Return to Video

Variables and Expressions 1

 • 0:01 - 0:04
  Орон нутгийн эмнэлэг хандивын мөнгө цуглуулжээ.
 • 0:04 - 0:07
  Хандив оролцогчдын үнэ
 • 0:07 - 0:10
  дараах байдлаар өгөгджээ.
 • 0:10 - 0:15
  T нь нэг хүний худалдан авсан тасалбарын тоо
 • 0:15 - 0:19
  .5t + 3 эсвэл 5 * t + 3 байдлаар өгөгджээ.
 • 0:19 - 0:27
  t=1 T=8 T=10 байх үеийн үнийг ол
 • 0:27 - 0:33
  t = 1 байх үеийн нөхцлийг бодоцгооё.
 • 0:33 - 0:47
  t -н оронд 1-г орлуулж бичвэл 5*1+3
 • 0:47 - 0:50
  үйлдлийн дарааллаар бодвол,
 • 0:50 - 0:57
  бид нэмэх тэмдгийн өмнүүр хаалт тавина:
 • 0:57 - 1:01
  Ингээд 5 + 3 = 8. болно.
 • 1:01 - 1:09
  Одоо бүгдээрээ t = 8 байх үеийг бодож үзье.
 • 1:09 - 1:30
  (5 * 8) + 3 = 40 + 3 = 43
 • 1:30 - 1:35
  Одоо сүүлийн хувилбар болох t = 10 байх үеийг бодож үзэцгээе.
 • 1:35 - 1:59
  Одоо t -н оронд 10-ыг орлуулж үзвэл ( 5 * 10) + 3 = 50 + 3 = 53
 • 1:59 -
  За ингээд бид тоогоо бодоцгоолоо.
Title:
Variables and Expressions 1
Description:

Хувьсагчууд ба илэрхийлэлүүд

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:00
elberel added a translation

Mongolian subtitles

Revisions