Return to Video

Patricia Kuhl: La genialitat lingüística dels nadons

 • 0:00 - 0:03
  Voldria que miressin aquest nadó.
 • 0:03 - 0:06
  El que ens atrau són els seus ulls
 • 0:06 - 0:09
  i la seva pell, que ens encanta tocar.
 • 0:09 - 0:12
  Però avui els parlaré d'una cosa que no poden veure,
 • 0:12 - 0:15
  el que passa dins del seu petit cervell.
 • 0:16 - 0:18
  Les eines modernes de la neurociència
 • 0:18 - 0:21
  demostren que el que passa dins del seu cervell
 • 0:21 - 0:24
  és extremadament complex.
 • 0:24 - 0:26
  I el que estem aprenent
 • 0:26 - 0:28
  ens donarà algunes idees
 • 0:28 - 0:31
  sobre el que els poetes i escriptors romàntics
 • 0:31 - 0:34
  van descriure com a "apertura celestial"
 • 0:34 - 0:36
  de la ment dels nadons.
 • 0:36 - 0:38
  Aqui podem veure
 • 0:38 - 0:40
  una mare a l'Índia,
 • 0:40 - 0:42
  i parla en Koro,
 • 0:42 - 0:44
  que és un idioma descobert recentment.
 • 0:44 - 0:46
  El parla al seu nadó.
 • 0:46 - 0:48
  El que aquesta mare,
 • 0:48 - 0:51
  i les altres 800 persones que parlen Koro al món,
 • 0:51 - 0:54
  entenen és que, per a conservar aquest idioma,
 • 0:54 - 0:57
  necessiten parlar-lo als seus nadons.
 • 0:57 - 1:00
  I aquí és on es troba la qüestió crítica.
 • 1:00 - 1:02
  Perquè no es pot conservar un idioma
 • 1:02 - 1:05
  parlant-lo entre nosaltres, entre adults?
 • 1:05 - 1:08
  Doncs bé, té a veure amb el cervell.
 • 1:08 - 1:10
  El que veiem aquí
 • 1:10 - 1:13
  és que hi ha un període crític per a aprendre un idioma.
 • 1:13 - 1:16
  Per a llegir aquest gràfic cal mirar l'edat en l'eix horitzontal.
 • 1:16 - 1:19
  (Rialles)
 • 1:19 - 1:21
  I l'eix vertical mostra
 • 1:21 - 1:23
  la capacitat d'adquirir un segon idioma.
 • 1:23 - 1:25
  Els nadons i els nens són genis
 • 1:25 - 1:27
  fins als set anys,
 • 1:27 - 1:30
  i aleshores pateixen una davallada sistemàtica.
 • 1:30 - 1:32
  Abans de la pubertat, sortim del gràfic.
 • 1:32 - 1:35
  Cap científic discuteix aquesta corba,
 • 1:35 - 1:37
  però laboratoris de tot el món
 • 1:37 - 1:40
  intenten descobrir per què funciona així.
 • 1:40 - 1:42
  El treball en el meu laboratori està centrat
 • 1:42 - 1:44
  en el primer període crític del desenvolupament,
 • 1:44 - 1:46
  i és en quest període que
 • 1:46 - 1:49
  els nadons intenten dominar el sons que s'utilitzen en el seu idioma
 • 1:49 - 1:52
  Pensem que estudiant com s'aprenen els sons,
 • 1:52 - 1:54
  tindrem un model per a la resta de l'idioma,
 • 1:54 - 1:57
  i potser per a períodes crítics que poden existir en l'infantesa
 • 1:57 - 1:59
  de desenvolupament social, emocional
 • 1:59 - 2:01
  i cognitiu.
 • 2:01 - 2:03
  Hem estudiat els nadons
 • 2:03 - 2:05
  utilitzant una tècnica per tot el món
 • 2:05 - 2:07
  i amb els sons de tots els idiomes.
 • 2:07 - 2:09
  El nadó s'asseu a la falda dels pares,
 • 2:09 - 2:11
  i els entrenem per a que girin el cap quan el so canvia,
 • 2:11 - 2:13
  per exemple d'"ah" a "ee".
 • 2:13 - 2:15
  Si ho fan en el moment correcte,
 • 2:15 - 2:17
  la capsa negra s'il·lumina
 • 2:17 - 2:19
  i l'ós panda repica el tambor.
 • 2:19 - 2:21
  A un nadó de 6 mesos li encanta la tasca.
 • 2:21 - 2:23
  Què hem après?
 • 2:23 - 2:25
  Doncs que els nadons de tot el món
 • 2:25 - 2:27
  són el que a mi m'agrada descriure
 • 2:27 - 2:29
  com a ciutadans del món;
 • 2:29 - 2:32
  poden distingir tots els sons de tots els idiomes,
 • 2:32 - 2:35
  no importa quin país estudiem ni quin idioma utilitzem.
 • 2:35 - 2:38
  I això és excepcional perquè nosaltres no ho podem fer.
 • 2:38 - 2:40
  Nosaltres son oients lligats culturalment.
 • 2:40 - 2:42
  Podem distingir els sons del nostre idioma,
 • 2:42 - 2:44
  però no els d'un idioma estranger.
 • 2:44 - 2:46
  Així sorgeix la pregunta,
 • 2:46 - 2:48
  quan es converteixen els ciutadans del món
 • 2:48 - 2:51
  en els oients lligats a un idioma que som nosaltres?
 • 2:51 - 2:54
  La resposta: abans del primer aniversari.
 • 2:54 - 2:57
  Aqui tenen el rendiment en la tasca de girar el cap
 • 2:57 - 2:59
  en nadons examinats a Tòkio i als Estats Units,
 • 2:59 - 3:01
  aquí a Seattle,
 • 3:01 - 3:03
  mentre escoltaven "ra" i "la",
 • 3:03 - 3:06
  sons importants en anglès, però no en japonès.
 • 3:06 - 3:09
  Dels 6 als 8 mesos, els nadons són totalment equivalents,
 • 3:09 - 3:12
  2 mesos més tard succeeix una cosa increïble.
 • 3:12 - 3:14
  Els nadons dels Estats Units milloren molt,
 • 3:14 - 3:16
  i els nadons del Japó empitjoren molt,
 • 3:16 - 3:18
  però tots dos grups de nadons
 • 3:18 - 3:21
  s'estàn preparant justament per a l'idioma que aprendran.
 • 3:21 - 3:24
  La pregunta és doncs, què passa
 • 3:24 - 3:26
  durant aquest període crític de 2 mesos?
 • 3:26 - 3:28
  Aquest és el període crític per al desenvolupament del so
 • 3:28 - 3:30
  però que passa al cervell?
 • 3:30 - 3:32
  Doncs hi passen dues coses.
 • 3:32 - 3:35
  La primera és que els nadons ens escolten atentament,
 • 3:35 - 3:38
  i prenen estadístiques mentre ens escolten parlar;
 • 3:38 - 3:40
  prenen estadístiques.
 • 3:40 - 3:43
  Escoltin a dues mares parlant maternalment,
 • 3:43 - 3:46
  l'idioma universal que utilitzem al parlar amb nens,
 • 3:46 - 3:49
  primer en anglès i després en japonès.
 • 3:49 - 3:52
  (Vídeo) Mare anglesa: Ah, I love your big blue eyes
 • 3:52 - 3:55
  so pretty and nice.
 • 3:56 - 4:02
  Mare japonesa: (Japonès)
 • 4:02 - 4:04
  Patricia Duhl: Durant la producció de la parla,
 • 4:04 - 4:06
  quan els nadons escolten,
 • 4:06 - 4:08
  el que fan és prendre estadístiques
 • 4:08 - 4:11
  de l'idioma que escolten.
 • 4:11 - 4:14
  I aquestes distribucions augmenten.
 • 4:14 - 4:16
  I el que hem après és
 • 4:16 - 4:19
  que els nadons són susceptibles a les estadístiques,
 • 4:19 - 4:22
  i les estadístiques en japonès i en anglès son molt, molt diferents.
 • 4:22 - 4:25
  L'anglès té moltes erres i eles
 • 4:25 - 4:27
  com mostra la distribució.
 • 4:27 - 4:29
  I la distribució del japonès és totalment diferent,
 • 4:29 - 4:32
  hi veiem un grup de sons intermedi,
 • 4:32 - 4:35
  que mostra el que es coneix com a R japonesa.
 • 4:35 - 4:37
  Els nadons absorbeixen
 • 4:37 - 4:39
  les estadístiques de l'idioma
 • 4:39 - 4:41
  i aquestes canvien els seus cervells;
 • 4:41 - 4:43
  els canvia de ciutadans del món
 • 4:43 - 4:46
  als oients lligats culturalment que som nosaltres.
 • 4:46 - 4:48
  Però nosaltres com a adults
 • 4:48 - 4:50
  ja no absorbim estadístiques.
 • 4:50 - 4:53
  Ens dominen les representacions de la memòria
 • 4:53 - 4:56
  creades durant el nostre desenvolupament a la infància.
 • 4:56 - 4:58
  El que veiem aquí
 • 4:58 - 5:01
  està canviant els nostres models sobre el període crític.
 • 5:01 - 5:04
  Des d'un punt de vista matemàtic creiem
 • 5:04 - 5:07
  que l'aprenentatge d'un idioma podria alentir-se
 • 5:07 - 5:09
  quan les nostres distribucions s'estabilitzen.
 • 5:09 - 5:12
  Crea moltes preguntes sobre la gent bilingüe.
 • 5:12 - 5:16
  Els bilingües han de tenir dos grups estadístics al cap alhora
 • 5:16 - 5:19
  i alternar entre ells, un darrere l'altre,
 • 5:19 - 5:21
  depenent de amb qui estiguin parlant.
 • 5:21 - 5:23
  Així que ens vam preguntar,
 • 5:23 - 5:26
  poden els nadons prendre estadístiques d'un nou idioma?
 • 5:26 - 5:28
  Vam estudiar-ho exposant a nadons americans
 • 5:28 - 5:30
  que mai havien escoltat un segon idioma
 • 5:30 - 5:33
  al mandarí per primera vegada durant aquest període crític.
 • 5:33 - 5:35
  Sabíem que quan examinavem monolingües
 • 5:35 - 5:38
  a Taipei i a Seattle en sons mandarins,
 • 5:38 - 5:40
  mostraven el mateix patró.
 • 5:40 - 5:42
  Entre els 6 i els 8 mesos, eren totalment equivalents.
 • 5:42 - 5:45
  2 mesos després, passava una cosa increïble.
 • 5:45 - 5:48
  Els nadons taiwanesos milloraven, però els americans no.
 • 5:48 - 5:51
  Varem exposar a nadons americans durant aquest període
 • 5:51 - 5:53
  al mandarí.
 • 5:53 - 5:56
  Era com si parents mandarins vinguessin de visita un mes
 • 5:56 - 5:58
  i visquessin a casa teva
 • 5:58 - 6:00
  i parlessin als nadons durant 12 sessions.
 • 6:00 - 6:02
  Això és el que passava al laboratori.
 • 6:02 - 6:24
  (Vídeo) Orador mandarí: (mandarí)
 • 6:24 - 6:26
  PK: Què vam fer als seus petits cervells?
 • 6:26 - 6:29
  (Rialles)
 • 6:29 - 6:31
  Vam fer un grup de control
 • 6:31 - 6:33
  per assegurar-nos que el fet de venir al laboratori
 • 6:33 - 6:35
  no millorava automàticament el teu mandarí.
 • 6:35 - 6:37
  Així que un grup de nadons va venir i va escoltar anglès.
 • 6:37 - 6:39
  Podem veure al gràfic
 • 6:39 - 6:41
  que l'exposició a l'anglès no va millorar el seu mandarí.
 • 6:41 - 6:43
  Però vegin el que va passar als nadons
 • 6:43 - 6:45
  que vam exposar al mandarí durant 12 sessions.
 • 6:45 - 6:47
  Eren tan bons com els nadons de Taiwan
 • 6:47 - 6:50
  que l'havien escoltat durant 10 mesos i mig.
 • 6:50 - 6:52
  El que es demostra
 • 6:52 - 6:54
  és que els nadons prenen estadístiques d'un nou idioma.
 • 6:54 - 6:58
  Del que els posis al davant, ells prenen estadístiques.
 • 6:58 - 7:00
  Però ens preguntàvem quin paper
 • 7:00 - 7:02
  hi juga l'èsser humà
 • 7:02 - 7:04
  en aquest exercici d'aprenentatge.
 • 7:04 - 7:06
  Així que vàrem fer un altre grup de nadons
 • 7:06 - 7:09
  en el qual els nadons rebien la mateixa dosis, 12 sessions,
 • 7:09 - 7:11
  però a través de la televisió
 • 7:11 - 7:14
  i un altre grup de nadons que només s'exposava a l'àudio
 • 7:14 - 7:16
  i miraven un osset a la pantalla.
 • 7:16 - 7:19
  Què vam fer als seus cervells?
 • 7:19 - 7:22
  Aquí es veuen els resultats de l'àudio,
 • 7:22 - 7:24
  cap aprenentatge,
 • 7:24 - 7:27
  i els resultats del vídeo,
 • 7:27 - 7:29
  cap aprenentatge.
 • 7:29 - 7:31
  Fa falta un humà
 • 7:31 - 7:33
  per a que els nadons prenguin estadístiques.
 • 7:33 - 7:35
  El cervell social controla
 • 7:35 - 7:37
  en quin moment els nadons prenen estadístiques.
 • 7:37 - 7:39
  Volem entrar en el seu cervell
 • 7:39 - 7:41
  i veure el que passa
 • 7:41 - 7:43
  quan els nadons estan davant del televisor,
 • 7:43 - 7:45
  en lloc de davant d'éssers humans.
 • 7:45 - 7:47
  Per sort, tenim una nova màquina,
 • 7:47 - 7:49
  la magneto-encefalografia,
 • 7:49 - 7:51
  que ens permet fer-ho.
 • 7:51 - 7:53
  Sembla un assecador de cabell de Mart.
 • 7:53 - 7:55
  Però és totalment segur,
 • 7:55 - 7:58
  totalment no-invasiu i silenciós.
 • 7:58 - 8:00
  Parlem d'una exactitud mil·limètrica
 • 8:00 - 8:02
  pel que fa a l'espai
 • 8:02 - 8:04
  i exactitud al mili-segon
 • 8:04 - 8:06
  utilitzant 306 SQUIDs,
 • 8:06 - 8:08
  objectes superconductors
 • 8:08 - 8:10
  d'interferències quàntiques,
 • 8:10 - 8:12
  en localitzar camps magnètics
 • 8:12 - 8:14
  que canvien mentre pensem.
 • 8:14 - 8:16
  Som els primers en el món
 • 8:16 - 8:18
  en estudiar nadons
 • 8:18 - 8:20
  amb una màquina MEG
 • 8:20 - 8:22
  mentre ells aprenen.
 • 8:22 - 8:24
  Aquí tenen a la petita Emma.
 • 8:24 - 8:26
  Té 6 mesos.
 • 8:26 - 8:28
  Està escoltant diversos idiomes
 • 8:28 - 8:31
  en els auriculars que porta a les orelles.
 • 8:31 - 8:33
  Con poden veure, es pot moure.
 • 8:33 - 8:35
  Estem estudiant el seu cap
 • 8:35 - 8:37
  amb unes boletes en el barret
 • 8:37 - 8:40
  per a que es pugui moure amb tota llibertat.
 • 8:40 - 8:42
  És una proesa tecnològica
 • 8:42 - 8:44
  Què estem veiem?
 • 8:44 - 8:46
  Estem veient el cervell del nadó.
 • 8:46 - 8:49
  Quan el nadó sent una paraula en el seu idioma
 • 8:49 - 8:51
  les àrees auditives s'il·luminen,
 • 8:51 - 8:53
  i subseqüentment les àrees que l'envolten
 • 8:53 - 8:56
  que creiem estan relacionades amb la coherència,
 • 8:56 - 8:58
  coordinant les diferents àrees del cervell,
 • 8:58 - 9:00
  i la causalitat,
 • 9:00 - 9:03
  una àrea del cervell que provoca que una altra s'activi.
 • 9:03 - 9:05
  Ens endinsem
 • 9:05 - 9:08
  en una gran època dorada
 • 9:08 - 9:11
  del coneixement del desenvolupament del cervell dels nadons.
 • 9:11 - 9:13
  Serem capaços de veure el cervell dels nadons
 • 9:13 - 9:15
  mentre experimenten una emoció,
 • 9:15 - 9:17
  mentre aprenen a parlar i escriure,
 • 9:17 - 9:19
  mentre resolen un problema matemàtic,
 • 9:19 - 9:21
  mentre tenen una idea.
 • 9:21 - 9:24
  I serem capaços d'inventar intervencions cerebrals
 • 9:24 - 9:27
  per a nens amb dificultats d'aprenentatge.
 • 9:27 - 9:30
  Tal i com els poetes i escriptors varen descriure,
 • 9:30 - 9:32
  serem capaços de veure, crec jo,
 • 9:32 - 9:34
  aquesta apertura maravellosa
 • 9:34 - 9:36
  total i absoluta,
 • 9:36 - 9:39
  de la ment d'un nen.
 • 9:39 - 9:41
  Investigant el cervell dels nens,
 • 9:41 - 9:43
  descobrirem veritats profundes
 • 9:43 - 9:45
  sobre el que significa ser humà,
 • 9:45 - 9:47
  i durant el procés,
 • 9:47 - 9:49
  potser podrem ajudar a mantenir les nostres ments obertes a l'aprenentatge
 • 9:49 - 9:51
  durant tota la nostra vida.
 • 9:51 - 9:53
  Gràcies.
 • 9:53 - 9:56
  (Aplaudiments)
Title:
Patricia Kuhl: La genialitat lingüística dels nadons
Speaker:
Patricia Kuhl
Description:

A TEDxRainier la Patricia Kuhl comparteix uns descobriments sorprenents sobre com els nadons aprenen un idioma per damunt d'altres: escoltant als humans que els envolten i "prenent estadístiques" sobre els sons que necessiten conèixer. Experiments de laboratori (i escàners cerebrals) enginyosos mostren que els nadons de 6 mesos utilitzen un raonament sofisticat per a entendre el món.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:57
Noemi Casadesus Viola added a translation

Catalan subtitles

Revisions