Galician subtitles

← OTP Learning Series 06: Como transcribir

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 4 created 02/20/2018 by Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela.

 1. [Como transcribir]
 2. Transcribir significa crear subtítulos
  na lingua do vídeo.
 3. Vale. Pero para que
  necesitamos transcricións?
 4. Os subtítulos no idioma do vídeo
  axudan de tres formas.
 5. Permítenlle a persoas xordas
  e con problemas de audición
 6. acceder á charla.
 7. Axudan a difundir na Web
  as ideas das charlas,
 8. porque logo de que o vídeo
  teña unha transcrición,
 9. aparecerá en Google
  cando se busquen temas relacionados.
 10. E por último,
  cando unha charla ten transcrición
 11. pode traducirse a outros idiomas
  e difundirse polo mundo adiante.
 12. Perfecto. E como se transcribe?
 13. Polo xeral, cando se transcribe,
  escríbese todo o que se oe
 14. e fíxase o momento
  en que aparece o subtítulo
 15. e o momento en que desaparece.
 16. No entanto, hai outras regras simples
 17. que cómpre ter en conta ao transcribir.
 18. Non transcribas lapsus linguae
  nin erros obvios,
 19. por exemplo se quen fala di
  "nós pensas” no canto de "nós pensamos”.
 20. Faga de cada subtítulo un texto claro,
 21. aínda que o orador dubide
  no medio da frase,
 22. ou aínda que lle dea patadas á gramática
  ao falar nun idioma estranxeiro.
 23. Respecte a lonxitude da liña,
  a do subtítulo e a velocidade de lectura.
 24. E lembre que, igual que cando traduce,
 25. nalgunhas ocasións,
  cando non abonde con axustar a minutaxe,
 26. terá que reducir o texto nos subtítulos
 27. para manter a velocidade de lectura.
 28. Tente sincronizar o subtítulo
  co que se estea a dicir.
 29. Tanto ten se se o subtítulo se superpón
  un pouco sobre seguinte frase que se di,
 30. sobre todo se se precisa para ter
  unha boa velocidade de lectura.
 31. No entanto, non comece o subtítulo
  máis de 100 milisegundos antes
 32. de que a frase se diga.
 33. Se non, dariámoslle ao espectador
  unha sensación de anticipación estraña
 34. ao ver que a linguaxe corporal
  de quen fala non se axusta ao subtítulo.
 35. E non deixe que o subtítulo
  dure en pantalla máis de 1 segundo
 36. despois de que se diga
  a frase correspondente.
 37. Non termine o subtítulo
  cun anaco da seguinte frase.
 38. Se é posible, faga subtítulos
  con frases ou enunciados completos.
 39. Así será máis fácil de seguir,
 40. e tamén máis fácil de traducir,
 41. pois a sintaxe do idioma de destino
 42. pode facer imposible dividir a oración
 43. tal e como está na transcrición.
 44. Inclúa notas dos sons para persoas xordas
  ou con dificultades auditivas.
 45. Use parénteses,
 46. para indicar risas, música e aplausos,
 47. identifique os cambios de orador
  fóra de pantalla
 48. e describa calquera outro son
  esencial para entender a charla.
 49. Ningún subtítulo debe estar en pantalla
  menos de 1 segundo nin máis de 7.
 50. Para fragmentos máis longos
  de música ou aplausos,
 51. a información sobre o son debe aparecer
  só os primeiros 3 segundos,
 52. e indicar ao final que o son remata.
 53. Se aparece un texto en pantalla,
  no idioma da charla,
 54. por exemplo subtítulos nun vídeo
  que se reproduce en escena,
 55. transcriba este texto, se se pode facer
  sen solapalo con outros subtítulos.
 56. Isto permitirá traducilo a outros idiomas.
 57. E para indicar que é texto en pantalla
  e non palabras do orador,
 58. use corchetes.
 59. Infórmese da grafía correcta
  dos nomes propios usados na charla.
 60. Se non entende o que di o orador,
 61. pregunte no grupo
  "I transcribe TEDx talks"
 62. ou no grupo do seu idioma en Facebook.
 63. E sobre todo lembre que, ao transcribir,
 64. está a prestarlle un gran servizo
  ao mundo enteiro
 65. porque permite que as ideas da charla
  acaden unha audiencia más ampla, global.
 66. Se quere saber máis sobre transcricións
 67. lea a guía "How to tackle a Transcript "
  onde se explica con detalle.
 68. E agora,
  felices transcricións e traducións!