Return to Video

#opendata

 • 0:22 - 0:24
  Atviri valdžios duomenys yra bet kokia informacija, kurią valdžia renka didžiaja dalimi savo
 • 0:24 - 0:27
  reikmėms, tačiau tai sukuria galimybę juos naudoti kitiems žmonėms savo reikmėms.
 • 0:28 - 0:36
  Tai yra valdžios informacija, kuri yra atvira. Atvira reiškia, kad ja gali naudoti ir dalintis kiekvienas.
 • 0:36 - 0:40
  Atvirų duomenų judėjimas yra būdas transformuoti ryšius tarp piliečių ir valdžios
 • 0:41 - 0:43
  siekiant, kad kiekvienas žinotų kas vyksta
 • 0:43 - 0:44
  ir jeigu kiekvienas žinos, kas vyksta,
 • 0:44 - 0:48
  abiem pusėms bus lengviau įsilieti į visuomenę.
 • 0:48 - 0:54
  Mūsų gyvenimai vis labiau darosi priklausomi nuo informacijos, galima sakyti, kad mūsų gyvenimai tampa
 • 0:54 - 0:57
  tam tikra informacija.
 • 0:57 - 1:00
  Jeigu nebūtų galima patikrinti duomenų apie mus:
 • 1:00 - 1:02
  kur mes gyvename, kas mus atstovauja,
 • 1:02 - 1:04
  kompanijos, kurios dirba su valdžia, pradėtų kenkti demokratijai.
 • 1:06 - 1:09
  Tai apima daug daugiau nei tik valdžią.
 • 1:09 - 1:12
  Valdžia yra tik vienas dalyvis mūsų visuomenėje.
 • 1:14 - 1:19
  Ką mes matome yra tik maža dalis visuomeninio pokyčio, pasaulinio pokyčio.
 • 1:19 - 1:25
  Kartu, mes turime galimybę pakeisti visuomenės veikimo principą.
 • 1:25 - 1:31
  Pasauliniu mastu, per internetinius puslapius kaip ,,Wikipedia" ar struktūrizuotų duomenų rinkinius,
 • 1:31 - 1:36
  mes sudedame į vieną vietą pasaulines apžvalgas apie tai, kaip veikia visuomenės ir kaip mes organizuojamės.
 • 1:36 - 1:42
  Taigi, tokiu būdu, kuriuo mes dirbame, mes esame tik didelių pokyčių pradžioje...
 • 1:42 - 1:46
  Yra trys būdai, kaip Atvira Vyriausybės Informacija gali padaryti pasaulį geresne vieta.
 • 1:46 - 1:53
  Pirmas: tai leidžia kompanijoms, individams, nepelno siekiančioms organizacijoms
 • 1:53 - 1:56
  kurti ir naudotis įdomiomis, naudingomis ir vertingomis programomis ir paslaugomis.
 • 1:56 - 2:03
  Antras: tai manau yra susije su demokratija, dėl demokratijos, dalyvavimo valdyme, dėl skaidrumo,
 • 2:03 - 2:06
  kuris leidžia mums matyti ka veikia mūsų valdžia.
 • 2:06 - 2:09
  Trečias: Kodėl gi ne?
 • 2:09 - 2:12
  Atverti valdžios duomenis beveik nieko nekainuoja,
 • 2:12 - 2:16
  taigi, kodėl gi nepasidalinus informacija kuri, jau yra surinkta?
 • 2:28 - 2:32
  Atviri duomenys yra svarbūs dėl keletos skirtingų priežasčių
 • 2:32 - 2:34
  ir jos visos yra lygiavertės.
 • 2:34 - 2:38
  Mes turime galimybę kelti ekonominę vertę,
 • 2:38 - 2:43
  ir tai yra pirmas dalykas žmonių galvose, sunkiais dabartiniais laikais;
 • 2:43 - 2:46
  Naujų darbo vietų ir kompanijų kūrimas;
 • 2:46 - 2:49
  ir labiau pelningoms kompanijoms generuoti daugiau mokesčių įplaukų;
 • 2:49 - 2:52
  Tai akivaizdžiai yra svarbus dalykas dėl potencialios atvirų duomenų galios.
 • 2:52 - 2:59
  Neapsieinama be klasikinio senamadiško teiginio, jog padarius duomenis prieinamus visiems, bus galima
 • 2:59 - 3:03
  pastebėti potencialią korupciją, neefektyvų visuomenės pinigų panaudojimą ir praktikas kurios yra
 • 3:03 - 3:08
  neteisingos arba nelegalios ir yra niekaip nesusijusios su pinigais, bet yra kažkokiu būdu užslėptos.
 • 3:08 - 3:12
  Galite tikėtis, kad žmonės pradės verslą, pridėdami vertės prie informacijos,
 • 3:12 - 3:16
  turint galvoje, kad jis kaups ir naudos tai tam tikrai veiklai.
 • 3:16 - 3:22
  Taip pat, tai ne vien dėl skaidrumo, bet ir dėl žmonių, kurie įgalina save daryti geresnius sprendimus
 • 3:22 - 3:27
  savo gyvenime, naudojant informaciją, kuri ankščiau nebuvo prieinama.
 • 3:27 - 3:32
  Taip pat padaryti kompanijas, kurios kuria šią informaciją, efektyvesnėmis ir tikslingesnėmis.
 • 3:32 - 3:35
  Pavyzdžiui, yra vykdomas projektas pavadinimu wheredoesmymoneygo.org,
 • 3:35 - 3:39
  kuris jums parodo kur yra naudojami jūsų mokeščių pinigai. Mano nuomone tai yra labai svarbu.
 • 3:39 - 3:45
  Manau tai būtų įdomu žinoti, ,,tai yra mano didžiausias indėlis valstybei - kaip tai yra panaudojama?"
 • 3:45 - 3:51
  Be atvirų valdžios duomenų, aš negaliu atsakyti į šį klausimą.
 • 4:03 - 4:08
  Mes naudojame federalinės taršos informaciją ir sudedame ją į žemėlapį su rinkimų informacija,
 • 4:09 - 4:11
  kad parodytume jums jūsų apylinkėje ar bet kokioje kitoje vietoje
 • 4:11 - 4:15
  esančius pastatus, kurie jums rūpi, ir nurodyti kaip jie teršia, ką jie teršia
 • 4:15 - 4:17
  ir kam jie priklauso.
 • 4:17 - 4:21
  Taigi, jūs galite ištirti kokie taršos lygiai yra aplink jus.
 • 4:21 - 4:26
  MySociety kuria ir prižiūri įvairius pilietinius ir visuomeninius tinklapius.
 • 4:26 - 4:32
  Pilietiniai ir visuomeniniai tinklapiai atlieka užduotis, užduoda klausimą:
 • 4:32 - 4:37
  ,,Kas yra man atsovaujantis politikas?" ,, Kaip man su jais susisiekti?" ,, Ką jie sako parlamente?"
 • 4:37 - 4:40
  ,,Kaip jie balsuoja?" ,, Ką jie veikia su pinigais, kuriuos gauna?"
 • 4:40 - 4:41
  -visa tai yra dėl demokratijos.
 • 4:41 - 4:46
  Iš pilietiškumo pusės, mes teikiame paslaugas, kurios atsako į klausimą: ,,Kaip išspręsti problemas mano gatvėje?"
 • 4:46 - 4:48
  ,,Kaip man gauti reikiamos informacijos iš vyriausybės?"
 • 4:48 - 4:54
  Ir greitu laiku ,, Kaip man išspręsti savo susisiekimo problemas?"
 • 4:54 - 4:58
  Vankuveryje, šiukšlių išvežimo tvarkaraštis yra labai dinamiškas...
 • 4:58 - 5:02
  jis keičiasi reguliariai, todėl žmonės vis pamiršta kada reikia išnešti šiukšles.
 • 5:02 - 5:06
  Tačiau dabar, žmonės gali tiesiog aplankyti tinklapį, užregistruoti klausimą, ir mes jiem atsiųsime elektroninį
 • 5:06 - 5:09
  laišką, su atsakymu ,,Šiukšles jums išveš rytoj".
 • 5:09 - 5:12
  Tai yra tokia paslauga, kurią paprasti piliečiai perpranta labai greitai, ir išmoksta greitai naudotis.
 • 5:12 - 5:19
  Kai žmonės pamato šiukšliavežį, jie sako, ,,Ar tai yra dalis darbo, kurį atlieka atviri duomenys?"
 • 5:19 - 5:22
  Ir mes atsakome, ,,Taip" tada jie sako, ,,Aš noriu to daugiau savo gyvenime"
 • 5:30 - 5:32
  Europos Sąjungos lygyje,
 • 5:35 - 5:38
  būtų labai įdomu, jeigu mes galėtume visus šiuos duomenis surinkti į vieną vietą,
 • 5:38 - 5:42
  kad mes galėtume analizuoti šalis ir pradėti jas lyginti iš įvairių pusių.
 • 5:53 - 5:56
  Farmsubsidy.org tikslas yra
 • 5:59 - 6:03
  sudėti įvairius valdžios duomenis į vieną informacinį centrą.
 • 6:03 - 6:08
  Tokiu būdu piliečiai galės sužinoti, kas vyksta ne tik jų, bet ir kitose šalyse,
 • 6:08 - 6:14
  tada jie galės palyginti kiek ūkiai gauna paramos tam tikrose ES dalyse,
 • 6:14 - 6:17
  kiek piliečiai yra įsitraukę į politiką,
 • 6:17 - 6:20
  kiek kainuoja pragyvenimas vienoje šalyje, lyginant su kita šalimi.
 • 6:20 - 6:27
  Tai yra tarp-europinio debato sėklos, kas ir turėtų būti, atsižvelgiant į tai, jog mes turime
 • 6:27 - 6:29
  tarp-europinę politiką.
 • 6:36 - 6:38
  Vienas iš mano mėgstamiausių pavyzdžių yra, kaip Pasaulio Banko informacija
 • 6:38 - 6:42
  buvo panaudota ir po mūsų duomenų bazės atidarymo, ji ten labai greitai atsirado.
 • 6:44 - 6:49
  Mes gavome žinutę iš grupės, kuri tiesiog užvaldė visą mūsų duomenų bazę
 • 6:49 - 6:53
  ji analizavo, ko trūko pateiktoje informacijoje
 • 6:53 - 6:58
  ir tada sukūrė žemėlapį, kur parodė kiekvieną valstybę, kiekvieną indikatorių, metus
 • 6:58 - 7:02
  kur buvo informacijos trūkumas.
 • 7:02 - 7:06
  Mums tai neatskleidė nieko, ko mes dar nežinojome,
 • 7:06 - 7:10
  bet tai atskleidė mums tokiu būdu, kokio mes dar nematėme
 • 7:10 - 7:13
  ir aišku tai padarė viešai, kad visi matytų.
 • 7:14 - 7:16
  Mes buvome tokioje padėtyje, jog jau turėjome išleisti informaciją, ir mums reikėjo etalono,
 • 7:19 - 7:22
  kaip ją pateikti, jog mes galėtumėme ją sužymėti žemėlapyje ir palyginti.
 • 7:22 - 7:26
  Nes ko reikia Ugandai, Afganistanui yra ne tik žinoti ką DFDI daro su Anglijos pinigais,
 • 7:26 - 7:31
  ką daro Amerikos pinigai, bet kaip visa tai yra susiję.
 • 7:31 - 7:33
  Mes vykdome iniciatyvą, pavadinimu Tarptautinė Pagalbos Skaidrumo Iniciatyva,
 • 7:36 - 7:42
  kuri siekia kurti standartus, kiek aukotojas,susijęs su vyriausybe,
 • 7:42 - 7:45
  turėtų būti skaidrus aukodamas.
 • 7:45 - 7:49
  Turi būti atsakingi piliečiams ir mokeščių mokėtojams savo šalyse taip pat, kaip ir
 • 7:49 - 7:53
  suinteresuotų pusių visumai besivystančiose šalyse,
 • 7:53 - 7:58
  pradedant nuo šalių vyriausybių, iki pilietinės visuomenės organizacijų, parlamentarų,
 • 7:58 - 8:03
  kurie visi nori patikimesnės informacijos apie pinigus, kurie keliauja į jų šalį.
 • 8:03 - 8:09
  Šių duomenų atvirumas ir prieinamumas turi potencialą radikaliai pakeisti būdą, kuriuo
 • 8:09 - 8:12
  paaukoti pinigai yra išleidžiami ir išleidžiamų pinigų veiksmingumą.
 • 8:12 - 8:17
  Duomenų atvirumas yra svarbus tuo, jog skirtingos grupės gali ją naudoti įvairiais būdais,
 • 8:17 - 8:22
  tokiu būdu darant informaciją tinkamą skirtingoms grupėms, pateikiant ją tam tikru būdu.
 • 8:22 - 8:33
  Hanso Roslingo burbulinės diagramos, The Gapminder programa iliustruoja šalių pažangą laikui bėgant,
 • 8:33 - 8:38
  tai yra parodoma naudojant diagramas, kurios yra animuotos ir juda...
 • 8:49 - 8:54
  Dar prieš mūsų informacijai tampant prieinamai visiems, Hansas ją naudojo savo Gapminder diagramose
 • 8:54 - 8:58
  tai buvo labai efektyvu didinant supratimą apie vystymosi problemas.
 • 9:03 - 9:08
  Kaip galima sudominti vyriausybes, kurios gal būt nėra susidomėjusios Atvira Informacija,
 • 9:08 - 9:12
  jog yra verta paaukoti savo laiko, pinigų ir pastangų dėmesio atkreipimui?
 • 9:12 - 9:17
  Manau, jog demonstracija yra atsakymas.
 • 9:17 - 9:21
  Parodymas, jog paslauga yra gera ir naudinga ...
 • 9:21 - 9:28
  ypač paslaugos, kurios yra lengvai paaiškinamos, kurios siūlo akivaizdžią bendrą naudą
 • 9:28 - 9:30
  tačiau tai neliečia nišų naudos.
 • 9:30 - 9:31
  Mes turime tris tikslus.
 • 9:31 - 9:36
  Pirmas: sukurkime visuomenę aplink duomenis, įtraukime kiek galima daugiau miestų pasaulyje.
 • 9:36 - 9:41
  Antras: sukurkime vietą, kur vietos politikai ir vyriausybės nariai galėtų susitikti su žmonėmis,
 • 9:41 - 9:43
  kuriems tai rūpi.
 • 9:43 - 9:46
  Susitikti su žmonėmis, kurie yra pasišventę tam ir kurie mato kiek visko vyksta pasaulyje.
 • 9:46 - 9:53
  Kurie mato, kiek visko iš tikrųjų vyksta, kad kiti tai irgi daro ir kad jie gali tai daryti taip pat.
 • 9:53 - 9:56
  Trečias: tikrai kažką sukurkime.
 • 9:56 - 9:59
  Pabandykime, jog kiekviena visuomenė kažką sukurtų,
 • 9:59 - 10:06
  nes niekas taip žmonių neįtikina kam yra svarbi Atvira Informacija, kaip išsami vizualizacija,
 • 10:06 - 10:08
  kuri padeda jiems suprasti savo visuomenę tokiu būdu, kokiu jie dar nėra to darę.
 • 10:08 - 10:11
  Mūsų darbas yra priminti žmonėms, kaip yra svarbu
 • 10:11 - 10:15
  jog jie turi priėjimą prie informacijos apie valdžios darbą,
 • 10:15 - 10:23
  ar tai padėtų žurnalistui rašyti straipsnį, ar tai padėtų VšĮ sukurti savo kampaniją, ar tiesiog tai
 • 10:23 - 10:29
  padėtų sukurti tinklapį, kur paprasti žmonės galėtų tiesiog pasižiūrėti, kas vyksta.
 • 10:29 - 10:34
  Mes turime sugebėti parodyti, jog pasaulis, kur valdžios duomenys yra atviri
 • 10:34 - 10:36
  yra geresnis, nei pasaulis, kur jie yra uždari.
 • 10:36 - 10:41
  Paprastai, geriausi dalykai, kurie atsiranda iš naujų technologijų yra tie, apie kuriuos nebuvo mąstoma.
 • 10:41 - 10:50
  Įsivaizduokite elektrą, kurią 1820 Faradėjus demostravo Gladstounui, Royal Society suvažiavime.
 • 10:50 - 10:51
  Gladstounas sako Faradėjui,
 • 10:51 - 10:56
  ,,Taip, tai labai dailu, galima padaryti jog varlės kojos spurdėtų, bet kokia iš to nauda?"
 • 10:56 - 10:58
  Faradėjus atsako Gladstounui,
 • 10:58 - 11:00
  ,,Na, o kokia nauda iš kūdikio?...
 • 11:00 - 11:02
  Jis išaugs į kažką..."
 • 11:02 - 11:06
  Ir aš manau, jog atvirų duomenš esmė yra tai, kad mes gyvename informacijos amžiuje.
 • 11:06 - 11:12
  Informacinė visuomenė- žinios ir informacija yra pagrindinė šio pasaulio infrastruktūra.
 • 11:12 - 11:17
  Žiūrint į tai, kaip paprastai žmonės bando išspręsti problemas, mes paprastai bandome rasti paprastą sprendimą,
 • 11:17 - 11:19
  net jeigu problema yra sunki ir klaidi.
 • 11:19 - 11:26
  Taigi aš manau, jog mes turime naudoti duomenis apie savo gyvenimus, mūsų aplinką
 • 11:26 - 11:31
  jog rastume sunkesnius, bet veiksmingus atsakymus, į sudėtingus klausimus, su kuriais mes susiduriame.
Title:
#opendata
Description:

A short film about #opendata from the Open Knowledge Foundation. For more information, please see: opengovernmentdata.org.

more » « less
Video Language:
English
k.granickas edited Lithuanian subtitles for #opendata
k.granickas edited Lithuanian subtitles for #opendata
karolis added a translation

Lithuanian subtitles

Revisions Compare revisions