Filipino subtitrări

← A Socially Responsible Way to Internet

Obține codul încorporat
23 Languages

Showing Revision 2 created 09/24/2020 by enshantee.

  1. Umuubos ka ng maraming oras sa mga bubuyog
    upang gumawa ng pulot-pukyutan.
  2. Bakit hindi ka gumugol ng mas maiksi sa
    isang minuto sa pagpalit ng web browser?
  3. Firefox:
  4. Nakabubuti sa mga tao
  5. Mas madali kaysa sa mga bubuyog.