Return to Video

ભાષા કેમ માનવતાની સૌથી મોટી શોધ છે.

 • 0:02 - 0:03
  ચમચી.
 • 0:05 - 0:06
  કાર્ડબોર્ડ બોક્સ.
 • 0:07 - 0:10
  ચાલવા શીખતું બાળક કદની ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેનો.
 • 0:11 - 0:12
  રજા અલંકારો.
 • 0:12 - 0:14
  બાઉન્સ ઘરો.
 • 0:14 - 0:16
  ધાબળા.
 • 0:16 - 0:17
  ટોપલીઓ.
 • 0:17 - 0:18
  કાર્પેટ.
 • 0:18 - 0:20
  ટ્રે ટેબલ.
 • 0:20 - 0:21
  સ્માર્ટફોન.
 • 0:21 - 0:22
  પિયાનો.
 • 0:23 - 0:25
  ઝભ્ભો.
 • 0:25 - 0:26
  ફોટોગ્રાફ્સ.
 • 0:26 - 0:28
  આ બધી વસ્તુઓ શું કરે છે સામાન્ય છે.
 • 0:28 - 0:32
  હકીકત સિવાય કે તેઓ ફોટા છે
  જે મેં છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં લીધું હતું.
 • 0:32 - 0:34
  અને તેથી, આના કોપીરાઇટના માલિક છો?
 • 0:34 - 0:35
  (હાસ્ય)
 • 0:35 - 0:37
  તે બધી શોધ છે.
 • 0:37 - 0:41
  કે બનાવવામાં આવી હતી ભાષા લાભ સાથે.
 • 0:41 - 0:43
  આમાંથી કંઈપણ નથી ભાષા વિના હોત.
 • 0:43 - 0:45
  તેમાંથી કોઈપણ એક બનાવવાની કલ્પના કરો.
 • 0:45 - 0:48
  અથવા, જેમ કે, મકાન
  આ જેવી આખી ઇમારત,
 • 0:48 - 0:50
  ભાષાનો ઉપયોગ કરી શક્યા વિના.
 • 0:50 - 0:53
  અથવા કોઈપણ જ્ઞાનનો લાભ લીધા વિના
  તે ભાષાના ઉપયોગ દ્વારા મળી હતી.
 • 0:57 - 0:58
  મૂળભૂત રીતે, ભાષા
  સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે
 • 0:58 - 0:59
  સમગ્ર વિશ્વમાં.
 • 1:00 - 1:00
  આપણી બધી સભ્યતા તેના પર નિર્ભર છે.
 • 1:00 - 1:03
  અને જેઓ ભક્તિ કરે છે
  તે અભ્યાસ કરવા માટે તેમના જીવન
 • 1:03 - 1:06
  કેવી રીતે ભાષા ઉભરી આવી, બંને
  માનવ ભાષાઓ કેવી રીતે જુદી પડે છે,
 • 1:06 - 1:11
  તેઓ કેવી રીતે અલગ છે
  પ્રાણી સંચાર સિસ્ટમો
 • 1:11 - 1:13
  ભાષાશાસ્ત્રીઓ છે.
 • 1:13 - 1:14
  પ્રચારિક ભાષાશાસ્ત્ર એ પ્રમાણમાં છે
  યુવાન ક્ષેત્ર, વધુ કે ઓછું
 • 1:15 - 1:20
  અને તે ઘણું બહાર આવ્યું છે
  ખરેખર મહત્વપૂર્ણ સામગ્રી.
 • 1:21 - 1:23
  જેમ કે, ઉદાહરણ તરીકે, તે માનવ
  સંદેશાવ્યવહાર વ્યવસ્થા
 • 1:24 - 1:26
  પ્રાણીથી નિર્ણાયકરૂપે અલગ છે
  સંદેશાવ્યવહાર સિસ્ટમ્સ,
 • 1:26 - 1:29
  કે બધી ભાષાઓ સમાન અભિવ્યક્ત છે
 • 1:29 - 1:32
  ભલે તેઓ તે જુદી જુદી રીતે કરે
 • 1:32 - 1:34
  અને તેમ છતાં, આ હોવા છતાં,
 • 1:34 - 1:37
  ત્યાં ઘણા લોકો છે
  જે ફક્ત ભાષા વિશે પોપઅપ કરવાનું પસંદ છે
 • 1:37 - 1:42
  જેમ કે તેમની પાસે બરાબર છે
  ભાષાશાસ્ત્રી તરીકેની સમજ
 • 1:42 - 1:46
  કારણ કે, અલબત્ત, તેઓ ભાષા બોલે છે.
 • 1:46 - 1:48
  અને જો તમે કોઈ ભાષા બોલો છો,
  તેનો અર્થ એ કે તમારી પાસે એટલું જ અધિકાર છે
 • 1:48 - 1:51
  તેના કાર્ય વિશે વાત કરવા માટે
  બીજા કોઈની જેમ,
 • 1:51 - 1:53
  કલ્પના કરો કે તમે કોઈ સર્જન સાથે વાત કરી રહ્યા હો
 • 1:53 - 1:55
  અને તમે કહો છો, "સાંભળો, સાથી
 • 1:55 - 1:56
  મારે હમણાં 40 વર્ષથી હૃદય મેળવ્યું છે
 • 1:56 - 1:58
  મને લાગે છે કે હું એક અથવા બે વસ્તુ જાણું છું
  એઓર્ટિક વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ વિશે
 • 1:58 - 2:01
  મને લાગે છે કે મારો અભિપ્રાય
  તમારા જેટલું જ માન્ય છે
 • 2:01 - 2:04
  અને હજુ સુધી, તે બરાબર થાય છે.
 • 2:04 - 2:05
  આ છે નીલ ડીગ્રાસ ટાઇસન,
  એમ કહીને કે "આગમન"
 • 2:06 - 2:10
  તેમણે એક ક્રિપ્ટોગ્રાફર લાવ્યા હોત
 • 2:10 - 2:12
  કોઈક કે જે સંદેશને છૂટા કરી શકે છે
  તેઓ પહેલેથી જ જાણેલી ભાષામાં
 • 2:12 - 2:16
  ભાષાશાસ્ત્રીને બદલે
 • 2:16 - 2:17
  એલિયન્સ સાથે વાતચીત કરવા માટે,
 • 2:17 - 2:19
  કારણ કે ભાષાશાસ્ત્રી શું કરશે -
 • 2:19 - 2:21
  શા માટે તે ઉપયોગી થશે
  કોઈની સાથે વાત કરવામાં
 • 2:21 - 2:23
  એક ભાષા બોલતા આપણે પણ નથી જાણતા?
 • 2:23 - 2:25
  જોકે, અલબત્ત, "આગમન" ફિલ્મ
  હૂક બંધ નથી.
 • 2:25 - 2:28
  મારો મતલબ, આવો -
  સાંભળો, ફિલ્મ. અરે, સાથી
 • 2:28 - 2:30
  નીચે આવતા એલિયન્સ છે
  વિશાળ ગ્રહમાં આપણા ગ્રહ પર
 • 2:30 - 2:33
  અને તેઓ કંઇ કરવા માંગતા નથી
  અમારી સાથે વાતચીત કરવા સિવાય
 • 2:33 - 2:37
  અને તમે એક ભાષાવિજ્ ભાડે છો?
 • 2:37 - 2:39
  (હાસ્ય)
 • 2:39 - 2:40
  યુ.એસ. સરકાર શું છે
  બજેટ અથવા કંઈક પર?
 • 2:40 - 2:43
  (હાસ્ય)
 • 2:43 - 2:45
  આમાં ઘણી વસ્તુઓ હોઈ શકે છે
  ગેરસમજો તરફ દોરી
 • 2:45 - 2:48
  બંને ભાષા શું છે તે વિશે
  અને ભાષાના .પચારિક અભ્યાસ વિશે
 • 2:48 - 2:51
  ભાષાશાસ્ત્ર વિશે.
 • 2:51 - 2:52
  અને મને લાગે છે કે ત્યાં કંઈક છે
  આ ગેરસમજોનો ઘણો સમાવેશ કરે છે
 • 2:54 - 2:58
  તેનો સારાંશ આપી શકાય
  "ફોર્બ્સ," ના આ આનંદકારક લેખ દ્વારા
 • 2:58 - 3:03
  શા માટે ઉચ્ચ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ
  વિદેશી ભાષાઓ ન શીખવી જોઈએ
 • 3:03 - 3:06
  હું બહાર ખેંચીને જાઉં છું
  આના કેટલાક અવતરણો,
 • 3:06 - 3:08
  અને હું તમને જોવા માંગું છું
  જો તમે શોધી શકો છો
 • 3:08 - 3:11
  શું કેટલાક અંતર્ગત
  આ અભિપ્રાયો અને વિચારો
 • 3:11 - 3:14
  "અમેરિકનો ભાગ્યે જ ક્લાસિક વાંચે છે,
  અનુવાદમાં પણ. "
 • 3:15 - 3:19
  તેથી અન્ય શબ્દોમાં, શા માટે સંતાપ
  વિદેશી ભાષા શીખવી
 • 3:19 - 3:22
  જ્યારે તેઓ વાંચવા પણ નથી જતા
  મૂળ રીતે ઉત્તમ રીતે?
 • 3:22 - 3:25
  શું વાત છે?
 • 3:25 - 3:26
  શાળામાં વિદેશી ભાષાઓનો અભ્યાસ કરવો
  સમયનો બગાડ છે,
 • 3:26 - 3:29
  અન્ય વસ્તુઓની તુલનામાં
  કે તમે શાળામાં કરી શકો છો. "
 • 3:29 - 3:33
  "યુરોપમાં ઘણા ભાષા જૂથો છે
  પ્રમાણમાં નાની જગ્યામાં ક્લસ્ટર. "
 • 3:34 - 3:38
  તેથી અમેરિકનો માટે, આહ, શું વાત છે?
  બીજી ભાષા શીખવાની?
 • 3:38 - 3:41
  તમે ખરેખર મેળવવા જઇ રહ્યા નથી
  તેમાંથી તમારા હરણ માટે ખૂબ બેંગ.
 • 3:41 - 3:45
  આ મારું પ્રિય છે,
 • 3:45 - 3:46
  "બર્મિંગહામનો એક વિદ્યાર્થી
  મુસાફરી કરવી પડશે
 • 3:46 - 3:48
  લગભગ એક હજાર માઇલ
  મેક્સિકન સરહદ પર જવા માટે,
 • 3:48 - 3:51
  અને તે પછી પણ, ત્યાં પૂરતું હશે
  જે લોકો આસપાસ આવવા માટે અંગ્રેજી બોલે છે. "
 • 3:51 - 3:55
  અન્ય શબ્દોમાં, જો તમે આ કરી શકો
  તમારા હથિયારોની આસપાસ તરંગો,
 • 3:55 - 3:57
  અને તમે જ્યાં જઈ રહ્યાં છો ત્યાં પહોંચી શકો છો,
 • 3:57 - 3:59
  તો પછી ખરેખર કોઈ અર્થ નથી
  કોઈપણ રીતે બીજી ભાષા શીખવામાં
 • 3:59 - 4:02
  આ વલણનો અંતર્ગત શું છે
  વૈચારિક રૂપક છે,
 • 4:02 - 4:07
  ભાષા એ એક સાધન છે.
 • 4:07 - 4:09
  અને કંઈક એવું રિંગ્સ છે
  આ રૂપક વિશે ખૂબ જ સાચું.
 • 4:09 - 4:12
  ભાષા એ એક પ્રકારનું સાધન છે
 • 4:12 - 4:13
  તેમાં, જો તમને સ્થાનિક ભાષા ખબર હોય,
  તમે ન કરતા કરતા વધારે કરી શકો છો
 • 4:13 - 4:17
  પરંતુ સૂચિતાર્થ તે છે
  ભાષા માત્ર એક સાધન છે,
 • 4:17 - 4:20
  અને આ એકદમ ખોટું છે.
 • 4:20 - 4:22
  જો ભાષા એક સાધન હોત,
  તે પ્રામાણિકપણે એક સુંદર નબળું સાધન હશે.
 • 4:22 - 4:25
  અને આપણે તેને ખૂબ પહેલાં છોડી દીધું હોત
  કંઈક કે જે ઘણું સારું હતું.
 • 4:25 - 4:29
  કોઈપણ વાક્ય વિશે વિચારો.
 • 4:29 - 4:30
  અહીં એક વાક્ય છે જે મને ખાતરી છે કે મેં કહ્યું છે
  મારા જીવનમાં: "ગઈકાલે મેં કીનને જોયો."
 • 4:30 - 4:34
  મારો કીન નામનો મિત્ર છે.
 • 4:34 - 4:35
  અને જ્યારે હું આ વાક્ય કહું છું,
  "ગઈકાલે મેં કીનને જોયો,"
 • 4:35 - 4:38
  શું તમને લાગે છે કે તે ખરેખર કેસ છે?
 • 4:38 - 4:40
  મારા મગજમાં બધું
  હવે તમારા મગજમાં રોપ્યું છે
 • 4:40 - 4:43
  આ વાક્ય દ્વારા?
 • 4:43 - 4:44
  ભાગ્યે જ, કારણ કે ત્યાં ઘણું છે
  અન્ય સામગ્રી ચાલુ.
 • 4:44 - 4:47
  જેમ કે, જ્યારે હું "ગઈકાલે" કહું છું
 • 4:47 - 4:48
  હું કદાચ હવામાન શું લાગે છે
  ગઈકાલે જેવું હતું કારણ કે હું ત્યાં હતો.
 • 4:48 - 4:52
  અને જો હું યાદ કરું છું,
 • 4:52 - 4:53
  મને કદાચ યાદ હશે કે કંઈક હતું
  હું મેઇલ કરવાનું ભૂલી ગયો, જે મેં કર્યું.
 • 4:53 - 4:56
  આ એક પૂર્વનિર્ધારિત મજાક હતી,
  પરંતુ હું ખરેખર કંઈક મેઇલ કરવાનું ભૂલી ગયો હતો
 • 4:56 - 5:00
  અને તેથી તેનો અર્થ છે
  હું તે સોમવાર કરવા જઇ રહ્યો છું,
 • 5:00 - 5:02
  કારણ કે જ્યારે
  હું ઘરે પાછા જાઉં છું.
 • 5:02 - 5:05
  અને અલબત્ત, જ્યારે હું સોમવાર વિશે વિચારું છું,
 • 5:05 - 5:07
  હું "મેનિક સોમવાર" નો વિચાર કરીશ
  બંગડીઓ દ્વારા. તે સારું ગીત છે.
 • 5:07 - 5:09
  અને જ્યારે હું "જોયું" શબ્દ કહું છું
  હું આ વાક્ય વિશે વિચારો:
 • 5:09 - 5:13
  "'મેં જોયું!' અંધ માણસ કહ્યું
  જેમ કે તેણે તેનો ધણ ઉપાડ્યું અને જોયું. "
 • 5:13 - 5:16
  હું હંમેશાં કરું છું.
 • 5:16 - 5:17
  કોઈપણ સમયે હું "જોયું" શબ્દ સાંભળીશ અથવા કહું છું,
  હું હંમેશાં તેના વિશે વિચારું છું,
 • 5:17 - 5:20
  કારણ કે મારા દાદા
  હંમેશાં તે કહેતા,
 • 5:20 - 5:22
  તેથી તે મને મારા દાદા વિશે વિચારવા માટે બનાવે છે.
 • 5:22 - 5:24
  અને અમે પાછા "મેનિક સોમવાર" પર છીએ
  ફરીથી, કોઈ કારણસર.
 • 5:24 - 5:27
  અને કીન સાથે, જ્યારે હું કહું છું
  કંઇક એવું, "ગઈ કાલે મેં કીનને જોયો,"
 • 5:27 - 5:30
  હું સંજોગોનો વિચાર કરીશ
  જે હેઠળ મેં તેને જોયો.
 • 5:30 - 5:33
  અને આ તે દિવસે બન્યું.
  અહીં તે મારી બિલાડી સાથે છે.
 • 5:33 - 5:36
  અને અલબત્ત, જો હું કીન વિશે વિચારી રહ્યો છું,
 • 5:36 - 5:38
  હું વિચારીશ કે તે જઇ રહ્યો છે
  હમણાં લાંબી બીચ રાજ્ય,
 • 5:38 - 5:40
  અને હું તે યાદ કરીશ
  મારા સારા મિત્ર જ્હોન અને મારી માતા
 • 5:40 - 5:43
  બંને લોંગ બીચ રાજ્યમાંથી સ્નાતક થયા,
 • 5:43 - 5:45
  મારા પિતરાઇ ભાઈ કેટી જઇ રહ્યા છે
  હમણાં લાંબી બીચ રાજ્ય.
 • 5:45 - 5:48
  અને તે ફરીથી "મેનિક સોમવાર" છે.
 • 5:48 - 5:49
  પરંતુ આ માત્ર એક અપૂર્ણાંક છે
  તમારા મગજમાં શું ચાલી રહ્યું છે
 • 5:49 - 5:52
  તમે બોલતા હો ત્યારે કોઈપણ સમયે.
 • 5:52 - 5:54
  અને આપણે જે રજૂ કરવાનું છે
  સંપૂર્ણ વાસણ
 • 5:54 - 5:57
  તે આપણા માથા પર ચાલે છે, આ છે.
 • 5:57 - 6:00
  મારો મતલબ, આટલું જ અમને મળ્યું.
 • 6:00 - 6:01
  (હાસ્ય)
 • 6:01 - 6:02
  તે કોઈ આશ્ચર્ય છે?
  કે અમારી સિસ્ટમ ખૂબ નબળી છે?
 • 6:02 - 6:05
  તેથી કલ્પના કરો, જો હું તમને એક સમાનતા આપી શકું,
 • 6:05 - 6:07
  કલ્પના કરો જો તમે જાણવા માંગતા હો
  કેક ખાવાનું શું છે,
 • 6:07 - 6:11
  જો ફક્ત કેક ખાવાને બદલે,
 • 6:11 - 6:13
  તમારે તેના બદલે નિવેશવું પડ્યું
  એક કેક ના ઘટકો
 • 6:13 - 6:16
  એક પછી એક,
 • 6:16 - 6:18
  સૂચનો સાથે
 • 6:18 - 6:19
  કેવી રીતે આ ઘટકો વિશે
  કેક બનાવવા માટે જોડાઈ શકાય છે
 • 6:19 - 6:23
  તમારે સૂચનાઓ પણ ખાવી પડી.
 • 6:23 - 6:25
  (હાસ્ય)
 • 6:25 - 6:26
  જો આપણે આ રીતે કેકનો અનુભવ કરવો પડ્યો હોય,
 • 6:26 - 6:28
  અમે ક્યારેય કેક નહીં ખાતા
 • 6:28 - 6:29
  અને છતાં, ભાષા છે
  એકમાત્ર રસ્તો - એકમાત્ર રસ્તો
 • 6:30 - 6:34
  કે આપણે જાણી શકીએ
  અહીં શું ચાલી રહ્યું છે, આપણા મગજમાં.
 • 6:34 - 6:38
  આ આપણી આંતરિકતા છે,
 • 6:38 - 6:40
  વસ્તુ જે આપણને માનવ બનાવે છે
 • 6:40 - 6:42
  વસ્તુ જે અમને જુદી બનાવે છે
  અન્ય પ્રાણીઓમાંથી,
 • 6:42 - 6:45
  બધા અહીં ક્યાંક અંદર છે
 • 6:45 - 6:47
  અને આપણે તેનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે જે કરવાનું છે
  આપણી પોતાની ભાષાઓ છે.
 • 6:47 - 6:51
  કોઈ ભાષા બતાવવાની અમારી શ્રેષ્ઠ રીત છે
  શું આપણા માથા માં ચાલી રહ્યું છે.
 • 6:51 - 6:54
  કલ્પના કરો કે મારે પૂછવું છે
  એક મોટો પ્રશ્ન, જેમ કે:
 • 6:54 - 6:56
  "મનુષ્યનો સ્વભાવ કેવો છે
  વિચાર અને લાગણી? "
 • 6:56 - 6:58
  તમે શું કરવા માંગો છો
 • 6:58 - 7:00
  તમે પરીક્ષણ કરવા માંગો છો છે
  ઘણી વિવિધ ભાષાઓ.
 • 7:00 - 7:03
  શક્ય હોય
 • 7:03 - 7:04
  એક માત્ર તે કરવા જઇ રહ્યું નથી.
 • 7:04 - 7:06
  તમને એક ઉદાહરણ આપવા માટે,
 • 7:06 - 7:08
  અહીં એક ચિત્ર છે જે મેં નાના રોમનનું લીધું છે
 • 7:08 - 7:11
  કે મેં 12 મેગાપિક્સલનો કેમેરો લીધો.
 • 7:11 - 7:14
  હવે, તે જ ચિત્ર અહીં છે
  ઘણા ઓછા પિક્સેલ્સ સાથે.
 • 7:14 - 7:17
  દેખીતી રીતે, ન તો
  આ ચિત્રો એક વાસ્તવિક બિલાડી છે.
 • 7:17 - 7:21
  પરંતુ એક તમને ઘણી સારી સમજ આપે છે
  બિલાડી બીજા કરતાં શું છે.
 • 7:21 - 7:25
  ભાષા એ ફક્ત સાધન નથી.
 • 7:27 - 7:29
  તે આપણો વારસો છે,
 • 7:29 - 7:30
  તે અભિવ્યક્ત કરવાની અમારી રીત છે
  તે માનવ હોવાનો અર્થ શું છે.
 • 7:30 - 7:32
  અને અલબત્ત, "આપણા" વારસો દ્વારા,
  મારો અર્થ સર્વ માણસો છે.
 • 7:32 - 7:37
  અને એક પણ ભાષા ગુમાવી
  કે ચિત્ર ખૂબ ઓછી સ્પષ્ટ બનાવે છે.
 • 7:37 - 7:42
  તેથી છેલ્લા 10 વર્ષથી નોકરી તરીકે
 • 7:42 - 7:46
  અને મનોરંજન તરીકે પણ, ફક્ત મનોરંજન માટે,
 • 7:46 - 7:49
  હું ભાષાઓ બનાવું છું.
 • 7:49 - 7:51
  આને "કોનલાંગ્સ" કહેવામાં આવે છે.
 • 7:51 - 7:53
  ટૂંકી "નિર્માણ ભાષાઓ."
 • 7:53 - 7:55
  હવે, આ તથ્યોને પાછળથી પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છીએ
 • 7:55 - 7:57
  કે આપણે આપણા ગ્રહ પર ભાષાઓ ગુમાવીએ છીએ
 • 7:57 - 7:59
  અને તે કે હું નવી-નવી ભાષાઓ બનાવું છું
 • 7:59 - 8:01
  તમને લાગે છે કે ત્યાં છે
  કેટલાક અયોગ્ય જોડાણ
 • 8:01 - 8:04
  આ બે વચ્ચે.
 • 8:04 - 8:05
  હકીકતમાં, ઘણા લોકોએ એક લીટી દોરી છે
  તે બિંદુઓ વચ્ચે.
 • 8:05 - 8:08
  આ એક વ્યક્તિ છે જે મળ્યો છે
  બધા આકાર બહાર વલણ
 • 8:08 - 8:10
  કે ત્યાં એક અભાવ હતો
  જેમ્સ કેમેરોનના "અવતાર" માં.
 • 8:10 - 8:13
  તે કહે છે,
 • 8:13 - 8:14
  "પરંતુ ત્રણ વર્ષમાં
  તે જેમ્સ કેમેરોન લીધો
 • 8:14 - 8:17
  સ્ક્રીન પર અવતાર મેળવવા માટે,
  એક ભાષા મરી ગઈ. "
 • 8:17 - 8:19
  સંભવત that તેના કરતા ઘણું વધારે
 • 8:19 - 8:21
  "નાવિ, અરે, છિદ્ર ભરાશે નહીં
  તે જ્યાં હતો ... "
 • 8:21 - 8:24
  સાચે જ ગહન અને ગૌરવપૂર્ણ નિવેદન -
 • 8:24 - 8:27
  જો તમે તેના વિશે બિલકુલ વિચારશો નહીં.
 • 8:27 - 8:29
  (હાસ્ય)
 • 8:29 - 8:31
  પરંતુ જ્યારે હું અહીં કેલ ખાતે હતો,
 • 8:31 - 8:33
  મેં બે મેજર પૂર્ણ કરી.
 • 8:33 - 8:34
  તેમાંથી એક ભાષાશાસ્ત્ર હતું,
  પરંતુ બીજો એક અંગ્રેજી હતો.
 • 8:34 - 8:37
  અને અલબત્ત, અંગ્રેજી મુખ્ય,
  અંગ્રેજીનો અભ્યાસ,
 • 8:37 - 8:39
  ખરેખર અભ્યાસ નથી
  અંગ્રેજી ભાષાનું, આપણે જાણીએ છીએ તેમ
 • 8:39 - 8:42
  તે સાહિત્યનો અભ્યાસ છે.
 • 8:42 - 8:44
  સાહિત્ય એ માત્ર એક અદભૂત વસ્તુ છે,
 • 8:44 - 8:46
  કારણ કે મૂળભૂત રીતે, સાહિત્ય,
  વધુ વ્યાપક, એક પ્રકારની કલા જેવી છે;
 • 8:46 - 8:49
  તે કળાના કામમાં આવે છે.
 • 8:50 - 8:51
  અને આપણે સાહિત્ય સાથે શું કરીએ છીએ,
 • 8:51 - 8:53
  લેખકો નવા બનાવે છે,
  સમગ્ર જીવો અને ઇતિહાસ.
 • 8:53 - 8:58
  અને તે જોવાનું અમારા માટે રસપ્રદ છે
 • 8:58 - 9:01
  કેવી depthંડાઈ અને લાગણી
  અને માત્ર અનન્ય ભાવના
 • 9:01 - 9:06
  લેખકો રોકાણ કરી શકે છે
  આ કાલ્પનિક જીવોમાં.
 • 9:06 - 9:09
  આટલું બધું, તેનો અર્થ, -
  આ એક નજર.
 • 9:09 - 9:11
  પુસ્તકોની આખી શ્રેણી છે
 • 9:11 - 9:14
  લખ્યું છે
  કાલ્પનિક પાત્રો વિશે.
 • 9:14 - 9:16
  જેમ, આખું પુસ્તક ફક્ત એક જ છે
  કાલ્પનિક, બનાવટી માનવી.
 • 9:16 - 9:20
  ત્યાં એક સંપૂર્ણ પુસ્તક છે
  જ્યોર્જ એફ. બેબિટ પર
 • 9:20 - 9:22
  સિંકલેર લુઇસના "બેબિટ," માંથી
 • 9:22 - 9:24
  અને હું તમને ખાતરી આપું છું,
  તે પુસ્તક "બેબીટ" કરતા લાંબું છે
 • 9:24 - 9:27
  જે ટૂંકી પુસ્તક છે.
 • 9:27 - 9:28
  કોઈને પણ તે યાદ છે?
 • 9:28 - 9:30
  તે ખરેખર સારું છે, મને લાગે છે
  તે "મેઇન સ્ટ્રીટ" કરતા વધુ સારું છે.
 • 9:30 - 9:33
  તે મારો હોટ ટેક છે.
 • 9:33 - 9:34
  તેથી આપણે ક્યારેય આ હકીકત પર સવાલ કર્યા નથી
  તે સાહિત્ય રસપ્રદ છે.
 • 9:34 - 9:38
  પરંતુ હકીકત હોવા છતાં,
 • 9:38 - 9:40
  ભાષાશાસ્ત્રીઓને પણ ખરેખર રસ નથી
  કઈ રચનાત્મક ભાષાઓ અમને કહી શકે છે
 • 9:40 - 9:44
  માનવ ભાવના ની ઉંડાઈ વિશે
  એક કલાત્મક પ્રયાસ તરીકે.
 • 9:44 - 9:48
  હું તમને અહીં એક સરસ નાનું ઉદાહરણ આપીશ
 • 9:49 - 9:51
  મારા વિશે એક લેખ લખાયો હતો
 • 9:51 - 9:54
  કેલિફોર્નિયાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ
  થોડા સમય પહેલાં સામયિક.
 • 9:54 - 9:57
  અને જ્યારે તેઓએ આ લેખ લખ્યો,
 • 9:57 - 9:59
  તેઓ કોઈકને મેળવવા માંગતા હતા
  વિરોધી બાજુથી,
 • 9:59 - 10:01
  જે, પરાકાષ્ઠામાં,
  કરવું તે એક વિચિત્ર વસ્તુ જેવી લાગે છે.
 • 10:01 - 10:04
  જે, પરાકાષ્ઠામાં,
  કરવું તે એક વિચિત્ર વસ્તુ જેવી લાગે છે.
 • 10:04 - 10:05
  તમે ફક્ત એક વ્યક્તિ વિશે જ વાત કરી રહ્યા છો,
 • 10:05 - 10:08
  અને તમે કોઈકને મેળવવા માંગો છો
  તે વ્યક્તિની વિરોધી બાજુથી.
 • 10:08 - 10:10
  (હાસ્ય)
 • 10:10 - 10:12
  આવશ્યકપણે, આ ન્યાયી છે
  એક પફ ટુકડો, પરંતુ જે પણ
 • 10:12 - 10:15
  તેથી, તેઓ મેળવવાનું થયું
 • 10:15 - 10:17
  સૌથી તેજસ્વી એક
  આપણા સમયના ભાષાશાસ્ત્રીઓ,
 • 10:17 - 10:20
  જ્યોર્જ લાકોફ, જે ભાષાશાસ્ત્રી છે
  અહીં બર્કલે ખાતે.
 • 10:20 - 10:24
  અને તેનું કાર્ય મૂળભૂત રીતે કાયમ માટે બદલાઈ ગયું છે
  ભાષાશાસ્ત્રના ક્ષેત્રો
 • 10:24 - 10:25
  અને ચિતનકારી વિજ્ઞાન
 • 10:25 - 10:29
  અને જ્યારે મારા કામ વિશે પૂછવામાં આવ્યું
  અને સામાન્ય રીતે ભાષા નિર્માણ વિશે,
 • 10:29 - 10:32
  તેણે કહ્યું, "પરંતુ ઘણી વસ્તુઓ છે
  ભાષા અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.
 • 10:32 - 10:35
  તમારે સમય પસાર કરવો જોઈએ
  કંઈક વાસ્તવિક પર. "
 • 10:35 - 10:36
  હા.
 • 10:36 - 10:39
  "કંઈક વાસ્તવિક."
  શું આ તમને કંઈપણ યાદ કરાવે છે?
 • 10:39 - 10:43
  ખૂબ ફ્રેમવર્ક વાપરવા માટે
  કે તેણે જાતે જ શોધ કરી,
 • 10:43 - 10:45
  મને પાછા સંદર્ભ લો
  આ કાલ્પનિક રૂપક માટે:
 • 10:45 - 10:47
  ભાષા એ એક સાધન છે.
 • 10:47 - 10:50
  અને તે મજૂરી કરતો દેખાય છે
  આ વૈચારિક રૂપક હેઠળ;
 • 10:50 - 10:54
  તે છે, ભાષા ઉપયોગી છે
  જ્યારે તેનો ઉપયોગ વાતચીત માટે થઈ શકે છે.
 • 10:54 - 10:58
  ભાષા નકામું છે
  જ્યારે તેનો સંપર્ક સંચાર માટે થઈ શકતો નથી.
 • 10:58 - 11:00
  તે તમને આશ્ચર્ય પામશે:
  આપણે મૃત ભાષાઓ સાથે શું કરીએ?
 • 11:00 - 11:02
  પરંતુ કોઈપણ રીતે.
 • 11:02 - 11:03
  તેથી, આ વિચારને કારણે,
 • 11:03 - 11:07
  એવું લાગે છે ખૂબ
  વાહિયાતપણું
 • 11:07 - 11:10
  એક duolingo કોર્સ છે
  હાઇ વેલેરીયન ભાષા પર
 • 11:10 - 11:13
  જે મેં એચ.બી.ઓ. માટે બનાવ્યું છે
  "ગેમ ઓફ થ્રોન્સ."
 • 11:13 - 11:17
  તમને આશ્ચર્ય થશે કે બરાબર,
  શું 740,000 લોકો શીખી રહ્યાં છે?
 • 11:17 - 11:20
  (હાસ્ય)
 • 11:20 - 11:22
  સારું, ચાલો તેના પર એક નજર નાખો.
 • 11:22 - 11:23
  તેઓ શું શીખી રહ્યાં છે?
 • 11:23 - 11:26
  તેઓ કદાચ શું શીખી શકે?
 • 11:26 - 11:29
  સારું, ધ્યાનમાં રાખીને
  આ માટે બીજી ભાષા -
 • 11:29 - 11:31
  તે અંગ્રેજી બોલતા લોકો માટે છે -
 • 11:31 - 11:33
  અંગ્રેજી વક્તાઓ ઘણું બધુ શીખી રહ્યાં છે.
 • 11:33 - 11:37
  અહીં એક વાક્ય છે જે તેઓ સંભવત. કરશે
  વાતચીત માટે ક્યારેય ઉપયોગ કરશો નહીં
 • 11:37 - 11:38
  તેમના સમગ્ર જીવનમાં:
 • 11:38 - 11:39
  "વાલા āબ્રે urnes."
 • 11:39 - 11:41
  "પુરુષ સ્ત્રીને જુએ છે."
 • 11:41 - 11:43
  થોડી મધ્યમ રેખા ગ્લોસ છે,
 • 11:43 - 11:45
  તેથી તે શબ્દ માટેનો શબ્દ છે,
  તે તે કહે છે.
 • 11:45 - 11:48
  ખાસ કરીને જો તેઓ અંગ્રેજી બોલતા હોય.
 • 11:48 - 11:50
  ખાસ કરીને જો તેઓ અંગ્રેજી બોલતા હોય.
 • 11:50 - 11:53
  તેઓ શીખી રહ્યાં છે કે ક્રિયાપદ આવી શકે છે
  એક વાક્યની ખૂબ જ અંતમાં.
 • 11:53 - 11:56
  ખરેખર અંગ્રેજીમાં એવું કરતું નથી
  જ્યારે તમારી પાસે બે દલીલો હોય.
 • 11:56 - 11:58
  તેઓ તે શીખી રહ્યાં છે
 • 11:58 - 12:01
  ભાષા સમકક્ષ હોતી નથી
  શબ્દ "ધ" માટે - તે સંપૂર્ણપણે ગેરહાજર છે.
 • 12:02 - 12:03
  તે કંઈક ભાષા કરી શકે છે.
 • 12:03 - 12:07
  તેઓ શીખી રહ્યાં છે કે લાંબી સ્વર
  ખરેખર સમયગાળો લાંબો સમય હોઈ શકે છે,
 • 12:07 - 12:09
  ગુણવત્તાના જુદા જુદા વિરુદ્ધ,
 • 12:09 - 12:12
  જે આપણી લાંબી સ્વર કરે છે;
  તેઓ ખરેખર સમાન લંબાઈ છે.
 • 12:12 - 12:16
  તેઓ તે શીખી રહ્યાં છે
  આ નાના પ્રભાવો છે.
 • 12:16 - 12:17
  હમ્મ? હમ્મ?
 • 12:17 - 12:20
  ત્યાં "કેસ" તરીકે ઓળખાતા મતભેદ છે
  નામ ના અંતમાં -
 • 12:20 - 12:21
  (હાસ્ય)
 • 12:21 - 12:25
  તે તમને કહે છે કે કોણ કરે છે
  જેની એક વાક્યમાં.
 • 12:25 - 12:28
  ભલે તમે ઓર્ડર છોડી દો
  શબ્દો સમાન
 • 12:28 - 12:29
  અને અંત સ્વિચ કરો,
 • 12:29 - 12:32
  કોણ શું કરે છે તે બદલાય છે.
 • 12:32 - 12:38
  તેઓ જે શીખી રહ્યાં છે તે તે ભાષાઓ છે
  વસ્તુઓ કરો, તે જ વસ્તુઓ, અલગ રીતે.
 • 12:39 - 12:41
  અને તે ભાષાઓ શીખવી આનંદદાયક હોઈ શકે છે.
 • 12:42 - 12:46
  તેઓ જે શીખી રહ્યાં છે તે આદર છે
  ભાષા માટે: મૂડી "L" ભાષા.
 • 12:46 - 12:50
  અને 88 ટકા તે હકીકત આપવામાં આવી છે
  અમેરિકનો ફક્ત ઘરે અંગ્રેજી બોલે છે,
 • 12:50 - 12:53
  મને નથી લાગતું કે તે છે
  જરૂરી એક ખરાબ વસ્તુ.
 • 12:53 - 12:56
  તમે જાણો છો કે આપણા ગ્રહ પર ભાષાઓ કેમ મરે છે?
 • 12:57 - 13:02
  તે એટલા માટે નથી કે સરકાર લાદશે
  નાના જૂથ પર એક ભાષા,
 • 13:02 - 13:05
  અથવા કારણ કે સંપૂર્ણ જૂથ
  સ્પીકર્સ નાશ કરવામાં આવે છે.
 • 13:05 - 13:08
  તે ચોક્કસપણે ભૂતકાળમાં બન્યું છે,
  અને તે હવે થઈ રહ્યું છે,
 • 13:08 - 13:10
  પરંતુ તે મુખ્ય કારણ નથી.
 • 13:10 - 13:13
  મુખ્ય કારણ તે છે
  બાળક કુટુંબમાં જન્મે છે
 • 13:13 - 13:17
  કે એક ભાષા બોલે છે કે
  તેમના સમુદાયમાં વ્યાપકપણે બોલાતું નથી,
 • 13:17 - 13:19
  અને તે બાળક તેને શીખતું નથી.
 • 13:19 - 13:20
  કેમ?
 • 13:20 - 13:24
  કારણ કે તે ભાષાનું મૂલ્ય નથી
  તેમના સમુદાયમાં.
 • 13:24 - 13:26
  કારણ કે ભાષા ઉપયોગી નથી.
 • 13:26 - 13:31
  કારણ કે બાળક જઈને નોકરી મેળવી શકતો નથી
  જો તેઓ તે ભાષા બોલે છે.
 • 13:31 - 13:35
  કારણ કે જો ભાષા ફક્ત એક સાધન છે,
 • 13:35 - 13:38
  પછી તેમની મૂળ ભાષા શીખવા
 • 13:38 - 13:40
  લગભગ ઉપયોગી છે
  હાઇ વેલેરીયન શીખવા તરીકે,
 • 13:40 - 13:41
  તો શા માટે ચિંતા કરો છો?
 • 13:43 - 13:45
  હવે ...
 • 13:47 - 13:51
  કદાચ ભાષા અભ્યાસ દોરી જશે
  ઘણી વધુ ભાષાકીય પ્રવાહ માટે.
 • 13:51 - 13:53
  પરંતુ તે એટલી મોટી વાત નથી.
 • 13:54 - 13:57
  કદાચ વધુ લોકો હોય તો
  વધુ ભાષાઓનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે,
 • 13:57 - 14:00
  તે વધુ ભાષાકીય સહનશીલતા તરફ દોરી જશે
 • 14:00 - 14:02
  અને ઓછા ભાષાકીય સામ્રાજ્યવાદ.
 • 14:02 - 14:05
  કદાચ જો આપણે ખરેખર આદર કરીએ
  તે શું છે તેની ભાષા -
 • 14:05 - 14:10
  શાબ્દિક, સૌથી મોટી શોધ
  માનવજાતના ઇતિહાસમાં -
 • 14:10 - 14:11
  પછી ભવિષ્યમાં,
 • 14:11 - 14:15
  આપણે જોખમમાં મૂકેલી ભાષાઓ ઉજવી શકીએ છીએ
  જીવંત ભાષાઓ તરીકે,
 • 14:15 - 14:17
  તરીકે સંગ્રહાલય ટુકડાઓ વિરોધ.
 • 14:17 - 14:19
  (ઉચ્ચ વેલેરીયન) કિરીમોઝ.
  આભાર.
 • 14:19 - 14:20
  (તાળીઓ)
Title:
ભાષા કેમ માનવતાની સૌથી મોટી શોધ છે.
Speaker:
ડેવિડ પીટરસન
Description:

ભાષાના નિર્માતા ડેવિડ પીટરસન કહે છે કે સંસ્કૃતિ ભાષાના અસ્તિત્વ પર આધારીત છે. પ્રિય અને આનંદી સમાન ભાગોની વાતોમાં, તે બતાવે છે કે નવા લેંગનો અભ્યાસ કેવી રીતે કરવો, સાચવવું અને શોધવું.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:33

Gujarati subtitles

Revisions