Return to Video

Lesson 18 - Internet - unplugged activity

 • 0:02 - 0:06
  Di naka-plug na Aktibidad | Internet
 • 0:06 - 0:08
  (Amy Hirotaka - Code.org)
  Ipinaliliwanag ng aktibidad,
 • 0:08 - 0:10
  sa paraang madaling maunawaan,
  paano gumagana ang internet.
 • 0:10 - 0:14
  Ipinaliliwanag namin sa simpleng salita
  lahat ng terminolohiyang kailangan mo,
 • 0:14 - 0:18
  upang ang mga mag-aaral ay makapagpapadala
  ng mga mensahe, tulad ng email.
 • 0:18 - 0:21
  Magpapadala ang mag-aaral ng
  mensahe habang nagpapanggap na
 • 0:21 - 0:23
  isa sa tatlong paraan ng paghahatid:
 • 0:23 - 0:26
  wireless internet (WIFI),
  DSL o fiber-optic.
 • 0:26 - 0:28
  Ang mga mag-aaral na kumakatawan sa WIFI,
 • 0:28 - 0:31
  ay dapat isuot ang mensaheng
  ipapadala sa ulo nila,
 • 0:31 - 0:35
  dahil ang WIFI ang pinaka-malamang
  na magbibigay ng ilang impormasyon.
 • 0:35 - 0:37
  Ang mga mag-aaral na
  nagpapanggap na DSL o cable
 • 0:37 - 0:40
  ay dadalhin ang mensahe sa
  likod ng kanilang kamay
 • 0:40 - 0:43
  saan medyo maliit ang posibilidad
  na magbigay ng impormasyon.
 • 0:43 - 0:45
  At ang mga mag-aaral na
  kumakatawan sa fiber-optic
 • 0:45 - 0:47
  ay dadalhin ang mga ito
  gamit ang dalawang kamay.
 • 0:48 - 0:51
  Mahusay na paraan ang aktibidad
  na ito upang maunawaan
 • 0:51 - 0:54
  ang isang bagay na ginagamit
  ng karamihan sa atin araw-araw.
Title:
Lesson 18 - Internet - unplugged activity
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
0:58

Filipino subtitles

Revisions