Return to Video

עמי קלין: דרך חדשה לאבחון אוטיזם

 • 0:01 - 0:03
  מאז ומתמיד רציתי להפוך
 • 0:03 - 0:06
  למעבדה מהלכת ליחסים חברתיים,
 • 0:06 - 0:10
  כדי לשקף ולהדהד לאנשים
  את רגשותיהם, מחשבותיהם,
 • 0:10 - 0:15
  כוונותיהם, מניעיהם,
  תוך כדי המגע עימם.
 • 0:15 - 0:21
  כמדען, תמיד רציתי למדוד
  את התהודה הזו,
 • 0:21 - 0:23
  את תפישת הזולת,
  שמתרחשת כה מהר,
 • 0:23 - 0:26
  בהרף-עין.
 • 0:26 - 0:28
  אנו חשים אינטואיטיבית
  את רגשות הזולת.
 • 0:28 - 0:29
  אנו יודעים מהי משמעות מעשיו
 • 0:29 - 0:32
  עוד לפני שהם מתרחשים.
 • 0:32 - 0:34
  אנו נמצאים תמיד בעמדה
  של היותנו
 • 0:34 - 0:37
  הנושא לסובייקטיביות של
  מישהו אחר.
 • 0:37 - 0:40
  אנו עושים זאת כל הזמן.
  איננו יכולים לחדול מכך.
 • 0:40 - 0:42
  זה כה חשוב, שאותם הכלים
  בהם אנו משתמשים
 • 0:42 - 0:44
  כדי להבין את עצמנו,
  כדי להבין
 • 0:44 - 0:48
  את העולם סביבם,
  מעוצבים בידי עמדה זו.
 • 0:48 - 0:51
  אנו חברתיים עד העצם.
 • 0:51 - 0:54
  מסעי אל האוטיזם החל כשגרתי
 • 0:54 - 0:58
  בדיור מוגן לאוטיסטים בוגרים.
 • 0:58 - 1:01
  רוב אותם אנשים
  בילו את מרבית חייהם
 • 1:01 - 1:05
  באישפוזים ממושכים.
  זה היה לפני זמן רב.
 • 1:05 - 1:09
  ובשבילם, האוטיזם היה נורא.
 • 1:09 - 1:13
  הם סבלו מפיגור שכלי עמוק.
 • 1:13 - 1:16
  הם לא דיברו.
  אך מעל לכל,
 • 1:16 - 1:20
  הם היו מבודדים להפליא
 • 1:20 - 1:23
  מהעולם סביבם, מסביבתם
 • 1:23 - 1:25
  ומאנשים אחרים.
 • 1:25 - 1:28
  למעשה, אילו נכנסתם אז
  לבית-ספר
 • 1:28 - 1:32
  לאוטיסטים, הייתם שומעים המון רעש,
 • 1:32 - 1:38
  מהומה רבה, פעילות,
  אנשים שעושים דברים,
 • 1:38 - 1:41
  אך הם תמיד עשו דברים
  בינם לבין עצמם.
 • 1:41 - 1:46
  למשל, הם היו בוהים
  במנורת התקרה,
 • 1:46 - 1:49
  או מתבודדים באיזו פינה,
 • 1:49 - 1:52
  או עוסקים בתנועות חוזרות ונשנות,
 • 1:52 - 1:57
  בתנועות גירוי-עצמי
  שלא הובילו לשום מקום.
 • 1:57 - 2:00
  מבודדים עד קיצוניות.
 • 2:00 - 2:04
  היום אנו יודעים שהאוטיזם
 • 2:04 - 2:07
  הוא ההפרעה הזו,
  ההפרעה בתהודה הזו,
 • 2:07 - 2:10
  שעליה אני מספר לכם.
 • 2:10 - 2:12
  מדובר בכישורי הישרדות.
 • 2:12 - 2:14
  אלו כישורי הישרדות שירשנו
 • 2:14 - 2:16
  מזה מאות אלפי שנים
 • 2:16 - 2:19
  של אבולוציה.
 • 2:19 - 2:24
  תינוקות הרי נולדים במצב
  של פגיעות מוחלטת.
 • 2:24 - 2:26
  ללא האדם שמטפל בו,
  התינוק לא ישרוד, ולכן הגיוני
 • 2:26 - 2:28
  להניח שהטבע יעניק לו
 • 2:28 - 2:32
  את מנגנוני ההישרדות האלה.
 • 2:32 - 2:34
  התינוק מתביית על המטפל בו.
 • 2:34 - 2:38
  החל מהימים והשבועות
  הראשונים לחייו,
 • 2:38 - 2:41
  התינוק מעדיף לשמוע קולות אנוש
  מאשר סתם
 • 2:41 - 2:43
  צלילים מן הסביבה.
 • 2:43 - 2:45
  הוא מעדיף להביט בפני אנשים
  מאשר על חפצים,
 • 2:45 - 2:47
  ולא רק זה:
  כשהוא מביט באנשים,
 • 2:47 - 2:50
  הוא מביט בעיניהם, כי
 • 2:50 - 2:54
  העיניים הן חלון
  לנסיון חייו של הזולת,
 • 2:54 - 2:56
  עד כדי כך שהוא מעדיף
  להביט באנשים
 • 2:56 - 3:01
  שמביטים בו, במקום באנשים
  שמביטים הצידה.
 • 3:01 - 3:03
  הוא מתביית אם כן במטפל.
 • 3:03 - 3:05
  המטפל מחפש את התינוק.
 • 3:05 - 3:09
  ובכוריאוגרפיה הזו,
  שנותנת חיזוק הדדי
 • 3:09 - 3:13
  טמונה חשיבות כה רבה
  לצמיחת הנפש,
 • 3:13 - 3:18
  הנפש החברתית,
  המוח החברתי, שתלוי בכך.
 • 3:18 - 3:20
  אנו תמיד רואים באוטיזם
 • 3:20 - 3:25
  משהו שמתרחש בהמשך החיים.
 • 3:25 - 3:31
  זה לא כך.
  זה מתחיל בשחר החיים.
 • 3:31 - 3:35
  כשהתינוק יוצר מעורבות עם המטפל שלו,
  הוא מבין במהרה
 • 3:35 - 3:39
  שבין האוזניים יש משהו
 • 3:39 - 3:41
  שיש לו חשיבות רבה--
 • 3:41 - 3:45
  הוא סמוי, לא רואים אותו--
  אבל חשיבותו מכרעת,
 • 3:45 - 3:46
  ולדבר הזה קוראים
  "תשומת-לב".
 • 3:46 - 3:49
  והתינוק לומד מהר מאד,
  עוד לפני שהוא מסוגל
 • 3:49 - 3:52
  להוציא מילה מפיו,
  שביכולתו ללכוד תשומת-לב זו
 • 3:52 - 3:58
  ולהפנות אותה לאן-שהוא
  כדי להשיג את רצונו.
 • 3:58 - 4:01
  הוא גם לומד לעקוב
  אחרי מבטם של אנשים,
 • 4:01 - 4:03
  כי הדבר שבו אנשים מתבוננים
 • 4:03 - 4:07
  זה הדבר שעליו הם חושבים.
 • 4:07 - 4:09
  ובמהרה הוא מתחיל ללמוד
  את משמעותם
 • 4:09 - 4:13
  של דברים,
  כי כשמישהו מביט במשהו
 • 4:13 - 4:15
  או כשמישהו מצביע על משהו,
 • 4:15 - 4:18
  התינוק לא רק מקבל מכך
  רמז כיווני,
 • 4:18 - 4:20
  אלא גם קולט את המשמעות
  שיש לאותו אדם
 • 4:20 - 4:23
  לגבי המשהו הזה,
  את גישתו, ובמהרה,
 • 4:23 - 4:27
  הוא מתחיל לבנות
  מאגר של משמעויות,
 • 4:27 - 4:30
  ומדובר במשמעויות שנרכשו במסגרת
 • 4:30 - 4:32
  יחסי-גומלין חברתיים.
 • 4:32 - 4:34
  מדובר במשמעויות שנרכשו כחלק
 • 4:34 - 4:38
  מהחוויות המשותפות שלו
  עם אחרים.
 • 4:38 - 4:45
  ובכן, זו ילדה בת 15 חודשים,
 • 4:45 - 4:49
  והיא אוטיסטית.
 • 4:49 - 4:52
  אני מתקרב אליה עד כדי כך
  שאני בערך
 • 4:52 - 4:56
  במרחק 5 ס"מ מפניה,
  והיא לגמרי מתעלמת ממני.
 • 4:56 - 4:58
  תארו לעצמכם אילו
  עשיתי זאת לכם
 • 4:58 - 5:00
  והייתי מתקרב כדי 5 ס"מ
  מפרצופכם.
 • 5:00 - 5:02
  הייתם ודאי עושים
  שני דברים, נכון?
 • 5:02 - 5:06
  הייתם נרתעים, וקוראים למשטרה.
  [צחוק]
 • 5:06 - 5:08
  הייתם עושים משהו,
  כי זה ממש בלתי-אפשרי
 • 5:08 - 5:11
  לפלוש למרחב הפיזי של מישהו
 • 5:11 - 5:12
  מבלי לזכות בתגובה.
 • 5:12 - 5:16
  זיכרו שאנו עושים זאת
  אינטואיטיבית, ללא מאמץ.
 • 5:16 - 5:17
  זאת חוכמת הגוף שלנו.
  זה לא משהו
 • 5:17 - 5:22
  שמועבר ע"י השפה. הגוף שלנו
  פשוט יודע את זה,
 • 5:22 - 5:25
  ואנו מכירים את זה
  כבר זמן רב.
 • 5:25 - 5:28
  וזה לא קורה
  רק אצל בני-אדם.
 • 5:28 - 5:31
  זה קורה אצל
  כמה מהדודנים שלנו,
 • 5:31 - 5:33
  כי אם אתה קוף,
 • 5:33 - 5:35
  ואתה מביט בקוף אחר,
 • 5:35 - 5:39
  ואותו קוף נמצא
  במעמד חברתי גבוה ממך,
 • 5:39 - 5:42
  זה נחשב לאות של איום,
 • 5:42 - 5:45
  ואתה לא תזכה
  לחיות עוד הרבה.
 • 5:45 - 5:50
  אז משהו שאצל מינים אחרים
  הוא מנגנוני הישרדות,
 • 5:50 - 5:53
  שבלעדיהם, עקרונית,
  הם לא יוכלו לחיות,
 • 5:53 - 5:56
  אנו מביאים זאת להקשר האנושי,
 • 5:56 - 6:00
  וזה משהו שאנו זקוקים לו
  כדי לתפקד מבחינה חברתית.
 • 6:00 - 6:03
  אז היא מתעלמת ממני,
  ואני כה קרוב אליה,
 • 6:03 - 6:05
  ואולי אתם חושבים,
  "היא לא יכולה לראות אותך,
 • 6:05 - 6:07
  או לשמוע אותך."
 • 6:07 - 6:09
  אז אחרי כמה רגעים
  היא הולכת לפינת החדר
 • 6:09 - 6:15
  מוצאת ממתק קטן,
  אם-אנד-אם.
 • 6:15 - 6:19
  אני לא הצלחתי למשוך
  את תשומת ליבה,
 • 6:19 - 6:22
  אבל משהו, דבר מסוים,
  הצליח.
 • 6:22 - 6:24
  רובנו עושים הפרדה גדולה
 • 6:24 - 6:29
  בין עולם החפצים ועולם האנשים.
 • 6:29 - 6:33
  אך עבור הילדה הזו,
  הקו המפריד איננו כה ברור,
 • 6:33 - 6:37
  ועולם האנשים לא מושך אותה
 • 6:37 - 6:38
  כפי שהיינו רוצים.
 • 6:38 - 6:40
  זיכרו שאנו לומדים המון
 • 6:40 - 6:42
  דרך השתתפות בחוויות.
 • 6:42 - 6:46
  ומה שהיא עושה כרגע הוא,
 • 6:46 - 6:50
  שנתיב הלימוד שלה
  סוטה יותר ויותר
 • 6:50 - 6:54
  והיא מבודדת את עצמה
  עוד ועוד.
 • 6:54 - 6:57
  לעתים נראה לנו
  שהמוח הוא דטרמיניסטי,
 • 6:57 - 6:59
  שהמוח מחליט מי נהיה.
 • 6:59 - 7:02
  אך למעשה המוח
  גם הופך למי שאנו.
 • 7:02 - 7:06
  אז בה-בעת שההתנהגויות שלה
  מרחיקות אותה
 • 7:06 - 7:09
  מתחום יחסי הגומלין החברתיים,
  זה קורה גם
 • 7:09 - 7:15
  בנפש שלה,
  וזה קורה גם במוח שלה.
 • 7:15 - 7:20
  האוטיזם הוא הבעיה
  הכי גנטית במקורה
 • 7:20 - 7:24
  מכל הליקויים ההתפתחותיים,
 • 7:24 - 7:27
  וזהו ליקוי מוחי.
 • 7:27 - 7:29
  זהו ליקוי שמתחיל
  הרבה לפני המועד
 • 7:29 - 7:32
  בו נולד הילד.
 • 7:32 - 7:36
  היום אנו יודעים שיש
  קשת רחבה של סוגי אוטיזם.
 • 7:36 - 7:38
  יש פרטים בעלי פיגור שכלי עמוק,
 • 7:38 - 7:41
  אבל ישנם גם המוכשרים.
 • 7:41 - 7:44
  יש פרטים שכלל אינם מדברים.
 • 7:44 - 7:46
  יש פרטים שמדברים יותר מדי.
 • 7:46 - 7:48
  יש פרטים שכשצופים בהם
 • 7:48 - 7:51
  בביה"ס, רואים שהם ירוצו
  לאורך הגדר ההיקפית
 • 7:51 - 7:54
  כל היום כולו,
  אם יניחו להם,
 • 7:54 - 7:56
  ועד אותם פרטים שלא יכולים
  לחדול מלבוא
 • 7:56 - 7:58
  ולנסות להעסיק אותך שוב ושוב,
  ללא לאות.
 • 7:58 - 8:02
  אך לעתים קרובות באופן משונה,
 • 8:02 - 8:06
  ללא אותה תהודה מיידית.
 • 8:06 - 8:10
  זה הרבה יותר רווח
  מכפי שחשבנו פעם.
 • 8:10 - 8:11
  כשהתחלתי לעסוק בתחום זה,
  חשבנו שיש
 • 8:11 - 8:14
  ארבעה פרטים עם אוטיזם
  לכל 10,000,
 • 8:14 - 8:16
  מצב נדיר ביותר.
 • 8:16 - 8:20
  אז היום אנו יודעים שזה
  קרוב יותר לאחד מכל מאה.
 • 8:20 - 8:25
  יש מיליוני פרטים אוטיסטיים
  בכל מקום מסביבנו.
 • 8:25 - 8:28
  המחיר החברתי
  של המצב הזה הוא עצום.
 • 8:28 - 8:32
  רק בארה"ב,
  בערך 35-80 מיליארד דולר,
 • 8:32 - 8:35
  ואתם יודעים מה?
  רוב הכספים האלה מופנים
 • 8:35 - 8:37
  למתבגרים ובמיוחד למבוגרים
 • 8:37 - 8:39
  בעלי נכות חמורה,
 • 8:39 - 8:41
  פרטים שזקוקים לשירותים מסביב לשעון,
 • 8:41 - 8:44
  שירותים מאד מאד אינטנסיביים,
  ושירותים אלה
 • 8:44 - 8:48
  יכולים להסתכם ב-60
  עד 80 אלף דולר בשנה.
 • 8:48 - 8:52
  מדובר בפרטים שהטיפול המוקדם
  לא עזר להם,
 • 8:52 - 8:56
  כי כעת אנו יודעים
  שהאוטיזם יוצר את עצמו
 • 8:56 - 8:59
  כשהאוטיסטים סוטים מנתיב הלמידה
 • 8:59 - 9:01
  כפי שציינתי בפניכם.
 • 9:01 - 9:04
  לו יכולנו לזהות מצב זה
 • 9:04 - 9:08
  בשלב מוקדם יותר,
  ולהתערב ולטפל,
 • 9:08 - 9:10
  אני מבטיח לכם,
  וזה ודאי היה משהו
 • 9:10 - 9:13
  ששינה את חיי
  ב-10 השנים האחרונות,
 • 9:13 - 9:17
  הרעיון הזה
  שאנו בהחלט מסוגלים לשכך
 • 9:17 - 9:19
  את הבעיה הזו.
 • 9:19 - 9:21
  יש לנו גם חלון הזדמנויות,
 • 9:21 - 9:24
  כי למשך זמן-מה,
  המוח ניתן לעיצוב,
 • 9:24 - 9:26
  וחלון הזדמנויות זה נפתח
 • 9:26 - 9:27
  ב-3 שנות החיים הראשונות.
 • 9:27 - 9:31
  לא שהחלון נסגר. לא.
 • 9:31 - 9:34
  אבל הוא מצטמצם
  באורח משמעותי.
 • 9:34 - 9:38
  ועדיין, הגיל החציוני לאבחון
  בארץ הזאת
 • 9:38 - 9:40
  הוא עדיין בערך חמש שנים,
 • 9:40 - 9:42
  ובאוכלוסיות המקופחות,
 • 9:42 - 9:45
  אלה שאין להן גישה
  לשירותי רפואה,
 • 9:45 - 9:48
  אוכלוסיות כפריות, מיעוטים,
 • 9:48 - 9:51
  גיל האבחון גבוה אף יותר,
 • 9:51 - 9:53
  שזה כמעט כמו לומר
 • 9:53 - 9:56
  שאנו דנים אוכלוסיות אלה
  לכך שיהיו בהן פרטים
 • 9:56 - 10:00
  אוטיסטיים, שמצבם אפילו יחמיר.
 • 10:00 - 10:03
  כך שלדעתי יש לנו חובה
  ביו-מוסרית.
 • 10:03 - 10:06
  הכלים המדעיים קיימים,
 • 10:06 - 10:09
  אבל שום מדע אינו רלוונטי
  אם אין לו השפעה
 • 10:09 - 10:13
  על הקהילה,
  ואנו פשוט לא יכולים לאבד
 • 10:13 - 10:15
  את ההזדמנות הזו.
 • 10:15 - 10:18
  כי ילדים עם אוטיזם
  הופכים למבוגרים עם אוטיזם,
 • 10:18 - 10:22
  ולדעתנו, לדברים שביכולתנו לעשות
 • 10:22 - 10:24
  למען ילדים אלה,
  למען משפחות אלה, בשלב מוקדם,
 • 10:24 - 10:27
  תהיינה השלכות לכל החיים,
 • 10:27 - 10:31
  על הילד, על המשפחה,
  ועל הקהילה בכללותה.
 • 10:31 - 10:34
  אז זאת השקפתנו על האוטיזם.
 • 10:34 - 10:37
  יש מעל 100 גנים המשוייכים לאוטיזם.
 • 10:37 - 10:39
  למעשה, אנו מאמינים שיתברר
 • 10:39 - 10:43
  שיש בין 300 ל-600
  גנים המשוייכים לאוטיזם,
 • 10:43 - 10:47
  וגם אנומליות גנטיות,
  הרבה יותר מגנים בלבד.
 • 10:47 - 10:51
  ולמעשה ניצבת מולנו כאן
  שאלה מסוימת,
 • 10:51 - 10:55
  כי אם יש סיבות כה רבות לאוטיזם,
 • 10:55 - 10:58
  איך עוברים מהגורמים האלה
 • 10:58 - 11:01
  לתסמונת עצמה?
  כי אנשים כמוני,
 • 11:01 - 11:04
  כשאנו נכנסים לחדר-משחקים,
 • 11:04 - 11:07
  אנו מזהים ילד כאוטיסטי.
 • 11:07 - 11:09
  אז איך עוברים מהסיבות המרובות
 • 11:09 - 11:12
  לתסמונת שיש לה
  אחידות מסוימת?
 • 11:12 - 11:15
  התשובה היא: מה שיש באמצע,
 • 11:15 - 11:18
  וזו ההתפתחות.
 • 11:18 - 11:21
  למעשה אנו מתעניינים מאד באותן
 • 11:21 - 11:24
  שנות החיים הראשונות,
  כי גורמים אלה
 • 11:24 - 11:26
  לא בהכרח הופכים לאוטיזם.
 • 11:26 - 11:29
  האוטיזם יוצר את עצמו.
 • 11:29 - 11:34
  אם נוכל להתערב
  במשך השנים האלה,
 • 11:34 - 11:36
  נצליח לשכך את האוטיזם
  אצל אחדים, ומי יודע,
 • 11:36 - 11:40
  אולי אפילו למנוע אותו
  אצל אחרים.
 • 11:40 - 11:42
  אז איך עושים את זה?
 • 11:42 - 11:45
  איך מכניסים
  את תחושת התהודה הזו,
 • 11:45 - 11:49
  איך נכנסים לעצם הוויתו
  של אדם אחר?
 • 11:49 - 11:52
  אני זוכר, כשעבדתי
  עם אותה ילדה בת 15 חודשים,
 • 11:52 - 11:54
  הדבר שעלה בדעתי היה,
 • 11:54 - 11:57
  "איך להיכנס לעולם שלה?
 • 11:57 - 12:01
  האם היא חושבת עלי?
  האם היא חושבת על אחרים?"
 • 12:01 - 12:06
  קשה לעשות זאת,
  אז היה עלינו ליצור
 • 12:06 - 12:09
  את הטכנולוגיה. היה עלינו
  בעצם להיכנס לתוך הגוף.
 • 12:09 - 12:13
  היה עלינו לראות את העולם
  דרך עיניה.
 • 12:13 - 12:16
  ומזה שנים רבות אנו בונים
 • 12:16 - 12:20
  טכנולוגיות חדשות
  המבוססות על מעקב עיניים.
 • 12:20 - 12:22
  אנו יכולים לראות
  רגע אחר רגע
 • 12:22 - 12:25
  את מה שמעניין את הילד.
 • 12:25 - 12:28
  זהו עמיתי, וורן ג'ונס, שאיתו
 • 12:28 - 12:31
  אנו מפתחים את השיטות האלה,
  את המחקרים האלה,
 • 12:31 - 12:33
  ב-12 השנים האחרונות.
 • 12:33 - 12:36
  כאן אתם רואים ילד שמח
  בן 5 חודשים,
 • 12:36 - 12:42
  ילד שמח בן 5 חודשים
  שמיד יתבונן בדברים
 • 12:42 - 12:45
  שיובאו לפניו, מתוך עולמו,
 • 12:45 - 12:47
  אימו, המטפלת,
  אך גם חוויות
 • 12:47 - 12:52
  שאותן יעבור כשיהיה במעון יום.
 • 12:52 - 12:54
  אנו מעוניינים
  ללכוד את העולם הזה
 • 12:54 - 12:55
  ולהביאו למעבדה שלנו,
 • 12:55 - 12:59
  אך לשם כך עלינו ליצור
 • 12:59 - 13:02
  מדדים מתוחכמים ביותר,
 • 13:02 - 13:05
  שמודדים איך אנשים,
  איך תינוקות,
 • 13:05 - 13:08
  ילדים בני-יומם,
  יוצרים קשר עם העולם,
 • 13:08 - 13:10
  רגע אחר רגע,
 • 13:10 - 13:13
  מה חשוב ומה לא.
 • 13:13 - 13:16
  אז יצרנו את המדדים הללו, וכאן,
 • 13:16 - 13:20
  אתם רואים את
  מה שאנו מכנים "משפך תשומת-לב".
 • 13:20 - 13:22
  זאת צפיה בסרטון -
 • 13:22 - 13:24
  בין הפריימים האלה
  מפרידה כשניה אחת -
 • 13:24 - 13:27
  דרך עיניהם של 35 תינוקות
  בהתפתחות טיפוסית,
 • 13:27 - 13:29
  בני שנתיים,
 • 13:29 - 13:32
  ואנו מקפיאים פריים אחד,
 • 13:32 - 13:35
  וזה מה שהילדים האופייניים עושים.
 • 13:35 - 13:39
  במעבר הסורק הזה, כאן בירוק
  אלה בני השנתיים האוטיסטיים.
 • 13:39 - 13:43
  בפריים הזה, הילדים הטיפוסיים
 • 13:43 - 13:46
  צופים בזה,
 • 13:46 - 13:49
  הבעת רגשות
  אצל הילד הקטן הזה,
 • 13:49 - 13:51
  כשהוא רב מעט
  עם הילדה הקטנה.
 • 13:51 - 13:54
  מה עושים הילדים האוטיסטיים?
 • 13:54 - 13:57
  הם ממוקדים בדלת המסתובבת,
 • 13:57 - 13:59
  שנפתחת ונסגרת.
 • 13:59 - 14:02
  אז אני יכול לומר לכם
  שהסטיה הזו
 • 14:02 - 14:02
  שאתם רואים כאן,
 • 14:02 - 14:06
  לא מתרחשת רק בניסוי שלנו,
  בן חמש הדקות.
 • 14:06 - 14:09
  היא מתרחשת בכל רגע
  בחייהם הממשיים,
 • 14:09 - 14:12
  והנפשות שלהם מתעצבות,
 • 14:12 - 14:15
  והמוחות שלהם מתמחים
  במשהו שונה
 • 14:15 - 14:19
  מאשר מה שקורה
  אצל בני-גילם הטיפוסיים.
 • 14:19 - 14:22
  לקחנו תבנית
 • 14:22 - 14:25
  מידידינו, רופאי הילדים,
 • 14:25 - 14:27
  את הרעיון של טבלאות גדילה,
 • 14:27 - 14:29
  אתם יודעים,
  כשלוקחים ילד לרופא הילדים,
 • 14:29 - 14:33
  ורושמים את הנתונים הפיזיים
  של הגובה והמשקל.
 • 14:33 - 14:36
  החלטנו לנהל טבלת גדילה
 • 14:36 - 14:38
  של מעורבות חברתית,
 • 14:38 - 14:41
  וחיפשנו ילדים החל מגיל הלידה,
 • 14:41 - 14:47
  ואתם רואים כאן על ציר האיקס
  שניים, שלושה, ארבעה,
 • 14:47 - 14:51
  חמישה, שישה, תשעה חודשים,
  בערך עד גיל 24 חודש,
 • 14:51 - 14:54
  וזהו אחוז זמן הצפיה שלהם
 • 14:54 - 14:55
  שבו הם מתמקדים בעיני אנשים,
 • 14:55 - 14:58
  וזו טבלת הגדילה שלהם.
 • 14:58 - 15:01
  הם מתחילים כאן,
  הם אוהבים עיניים של אנשים,
 • 15:01 - 15:03
  וממשיכים די ביציבות.
 • 15:03 - 15:07
  זה קצת עולה בחודשים הראשונים.
 • 15:07 - 15:09
  כעת הבה נראה מה קורה
  עם תינוקות
 • 15:09 - 15:12
  שנעשים אוטיסטיים.
 • 15:12 - 15:14
  קורה משהו שונה לגמרי.
 • 15:14 - 15:18
  זה מתחיל כאן למעלה,
  אך בהמשך זו צניחה חופשית.
 • 15:18 - 15:21
  ממש כאילו שהם הביאו לעולם
  את הרפלקס
 • 15:21 - 15:25
  שמכוון אותם לאנשים,
  אבל אין לו המשכיות.
 • 15:25 - 15:28
  זה כמעט כאילו
  הגירוי הזה, אתם,
 • 15:28 - 15:31
  אינכם משפיעים על המתרחש
 • 15:31 - 15:35
  כשהם מנווטים
  את חיי היומיום שלהם.
 • 15:35 - 15:41
  ואנו חשבנו שהנתונים האלה
  כל-כך משמעותיים,
 • 15:41 - 15:44
  במובן מסוים, שרצינו לראות
  מה קורה
 • 15:44 - 15:47
  בששת חודשי החיים הראשונים,
  כי אם אתם יוצרים יחסי-גומלין
 • 15:47 - 15:49
  עם תינוקות גדולים יותר,
  בני חודשיים ושלושה חודשים,
 • 15:49 - 15:53
  תופתעו להיווכח
  כמה הם נעשו חברתיים.
 • 15:53 - 15:56
  ומה שאנו רואים
  בששת חודשי החיים הראשונים
 • 15:56 - 16:02
  הוא שניתן להבדיל בקלות רבה
  בין שתי הקבוצות האלה.
 • 16:02 - 16:05
  ובעזרת המדדים האלה,
  ורבים אחרים,
 • 16:05 - 16:09
  גילינו שהכלים המדעיים שלנו
  יכולים למעשה
 • 16:09 - 16:12
  לזהות בעיה זו
  מוקדם מאד.
 • 16:12 - 16:15
  לא היה עלינו להמתין
  שההתנהגויות האוטיסטיות
 • 16:15 - 16:18
  יופיעו בשנת החיים השניה.
 • 16:18 - 16:21
  אם נמדוד דברים,
  שמבחינה אבולוציונית
 • 16:21 - 16:25
  השתמרו היטב, ושמופיעים
  מוקדם מאד מבחינה התפתחותית,
 • 16:25 - 16:28
  דברים שקיימים כבר
  בשבועות הראשונים לחיים,
 • 16:28 - 16:30
  נוכל להקדים את איתור האוטיזם
 • 16:30 - 16:32
  כבר לאותם חודשים ראשונים,
 • 16:32 - 16:36
  וזה מה שאנו עושים כעת.
 • 16:36 - 16:39
  אבל אנו יכולים ליצור
  את מיטב הטכנולוגיות
 • 16:39 - 16:43
  ואת מיטב השיטות
  לזיהוי הילדים האלה,
 • 16:43 - 16:46
  אך כל זה יהיה לשווא
  אם לא תהיה לנו השפעה
 • 16:46 - 16:50
  על מה שקורה
  במציאות שלהם בקהילה.
 • 16:50 - 16:52
  כמובן שאנו רוצים שהמכשירים האלה
 • 16:52 - 16:55
  יוכנסו לפעולה ע"י הלוחמים בחזית,
 • 16:55 - 16:57
  עמיתינו, הרופאים המטפלים,
 • 16:57 - 17:00
  שרואים כל ילד וילד,
 • 17:00 - 17:02
  ועלינו להפוך
  את הטכנולוגיות האלה
 • 17:02 - 17:05
  למשהו שייתן ערך מוסף
  לפרקטיקה שלהם,
 • 17:05 - 17:08
  כי עליהם לראות
  ילדים רבים כל-כך.
 • 17:08 - 17:10
  ואנו רוצים לעשות זאת
  בכל העולם
 • 17:10 - 17:12
  כדי שלא נחמיץ אף ילד,
 • 17:12 - 17:14
  אבל זה יהיה בלתי-מוסרי
 • 17:14 - 17:19
  אם לא תהיה לנו במקביל
  תשתית שתאפשר התערבות,
 • 17:19 - 17:20
  לצרכי טיפול.
 • 17:20 - 17:23
  עלינו להיות מסוגלים
  לעבוד עם המשפחות,
 • 17:23 - 17:26
  לתמוך במשפחות,
  לנהל את אותן שנים ראשונות
 • 17:26 - 17:30
  יחד איתן. צריכה להיות לנו
  היכולת לעבור
 • 17:30 - 17:34
  מסינון כלל-עולמי
  לגישה כלל-עולמית לטיפול,
 • 17:34 - 17:37
  כי הטיפולים האלה עתידים לשנות
 • 17:37 - 17:41
  את חיי הילדים והמשפחות האלה.
 • 17:41 - 17:45
  כשאנו חושבים
  על מה שנוכל לעשות
 • 17:45 - 17:49
  באותן שנים ראשונות,
 • 17:49 - 17:51
  אני יכול לומר לכם,
 • 17:51 - 17:54
  מנסיוני הממושך בתחום הזה,
 • 17:54 - 17:57
  שזו הרגשה של מרץ מחודש.
 • 17:57 - 18:01
  יש תחושה שהמדע
  שהושקעה בו עבודה זו
 • 18:01 - 18:04
  יכול ממש להשפיע
  על המציאות,
 • 18:04 - 18:07
  למנוע למעשה את החוויות
 • 18:07 - 18:11
  שפגשתי בתחילת מסעי
  בתחום הזה.
 • 18:11 - 18:14
  חשבתי אז שזו בעיה
  בלתי-פתירה.
 • 18:14 - 18:18
  לא עוד. אנו יכולים לעשות המון.
 • 18:18 - 18:21
  והרעיון איננו לרפא את האוטיזם.
 • 18:21 - 18:24
  לא זה הרעיון.
 • 18:24 - 18:26
  אנו רוצים להבטיח
 • 18:26 - 18:28
  שאותם פרטים אוטיסטיים
  יוכלו להשתחרר
 • 18:28 - 18:33
  מהתוצאות המצערות
  שמתלוות לכך לפעמים,
 • 18:33 - 18:36
  מהפיגור השכלי העמוק,
  מהעדר השפה,
 • 18:36 - 18:39
  מהבידוד העמוק כל-כך.
 • 18:39 - 18:42
  לדעתנו, לפרטים האוטיסטיים
 • 18:42 - 18:44
  יש למען האמת
  נקודת-מבט מיוחדת על העולם,
 • 18:44 - 18:48
  אנו זקוקים למגוון,
  והם מסוגלים לעבוד בצורה מעולה
 • 18:48 - 18:50
  בתחומי חוזקות מסוימים:
 • 18:50 - 18:53
  מצבים ברי-חיזוי,
  מצבים שניתן להגדיר.
 • 18:53 - 18:57
  כי אחרי הכל,
  הם מתוודעים לעולם
 • 18:57 - 19:01
  מתוך למידה עליו,
  ולא מתוך למידה איך לתפקד בו.
 • 19:01 - 19:04
  אבל זו חוזקה,
  אם עובדים, למשל,
 • 19:04 - 19:06
  בתחום הטכנולוגיה.
 • 19:06 - 19:08
  וישנם פרטים שיש להם
 • 19:08 - 19:10
  יכולות אמנותיות מדהימות.
 • 19:10 - 19:12
  אנו רוצים שהם ישתחררו.
 • 19:12 - 19:15
  אנו רוצים שהדור הבא
  של אוטיסטים
 • 19:15 - 19:18
  יוכלו לא רק לבטא
  את החוזקות שלהם,
 • 19:18 - 19:20
  אלא גם להגשים את ההבטחה
  הגלומה בהם.
 • 19:20 - 19:24
  תודה רבה לכם על הקשבתכם.
  [מחיאות כפיים]
Title:
עמי קלין: דרך חדשה לאבחון אוטיזם
Speaker:
Ami Klin
Description:

אבחון מוקדם של ליקוי מתחום האוטיזם עשוי לשפר את חיי כל מי שיושפעו מכך, אך מורכבותם הרבה של הגורמים מקשה מאד על החיזוי בתחום זה. ב-TEDxPeachtree, עמי קלין מתאר שיטה חדשה לאבחון מוקדם, שמשתמשת בטכנולוגיות מעקב אחר תנועות-עיניים במטרה למדוד את כישורי המגע החברתי אצל תינוקות ולהעריך בצורה אמינה את סיכוייהם לפתח אוטיזם. (הוסרט ב-TEDxפיצ'טרי)

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
19:44
Shlomo Adam edited Hebrew subtitles for A new way to diagnose autism
Shlomo Adam edited Hebrew subtitles for A new way to diagnose autism
Ido Dekkers approved Hebrew subtitles for A new way to diagnose autism
Ido Dekkers accepted Hebrew subtitles for A new way to diagnose autism
Ido Dekkers edited Hebrew subtitles for A new way to diagnose autism
Ido Dekkers edited Hebrew subtitles for A new way to diagnose autism
Shlomo Adam edited Hebrew subtitles for A new way to diagnose autism
Shlomo Adam added a translation

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions