Return to Video

Lesson 18 - Internet - unplugged activity

 • 0:03 - 0:06
  ACTIVITAT SENSE CONNEXIÓ
  INTERNET
 • 0:06 - 0:09
  Aquesta activitat explica
  d'una forma fàcil d'entendre
 • 0:09 - 0:11
  com funciona Internet.
 • 0:11 - 0:14
  Expliquem tota la terminologia
  que necessiteu en termes simples,
 • 0:14 - 0:18
  perquè els alumnes puguin simular
  transmetre missatges, com un e-mail.
 • 0:18 - 0:20
  Els estudiants transmetran missatges
 • 0:20 - 0:23
  simulant
  un dels tres mètodes de transmissió:
 • 0:23 - 0:26
  internet sense cables (WIFI),
  DSL o fibra òptica.
 • 0:26 - 0:28
  Els estudiants que representin ser el WIFI
 • 0:28 - 0:31
  hauran de portar el missatge
  que transmeten posat al cap,
 • 0:31 - 0:35
  perquè el WIFI és el més propens
  a perdre informació.
 • 0:35 - 0:37
  Els estudiants
  que representin la DSL o cable
 • 0:37 - 0:40
  portaran el missatge al dors de la mà,
 • 0:40 - 0:42
  on és menys probable
  que perdin informació.
 • 0:43 - 0:45
  I els estudiants
  que representin la fibra òptica
 • 0:45 - 0:47
  el portaran amb les dues mans.
 • 0:49 - 0:51
  Aquesta activitat és
  una gran manera d'entendre
 • 0:51 - 0:53
  una cosa
  que fem servir cada dia.
Title:
Lesson 18 - Internet - unplugged activity
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
0:58

Catalan subtitles

Revisions