Return to Video

Hükümetler şirketler ile savaşmalı, işbirliği yapmamalı

 • 0:01 - 0:02
  Yirmi yıl önce
 • 0:02 - 0:05
  Ben Londradaki tam günlü yasal uygulamalarda
 • 0:05 - 0:08
  insan hakları avukatı iken
 • 0:08 - 0:10
  ve bölgedeki en yüksek mahkeme
 • 0:10 - 0:15
  hâlâ toplanırken, bazıları
  bir tarih kazası ile açıklayabilir,
 • 0:15 - 0:16
  burada, bu binada
 • 0:17 - 0:20
  henüz İngiliz Dış işleri ofisindeki
  işini bırakmış
 • 0:20 - 0:21
  genç bir adamla tanıştım.
 • 0:22 - 0:24
  Ona neden bıraktığını sorduğumda
 • 0:24 - 0:25
  bana hikayesini anlattı.
 • 0:27 - 0:29
  Bir sabah patronuna gitmiş ve
 • 0:29 - 0:33
  "Çin'deki insan hakları ihlalleri ile
  ilgili bir şeyler yapalım." demiş.
 • 0:34 - 0:36
  Ve patronu cevaplamış:
 • 0:36 - 0:39
  "Çin'deki insan hakları ihlalleri
  ile ilgili bir şeyler yapamayız."
 • 0:39 - 0:42
  Çünkü Çin ile ticaret ilişkimiz var.
 • 0:43 - 0:45
  Arkadaşım da kuyruğunu
  kıstırarak oradan uzaklaşmış,
 • 0:45 - 0:48
  ve altı ay sonra
  tekrar patronuna dönmüş
 • 0:49 - 0:51
  ve bu sefer:
 • 0:51 - 0:54
  daha önce söylendiği gibi
 • 0:54 - 0:56
  "Burma'daki insan hakları hakkında
  birşeyler yapalım." demiş
 • 0:56 - 0:59
  Patronu bir defa daha duraksamış
 • 0:59 - 1:03
  ve "Fakat Burma'daki insan hakları ile
  ilgili bir şey yapamayız.
 • 1:03 - 1:06
  Çünkü Burma ile herhangi bir
  ticari ilişkimiz yok." demiş
 • 1:06 - 1:08
  (Gülüşmeler)
 • 1:08 - 1:10
  O anda ayrılmak zorunda olduğunu anlamış.
 • 1:10 - 1:12
  Canını sıkan sadece iki yüzlülük değildi.
 • 1:13 - 1:16
  Bu, hükumetin diğer hükumetler ile
  çatışmaya,
 • 1:16 - 1:19
  yoğun tartışmaya girmedeki
 • 1:19 - 1:21
  gönülsüzlüğüdür,
 • 1:21 - 1:25
  tüm süreç boyunca, masum insanlar
  zarar gördü.
 • 1:26 - 1:28
  Bize sürekli
 • 1:28 - 1:30
  çatışmanın kötü olduğu söylenir,
 • 1:31 - 1:33
  uzlaşmanınsa iyi olduğu.
 • 1:34 - 1:35
  Çatışma kötüdür
 • 1:35 - 1:37
  fakat mutabakat iyidir.
 • 1:38 - 1:40
  Çatışma kötüdür
 • 1:40 - 1:43
  ve işbirliği iyidir.
 • 1:44 - 1:45
  Fakat bana göre,
 • 1:45 - 1:48
  bu çok fazla basit bir dünya vizyonudur.
 • 1:48 - 1:50
  Kimin savaştığını,
 • 1:50 - 1:52
  niçin savaştığını
 • 1:52 - 1:55
  ve nasıl savaştığını bilmedikçe
 • 1:55 - 1:57
  çatışmanın kötü olup olmadığını
 • 1:57 - 1:59
  bilemeyiz.
 • 1:59 - 2:02
  Eğer masada olmayan, savunmasız,
 • 2:02 - 2:05
  güçsüz kılınmış, korumakla
  yükümlü olduğumuz insanlara
 • 2:06 - 2:07
  zarar verirlerse
 • 2:07 - 2:11
  uzlaşmalar tamamen çürümüş olabilir.
 • 2:12 - 2:16
  Şimdi, çatışmanın faydaları
  hakkında tartışan
 • 2:16 - 2:19
  ve uzlaşma için problem yaratan
  bir avukat hakkında
 • 2:19 - 2:21
  şüpheleriniz olabilir,
  fakat aynı zamanda
 • 2:21 - 2:24
  nitelikli bir arabulucuyum
  ve bu günlerde
 • 2:24 - 2:27
  zamanımı etik hakkında ücretsiz
  konuşmalar yaparak geçiriyorum.
 • 2:27 - 2:31
  Banka müdürünün hatırlatmaktan
  hoşlandığı gibi gittikçe fakirleşiyorum.
 • 2:32 - 2:35
  Fakat, benim argümanımı kabul ederseniz
 • 2:35 - 2:38
  sadece kişisel hayatımızı yönlendirme
  şeklini değiştirmemeli
 • 2:39 - 2:41
  -ki bunu şimdilik bir kenara
  bırakmak istiyorum-
 • 2:42 - 2:45
  fakat bu bizim halk sağlığı ve çevrenin
  temel problemleri hakkında
 • 2:45 - 2:48
  düşünme şeklimizi değiştirecektir.
 • 2:49 - 2:51
  Açıklayayım.
 • 2:52 - 2:55
  Birleşik Devletlerdeki
  tüm orta okul öğrencileri
 • 2:55 - 2:57
  ki buna benim 12 yaşındaki
  kızım dahil
 • 2:57 - 3:01
  yönetimin 3 erki olduğunu öğrenir.
 • 3:01 - 3:05
  Yasama, yürütme ve yargı.
 • 3:06 - 3:07
  James Madison şöyle yazdı:
 • 3:07 - 3:12
  "Anayasamızda ve aslında
  herhangi bir özgür anayasada
 • 3:12 - 3:15
  daha kutsal olan bir prensip varsa,
 • 3:15 - 3:17
  o da yasama,
 • 3:17 - 3:19
  yürütme ve yargı güçlerini
 • 3:19 - 3:23
  birbirinden ayıran prensiptir."
 • 3:24 - 3:27
  Şimdi, Kurucular sadece gücün
  toplanması ve
 • 3:27 - 3:31
  uygulaması hakkında endişelenmemişlerdi.
 • 3:31 - 3:35
  Onlar nüfuzun tehlikelerini de
  anlamışlardı.
 • 3:36 - 3:42
  Eğer yargıçlar kanun yapımına katılırlar ise
 • 3:42 - 3:45
  ne yasaların anayasaya uygunluğunu
  değerlendirebilirler,
 • 3:45 - 3:49
  ne de yönetimin diğer erklerdeki
  sorumluluğunu düzenleyebilirler.
 • 3:49 - 3:51
  Eğer bunlarla işbirliği yaparlar ise
 • 3:51 - 3:54
  veya yakın bir ilişkiye girişirler ise
 • 3:55 - 3:59
  Anayasa, ünlü bir bilginin de
  ifade ettiği gibi,
 • 3:59 - 4:02
  "mücadeleye bir davettir."
 • 4:02 - 4:06
  ve bu erkler bunu yaptığında daha doğrusu
  birbirleri ile mücadele ettiklerinde
 • 4:06 - 4:10
  biz insanlara hizmet ederler.
 • 4:11 - 4:15
  Şimdi, sadece kamu sektöründe değil
 • 4:15 - 4:18
  yönetim erkleri arasında da
 • 4:18 - 4:20
  yapılan mücadelenin önemini anlıyoruz.
 • 4:20 - 4:24
  Bu durumun özel sektörde,
 • 4:24 - 4:26
  şirketler arası ilişkilerde de
  geçerli olduğunu biliyoruz.
 • 4:27 - 4:32
  İki Amerikan hava yolu şirketinin
  bir araya geldiğini ve uzlaştığını
 • 4:32 - 4:35
  düşünün, bu durumda
  Ekonomik sınıf fiyatlarını
 • 4:35 - 4:39
  250 dolar altına düşürmeyeceklerdir.
 • 4:40 - 4:43
  Bu işbirliğidir,
  bazıları bunu gizli anlaşma olarak tanımlar
 • 4:43 - 4:45
  rekabet olarak değil,
 • 4:45 - 4:48
  ve biz insanlar bundan zarar görürüz
 • 4:48 - 4:50
  çünkü bilet için daha fazla öderiz.
 • 4:51 - 4:53
  Benzer şekilde hayal edin
  iki hava yolu şirketi dese ki;
 • 4:53 - 4:58
  "hey, Havayolu şirketi A, biz
  LA'dan Şikago'ya olan rotayı alacağız,"
 • 4:58 - 5:01
  ve B şirketi " biz Şikago'dan DC'ye
  olan rotayı alacağız,
 • 5:01 - 5:03
  ve biz rekabet etmeyelim"
  diye söylese.
 • 5:03 - 5:07
  Bir defa daha tekrar edersek
  bu rekabetin yerine
 • 5:07 - 5:10
  işbirliği veya anlaşmadır,
  ve bu insanlara zarar verir.
 • 5:12 - 5:17
  Bu nedenle yönetim birimleri arasındaki
  ilişkilere,
 • 5:17 - 5:22
  kamu sektörüne gelince
 • 5:23 - 5:25
  mücadelenin önemini anlıyoruz.
 • 5:25 - 5:28
  Şirketler arasında ki ilişkilere,
 • 5:28 - 5:33
  özel sektöre gelince
 • 5:33 - 5:34
  çatışmanın da önemini anlıyoruz.
 • 5:34 - 5:37
  Fakat bizim unutmuş olduğumuz şey
 • 5:37 - 5:41
  kamu sektörü ile özel sektör
  arasındaki ilişkisinin içindedir.
 • 5:41 - 5:45
  Ve tüm dünyada ki yönetimler
 • 5:45 - 5:49
  halk sağlığı ve çevre sorunlarını çözmek
  için endüstri ile işbirliği yapıyorlar,
 • 5:49 - 5:52
  sıklıkla birçok şirket ile yapılan
  işbirlikleri
 • 5:52 - 5:58
  ki bu çözmeye çalıştıkları problemleri
  meydana getiriyor ve şiddetlendiriyor.
 • 5:59 - 6:03
  Bize bu ilişkinin kazan-kazan
 • 6:03 - 6:04
  olduğu söyleniyor.
 • 6:05 - 6:09
  Ancak ya birileri kaybediyorsa?
 • 6:10 - 6:13
  Size bir takım örnekler vereyim.
 • 6:14 - 6:17
  Birleşmiş Milletler ajansı bazı
  problemleri ilgilenmeye karar verdi:
 • 6:17 - 6:21
  Hindistan'ın kırsal alanındaki okulların
  kısıtlı hijyen işleri.
 • 6:22 - 6:26
  Bu sadece Birleşmiş Milletler
  ve yerel yönetim işbirliği ile yapılmadı
 • 6:26 - 6:29
  bir televizyon şirketi ile
 • 6:29 - 6:33
  ve bir uluslar arası soda şirketi ile
  yapıldı.
 • 6:34 - 6:37
  Bir milyon dolardan az bir bedelle
 • 6:37 - 6:41
  bu firma bir ay süreyle firma
  logosu ve renklerini kullanan
 • 6:41 - 6:43
  12 saatlik kamu spotunu
  içeren tanıtım kampanyasından
 • 6:43 - 6:47
  faydalandı.
 • 6:48 - 6:50
  Bu firmanın bakış açısından
 • 6:50 - 6:53
  tamamen anlaşılabilir
 • 6:53 - 6:55
  bir anlaşmaydı.
 • 6:55 - 6:58
  Bu firmanın şöhretini artırdı
 • 6:58 - 7:01
  ve kendi ürünleri için
  marka güvenilirliği yarattı.
 • 7:01 - 7:03
  Benim açımdan;
 • 7:03 - 7:07
  Hükumetler arası ajanslar
  ve sürdürülebilir yaşamı
 • 7:07 - 7:11
  teşvik eden ajans için derin
  bir problem sahasıdır.
 • 7:12 - 7:15
  Kısıtlı yerel su kaynaklarından
  yapılan ve halen obezite ile
 • 7:15 - 7:19
  uğraşan bir ülkede plastik şişeden
  içilen şekerle tatlandırılmış
 • 7:19 - 7:22
  içeceklerin tüketimini artırarak,
 • 7:22 - 7:26
  bu ne halk sağlığı ne de
  çevre açısından
 • 7:26 - 7:29
  sürdürülebilir bir durum değildir.
 • 7:29 - 7:32
  Ve halk sağlığının bir
  problemini çözmek için,
 • 7:32 - 7:34
  ajans bir başka şeyin tohumlarını
 • 7:34 - 7:36
  ekiyor.
 • 7:37 - 7:42
  Yönetimler ve Endüstriler arasındaki
  ilişki üzerine olan kitabı araştırırken
 • 7:42 - 7:47
  bu benim keşfettiği
  düzineler içerisinden bir örnek.
 • 7:47 - 7:52
  Size egzersizi teşvik eden aynı
  firmayı içeren Londra'da ve tüm ülkedeki
 • 7:52 - 7:56
  parklardaki girişimlerden veya
  aslında endüstriyi düzenlemek
 • 7:56 - 7:57
  yerine
 • 7:57 - 8:00
  endüstri ile ortaklık vaadinde
 • 8:00 - 8:03
  bulunan İngiliz yönetiminden
 • 8:03 - 8:05
  bahsedebilirdim.
 • 8:05 - 8:11
  Bu ortaklık ve işbirliği halk sağlığında
  paradigmik oluyor,
 • 8:11 - 8:15
  ve bir kez daha, endüstri açısından
  mantıklı oluyor.
 • 8:15 - 8:19
  Bu durum onlara halk sağlığı
  problemlerini ve en az tehdit eden
 • 8:19 - 8:22
  yollarla kendi çözümlerini,
  en uyuşan ticari çıkarlarını
 • 8:22 - 8:24
  ifade etmelerine izin
  veriyor.
 • 8:24 - 8:26
  Bu nedenle obezite bireysel karar
  vermenin,
 • 8:26 - 8:31
  kişisel davranışların, kişisel sorumlulukların
 • 8:31 - 8:33
  ve fiziksel aktivitelerinin
  eksikliğinin
 • 8:33 - 8:36
  problemi oluyor.
 • 8:36 - 8:38
  Bu şekilde ifade edildiğinde
 • 8:38 - 8:40
  bu durum
 • 8:40 - 8:43
  büyük şirketleri içeren uluslararası
  yemek sisteminin problemi olmuyor.
 • 8:43 - 8:45
  Ve bir kez daha, Endüstriyi
  suçlamıyorum.
 • 8:45 - 8:48
  Doğal olarak endüstri
  kendi ticari çıkarlarını desteklemek için
 • 8:48 - 8:51
  etkileme stratejisine angaje
  olacaktır.
 • 8:52 - 8:55
  Fakat yönetimlerin, bizi ve
  ortak faydayı korumak için
 • 8:55 - 8:57
  yeni karşı stratejiler geliştirme
 • 8:57 - 8:59
  sorumluluğu
 • 8:59 - 9:01
  vardır.
 • 9:02 - 9:06
  Yönetimlerin endüstri ile bu yolla
 • 9:06 - 9:09
  işbirliği yaparken
 • 9:09 - 9:10
  yaptığı hata şudur;
 • 9:10 - 9:13
  ortak fayda ile
 • 9:13 - 9:15
  ortak paydayı
 • 9:15 - 9:16
  birleştrimek.
 • 9:17 - 9:20
  Endüstri ile işbirliği yaparken
 • 9:20 - 9:23
  masa başı işleri ertelemelisiniz ki
 • 9:23 - 9:26
  bu endüstrinin aynı fikirde olmadığı ortak
  faydayı teşfik eder.
 • 9:26 - 9:29
  Endüstri daha fazla düzenlemeyi
  def edeceğine
 • 9:29 - 9:33
  veya belki bazı rakiplerini market
  dışına iteceğine inanmadıkça
 • 9:33 - 9:37
  düzenlemenin artmasını
  onaylamayacaktır.
 • 9:38 - 9:40
  Firmalarda, örneğin sağlıksız ürünlerin
  fiyatlarının artırılması gibi belirli
 • 9:40 - 9:43
  şeylerin yapılmasını kabul
  etmeyebilirler,
 • 9:43 - 9:45
  çünkü bizim saptadığımız gibi
 • 9:45 - 9:48
  bu rekabet kanununu
  ihlal eder.
 • 9:49 - 9:52
  Bu nedenle bizim hükumetimiz,
 • 9:52 - 9:56
  özellikle ortak paydanın anlamı endüstri
  anlaşmaya varmak olduğunda
 • 9:56 - 10:00
  ortak fayda ile ortak paydayı
  karıştırmamalıdır.
 • 10:01 - 10:02
  Size başka bir örnek vermek
  istiyorum,
 • 10:02 - 10:04
  Yüksek profilli işbirliğinden
 • 10:04 - 10:07
  alt seviye olana gidelim
 • 10:07 - 10:10
  Tam anlamıyla;
 • 10:10 - 10:13
  doğal gazın hidrolik kırılması.
 • 10:13 - 10:17
  Mineral haklarının satıldığından
  haberiniz olmadığı araziyi
 • 10:17 - 10:19
  satın aldığınızı düşünün.
 • 10:19 - 10:22
  Bu petrol patlamasından önce.
 • 10:22 - 10:25
  Araziye hayalinizdeki evi yapıyorsunuz,
 • 10:25 - 10:27
  ve kısa bir süre sonra,
 • 10:27 - 10:32
  petrol şirketinin sizin arazinize
  petrol musluğu inşa ettiğini fark ediyorsunuz
 • 10:33 - 10:36
  Bu Hallowich ailesinin durumuydu.
 • 10:37 - 10:40
  Kısa bir süre içerisinde,
 • 10:40 - 10:43
  gürültü , sallanma ve doğal gazın
  alevinden çıkan parlak ışıklara
 • 10:43 - 10:45
  ilave olarak
 • 10:45 - 10:49
  baş ağrısı, boğaz ağrısı,
  kaşınan gözlerden
 • 10:49 - 10:52
  şikayetçi olamaya başladılar.
 • 10:53 - 10:55
  Eleştirilerinde gayet sesliydiler,
 • 10:56 - 10:58
  ve ardından sessizleştiler.
 • 10:58 - 11:02
  Ve bu fotoğrafın görüldüğü Pittsburg
  Post gazetesi ve bir başka gazete sayesinde
 • 11:02 - 11:05
  neden sessisleştiklerini fark ettik.
 • 11:05 - 11:08
  Gazeteler mahkemeye gitti ve
  "Hallowich'lere ne oldu" dediler.
 • 11:08 - 11:12
  Ve ortaya çıktı ki Hallowich'ler
  gaz şirketi ile gizli anlaşma yapmış
 • 11:12 - 11:16
  ve bu da AL veya TERK ET anlaşmasıydı.
 • 11:16 - 11:17
  Gaz şirketi
 • 11:17 - 11:19
  " Başka bir yere taşınmak ve
  tekrar hayatınıza başlamanız için
 • 11:19 - 11:21
  altı rakamlı bir meblağa sahip
  sahip olabilirsiniz" demiş
 • 11:21 - 11:23
  fakat karşılığında
 • 11:23 - 11:27
  bizim şirketimiz ile olan tecrübenizden
  konuşmayacağınıza söz vereceksiniz,
 • 11:27 - 11:29
  ve de medikal incelemeyle ortaya
  çıkabilecek
 • 11:29 - 11:33
  sağlık sorunları hakkında
 • 11:34 - 11:37
  konuşmayacaksınız" demiş.
 • 11:38 - 11:41
  Şimdi, AL veya TERK ET anlaşmasını
  kabul ettiği ve
 • 11:41 - 11:43
  herhangi bir yerde hayatlarına
  başladıkları için
 • 11:43 - 11:46
  Hallowich'leri suçlamıyorum.
 • 11:46 - 11:48
  Ve şirketin gıcırdayan tekerlekleri
  niçin susturmak istediğini
 • 11:48 - 11:50
  herhangi biri anlayabilir.
 • 11:50 - 11:54
  Burada parmak basmak istediğim nokta
  yasal ve düzenleyici sistem,
 • 11:54 - 11:56
  sistem ki içinde bunun gibi insanları
  susturmaya ve
 • 11:56 - 11:58
  halk sağlığı uzmanlarından ve
  epidemiologlardan gelen
 • 11:58 - 12:02
  veri noktalarını kapatmaya
 • 12:03 - 12:05
  hizmet eden,
 • 12:05 - 12:07
  hatta sistem ki, eğer mülk sahipleri
 • 12:07 - 12:10
  ve gaz şirketi anlaşmayı kabul ederse
 • 12:10 - 12:11
  düzenleyiciler hava kirliliği
  durumunda
 • 12:11 - 12:14
  ihlali bildirmekten
 • 12:14 - 12:15
  sakınacaklardır.
 • 12:15 - 12:19
  Bu sadece kamu sağlığı açısından
  kötü olan bir sistem değil;
 • 12:19 - 12:22
  karanlıkta kalan yerel aileler
 • 12:22 - 12:25
  için tehlike ortaya çıkartmaktadır.
 • 12:27 - 12:32
  İzole edilmiş oldukları için
  şimdi size iki örnek verdim.
 • 12:32 - 12:34
  Verdim çünkü
  bunlar sistematik problem örnekleridir.
 • 12:34 - 12:37
  Bazı karşı örnekleri de paylaşabilirim,
 • 12:37 - 12:40
  kendi antidepresan ilaçlarının
  yetişkinlerde intihar düşüncesini
 • 12:40 - 12:43
  artırdığı gerçeğini gizleyen
 • 12:43 - 12:44
  ilaç şirketini mahkemeye veren
 • 12:44 - 12:51
  kamu görevlisi örneği gibi.
 • 12:51 - 12:55
  Size kendi yoğurtlarının sözde
  sağlığa faydalarını abartan
 • 12:55 - 12:59
  yiyecek şirketlerini takip eden
  düzenleyiciden bahsedebilirim.
 • 12:59 - 13:02
  Ve size koridorun iki tarafından
  ağır lobicilik faaliyetine
 • 13:02 - 13:06
  maruz kalmasına rağmen
  çevre koruması için iten
 • 13:06 - 13:10
  milletvekillini söyleyebilirim.
 • 13:11 - 13:13
  Bunlar izole edilmiş örneklerdir,
 • 13:13 - 13:17
  fakat bunlar karanlıktaki
  ışığın feneridir,
 • 13:17 - 13:21
  ve bize yolu gösterebilirler.
 • 13:22 - 13:26
  Bazen çatışmaya girmemiz gerektiğini
  ifade ederek başladım.
 • 13:27 - 13:31
  Hükumetler uğraşmalı,
 • 13:31 - 13:37
  mücadele etmeli, bazen şirketlerle
  direkt çatışmaya girmeli.
 • 13:38 - 13:42
  Bu yönetimlerin doğası gereği iyi olması
 • 13:42 - 13:44
  ve şirketlerin doğası gereği kötü
  olmasından kaynaklanmıyor.
 • 13:45 - 13:49
  Her ikisi de iyi veya kötü olabilir.
 • 13:49 - 13:54
  Fakat şirketler anlaşılır bir şekilde
  kendi ticari çıkarlarını artırmak için hareket eder,
 • 13:55 - 14:01
  ve bunu bazen ortak faydanın
  altını oymak, bazen de desteklemek için yaparlar.
 • 14:01 - 14:05
  fakat ortak faydayı korumak ve desteklemek
 • 14:05 - 14:08
  yönetimlerin sorumluluğudur.
 • 14:08 - 14:11
  Ve bunu yapmak için savaşmaları hususunda
 • 14:11 - 14:14
  ısrarcı olmalıyız.
 • 14:15 - 14:17
  Çünkü, yönetimler
 • 14:17 - 14:19
  kamu sağlığının
 • 14:20 - 14:21
  koruyucusudur;
 • 14:22 - 14:25
  yönetimler çevrenin
 • 14:25 - 14:27
  koruyucularıdır;
 • 14:27 - 14:28
  Ve bizim ortak faydamızın
 • 14:28 - 14:30
  önemli parçalarının koruyucusu
 • 14:30 - 14:35
  yönetimlerdir.
 • 14:36 - 14:37
  Teşekkür Ederim.
 • 14:37 - 14:43
  (Alkış)
Title:
Hükümetler şirketler ile savaşmalı, işbirliği yapmamalı
Speaker:
Jonathan Marks
Description:

Çatışma kötü; uzlaşma, konsensus be işbirliği iyi veya bize o şekilde söyleniyor. Avukat ve Bioetikçi Jonathan Marks bu geleneksel düşünce ile mücadele ediyor, hükumetlerin endüstri ile ortaklığa gittiğinde nasıl halk sağlığını , insan haklarını ve çevreyi tehlikeye attığını gösteriyor. Önemli ve zamanında bir hatırlatma da, ortak fayda ile ortak payda aynı şey değillerdir.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:56

Turkish subtitles

Revisions