av dette.”
 • 5:30 - 5:32
  På EU-nivå
 • 5:32 - 5:37
  ville det vært veldig interessant hvis vi kunne få samlet alle offentlige data på ett sted,
 • 5:37 - 5:43
  så vi kan søke på tvers av landene og begynne å sammenligne land.
 • 5:53 - 5:56
  Med Farmsubsidy.org prøver vi
 • 5:56 - 6:02
  å knytte offentlige data om landbruksstøtte fra ulike land sammen i ett datasenter.
 • 6:02 - 6:07
  Slik at folk kan finne ut ikke bare hva som skjer i deres land,
 • 6:07 - 6:14
  men i andre land også. De kan sammenligne hvor mye bønder får i én del av EU sammenlignet med en annen,
 • 6:14 - 6:16
  hvor mye borgerne bidrar med til støtteordningene,
 • 6:16 - 6:20
  hvor mye det koster i ett land sammenlignet med et annet.
 • 6:20 - 6:27
  Dette er begynnelsen på en paneuropeisk debatt som vi burde ha,
 • 6:27 - 6:31
  siden politikken er paneuropeisk.
 • 6:36 - 6:43
  Et av mine favoritteksempler på viderebruk av data fra Verdensbanken dukket opp kort etter at vi hadde åpnet databasen vår.
 • 6:43 - 6:49
  Vi fikk tilbakemelding fra en gruppe som rett og slett hadde analysert hele databasen for å
 • 6:49 - 6:52
  finne hvor det var hull i dataene.
 • 6:52 - 6:58
  De laget et kart som viste land for land, indikator for indikator, år for år
 • 6:58 - 7:02
  hvor hullene var.
 • 7:02 - 7:05
  Det fortalte oss ikke noe vi ikke visste fra før,
 • 7:05 - 7:10
  men det viste oss det på en ny måte
 • 7:10 - 7:14
  og gjorde kunnskapen tilgjengelig for alle andre også.
 • 7:14 - 7:15
  Vi er kommet til et punkt hvor data må bli frigitt,
 • 7:15 - 7:20
  og vi trenger en standard for dataene så vi kan sette dem på kartet og sammenligne dem.
 • 7:20 - 7:23
  Det som trengs i Uganda, i Afghanistan,
 • 7:23 - 7:27
  er ikke bare å finne ut hva det britiske bistandsdepartementet gjør med britiske penger,
 • 7:27 - 7:31
  eller hva som gjøres med amerikanske midler, men hvordan alt dette henger sammen.
 • 7:31 - 7:35
  Vi arbeider med et initiativ kalt the International Aid Transparency Initiative
 • 7:35 - 7:45
  som utvikler standarder for hvordan bistandsaktører skal gi innsyn i bistanden de gir.
 • 7:45 - 7:49
  Både for å kunne stilles til ansvar overfor borgerne og skattebetalerne i sine egne land,
 • 7:49 - 7:52
  men også overfor et mangfold av grupper i utviklingsland.
 • 7:52 - 7:57
  Fra disse landenes regjeringer til frivillige organisasjoner til politiske representanter,
 • 7:57 - 8:02
  som alle ønsker bedre informasjon om midlene som strømmer inn i landet deres.
 • 8:02 - 8:08
  Hvis disse dataene åpnes og gjøres tilgjengelig, kan det radikalt endre
 • 8:08 - 8:13
  måten som bistandsmidler brukes på og hvor effektivt de brukes.
 • 8:13 - 8:18
  Det viktige er at dataene er åpne,
 • 8:18 - 8:22
  slik at de kan viderebrukes av ulike grupper til å gjøre dataene tilgjengelig på måter som er tilpasset deres spesifikke behov.
 • 8:22 - 8:26
  Noen av Hans Roslings boblediagrammer,
 • 8:26 - 8:33
  programvaren Gapminder som han bruker til å illustrere lands utvikling over tid,
 • 8:33 - 8:38
  med diagrammer som er animerte og beveger seg…
 • 8:49 - 8:54
  Selv før våre data ble tilgjengelige, brukte Hans dem i sine Gapminder-figurer,
 • 8:54 - 9:03
  og de har på en ekstremt effektiv måte skapt økt oppmerksomhet om utviklingsspørsmål.
 • 9:03 - 9:07
  Hvordan kan du overbevise myndigheter som ikke er interessert i åpne data om at det lønner
 • 9:07 - 9:12
  seg å bruke tid, penger og ressurser på dette?
 • 9:12 - 9:16
  Jeg tror praktiske eksempler er nøkkelen her.
 • 9:16 - 9:21
  Å vise fram tjenester som er gode og nyttige.
 • 9:21 - 9:28
  Og særlig tjenester som er lette å forklare, som har en åpenbar verdi, og som er generelt nyttige, ikke bare i en liten nisje…
 • 9:28 - 9:29
  Vi har tre mål.
 • 9:29 - 9:36
  Det første er: la oss skape et fellesskap rundt åpne data i så mange byer som ønsker det over hele verden.
 • 9:36 - 9:42
  For det andre, la oss lage en møteplass hvor lokalpolitikere og byråkrater kan treffe folk som er opptatt av dette,
 • 9:42 - 9:47
  møte folk som engasjerer seg i det og dessuten se alle de kule tingene som foregår rundt om i verden.
 • 9:47 - 9:50
  Se hvor mye som faktisk skjer, at andre gjør det og at de også kan gjøre det.
 • 9:50 - 9:56
  Det tredje er – la oss lage noe.
 • 9:56 - 9:59
  La oss prøve å få fellesskapet til å lage noe,
 • 9:59 - 10:05
  fordi ingenting er bedre til å skape forståelse av betydningen av åpne data enn en virkelig slående visualisering
 • 10:05 - 10:08
  som hjelper dem til å forstå lokalsamfunnet sitt på en helt ny måte.
 • 10:08 - 10:11
  Det er vår jobb å minne folk på hvor viktig det er
 • 10:11 - 10:15
  at de har tilgang til dataene om hva myndighetene deres gjør.
 • 10:15 - 10:23
  Enten det får journalister til å lage saker, hjelper frivillige organisasjoner til å lage kampanjer basert på data
 • 10:23 - 10:29
  eller fører til webapplikasjoner som vanlige folk kan bruke for å finne ut hva som skjer.
 • 10:29 - 10:35
  Vi må klare å vise at en verden der offentlig sektors data er åpne er bedre enn en verden hvor de er lukket.
 • 10:35 - 10:40
  Det beste som kommer ut av ny teknologi er som regel noe som ingen hadde tenkt på før.
 • 10:40 - 10:50
  Tenk på elektrisitet på 1820-tallet, da Faraday demonstrerte elektrisitet for Gladstone i Royal Society.
 • 10:50 - 10:52
  Gladstone sier til Faraday:
 • 10:52 - 10:56
  ”Ja, det er vel og bra, du kan få det til å rykke i froskelår, men hva er poenget med elektrisitet?”
 • 10:56 - 10:58
  Faraday svarer:
 • 10:58 - 10:59
  ”Vel, hva er poenget med et spedbarn?
 • 10:59 - 11:01
  ...det vil vokse opp til å bli noe…”
 • 11:01 - 11:05
  Jeg tror poenget med åpne data er at vi lever i en informasjonsalder,
 • 11:05 - 11:12
  i et informasjonssamfunn – data og informasjon er denne verdens viktigste infrastruktur.
 • 11:12 - 11:17
  Hvis du ser på måten vi mennesker løser problemer på,
 • 11:17 - 11:19
  så prøver vi å finne raske løsninger selv om problemene er vanskelige og komplekse.
 • 11:19 - 11:27
  Jeg mener vi trenger å bruke dataene vi har om livene våre og miljøet rundt oss til å finne fram til
 • 11:27 - 11:32
  ikke enkle, men brukelige svar på problemene vi står overfor.
Title:
#opendata
Description:

A short film about #opendata from the Open Knowledge Foundation. For more information, please see: opengovernmentdata.org.

more » « less
Video Language:
English

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions