< Return to Video

Lesson 18 - Internet - unplugged activity

 • 0:02 - 0:06
  Aktivitet utan dator | Internet
 • 0:06 - 0:08
  (Amy Hirotaka - Code.org) Denna lektion förklarar,
 • 0:08 - 0:10
  på ett lättfattligt sätt hur internet fungerar.
 • 0:10 - 0:14
  Vi förklarar all den terminologi man behöver på ett enkelt sätt,
 • 0:14 - 0:18
  så att eleverna kan simulera överföring av meddelanden, som t ex e-post.
 • 0:18 - 0:21
  Eleverna ska sända meddelanden medan de låtsas vara
 • 0:21 - 0:23
  en av tre metoder att överföra data:
 • 0:23 - 0:26
  trådlöst internet (WIFI), DSL eller fiber.
 • 0:26 - 0:28
  De elever som representerar WIFI
 • 0:28 - 0:31
  måste bära budskapet de ska sända på huvudet,
 • 0:31 - 0:35
  eftersom WIFI är den metod där det är mest sannolikt att lite information tappas.
 • 0:35 - 0:37
  De elever som låtsas vara DSL eller kabel
 • 0:37 - 0:40
  ska bära budskapet på ovansidan av sin hand
 • 0:40 - 0:43
  där det är lite mindre chans att tappa informationen.
 • 0:43 - 0:45
  Eleverna som representerar fiber
 • 0:45 - 0:47
  ska bära informationen med båda händerna.
 • 0:48 - 0:51
  Denna aktivitet är ett bra sätt att förstå
 • 0:51 - 0:54
  något som de flesta av oss använder varje dag.
Title:
Lesson 18 - Internet - unplugged activity
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
0:58

Swedish subtitles

Revisions