Return to Video

Nepředvídatelné následky uspěchaného světa

 • 0:00 - 0:03
  Divíte se někdy,
  proč jsme obklopeni věcmi,
 • 0:03 - 0:08
  které nám pomáhají dělat vše
  rychleji, rychleji a rychleji?
 • 0:08 - 0:09
  Rychleji komunikovat,
 • 0:09 - 0:13
  ale také rychleji pracovat,
  rychleji platit,
 • 0:13 - 0:15
  rychleji cestovat,
  najít si rychleji partnera,
 • 0:15 - 0:20
  rychleji vařit, rychleji uklízet,
  a to vše v jednu a tutéž chvíli?
 • 0:20 - 0:26
  Jaký to je pocit, když do každé hodiny
  toho musíte nacpat co nejvíc?
 • 0:27 - 0:29
  Moje generace Američanů
 • 0:29 - 0:31
  řadí rychlost téměř mezi lidská práva.
 • 0:31 - 0:35
  Někdy mi přijde,
  že naše minimální rychlost je Mach 3.
 • 0:35 - 0:38
  Jen o vteřinu pomaleji a už se bojíme,
  že ztrácíme konkurenceschopnost.
 • 0:39 - 0:41
  Už i má generace
  si však začíná klást otázku,
 • 0:41 - 0:44
  zdali jsme my pány rychlosti,
 • 0:44 - 0:46
  anebo zda rychlost ovládá nás.
 • 0:47 - 0:50
  Pracuji jako antropoložka
  v RAND Corporation,
 • 0:50 - 0:53
  a zatímco mnoho antropologů
  studuje starobylé kultury,
 • 0:53 - 0:56
  já se zaměřuji na ty soudobé
  a na to, jak se adaptujeme
 • 0:56 - 0:59
  na všechny změny,
  které se ve světě odehrávají.
 • 1:00 - 1:05
  Nedávno jsem spolu s inženýrem
  Seifu Chondem začala zkoumat rychlost.
 • 1:05 - 1:10
  Zajímalo nás, jak se lidé
  éře zrychlování přizpůsobují
 • 1:10 - 1:13
  a jaké to má dopady
  na bezpečnost a politiku.
 • 1:14 - 1:16
  Jak by mohl náš svět vypadat za 25 let,
 • 1:16 - 1:19
  pokud se nynější tempo změn
  bude nadále zvyšovat?
 • 1:19 - 1:21
  A co by to znamenalo pro dopravu,
 • 1:21 - 1:23
  vzdělávání, komunikaci,
 • 1:23 - 1:26
  výrobu, zbrojní průmysl,
 • 1:26 - 1:28
  nebo dokonce pro přirozený výběr?
 • 1:28 - 1:32
  Přinese nám rychlejší budoucnost
  více bezpečí a produktivity?
 • 1:32 - 1:35
  Anebo nás učiní zranitelnějšími?
 • 1:35 - 1:39
  V našem výzkumu lidé přijímali
  zrychlování jako nevyhnutelný proces,
 • 1:39 - 1:42
  který přináší jak vzrušení,
  tak určitou ztrátu kontroly.
 • 1:42 - 1:44
  Bojí se, že pokud by zpomalili,
 • 1:44 - 1:47
  riskovali by, že budou překonáni.
 • 1:47 - 1:50
  Tvrdí, že by raději vyhořeli
  než zrezivěli.
 • 1:50 - 1:52
  Přesto se zároveň obávají,
 • 1:52 - 1:55
  že by rychlost mohla narušit
  jejich kulturní tradice
 • 1:55 - 1:57
  a smysl domova.
 • 1:57 - 2:00
  Nakonec i ti, kdo stojí v celé honičce
  na pozicích vítězů,
 • 2:00 - 2:02
  připouštějí, že se cítí poněkud nesví.
 • 2:02 - 2:05
  Spatřují ve zrychlování proces
  rozšiřující mezeru mezi majetnými,
 • 2:05 - 2:08
  kteří si kamkoli doletí letadlem,
 • 2:08 - 2:09
  a mezi nemajetnými,
 • 2:09 - 2:12
  kteří zůstávají v digitálním zapomnění.
 • 2:13 - 2:17
  Ano, máme dobrý důvod předvídat,
  že budoucnost bude rychlejší,
 • 2:17 - 2:19
  ale uvědomila jsem si,
 • 2:19 - 2:21
  že v rychlosti je určitý paradox,
 • 2:21 - 2:23
  a podobně jako všechny paradoxy
 • 2:23 - 2:26
  nás to učí o povaze lidské zkušenosti
 • 2:26 - 2:29
  ve své absurditě i komplexnosti.
 • 2:30 - 2:32
  Prvním paradoxem je,
  že rychlost zbožňujeme
 • 2:32 - 2:34
  a její intenzitou jsme přímo uchváceni.
 • 2:34 - 2:38
  Naše pravěké mozky
  tomu však nejsou uzpůsobeny,
 • 2:38 - 2:43
  a tak sice vynalézáme horské dráhy,
  závodní auta a nadzvuková letadla,
 • 2:43 - 2:46
  ale poté končíme s poraněnou páteří,
  žaludeční nevolností
 • 2:46 - 2:47
  či pásmovou nemocí.
 • 2:48 - 2:50
  Nezrodili jsme se pro multitasking.
 • 2:50 - 2:54
  Spíše je nám vlastní dělat jednu věc
  s neskutečným soustředěním,
 • 2:54 - 2:57
  jako při lovu, kdy klíčem
  k úspěchu není rychlost,
 • 2:57 - 3:00
  ale vytrvalost na delší vzdálenosti.
 • 3:00 - 3:04
  Prohlubují se rozdíly mezi naším
  biologickým nastavením a životním stylem,
 • 3:04 - 3:09
  tedy nesoulad mezi dispozicemi našich těl
  a tím, co je nutíme dělat.
 • 3:09 - 3:14
  Moji mentoři tento fenomén pojmenovali
  "Pralidé v dálničním pruhu".
 • 3:14 - 3:16
  (smích)
 • 3:16 - 3:20
  Druhým paradoxem je,
  že rychlost můžeme objektivně měřit.
 • 3:20 - 3:22
  Kilometry za hodinu, gigabajty za sekundu.
 • 3:23 - 3:25
  Ale to, jak rychlost pociťujeme
 • 3:25 - 3:28
  a zda je nám příjemná,
  to je velmi subjektivní.
 • 3:29 - 3:30
  Lze doložit,
 • 3:31 - 3:35
  že tempo, s jakým se přizpůsobujeme
  novým technologiím, se zvyšuje.
 • 3:35 - 3:40
  Například od vynálezu telefonu
  uplynulo 85 let,
 • 3:40 - 3:43
  než se dostal do domovů většiny Američanů.
 • 3:43 - 3:48
  Oproti tomu pouhých 13 let trvalo,
  než většina z nás měla smartphony.
 • 3:48 - 3:51
  Jak lidé v rychlosti jednají
  a jak na rychlost reagují,
 • 3:52 - 3:56
  to se liší napříč kulturami,
  stejně jako mezi lidmi v téže kultuře.
 • 3:56 - 3:59
  Interakce, které lze považovat
  za příjemně svižné a pohodlné,
 • 3:59 - 4:03
  by mohly být v jiných kulturách
  považovány za velmi neslušné.
 • 4:03 - 4:07
  Při japonském čajovém obřadu
  byste zřejmě nepožádali o čaj s sebou,
 • 4:07 - 4:10
  abyste mohli vyrazit
  na další turistickou zastávku.
 • 4:10 - 4:11
  Nebo ano?
 • 4:12 - 4:16
  Třetí paradox je,
  že rychlost plodí rychlost.
 • 4:16 - 4:19
  Čím rychleji odpovím,
  tím více odpovědí dostanu
 • 4:19 - 4:21
  a tím rychleji pak zase musím odpovědět.
 • 4:21 - 4:23
  Neomezené možnosti komunikace
 • 4:23 - 4:27
  a okamžitého přístupu k informacím
 • 4:27 - 4:31
  měly zajistit, abychom se rozhodovali
  snadněji a racionálněji.
 • 4:32 - 4:35
  Nezdá se však, že se to skutečně děje.
 • 4:36 - 4:38
  A tu je ještě jeden paradox.
 • 4:39 - 4:44
  Pokud nás všechny ty rychlé technologie
  měly osvobodit od dřiny,
 • 4:44 - 4:47
  proč se všichni cítíme pod časovým tlakem?
 • 4:47 - 4:50
  Proč dosahují dopravní nehody
  rekordních čísel jen proto,
 • 4:50 - 4:53
  že si myslíme, že na tu zprávu
  prostě musíme odpovědět teď hned?
 • 4:54 - 4:57
  Neměl by život v rychlém pruhu
  znamenat více zábavy
 • 4:57 - 4:59
  a trochu méně úzkosti?
 • 4:59 - 5:02
  V němčině proto dokonce mají výraz:
 • 5:02 - 5:03
  "Eilkrankheit".
 • 5:03 - 5:06
  V překladu "nemoc ze spěchu".
 • 5:07 - 5:10
  Když se musíme rychle rozhodovat,
 • 5:10 - 5:12
  přepínáme na autopilota
 • 5:12 - 5:14
  a spoléháme se pouze na naučené chování,
 • 5:14 - 5:18
  reflexy a kognitivní předsudky,
 • 5:18 - 5:21
  což nám pomáhá rychle vnímat a reagovat.
 • 5:21 - 5:24
  Občas to může zachránit život, že?
 • 5:24 - 5:25
  Bojuj, nebo uteč.
 • 5:25 - 5:28
  Ale z dlouhodobého hlediska
  nás to občas přivádí na scestí.
 • 5:29 - 5:33
  Často, když naše společnost
  zásadně selhává,
 • 5:33 - 5:36
  nejedná se o technologická selhání.
 • 5:36 - 5:38
  Jde o selhání, k nimž dochází,
 • 5:38 - 5:41
  když činíme příliš rychlá rozhodnutí,
  když jedeme na autopilota.
 • 5:41 - 5:43
  Zapomínáme na kreativní
  a kritické myšlení,
 • 5:43 - 5:45
  kterých je třeba k propojení souvislostí,
 • 5:46 - 5:47
  k eliminaci nesprávných informací
 • 5:47 - 5:50
  a ke komplexnímu porozumění.
 • 5:50 - 5:54
  Takové promýšlení nelze provést rychle.
 • 5:54 - 5:56
  To je na pomalé promýšlení.
 • 5:56 - 5:59
  Dva psychologové
  Daniel Kahneman a Amos Tversky
 • 5:59 - 6:03
  na to začali poukazovat už v roce 1974
 • 6:03 - 6:06
  a my jsme stále nedokázali
  jejich poznatky zužitkovat.
 • 6:07 - 6:12
  Na celou moderní historii lze pohlížet
  jako na jedno zrychlení za druhým.
 • 6:12 - 6:14
  Jako bychom si mysleli,
  že když dostatečně zrychlíme,
 • 6:14 - 6:16
  překonáme tím své problémy.
 • 6:17 - 6:18
  Ale to se nikdy nepodaří.
 • 6:18 - 6:20
  Víme to z vlastní životní zkušenosti
 • 6:20 - 6:23
  a vědí to také politici.
 • 6:23 - 6:25
  A proto se nyní obracíme
  na umělou inteligenci,
 • 6:25 - 6:28
  aby nám pomohla dělat rychlejší
  a chytřejší rozhodnutí
 • 6:28 - 6:32
  a zpracovávat ta stále narůstající
  kvanta informací.
 • 6:32 - 6:36
  Stroje zpracovávající data
  však nemohou nahradit
 • 6:36 - 6:39
  kritické a soustavné myšlení lidí,
 • 6:40 - 6:44
  jejichž pravěké mozky potřebují
  čas na vstřebání podnětů,
 • 6:44 - 6:46
  na zpomalení mysli
 • 6:46 - 6:48
  a na uvolnění toku myšlenek.
 • 6:49 - 6:52
  Pokud si začínáte myslet,
  že je zkrátka na čase šlápnout na brzdu,
 • 6:52 - 6:55
  nepůjde vždy o to pravé řešení.
 • 6:55 - 7:00
  Všichni víme, že vlak uhánějící
  příliš rychle do zatáčky může vykolejit,
 • 7:00 - 7:01
  ale Seifu, zmiňovaný inženýr,
 • 7:02 - 7:07
  mě naučil, že i vlak, který do zatáčky
  vjíždí moc pomalu, může také vykolejit.
 • 7:07 - 7:11
  Zvládnutí toho prudkého zrychlování
  tedy musí začít v pochopení toho,
 • 7:12 - 7:15
  že máme nad rychlostí více kontroly,
  než si myslíme,
 • 7:15 - 7:18
  a to jako jedinci i jako společnost.
 • 7:19 - 7:22
  Někdy se budeme muset
  přepnout do rychlejšího módu.
 • 7:22 - 7:24
  Bude třeba vyřešit patovou situaci,
 • 7:24 - 7:26
  urychlit humanitární pomoc
  pro oběti hurikánu
 • 7:26 - 7:30
  nebo použít 3D tisk,
  abychom zhotovili, co potřebujeme,
 • 7:30 - 7:32
  a to ve chvíli, kdy je to třeba.
 • 7:32 - 7:36
  Jindy ale budeme preferovat
  pomalejší prostředí,
 • 7:36 - 7:39
  abychom dokázali vstřebat
  příliš rychlý prožitek.
 • 7:40 - 7:44
  Navíc je zcela v pořádku,
  když neustále nepřijímáme podněty.
 • 7:44 - 7:45
  Je to dobré pro dospělé
 • 7:45 - 7:47
  i pro děti.
 • 7:47 - 7:51
  Může to být nuda,
  ale dává nám to čas na přemýšlení.
 • 7:51 - 7:55
  Čas strávený pomalu není promarněný.
 • 7:56 - 8:00
  A musíme přehodnotit,
  co vlastně znamená šetřit čas.
 • 8:00 - 8:04
  Kultura a rituály po celém světě
  se budují pozvolna,
 • 8:04 - 8:09
  protože pozvolnost nám pomáhá posílit
  naše sdílené hodnoty a spojit se.
 • 8:09 - 8:13
  A právě vztahy jsou
  základní součástí lidského bytí.
 • 8:13 - 8:15
  Potřebujeme rychlost zvládnout,
 • 8:15 - 8:19
  a to znamená pečlivě zvažovat
  pro a proti každé technologie.
 • 8:20 - 8:24
  Pomůže vám technologie získat čas,
  který vám pak umožní projevit lidskost?
 • 8:24 - 8:28
  Přivodí vám či jiným lidem
  onu "nemoc ze spěchu"?
 • 8:28 - 8:32
  Máte-li to štěstí, že si sami určujete
  tempo svého života,
 • 8:32 - 8:34
  pak je to vaše privilegium.
 • 8:34 - 8:36
  Využijte ho.
 • 8:36 - 8:39
  Možná se rozhodnete,
  že potřebujete jak zrychlit,
 • 8:39 - 8:41
  tak i užít si čas beze spěchu:
 • 8:42 - 8:44
  čas na rozvážení,
 • 8:44 - 8:45
  důkladné pochopení
 • 8:45 - 8:47
  svým vlastním tempem;
 • 8:48 - 8:49
  čas na naslouchání,
 • 8:50 - 8:51
  na vcítění se,
 • 8:52 - 8:53
  na zklidnění mysli,
 • 8:54 - 8:56
  na rozjímání u jídelního stolu.
 • 8:57 - 8:59
  A s tím, jak se blížíme našim zítřkům,
 • 8:59 - 9:03
  zvažme, zdali bychom rychlé technologie,
 • 9:03 - 9:05
  samotný smysl rychlosti
 • 9:05 - 9:08
  i naše očekávání od rychlosti
 • 9:08 - 9:10
  neměli přizpůsobit nám lidem.
 • 9:11 - 9:12
  Děkuji.
 • 9:12 - 9:13
  (potlesk)
Title:
Nepředvídatelné následky uspěchaného světa
Speaker:
Kathryn Bouskill
Description:

Proč moderní technologie slibují efektivitu, když kvůli nim máme neustálý pocit, že nás tlačí čas? Antropoložka Kathryn Bouskill zkoumá paradoxy života v uspěchané společnosti a vysvětluje, proč je nutné si znovu uvědomit důležitost zpomalení ve světě, který nám velí: "jeď, jeď, jeď!"

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:26

Czech subtitles

Revisions Compare revisions