YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Filipino subtitles

← Paano ka Namamanmanan ng Gobyerno: Pagmamanman ng NSA

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 3 created 05/10/2014 by jerry santos.

 1. Sinusubaybayan ng gobyerno ang mga pribadong tawag sa telepono
 2. mga pribadong tawag ng mga anak mo't mga anak ko, pati na pagsubaybay sa kanilang mga kasamahan
 3. Nitong Hunyo,natanto nating ang ating pribadong buhay ay hindi na pala matatawag na pribado
 4. Ang gobyerno ng Amerika ay patagong sinusubaybayan ang ating mga 'emails'
 5. mga bilihin, mga teks, lokasyun at mga tawag sa telepono ng mga tao sa buong mundo
 6. Ed Rooney, Ed? Si George Peterson...
 7. na may alyas na PRISM at XKEYSCORE,
 8. ang ganitong network ng programang sumusubaybay
 9. ay isang parte lamang ng pinakamalaking sistema ng pagmamatyag sa kasaysayan
 10. Ang walang limitasyong pagmamatyag na ito ay ilegal at pinapatakbo nang patago.
 11. Sa sistemang ito, malalaman ng gobyerno kung saan ka nagtungo,
 12. kung nasaan ka, at kung saan ka patungo.
 13. Nabunyag lamang ang programa noong ang dating kontraktor ng NSA na si Edward Snowden
 14. ay naglabas ng mga dokumentong naglalaman ng malawakang pagkolekta ng mga datus.
 15. Nakakalap ako ng impormasyon, bagong kabuluhan ay maliliwanagan.
 16. Ang presidente, ang NSA at ang kanilang mga abogado ay nagtangkang ilihis ang galit na publiko
 17. sa pamamagitan ng pagsira sa katotohanan at paglinlang sa mga tao tungkol sa proseso.
 18. Hindi kailanman pinayagan ng korte ng US ang gobyerno na magpatakbo ng programang ispya.
 19. Paano nangyari ito kung ganoon?
 20. Sandaling balikan muna natin ang nakaraan.
 21. Kinamumuhian ng mga tagapagtatag ng Amerika ang mapang-aping pagmamatyag ng British, pati na ang hindi makatwirang paghahanap at pang-aagaw.
 22. ang isyu dito ay pagsasarili.
 23. Sa pag-iintindi na ang pribadong buhay ay isa sa ating mga karapatan ayon sa konstitusyon,
 24. naitalaga ang pang-apat na pagbabago.
 25. Layunin nitong pigilan ang gobyerno sa pagmamanman o paghalungkat sa iyong pansariling impormasyon,
 26. maliban kung ang rason ay isang pinaniniwalaang krimen na nangyayari.
 27. Ang lahat ay nandoroon itim at puti, kasingliwanag ng kristal.
 28. Sa paggamit ng NSA nalalabag ng gobyerno ng US ang pinakamataas na batas ng bansa, ang Konstitusyon.
 29. Dekadekada na ang pagmamanman ng gobyerno ngunit higit na malala ito noon taong 2001,
 30. noong ipinasa ng Kongreso ng US ang Patriot Act,
 31. na nagbigay sa korte ng FISA ng karagdagang karapatan upang mag aproba sa malawakang pagmamanman.
 32. Sa halip na kumuha ng mandamyento para sa indibidwal na suspek sa isang krimen,
 33. maaari nang siyasatin ng gobyerno ang malaking listahan ng mga tao
 34. Kahit ang mga taong walang kinalaman sa mga krimen.
 35. Hindi na kinakailangang isiwalat ng korte ng FISA ang mga naaaprobahang utos ng hukuman
 36. at mga karagdagang ebidensya ay hindi na rin kinakailangan.
 37. Sa 1,789 na kahilingan sa awtorisasyon, isa ang iniurong ng gobyerno.
 38. Ang mga iba ay naaprubahan.
 39. Ito ay isang selyong goma.
 40. Lahat ng ito ay nababalot ng lihim, na walang sistema ng pagsusuri at balanse.
 41. Kung ang NSA ay nangangalap ng impormasyon base sa iyong binabasa, o sa mga website na iyong pinupuntahan
 42. Hinding hindi mo ito malalaman o kaya'y mapipigilan anu man ang iyong katayuan sa buhay.
 43. Ang mga programang katulad ng PRISM ay ipinagsasawalang-bahala ang layunin ng mga mandamyento
 44. habang ipinapahayag nitong nagtatarabaho ito ayon sa batas.
 45. Ang internet na kinahuhumalingan natin ay ginamit ng gobyerno ng US sa isang bagay na hindi naman dapat...
 46. ...isang instrumento sa pagmamanman sa lahat ng tao.
 47. Ito ang pinakamahalagang problema.
 48. Sa pamamagitan ng mga lihim na hukuman at mga lihim na pagbibigay-kahulugan sa mga batas,
 49. maaaring magmanman ang gobyerno ng US sa mga gumagamit ng internet base sa keywords,
 50. analyst na gumagamit ng sistema para sa portal ng web at Fort Mead,
 51. key ng selector o mga termino sa pagsisiyasat na nakaprogramang maghatid ng 51% na tiwala
 52. sa tinutudlang makabanyaga.
 53. Nakalap ang mga data sa loob ng maraming taon mula sa mga sikat na websites,
 54. gmil, facebook, yahoo at marami pang iba.
 55. May 1000s mga salita na minamanmanan ng gobyerno.
 56. Mga salita kagaya ng "marijuana"
 57. Halos kahit anong email ang isend mo
 58. ay maaring dahilan ng pagmamanman sa iyong account.
 59. Ang klase ng pagmamanmang ito ay maaring magbigay sa iyo ng pangalawang haka-haka.
 60. Iyan ang dahilan kung bakit ang pagmamanman sa masa ay wala sa konstitusyon,
 61. Hindi mapipigilan ang pang-aabuso at ang pagkalat ng mga data ay nangyayari na.
 62. Ang pagmanman sa ating paggamit ng internet ay nagbibigay sa gobyerno ng karapatan sa ating buhay.
 63. Anong mangyayari sa karapatang malayang pagsasalita, malayang kapisanan, o kalayaan sa pahayagan,
 64. kung ang lahat ay napapaloob sa walang tigil na pagmamanman, kahit sa ating pribadong oras.
 65. Ang mga eksperto sa pagmamanman, pagsasarili, at intelihensiya ay sumasang-ayon sa iisang bagay.
 66. Ang NSA, Presidente Bush at Obama at ang kanilang lihim na hukuman ay
 67. binibigyang-kahulugan ang mga batas na karamihan sa mga Amerikano ay maituturing itong kagulat-gulat.
 68. Ito ang pagpapahintulot sa uri ng pagmamanman at pangangalap
 69. na hindi kailan man pinapayagan ng saligang-batas.
 70. Nalalabag ng mga programang ito ang batas.
 71. Nilalabag nito ang ika-apat na pagbabago at pinagkakaitan tayo ng karapatang pagsasarili.
 72. Sinulat ang saligang-batas ng US para maiwasan ang pagmamanman ng gobyerno kagaya ng programang PRISM.
 73. Nasa sa atin na ang pagpapatibay sa mga ulirang ideyang ito.
 74. Tulungan kaming ipahinto ang NSA, ibalik ang Konstitusyon at gawing malaya ang mundo.