Dutch subtitles

← OTP Lessenreeks 06: Transcriberen, hoe doe je dat?

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 4 created 01/15/2016 by TED Translators admin.

 1. [Transcriberen, hoe doe je dat?]
 2. Transcriberen betekent
  ondertitels maken in de brontaal.
 3. Maar waar hebben we die voor nodig?
 4. Ondertitels in de brontaal
  helpen op drie manieren.
 5. Ze geven dove en hardhorende kijkers
 6. toegang tot de talk.
 7. Ze helpen de ideeën in de talk
  online verspreiden,
 8. want zodra een video
  een transcriptie heeft,
 9. verschijnt die in Google
  als mensen op dat onderwerp zoeken.
 10. Tenslotte kan een talk,
  zodra er een transcriptie is,
 11. vertaald worden naar andere talen
  en de wereld ingaan.
 12. Hoe ziet transcriberen er dan uit?
 13. Meestal tik je bij het transcriberen
  eerst wat je hoort
 14. en stel je dan de tijd in
  wanneer de ondertitel verschijnt
 15. en verdwijnt.
 16. Maar er zijn nog een paar
  simpele regels
 17. waar je op moet letten
  als je aan je transcriptie werkt.
 18. Vertaal geen versprekingen
  en patente fouten,
 19. bijvoorbeeld als de spreker 'wij denkt'
  zegt in plaats van 'wij denken'.
 20. Maak van elke ondertitel
  een afgerond stukje tekst,
 21. zelfs als de spreker zich
  midden in de zin bedenkt
 22. of moeite heeft met de grammatica
  als hij een vreemde taal spreekt.
 23. Hou je aan de maxima van regellengte,
  ondertitellengte en leessnelheid.
 24. Bedenk dat, net zoals bij vertalen,
 25. in zeldzame gevallen, als het niet helpt
  om de timing aan te passen,
 26. je de tekst in de ondertitel
  zal moeten comprimeren
 27. om de leessnelheid
  op peil te houden.
 28. Probeer de ondertitel
  te synchroniseren met wat gezegd wordt.
 29. Het is oké om je ondertitel even
  te laten doorlopen in de volgende zin,
 30. vooral als dat nodig is
  voor de leessnelheid.
 31. Maar begin je ondertitel niet meer
  dan 100 milliseconden
 32. voor het begin van de volgende zin.
 33. Anders geef je de kijker
  een raar gevoel van precognitie
 34. als ze zien dat de lichaamstaal
  niet overeenstemt met de ondertitel.
 35. Laat de ondertitel niet langer dan
  1 seconde op het scherm staan
 36. nadat de spreker het stuk tekst
  heeft uitgesproken.
 37. Beëindig de ondertitel niet
  met een stuk van de volgende zin.
 38. Maak van je ondertitels zoveel mogelijk
  volledige zinnen of zinsdelen.
 39. Dat maakt ze makkelijker te volgen,
 40. maar ook makkelijker te vertalen,
 41. omdat de grammatica van de doeltaal
 42. het misschien onmogelijk maakt
  om de zin op te delen
 43. zoals in de transcriptie.
 44. Neem geluidsinformatie op
  voor doven en hardhorenden.
 45. Gebruik haakjes
 46. en geef aan waar er gelach, muziek
  en applaus is.
 47. Geef aan wanneer buiten beeld
  een andere spreker spreekt,
 48. en beschrijf elk ander geluid dat nodig is
  om de talk te begrijpen.
 49. Laat geen enkele ondertitel korter dan één
  en langer dan 7 seconden verschijnen.
 50. Voor langere stukken muziek of applaus
 51. laat je de geluidsinformatie staan
  gedurende de eerste 3 seconden
 52. en geef dan aan waar het geluid stopt.
 53. Als er tekst op het scherm staat
  in de taal van de talk,
 54. bijvoorbeeld ondertitels opgenomen
  in een video die afgespeeld wordt,
 55. transcribeer die tekst dan als het kan
  zonder overlap met de andere ondertitels.
 56. Daardoor kan de tekst op het scherm
  naar andere talen vertaald worden.
 57. Om aan te geven dat dit
  niet door de spreker gezegd wordt,
 58. gebruik je rechte haken.
 59. Doe wat onderzoek naar de juiste spelling
  van de eigennamen in de talk.
 60. Als je niet begrijpt
  wat de spreker zegt,
 61. vraag het dan in 'I Transcribe TEDx talks'
 62. of in je taalgroep op Facebook.
 63. En vooral, onthou
  dat je door te transcriberen
 64. de hele wereld een grote dienst bewijst
 65. omdat je de ideeën in de talk
  een wijder, globaal publiek geeft.
 66. Als je meer wil leren over transcriberen,
 67. bekijk dan onze gedetailleerde gids,
  'How to tackle a transcript'.
 68. Tot zolang, veel plezier
  met transcriberen en vertalen!