Return to Video

RSA Animate - Changing Education Paradigms

 • 0:02 - 0:06
  /скърцане на маркер по дъска/
 • 0:15 - 0:17
  Всяка държава по света в момента
 • 0:17 - 0:19
  реформира публичното образование.
 • 0:19 - 0:21
  За това има две причини.
 • 0:21 - 0:23
  Първата е икономическа.
 • 0:23 - 0:25
  Хората се опитват да разберат
 • 0:25 - 0:29
  как да образоваме децата си,
  за да заемат мястото си
 • 0:29 - 0:30
  в икономиките на 21 век?
 • 0:30 - 0:32
  Как да го направим?
 • 0:32 - 0:34
  Въпреки, че не можем да предвидим
 • 0:34 - 0:37
  как ще изглежда икономиката
  в края на следващата седмица,
 • 0:37 - 0:41
  както скорошните събития
  показаха.
 • 0:41 - 0:42
  Как да го направим?
 • 0:42 - 0:44
  Втората причина е културна.
 • 0:44 - 0:46
  Всяка държава по света
  се опитва да измисли
 • 0:46 - 0:49
  как да образоваме децата си така,
 • 0:49 - 0:51
  че да имат усещане за
  културна идентичност
 • 0:51 - 0:55
  и да можем да предадем нататък
  културните гени на нашите общности,
 • 0:55 - 0:57
  докато сме част от процеса
  на глобализация?
 • 0:57 - 1:00
  Как да оформим всичко това?
 • 1:00 - 1:03
  Проблемът е, че те се
  опитват да посрещнат бъдещето
 • 1:03 - 1:06
  като правят това,
  което са правили в миналото.
 • 1:06 - 1:08
  По този начин те
  отритват милиони деца,
 • 1:08 - 1:11
  които не виждат никакъв смисъл
  в това да ходят на училище.
 • 1:11 - 1:13
  Когато ние ходехме на училище,
 • 1:13 - 1:14
  бяхме задържани там от една история,
 • 1:14 - 1:16
  а именно, че ако работим усилено
  и се справяме добре,
 • 1:16 - 1:18
  и получим диплома, ще имаме работа.
 • 1:18 - 1:20
  Нашите деца не вярват в това.
 • 1:20 - 1:22
  И впрочем са прави.
 • 1:22 - 1:24
  По-добре е да имаш диплома,
  отколкото да нямаш,
 • 1:24 - 1:25
  но това вече не е гаранция.
 • 1:25 - 1:28
  Още по-малко, ако по пътя към нея
 • 1:28 - 1:29
  трябва да се откажеш от повечето неща,
 • 1:29 - 1:32
  които смяташ за важни за себе си.
 • 1:32 - 1:33
  Някои хора казват, че трябва
  да повишим изискванията,
 • 1:33 - 1:34
  сякаш това е решението.
 • 1:34 - 1:38
  Нали разбирате, да,
  трябва да ги повишим.
 • 1:38 - 1:39
  Защо бихме ги снижили?
 • 1:39 - 1:41
  /смях/
 • 1:41 - 1:42
  Не съм срещал причина,
 • 1:42 - 1:44
  която да ме убеди, че
  трябва да ги понижим.
 • 1:44 - 1:47
  Но да ги повишим, разбира се.
 • 1:47 - 1:48
  Проблемът е,
 • 1:48 - 1:49
  че сегашната система на образование
 • 1:49 - 1:53
  е била замислена, оформена
 • 1:53 - 1:56
  и структурирана за друга епоха.
 • 1:56 - 2:02
  Тя е била създадена по време на интелектуалната
  култура на Просвещението.
 • 2:02 - 2:06
  И при икономическите обстоятелства
  на Индустриалната революция.
 • 2:06 - 2:08
  Преди средата на 19-ти век,
 • 2:08 - 2:11
  не е имало системи за публично образование.
 • 2:11 - 2:11
  Не наистина.
 • 2:11 - 2:13
  Можело е да те образоват Йезуити,
 • 2:13 - 2:15
  знаете, ако сте имали пари,
 • 2:15 - 2:18
  но публичното образование,
  заплащано от данъци,
 • 2:18 - 2:20
  задължително за всички и безплатно
  в момента на предоставянето му,
 • 2:20 - 2:23
  е било революционна идея.
 • 2:23 - 2:25
  И много хора са й се противопоставили.
 • 2:25 - 2:29
  Те казали, че не е възможно уличните деца,
 • 2:29 - 2:31
  децата на работниците,
  да се възползват от образованието.
 • 2:31 - 2:33
  Те не могат да се научат
  да четат и пишат,
 • 2:33 - 2:35
  така че защо да се харчат пари за това?
 • 2:35 - 2:38
  Така че в тази идея има вложени
  цяла серия от допускания
 • 2:38 - 2:41
  за социалната структура и способности.
 • 2:41 - 2:44
  По това време тя е била задвижена
  от икономическите нужди,
 • 2:44 - 2:46
  но в нея е бил заложен
 • 2:46 - 2:50
  един интелектуален модел на ума.
 • 2:50 - 2:53
  Който е в основата на просвещенската
  представа за интелект.
 • 2:53 - 2:55
  Че истинската интелигентност се състои
  в способността
 • 2:55 - 2:57
  да мислиш по определен дедуктивен начин,
 • 2:57 - 3:00
  и в класическите познания.
 • 3:00 - 3:03
  Това, което определяме като
  академични способности.
 • 3:03 - 3:06
  И това е дълбоко заложено
  в публичното образование-
 • 3:06 - 3:07
  че има два типа хора:
 • 3:07 - 3:09
  академични и неакадемични;
 • 3:09 - 3:11
  умни и не-умни хора.
 • 3:11 - 3:12
  Последствието от това е,
 • 3:12 - 3:16
  че много блестящи умове
  не се мислят за такива,
 • 3:16 - 3:20
  защото са били оценявани
  съгласно този конкретен модел за ума.
 • 3:20 - 3:23
  Така че имаме два стълба,
  икономически и интелектуален.
 • 3:23 - 3:25
  Според мен
 • 3:25 - 3:29
  този модел е причинил хаос
  в живота на много хора.
 • 3:29 - 3:31
  За някои хора е чудесен.
 • 3:31 - 3:33
  Има хора, които са се възползвали
  по най-добрия начин от него.
 • 3:33 - 3:36
  Но не и повечето.
 • 3:36 - 3:38
  И те страдат от това.
 • 3:38 - 3:39
  Това е модерната епидемия,
 • 3:39 - 3:41
  тя е безпочвена,
 • 3:41 - 3:43
  и въображаема.
 • 3:43 - 3:47
  Това е синдромът на хиперактивност
  с дефицит на вниманието.
 • 3:47 - 3:51
  Тук е картата на разпространение на СХДВ
  в Америка,
 • 3:51 - 3:54
  или на рецепти за СХДВ.
 • 3:54 - 3:55
  Не ме разбирайте погрешно,
 • 3:55 - 3:58
  нямам предвид, че не съществува
 • 3:58 - 4:00
  синдром на дефицит на вниманието.
 • 4:00 - 4:02
  Не съм квалифициран да го кажа.
 • 4:02 - 4:04
  Знам, че мнозинството психолози
 • 4:04 - 4:07
  и педиатри смятат, че има такова нещо.
 • 4:07 - 4:11
  Но все пак може да е обект на спор.
 • 4:11 - 4:13
  Това, което аз знам със сигурност е,
 • 4:13 - 4:15
  че това не е епидемия.
 • 4:15 - 4:18
  Тези деца са лекувани също толкова
 • 4:18 - 4:21
  рутинно като ваденето на сливици.
 • 4:21 - 4:23
  И на същата капризна основа,
 • 4:23 - 4:27
  и по същата причина - модата в медицината.
 • 4:27 - 4:31
  Нашите деца живеят в най-интензивния
  и стимулиращ период
 • 4:31 - 4:34
  от историята на Земята.
 • 4:34 - 4:36
  Те са обсаждани с информация,
 • 4:36 - 4:40
  вниманието им е привличано отвсякъде - компютри,
 • 4:40 - 4:42
  телефони,
 • 4:42 - 4:43
  реклами,
 • 4:43 - 4:45
  стотици телевизионни канали.
 • 4:45 - 4:49
  И сега ние ги наказваме за това,
  че се разсейват.
 • 4:49 - 4:52
  И то от какво - от скучни неща,
 • 4:52 - 4:55
  обикновено в училище.
 • 4:55 - 4:57
  На мен ми се струва, че не е
  съвсем съвпадение,
 • 4:57 - 4:59
  че нарастването на случаите на СХДВ
  се случва паралелно
 • 4:59 - 5:02
  с нарастването на
  стандартизираните тестове.
 • 5:02 - 5:04
  И сега на тези деца се дава
  Риталин или Адерал
 • 5:04 - 5:05
  и всякакви други,
 • 5:05 - 5:07
  често опасни лекарства,
 • 5:07 - 5:10
  за да бъдат фокусирани и спокойни.
 • 5:10 - 5:11
  Според картата
 • 5:11 - 5:13
  СХДВ се увеличава,
 • 5:13 - 5:16
  пътувайки на изток в страната.
 • 5:16 - 5:18
  Хората започват да губят интерес
  в Оклахома
 • 5:18 - 5:25
  /смях/
 • 5:25 - 5:27
  Едвам мислят трезво в Арканзас.
 • 5:27 - 5:28
  /смях/
 • 5:28 - 5:29
  И докато стигнат до Вашингтон,
 • 5:29 - 5:31
  вече съвсем са се разсеяли.
 • 5:31 - 5:33
  За това има и други причини според мен.
 • 5:33 - 5:36
  /смях/
 • 5:36 - 5:39
  Това е фалшива епидемия.
 • 5:39 - 5:41
  Ако се замислите за изкуствата примерно,
 • 5:41 - 5:43
  не казвам, че става дума само за тях.
 • 5:43 - 5:45
  Мисля, че е вярно и за наука и математика.
 • 5:45 - 5:47
  Но нека поговорим конкретно за изкуствата,
 • 5:47 - 5:49
  защото те са жертва
 • 5:49 - 5:53
  на текущия модел в особена степен.
 • 5:53 - 5:59
  Изкуствата специално предизвикват
  естетическите преживявания.
 • 5:59 - 6:00
  Естетическото преживяване
 • 6:00 - 6:04
  е такова, при което сетивата ви
  са най-активни.
 • 6:04 - 6:06
  Тогава присъстваш в настоящия момент.
 • 6:06 - 6:08
  Тогава отвръщаш на вълнението от това,
 • 6:08 - 6:10
  което преживяваш.
 • 6:10 - 6:13
  Тогава си напълно жив.
 • 6:13 - 6:16
  С успокоителните си притъпяваш сетивата
 • 6:16 - 6:19
  и се изолираш към случващото се.
 • 6:19 - 6:22
  А много от тези лекарства са такива.
 • 6:22 - 6:26
  Прекарваме децата си през образованието
  като ги упояваме.
 • 6:26 - 6:28
  Би трябвало да правим
  точно обратното.
 • 6:28 - 6:29
  Не да ги приспиваме,
 • 6:29 - 6:30
  а да ги будим
 • 6:30 - 6:33
  за това, които носят в себе си.
 • 6:33 - 6:34
  Но моделът ни е такъв.
 • 6:34 - 6:36
  Вярам, че имаме образователна система,
 • 6:36 - 6:42
  оформена според индустриалните интереси
 • 6:42 - 6:44
  и представата за тях.
 • 6:44 - 6:46
  Ще ви дам няколко примера.
 • 6:46 - 6:48
  Училищата все още са организирани
  по модела на фабриките
 • 6:48 - 6:51
  звънци, отделни помещения,
 • 6:51 - 6:54
  специализирани по предмети.
 • 6:54 - 6:57
  Все още обучаваме децата на партиди.
 • 6:57 - 7:00
  Нали знаете, вкарваме ги в системата
  по възрастови групи.
 • 7:00 - 7:02
  Защо го правим това?
 • 7:02 - 7:04
  Знаете ли откъде идва това предположение,
 • 7:04 - 7:06
  че най-важното нещо, свързващо децата
 • 7:06 - 7:08
  е тяхната възраст?
 • 7:08 - 7:09
  Все едно най-важното нещо за тях
 • 7:09 - 7:12
  е датата им на производство.
 • 7:12 - 7:14
  Аз познавам деца, които са много
  по-добри от други деца
 • 7:14 - 7:17
  на същата възраст
  в различните дисциплини
 • 7:17 - 7:19
  или по различно време от деня,
 • 7:19 - 7:21
  или в малки групи, отколкото в големи,
 • 7:21 - 7:22
  или понякога като са съвсем сами.
 • 7:22 - 7:24
  Ако се интересувате
  от модел на учене,
 • 7:24 - 7:26
  не започвате с този
  конвейерен манталитет.
 • 7:26 - 7:28
  Всичко има за цел уеднаквяването.
 • 7:28 - 7:30
  Това става още по-ясно,
 • 7:30 - 7:31
  като погледнете ръста
  на стандартизираните тестове
 • 7:31 - 7:34
  и стандартизираните програми.
 • 7:34 - 7:36
  Става дума за стандартизация.
 • 7:36 - 7:38
  Аз вярвам, че трябва да поемем
  точно в обратната посока.
 • 7:38 - 7:40
  Това имам предвид под смяна на парадигмата
 • 7:40 - 7:45
  Има едно чудесно проучване на
  дивергентното мислене,
 • 7:45 - 7:46
  публикувано преди няколко години.
 • 7:46 - 7:50
  Дивергентното мислене не е същото
  като креативността.
 • 7:50 - 7:51
  Аз определям креативността като процес
 • 7:51 - 7:55
  на създаване на оригинални идеи,
  които имат стойност.
 • 7:55 - 7:57
  Дивергентното мислене не е синоним,
 • 7:57 - 8:02
  но е важен компонент на креативността.
 • 8:02 - 8:06
  Това е способността да виждаш много
  възможни отговори на един въпрос,
 • 8:06 - 8:09
  много възможни начини за
  тълкуване на въпроса.
 • 8:09 - 8:13
  Да мислиш, както Едуард де Боно би
  казал, "латерално".
 • 8:13 - 8:17
  Да мислиш не само по линеен
  или конвергентен начин.
 • 8:17 - 8:20
  Да виждаш много отговори, вместо един.
 • 8:20 - 8:21
  Има тестове за това.
 • 8:21 - 8:22
  Такъв пример е, когато
 • 8:22 - 8:24
  хората са запитани да изброят
 • 8:24 - 8:28
  начините на употреба на кламер,
  за които се сещат.
 • 8:28 - 8:30
  Това е типичен въпрос.
 • 8:30 - 8:32
  Повечето хора ще се сетят за 10-15.
 • 8:32 - 8:35
  Хората, които са добри в това,
  могат да се сетят за 200.
 • 8:35 - 8:36
  Те го правят като си казват:
 • 8:36 - 8:38
  може ли да изправим кламера,
  да е дълъг 6 м.,
 • 8:38 - 8:39
  и да е направен от пяна.
 • 8:39 - 8:43
  Тоест, не е нужно да е същият
  кламер, с каквито сме свикнали.
 • 8:43 - 8:44
  Тези тестове са такива.
 • 8:44 - 8:46
  Направили са ги с 1500 човека.
 • 8:46 - 8:49
  Има го в книга, наречена
  "Breakpoint and Beyond".
 • 8:49 - 8:50
  Според правилата на теста,
 • 8:50 - 8:53
  ако резултатът ти е над определено ниво,
 • 8:53 - 8:56
  се смяташ за гений в дивергентното мислене
 • 8:56 - 8:57
  Ясно?
 • 8:57 - 8:59
  Така, моят въпрос към вас е
 • 8:59 - 9:02
  какъв процент от тестваните хора
 • 9:02 - 9:03
  от тези 1500,
 • 9:03 - 9:06
  са били на ниво гений
  в дивергентното мислене?
 • 9:06 - 9:08
  Трябва да знаете още нещо за тях.
 • 9:08 - 9:11
  Това са били деца от детската градина.
 • 9:11 - 9:12
  Така че как мислите?
 • 9:12 - 9:14
  Какъв процент са на ниво гений?
 • 9:14 - 9:15
  /от публиката/: 80
 • 9:15 - 9:17
  Смятате 80, добре.
 • 9:17 - 9:18
  98%.
 • 9:18 - 9:22
  Сега, интересното тук е,
  че проучването било дългосрочно.
 • 9:22 - 9:26
  Така че те тествали отново същите деца
  пет години по-късно,
 • 9:26 - 9:27
  на възраст 8-10.
 • 9:27 - 9:28
  Как мислите?
 • 9:28 - 9:30
  50?
 • 9:30 - 9:32
  Те ги тествали отново,
 • 9:32 - 9:35
  пет години по-късно,
  на възраст 13-15.
 • 9:35 - 9:37
  Виждате модела, нали?
 • 9:37 - 9:39
  /смях/
 • 9:39 - 9:43
  Това е много интересно.
 • 9:43 - 9:45
  Можеше да си представим обратното,
 • 9:45 - 9:47
  нали?
 • 9:47 - 9:48
  В началото да не си много добър,
 • 9:48 - 9:50
  но с времето да задобряваш.
 • 9:50 - 9:51
  Но това показва две неща.
 • 9:51 - 9:55
  Първо - всички имаме тази способност.
 • 9:55 - 9:57
  Второ- тя обичайно намалява.
 • 9:57 - 9:59
  Сега, много неща са се случили
  с тези деца,
 • 9:59 - 10:01
  докато са пораствали, много.
 • 10:01 - 10:03
  Но едно от най-важните неща,
  които им се е случило,
 • 10:03 - 10:04
  убеден съм, е,
  че по това време,
 • 10:04 - 10:07
  са били образовани.
 • 10:07 - 10:09
  Били са 10 години в училище,
  и са чували, че има един отговор.
 • 10:09 - 10:13
  Той е на последната страница,
  но не го гледай!
 • 10:13 - 10:15
  И не преписвай,
 • 10:15 - 10:16
  защото това е измама!
 • 10:16 - 10:19
  Извън училище това се нарича сътрудничество.
 • 10:19 - 10:21
  Но в училище..
 • 10:21 - 10:23
  Това не е по желание на учителите,
 • 10:23 - 10:27
  а просто така се случва.
 • 10:27 - 10:30
  То е част от генофонда на образованието
 • 10:30 - 10:33
  Трябва да мислим по друг начин
  за човешките способности.
 • 10:33 - 10:37
  Трябва да преодолеем този стар
  модел на академични, неакадемични,
 • 10:37 - 10:41
  абстрактни, теоретични... /способности/
 • 10:41 - 10:45
  и да го видим какъвто е - един мит.
 • 10:45 - 10:46
  Второ, трябва да признаем,
 • 10:46 - 10:48
  че най-доброто учене се случва в групи,
 • 10:48 - 10:51
  че сътрудничеството е
  същината на израстването.
 • 10:51 - 10:54
  Ако разделяме хората и ги оценяме отделно,
 • 10:54 - 10:58
  създаваме един вид преграда между тях
 • 10:58 - 11:00
  и естествената им среда за учене.
 • 11:00 - 11:04
  И трето, да обърнем особено внимание
  на културата на нашите институции,
 • 11:04 - 11:05
  техните навици
 • 11:05 - 11:08
  и средата, в която съществуват.
Title:
RSA Animate - Changing Education Paradigms
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:41

Bulgarian subtitles

Revisions