Return to Video

Патриша Кул: Лингвистичния гений на бебетата

 • 0:00 - 0:03
  Искам да погледнете това бебе.
 • 0:03 - 0:06
  Това, към което сте привлечени са нейните очи
 • 0:06 - 0:09
  и кожата която бихте искали да докоснете.
 • 0:09 - 0:12
  Но днес ще говоря за нещо, което не можете да видите,
 • 0:12 - 0:15
  това което се случва в нейния малък мозък.
 • 0:16 - 0:18
  Модерните средства на неврологията
 • 0:18 - 0:21
  ни демонстрират, че това, което се случва там
 • 0:21 - 0:24
  е нищо по-малко от ядрена физика.
 • 0:24 - 0:26
  И това, което научаваме
 • 0:26 - 0:28
  ще хвърли малко повече светлина
 • 0:28 - 0:31
  върху онова, което романтичните писатели и поети
 • 0:31 - 0:34
  описват като "небесната откритост"
 • 0:34 - 0:36
  на детското съзнание.
 • 0:36 - 0:38
  Това, което виждаме тук
 • 0:38 - 0:40
  е една майка в Индия,
 • 0:40 - 0:42
  и тя говори Коро,
 • 0:42 - 0:44
  което е новооткрит език.
 • 0:44 - 0:46
  Тя говори на бебето си.
 • 0:46 - 0:48
  Това, което майката --
 • 0:48 - 0:51
  и 800-те души, които говорят Коро в света --
 • 0:51 - 0:54
  разбират е, че ако искат да запазят този език,
 • 0:54 - 0:57
  те трябва да го говорят на бебетата.
 • 0:57 - 1:00
  И в това се крие критична загадка.
 • 1:00 - 1:02
  Защо не може да се запази езика,
 • 1:02 - 1:05
  като се говори на вас и на мен, на възрастните?
 • 1:05 - 1:08
  Ами, това има нещо общо с мозъка.
 • 1:08 - 1:10
  Това, което виждаме тук
 • 1:10 - 1:13
  е, че езикът има критичен период на заучаване.
 • 1:13 - 1:16
  Начинът, по който трябва да се чете този слайд е като гледате за вашата възраст по хоризонталната ос.
 • 1:16 - 1:19
  (Смях)
 • 1:19 - 1:21
  И виждате по вертикалата
 • 1:21 - 1:23
  уменията ви за придобиване на втори език.
 • 1:23 - 1:25
  Бебетата и децата са гении,
 • 1:25 - 1:27
  докато станат на седем,
 • 1:27 - 1:30
  и след това има систематично спадане.
 • 1:30 - 1:32
  След пубертета, изчезваме от картата.
 • 1:32 - 1:35
  Нито един учен не оспорва тази крива,
 • 1:35 - 1:37
  но лабораториите по целия свят
 • 1:37 - 1:40
  се опитват да разберат защо това става по този начин.
 • 1:40 - 1:42
  Работата в моята лаборатория се фокусира
 • 1:42 - 1:44
  на първия критичен период в развитието --
 • 1:44 - 1:46
  и това е периода, в който
 • 1:46 - 1:49
  бебетата се опитват да разберат кои звуци се използват в техния език.
 • 1:49 - 1:52
  Смятаме, че чрез изучаване на начина, по който звуците са научават,
 • 1:52 - 1:54
  ще имаме модел за останалата част на езика,
 • 1:54 - 1:57
  и може би и за критичните периоди, които могат да съществуват
 • 1:57 - 1:59
  в детска възраст за социалното, емоционалното
 • 1:59 - 2:01
  и когнитивното развитие.
 • 2:01 - 2:03
  Така че ние изучаваме бебетата
 • 2:03 - 2:05
  с помощта на техника, която използваме по целия свят,
 • 2:05 - 2:07
  и чрез звуците на всички езици.
 • 2:07 - 2:09
  Бебето седи в скута на родителя,
 • 2:09 - 2:11
  и ние ги обучаваме да обръщат глава, когато звукът се променя --
 • 2:11 - 2:13
  като например от "аа" на "ии".
 • 2:13 - 2:15
  Ако направят това в подходящото време,
 • 2:15 - 2:17
  черната кутия се осветява
 • 2:17 - 2:19
  и една панда удря барабан.
 • 2:19 - 2:21
  Шестмесечно бебе обожава задачата.
 • 2:21 - 2:23
  Какво сме научили?
 • 2:23 - 2:25
  Ами, децата по цял свят
 • 2:25 - 2:27
  са, както обичам да ги описвам,
 • 2:27 - 2:29
  като граждани на света;
 • 2:29 - 2:32
  те могат да разпознават всички звуци на всички езици,
 • 2:32 - 2:35
  независимо в коя страна тестваме и какъв език използваме.
 • 2:35 - 2:38
  И това е забележително, защото вие и аз не можем да правим това.
 • 2:38 - 2:40
  Ние сме обвързани с културата ни слушатели.
 • 2:40 - 2:42
  Ние можем да различаваме звуците в собствения ни език,
 • 2:42 - 2:44
  но не и в чужди езици.
 • 2:44 - 2:46
  Така възниква въпросът,
 • 2:46 - 2:48
  кога тези граждани на света
 • 2:48 - 2:51
  се превръщат в обвързаните с езика слушатели, каквито сме ние?
 • 2:51 - 2:54
  И отговорът е: преди първия им рожден ден.
 • 2:54 - 2:57
  Това, което виждате тук е изпълнението на задачата за обръщане на главата
 • 2:57 - 2:59
  при бебета изпитвани в Токио и в Съединените щати,
 • 2:59 - 3:01
  тук в Сиатъл,
 • 3:01 - 3:03
  докато те слушаха за "ра" и "ла" --
 • 3:03 - 3:06
  звуци важни в английския, но не и в японския.
 • 3:06 - 3:09
  Така че от шест до осем месечна възраст бебетата са напълно равностойни.
 • 3:09 - 3:12
  Два месеца по-късно нещо невероятно се случва.
 • 3:12 - 3:14
  Бебетата в Съединените Щати се справят много по-добре,
 • 3:14 - 3:16
  бебета в Япония се справят много по-зле,
 • 3:16 - 3:18
  но и двете групи бебета
 • 3:18 - 3:21
  се подготвят точно за езика, който ще заучават.
 • 3:21 - 3:24
  Така че въпросът е, какво се случва
 • 3:24 - 3:26
  през този критичен двумесечен период?
 • 3:26 - 3:28
  Това е периодът свързан с развитието на звука,
 • 3:28 - 3:30
  но какво се случва там?
 • 3:30 - 3:32
  Две неща се случват.
 • 3:32 - 3:35
  Първото е, че бебетата ни слушат внимателно
 • 3:35 - 3:38
  и те си водят статистически сметка, докато ни слушат да говорим --
 • 3:38 - 3:40
  те си правят статистическо заключение.
 • 3:40 - 3:43
  И така чуйте две майки, които говорят на бебешки (букв. майчин) --
 • 3:43 - 3:46
  универсалния език, който използваме, когато говорим на деца --
 • 3:46 - 3:49
  първо на английски и после на японски.
 • 3:49 - 3:52
  (Видео) Английска майка: Ах, обичам твоите големи сини очи --
 • 3:52 - 3:55
  толкова красиви и приятни.
 • 3:56 - 4:02
  Японска майка: [Японски]
 • 4:02 - 4:04
  Патриша Кул: По време на образуването на словото,
 • 4:04 - 4:06
  когато бебетата слушат,
 • 4:06 - 4:08
  това което правят е да си водят статистика,
 • 4:08 - 4:11
  за езика, който чуват.
 • 4:11 - 4:14
  И тези разпределения нарастват.
 • 4:14 - 4:16
  И това, което сме научили е,
 • 4:16 - 4:19
  че бебетата са чувствителни към статистическите данни,
 • 4:19 - 4:22
  и статистиката в японския и английския е много, много различна.
 • 4:22 - 4:25
  Английския има много Р-та и Л-та,
 • 4:25 - 4:27
  показва разпределението.
 • 4:27 - 4:29
  А разпределението в японския е съвсем различно,
 • 4:29 - 4:32
  където виждаме група от междинни звуци,
 • 4:32 - 4:35
  която е известна като японско Р.
 • 4:35 - 4:37
  Така че бебетата абсорбират
 • 4:37 - 4:39
  статистиката на езика,
 • 4:39 - 4:41
  и тя променя мозъците им;
 • 4:41 - 4:43
  тя ги променя от гражданите на света
 • 4:43 - 4:46
  до обвързаните с културата слушатели, каквито сме ние.
 • 4:46 - 4:48
  Но ние като възрастни
 • 4:48 - 4:50
  повече не усвояваме тези статистически данни.
 • 4:50 - 4:53
  Ние сме ръководени от представянията в паметта,
 • 4:53 - 4:56
  които са формирани в началото на развитието ни.
 • 4:56 - 4:58
  Така че това, което виждаме тук
 • 4:58 - 5:01
  е променяне на моделите ни за това, за което се отнася критичния период.
 • 5:01 - 5:04
  Ние твърдим от математическа гледна точка,
 • 5:04 - 5:07
  че изучаването на езиков материал може да се забави,
 • 5:07 - 5:09
  когато нашите разпределения се стабилизират.
 • 5:09 - 5:12
  Това повдига много въпроси за двуезичните хора.
 • 5:12 - 5:16
  Двуезичните хора трябва да съхраняват два комплекта от статистистически данни
 • 5:16 - 5:19
  в ума си наведнъж и да ги сменят, един след други,
 • 5:19 - 5:21
  в зависимост от това с кого говорят.
 • 5:21 - 5:23
  Така че ние се запитахме,
 • 5:23 - 5:26
  могат ли бебетата да приемат статистически данни от чисто нов език?
 • 5:26 - 5:28
  И ние го изпробвахме, като изложихме американски бебета,
 • 5:28 - 5:30
  които никога не бяха чували друг език,
 • 5:30 - 5:33
  на китайски за първи път по време на критичния период.
 • 5:33 - 5:35
  Знаехме, че когато многоезични бебата бяха тествани
 • 5:35 - 5:38
  в Тайпе и Сиатъл с китайски звуци,
 • 5:38 - 5:40
  те показаха еднакъв модел.
 • 5:40 - 5:42
  На шест, осем месеца, те бяха напълно равностойни.
 • 5:42 - 5:45
  Два месеца по-късно се случва нещо невероятно.
 • 5:45 - 5:48
  Но тайванските бебета стават все по-добри, не американските бебета.
 • 5:48 - 5:51
  Това, което направихме, беше да изложим американските бебета
 • 5:51 - 5:53
  през този период на китайски.
 • 5:53 - 5:56
  Беше нещо като китайски роднини, които идват на посещение в продължение
 • 5:56 - 5:58
  на месец и се преместват във вашата къща
 • 5:58 - 6:00
  и говорят с бебетата в продължение на 12 сесии.
 • 6:00 - 6:02
  Ето как изглеждаше в лабораторията.
 • 6:02 - 6:24
  (Видео) Човек, говорещ китайски: [Китайски]
 • 6:24 - 6:26
  ПК: И така, какво направихме на малките им мозъци?
 • 6:26 - 6:29
  (Смях)
 • 6:29 - 6:31
  Трябваше да организираме контролна група,
 • 6:31 - 6:33
  за да се уверим, че простото влизане в лабораторията
 • 6:33 - 6:35
  не подобрява уменията ви по китайски.
 • 6:35 - 6:37
  Така че група от бебета дойде и слушаше английски език.
 • 6:37 - 6:39
  И можем да видим от графиката,
 • 6:39 - 6:41
  това, че бяха изложени на английски език не подобри китайския им.
 • 6:41 - 6:43
  Но вижте какво се случи с бебета,
 • 6:43 - 6:45
  които бяха изложени на китайски за 12 сесии.
 • 6:45 - 6:47
  Те бяха толкова добри, колкото бебетата в Тайван,
 • 6:47 - 6:50
  които бяха слушали в продължение на 10 месеца и половина.
 • 6:50 - 6:52
  Това, което доказахме
 • 6:52 - 6:54
  е, че бебетата възприемат статистически данни от нов език.
 • 6:54 - 6:58
  Каквото и да поставите пред тях, те ще вземат статистически данни от него.
 • 6:58 - 7:00
  Но ние се чудехме каква роля
 • 7:00 - 7:02
  играеха хората
 • 7:02 - 7:04
  в това учебно упражнение.
 • 7:04 - 7:06
  Така че ние взехме друга група от деца,
 • 7:06 - 7:09
  в която децата получиха същата доза, същите 12 сесии,
 • 7:09 - 7:11
  но пред телевизора,
 • 7:11 - 7:14
  и друга група от бебета, които бяха изложени само на аудио
 • 7:14 - 7:16
  и гледаха плюшено мече на екрана.
 • 7:16 - 7:19
  Какво направихме с техните мозъци?
 • 7:19 - 7:22
  Това, което виждате тук е аудио резултата --
 • 7:22 - 7:24
  никакво научаване --
 • 7:24 - 7:27
  и видео резултата --
 • 7:27 - 7:29
  никакво научаване.
 • 7:29 - 7:31
  Необходимо е човешко същество
 • 7:31 - 7:33
  за бебетата, за да получат техните статистически данни.
 • 7:33 - 7:35
  Социалния мозък контролира
 • 7:35 - 7:37
  кога бебетата получават техните статистически данни.
 • 7:37 - 7:39
  Искаме да влезем вътре в мозъка
 • 7:39 - 7:41
  и да видим това нещо да се случва,
 • 7:41 - 7:43
  докато бебетата стоят пред телевизора,
 • 7:43 - 7:45
  за разлика, от когато са пред хора.
 • 7:45 - 7:47
  За щастие, имаме една нова машина,
 • 7:47 - 7:49
  магнетоенцефалограф (МЕГ),
 • 7:49 - 7:51
  която ни позволява да направим това.
 • 7:51 - 7:53
  Прилича на сешоар от Марс.
 • 7:53 - 7:55
  Но е напълно безопасна,
 • 7:55 - 7:58
  напълно ненатраплива и тиха.
 • 7:58 - 8:00
  Става въпрос за точност до милиметъра
 • 8:00 - 8:02
  по отношение на пространството,
 • 8:02 - 8:04
  и точност до милисекундата,
 • 8:04 - 8:06
  използвайки 306 СУКМ --
 • 8:06 - 8:08
  това са свръхпроводящи
 • 8:08 - 8:10
  устройства за квантова намеса --
 • 8:10 - 8:12
  за да доловят магнитните полета,
 • 8:12 - 8:14
  които се променят докато мислим.
 • 8:14 - 8:16
  Ние сме първите в света,
 • 8:16 - 8:18
  които записват бебета
 • 8:18 - 8:20
  в МЕГ машина,
 • 8:20 - 8:22
  докато те се учат.
 • 8:22 - 8:24
  Това е малката Ема.
 • 8:24 - 8:26
  Тя е на шест месеца.
 • 8:26 - 8:28
  И тя слуша различни езици
 • 8:28 - 8:31
  в слушалките, които са на ушите и.
 • 8:31 - 8:33
  Можете да видите, че тя може да се движи наоколо.
 • 8:33 - 8:35
  Ние проследяване главата и
 • 8:35 - 8:37
  с малки топчици в шапката,
 • 8:37 - 8:40
  така че тя е свободна да се движи съвсем непринудено.
 • 8:40 - 8:42
  Това е техническо постижение.
 • 8:42 - 8:44
  Какво виждаме?
 • 8:44 - 8:46
  Виждаме мозъка на бебето.
 • 8:46 - 8:49
  Докато бебето чува думи на неговия език,
 • 8:49 - 8:51
  слуховите области се осветяват,
 • 8:51 - 8:53
  и впоследствие районите около тях,
 • 8:53 - 8:56
  които смятаме, че са свързани с последователността,
 • 8:56 - 8:58
  съгласуват мозъка с различни области,
 • 8:58 - 9:00
  и причинно-следствена връзка,
 • 9:00 - 9:03
  една област на мозъка причинява друга да се активира.
 • 9:03 - 9:05
  Ние се впускаме
 • 9:05 - 9:08
  в грандиозен и златен век
 • 9:08 - 9:11
  на познание за развитието на детския мозък.
 • 9:11 - 9:13
  Ще можем да видим детския мозък,
 • 9:13 - 9:15
  докато те изпитват емоции,
 • 9:15 - 9:17
  докато те се учат да четат и говорят,
 • 9:17 - 9:19
  докато те решават математическа задача,
 • 9:19 - 9:21
  докато имат идея.
 • 9:21 - 9:24
  И ще бъдем в състояние да измислим мозъчни интервенции
 • 9:24 - 9:27
  за деца, които имат трудности при учене.
 • 9:27 - 9:30
  Точно както поетите и писателите го описват,
 • 9:30 - 9:32
  ще можем да видим, мисля,
 • 9:32 - 9:34
  чудната откритост,
 • 9:34 - 9:36
  пълна и абсолютна откритост,
 • 9:36 - 9:39
  на ума на детето.
 • 9:39 - 9:41
  Докато изследваме детския мозък,
 • 9:41 - 9:43
  ще разкрием дълбоки истини,
 • 9:43 - 9:45
  за това, какво означава да бъдеш човек,
 • 9:45 - 9:47
  и в този процес,
 • 9:47 - 9:49
  може би ще успеем да запазим нашите умове отворени за познание
 • 9:49 - 9:51
  през целия ни живот.
 • 9:51 - 9:53
  Благодаря ви.
 • 9:53 - 9:56
  (Ръкопляскания)
Title:
Патриша Кул: Лингвистичния гений на бебетата
Speaker:
Patricia Kuhl
Description:

На TEDxRainier, Патриша Кул споделя удивителни заключения за това как бебетата научават един език вместо други -- като слушат хората около тях и "като си правят статистически заключения" за звуците, които трябва да знаят. Хитроумни лабораторни експерименти (и мозъчни сканирания), показват как 6-месечни бебета използват сложни мотиви, за да разберат света.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:57
Anton Hikov added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions