Return to Video

Minecraft - Hour of Code: INTRO

 • 0:00 - 0:05
  Tôi là Jens Bergensten, thường gọi là Jeb.
  Tôi là trưởng nhóm phát triển Minecraft
 • 0:05 - 0:13
  ở mojang.com. Tôi bắt đầu tập lập trình
  khi mới 11 hay 12 tuổi vì tôi muốn
 • 0:13 - 0:18
  làm game. Một người bạn của bố tôi
  bảo rằng để làm game thì tôi cần phải
 • 0:18 - 0:23
  học lập trình. Và tôi bắt đầu như thế đấy.
  Tôi thích thiết kế và tìm hiểu
 • 0:26 - 0:33
  kiến trúc của mọi thứ. Đó là điều tôi
  thích ở Minecraft. Trong một tiếng tới đây
 • 0:33 - 0:39
  bạn sẽ được học những điều cơ bản
  bằng các lập trình để Alex hay Steve
 • 0:39 - 0:46
  di chuyển qua khối giả lập ở Minecraft.
  Lập trình truyền thống chỉ dùng câu chữ,
 • 0:46 - 0:51
  giờ đây ta dùng Blockly: một hệ thống
  gồm các khối mà ta có thể kéo và thả
 • 0:51 - 0:58
  để lập trình. Về cơ bản, bạn đang viết
  các đoạn mã JavaScript. Những khái niệm
 • 0:58 - 1:03
  mà bạn sắp học là thứ các lập trình viên
  dùng hàng ngày và là nền tảng của tin học.
 • 1:03 - 1:10
  Ở Mojang, chúng tôi dùng những khái niệm
  tương tự để vận hành Minecraft. Trước hết,
 • 1:10 - 1:15
  hãy chọn nhân vật. Tôi chọn Alex.
  Giờ hãy tạo một đoạn mã cho một chương trình
 • 1:15 - 1:23
  giúp cô ấy di chuyển khắp màn hình.
  Màn hình sẽ được chia thành ba phần chính.
 • 1:23 - 1:29
  Ở bên trái là không gian chơi Minecraft,
  đó là nơi chạy chương trình. Hướng dẫn
 • 1:29 - 1:35
  cho từng màn được viết bên dưới. Khu vực
  ở giữa là hộp dụng cụ và mỗi khối này
 • 1:35 - 1:41
  là lệnh để chỉ định hành động của Alex.
  Vùng trắng ở bên phải được gọi là
 • 1:41 - 1:47
  không gian làm việc và là nơi lập trình.
  Nếu kéo khối moveForward();
 • 1:47 - 1:53
  tới không gian làm việc, nhấp vào nút Run,
  điều gì sẽ xảy ra? Alex sẽ đi tới một nơi
 • 1:53 - 2:00
  trên mạng lưới. Và nếu ta muốn làm gì đó
  khi cô ấy đã tới thì sao? Chúng ta có thể
 • 2:00 - 2:05
  thêm một khối nữa vào chương trình.
  Tôi sẽ chọn khối turnRight(); và kéo nó
 • 2:05 - 2:11
  xuống dưới khối moveForward(); cho tới khi
  đường màu cam xuất hiện. Rồi tôi thả nó
 • 2:11 - 2:17
  và hai khối sẽ kếp hợp với nhau.
  Khi nhấp Run lần nữa, Alex sẽ thực hiện
 • 2:17 - 2:23
  lệnh theo thứ tự từ trên xuống dưới
  trong không gian làm việc.Nếu bạn muốn
 • 2:23 - 2:29
  xóa khối nào, chỉ cần kéo nó từ hàng
  về lại hộp dụng cụ. Để hoàn tác thay đổi
 • 2:29 - 2:34
  và quay lại lúc mới vô màn,
  dùng nút Start Over ở góc bên phải
 • 2:34 - 2:41
  trên cùng không gian làm việc. Còn nữa,
  bạn thấy hình tam giác nhỏ chứ?
 • 2:41 - 2:46
  Thấy hình tam giác là
  có các tùy chọn khác.
 • 2:46 - 2:49
  Hãy bắt đầu lập trình nào!
Title:
Minecraft - Hour of Code: INTRO
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:51

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions