Return to Video

نترسید - هنس روسلینگ واقعیاتی دربارۀ جمعیت دنیا به شما نشان می‌دهد

 • 0:05 - 0:10
  ما در دنیایی زندگی میکنیم که بیرحمانه در حال تغییر است.
 • 0:11 - 0:15
  مهاجرتهای بزرگِ مردم به شهرهای بزرگ
 • 0:15 - 0:18
  شهرهایی مملو از آسمانخراشهای سر به فلک کشیده
 • 0:18 - 0:21
  و فقر گسترده
 • 0:21 - 0:26
  حرص و ولع بر سر سوخت و غذا،
 • 0:26 - 0:28
  تغییرات آبوهوایی غیرقابل پیشبینی
 • 0:29 - 0:35
  و همۀ اینها در دنیایی که جمعیتش مدام در حال افزایش است.
 • 0:36 - 0:38
  براستی باید نگران باشیم؟
 • 0:38 - 0:42
  باید بترسیم؟
 • 0:43 - 0:46
  چگونه به ابعاد این ماجرا پی ببریم؟
 • 0:53 - 0:59
  اکنون 7 میلیارد نفر روی سیارۀ ما زندگی میکنند... این زیبا نیست؟
 • 0:59 - 1:04
  اما وقتی برخی از مردم به جهان و آیندۀ آن فکر میکنند ، به وحشت میافتند
 • 1:04 - 1:06
  برخی هم کلاً ترجیح میدهند به این چیزها فکر نکنند
 • 1:06 - 1:10
  اما من امشب میخوام واقعیت ماجرا رو اونطوری که هست به شما نشون بدم.
 • 1:10 - 1:13
  من هنس روسلینگ یک متخصص آمار هستم که ...
 • 1:13 - 1:15
  نه، نه، نه، نه... خاموش نکنید!
 • 1:15 - 1:20
  چون میخوام با آخرین دادهها از کشورهای جهان، دنیا رو به شکل جدیدی به شما نشون بدم
 • 1:20 - 1:23
  من امشب میخوام تغییرات رشد جمعیت رو به شما توضیح بدم
 • 1:23 - 1:28
  و اینکه دادههای امروز چه حرفهایی دربارۀ آیندۀ جهان میگه
 • 1:28 - 1:32
  مسلماً با چالشهای بزرگی مواجهیم
 • 1:33 - 1:37
  اما خبر خوب اینکه آینده اونقدری که فکر میکنید غمانگیز نیست
 • 1:37 - 1:42
  بشرِ امروز خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنید بهتر از قبل کارها رو انجام میده
 • 1:44 - 1:45
  نترسید!
 • 1:46 - 1:47
  حقایقی دربارۀ جمعیت
 • 1:47 - 1:50
  پروفسور هنس روسلینگ (Hans Rosling)
 • 1:51 - 1:53
  بچهها
 • 1:53 - 1:55
  برکت زندگیان
 • 1:55 - 1:59
  اما بسیاری از مردم اینطور فکر میکنن که رشد جمعیت خارج از کنترله
 • 2:00 - 2:02
  برخیها حتی از بمب جمعیتی حرف میزنن
 • 2:03 - 2:06
  آیا این حرفها واقعاً درسته؟
 • 2:08 - 2:12
  جمعیت امروز در چه وضعیتی قرار داره؟ و جطور شد که به این جا رسیدم؟
 • 2:12 - 2:16
  من اینجا میخوام تاریخ زندگی همۀ آدما رو بگم
 • 2:16 - 2:20
  یا بهتر بگم، تاریخ زندگی هزار سال اخیر
 • 2:20 - 2:22
  بریم سر اصل مطلب
 • 2:22 - 2:25
  دو محور مختصات به شما میدم
 • 2:25 - 2:33
  این محور مدت زمان به ساله و این یکی جمعیت دنیا به میلیارد
 • 2:33 - 2:41
  10 هزار سال قبل از میلاد مسیح یعنی زمانی که مردم مشغول کشاورزی بودن، باستان شناسان تخمین زدن که
 • 2:41 - 2:45
  جمعیت دنیا در اون زمان فقط 10 میلیون نفر بوده
 • 2:45 - 2:49
  فکرشو بکنید: 10 میلیون نفر! یعنی چیزی شبیه سوئد امروز
 • 2:49 - 2:53
  دنیایی که فقط سوئد داخلش هست
 • 2:53 - 3:01
  اما با گذشت هزاران سال، کمکم تعداد کشاورزان، غذا و مردم بیشتر و بیشتر شد.... امپراطوریهای بزرگ روی کار اومدن.
 • 3:01 - 3:06
  مصر، چین، هند ... و نهایتاً اروپا!
 • 3:06 - 3:10
  و جمعیت کماکان به رشد خود ادامه داد، اما خیلی آهسته.
 • 3:10 - 3:14
  و من اینجا در سال 1800 توقف میکنم
 • 3:14 - 3:20
  چون در این سال بود که جمعیت دنیا به 1 میلیارد نفر رسید.
 • 3:20 - 3:29
  ببینید... در تمام طول این مدت که هزاران سال میگذره، درصد رشد جمعیت خیلی اندک بوده
 • 3:29 - 3:35
  ولی در سال 1800، با ظهور انقلاب صنعتی، همه چیز تغییر میکنه و رشد جمعیت هم سرعت میگیره.
 • 3:36 - 3:39
  جمعیت دنیا در عرض 100 سال به 2 میلیارد نفر رسید.
 • 3:39 - 3:43
  و وقتی من یه بچه مدرسهای بودم ، جمعیت 3 میلیارد نفر بوده
 • 3:43 - 3:50
  اون زمان خیلی از مردم میگفتن سیاره دیگه ظرفیت جمعیت بیشتر رو نداره. حتی متخصصین هم همچین حرفی زده بودن
 • 3:50 - 3:52
  اما چیزی که واقعا اتفاق افتاد این بود که ...
 • 3:52 - 3:59
  ما شدیم 4 میلیارد... 5 میلیارد... 6 میلیارد... 7 میلیارد...
 • 3:59 - 4:05
  فکرشو بکنید... بیش از نیمی از جمعیت دنیا در طول زندگی من اضافه شده.
 • 4:05 - 4:09
  و این رقم همچنان در حال افزایش است
 • 4:10 - 4:16
  بیشترین رشد جمعیت در سالهای اخیر متعلق به کشورهای آسیایی بوده.
 • 4:16 - 4:21
  مثل بنگلادش ... که جمعیتش در طول زندگی من 3 برابر شده.
 • 4:21 - 4:28
  از 50 میلیون به 150 میلیون.
 • 4:28 - 4:33
  این کشور در حال حاضر یکی از متراکمترین کشورهای دنیا است.
 • 4:33 - 4:40
  15 میلیون نفر در پایتخت شلوغ این کشور یعنی داکا (Dhaka) زندگی میکنند.
 • 4:40 - 4:48
  مردم اینجا، چه شهری چه روستایی نگران بزرگ شدن خانوادهها هستند.
 • 4:49 - 4:52
  اما بنگلادش امروز در حال تحول است...
 • 4:52 - 4:59
  مثل خانوادۀ خان. مامان تاسلیما و دختراش تاجینا و سادیای کوچیک
 • 4:59 - 5:04
  و بابا حنان
 • 5:04 - 5:07
  زنها خیلی وقت میبره تا آماده بشن. مردا اینجوری نیستن
 • 5:08 - 5:13
  اگه میخوای با دستات پاکش کنی چرا اصلاً به صورتت مالیدی
 • 5:14 - 5:18
  تاسلیما و حنان هر دو از یک خانوادۀ شلوغ و پرجمعیت هستند.
 • 5:18 - 5:22
  ولی اونا تصمیم میگیرن فقط دوتا بچه داشته باشن
 • 5:22 - 5:25
  در بنگلادش شعاری وجود داره که همه جا میشنوین
 • 5:26 - 5:29
  حداکثر دو بچه - یه بچه بهتر!
 • 5:34 - 5:37
  خوشبختانه من فقط دوتا بچه دارم
 • 5:37 - 5:40
  استطاعت بیشتر از دوتا بچه رو نداشتم
 • 5:40 - 5:42
  با دوتا بچه میتونم هرچیزی که میخوان براشون بخرم
 • 5:47 - 5:50
  جیبهام الان خالیان
 • 5:51 - 5:56
  تسلیما و حنان بخشی از یک خانوادۀ بزرگ هستند
 • 5:56 - 6:00
  و برای تسلیما به یک شغل هم تبدیل شده.
 • 6:00 - 6:04
  او برای یک سرویس دولتی مرتبط با تنظیم خانواده و کنترل فرزندآوری هم فعالیت میکنه
 • 6:04 - 6:07
  که زنهایی مثل اون در هر روستایی به کار گرفته میشن.
 • 6:07 - 6:14
  او به تک تک درب منازل مراجعه میکنه و به مردم کمک میکنه تا خانوادۀ کوچکتری داشته باشن
 • 6:15 - 6:17
  آخرین تاریخ پریودت کی بود؟
 • 6:17 - 6:19
  22ام بود
 • 6:19 - 6:21
  خب شما از هیچ روشی برای جلوگیری از بارداری استفاده نمیکنی؟
 • 6:22 - 6:23
  اگه بفهمی حاملهای برات مسئلهای نیست؟
 • 6:24 - 6:26
  من راحت حامله نمیشم
 • 6:26 - 6:28
  ولی شما دو تا بچه داری.
 • 6:29 - 6:31
  وقت زیادی برای رفتن به کلینیک ندارم
 • 6:32 - 6:36
  تاسلیما یه سری پیشنهاد میده، حمایت معنوی میکنه و مهمتر از همه مهمتر،
 • 6:36 - 6:38
  ارائۀ محصولات ضدبارداری
 • 6:40 - 6:43
  شما سه تا دختر داری - واقعاً میخوای بچههای بیشتری داشته باشی؟
 • 6:45 - 6:46
  بستگی به پدر داره
 • 6:46 - 6:50
  شما بچه رو به دنیا میاری، تصمیمش با اونه؟
 • 6:51 - 6:53
  شما قراره درد بکشی، اون نه.
 • 6:54 - 6:55
  کیه که باید درد بشکه؟
 • 6:56 - 7:00
  من درد میکشم ولی وقتی اون پسر میخواد من چیکار میتونم بکنم؟
 • 7:00 - 7:05
  اینها یه سری قرصه، وقتی پریود میشی استفاده کن
 • 7:10 - 7:13
  برای بعضیها که سواد کمی دارن سخته این چیزها رو توضیح بدی
 • 7:14 - 7:16
  ولی کم کم این پیام رو به اونها میرسونیم
 • 7:17 - 7:23
  خب اقدامات تاسلیما و بنگلادش چقدر تونسته در کاهش نرخ باروری اثر موفقی بگذاره؟
 • 7:23 - 7:26
  به عبارتی تعداد بچههیا متولد شده به ازای هر زن
 • 7:26 - 7:29
  ما در سوئد موسسۀ گپ مایندر (GapMinder) رو تأسیس کردیم
 • 7:29 - 7:34
  تا دادههای جهانی رو به شکل قابل فهمی در دسترس همگان قرار بدیم
 • 7:34 - 7:38
  بنابراین من میتونم وضعیت فعلی بنگلادش و اتفاقاتی که افتاده رو به شما نشون بدم
 • 7:38 - 7:41
  این محور افقی است که تعداد بچهها به ازای هر زن رو نشون میده
 • 7:41 - 7:45
  از 1 بچه بگیر تا 2...7 الی 9
 • 7:45 - 7:49
  و این محور عمودی است که طول عمر رو نشون میده
 • 7:49 - 7:54
  امید به زندگی، یعنی یه بچۀ تازه متولد شده انتظار میره چند سال زندگی کنه
 • 7:54 - 7:56
  از 30 تا 90
 • 7:56 - 8:00
  حالا بریم از سال 1972 شروع کنیم
 • 8:00 - 8:05
  مهمترین سال برای بنگلادش یعنی سالی که این کشور استقلال یافت
 • 8:05 - 8:08
  اون سالها، بنگلادش در وضعیتی بود که
 • 8:08 - 8:11
  هر زنی به طور متوسط 7 بچه داشت
 • 8:12 - 8:15
  و طول عمر کمتر از 50 سال بود
 • 8:15 - 8:17
  اما بعد از استقلال چی شد؟
 • 8:17 - 8:22
  آیا طول عمر در بنگلادش بیشتر شد؟ تعداد بچهها کمتر شد؟
 • 8:22 - 8:25
  دادهها اینو میگن که در بنگلادش
 • 8:25 - 8:29
  طول عمر بیشتر شد و تعداد بچهها کمتر. کمتر از پنج شش بچه
 • 8:29 - 8:31
  عمر طولانیتر میشه و تعادد بچهها کمتر از سه چهار تا
 • 8:31 - 8:37
  و اکنون تعداد بچههای هر خانواده تقریباً دوتا است و طول عمر به صورت میانگین 70 سال
 • 8:37 - 8:43
  واقعاً جالبه! بنگلادش در عرض 40 سال به کل تغییر کرده است
 • 8:43 - 8:48
  از 7 بچه به 6 به 4، 3 و 2
 • 8:48 - 8:52
  این واقعاً یک معجزه است که برای بنگلادش اتفاق اقتاده!
 • 8:52 - 8:57
  اما آیا این داستان فقط برای بنگلادش اتفاق افتاده؟ خب، بزارید کل دنیا رو به شما نشون بدم.
 • 8:57 - 9:02
  50 سال در طول زمان به عقب حرکت میکنیم تا برسیم به 1963
 • 9:02 - 9:05
  این تصویر همۀ کشورهاست
 • 9:05 - 9:13
  این قسمتهای سبز آمریکا است، شمالی و جنوبی. بخشهای زرد اروپا، شرق و غرب.
 • 9:13 - 9:21
  آبی آفریقاست، شمال و جنوب صحرا. و قرمز آسیاست که استرالیا و نیوزلند رو هم شامل کردیم
 • 9:21 - 9:25
  اندازۀ هر دایره میزان جمعیت رو نشون میده. ببینید:
 • 9:25 - 9:32
  بزرگترین اونها چین و هنده. و بنگلادش بعد از اونها
 • 9:32 - 9:38
  سال 1963 متولد بچهها به ازای هر زن 5 نفر در دنیا بود
 • 9:38 - 9:42
 • 9:42 - 9:49
 • 9:49 - 9:55
 • 9:55 - 9:58
 • 9:58 - 10:00
 • 10:00 - 10:02
 • 10:02 - 10:04
 • 10:04 - 10:08
 • 10:08 - 10:11
 • 10:11 - 10:14
 • 10:14 - 10:17
 • 10:17 - 10:22
 • 10:22 - 10:25
 • 10:25 - 10:30
 • 10:30 - 10:33
 • 10:33 - 10:37
 • 10:37 - 10:42
 • 10:42 - 10:48
 • 10:48 - 10:52
 • 10:52 - 10:59
 • 10:59 - 11:04
 • 11:04 - 11:11
 • 11:11 - 11:13
 • 11:14 - 11:17
 • 11:17 - 11:24
 • 11:24 - 11:29
 • 11:29 - 11:32
 • 11:32 - 11:36
 • 11:37 - 11:42
 • 11:42 - 11:50
 • 11:51 - 11:57
 • 11:57 - 12:04
 • 12:05 - 12:07
 • 12:07 - 12:13
 • 12:13 - 12:19
 • 12:20 - 12:22
 • 12:28 - 12:33
 • 12:33 - 12:38
 • 12:38 - 12:43
 • 12:44 - 12:50
 • 12:50 - 12:56
 • 12:58 - 13:01
 • 13:01 - 13:05
 • 13:05 - 13:07
 • 13:07 - 13:12
 • 13:12 - 13:18
 • 13:18 - 13:21
 • 13:21 - 13:24
 • 13:29 - 13:34
 • 13:36 - 13:42
 • 13:43 - 13:49
 • 13:49 - 13:52
 • 13:52 - 13:58
 • 13:58 - 14:05
 • 14:05 - 14:12
 • 14:12 - 14:16
 • 14:16 - 14:22
 • 14:22 - 14:26
 • 14:27 - 14:30
 • 14:30 - 14:34
 • 14:34 - 14:39
 • 14:39 - 14:41
 • 14:42 - 14:46
 • 14:46 - 14:51
 • 14:51 - 14:54
 • 15:00 - 15:03
 • 15:03 - 15:10
 • 15:10 - 15:18
 • 15:18 - 15:25
 • 15:25 - 15:31
 • 15:34 - 15:36
 • 15:36 - 15:38
 • 15:38 - 15:40
 • 15:41 - 15:44
 • 15:45 - 15:48
 • 15:48 - 15:49
 • 15:50 - 15:50
 • 15:51 - 15:58
 • 15:58 - 16:05
 • 16:05 - 16:08
 • 16:09 - 16:12
 • 16:12 - 16:14
 • 16:15 - 16:20
 • 16:20 - 16:25
 • 16:26 - 16:31
 • 16:31 - 16:34
 • 16:34 - 16:36
 • 16:37 - 16:39
 • 16:39 - 16:41
 • 16:43 - 16:47
 • 16:48 - 16:49
 • 16:50 - 16:53
 • 16:54 - 16:56
 • 16:57 - 16:59
 • 17:03 - 17:09
 • 17:09 - 17:15
 • 17:15 - 17:20
 • 17:24 - 17:30
 • 17:30 - 17:37
 • 17:38 - 17:40
 • 17:40 - 17:48
 • 17:48 - 17:50
 • 17:51 - 17:54
 • 17:55 - 17:58
 • 17:58 - 17:59
 • 18:00 - 18:03
 • 18:03 - 18:06
 • 18:06 - 18:12
 • 18:12 - 18:17
 • 18:18 - 18:22
 • 18:22 - 18:24
 • 18:25 - 18:27
 • 18:28 - 18:33
 • 18:36 - 18:44
 • 18:45 - 18:48
 • 18:48 - 18:51
 • 18:52 - 18:57
 • 18:57 - 19:02
 • 19:02 - 19:08
 • 19:14 - 19:17
 • 19:17 - 19:19
 • 19:19 - 19:25
 • 19:25 - 19:30
 • 19:30 - 19:34
 • 19:34 - 19:39
 • 19:39 - 19:47
 • 19:47 - 19:52
 • 19:52 - 19:55
 • 19:56 - 19:59
 • 19:59 - 20:03
 • 20:03 - 20:11
 • 20:11 - 20:17
 • 20:17 - 20:27
 • 20:27 - 20:32
 • 20:32 - 20:35
 • 20:35 - 20:40
 • 20:40 - 20:49
 • 20:50 - 20:53
 • 20:53 - 20:59
 • 20:59 - 21:02
 • 21:02 - 21:06
 • 21:06 - 21:09
 • 21:10 - 21:13
 • 21:13 - 21:19
 • 21:19 - 21:21
 • 21:21 - 21:28
 • 21:28 - 21:30
 • 21:30 - 21:34
 • 21:34 - 21:38
 • 21:38 - 21:44
 • 21:45 - 21:50
 • 21:50 - 21:55
 • 21:56 - 22:00
 • 22:00 - 22:02
 • 22:03 - 22:06
 • 22:06 - 22:10
 • 22:10 - 22:12
 • 22:13 - 22:17
 • 22:17 - 22:20
 • 22:20 - 22:23
 • 22:23 - 22:30
 • 22:30 - 22:35
 • 22:35 - 22:41
 • 22:41 - 22:45
 • 22:45 - 22:47
 • 22:47 - 22:52
 • 22:52 - 23:00
 • 23:00 - 23:03
 • 23:03 - 23:06
 • 23:06 - 23:13
 • 23:13 - 23:16
 • 23:16 - 23:20
 • 23:20 - 23:26
 • 23:26 - 23:30
 • 23:30 - 23:34
 • 23:35 - 23:40
 • 23:40 - 23:44
 • 23:44 - 23:50
 • 23:50 - 23:52
 • 23:52 - 23:54
 • 23:54 - 23:58
 • 23:58 - 24:03
 • 24:03 - 24:06
 • 24:06 - 24:10
 • 24:10 - 24:13
 • 24:13 - 24:16
 • 24:16 - 24:22
 • 24:22 - 24:25
 • 24:25 - 24:27
 • 24:27 - 24:29
 • 24:29 - 24:32
 • 24:33 - 24:34
 • 24:34 - 24:38
 • 24:39 - 24:41
 • 24:41 - 24:46
 • 24:47 - 24:50
 • 24:50 - 24:54
 • 24:54 - 24:59
 • 24:59 - 25:00
 • 25:00 - 25:03
 • 25:03 - 25:06
 • 25:06 - 25:11
 • 25:11 - 25:15
 • 25:15 - 25:21
 • 25:22 - 25:25
 • 25:25 - 25:29
 • 25:29 - 25:33
 • 25:33 - 25:39
 • 25:39 - 25:46
 • 25:46 - 25:51
 • 25:51 - 25:56
 • 25:56 - 26:04
 • 26:04 - 26:10
 • 26:11 - 26:16
 • 26:16 - 26:19
 • 26:21 - 26:26
 • 26:26 - 26:33
 • 26:33 - 26:38
 • 26:38 - 26:42
 • 26:42 - 26:44
 • 26:44 - 26:48
 • 26:48 - 26:51
 • 26:52 - 26:55
 • 26:55 - 26:57
 • 26:57 - 27:02
 • 27:02 - 27:06
 • 27:06 - 27:10
 • 27:10 - 27:13
 • 27:13 - 27:16
 • 27:16 - 27:21
 • 27:21 - 27:25
 • 27:25 - 27:30
 • 27:30 - 27:35
 • 27:35 - 27:40
 • 27:40 - 27:45
 • 27:46 - 27:50
 • 27:50 - 27:54
 • 27:54 - 27:59
 • 27:59 - 28:03
 • 28:04 - 28:07
 • 28:08 - 28:14
 • 28:14 - 28:22
 • 28:29 - 28:37
 • 28:37 - 28:40
 • 28:40 - 28:49
 • 28:49 - 28:55
 • 28:57 - 29:02
 • 29:03 - 29:08
 • 29:08 - 29:12
 • 29:12 - 29:19
 • 29:19 - 29:25
 • 29:25 - 29:33
 • 29:33 - 29:41
 • 29:41 - 29:47
 • 29:47 - 29:50
 • 29:50 - 29:58
 • 29:58 - 30:01
 • 30:01 - 30:06
 • 30:06 - 30:12
 • 30:12 - 30:15
 • 30:15 - 30:22
 • 30:22 - 30:26
 • 30:26 - 30:31
 • 30:36 - 30:43
 • 30:44 - 30:50
 • 30:50 - 30:54
 • 30:55 - 31:01
 • 31:02 - 31:04
 • 31:04 - 31:06
 • 31:06 - 31:08
 • 31:09 - 31:13
 • 31:14 - 31:16
 • 31:16 - 31:20
 • 31:21 - 31:25
 • 31:25 - 31:32
 • 31:34 - 31:38
 • 31:38 - 31:45
 • 31:48 - 31:52
 • 31:52 - 31:57
 • 32:00 - 32:05
 • 32:05 - 32:08
 • 32:08 - 32:12
 • 32:16 - 32:20
 • 32:20 - 32:22
 • 32:22 - 32:27
 • 32:27 - 32:30
 • 32:33 - 32:39
 • 32:40 - 32:45
 • 32:47 - 32:51
 • 32:52 - 32:56
 • 33:00 - 33:04
 • 33:07 - 33:09
 • 33:10 - 33:13
 • 33:13 - 33:16
 • 33:18 - 33:20
 • 33:22 - 33:26
 • 33:28 - 33:32
 • 33:34 - 33:40
 • 33:43 - 33:47
 • 33:47 - 33:50
 • 33:50 - 33:55
 • 33:55 - 33:59
 • 34:00 - 34:02
 • 34:03 - 34:10
 • 34:10 - 34:18
 • 34:19 - 34:23
 • 34:24 - 34:30
 • 34:30 - 34:35
 • 34:36 - 34:40
 • 34:42 - 34:47
 • 34:47 - 34:52
 • 34:52 - 34:56
 • 34:56 - 34:58
 • 34:58 - 35:00
 • 35:00 - 35:04
 • 35:06 - 35:13
 • 35:13 - 35:17
 • 35:18 - 35:24
 • 35:24 - 35:29
 • 35:29 - 35:34
 • 35:36 - 35:40
 • 35:40 - 35:44
 • 35:44 - 35:51
 • 35:51 - 35:53
 • 35:53 - 35:56
 • 35:56 - 35:59
 • 36:00 - 36:05
 • 36:05 - 36:11
 • 36:11 - 36:13
 • 36:13 - 36:15
 • 36:15 - 36:16
 • 36:16 - 36:18
 • 36:18 - 36:20
 • 36:21 - 36:26
 • 36:26 - 36:31
 • 36:31 - 36:36
 • 36:36 - 36:38
 • 36:38 - 36:40
 • 36:41 - 36:43
 • 36:43 - 36:48
 • 36:48 - 36:50
 • 36:50 - 36:56
 • 36:57 - 36:59
 • 36:59 - 37:03
 • 37:03 - 37:05
 • 37:06 - 37:10
 • 37:10 - 37:15
 • 37:15 - 37:17
 • 37:17 - 37:21
 • 37:21 - 37:24
 • 37:25 - 37:29
 • 37:30 - 37:35
 • 37:35 - 37:39
 • 37:39 - 37:45
 • 37:45 - 37:48
 • 37:49 - 37:55
 • 37:55 - 38:00
 • 38:00 - 38:05
 • 38:05 - 38:08
 • 38:08 - 38:14
 • 38:14 - 38:18
 • 38:18 - 38:23
 • 38:23 - 38:26
 • 38:29 - 38:33
 • 38:33 - 38:40
 • 38:40 - 38:45
 • 38:45 - 38:47
 • 38:47 - 38:51
 • 38:51 - 38:53
 • 38:53 - 39:00
 • 39:00 - 39:05
 • 39:05 - 39:11
 • 39:11 - 39:13
 • 39:13 - 39:17
 • 39:17 - 39:23
 • 39:23 - 39:27
 • 39:27 - 39:30
 • 39:30 - 39:36
 • 39:37 - 39:46
 • 39:47 - 39:54
 • 39:54 - 39:58
 • 39:59 - 40:02
 • 40:02 - 40:05
 • 40:06 - 40:12
 • 40:12 - 40:20
 • 40:20 - 40:26
 • 40:26 - 40:36
 • 40:36 - 40:39
 • 40:39 - 40:45
 • 40:48 - 40:51
 • 40:53 - 40:57
 • 40:58 - 41:03
 • 41:06 - 41:09
 • 41:10 - 41:15
 • 41:33 - 41:38
 • 41:38 - 41:43
 • 41:50 - 41:52
 • 41:52 - 41:54
 • 42:02 - 42:05
 • 42:06 - 42:08
 • 42:08 - 42:12
 • 42:12 - 42:18
 • 42:18 - 42:23
 • 42:25 - 42:31
 • 42:32 - 42:34
 • 42:39 - 42:46
 • 42:46 - 42:49
 • 42:50 - 42:55
 • 42:55 - 43:01
 • 43:01 - 43:05
 • 43:05 - 43:06
 • 43:06 - 43:11
 • 43:12 - 43:18
 • 43:18 - 43:20
 • 43:22 - 43:24
 • 43:24 - 43:27
 • 43:27 - 43:31
 • 43:36 - 43:43
 • 43:43 - 43:47
 • 43:47 - 43:51
 • 43:51 - 43:55
 • 43:55 - 44:00
 • 44:00 - 44:05
 • 44:05 - 44:08
 • 44:08 - 44:13
 • 44:13 - 44:17
 • 44:17 - 44:20
 • 44:20 - 44:24
 • 44:24 - 44:31
 • 44:31 - 44:35
 • 44:35 - 44:37
 • 44:37 - 44:41
 • 44:41 - 44:49
 • 44:49 - 44:55
 • 44:55 - 45:00
 • 45:00 - 45:04
 • 45:04 - 45:07
 • 45:07 - 45:09
 • 45:09 - 45:15
 • 45:15 - 45:19
 • 45:19 - 45:21
 • 45:21 - 45:27
 • 45:27 - 45:32
 • 45:32 - 45:34
 • 45:34 - 45:37
 • 45:37 - 45:41
 • 45:42 - 45:47
 • 45:48 - 45:49
 • 45:49 - 45:53
 • 45:53 - 45:56
 • 45:57 - 46:03
 • 46:03 - 46:05
 • 46:05 - 46:09
 • 46:09 - 46:15
 • 46:15 - 46:20
 • 46:21 - 46:25
 • 46:25 - 46:30
 • 46:30 - 46:34
 • 46:34 - 46:39
 • 46:39 - 46:42
 • 46:42 - 46:45
 • 46:45 - 46:52
 • 46:52 - 46:55
 • 46:55 - 47:00
 • 47:00 - 47:03
 • 47:03 - 47:06
 • 47:06 - 47:10
 • 47:10 - 47:15
 • 47:15 - 47:19
 • 47:19 - 47:23
 • 47:23 - 47:30
 • 47:30 - 47:36
 • 47:36 - 47:40
 • 47:40 - 47:44
 • 47:44 - 47:49
 • 47:49 - 47:52
 • 47:52 - 47:58
 • 47:58 - 48:00
 • 48:00 - 48:06
 • 48:06 - 48:08
 • 48:08 - 48:09
 • 48:10 - 48:15
 • 48:15 - 48:19
 • 48:19 - 48:24
 • 48:24 - 48:27
 • 48:28 - 48:31
 • 48:31 - 48:36
 • 48:36 - 48:41
 • 48:41 - 48:46
 • 48:47 - 48:53
 • 48:53 - 48:57
 • 48:59 - 49:07
 • 49:07 - 49:12
 • 49:14 - 49:20
 • 49:20 - 49:24
 • 49:24 - 49:29
 • 49:31 - 49:35
 • 49:35 - 49:42
 • 49:42 - 49:49
 • 49:53 - 49:57
 • 49:57 - 50:05
 • 50:06 - 50:11
 • 50:11 - 50:20
 • 50:21 - 50:27
 • 50:28 - 50:30
 • 50:30 - 50:35
 • 50:35 - 50:41
 • 50:42 - 50:47
 • 50:47 - 50:51
 • 50:52 - 50:59
 • 50:59 - 51:05
 • 51:05 - 51:11
 • 51:11 - 51:19
 • 51:19 - 51:25
 • 51:25 - 51:32
 • 51:32 - 51:37
 • 51:37 - 51:41
 • 51:41 - 51:46
 • 51:46 - 51:49
 • 51:51 - 51:58
 • 51:58 - 52:07
 • 52:07 - 52:12
 • 52:12 - 52:17
 • 52:17 - 52:25
 • 52:26 - 52:31
 • 52:31 - 52:34
 • 52:35 - 52:42
 • 52:42 - 52:45
 • 52:45 - 52:49
 • 52:49 - 52:54
 • 52:54 - 53:03
 • 53:03 - 53:05
 • 53:05 - 53:09
 • 53:09 - 53:13
 • 53:14 - 53:16
 • 53:16 - 53:19
 • 53:19 - 53:21
 • 53:21 - 53:24
 • 53:24 - 53:28
 • 53:28 - 53:38
 • 53:38 - 53:40
 • 53:40 - 53:48
 • 53:48 - 53:53
 • 53:53 - 53:57
 • 53:58 - 54:03
 • 54:03 - 54:08
 • 54:08 - 54:15
 • 54:15 - 54:20
 • 54:20 - 54:25
 • 54:25 - 54:30
 • 54:31 - 54:38
 • 54:38 - 54:43
 • 54:43 - 54:48
 • 54:50 - 54:56
 • 54:56 - 55:03
 • 55:04 - 55:07
 • 55:07 - 55:14
 • 55:14 - 55:20
 • 55:20 - 55:26
 • 55:26 - 55:31
 • 55:34 - 55:35
 • 55:35 - 55:40
 • 55:40 - 55:46
 • 55:46 - 55:49
 • 55:50 - 55:53
 • 55:53 - 55:59
 • 56:00 - 56:03
 • 56:04 - 56:07
 • 56:07 - 56:11
 • 56:11 - 56:15
 • 56:15 - 56:24
 • 56:24 - 56:26
 • 56:26 - 56:32
 • 56:32 - 56:37
 • 56:37 - 56:41
 • 56:41 - 56:46
 • 56:48 - 56:50
 • 56:50 - 56:57
 • 56:57 - 57:01
 • 57:01 - 57:03
 • 57:03 - 57:11
 • 57:12 - 57:16
 • 57:16 - 57:21
 • 57:23 - 57:27
 • 57:28 - 57:31
 • 57:31 - 57:37
 • 57:37 - 57:44
 • 57:44 - 57:52
 • 57:52 - 57:58
 • 57:58 - 58:01
 • 58:01 - 58:04
 • 58:04 - 58:08
 • 58:08 - 58:11
Title:
نترسید - هنس روسلینگ واقعیاتی دربارۀ جمعیت دنیا به شما نشان می‌دهد
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
58:51

Persian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions