< Return to Video

Our Technology for Equal Access: Mobility Impairments

 • 0:11 - 0:12
  קמרון : שלום, שמי קמרון.
 • 0:12 - 0:17
  המוגבלות שלי נקראת שיתוק מוחי.
 • 0:17 - 0:19
  זה משפיע עלי כי הרגלים שלי
 • 0:19 - 0:23
  לא מתפקדות כמו של אחרים ולא יעילות,
 • 0:23 - 0:27
  כסטודנט , אני משתמש בטכנולוגיה כמו הדרגון.
 • 0:27 - 0:33
  הדרגון בבסיסו הוא מערכת קלט דיבור
 • 0:33 - 0:35
  שכותבת בשבילי את כל מה שאני אומר לה
 • 0:35 - 0:38
  ועוזרת לי להיות יעיל יותר.
 • 0:38 - 0:41
  זו דוגמא לאיך שאני משתמש בדרגון.
 • 0:41 - 0:46
  שנת R-E-M , (זה השלב בו יש תנועת עיניים מהירה)
 • 0:46 - 0:51
  זה כשהגוף עובר שלבים מרובים.
 • 0:51 - 0:54
  לשנת R-E-M
 • 0:54 - 0:55
  יש ארבעה שלבים.
 • 0:56 - 1:01
  בייקר : הלו, שמי בייקר.
 • 1:02 - 1:07
  אני בוגר אוניברסיטת וושינגטון שבטקומה.
 • 1:07 - 1:11
  עם תואר ראשון בתכנון ועיצוב עירוני.
 • 1:11 - 1:14
  יש לי שיתוק מוחין
 • 1:14 - 1:19
  שפרושו שאיני יכול לכתוב ולרשום מספיק מהר.
 • 1:19 - 1:27
  בשבילי, חינוך איכותי מצריך גישה למצגות הדרכה.
 • 1:27 - 1:29
  רשימות וראשי פרקים של ההרצאות,
 • 1:29 - 1:37
  כך שיהיו לי רשימות איכותיות מההרצאות והדיונים.
 • 1:37 - 1:40
  בקולג' השתמשתי בדינבוקס הזה
 • 1:40 - 1:45
  לתקשר עם העמיתים והפרופסורים שלי.
 • 1:45 - 1:50
  אני משתמש בתוכנת חיזוי מילים (Co writer)
 • 1:50 - 1:56
  כדי לזרז את הקלדת העבודות והמשימות .
 • 1:56 - 2:00
  התוכנה הזו מנבאת את המילים תוך כדי הקלדה.
 • 2:02 - 2:04
  תרזה : שמי תרזה, אני תלמידת תיכון
 • 2:04 - 2:06
  ואחרי התיכון אני מתכננת ללמוד בקולג'
 • 2:06 - 2:11
  ולהתמחות בפסיכולוגיה ואני נולדתי ללא זרועות.
 • 2:11 - 2:13
  אני משתמשת המקלדת בלוטוס ועכבר תלוי בלוטוס
 • 2:13 - 2:17
  כך שיש לי גישה מלאה ויכולה לרשום הערות
 • 2:17 - 2:19
  ול
 • 2:19 - 2:22
 • 2:22 - 2:24
 • 2:24 - 2:29
 • 2:29 - 2:33
 • 2:33 - 2:34
 • 2:34 - 2:39
 • 2:40 - 2:43
 • 2:43 - 2:46
 • 2:47 - 2:51
 • 2:51 - 2:54
 • 2:54 - 2:58
 • 2:58 - 3:02
 • 3:02 - 3:04
 • 3:04 - 3:06
 • 3:06 - 3:09
 • 3:09 - 3:13
 • 3:13 - 3:16
 • 3:16 - 3:20
 • 3:20 - 3:23
 • 3:23 - 3:27
 • 3:27 - 3:29
 • 3:29 - 3:33
 • 3:33 - 3:37
 • 3:37 - 3:40
 • 3:40 - 3:42
 • 3:42 - 3:45
 • 3:45 - 3:46
 • 3:46 - 3:49
 • 3:49 - 3:51
 • 3:51 - 3:53
 • 3:53 - 3:57
 • 3:57 - 4:05
 • 4:05 - 4:07
 • 4:07 - 4:12
 • 4:12 - 4:15
 • 4:15 - 4:16
 • 4:16 - 4:21
 • 4:21 - 4:24
 • 4:24 - 4:27
 • 4:27 - 4:30
 • 4:30 - 4:34
 • 4:34 - 4:36
 • 4:36 - 4:39
 • 4:39 - 4:42
 • 4:42 - 4:45
 • 4:45 - 4:50
 • 4:50 - 4:53
 • 4:53 - 4:56
 • 4:56 - 4:59
 • 4:59 - 5:02
 • 5:02 - 5:04
 • 5:04 - 5:06
 • 5:06 - 5:09
 • 5:09 - 5:12
 • 5:12 - 5:15
 • 5:15 - 5:18
 • 5:18 - 5:20
 • 5:20 - 5:23
 • 5:23 - 5:25
 • 5:25 - 5:27
 • 5:27 - 5:28
 • 5:28 - 5:31
 • 5:31 - 5:35
 • 5:35 - 5:36
 • 5:36 - 5:40
 • 5:40 - 5:41
 • 5:42 - 5:53
 • 5:53 - 6:10
 • 6:10 - 6:21
 • 6:22 - 6:36
 • 6:36 - 6:45
 • 6:49 - 6:51
 • 6:51 - 6:54
 • 6:54 - 6:58
 • 6:58 - 7:00
 • 7:00 - 7:04
 • 7:04 - 7:06
 • 7:06 - 7:10
 • 7:10 - 7:13
 • 7:13 - 7:17
 • 7:17 - 7:23
 • 7:23 - 7:28
 • 7:28 - 7:30
Title:
Our Technology for Equal Access: Mobility Impairments
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
DO-IT
Duration:
08:13

Hebrew subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions