Norwegian Bokmal subtitles

← Hvorfor er det så vanskelig å kurere ALS? - Fernando Vieira

Get Embed Code
25 Languages

Showing Revision 1 created 09/23/2018 by Mari Thomassen.

 1. I 1963, ble en 21 år gammel fysiker
  ved navn Stephen Hawking
 2. diagnostisert med en sjelden
  nevromuskulær sykdom
 3. ved navn amyotrofisk lateralsklerose,
  eller ALS.
 4. Gradvis mistet han sin evne til å gå,
 5. bruke hendene,
 6. bevege ansiktet,
 7. og til og med svelge.
 8. Men gjennom alt,
  beholdt han sitt utrolig intellekt,
 9. og i mer enn de
  påfølgende 50 årene
 10. ble Hawking en av historiens dyktigste
  og mest kjente fysikere.
 11. Likevel, tilstanden hans forble uhelbredet
 12. og han døde i 2018
  i en alder av 76.
 13. Tiår etter hans diagnose
 14. regnes ALS fortsatt som
  en av de mest komplekse,
 15. mystiske,
 16. og ødeleggende sykdommene
  som påvirker mennesket.
 17. Også kalt motornevronsykdom
  og Lou Gehrigs sykdom,

 18. påvirker ALS to av 100 000 mennesker
  over hele verden.
 19. Når et menneske har ALS,
 20. mister motornevronene,
 21. cellene som er ansvarlige for
  all viljestyrt muskelkontroll i kroppen,
 22. sin funksjon og dør.
 23. Ingen vet akkurat hvorfor
  eller hvordan disse cellene dør
 24. og det er en del av hvorfor
  ALS er så vanskelig å behandle.
 25. I omtrent 90% av tilfellene,

 26. oppstår sykdommen plutselig,
  uten noen tydelig årsak.
 27. De resterende 10% er arvelige,
 28. hvor mor eller far med ALS
  overfører et mutert gen til sitt barn.
 29. Symptomene opptrer typisk først
  etter fylte 40 år.
 30. Men i noen tilfeller, som med Hawking,
  starter ALS tidligere.
 31. Hawkings sak var også en medisinsk
  gåte på grunn av hvor lenge han levde med ALS.
 32. Etter diagnosen, lever de fleste med
  sykdommen mellom 2 og 5 år
 33. før ALS fører til pustevansker
  som vanligvis leder til død.
 34. Det som ikke var uvanlig i Hawkings
  tilfelle var at hans evne til å lære,
 35. tenke,
 36. og oppfatte med sansene
  forble intakte.
 37. De fleste personer med ALS
  opplever ikke svekket kognisjon.
 38. Med så mye på spill
  for de 120 000 menneskene

 39. som er diagnostisert med ALS årlig,
 40. har kurering av sykdommen blitt
  en av våre viktigste vitenskapelige
 41. og medisinske utfordringer.
 42. Til tross for mange ukjentheter,

 43. har vi noe innsikt i hvordan ALS
  påvirker det nevromuskulære systemet.
 44. ALS påvirker to typer nerveceller
  kalt øvre og nedre motornevroner.
 45. I en frisk kropp,
  sender de øvre motornevroner,
 46. som sitter i hjernebarken,
 47. meldinger fra hjernen
  til de nedre motornevronene,
 48. som sitter i ryggmargen.
 49. Disse nevronene sender så
  meldingen til muskelfibrene,
 50. som spenner seg eller
  slapper av som respons,
 51. og resulterer i bevegelse.
 52. Hver viljestyrte bevegelse vi gjør skjer
 53. på grunn av meldinger som overføres
  i denne banen.
 54. Men når motornevroner forfaller i ALS,

 55. blir deres evne til å overføre
  meldinger avbrutt,
 56. og det livsviktige signalsystemet
  lager kaos.
 57. Uten de regelmessige signalene,
  svinner musklene bort.
 58. Eksakt hva det er som får
  motornevronene til å forfalle

 59. er det rådende mysteriet ved ALS.
 60. I arvelige tilfeller, overfører foreldre
  genetiske mutasjoner til barna sine.
 61. Til og med da,
  involverer ALS mange gener
 62. med mange ulike påvirkninger
  på motornevroner,
 63. og gjør det vanskelige å angi nøyaktig
  de utløsende faktorene.
 64. Når ALS oppstår sporadisk
  vokser listen over mulige årsaker:
 65. toksiner,
 66. virus,
 67. livsstil,
 68. eller andre miljøfaktorer
  kan alle spille en rolle.
 69. Og siden det er så mange
  elementer involvert
 70. finnes det for tiden ingen enkelt test
  som kan avgjøre hvorvidt noen har ALS.
 71. Likevel, hypotesene våre om årsakene
  er under utvikling.

 72. En gjeldende ide er at
  visse proteiner inni motornevronene
 73. ikke folder seg riktig,
 74. og i stedet danner klumper.
 75. De misformede proteinene og klumpene
  kan spre seg fra celle til celle.
 76. Dette kan hindre
  normale celleprosesser,
 77. som energi- og proteinproduksjon,
  som holder cellene i live.
 78. Vi har også lært at sammen med
  motornevroner og muskelfibre

 79. kan ALS også involvere
  andre celletyper.
 80. ALS- pasienter har typisk inflammasjon
  i hjernen og ryggmargen.
 81. Defekte immunceller kan også spille en
  rolle i drepingen av motornevronene.
 82. Og ALS synes å endre oppførselen til
  spesifikke celler
 83. som gir støtte til nevronene.
 84. Disse faktorene fremhever
  sykdommens kompleksitet,

 85. men de kan også gi oss en bedre
  forståelse av hvordan den virker,
 86. og åpne nye veier til behandling.
 87. Samtidig som det går gradvis,
  gjør vi fremskritt hele tiden.
 88. Vi utvikler for øyeblikket nye medisiner,
 89. ny stamcelleterapi
  for å reparere ødelagte celler,
 90. og ny genterapi for å saktne
  sykdommens fremgang.
 91. Med vårt voksende kunnskapsarsenal,

 92. ser vi frem til oppdagelser
  som kan endre fremtiden
 93. for mennesker som lever med ALS.