YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Zulu subtitles

← NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis

Get Embed Code
65 Languages

Subtitles translated from anglicky Showing Revision 1 created 01/16/2020 by TWB.

 1. Lokhu akukhona ukumasha.
 2. Igama lami nguGreta Thunberg
 3. Siphila ekuqaleni kokuqothulwa okukhulu.
 4. Isimo sethu sezulu siyawohloka.
 5. Izingane ezinjengami zidela imfundo ukuze zibhikishe.
 6. Kodwa sisengakulungisa lokhu.
 7. Usengakulungisa lokhu.
 8. Ukuze sisinde, sidinga ukuyeka ukushisa izinto ezimbiwayo, kodwa lokhu kukodwa akwanele.
 9. Kukhulunywa ngamakhambi amaningi, kodwa kuthiwani ngekhambi eliphambi
 10. kwethu ngqo?
 11. Ngizodedela umngane wami uGeorge achaze.
 12. Kunomshini ongumlingo omunca ikhabhoni emoyeni, ubiza kancane
 13. futhi uyazakha.
 14. Ubizwa... isihlahla.
 15. Isihlahla yisibonelo sekhambi lemvelo lesimo sezulu.
 16. Imihlume, amaxhaphozi, amahlathi, ukujula kolwandle, amahlathi e-kelp, izixhobo zamakhorali,
 17. zithatha ikhabhoni emoyeni futhi ziyivalele.
 18. Imvelo iyithuluzi esingalisebenisa ukulungisa isimo sethu sezulu esonakele.
 19. Lamakhambi emvelo esimo sezulu angenza umehluko omkhulu.
 20. Kuyancomeka, ne?
 21. Kodwa kuphela uma nathi singaziyeka izinto ezimbiwayo emhlabathini.
 22. Nakhu okubi ... okwamanje siyakuziba.
 23. Sichitha okuphindwe ngaphezu kwesigidi emixhasweni yezinto ezimbiwayo
 24. kunamakhambi emvelo.
 25. Amakhambi emvelo esimo sezulu athola u-2% nje
 26. wayo yonke imali esetshenziselwa ukubhekana nokuwohloka kwesimo sezulu.
 27. Lena yimali yakho, yintela yakho nokonga kwakho.
 28. Okubi nakakhulu, khona manje ngesikhathi esidinga imvelo nakakhulu ngaso
 29. siyicekela phansi ngokushesha kunanini.
 30. Usuku ngalunye kushabalala izinhlobo zezilwane ezingaba ngu-200.
 31. Ingxenye enkulu yeqhwa lase-Arctic ayisekho.
 32. Iningi lezilwane zethu zasendle alisekho.
 33. Inngxenye enkulu yenhlabathi yethu ayisekho.
 34. Ngakho ke yini okumele siyenze ?
 35. Yini okumele uyenze?
 36. Kulula ... kudingeka sivikele, sibuyisele futhi sihlinzeke ngemali.
 37. Vikela.
 38. Amahlathi emvula agawulwa
 39. ngezinga lezinkundla zebhola lezinyawo ezingu-30 ngomzuzu.
 40. Lapho imvelo yenza okuthile okubalulekile, kufanele siyivikele.
 41. Buyisela
 42. Ingxenye enkulu yomhlaba wethu yonakele.
 43. Kodwa imvelo ingazivuselela
 44. futhi singasiza umphakathi wemvelo ubuyele esimweni.
 45. Hlinzeka ngemali.
 46. Kudingeka siyeke ukuhlinzeka ngemali izinto ezibulala imvelo
 47. futhi sikhokhele izinto eziyisizayo.
 48. Kulula kanjalo.
 49. Vikela, Buyisela, hlinzeka ngemali.
 50. Lokhu kungenzeka kuyo yonke indawo.
 51. Abantu abaningi sebeqalile ukusebenzisa amakhambi emvelo esimo sezulu.
 52. Kudingeka sikwenze ngezinga eliphezulu.
 53. Ungaba yingxenye yalokhu.
 54. Votela abantu abavikela imvelo.
 55. Thumela levidiyo kwabanye.
 56. Khuluma ngalokhu.
 57. Emhlabeni wonke jikelele kunezinhlangano ezmangalisayo ezilwela imvelo.
 58. Hlanganyela nazo!
 59. Konke kubalulekile.
 60. Okwenzayo kubalilekile.