Return to Video

CARRY NO MONEY - Learn To Be Dependent On God

 • 0:02 - 0:04
  Isusov poziv
 • 0:05 - 0:10
  Dobrodošli na ovu lekciju koja se zove
  "Ne nosite novac".
 • 0:10 - 0:15
  Iz Luke 10 smo pogledali
  poziv koji nam je Isus dao.
 • 0:15 - 0:22
  Kao što ćete videti, Isus je veoma
  određen u pozivu.
 • 0:22 - 0:26
  Veoma je određen u uputstvima
  koja je dao svojim učenicima
 • 0:26 - 0:29
  i koja je dao vama i meni.
 • 0:29 - 0:33
  Znam da je malo čudan naslov
  "Ne nosite novac",
 • 0:33 - 0:37
  ali je, zapravo, vrlo, vrlo važno to što
  nam Isus kaže.
 • 0:37 - 0:40
  Pročitaćemo nešto iz moje knjige.
 • 0:40 - 0:44
  "Sledeće što Isus kaže u Luki 10
  veoma je važno shvatiti,
 • 0:44 - 0:49
  naročito oni među nama koji žive
  u materijalističkom zapadnjačkom svetu
 • 0:49 - 0:53
  u kojem je mamon (novac)
  najveći od svih bogova.
 • 0:53 - 0:59
  Čitamo u Luki 10:4:
  'Ne nosite kese ni torbe ni obuće,
 • 0:59 - 1:03
  i nikoga ne pozdravljajte na putu."
 • 1:04 - 1:05
  Sada ćemo ovo pogledati.
 • 1:05 - 1:09
  Ne nosite kesu, odnosno
  ne nosite nikakav novac.
 • 1:10 - 1:15
  Čuli smo ovo, ali mnogi se nikada nisu
  zaustavili i razmislili o ovome,
 • 1:15 - 1:19
  šta to Isus kaže.
 • 1:19 - 1:21
  Ali morate razumeti,
  to što je Isus rekao
 • 1:21 - 1:25
  nije rekao bez razmišljanja.
  Rekao je to u tačno određenu svrhu.
 • 1:25 - 1:30
  Rekao je to da bi mi to slušali,
  razumeli i poštovali.
 • 1:30 - 1:34
  Isus je svoje učenike poslao
  bez ičega.
 • 1:34 - 1:36
  Poslao ih je bez ičega.
 • 1:36 - 1:40
  Zašto? Jer je želeo da ih nešto nauči.
 • 1:40 - 1:43
  Takođe je rekao da ne bi trebalo
  nikoga da pozdravljaju na putu.
 • 1:43 - 1:47
  Sledeći put ćemo to pogledati
  malo više.
 • 1:47 - 1:52
  Ali ovde čitamo da je Isus rekao:
  Ne nosite kesu ili torbu ili obuću.
 • 1:52 - 1:56
  Zašto? Zašto je to Isus uradio?
 • 1:56 - 2:00
  Zašto je poslao ljude bez...
  odnosno nije im dozvolio
 • 2:00 - 2:03
  da ponesu torbu, kesu ili obuću?
  Zašto?
 • 2:03 - 2:08
  Jer je želeo nešto da ih nauči.
 • 2:08 - 2:09
  Želeo je da i vas i mene nešto nauči.
 • 2:09 - 2:12
  Želeo je da nas nauči da budemo
  zavisni od Njega,
 • 2:12 - 2:17
  a ne od novca i toga šta imamo.
 • 2:17 - 2:19
  Ako pogledamo današnje crkve,
  to je veliki problem.
 • 2:19 - 2:24
  To je veliki problem u današnjoj crkvi,
  jer se skoro sve u današnjoj crkvi
 • 2:24 - 2:26
  svodi na novac.
 • 2:26 - 2:31
  U crkvama smo tako kontrolisani novcem.
 • 2:31 - 2:33
  Kontrolisani time što imamo.
 • 2:33 - 2:36
  Ali ne bismo trebali biti kontrolisani
  time što imamo.
 • 2:36 - 2:39
  Trebalo bi da budemo vođeni Svetim Duhom,
 • 2:39 - 2:42
  ne vođeni novcem.
 • 2:42 - 2:46
  Pročitaću vam jedan duži deo iz moje knjige
  "Isusov poziv".
 • 2:47 - 2:51
  "Skoro sve u našim životima danas
  i u crkvama na Zapadu
 • 2:51 - 2:54
  koncentrisano je oko novca.
 • 2:54 - 2:57
  Kontrolisani smo onim što imamo
  ili onim što nemamo.
 • 2:57 - 3:01
  Za mnoge je novac glavni faktor
 • 3:01 - 3:05
  kada se radi o misijama,
  crkvenom životu, itd.
 • 3:05 - 3:10
  Ako ima novca, radićemo,
  a ako ga nema, nećemo.
 • 3:10 - 3:15
  Ali, u Kraljevstvu Božjem
  novac nije problem
 • 3:15 - 3:19
  i novac nikada ne bi trebalo da kontroliše
  šta možemo, a šta ne možemo da radimo.
 • 3:19 - 3:23
  Zaista je važno da naučimo
  da budemo zavisni od Boga
 • 3:23 - 3:26
  umesto od našeg novca
  ili nedostatka novca.
 • 3:26 - 3:29
  Često mislimo da bismo videli proboj
 • 3:29 - 3:34
  ako bismo imali mnogo novca
  i da bismo onda uradili mnogo toga za Boga,
 • 3:34 - 3:40
  kao da naš rast ili naša poslušnost
  stoji ili pada sa novcem.
 • 3:40 - 3:44
  Mislimo da ako imamo novca
  možemo učiniti mnogo toga za Boga,
 • 3:44 - 3:48
  ali ako nemamo novca,
  nema mnogo toga što možemo učiniti.
 • 3:48 - 3:50
  Ne bi trebalo tako da bude.
 • 3:50 - 3:55
  Ne bismo trebali biti zavisni ili kontrolisani
  od novca ili toga što imamo.
 • 3:55 - 4:01
  Umesto toga, trebali bismo shvatiti da
  Bog ima svo srebro i zlato u svetu.
 • 4:01 - 4:04
  Sve pripada Njemu i sa Njim,
  ništa nam neće nedostajati.
 • 4:04 - 4:09
  U Bibliji je jasno da nedostatak novca
  nije problem.
 • 4:09 - 4:13
  Nedostatak radnika je problem."
 • 4:14 - 4:17
  Nisam čuo tako često da ljudi
  govore o ovome.
 • 4:17 - 4:21
  Ali, ako razmislite o ovome,
  toliko toga u našim crkvama
 • 4:22 - 4:24
  kontrolisano je novcem.
 • 4:24 - 4:28
  Sreo sam mnogo ljudi koji kažu:
  Kada bih samo imao novac,
 • 4:28 - 4:31
  uradio bih to i to.
 • 4:31 - 4:34
  Kao da je novac problem.
  Novac nije problem.
 • 4:34 - 4:39
  Zašto? Jer ako iskoračite,
  kada iskoračite,
 • 4:39 - 4:42
  kada služite Bogu...
 • 4:42 - 4:45
  On će se postarati za vaše potrebe.
 • 4:45 - 4:47
  Video sam to toliko puta.
 • 4:47 - 4:50
  Sećam se kada smo počeli naše putovanje
 • 4:50 - 4:53
  toliko puta, kao porodica,
  nismo imali ništa,
 • 4:53 - 4:56
  ali smo odlučili da izađemo
  na osnovu Božje Reči.
 • 4:56 - 4:58
  I kada smo iskoračili na osnovu
  Božje Reči
 • 4:58 - 5:01
  videli smo da se On stara o nama.
 • 5:01 - 5:04
  On se postarao za naše potrebe.
 • 5:04 - 5:08
  Počelo je sa malim stvarima,
  sa hranom, odećom i mnogim drugim.
 • 5:08 - 5:13
  On se postarao, ali smo i naučili
  da budemo zavisni od Njega.
 • 5:13 - 5:17
  I od tada je raslo, raslo i raslo,
  i sada se radi o većim stvarima.
 • 5:17 - 5:19
  Ispričaću vam jedno svedočanstvo.
 • 5:19 - 5:22
  Pre nekoliko godina... imamo tri filma,
  kao što možda znate,
 • 5:22 - 5:25
  "Poslednja reformacija: Život",
  "Sedam dana avanture sa Bogom" i
 • 5:25 - 5:27
  "Poslednja reformacija: Početak".
 • 5:28 - 5:32
  Pre mnogo godina, kada smo izdali
  "Sedam dana avanture sa Bogom",
 • 5:32 - 5:34
  sećam se da sam sedeo sa svojim
  prijateljem Robertom
 • 5:34 - 5:37
  i razgovarali smo kako da izdamo
  ovaj film.
 • 5:37 - 5:41
  Razgovrali smo o tome da želimo
  izdati ovaj film besplatno.
 • 5:41 - 5:43
  Saglasili smo se oko toga.
  Svi naši filmovi su besplatni.
 • 5:44 - 5:50
  Ali onda je rekao: Ali ako je film besplatan,
  a onda ljudi moraju platiti 5 $ za isporuku,
 • 5:50 - 5:52
  neće osetiti da je besplatan.
 • 5:52 - 5:59
  Rekao je: A da i isporuka bude besplatna?
 • 5:59 - 6:03
  Pogledao sam ga i rekao:
  Ali ako ima 10.000 ljudi
 • 6:03 - 6:08
  koji žele film, kao prošli put,
  to je 50.000 dolara.
 • 6:08 - 6:11
  A mi nemamo 50.000 dolara.
 • 6:12 - 6:15
  Ali tada sam osetio da je Bog rekao:
  Uradi to.
 • 6:15 - 6:20
  Bio sam nervozan.
  Osetili smo da je Bog rekao: Uradite tako.
 • 6:20 - 6:24
  Ne samo da napravimo film besplatno.
  Ne samo da izdamo film besplatno,
 • 6:24 - 6:27
  već i da ga isporučimo besplatno.
 • 6:28 - 6:32
  Ali to je 50.000 dolara,
  a mi nismo imali 50.000 dolara.
 • 6:33 - 6:38
  Ali ako idemo, ako uradimo to što je rekao,
  On će se postarati za nas.
 • 6:38 - 6:41
  Nedelju dana kasnije imao sam sastanak
  i jedna žena mi je prišla,
 • 6:41 - 6:43
  nikada nisam doživeo nešto tako.
 • 6:43 - 6:47
  Rekla je: Torben, osećam da mi je
  Bog rekao
 • 6:47 - 6:50
  da bi trebalo da ti dam 50.000 dolara.
 • 6:51 - 6:55
  Aleluja! Izdali smo film i otpremili ga.
 • 6:56 - 7:02
  Koliko filmova bih trebalo da prodam
  da bih dobio 50.000 $? Mnogo.
 • 7:02 - 7:07
  Isto to radim i sa knjigom.
  Ako nemate novca da kupite knjigu,
 • 7:07 - 7:11
  pišite nam na "Poslednju reformaciju"
  i daćemo vam kod,
 • 7:11 - 7:15
  možete je skinuti kao e-knjigu.
  Možete čitati knjigu odmah.
 • 7:15 - 7:18
  Želimo da ona izađe.
 • 7:18 - 7:23
  Iznova, iznova i iznova sam video
  da kada izađemo
 • 7:23 - 7:28
  na osnovu Isusovih reči, ne samo da je On
  sa nama, kao što smo prošli put to pogledali,
 • 7:28 - 7:31
  već će se postarati i za naše potrebe.
 • 7:31 - 7:36
  Ali moramo početi da Ga slušamo
  i učimo u malim stvarima.
 • 7:38 - 7:44
  Dakle, počinjemo polako, počinjemo
  da poslušnošću Isusu u malome.
 • 7:44 - 7:48
  Počinjemo da Ga slušamo na način
  na koji je On rekao da bismo trebali.
 • 7:48 - 7:50
  Da idemo na osnovu Njegove reči,
  da nađemo osobu mira
 • 7:50 - 7:54
  i onda ćemo videti da je sve
  u Luki 10 tačno.
 • 7:54 - 7:58
  Da će se On postarati i za naše potrebe.
 • 7:59 - 8:03
  Znači, veoma je važno da naučimo
  da budemo zavisni od Njega.
 • 8:04 - 8:08
  Ja sam sada na takvom mestu, jer sam
  se naučio toj zavisnosti od Njega,
 • 8:08 - 8:11
  ako mi Isus kaže nešto -
  ja to i uradim.
 • 8:11 - 8:14
  Ne pitam: Da, ali nemam novca
  da to uradim.
 • 8:14 - 8:17
  Ne sedim i ne brojim imam li novca
  da uradim to i to.
 • 8:17 - 8:21
  Ne, ako je On rekao: Idi,
  ja idem.
 • 8:21 - 8:24
  Jer će se On tada i postarati za nas.
 • 8:24 - 8:25
  Isto je i sa vama.
 • 8:25 - 8:30
  Ako On kaže: Idi,
  onda idite, a On će se postarati za vas.
 • 8:30 - 8:35
  Dakle, kada je Isus poslao svoje
  učenike u Luki 10,
 • 8:35 - 8:38
  bilo je to zato i da bi ih naučio ovo.
 • 8:38 - 8:41
  Razlog zbog kojeg je Isus rekao:
  Ne nosite ovo sa sobom,
 • 8:41 - 8:47
  bio je taj što je želeo da nauče
  da budu zavisni od Njega.
 • 8:47 - 8:51
  Zahvalan sam što me je to naučio
 • 8:51 - 8:54
  kada sam počeo ovaj zadivljujući život.
 • 8:56 - 8:59
  To ne znači da sada ne mogu imati novac
 • 8:59 - 9:04
  i da je uvek pogrešno imati novac
  sa sobom.
 • 9:04 - 9:06
  Jer kasnije čitamo i sledeće.
 • 9:06 - 9:12
  Kasnije, u Luki 22:35-37 čitamo
 • 9:12 - 9:16
  "I reče im: kad vas poslah bez kese
 • 9:16 - 9:20
  i bez torbe i bez obuće,
  da li vam što nedostade?
 • 9:20 - 9:23
  A oni rekoše: ništa.
  Reče im:
 • 9:24 - 9:29
  'Ali sad koji ima kesu neka je uzme,
  tako i torbu;
 • 9:29 - 9:32
  a koji nema mač neka proda haljinu svoju
  i neka ga kupi."
 • 9:33 - 9:35
  Dakle, vidimo ovde nešto zanimljivo.
 • 9:35 - 9:41
  Ono što je Isus rekao u Luki 10,
  kada ih je poslao bez ičega,
 • 9:41 - 9:44
  ne znači da im do kraja njihovih
  života
 • 9:44 - 9:46
  nije dopušteno da imaju išta
  sa sobom.
 • 9:46 - 9:51
  Ne. Tada ih je poslao da bi
  naučili nešto veoma važno -
 • 9:51 - 9:55
  da ne budu zavisni od toga šta imaju.
 • 9:55 - 9:57
  Mi sada imamo više nego kada smo počeli,
 • 9:57 - 9:59
  ali ja nisam zavistan od toga što imamo.
 • 9:59 - 10:03
  Imam li više ili manje,
  nisam zavistan od toga što imam.
 • 10:03 - 10:05
  Zavistan sam od Njega.
 • 10:05 - 10:08
  Upravo to radimo u našoj Luka 10 školi.
 • 10:08 - 10:12
  Imamo školu za obuku.
  Kada naše ljude iz Luka 10 škole
 • 10:12 - 10:18
  šaljemo na ono što zovemo
  "Luka 10 putovanje", radimo ovako.
 • 10:18 - 10:23
  Šaljemo ih napolje i često ih šaljemo
  bez novca,
 • 10:23 - 10:26
  bez mesta za spavanje,
  bez telefona,
 • 10:26 - 10:29
  bez kreditne kartice,
  bez ičega.
 • 10:29 - 10:31
  Napolje.
 • 10:31 - 10:33
  Vidimo se za tri dana.
 • 10:33 - 10:37
  Radili smo to iznova, iznova i iznova,
  već više godina.
 • 10:37 - 10:40
  I svaki put je zadivljujuće.
 • 10:40 - 10:45
  Svaki put studenti se vrate:
  Vau! Video sam! Doživeo sam to!
 • 10:45 - 10:48
  Nismo imali novca, ali onda smo se
  molili za nekoga
 • 10:48 - 10:50
  ko je bio izlečen, govorili smo o Isusu
  i odjednom su rekli:
 • 10:50 - 10:54
  Hej, hoćete li nešto da pojedete,
  ili, našli smo novac u putu,
 • 10:54 - 10:58
  ili, nismo imali gde da spavamo
  i Bog je otvorio vrata.
 • 10:58 - 11:01
  Spavali smo tamo, spavali smo tamo.
  Imam toliko mnogo svedočanstava
 • 11:01 - 11:06
  od ljudi koji su izlazili, vođeni Svetim Duhom,
  odlazili na neko mesto, nalazili nekoga
 • 11:06 - 11:09
  ko ih pozove u kuću, otvori svoj dom
  i da im sve da jedu
 • 11:09 - 11:11
  i sve što im je potrebno.
 • 11:11 - 11:14
  Ljudi odu u hotel, mole se za nekoga
  ko bude izlečen,
 • 11:14 - 11:18
  i onda vlasnik hotela dođe i kaže:
  Odsednite kod nas dva dana.
 • 11:18 - 11:24
  Imali smo toliko mnogo divnih primera.
  I to je ono najsnažnije.
 • 11:24 - 11:28
  Jedna od najsnažnijih stvari kada
  odu na Luka 10 putovanje
 • 11:28 - 11:33
  jeste to kada se vrate kući i kada su
  naučili ovu vrlo, vrlo važnu lekciju.
 • 11:34 - 11:37
  Tražite prvo Kraljevstvo Božje
  i Njegovu volju
 • 11:37 - 11:40
  i sve drugo biće vam dato.
 • 11:40 - 11:45
  Ako tražimo Kraljevstvo Božje
  i radimo šta nam je On zapovedio,
 • 11:45 - 11:47
  On će se postarati za ostalo.
 • 11:47 - 11:51
  Ne brinite za odeću.
  Ne brinite za hranu.
 • 11:51 - 11:54
  Ne brinite gde ćete spavati.
  Zašto?
 • 11:54 - 11:57
  Isus je rekao: Gledajte ptice:
  Gledajte cveće.
 • 11:57 - 12:01
  Oni ne brinu. Bog će se postarati
  i za vas i mene.
 • 12:01 - 12:06
  Tako sam zahvalan Bogu što
  nas je, nekih davnih godina,
 • 12:06 - 12:11
  poveo na ovo putovanje na kojem nas je,
  na teži način,
 • 12:11 - 12:13
  nekada je teško naučiti nešto novo,
 • 12:13 - 12:16
  na kojem nas je naučio ovoj važnoj istini -
 • 12:16 - 12:18
  da mu možemo verovati.
 • 12:18 - 12:22
  Da je potrebno da mu verujemo.
 • 12:22 - 12:24
  Isto bih rekao i vama.
 • 12:25 - 12:32
  Potrebno je da budete zavisni od Boga,
  a ne imate li posao ili nemate posao,
 • 12:32 - 12:34
  imate li ili nemate novca,
 • 12:34 - 12:36
  imate li ili nemate hrane.
 • 12:36 - 12:40
  Naučite da tražite Boga i činite Njegovu volju
  i videćete kako će se On postarati.
 • 12:41 - 12:46
  Tužno je videti mnoge hrišćane koji nikada
  nisu naučili ovu veoma važnu stvar.
 • 12:46 - 12:48
  Odjednom izgube posao i u krizi su.
 • 12:48 - 12:50
  Svet se raspada.
 • 12:50 - 12:53
  Oni nikada nisu naučili da veruju Bogu.
 • 12:54 - 12:57
  A rekao bih, naročito u vreme
  u kojem sada živimo.
 • 12:57 - 13:03
  Upravo smo ušli u poslednja vremena na način
  na koji niko od nas nije mogao zamisliti.
 • 13:03 - 13:06
  Svet nikada više neće biti isti.
 • 13:06 - 13:08
  To je poziv za buđenje svih nas.
 • 13:09 - 13:12
  Ulazimo u vreme ekonomske krize
 • 13:12 - 13:15
  kakvu nikada ranije nismo videli.
  Ulazimo u vreme
 • 13:15 - 13:20
  kontrole, kontrole, kontrole i kontrole,
 • 13:20 - 13:23
  i ako dugujete novac,
  radite to i to -
 • 13:23 - 13:25
  neće vam biti lako u budućnosti.
 • 13:26 - 13:28
  Ulazimo u vreme
 • 13:28 - 13:31
  u kojem će postojati znak zveri
  na vašoj ruci ili vašem čelu
 • 13:31 - 13:35
  i nećete moći da prodajete i kupujete
  bez njega.
 • 13:35 - 13:37
  Ulazimo u vreme o kojem govori Biblija
 • 13:37 - 13:39
  i moramo naučiti...
 • 13:40 - 13:42
  da budemo zavisni od Njega.
 • 13:42 - 13:43
  Kako to učimo?
 • 13:43 - 13:46
  Radeći to što je Isus rekao.
 • 13:46 - 13:48
  A nekada je to biti poslat napolje...
 • 13:48 - 13:50
  bez ičega,
 • 13:50 - 13:52
  Idite.
 • 13:53 - 13:54
  Idite...
 • 13:54 - 13:59
  i vidite kako će se On postarati za vaše
  potrebe.
 • 14:00 - 14:04
  Ovo je važno. Ohrabrujem vas,
  a naročito u ovom poglavlju,
 • 14:04 - 14:07
  nabavite moju knjigu "Isusov poziv".
  Ako nemate novca
 • 14:07 - 14:09
  pošaljite nam i-mejl i mi ćemo vam
  poslati kod.
 • 14:09 - 14:11
  Nabavite knjigu. Pročitajte knjigu.
 • 14:11 - 14:15
  U ovom poglavlju u kojem govorim
  o novcu
 • 14:15 - 14:18
  pokrio sam još mnogo toga.
 • 14:18 - 14:21
  Vrlo je važno za vreme u kojem živimo.
 • 14:21 - 14:24
  Do sada smo pogledali žetvu koja je spremna
 • 14:24 - 14:26
  i moramo to verovati.
 • 14:26 - 14:28
  Moramo se moliti za radnike
  da izađu u žetvu,
 • 14:28 - 14:31
  a onda i mi moramo izlaziti
  kao jaganjci među vukove.
 • 14:31 - 14:36
  I kada izađemo videćemo da je
  Isus sa nama i da se stara o nama.
 • 14:36 - 14:40
  Videćemo i to kako se On stara
  za naše potrebe.
 • 14:40 - 14:43
  Zato, ne brinite o tim stvarima.
 • 14:43 - 14:45
  Idite po Božjoj Reči.
 • 14:45 - 14:47
  I opet, ohrabrujem vas da
  nabavite moju knjigu
 • 14:47 - 14:51
  u kojoj ima mnogo više svedočanstava
  o tome.
 • 14:51 - 14:54
  Radujem se našem sledećem susretu,
  kada ćemo pogledati
 • 14:54 - 14:59
  šta je Isus rekao kada je izgovorio:
  Ne pozdravljajte nikoga na putu.
 • 14:59 - 15:01
  Jer je i to važno.
 • 15:01 - 15:05
  Mi ne izlazimo napolje
  samo da bismo izašli.
 • 15:05 - 15:07
  Izlazimo ne samo da bismo
  vršili evangelizaciju.
 • 15:07 - 15:10
  Izlazimo da bismo našli tu
  osobu mira.
 • 15:10 - 15:13
  Kada kažem da izlazite, ne kažem
  samo da izlazite na ulicu.
 • 15:13 - 15:16
  To znači da izađete u svojoj školi,
  da izlazite na svom radnom mestu,
 • 15:16 - 15:19
  da odete kod svojih suseda.
 • 15:19 - 15:22
  Ne govorimo samo o ulici.
 • 15:22 - 15:24
  Ali više o tome kasnije.
 • 15:24 - 15:26
  Na kraju knjige,
  na kraju ovog video serijala
 • 15:26 - 15:30
  sastaviću sve.
  I kada sve to spojim
 • 15:30 - 15:32
  podeliću sa vama Luka 10
  svedočanstva
 • 15:32 - 15:37
  kada ćete videti kako je On sa nama.
  Čućete svedočanstva
 • 15:37 - 15:39
  kako je će se On postarati za naše potrebe
  kada izađemo.
 • 15:39 - 15:42
  Čućete svedočanstva kako se pronalazi
  osoba mira,
 • 15:42 - 15:46
  kako ostati u njihovoj kući, kako
  jesti i piti šta oni posluže.
 • 15:46 - 15:50
  Sve ćemo sastaviti na kraju.
  Radujem se tome.
 • 15:50 - 15:51
  Vidimo se sledeći put!
 • 15:51 - 15:53
  Bog vas blagoslovio! Zdravo!
 • 15:56 - 15:57
  Isusov poziv
Title:
CARRY NO MONEY - Learn To Be Dependent On God
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
16:03

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions