Return to Video

Quality Education Is Accessible

 • 0:02 - 0:07
  ดามอน: การเรียนการสอนที่มีคุณภาพคือ
  การที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้
 • 0:07 - 0:14
  เคย์ลา: การเรียนการสอนที่มีคุณภาพควรจะ
  ผนวกวัฒนธรรมของการอำนวยความสะดวก
 • 0:14 - 0:17
  ไม่ใช่แบบเป็นพิเศษ
  แต่ควรเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมดา
 • 0:17 - 0:23
  เพเชินส์: การศึกษาที่มีคุณภาพควรจะเรียนรวม ไม่ใช่แบ่งแยกคนพิการ
 • 0:25 - 0:28
  การศึกษาที่มีคุณภาพ คือ
  การเข้าถึงได้
 • 0:28 - 0:40
  (ดนตรี)
 • 0:40 - 0:54
  เอริกา: สำหรับคนหูหนวก การศึกษาที่มีคุณภาพ
  คือวีดีโอที่มีคำบรรยายใต้ภาพประกอบ
 • 0:57 - 1:02
  เคย์ลา: โต๊ะแล็บที่มีคุณภาพคือ
  สามารถปรับได้ และเข้าไปใช้ได้
 • 1:02 - 1:08
  (ดนตรี)
 • 1:08 - 1:11
  ซินเธีย: ฉันตาบอดสนิทนั่นหมายความว่า
 • 1:11 - 1:15
  ฉันก็จะต้องเข้าถึงข้อมูลภาพด้วยวิธีอื่นๆ
 • 1:15 - 1:21
  สำหรับฉันการศึกษาที่มีคุณภาพนั่นก็คือ
  เมื่อผู้สอน หรือเพื่อนร่วมชั้น
 • 1:21 - 1:27
  ใช้ซอฟท์แวร์บนหรือฮาร์ดแวร์ที่สามารถ
  อ่านออกเสียงหน้าจอได้
 • 1:27 - 1:30
  เสียงโปรแกรม: แก้คำผิด
  ใส่ตัวพิมพ์ใหญ่ เครื่องหมายวรรคตอน
 • 1:30 - 1:31
  เติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
 • 1:31 - 1:32
  พิมพ์, แก้ไข, พิมพ์, แก้ไข
 • 1:32 - 1:36
  เบลคพูดผ่านเครื่องสังเคราะห์เสียง:
  ฉันมีภาวะสมองพิการ
 • 1:36 - 1:41
  นั่นคือ ฉันไม่สามารถจดโน้ตได้เร็วนัก
 • 1:41 - 1:45
  สำหรับฉันการศึกษาที่มีคุณภาพคือ
 • 1:45 - 1:52
  การเข้าถึงสไลด์บรรยายของผู้สอน
  คำบรรยาย หรือ โครงเนื้อหา
 • 1:52 - 1:57
  ดัสติน: การศึกษาที่มีคุณภาพรวมถึง
  ความสามารถในการเข้าใจ
 • 1:57 - 2:00
  และตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
 • 2:03 - 2:06
  เรียนรู้วิธีที่จะทำให้นักเรียนทุกคน
  เข้าถึงเนื้อหาวิชา
 • 2:06 - 2:08
  รวมทั้งผู้พิการ ศึกษาเพิ่มเติม

 • 2:08 - 2:12
  จากแหล่งข้อมูล AccessCS10K ที่
 • 2:13 - 2:20
  uw.edu/accesscomputing/accesscs10k
タイトル:
Quality Education Is Accessible
概説:

more » « less
Video Language:
English
Team:
DO-IT
Duration:
02:44

Thai subtitles

改訂