Return to Video

Education and jobs for the deaf | Ruma Roka

 • 0:07 - 0:09
  तुम्हाला काहीच कळले नाही हो ना ?
 • 0:09 - 0:11
  (हशा )
 • 0:11 - 0:13
  असे भारतात ६३ मिलियन बहिरे लोक आहेत
 • 0:13 - 0:17
  जे ह्यातून जातात वर्षोनगंटी आणि
  दिवसेंदिवस
 • 0:17 - 0:20
  त्यांना ऐकू येत नाही अशा जगाचा
  अर्थ समजण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
 • 0:20 - 0:23
  जागरूकता आणि सामाजिक कलंक
  यांचा प्रचंड अभाव
 • 0:23 - 0:26
  वेगळ्या प्रकारे सक्षम असलेल्या
  मुलं होण्याबाबतीतला.
 • 0:26 - 0:28
  आपल्या मुलाचे संगोपन कसे करावे
  हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत
 • 0:28 - 0:31
  पालक स्तंभ ते पोस्टपर्यंत धावतात.
 • 0:31 - 0:34
  आणि त्यांना सांगितल्या जातं
  " जरी तुमच्या पाल्याला ऐकू येत नसला ,
 • 0:34 - 0:36
  त्याच्या व्हॉईस बॉक्समध्ये
  काहीही चुकीचे नाही.
 • 0:36 - 0:38
  त्याच्या आवाजातील जीवांमध्ये
  काहीही चूक नाही
 • 0:38 - 0:41
  आणि शेवटी त्याला कसे बोलायचे
  ते शिकवले जाऊ शकते.
 • 0:41 - 0:46
  या लहान मुलाला शब्द कसे सांगायचे
  ते शिकवण्याचा प्रयत्न करीत वर्षांचा प्रवास सुरू होतो
 • 0:46 - 0:50
  जे तो ऐकू शकत नाही.
 • 0:51 - 0:54
  अगदी कुटुंबातच हे लहान मूल
 • 0:54 - 0:56
  आपल्या पालकांशी संवाद साधू इच्छित आहे.
 • 0:56 - 1:00
  त्याला कुटुंबातील संभाषणात
  भाग घ्यायचा आहे.
 • 1:00 - 1:04
  पण तो करू शकत नाही. आणि त्याला समजत नाही
  का कोणीही त्याचे ऐकत नाही.
 • 1:05 - 1:07
  म्हणून त्याला एकटे वाटतात आणि
 • 1:07 - 1:10
  जेव्हा आपण मोठे होतो तेव्हा आवश्यक असलेल्या
  महत्त्वपूर्ण कौशल्याचा त्याग करतो.
 • 1:10 - 1:14
  तो शाळेत जातो विचार करून
  " कि आशा आहे गोष्टी भिन्न राहतील इथे तरी."
 • 1:14 - 1:17
  आणि त्याला आढळत कि
  शिक्षक फळ्यावर बोलता बोलता
 • 1:17 - 1:20
  काही विचित्र गोष्टी लिहिताय.
 • 1:20 - 1:23
  ऐकू येत नसल्यामुळे त्याला काही समजत नाही
 • 1:23 - 1:27
  तो या सर्व प्रति कॉपी करतो आणि
  परीक्षेच्या वेळी घोकंपट्टी करतो.
 • 1:27 - 1:31
  आणि घोकंपट्टी आणि काही ग्रेस मार्क द्वारे,
  तो दहावीची शाळा संपवतो.
 • 1:31 - 1:35
  त्याच्या रोजगाराच्या शक्यता किती आहेत?
 • 1:35 - 1:38
  खरोखरच कोणतेही खरे शिक्षण नसलेले
  हे मूल आहे.
 • 1:38 - 1:41
  व्हिज्युअल शब्द,
  तीस ते चाळीस शब्दांची शब्दसंग्रह.
 • 1:41 - 1:46
  तो भावनिकदृष्ट्या असुरक्षित आहे,
  बहुधा संपूर्ण जगावरही त्याचा राग आहे,
 • 1:46 - 1:49
  त्याला वाटते की जगाने त्याला
  व्यवस्थितपणे अक्षम केले आहे.
 • 1:49 - 1:53
  तो कुठे काम करतो?
  सामान्य कामगार, अकुशल नोकर्‍या,
 • 1:53 - 1:56
  बर्‍याचदा अत्यंत अपमानजनक परिस्थितीत.
 • 1:56 - 2:02
  येथून माझा "जन्म" प्रवास सुरू होतो
  2004 मध्ये. केली ने म्हटल्याप्रमाणे,
 • 2:02 - 2:04

  "माझे बहिरे असलेले कोणतेही कुटुंब नाही."
 • 2:04 - 2:08
  फक्त एक विचित्र खेचणे आणि,
  तर्कसंगत विचार नाही.
 • 2:08 - 2:10
  मी या जगात उडी मारली
  आणि सांकेतिक भाषा शिकली.
 • 2:10 - 2:14
  त्यावेळी ते एक आव्हान होते.
  कोणालाही नको होते, कोणालाही माहित नव्हते
 • 2:14 - 2:17
  "रमा, तुला काय शिकायचं आहे?
  ती एक भाषा आहे का?"
 • 2:17 - 2:22
  असं असलं तरी, सांकेतिक भाषा शिकण्याने
  या समुदायासाठी माझे जीवन उघडले
 • 2:22 - 2:25
  जे बाह्यतः शांत आहे पण गंधक आहे.
 • 2:25 - 2:28
  व्हिज्युअल शिकणारे म्हणून
  उत्कटतेने आणि उत्सुकतेने.
 • 2:28 - 2:31
 • 2:31 - 2:39
 • 2:39 - 2:42
 • 2:42 - 2:46
 • 2:46 - 2:49
 • 2:50 - 2:53
 • 2:53 - 2:56
 • 2:56 - 2:58
 • 2:58 - 3:03
 • 3:04 - 3:08
 • 3:08 - 3:11
 • 3:11 - 3:14
 • 3:14 - 3:17
 • 3:17 - 3:19
 • 3:19 - 3:21
 • 3:21 - 3:24
 • 3:24 - 3:27
 • 3:27 - 3:31
 • 3:31 - 3:35
 • 3:35 - 3:39
 • 3:39 - 3:43
 • 3:43 - 3:46
 • 3:46 - 3:49
 • 3:49 - 3:54
 • 3:54 - 3:57
 • 3:57 - 4:01
 • 4:01 - 4:07
 • 4:07 - 4:09
 • 4:09 - 4:10
 • 4:10 - 4:12
 • 4:12 - 4:15
 • 4:15 - 4:16
 • 4:16 - 4:20
 • 4:21 - 4:23
 • 4:23 - 4:26
 • 4:26 - 4:30
 • 4:30 - 4:35
 • 4:35 - 4:39
 • 4:39 - 4:41
 • 4:41 - 4:45
 • 4:45 - 4:47
 • 4:47 - 4:50
 • 4:50 - 4:52
 • 4:52 - 4:54
 • 4:54 - 4:58
 • 4:58 - 5:03
 • 5:03 - 5:07
 • 5:07 - 5:11
 • 5:11 - 5:14
 • 5:14 - 5:16
 • 5:16 - 5:18
 • 5:18 - 5:23
 • 5:23 - 5:26
 • 5:26 - 5:28
 • 5:28 - 5:32
 • 5:32 - 5:35
 • 5:35 - 5:38
 • 5:38 - 5:42
 • 5:42 - 5:44
 • 5:44 - 5:46
 • 5:46 - 5:50
 • 5:50 - 5:53
 • 5:53 - 5:58
 • 5:58 - 6:01
 • 6:01 - 6:04
 • 6:04 - 6:08
 • 6:08 - 6:10
 • 6:10 - 6:15
 • 6:15 - 6:20
 • 6:20 - 6:24
 • 6:24 - 6:28
 • 6:28 - 6:31
 • 6:31 - 6:34
 • 6:34 - 6:36
 • 6:36 - 6:40
 • 6:40 - 6:42
 • 6:42 - 6:44
 • 6:44 - 6:48
 • 6:48 - 6:49
 • 6:49 - 6:56
 • 7:02 - 7:06
 • 7:06 - 7:08
Title:
Education and jobs for the deaf | Ruma Roka
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:10

Marathi subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions