Return to Video

Bedrägeri: Reagan´s Metod

 • 0:02 - 0:07
  År 1989 började Sovjet-imperiet kollapsa.
 • 0:07 - 0:11
  Uppgifter har framkommit att en hemlig kommitté
 • 0:11 - 0:15
  bildad av president Ronald Reagan kan ha bidragit.
 • 0:15 - 0:18
  Herb Mayer, vice CIA underrrättelse-chef
 • 0:18 - 0:20
  - De slutade spela defensivt och gick nu på offensiven.
 • 0:21 - 0:24
  Det var en stor förändring som ändrade kurs för världshistorien.
 • 0:24 - 0:25
  Thomas Reed, Special Questions Advisor
 • 0:25 - 0:28
  Vi kunde fått dem ner på knäna om vi hade velat.
 • 0:28 - 0:30
  Existerade verkligen den här kommittén ?
 • 0:30 - 0:33
  Vilka metoder använde Reagan´s soldater ?
 • 0:33 - 0:35
  John Lemann, försvarsminister, US Navy
 • 0:35 - 0:38
  Illusions-skapande metoder användes för att
 • 0:38 - 0:42
  ge intryck att ryssarna var sex meter långa.
 • 0:43 - 0:45
  Admiral James 'Ace' Lyons
 • 0:45 - 0:49
  Vi hade i uppgift att skapade de fysiska scenerier som gav intrycken.
 • 0:49 - 0:54
  Vittnen berättar för första gången från händelser.
 • 0:54 - 0:55
  Mathias Mossberg, sekreterare för tredje Ubåtskommissionen
 • 0:55 - 0:59
  De lurade Sveriges parlament, Sveriges regering,
 • 0:59 - 1:04
  såväl som svensk media. Vilken värld lever vi egentligen i ?
 • 1:05 - 1:09
  Bedrägeri: Reagan´s Metod
 • 1:09 - 1:13
  En film av Dirk Pohlmann
 • 1:14 - 1:16
  Ubåtar mot Olof Palme
 • 1:16 - 1:22
  Nästa mål är ett neutralt land i norra Europa -
 • 1:23 - 1:28
  Sverige. Endast Östersjön skiljer Sverige från Sovjetunionen.
 • 1:28 - 1:31
  Ola Tunander (Forskningsprofessor säkerhetspolitik)
 • 1:32 - 1:33
  Sverige var faktiskt extremt viktigt
 • 1:33 - 1:36
  i händelse av ett framtida världskrig.
 • 1:36 - 1:39
  Sverige är beläget norr om Tyskland
 • 1:39 - 1:44
  och betraktades som 'ett osänkbart hangarfartyg'
 • 1:45 - 1:49
  som USA kunde operera från.
 • 1:49 - 1:54
  Sedan 1960-talet har Sverige integrerats i NATO´s militära planering.
 • 1:54 - 1:58
  Under 1960-talet rankades svenskt flygvapen som det fjärde starkaste i världen.
 • 1:58 - 2:03
  Den amerikanska armén räknade med Sveriges hemliga lojalitet med NATO.
 • 2:05 - 2:08
  - Sedan 1960 förberedde sig Sverige för att
 • 2:08 - 2:11
  vara värdland för amerikanskt flygvapen på svensk mark.
 • 2:12 - 2:14
  Det fanns en direkt telefonlinje
 • 2:14 - 2:17
  till NATO-högkvarteret i Wiesbaden.
 • 2:18 - 2:19
  Ingemar Engman:
 • 2:19 - 2:25
  - Vi förberedde flygfält som amerikanska militärplan kunde mellanlanda på
 • 2:26 - 2:28
  under sin väg mot öst.
 • 2:28 - 2:33
  USA behövde Sverige som 'hangarfartyg'.
 • 2:33 - 2:40
  Och dessutom: Sovjetunionen skulle bli tvingade att försvara sig på två fronter.
 • 2:43 - 2:46
  Det fanns en extremt konservativ elit i den svenska Armén,
 • 2:46 - 2:50
  en ekonomi och aristokrati totalt i samspel med USA
 • 2:50 - 2:55
  som hanterar socialdemokratin med stor skepsis.
 • 2:57 - 2:58
  Ola Frithiofson:
 • 2:58 - 3:01
  I det socialdemokratiska Sverige fanns
 • 3:01 - 3:06
  kanske det mest inflytelserika socialdemokratiska partiet i världen.
 • 3:07 - 3:11
  En karismatisk ledare, Olof Palme -
 • 3:12 - 3:15
  en man med odiskutabelt internationellt rykte.
 • 3:15 - 3:18
  En man som hade fiender.
 • 3:19 - 3:22
  Där fanns Sveriges socialdemokratiska regering.
 • 3:22 - 3:26
  Men där fanns fanns även en regerande elit som stod för påtagligt annorlunda åsikter.
 • 3:26 - 3:30
  De var nära förbundna med USA och Storbritannien.
 • 3:30 - 3:34
  Och det betydde ett delat Sverige i intresse-sfärer
 • 3:34 - 3:37
  En gång var jag inbjuden till middag med James Schlesinger -
 • 3:37 - 3:41
  före detta CIA-chef och USA´s försvarsminister under Reagan.
 • 3:42 - 3:44
  Jag frågade honom vad han ansåg om Sverige
 • 3:44 - 3:46
  under sin aktiva tid i de rollerna.
 • 3:46 - 3:49
  Och han svarade: ´Vilket Sverige´?
 • 3:49 - 3:54
  Det politiska Sverige eller det militära Sverige ?
 • 3:55 - 4:00
  I slutet av 60-talet och början av 70-talet skakade Vietnamkriget
 • 4:00 - 4:03
  om västländer och skapade en polarisering i åsikterna.
 • 4:03 - 4:07
  Rasande ungdom organiserade demonstrationer över hela världen.
 • 4:07 - 4:11
  Olof Palme ledde demonstrationer tillsammans med Nord-Vietnam´s ambassadör
 • 4:11 - 4:15
  som kritiserade USA´s politik.
 • 4:15 - 4:19
  År 1981 var Olof Palme fortfarande oppositionsledare.
 • 4:19 - 4:24
  Men ett år senare vinner han valet med tydlig majoritet
 • 4:24 - 4:29
  Palme och Reagan´s planer var olika som eld och vatten.
 • 4:29 - 4:33
  Kommittén kunde utnyttja arbete som hade förberetts av CIA.
 • 4:33 - 4:36
  Sedan 70-talet hade USA´s Secret Service
 • 4:36 - 4:39
  bevakat Palme på hemmaplan i Sverige.
 • 4:39 - 4:44
  Reagan och Casey visste att Palme ansågs vara en förrädare
 • 4:44 - 4:47
  inom den svenska säkerhetstjänsten (SÄPO).
 • 4:47 - 4:53
  Svenska amiraler ansågs även vara på deras sida.
 • 4:53 - 4:54
  John Lehman:
 • 4:54 - 4:58
  - Det arbetades för att den svenska militären arbetade i riktning
 • 4:58 - 5:03
  för att uppfylla NATO´s strategier och idéer,
 • 5:03 - 5:07
  och att Sverige hade åtkomst till teknologier som behövdes
 • 5:07 - 5:10
  för att försvara sin neutralitet.
 • 5:11 - 5:15
  På morgonen den 28:e Oktober 1981
 • 5:15 - 5:20
  nåddes chefen för den svenska marinen i Karlskrona
 • 5:20 - 5:22
  av en överraskande rapport:
 • 5:22 - 5:26
  Fiskare hade hittat en ubåt som hade gått på grund.
 • 5:26 - 5:30
  Kommendörkapten Karl Andersson ger sig omedelbart iväg dit.
 • 5:33 - 5:37
  Genast när vi nådde Gåsefjärden saktade jag in.
 • 5:37 - 5:42
  Och plötsligt såg jag en svart och grön
 • 5:42 - 5:46
  Whisky-klass-ubåt 100 meter framför mig.
 • 5:46 - 5:50
  Det var uppenbart en rysk ubåt.
 • 5:55 - 5:59
  Den högst rankade ombord var brigadchefen Joseph Avrukevich
 • 5:59 - 6:01
  från den ryska staden Baltiysk,
 • 6:01 - 6:05
  Han hade navigerat ubåten längs en mkt smal fjärd.
 • 6:05 - 6:07
  Ubåtskaptenen Peter Guschin hade varit tvingad
 • 6:07 - 6:09
  at följa Avrukevich´s instruktioner tills de gick på grund.
 • 6:12 - 6:15
  Jag kunde inte förstå vilken slags befäl han var
 • 6:15 - 6:19
  eller vad syftet med operationen hade varit.
 • 6:19 - 6:21
  Jag tänkte inte ens i de banorna eftersom
 • 6:21 - 6:25
  det var så otroligt dumt att navigera in i Gåsefjärden
 • 6:25 - 6:27
  då en ubåt lätt kunde gå på grund.
 • 6:28 - 6:30
  Ubåten hade drivit under en längre tid
 • 6:30 - 6:33
  tills Avrukevich, ledd av en fyr styrde ubåten
 • 6:33 - 6:38
  på grund i den bara 100 meter breda Gåsefjärden.
 • 6:39 - 6:43
  Man kunde ju ha chartrat en fiskebåt med svensk flagg
 • 6:43 - 6:45
  om de hade velat operera mer diskret.
 • 6:45 - 6:48
  Men det var ett dumt beslut
 • 6:48 - 6:50
  En ubåt är ju det absolut sämsta flytetyget.
 • 6:51 - 6:55
  Allmänheten skulle få veta att ubåten hade sänts att spionera.
 • 6:55 - 6:59
  I en fjärd där den inte kunde gå in under vatten,
 • 6:59 - 7:02
  eftersom det bara var 1.5 meter vattendjup under kölen ?
 • 7:02 - 7:04
  Andersson noterade att den person som fattade besluten ombord
 • 7:04 - 7:07
  var den mystiska gruppchefen Avrukevich.
 • 7:07 - 7:11
  Andersson fick sedan en order att inte förhöra Avrukevich.
 • 7:12 - 7:14
  - Ja vi fick precis den ordern.
 • 7:14 - 7:17
  Följande personer skulle förhöras:
 • 7:17 - 7:31
  Guschin, vakthavande officeren, signalisten och navigatören.
 • 7:31 - 7:34
  Inga andra fick förhöras..
 • 7:34 - 7:37
  Den svenska marinen sände dykare under vatten.
 • 7:37 - 7:41
  Deras foton visas här för första gången.
 • 7:43 - 7:45
  De gjorde en överraskande upptäckt.
 • 7:45 - 7:50
  En stor sand-dyn hade formats bakom ubåtens propeller.
 • 7:53 - 7:56
  Framför propellern fanns ingen sand-dyn. Så ingen hade försökt backa.
 • 7:56 - 7:59
  Det betydde att någon medvetet ville
 • 7:59 - 8:03
  att ubåten skulle gå på grund och stanna i det läget.
 • 8:03 - 8:07
  och sedan hade ubåten styrts med än 5o grader åt sidan
 • 8:07 - 8:10
  så att den verkligen skulle fastna bland klipporna
 • 8:10 - 8:14
  och inte glida loss.
 • 8:15 - 8:18
  Sammantaget: En förmodad spion-ubåt navigerad in
 • 8:18 - 8:22
  i en extremt smal fjärd nästan utan vattendjup under kölen
 • 8:22 - 8:26
  och där den förr eller senare skulle gå på grund.
 • 8:27 - 8:31
  När det hände arbetade motorerna fortsatt med full kraft.
 • 8:31 - 8:33
  Ubåten rörde sig vidare upp i klipporna tills den fastnade.
 • 8:33 - 8:37
  Men vi fick inte förhöra den officer som var ansvarig
 • 8:37 - 8:39
  för den huvudlösa operationen.
 • 8:40 - 8:43
  Rubriken ´Whiskey on the rocks´ nådde svenska löpsedlar.
 • 8:43 - 8:45
  Sverige är chockat och upprört.
 • 8:48 - 8:51
  Olof Palme vinner valet 1982.
 • 8:51 - 8:54
  Han vill uppnå neutralitet och nedrustning
 • 8:54 - 8:57
  och fristående från militära allianser.
 • 8:58 - 9:03
  Ett begränsande av konfrontationer. Men Reagan önskade det motsatta.
 • 9:04 - 9:07
  Därför börjar Bedrägeri-Kommittén sitt projekt
 • 9:07 - 9:10
  för psykologisk krigföring.
 • 9:10 - 9:14
  En skapad verklighet som skulle få Sverige tillbaka
 • 9:14 - 9:17
  i linje med Reagan´s strategi.
 • 9:20 - 9:23
  Knappt två veckor efter att Palme blivit statsminister
 • 9:23 - 9:29
  siktades ett ubåts-periskop vid den svenska marinbasen Muskö.
 • 9:29 - 9:31
  Det kunde vara - och alla ansåg dem vara:
 • 9:31 - 9:35
  endast Sovjetiska ubåtar på jakt efter 'Whiskey on the Rocks'-ubåten.
 • 9:37 - 9:41
  - Ubåtarna visade öppet sina periskop och torn.
 • 9:41 - 9:45
  En ubåtskapten skulle normalt inte göra det.
 • 9:46 - 9:48
  Varför ville de synas ?
 • 9:48 - 9:52
  För att åstadkomma avsedd effekt. Och det gjorde de bra.
 • 9:53 - 9:56
  Några timmar efter att ubåtarna hade blivit upptäckta,
 • 9:56 - 9:59
  kallade den svenska Marinen till presskonferens.
 • 9:59 - 10:02
  Mer än 500 journalister från hela världen
 • 10:02 - 10:05
  rapporterade om den stridsberedda svenska marinen
 • 10:05 - 10:09
  som inte fick upp någon rysk ubåt.
 • 10:10 - 10:13
  Vad det bara ett skådespel för media ?
 • 10:14 - 10:18
  Under de kommande åren upprepades ubåtsjakt-incidenter
 • 10:18 - 10:20
  hundratals gånger.
 • 10:20 - 10:23
  Främmande ubåtar siktades framför Kungliga Slottet
 • 10:23 - 10:26
  framför fritidshus och flottbaser.
 • 10:26 - 10:31
  Medan Palme förhandlar med Sovjet om nedrustning
 • 10:31 - 10:34
  så verkar den ryska militären vilja något annat.
 • 10:34 - 10:36
  Moskva är förvirrat.
 • 10:36 - 10:39
  Ingen har givit sådana order till militären.
 • 10:39 - 10:41
  Eller finns det själv-bestämmande kaptener ?
 • 10:43 - 10:45
  Palme protesterar
 • 10:45 - 10:47
  till den ryska ambassadören om och om igen.
 • 10:47 - 10:50
  Till slut förmedlar den ryska ambassadören ett förslag från Kreml.
 • 10:50 - 10:53
  Boris Pankin, Sovjetisk ambassadör till Sverige:
 • 10:53 - 10:57
  - Om ni anser att våra ubåtar är där kan ni bomba dem.
 • 10:57 - 10:59
  Men vi vet att inga finns där,
 • 10:59 - 11:01
  därför är vi inte rädda för några bomber.
 • 11:02 - 11:04
  Det ändlösa och fruktlösa kriget
 • 11:04 - 11:07
  mot spökubåtarnna får sina konsekvenser.
 • 11:13 - 11:15
  Ulf Svensson:
 • 11:15 - 11:18
  Det var omöjligt för Palme att göra något annat
 • 11:18 - 11:20
  än att envetet anklaga ryssarna.
 • 11:21 - 11:25
  Det blev svårt att bygga en 'gemensam säkerhetspolitik´
 • 11:25 - 11:28
  tillsammans med de kommunistiska staterna.
 • 11:29 - 11:31
  Ledande krafter bakom den svenska marinen
 • 11:31 - 11:33
  sänkte inte en enda fiende-ubåt
 • 11:33 - 11:36
  men torpederade framgångsrikt Palme´s ´gemensamma säkerhetspolitik'.
 • 11:37 - 11:41
  Utan svensk media hade de bedrägliga operationen inte kunnat lyckas.
 • 11:41 - 11:46
  - Media tog mkt initiativ i att förstora nyheterna
 • 11:46 - 11:52
  utifrån den informaton
 • 11:52 - 11:59
  de fick från svensk militär.
 • 12:00 - 12:04
  Mellan åren 1981 till 1983 ökade andelen svenskar som ansåg
 • 12:04 - 12:11
  att ett ryskt hot föreligger från 27% till 83%.
 • 12:11 - 12:13
  Boris Pankin, sovjetisk ambassadör i Sverige:
 • 12:13 - 12:16
  - Jag vill nämna varför det bekymrar mig än i dag.
 • 12:16 - 12:22
  Det visade sig att till och med i ett så utbildat västeuropeiskt land,
 • 12:22 - 12:28
  i ett sådant bålverk av demokrati var det ändå ganska lätt
 • 12:28 - 12:33
  att distrahera massorna, hjärntvätta dem, zombifiera dem.
 • 12:33 - 12:37
  Sedan år1983 har tre utredningar
 • 12:37 - 12:39
  drivits kring ubåts-incidenterna.
 • 12:41 - 12:44
  - Den första kom till slutsatsen att det rörde sig om sovjetiska ubåtar.
 • 12:44 - 12:47
  Den andra slog fast att detta inte kunde bevisas.
 • 12:47 - 12:50
  Sedan gick några år och en intervju
 • 12:50 - 12:57
  kom ut med Caspar Weinberger, USA´s försvarsminister 1981-87
 • 12:57 - 13:02
  som tydligt medgav att USA varit inblandade i detta.
 • 13:02 - 13:04
  Caspar Weinberger:
 • 13:04 - 13:07
  - Det pågick ingen kränkning eller test
 • 13:07 - 13:11
  av svensk försvarsförmåga utan konsultation,
 • 13:11 - 13:14
  när vi talar om överenskommelsen.
 • 13:14 - 13:16
  Keith Speed , brittisk marin-minister:
 • 13:16 - 13:18
  - Det genomfördes övnings-attacker.
 • 13:18 - 13:21
  Kunde ubåtarna infiltrera svenska vatten
 • 13:21 - 13:23
  och nå hamnar i Stockholm ?
 • 13:23 - 13:26
  Inte riktigt så men ungefär,
 • 13:26 - 13:28
  Hur långt kunde vi gå ?
 • 13:28 - 13:29
  Under min administration hade vi Oberon-klass
 • 13:29 - 13:32
  och Porpoise-klass diesel-ubåtar för de syftena.
 • 13:33 - 13:38
  Det är uppenbart, svenska marinens ledning visste att
 • 13:38 - 13:42
  NATO´s ubåtar fanns i svenska territoriella vatten.
 • 13:42 - 13:45
  Varför höll de tyst om detta på den tiden ?
 • 13:45 - 13:49
  Och vilken roll har amerikaner och britter spelat ?
 • 13:52 - 13:56
  Givetvis behövde vi återbesöka frågorna igen.
 • 13:56 - 13:58
  En ny utredning tillsattes
 • 13:58 - 14:00
  och utnämnde mig till utrednings-chef.
 • 14:00 - 14:04
  Mossberg hittade ett dokument i arkiven vid Muskö-flottbasen.
 • 14:04 - 14:09
  Flera seniora amiraler var oroliga angående Weinbergs uttalande
 • 14:09 - 14:11
  och ville vara förberedda.
 • 14:11 - 14:21
  Dokumentet uttryckte ungefär 'Vi behöver vara koordinerade i våra svar inför en utredning'.
 • 14:21 - 14:25
  Jag ville ta en kopia på dokumentet.
 • 14:27 - 14:29
  Men vår militära expert berättade:
 • 14:29 - 14:31
  Det behöver du inte göra.
 • 14:31 - 14:35
  Vi har redan det på kontoret i Stockholm.
 • 14:35 - 14:39
  Jag trodde på honom. När jag kom tillbaka till kontoret
 • 14:39 - 14:43
  visad det sig att dokumentet inte fanns där.
 • 14:44 - 14:47
  Och nästa gång vi återvände till arkivet
 • 14:47 - 14:51
  hade det dokumentet försvunnit.
 • 14:51 - 14:55
  Så det var den typ av svårigheter vi hade att kämpa med.
 • 14:56 - 14:58
  Utredningen mötte motstånd:
 • 14:58 - 15:01
  Åtkomst till arkiven hindrades och det upptäcktes
 • 15:01 - 15:04
  att militären hade förstört viktiga bevis,
 • 15:04 - 15:07
  fotografier och dokument.
 • 15:08 - 15:12
  - Vad vi hade att göra med var en viss grupp
 • 15:12 - 15:19
  som inte berättade hela sanningen för myndigheterna.
 • 15:19 - 15:26
  om vad de visste, vad som hade hänt, och pågick.
 • 15:27 - 15:35
  Och de tog beslut som hade långtgående konsekvenser
 • 15:35 - 15:40
  för svenskt försvar och utrikespolitik.
 • 15:40 - 15:43
  Det var beslut som fattades
 • 15:43 - 15:50
  utanför det demokratiska ramverket i form av den svenska regeringen.
 • 15:50 - 15:55
  Då frågar man sig förstås var man är.
 • 15:55 - 15:58
  I ett land där armén konspirerar
 • 15:58 - 16:01
  tillsammans med främmande makt mot sin egen statsminister ?
 • 16:01 - 16:04
  - Sverige fördes bakom ljuset.
 • 16:04 - 16:06
  Publik opinion blev förd bakom ljuset,
 • 16:06 - 16:09
  Sveriges parlament var förd bakom ljuset,
 • 16:09 - 16:14
  Sveriges regering var förd bakom ljuset,
  pressen var förd bakom ljuset.
 • 16:14 - 16:19
  Vilken sorts värld lever vi i egentligen ?
 • 16:19 - 16:22
  I en värld där Olof Palme blev mördad.
 • 16:22 - 16:25
  Mördaren har inte hittats ännu.
 • 16:26 - 16:28
  Mikhail Gorbachev, Sovjetunionens President
 • 16:28 - 16:33
  - Jag är övertygad om att det var ett politiskt mord. På beställning.
 • 16:33 - 16:41
  Jag tror inte han mördades av inrikespolitiska orsaker,
 • 16:41 - 16:44
  Varför tror du att det var ett politiskt mord ?
 • 16:44 - 16:48
  På grund av den mannen och de saker han föreslog..
 • 16:49 - 16:53
  Dess genomförande påverkade intressen
 • 16:53 - 16:59
  hos grupper som inte var speciellt intresserade av
 • 16:59 - 17:02
  att göra världen till en bättre plats.
Title:
Bedrägeri: Reagan´s Metod
Description:

Tysk dokumentär av Dirk Pohlmann som driver tesen att USA med hjälp av metoder för psykologisk krigföring under 80-talet iscensatte händelser (serier av arrangerade svenska ubåts-incidenter) som skulle tjäna att skapa en publik bild av Ryssland som ett aggressivt hot.

more » « less
Video Language:
Russian
Duration:
17:03

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions