Return to Video

Patricia Kuhl: Lingvistická genialita nemluvňat

 • 0:00 - 0:03
  Chci, abyste se podívali na toto mimino.
 • 0:03 - 0:06
  Zaujmou vás její oči
 • 0:06 - 0:09
  a kůže vás bude nabádat k dotyku.
 • 0:09 - 0:12
  Ale dnes budu mluvit o něčem, co nemůžete vidět,
 • 0:12 - 0:15
  o tom, co se děje v jejím malém mozečku.
 • 0:16 - 0:18
  Moderní nástroje neurovědy
 • 0:18 - 0:21
  ukazují, že to, co se v něm děje,
 • 0:21 - 0:24
  nemá daleko k hotovým zázrakům.
 • 0:24 - 0:26
  A to, co zjišťujeme
 • 0:26 - 0:28
  vrhá světlo
 • 0:28 - 0:31
  na to co spisovatelé a básníci
 • 0:31 - 0:34
  popisují jako „nadpozemskou otevřenost“
 • 0:34 - 0:36
  dětské mysli.
 • 0:36 - 0:38
  Zde vidíme
 • 0:38 - 0:40
  matku v Indii
 • 0:40 - 0:42
  hovořící jazykem Koro,
 • 0:42 - 0:44
  což je nově objevený jazyk.
 • 0:44 - 0:46
  Mluví jím ke svému dítěti.
 • 0:46 - 0:48
  Tato matka –
 • 0:48 - 0:51
  a dalších 800 lidí na světě mluvících jazykem Koro –
 • 0:51 - 0:54
  chápe, že – aby byl jazyk zachován –
 • 0:54 - 0:57
  jím musí mluvit na své děti.
 • 0:57 - 1:00
  A v tomto spočívá ta kritická hádanka.
 • 1:00 - 1:02
  Proč nemůžete zachovat jazyk tím,
 • 1:02 - 1:05
  že jím budete mluvit na vás a na mě, na dospělé?
 • 1:05 - 1:08
  Inu, má to něco málo do činění s vaším mozkem.
 • 1:08 - 1:10
  Co vidíme zde je
 • 1:10 - 1:13
  fakt, že jazyk má kritické období pro učení.
 • 1:13 - 1:16
  Přečíst tento snímek, vyžaduje podívat se na svůj věk na horizontální ose.
 • 1:16 - 1:19
  (Smích)
 • 1:19 - 1:21
  Na vertikální pak uvidíte
 • 1:21 - 1:23
  svou schopnost osvojit si druhý jazyk.
 • 1:23 - 1:25
  Kojenci a děti jsou géniové
 • 1:25 - 1:27
  dokud jim není sedm
 • 1:27 - 1:30
  a od té doby schopnost neustála upadá.
 • 1:30 - 1:32
  Po pubertě mizíme z grafu.
 • 1:32 - 1:35
  Žádní vědci tuto křivku nezpochybňují,
 • 1:35 - 1:37
  ale laboratoře na celém světě
 • 1:37 - 1:40
  se snaží přijít na to, proč to tak funguje.
 • 1:40 - 1:42
  Práce v mé laboratoři se zaměřuje
 • 1:42 - 1:44
  na první kritické období ve vývoji –
 • 1:44 - 1:46
  to je období, ve kterém se
 • 1:46 - 1:49
  kojenci snaží ovládnout zvuky užívané v jejich jazyce.
 • 1:49 - 1:52
  Myslíme si, že studiem toho, jak se ty zvuky učí,
 • 1:52 - 1:54
  získáme model pro zbytek jazyka,
 • 1:54 - 1:57
  možná i pro kritická období, která mohou nastat v dětství
 • 1:57 - 1:59
  pro sociální, emocionální
 • 1:59 - 2:01
  a kognitivní vývoj.
 • 2:01 - 2:03
  Takže studujeme děti
 • 2:03 - 2:05
  za použití techniky, kterou používáme po celém světě
 • 2:05 - 2:07
  a se zvuky všech jazyků.
 • 2:07 - 2:09
  Dítě sedí na klíně jednoho z rodičů
 • 2:09 - 2:11
  a my je učíme obrátit hlavu, když se zvuk změní –
 • 2:11 - 2:13
  třeba z „á“ na „í“.
 • 2:13 - 2:15
  Když to udělají v příslušném čase,
 • 2:15 - 2:17
  rozsvítí se černá krabička
 • 2:17 - 2:19
  a malá panda zabuší na bubínek.
 • 2:19 - 2:21
  Šestiměsíční děti to milují.
 • 2:21 - 2:23
  Co jsme zjistili?
 • 2:23 - 2:25
  Nu, děti po celém světě
 • 2:25 - 2:27
  jsou něco co ráda popisuji
 • 2:27 - 2:29
  jako občané světa;
 • 2:29 - 2:32
  dokáží rozlišit všechny zvuky všech jazyků
 • 2:32 - 2:35
  bez ohledu na to, v jaké zemi testujeme a jaký jazyk používáme.
 • 2:35 - 2:38
  Je to pozoruhodné zejména proto, že to vy ani já nedokážeme.
 • 2:38 - 2:40
  Jsme kulturou omezení posluchači.
 • 2:40 - 2:42
  Dokážeme rozlišit zvuky našeho vlastního jazyka,
 • 2:42 - 2:44
  ale už ne těch cizích.
 • 2:44 - 2:46
  Takže se nabízí otázka:
 • 2:46 - 2:48
  kdy se tito obyvatelé světa
 • 2:48 - 2:51
  změní v jazykem omezené posluchače jako jsme my?
 • 2:51 - 2:54
  Odpověď je: před jejich prvními narozeninami.
 • 2:54 - 2:57
  Tady můžete vidět výkony na onen úkol s hlavou
 • 2:57 - 2:59
  u dětí testovaných v Tokiu a ve Spojených státech,
 • 2:59 - 3:01
  tady v Seattlu,
 • 3:01 - 3:03
  jak poslouchají „ra“ a „la“ –
 • 3:03 - 3:06
  zvuky důležité v angličtině, ale ne v japonštině.
 • 3:06 - 3:09
  Od šesti do osmi měsíců si děti vedou naprosto stejně.
 • 3:09 - 3:12
  O dva měsíce později se děje něco pozoruhodného.
 • 3:12 - 3:14
  Děti ve Spojených státech si vedou mnohem lépe,
 • 3:14 - 3:16
  děti v Japonsku se rapidně zhoršují,
 • 3:16 - 3:18
  ale obě skupiny dětí
 • 3:18 - 3:21
  se připravují pro naprosto stejné jazyky, které se budou učit.
 • 3:21 - 3:24
  Otázkou je, co se děje
 • 3:24 - 3:26
  během toho dvouměsíčního kritického období?
 • 3:26 - 3:28
  Je to období zvukového vývoje,
 • 3:28 - 3:30
  ale co se tam přesně děje?
 • 3:30 - 3:32
  Dějí se tam dvě věci.
 • 3:32 - 3:35
  Za prvé, děti nám pozorně naslouchají
 • 3:35 - 3:38
  a vedou si statistiky o tom co slyší –
 • 3:38 - 3:40
  vedou si statistiky.
 • 3:40 - 3:43
  Poslechněte si teď dvě matky hovořící řečí matek –
 • 3:43 - 3:46
  univerzálním jazykem, kterým mluvíme k dětem –
 • 3:46 - 3:49
  první ukázka je anglicky, druhá japonsky.
 • 3:49 - 3:52
  (Video) Anglická matka: Ách, miluju ta tvá velká modrá očka –
 • 3:52 - 3:55
  jsou tak pěkná a milá.
 • 3:56 - 4:02
  Japonská matka: [japonština]
 • 4:02 - 4:04
  Patricia Kuhl: Během výkonu mluvení,
 • 4:04 - 4:06
  kdy děti jen poslouchají,
 • 4:06 - 4:08
  si pro sebe dělají statistiku
 • 4:08 - 4:11
  jazyka, který slyší.
 • 4:11 - 4:14
  Tato rozdělení rostou.
 • 4:14 - 4:16
  A zjistili jsme,
 • 4:16 - 4:19
  že děti jsou na tyto statistiky citlivé,
 • 4:19 - 4:22
  a že statistiky japonštiny a angličtiny jsou velmi, velmi rozdílné.
 • 4:22 - 4:25
  Angličtina má hodně R a L,
 • 4:25 - 4:27
  jak ukazuje toto rozdělení.
 • 4:27 - 4:29
  Rozdělení japonštiny je naprosto odlišné,
 • 4:29 - 4:32
  zde vidíme skupinu zvuků mezi R a L,
 • 4:32 - 4:35
  známých jako japonské R.
 • 4:35 - 4:37
  Takže, děti vstřebávají
 • 4:37 - 4:39
  statistiku jazyka
 • 4:39 - 4:41
  a to mění jejich mozek;
 • 4:41 - 4:43
  mění je to z občanů světa
 • 4:43 - 4:46
  na kulturou omezené posluchače jako jsme my.
 • 4:46 - 4:48
  Avšak my, jako dospělí
 • 4:48 - 4:50
  již nejsme schopni vstřebat tyto statistiky.
 • 4:50 - 4:53
  Jsme ovládáni zpodobněními v naší paměti,
 • 4:53 - 4:56
  které se vyvinuly během našeho raného vývoje.
 • 4:56 - 4:58
  Takže zde pozorujeme,
 • 4:58 - 5:01
  jak se mění naše modely tohoto kritického období.
 • 5:01 - 5:04
  Z matematického hlediska můžeme tvrdit,
 • 5:04 - 5:07
  že učení se jazykovému materiálu se může zpomalit,
 • 5:07 - 5:09
  když se ono rozdělení ustálí.
 • 5:09 - 5:12
  Přináší to spoustu otázek o bilinguálních lidech.
 • 5:12 - 5:16
  Bilinguální musí v mysli opatrovat dvojí statistiky najednou
 • 5:16 - 5:19
  a přeskakovat mezi nimi, jednu po druhé,
 • 5:19 - 5:21
  podle toho, s kým zrovna mluví.
 • 5:21 - 5:23
  Zeptali jsme se tedy sami sebe,
 • 5:23 - 5:26
  jestli mohou děti zaznamenávat statistiku nového jazyka?
 • 5:26 - 5:28
  Testovali jsme to tak, že jsme americké děti,
 • 5:28 - 5:30
  které nikdy druhý jazyk neslyšely,
 • 5:30 - 5:33
  poprvé vystavili mandarínštině během kritického období.
 • 5:33 - 5:35
  Věděli jsme, že když byli testováni monolingvisté
 • 5:35 - 5:38
  v Taipei a Seattlu na zvuky mandarínštiny,
 • 5:38 - 5:40
  vykazovali stejný vzorec.
 • 5:40 - 5:42
  V šesti až osmi měsících si jsou naprosto rovni.
 • 5:42 - 5:45
  O dva měsíce později se děje to neuvěitelné.
 • 5:45 - 5:48
  Děti z Taiwanu si vedou lépe, ne ty americké.
 • 5:48 - 5:51
  Provedli jsme to, že jsme vystavili americké děti během onoho období
 • 5:51 - 5:53
  mandarínštině.
 • 5:53 - 5:56
  Bylo to jak kdyby přijeli mandarínští příbuzní na měsíční návštěvu
 • 5:56 - 5:58
  a nastěhovali se do vašeho domu
 • 5:58 - 6:00
  a mluvili na děti na 12 sezeních.
 • 6:00 - 6:02
  Takhle to vypadalo v laboratoři.
 • 6:02 - 6:24
  (Video) Mandarínský mluvčí: [mandarínština]
 • 6:24 - 6:26
  PK: Co jsme to tedy provedli těm malým mozečkům?
 • 6:26 - 6:29
  (Smích)
 • 6:29 - 6:31
  Museli jsme zřídit i kontrolní skupinu,
 • 6:31 - 6:33
  abychom se ujistili, že jen samotný příchod do laboratoře
 • 6:33 - 6:35
  nevylepší vaše znalosti mandarínštiny.
 • 6:35 - 6:37
  Takže jsme vzali skupinku dětí a nechali je naslouchat angličtině.
 • 6:37 - 6:39
  Jak můžeme vidět na tomto grafu,
 • 6:39 - 6:41
  vystavení angličtině nevylepšilo jejich mandarínštinu.
 • 6:41 - 6:43
  Ale podívejte se, co se stalo dětem, které byly
 • 6:43 - 6:45
  vystaveny mandarínštině během 12 sezení.
 • 6:45 - 6:47
  Byly stejně dobré jako děti na Taiwanu,
 • 6:47 - 6:50
  které jí naslouchaly po deset a půl měsíce.
 • 6:50 - 6:52
  Ukazuje to,
 • 6:52 - 6:54
  že děti si vedou statistiku nového jazyka.
 • 6:54 - 6:58
  Cokoli jim předložíte, to si zaznamenají.
 • 6:58 - 7:00
  Zajímalo nás však také,
 • 7:00 - 7:02
  jakou roli v tomto cvičení
 • 7:02 - 7:04
  hrály lidské bytosti.
 • 7:04 - 7:06
  Vytvořili jsme tedy další skupinu dětí,
 • 7:06 - 7:09
  ve které se dětem dostalo stejné dávky dvanácti sezení,
 • 7:09 - 7:11
  ovšem z televizní obrazovky,
 • 7:11 - 7:14
  a jinou skupinu dětí, které byly vystaveny jen zvuku
 • 7:14 - 7:16
  a dívaly se na obrazovce jen na plyšového medvěda.
 • 7:16 - 7:19
  Co se tedy v jejich mozcích dělo?
 • 7:19 - 7:22
  Tady vidíte výsledky jen zvukového záznamu –
 • 7:22 - 7:24
  naprosto žádné učení –
 • 7:24 - 7:27
  a výsledky videa –
 • 7:27 - 7:29
  opět žádné učení.
 • 7:29 - 7:31
  Lidská bytost je nezbytná
 • 7:31 - 7:33
  pro to, aby si dítě vedlo statistiku.
 • 7:33 - 7:35
  Společenská část mozku řídí,
 • 7:35 - 7:37
  kdy si děti vedou své statistiky.
 • 7:37 - 7:39
  Chceme se dostat dovnitř mozku
 • 7:39 - 7:41
  a pozorovat, jak se to děje,
 • 7:41 - 7:43
  když děti sedí před televizí oproti tomu,
 • 7:43 - 7:45
  když sedí před lidskou bytostí.
 • 7:45 - 7:47
  Naštěstí máme nový přístroj,
 • 7:47 - 7:49
  MEG (měřící magnetickou aktivitu mozku),
 • 7:49 - 7:51
  který nám to umožňuje.
 • 7:51 - 7:53
  Vypadá jako fén z Marsu.
 • 7:53 - 7:55
  Ale je naprosto bezečný,
 • 7:55 - 7:58
  neinvazivní a tichý.
 • 7:58 - 8:00
  Díváme se s milimetrovou přesností
 • 8:00 - 8:02
  co se týče prostoru
 • 8:02 - 8:04
  a s milisekundovou přesností v čase
 • 8:04 - 8:06
  užítím 306 SQUIDů –
 • 8:06 - 8:08
  to jsou supravodivé senzory
 • 8:08 - 8:10
  které užívají kvantovou intereferenci –
 • 8:10 - 8:12
  k zachycení magnetického pole,
 • 8:12 - 8:14
  které se mění podle toho, jak zrovna myslíme.
 • 8:14 - 8:16
  Jsme první na světě,
 • 8:16 - 8:18
  kteří zaznamenávali děti
 • 8:18 - 8:20
  na přístroji MEG
 • 8:20 - 8:22
  během toho, co se učily.
 • 8:22 - 8:24
  Toto je malá Emma.
 • 8:24 - 8:26
  Je jí šest měsíců.
 • 8:26 - 8:28
  Poslouchá nejrůznější jazyky
 • 8:28 - 8:31
  ve sluchátkách v jejích uších.
 • 8:31 - 8:33
  Můžete vidět, jak se tam vrtí.
 • 8:33 - 8:35
  Monitorujeme posici její hlavy
 • 8:35 - 8:37
  pomocí terčíků v čepičce,
 • 8:37 - 8:40
  takže se může hýbat naprosto bez omezení.
 • 8:40 - 8:42
  Je to technická přehlídka síly.
 • 8:42 - 8:44
  Co vidíme?
 • 8:44 - 8:46
  Vidíme dětský mozek.
 • 8:46 - 8:49
  Jakmile díte uslyší slovo ve svém jazyce,
 • 8:49 - 8:51
  vnímání zvuku se rozjasní
 • 8:51 - 8:53
  a následně i oblasti okolo,
 • 8:53 - 8:56
  takže si myslíme, že se vztahují ke spojování,
 • 8:56 - 8:58
  udržují mozek koordinovaný s jinými oblastmi,
 • 8:58 - 9:00
  a následkem toho
 • 9:00 - 9:03
  že jedna oblast mozku aktivuje jiné.
 • 9:03 - 9:05
  Vstupujeme
 • 9:05 - 9:08
  do významného a zlatého věku
 • 9:08 - 9:11
  znalosti mozkového vývoje u dětí.
 • 9:11 - 9:13
  Budeme schopni pozorovat dětský mozek
 • 9:13 - 9:15
  při tom jak zažívají emoce,
 • 9:15 - 9:17
  jak se učí mluvit a číst,
 • 9:17 - 9:19
  jak řeší příklady v matematice,
 • 9:19 - 9:21
  jak dostávají nápad.
 • 9:21 - 9:24
  Budeme schopni vynalézt řešení ovlivňující přímo mozek
 • 9:24 - 9:27
  pro děti s poruchami učení.
 • 9:27 - 9:30
  Jak popisovali básníci a spisovatelé,
 • 9:30 - 9:32
  budeme schopni vidět, myslím,
 • 9:32 - 9:34
  tu úžasnou otevřenost,
 • 9:34 - 9:36
  bytostnou a naprostou otevřenost
 • 9:36 - 9:39
  dětské mysli.
 • 9:39 - 9:41
  Při výzkumu dětského mozku
 • 9:41 - 9:43
  odhalíme hluboké pravdy
 • 9:43 - 9:45
  o tom, co to znamená být člověkem,
 • 9:45 - 9:47
  a během toho
 • 9:47 - 9:49
  můžeme být schopni napomoci udržovat naše mysli otevřené učení
 • 9:49 - 9:51
  po celý život.
 • 9:51 - 9:53
  Děkuji vám.
 • 9:53 - 9:56
  (Potlesk)
Title:
Patricia Kuhl: Lingvistická genialita nemluvňat
Speaker:
Patricia Kuhl
Description:

Na TEDxRainier se Patricia Kuhl podělila o ohromující zjištění toho, jak se děti učí jeden jazyk s ne jiný – nasloucháním lidem okolo nich a „záznamem statistik“ zvuků, které potřebují znát. Chytré laboratorní experimenty (a sledování mozkové aktivity) ukázaly, jak šestiměsíční děti používají sofistikované způsoby, jak pochopit svůj svět.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:57
Jan Kadlec added a translation

Czech subtitles

Revisions