Return to Video

Kas joomine on eestlastele omane? | Riina Raudne | TEDxTartu

 • 0:39 - 0:41
  Tere kõigile minu poolt,
 • 0:41 - 0:43
  mul on väga suur rõõm siin olla
 • 0:43 - 0:47
  ja ma kutsun teid ühele
  üsna esseistlikule mõtterännakule
 • 0:47 - 0:51
  ja koos küsimuste püstitamisele
 • 0:51 - 0:53
  pigem kui vastuste pakkumisele.
 • 0:54 - 0:56
  Kui ma 4 aastat tagasi doktorantuuris
 • 0:56 - 1:01
  hakkasin rohkem Eesti
  alkoholitarbimise teemaga tegelema,
 • 1:01 - 1:04
  siis ma olin päris palju statistikat
  juba lugenud selle kohta
 • 1:04 - 1:06
  ja lähtusin paarist faktist:
 • 1:06 - 1:10
  Tervisearengu Instituudi hinnangul
  kaotame Eestis
 • 1:10 - 1:15
  ühel või teisel viisil alkoholi tõttu
  umbes 1500 inimelu aastas.
 • 1:15 - 1:17
  Seda on tegelikult kokku
 • 1:17 - 1:19
  iga nelja aastaga umbes sama palju,
 • 1:19 - 1:21
  kui meil oli hukkunuid Vabadussõjas.
 • 1:21 - 1:26
  Ja et eriti vara surevad alkoholi
  tõttu Eestis mehed.
 • 1:26 - 1:30
  Eesti mehed elavadki keskmiselt umbes
  8 aastat vähem kui Eesti naised,
 • 1:30 - 1:33
  ja umbes 8 aastat vähem
  kui mehed Lääne-Euroopas.
 • 1:34 - 1:35
  Me oleme neid numbreid ja seoseid
 • 1:35 - 1:37
  juba päris tükk aega teadnud,
 • 1:37 - 1:39
  oleme neid pingega jälginud,
 • 1:39 - 1:43
  ja oleme teadnud ka seda,
  et alkoholi kahjud on vähendatavad,
 • 1:43 - 1:46
  on olnud varem vähendatud siin meie riigis
 • 1:47 - 1:49
  ja oleme näinud teiste riikide näitel,
 • 1:49 - 1:51
  et neid on võimalik vähendada.
 • 1:52 - 1:54
  Ja minu huvi oligi siis see,
 • 1:54 - 1:56
  et tahaks rohkem aru saada sellest,
 • 1:57 - 1:58
  miks me niimoodi jätkame,
 • 1:58 - 2:01
  eriti sellise demograafilise
  kriisi tingimustes.
 • 2:02 - 2:04
  Ma tahtsin teada,
  mis meid selles kinni hoiab
 • 2:05 - 2:08
  ja uurida alkoholi rolli
  eestlaste igapäevaelus
 • 2:08 - 2:13
  või iganädalases suhtlemise graafikus.
 • 2:14 - 2:16
  Selistele küsimustele vastamiseks
 • 2:16 - 2:20
  ei ole hea tormata
  kohe statistikat koguma,
 • 2:20 - 2:24
  pigem tuleks öelda, et meil juba on
  selle kohta päris palju statistikat,
 • 2:24 - 2:27
  aga ma pigem tahtsin
  läheneda kvalitatiivselt
 • 2:27 - 2:32
  ja tegingi siis fookusgruppe
  ja süvaintervjuusid inimestega.
 • 2:32 - 2:34
  Selleks, et nad saaksid lihtsalt
  oma sõnadega rääkida
 • 2:34 - 2:36
  kuidas asjad on,
 • 2:36 - 2:38
  kuidas nemad seda kõike näevad.
 • 2:38 - 2:40
  Ja kui fookusgruppe teha,
 • 2:40 - 2:43
  siis me ei otsi fookusgruppidest
  selliseid ideid,
 • 2:43 - 2:46
  mida keegi kunagi varem
  ei ole välja öelnud,
 • 2:46 - 2:47
  või mingeid eredaid mõttevälgatusi
 • 2:47 - 2:50
  vaid pigem otsitakse
  korduvaid mustreid ja asju,
 • 2:50 - 2:55
  mida erinevates gruppides
  ikka ja jälle tuuakse selgituseks.
 • 2:56 - 2:59
  Ja kui seda siis niimoodi
  rahulikult kaardistada,
 • 2:59 - 3:02
  siis mingi aja pärast
  hakkab tekkima ülevaade sellest,
 • 3:02 - 3:05
  mis see meie jagatud arusaam või tunnetus
 • 3:05 - 3:07
  või raamistik selle kohta on,
 • 3:07 - 3:10
  et mis on normaalne, mis on lubatud
 • 3:10 - 3:12
  ja ka sellest, mis jääb
  sellest normist väljapoole.
 • 3:13 - 3:15
  Uskumus siis on,
 • 3:15 - 3:18
  et sellist tüüpi normid,
  sellist tüüpi jagatud arusaamad
 • 3:18 - 3:21
  sellised põhjenduste rägastikud
 • 3:21 - 3:24
  mõjutavad seda, kuidas me
  oma elu mõtestame,
 • 3:24 - 3:26
  ja mõjutavad lõpuks ka meie käitumist.
 • 3:27 - 3:30
  Mina viisin esialgu läbi
  kaheksa fookusgruppi
 • 3:30 - 3:33
  Tallinnas tööealiste elanikega
 • 3:33 - 3:35
  ja muidugi leidsin
  alkoholiga seotud küsimustele
 • 3:35 - 3:37
  hulga väga huvitavaid vastuseid.
 • 3:37 - 3:41
  Mu enda jaoks üks huvitavamaid oli tõik,
 • 3:41 - 3:42
  et väga-väga paljud inimesed,
 • 3:42 - 3:45
  eriti meeste fookusgruppides ütlesid,
 • 3:45 - 3:47
  et alkoholi üks peamisi rolle on see,
 • 3:47 - 3:51
  et ta aitab meil hästi palju
  vähem muretseda selle pärast,
 • 3:51 - 3:54
  mida teised inimesed meist arvavad,
 • 3:54 - 3:56
  eriti just sotsiaalsetes situatsioonides.
 • 3:57 - 3:59
  Aitab justkui võtta mingid pinged maha.
 • 3:59 - 4:03
  Inimesed ütlesid: “Ma lakkan
  analüüsimast, mida keegi minust arvab,
 • 4:03 - 4:05
  eriti kui on tegu võõraste inimestega
 • 4:05 - 4:09
  või mõne huvipakkuva
  vastassoo esindajaga.”
 • 4:11 - 4:14
  Mida ma aga ei osanud
  alguses näha ega oodata
 • 4:14 - 4:16
  ega mille kohta alguses kohe küsida,
 • 4:17 - 4:20
  olid järjest rohkem korduma
  hakkavad vihjed,
 • 4:21 - 4:23
  sellised justkui juhuslikud
  lausekatked selle kohta,
 • 4:23 - 4:25
  milline see eestlase iseloom on.
 • 4:26 - 4:28
  Et millised me tegelikult oleme,
 • 4:28 - 4:30
  mitte ainult, et kuidas me joome
 • 4:30 - 4:32
  vaid millised me oleme
 • 4:32 - 4:34
  ja kuidas see, millised me oleme
 • 4:34 - 4:39
  omakorda on justkui seotud sellega
  või tingib selle, kuidas me joome.
 • 4:40 - 4:44
  Ma näitan teile mõningaid
  tsitaate fookusgruppidest,
 • 4:44 - 4:48
  sest ma ise ka ei ole veel
  lõplike vastusteni siin jõudnud.
 • 4:51 - 4:53
  Näiteks: “Kindlasti ühel
  või teisel sündmusel
 • 4:53 - 4:57
  kerge alkohol on eestlastele
  omane, aitab lõdvestuda
 • 4:57 - 4:59
  ja kuidas nüüd öelda,
  pidu läheb käima.”
 • 5:01 - 5:03
  "Eesti on olnud kogu aeg mahasurutud,
 • 5:03 - 5:05
  muud lõõgastusviisi pole olnud.”
 • 5:05 - 5:07
  “Alkohol on abiks.”
 • 5:09 - 5:14
  "Vanad eestlased olla olnud
  Saksa võimu all, päevad läbi tööd teinud
 • 5:14 - 5:20
  ja siis alkohol olevat aidanud
  õhtul orjusele vähem mõelda.”
 • 5:20 - 5:23
  "Et võib-olla sellest see ongi siis tulnud
  eestlase psüühikasse.”
 • 5:25 - 5:27
  "Aga võib-olla ei osata
  inimestega väga suhelda
 • 5:27 - 5:29
  ja võib-olla ei julgeta.”
 • 5:29 - 5:31
  "Eestlastele on iseloomulik see,
 • 5:31 - 5:32
  et nad on kinnised.”
 • 5:32 - 5:34
  "Aga alkohol ongi see, mis meid avab.
 • 5:34 - 5:36
  Ilma nagu ei oska.”
 • 5:37 - 5:39
  "Stereotüüp on see,
 • 5:39 - 5:41
  et eestlane on üldiselt
  kidakeelne ja enesessetõmbunud,
 • 5:41 - 5:43
  kes ei saa sõnagi suust
 • 5:43 - 5:47
  ja ainuke hetk, kus ta tohib
  ennast väljendada või avada,
 • 5:47 - 5:49
  ongi see, kui ta on purjus,
 • 5:49 - 5:50
  siis on nagu andestatav.”
 • 5:52 - 5:53
  See on päris raju!
 • 5:55 - 5:56
  Kui selle peale nüüd mõelda,
 • 5:56 - 6:01
  et me justkui kainena ei tohiks
  mingit tüüpi emotsioone omada,
 • 6:01 - 6:03
  aga kui me oleme purjus,
 • 6:03 - 6:07
  siis nende emotsioonide omamine
  ja väljendamine on andestatav.
 • 6:08 - 6:12
  “Kas me siis tõesti rahvusena olemegi
  sellised kalgid või külmad põhjamaalased,
 • 6:12 - 6:16
  kes ei suuda muidu ennast avada,
  kui ainult alkoholiga.”
 • 6:16 - 6:18
  "Öeldakse, et kui me pidu peame,
 • 6:18 - 6:20
  siis kuni esimese viinapitsini
 • 6:20 - 6:22
  kõik hoiavad oma nurka,
 • 6:22 - 6:25
  aga siis joomine avab
  ruumi justkui teistele ka
 • 6:25 - 6:27
  ja barjäär läheb maha, siis on kergem.”
 • 6:28 - 6:31
  "Eestlased joovad palju selleks,
  et julgust võtta, et pidu käima läheks.”
 • 6:32 - 6:33
  Ja nii edasi, ja nii edasi.
 • 6:33 - 6:35
  Need olid mõned näited.
 • 6:36 - 6:39
  Aga ma loodan, et siit hakkab
  väike tunnetus tekkima,
 • 6:39 - 6:43
  et sellist tüüpi tsitaate kokku võttes
 • 6:43 - 6:46
  hakkabki tekkima teatud pilt selle kohta,
 • 6:46 - 6:49
  mida me arvame eestlastest, eestlusest
 • 6:49 - 6:51
  ja kuidas alkohol meid aitab.
 • 6:54 - 6:57
  Kui me objektiivselt üritaks analüüsida,
 • 6:58 - 7:00
  ja teha lihtsalt seda,
  mida kvalitatiivsed uurijad teevad,
 • 7:00 - 7:04
  siis tuleks öelda, et nende väidete põhjal
 • 7:04 - 7:07
  siin eestlast kujutati ja tajuti
  kui endassetõmbunud,
 • 7:07 - 7:12
  emotsiooni sissepoole elavat, kalki
  ja kinnist, külma inimest,
 • 7:12 - 7:17
  kel ei pruugi olla piisavalt
  oskusi või julgust suhelda.
 • 7:17 - 7:20
  Aga alkoholi nähti nendes samades lausetes
 • 7:20 - 7:23
  põhimõtteliselt millegina, mis avab
 • 7:23 - 7:25
  ja aitab emotsiooni väljendada.
 • 7:25 - 7:28
  Barjäärid lähevad maha, aitab lõõgastuda,
 • 7:28 - 7:33
  loob olukorra, kus emotsiooni väljendamine
  on andestatav ja pidu läheb käima.
 • 7:35 - 7:41
  Iga eespool toodud tsitaat iseenesest
 • 7:41 - 7:43
  ongi justkui selline väike klišee,
 • 7:43 - 7:45
  et kui te mõtlete selle peale,
 • 7:45 - 7:47
  siis te võib-olla olete ka
  midagi sellist kuulnud.
 • 7:47 - 7:51
  Et võib-olla keegi on veel
  pillanud mõne sellise lause.
 • 7:52 - 7:53
  Aga kui me need kokkuvõtame
 • 7:53 - 7:55
  ja hakkame neile otsa vaatama,
 • 7:55 - 7:57
  siis tundub, et nad võivad moodustada
 • 7:57 - 8:01
  sellise alateadliku refrääni
  meie ühisele regilaulule,
 • 8:01 - 8:03
  millega me siin maailma mõtestame
 • 8:03 - 8:06
  ja oma olemist selgitame.
 • 8:07 - 8:10
  Ja kui me selliseid klišeena näivaid asju
 • 8:10 - 8:13
  liiga palju ütleme või
  kogu aeg kordame endale,
 • 8:14 - 8:16
  siis meile võib-olla hakkab
  tundumagi mingi aja pärast,
 • 8:16 - 8:20
  et pidu ilma alkoholita
  oleks küll väga imelik
 • 8:20 - 8:22
  või et kuidas sa lähed
  ja räägid võõra inimesega,
 • 8:22 - 8:24
  mida sa talle ikka ütled.
 • 8:24 - 8:27
  Ja võib-olla õpivad juba uued
  põlvkonnad vanemate pealt,
 • 8:27 - 8:32
  et eestlus on kalk ja külm ja kinnine
 • 8:32 - 8:34
  ja meil oli see orjapõlv
 • 8:34 - 8:36
  ja sealt see kõik on juba psüühikas
 • 8:36 - 8:37
  ja alkohol aitab.
 • 8:38 - 8:39
  Või kuidagi nii.
 • 8:41 - 8:42
  Milles see küsimus on?
 • 8:42 - 8:44
  Minu jaoks muidugi selles,
 • 8:44 - 8:48
  et tahaks rahvatervise
  valdkonnas töötavana,
 • 8:48 - 8:53
  alamakstuna, ma tahtsin öelda,
 • 8:53 - 8:56
  neid surmi vähendada,
 • 8:57 - 8:59
  aga küsimus ongi selles,
 • 8:59 - 9:03
  et kui niimoodi otse ei ole õnnestunud,
 • 9:03 - 9:08
  et äkki siis peaksime korraks
  proovima endale peeglit näidata
 • 9:08 - 9:10
  ja võib-olla astuma dialoogi
 • 9:10 - 9:14
  selle natuke peidetuma
  ja varjatuma eestlase kuvandiga
 • 9:15 - 9:17
  ja kuidagi analüüsima,
 • 9:17 - 9:20
  et kas see vastab tõele,
  mis me siit just kuulsime
 • 9:21 - 9:25
  ja kuivõrd produktiivne ja
  konstruktiivne see on sel uuel ajastul,
 • 9:25 - 9:28
  kus me siis nüüd elada tahame.
 • 9:31 - 9:32
  Jah.
 • 9:32 - 9:34
  Võib-olla ma tahaksingi siis küsida,
 • 9:34 - 9:36
  minu meelest see tundub konstruktiivne,
 • 9:36 - 9:41
  et kui palju või kumba pidi seotuses
 • 9:41 - 9:43
  või selles klišeede raamistikus,
 • 9:43 - 9:45
  kus eestlane on ühtemoodi
 • 9:45 - 9:47
  ja alkohol teda pidevalt aitab,
 • 9:47 - 9:50
  et kumba pidi see
  põhjuslik seos võib käia,
 • 9:50 - 9:52
  et kas eestlus ajab jooma
 • 9:52 - 9:53
  või on hoopis nii,
 • 9:53 - 9:57
  et äkki see eestlase selline
  nurgeline ja endassetõmbunud
 • 9:57 - 10:01
  ja sissepoole elav iseloom
  võib olla hoopis selle tagajärg,
 • 10:01 - 10:03
  et me nii siin palju joome.
 • 10:03 - 10:06
  Nii laialdaselt on peredesse
 • 10:06 - 10:11
  need tagajärjed kuidagi sisse elatud,
 • 10:11 - 10:12
  et see võib mõjutada seda,
 • 10:12 - 10:16
  kuidas pered omavahel suhtlevad,
  kuidas lapsi kasvatatakse,
 • 10:16 - 10:19
  millised sotsiaalsed ja emotsionaalsed
  oskused me õpime,
 • 10:19 - 10:21
  milliseks me iseloomud kujunevad
 • 10:21 - 10:25
  ja et kui mingitel aastakümnetel
  on järjest rohkem joodud,
 • 10:25 - 10:28
  võib-olla on need
  tagajärjed isegi nii laialdased,
 • 10:28 - 10:33
  et mõjutavad seda üldist stereotüüpi
  sellest, milline eestlane on.
 • 10:34 - 10:36
  Kui põhjalikumalt nüüd süüvima hakata,
 • 10:36 - 10:41
  siis mulle tundub, et on päris mitu
  täiesti veenvat argumenti, miks väita,
 • 10:41 - 10:47
  et eestlus iseenesest ei pruugi
  olla piisav selleks, et juua
 • 10:47 - 10:52
  või et eestluse essents
  iseenesest ei aja jooma.
 • 10:52 - 10:54
  Esimene tõestus sellele on,
 • 10:54 - 10:56
  et tegelikult elab Eestis ka inimesi,
 • 10:56 - 10:58
  kes ei joo alkoholi.
 • 10:59 - 11:01
  Just eelmisel aastal
  Konjuktuuriinstituudi poolt
 • 11:01 - 11:03
  läbiviidud uuringu tulemusel
 • 11:03 - 11:05
  oli neid Eestis 18%,
 • 11:05 - 11:07
  see on umbes sama palju,
  kui IRLi valijaid
 • 11:08 - 11:11
  ja Läänemaal oli isegi 28% neid,
 • 11:11 - 11:14
  kes eelmisel aastal ütlesid,
  et nemad ei joo alkoholi,
 • 11:14 - 11:17
  proportsionaalselt siis sama palju
  kui Reformierakonna valijaid.
 • 11:18 - 11:22
  Ja ajalooliselt on Eesti
  naised väga vähe joonud.
 • 11:22 - 11:26
  Kuni 90ndate alguseni ja
  nõukogude aja lõpuni väga vähe.
 • 11:26 - 11:30
  On küll joodud, aga pigem
  mitte nii, et regulaarselt purju.
 • 11:31 - 11:37
  Eestlased ei ole alati sama palju
  joonud, kui nad täna joovad.
 • 11:37 - 11:39
  Näiteks on meil olnud
  pikki karskusperioode,
 • 11:39 - 11:42
  või selliseid mittetäielikke
  karskusperioode,
 • 11:42 - 11:44
  vaid perioode, kus joodi vähem.
 • 11:44 - 11:47
  Näiteks 19. sajandi teine pool,
 • 11:47 - 11:49
  ärkamiseaeg, karskusliikumine
 • 11:49 - 11:52
  ja ka esimese Eesti Vabariigi aeg.
 • 11:53 - 11:56
  Näiteks esimese Vabariigi lõpus,
 • 11:56 - 12:01
  säilinud hinnangute kohaselt
  joodi umbes 3 kuni 3.5 liitrit
 • 12:01 - 12:03
  puhast etanooli elaniku kohta aastas.
 • 12:03 - 12:05
  Praegu juuakse umbes 10,
 • 12:05 - 12:09
  ja sellest on juba ära võetud see,
  mille soomlased siit välja viivad.
 • 12:10 - 12:12
  Ja võib-olla ma tooks selle ka välja,
 • 12:12 - 12:16
  et need perioodid, kus eestlased on
  kõige rohkem joonud ajalooliselt,
 • 12:16 - 12:21
  on omakorda juhuslikult olnud
  koos nende perioodidega,
 • 12:21 - 12:26
  kus Eesti aladel on olnud väga
  head tingimused viinaäri ajamiseks.
 • 12:27 - 12:31
  Ma tooks eelkõige välja
  kolm sellist kuulsusrikast perioodi.
 • 12:31 - 12:33
  Esiteks Vene tsaariajal,
 • 12:33 - 12:36
  Põhjasõjast kuni 20. sajandi alguseni,
 • 12:36 - 12:39
  kus siis baltisakslaste omanduses mõisates
 • 12:39 - 12:44
  eestlastest teoorjad ja
  talumehed tegid viina,
 • 12:44 - 12:46
  mida eksporditi Venemaale
 • 12:46 - 12:51
  ja sellest tõusis sellele
  alale siin suur tulu.
 • 12:52 - 12:54
  Teise perioodina Nõukogude aeg,
 • 12:54 - 12:58
  40ndate lõpust kuni 80ndate keskpaigani,
 • 12:58 - 13:01
  alkoholi tarbimine jälle
  tõusis hästi palju,
 • 13:02 - 13:07
  kuni 12 liitrini elaniku kohta aastas.
 • 13:08 - 13:11
  Ja kolmanda perioodina tooksin välja
 • 13:11 - 13:16
  et pärast väikest taandumist
  Gorbatšovi ajal,
 • 13:16 - 13:21
  on praegune Eesti taasiseseisvusaeg
  jälle üks periood,
 • 13:21 - 13:26
  kus alkoholi toodangule ja
  turustamisele ja müügile
 • 13:26 - 13:31
  on suhteliselt head ja liberaalsed
  võimalused antud Eestis.
 • 13:32 - 13:34
  Võib-olla siit tuleb välja see muster,
 • 13:34 - 13:37
  et Eestis nagu ka paljudes
  teistes kohtades
 • 13:37 - 13:40
  alkoholi kogutarbimise määr ei ole,
 • 13:40 - 13:43
  või ei tulene tingimata kliimast
  või meie essentsist,
 • 13:44 - 13:46
  et see nõudlus alkoholi järele
 • 13:46 - 13:49
  ei ole tingimata seotud
  rahvusliku iseloomuga,
 • 13:50 - 13:54
  vaid praktiliselt alati on
  seotud nende reeglitega,
 • 13:54 - 13:57
  mis sellele poliitökonoomiale on seatud.
 • 13:59 - 14:01
  Ja see poliitökonoomia, eriti tänapäeval,
 • 14:01 - 14:05
  ei tähenda ainult seda,
  mis kell poed kinni pannakse,
 • 14:05 - 14:08
  ja kui väiksed või suured poed
  parasjagu lahti hoitakse,
 • 14:08 - 14:12
  vaid see tähendab laiemalt,
  eriti kultuuri mõistes,
 • 14:12 - 14:15
  võimalust alkoholi reklaamida.
 • 14:16 - 14:22
  Näiteks toon sama naiste näite,
 • 14:24 - 14:29
  et kuni 90ndateni Eesti naised
  väga palju alkoholi ei joonud
 • 14:29 - 14:30
  siis hakkasid oluliselt rohkem jooma,
 • 14:30 - 14:33
  aga neile hakati seda ka
  oluliselt rohkem turundama.
 • 14:34 - 14:35
  Ja kas see on vilja kandnud?
 • 14:35 - 14:37
  Jah, Eesti naised joovad
  väga palju rohkem,
 • 14:37 - 14:41
  kui nad jõid Nõukogude ajal ja enne seda.
 • 14:41 - 14:44
  Nõukogude ajal lõpuga võrreldes
 • 14:44 - 14:47
  on Eesti naiste alkoholist tingitud
  maksatsirroosi suremus
 • 14:47 - 14:49
  tõusnud umbes 35 korda.
 • 14:50 - 14:53
  Ja me näeme muutust ka kultuuris,
 • 14:53 - 14:54
  näiteks läbi ka selle,
 • 14:54 - 14:58
  et kui me vaatame 15-aastaste
  raporteeritud tulemusi,
 • 14:58 - 15:01
  siis tüdrukud ja poisid joovad
  enam-vähem sama palju.
 • 15:01 - 15:03
  See on nüüd see, kuidas
  uus põlvkond on võtnud
 • 15:03 - 15:07
  uued kultuurinormid omaks.
 • 15:08 - 15:10
  Aga kuidas mõni idee või toode
 • 15:10 - 15:13
  nii keskse positsiooni
  saavutab ühiskonnas,
 • 15:13 - 15:15
  kui alkohol meie ühiskonnas on?
 • 15:15 - 15:17
  Või kui talle on ajalooliselt
 • 15:17 - 15:22
  see positsioon kuidagi antud
  eelmisest riigikorrast,
 • 15:22 - 15:25
  või eelmisest poliitökonoomiast,
 • 15:25 - 15:29
  siis mida ta peab tegema selleks,
  et seda positsiooni säilitada?
 • 15:29 - 15:32
  Tuleb välja, et peab päris palju tegema.
 • 15:32 - 15:38
  Ja tavaliselt alkoholitööstus ja teised
  tööstusharud teevad seda läbi selle,
 • 15:38 - 15:42
  et nad võtavad järjest ja
  pikaajalise strateegiana
 • 15:42 - 15:46
  kõiki ühiskonnas väga olulisi narratiive
 • 15:47 - 15:49
  ja seovad neid ükshaaval alkoholiga.
 • 15:50 - 15:57
  Mõned ühiskonnas alati populaarsed
  narratiivid on näiteks patriotism,
 • 15:57 - 16:03
  aga ka soorollid, seksuaalsus, edu,
  koosolemine, koostegemine,
 • 16:04 - 16:09
  samuti eestlastele on vabadus, sõltumatus
  ja isamaa alati olulised olnud.
 • 16:09 - 16:12
  Kui vaadata näiteks seda Eesti
  alkoholireklaami maastikku,
 • 16:12 - 16:15
  siis koosolemine on üks selline teema,
 • 16:15 - 16:18
  mida hästi palju kasutatakse.
 • 16:18 - 16:23
  Saun, jõulud, sõpradega
  koosolemine, randa minemine,
 • 16:23 - 16:26
  aga ka suuremad koosolemise vormid:
 • 16:26 - 16:28
  laulupidu, koos jalgpalli vaatamine,
 • 16:28 - 16:34
  koos oma olümpiasangarile kaasaelamine,
 • 16:34 - 16:37
  kõik see on hästi oluline.
 • 16:38 - 16:40
  Ja mul tekkis ka siis see küsimus
 • 16:40 - 16:43
  vaadates neid eestlase kuvandeid,
 • 16:43 - 16:46
  et kas on võimalik, et alkoholireklaam
  tegelikult pika aja jooksul
 • 16:46 - 16:50
  on kas mõjutanud või
  vähemalt hoidnud kinni
 • 16:50 - 16:53
  seda suhteliselt rusutud
  kuvandit eestlasest?
 • 16:53 - 16:55
  Näiteks enne kuulsime korduvalt seda,
 • 16:55 - 17:00
  et eestlasel on ikka vaja
  võtta väike alkohol selleks,
 • 17:00 - 17:02
  et saada pidu käima.
 • 17:02 - 17:06
  Ja siis ma noppisin välja rea bännereid,
 • 17:07 - 17:12
  et kuidagi seda linki teha, et näidata,
 • 17:12 - 17:16
  et alkoholitööstus on soovinud
  panna oma logod
 • 17:16 - 17:20
  nendesse kohtadesse, kus eestlased
  tulevad just nimelt eestlust tähistama.
 • 17:20 - 17:24
  Mitte lihtsalt peole, aga eestlaste peole.
 • 17:24 - 17:28
  Siin Saaremaa soovib
  Eesti Vabariigile pidukingi jalga
 • 17:28 - 17:31
  Juubeliviin Livikolt 20 aastat tagasi,
 • 17:31 - 17:33
  jälle sini-must-valged toonid,
 • 17:33 - 17:34
  väga kaunis.
 • 17:35 - 17:37
  Saku õnnitleb Kikut võidu puhul,
 • 17:37 - 17:40
  jälle sini-must-valge bänner peale seda,
 • 17:40 - 17:44
  kui Kristina Šmigun võitis
  Vancouveris hõbemedali.
 • 17:45 - 17:49
  Või Moe viinatööstuse
  geniaalne diil Delfiga,
 • 17:49 - 17:54
  kus kahele poole presidendi
  vastuvõtu ülekannet
 • 17:54 - 17:56
  on asetatud Moe viina pudelid,
 • 17:56 - 18:01
  kus kogu Eesti eliit läbi kõndis
  ja presidenti kätles.
 • 18:02 - 18:07
  Või see, et see on üldse
  “Welcome to A Le Coq country"
 • 18:07 - 18:08
  Siin ei olegi aru saada,
 • 18:08 - 18:10
  kas tegu on alkoholireklaamiga
 • 18:10 - 18:12
  või laiema poliitilise kommentaariga.
 • 18:14 - 18:17
  Nagu ma ütlesin, mul ei ole
  siin otseseid järeldusi,
 • 18:18 - 18:21
  aga kindlasti ma tahaks,
 • 18:21 - 18:24
  ma loodan, et me jätkuvalt saame kokku
 • 18:24 - 18:26
  ja saame sellest rääkida.
 • 18:31 - 18:33
  Ma tahan ehk seda ka veel öelda,
 • 18:33 - 18:38
  et alkoholitööstus kindlasti
  investeerib alkoholireklaami päris palju.
 • 18:38 - 18:41
  Et meie ühiskondlikus jagatud inforuumis
 • 18:41 - 18:44
  alkoholireklaamil on suur roll.
 • 18:44 - 18:46
  Näiteks eelmisel aastal hinnanguliselt
 • 18:46 - 18:51
  umbes 17-18 miljonit investeeriti
  alkoholitööstuse poolt reklaamidesse.
 • 18:52 - 18:54
  Kui selle kuude peale ära jaotame,
 • 18:54 - 18:56
  see on üle miljoni ühes kuus,
 • 18:56 - 18:59
  ühes nädalas see on umbes
  300 000 või natuke rohkem,
 • 18:59 - 19:02
  arvatavasti sõltuvalt sesoonist:
 • 19:03 - 19:05
  jaanipäeval rohkem, jõulul rohkem
 • 19:05 - 19:07
  ja siis augusti lõpus ehk natuke vähem.
 • 19:08 - 19:14
  Ühesõnaga, me saame seda infot
  niimoodi tilgutatuna pidevalt.
 • 19:16 - 19:17
  Mõned kokkuvõtvad järeldused.
 • 19:19 - 19:24
  Võib-olla tooks välja, et alkoholiga
  seonduvat diskursust on väga tore uurida,
 • 19:24 - 19:28
  seal on väga palju
  erinevaid lustakaid seiku,
 • 19:28 - 19:31
  aga see, mida ma siin
  täna esitlesin, näitab seda,
 • 19:31 - 19:36
  et alkoholiga seotud arusaamade raamistik
 • 19:36 - 19:39
  kätkeb endas ka ühte, vähemalt ühte,
 • 19:39 - 19:43
  suhteliselt rusutud
  enesekuvandit eestlasest,
 • 19:43 - 19:47
  kes ei julge paljusid sotsiaalseid
  toiminguid ilma alkoholita üldse teha.
 • 19:48 - 19:50
  Ja kui ma nende uuringute
  andmestikesse olen süvenenud
 • 19:50 - 19:52
  ja nende peale mõelnud,
 • 19:52 - 19:56
  siis mõnikord on mul tunne,
  et kangastub selline metafoor,
 • 19:56 - 20:02
  nagu alkohol oleks olnud mingi
  vana aja sotsiaalmeedia platvorm,
 • 20:03 - 20:04
  kus inimesed said kokku
 • 20:04 - 20:06
  ja kumbki võttis oma joogi
 • 20:06 - 20:09
  ja siis see roheline ikoon läks põlema
 • 20:09 - 20:12
  ja siis me saime chattida omavahel
 • 20:12 - 20:14
  ja šeerida ja laikida
 • 20:14 - 20:20
  ja üksteisele tõde öelda,
  kommenteerida ilma filtriteta,
 • 20:20 - 20:23
  saime isegi avatare luua
 • 20:23 - 20:27
  või näiteks postitada
  selliste sulniste filtritega pilte,
 • 20:27 - 20:30
  mille kohta pärast võime öelda,
 • 20:30 - 20:32
  et tegelikult me ei mäleta
  või et see ei olnud päris
 • 20:32 - 20:35
  või see oli mingisugusel platvormil,
 • 20:35 - 20:40
  et justkui näib, et me oleme palju vajanud
 • 20:40 - 20:43
  või vähemalt see osa
  sellest enesekuvandist
 • 20:43 - 20:46
  on endale pidevalt öelnud,
 • 20:46 - 20:51
  et me vajame omavaheliseks
  läbisaamiseks ja suhtluseks mingit abi,
 • 20:52 - 20:55
  mingisugust struktuuri,
  mingisugust tehnoloogiat,
 • 20:56 - 20:58
  kas siis keemilist või midagi muud.
 • 21:01 - 21:05
  Ja paar küsimust jäävad
  minu jaoks siit õhku küll
 • 21:05 - 21:08
  ja ma kindlasti proovin
  järgnevate aastate jooksul
 • 21:08 - 21:10
  oma töös neile vastuseid leida,
 • 21:10 - 21:14
  aga kindlasti neid vastuseid
  ka ei ole ehk isegi otseselt defineeritud,
 • 21:14 - 21:17
  need tuleb koosloomes leida.
 • 21:18 - 21:20
  Kuidas meid mõjutab see,
 • 21:20 - 21:22
  et me näime üsna läbivalt uskuvat,
 • 21:22 - 21:28
  et eestlus on kinnine,
  kalk, külm ja põhjamaine
 • 21:28 - 21:30
  ja et meil on vaja sellest
  kuidagi välja saada,
 • 21:30 - 21:32
  meil on vaja mingit abi.
 • 21:32 - 21:34
  Ja kuidas see eestluse kuvand
 • 21:34 - 21:37
  seostub nende uuemate
  eestluse kuvanditega,
 • 21:37 - 21:39
  mida meile ka meeldib kultiveerida,
 • 21:39 - 21:41
  kõik need innovatsiooni-
  ambitsioonid näiteks,
 • 21:41 - 21:43
  kogu see globaalne avatus.
 • 21:45 - 21:49
  Kuidas need vanad uskumused
  praegusesse 21. sajandisse sobivad?
 • 21:51 - 21:54
  Ja siis veel selline huvitav küsimus,
 • 21:54 - 21:57
  et milline see eestlase tegelik
  iseloom siis võinuks olla,
 • 21:57 - 22:01
  et need perioodid,
  kus me oleme palju joonud,
 • 22:01 - 22:05
  on olnud pikad, mõnikord
  kestnud aastakümneid, aastasadu,
 • 22:05 - 22:09
  et kuidas me siis oleksime,
 • 22:09 - 22:11
  kui me lihtsalt natuke vähem jooksime,
 • 22:11 - 22:12
  näiteks poole vähem?
 • 22:14 - 22:17
  Ja praktilise poole pealt,
 • 22:17 - 22:20
  olles kõike seda uurinud ja mõelnud,
 • 22:20 - 22:22
  on mul endal küll tekkinud
  järjest rohkem küsimusi,
 • 22:22 - 22:26
  et kuidas ma saan teiste eestlastega
  eesti keeles koos olla
 • 22:26 - 22:30
  ja südamest südamesse rääkida
  ilma igasuguste abivahenditeta,
 • 22:30 - 22:32
  kuidas kõik saaksime rohkem
 • 22:32 - 22:35
  sotsiaalseid ja emotsionaalseid
  oskusi õppida,
 • 22:35 - 22:38
  et meil ei oleks vaja öelda endale,
 • 22:38 - 22:41
  et need asjad jäävad tegemata,
  sest me ei oska või ei julge.
 • 22:41 - 22:43
  Ma ei paku vastuseid siin,
 • 22:43 - 22:46
  aga ma siis jätaks teid
  ka nende samade küsimustega.
 • 22:47 - 22:47
  Aitäh!
 • 22:48 - 22:50
  (Aplaus)
Title:
Kas joomine on eestlastele omane? | Riina Raudne | TEDxTartu
Description:

Riina Raudne (PhD) on eesti sotsioloog, Terve Eesti Sihtasutuse asutaja ning tervete eluviiside propageerija. Oma kõnes juhib ta tähelepanu muretekitavale kasvutrendile eestlaste alkoholitarbimises, vaatleb ajaloolisi tendentse ning majanduslikke hoobasid, mis alkoholi tarbimist mõjutavad. Ta küsib, kas alkoholist on tõesti midagi, milleta eestlased justkui ei saagi hakkama või on meil siiski lootust trendi pöörata.

Riina õppis sotsioloogiat Durhami ülikoolis ja kaitses magistrikraadi võrdlevas sotsiaalpoliitikas Oxfordis, ta sai doktorikraadi rahvatervise alal 2012. aastal USAs Johns Hopkinsi Ülikooli . Eestis on Riina töötanud Tervise Arengu Instituudis ja Siseministeeriumis, kus juhtis uimastipoliitika valitsuskomisjoni. Riina on pidanud loenguid rahva tervisest ja juhtinud kampaaniat “Joome poole vähem!”

Riina Raudne, PhD, is Estonian public health researcher and activist, social entrepreneur and activist. She studied sociology and comparative social policy at Durham and Oxford universities in the UK and completed her doctorate in public health at Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in 2012.

Her public health work in Estonia has focused on communicating and reframing
stigmatised health topics such as HIV and alcohol, leading to changes at the levels of public discourse, organisational and national policies, and funding. She served as a coordinator of the Estonian government’s drug policy committee, was the lead author of the Drug Policy White Paper 2014-2017, and has conceptualised several award-winning awareness and advocacy campaigns tackling various aspects of addiction in Estonia.

In her talk that she gave at TEDx Tallinn event in 2014, Riina shares the findings and thoughts her thorough research on the issues related to alcoholism and drinking patterns among Estonians.

About TEDx, x = independently organized event In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.

more » « less
Video Language:
Estonian
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
23:26

Estonian subtitles

Revisions