Return to Video

Mooji - Nepotřebujte být milévána

 • 0:11 - 0:15
  [T:] Mám dvě otázky. [M:] Hmm?
 • 0:15 - 0:18
  První je o smutku.
 • 0:18 - 0:19
  [M:] O...?
 • 0:19 - 0:20
  [T:] Smutku.
 • 0:20 - 0:31
  [M:] Je to ta důležitější? Z těch dvou otázek? Z těch dvou - dej mi nejdřív tu lepší.
 • 0:31 - 0:40
  Protože, když mi dáš nejdřív tu méně důležitou, tvoje mysl bude čekat na tu druhou.
 • 0:44 - 0:48
  [T:] Dobře, tu druhou.
 • 0:53 - 0:57
  Ta druhá je o vztahu.
 • 1:04 - 1:08
  [M:] Myslím, že tahle je ta důležitá.
 • 1:10 - 1:11
  [T:] Ano...
 • 1:13 - 1:17
  [M:] Vztah a potom smutek.
 • 1:22 - 1:24
  Jen žertuji...
 • 1:27 - 1:37
  [T:] Je to o tom, že když cítím ve vztahu k někomu pocit blízkosti, intimity
 • 1:39 - 1:53
  a přijde odloučení nebo mě ten dotyčný odstrčí, úplně zpanikařím.
 • 1:53 - 1:54
  [M:] Ano, ano.
 • 1:54 - 2:04
  [T:] A, je to pocit, který je jako samovolná reakce, přijde sám od sebe.
 • 2:04 - 2:06
  [M:] Ano, automatická reakce.
 • 2:06 - 2:08
  [T:] Automaticky, ano.
 • 2:08 - 2:10
  [M:] Proč tě odstrkují?
 • 2:20 - 2:22
  [T:] Protože...
 • 2:25 - 2:28
  chci je chytit. [M:] Ano.
 • 2:32 - 2:39
  Chceš něco držet. Pro toho druhého je to moc.
 • 2:39 - 2:44
  Je to pěkné jen na chvíli.
 • 2:46 - 2:53
  Je to pěkné jen na chvíli. Někomu, kdo se cítí nejistý, by se to možná mohlo líbit.
 • 2:53 - 2:57
  "Potřebuješ mě, ach!" Ale za chvíli je to moc.
 • 2:57 - 3:00
  Nemůžeš se snažit nikoho chytit.
 • 3:03 - 3:05
  Nejsi pavouk.
 • 3:08 - 3:12
  Je to reakce, která se uvnitř objeví, protože něco cítí,
 • 3:12 - 3:18
  že možná sama nejsi hodna zájmu jen tak, bez jakékoli techniky, vidíš?
 • 3:18 - 3:25
  A tak cítíš, že už tohle není moc dobrý základ, musíš si toho být vědomá.
 • 3:25 - 3:29
  Ne, že by jsi se mohla stát automaticky silnou,
 • 3:29 - 3:35
  ale vztahy přináší také příležitost objevit, co je pravda,
 • 3:35 - 3:42
  a zjistit, co v nás lehce podléhá kompromisům.
 • 3:48 - 3:55
  [T:] Ano, já to vidím. Ale stále to tam je.
 • 4:00 - 4:10
  [M:] Pak je dobře, že jsi přišla na satsang, protože se na tuto tendenci můžeš blíž podívat.
 • 4:10 - 4:16
  Tendence "přilepit se" nebo možná strach z odmítnutí nebo něco takového.
 • 4:16 - 4:23
  Vztahy nefungují na přílišné snaze. Snažíte se tak moc - ale tak to nefunguje.
 • 4:24 - 4:35
  Nebude to fungovat. Musí tam být svoboda. Musí tam být vnitřní síla. Jasnost, moudrost, všechny tyto věci.
 • 4:37 - 4:43
  Nefunguje to na tom, jak moc dáváte - dávám tak moc! Není to platba.
 • 4:43 - 4:49
  A jak moc se snažíte. Snažíte se a řešíte... Nefunguje to, lidi to odrazuje.
 • 4:49 - 4:54
  Protože, tohle je moc krásné na přílišné snažení.
 • 4:54 - 5:00
  Něco musí přijít a být tam, jako svoboda. A když jste si tohoto vědomi
 • 5:00 - 5:05
  a intuitivně víte, kdy dovolit prostor a...
 • 5:07 - 5:10
  všechno tohle přijde...
 • 5:10 - 5:14
  Ale věřím, že musíš také využít tento vhled,
 • 5:14 - 5:22
  Teď jsi přišla a vidíš, že je tu něco, co má pocit - musím tuhle věc držet.
 • 5:22 - 5:28
  Je to stejné i se svobodou. Někdy máš pocit - ach - jakmile objevíš svůj pravdivý stav,
 • 5:28 - 5:34
  svou pravdu, cítíš nekonečnost bytí a něco řekne - jak to můžu udržet?
 • 5:34 - 5:40
  A tenhle hlas je stejný jako ten ve vztahu - jak to můžu udržet?
 • 5:42 - 5:49
  Jak to chceš držet? Vztah není nic, co můžeš držet.
 • 5:49 - 5:54
  Je tu k radosti, těšení se z tvé svěžesti.
 • 5:54 - 6:01
  A když jsi vnitřně silná, zjistíš, že se vše stane čistším, všechno chce s tebou být,
 • 6:01 - 6:08
  když jsi prosta úmyslů. Příliš mnoho záměru vytváří napětí.
 • 6:13 - 6:21
  Když jsi bez této potřeby, i jakékoli jiné potřeby - a toto není arogance - jen ve svém přirozeném stavu bytí,
 • 6:22 - 6:31
  nepotřebuješ být potvrzována. Necítíš dokonce ani, že potřebuješ být milována.
 • 6:40 - 6:47
  Dokážeš si představit takovou věc? Být v místě, kde ani nepotřebuješ být milována.
 • 6:49 - 7:03
  Je to velmi klidné místo. Na tomto místě se tvá láska stane velmi otevřenou, velmi širokou, velmi nádhernou, velmi silnou.
 • 7:03 - 7:06
  Ale pro teď tě nežádám, abys tuhle věc přeskočila.
 • 7:06 - 7:13
  Říkám - podívej se, co je to, co cítí - aah, cokoli je příjemné, musím uchopit.
 • 7:14 - 7:20
  Jen se na to podívat - kdo nebo co tohle dělá,
 • 7:20 - 7:22
  kdo potřebuje tuhle věc.
 • 7:22 - 7:26
  A zůstaň s touto otázkou velmi tichá.
 • 7:26 - 7:34
  Jen buď velmi tichá a byl bych rád, abys dělala tohle cvičení a zítra mi řekla, co se stalo.
 • 7:34 - 7:43
  Je se dívej a pociťuj to. Vytvoř si ten scénář ve své mysli a sleduj, co vyjde na povrch a cítí - aaach -
 • 7:43 - 7:47
  že budeš opuštěna nebo zůstaneš sama - něco se takhle chová.
 • 7:47 - 7:54
  A podívej se, čeho se bojíš. Doveď to do extrému.
 • 7:54 - 8:01
  Zajdi do extrému a podívej se na to, co by se mohlo stát v tom nejhorším případě.
 • 8:01 - 8:07
  Jak bys ses cítila. A podívej se, kdo tím trpí, kdo tím skutečně trpí.
 • 8:07 - 8:12
  Ale nezapomeň, že to zároveň pozoruješ.
 • 8:14 - 8:23
  Takže tyhle tři věci - první - představ si, co nejhoršího se může stát, když tě pohltí strach.
 • 8:23 - 8:28
  Že budeš odmítnutá, nemůžeš udržet to, co chceš držet.
 • 8:28 - 8:34
  A cítíš bolest. Už teď ti vidím na očích, že něco chce odejít.
 • 8:34 - 8:39
  Potom sleduj, co se stane. Teď jsi opuštěná, oni tě nechtějí.
 • 8:39 - 8:47
  A pociťuj, co vyvstává, ale buď také velmi přítomná v místě, odkud to pozoruješ.
 • 8:47 - 8:52
  A buď tu zároveň s tím pocitem. Sleduj, co se děje, čeho se bojíš.
 • 8:52 - 8:56
  Tohle je velmi inteligentní práce - podívat se na to.
 • 8:56 - 9:03
  A pak nějak cítíte možná ty nejhorší pocity, které si dovedete představit.
 • 9:04 - 9:08
  A pak pozoruj, kdo tím ve skutečnosti trpí.
 • 9:08 - 9:12
  Jestli můžeš najít toho, kdo tím trpí.
 • 9:14 - 9:17
  Nespadni do toho příběhu, jen se dívej.
 • 9:17 - 9:20
  Buď velmi bdělá, že to pozoruješ.
 • 9:20 - 9:25
  Ale zároveň tomu nech, ať se to plně projeví, a dívej se.
 • 9:25 - 9:30
  Můžeš tohle udělat s jakýmkoli pocitem, s jakoukoli myšlenkou.
 • 9:30 - 9:34
  Pak začneš poznávat, co se projevuje tvým jménem.
 • 9:34 - 9:42
  A zjistíš, zda jsi to opravdu ty nebo jen nějaký obraz, který je projekcí tvé mysli.
 • 9:42 - 9:51
  Vznikne tak víc prostoru, který je velmi důležitý znovu nabýt.
 • 9:52 - 9:56
  Neboj se tohoto zážitku, dokonce ho i pozvi.
 • 9:56 - 10:06
  Příště ho vyzvi - ukaž mi tu nejlepší ránu, běž do extrému, ale já se na tebe budu jen dívat.
 • 10:07 - 10:12
  Dívej se, nezasahuj, nehodnoť, neinterpretuj. Zkus, jestli to dokážeš.
 • 10:12 - 10:21
  Je to schopnost, kterou rozvineš rychle, protože ovoce takového pozorování je tak sladké.
 • 10:21 - 10:24
  Bude sladší než jakýkoli vztah.
 • 10:25 - 10:29
  Objevit svou svobodu - áách, jsem od této věci osvobozená.
 • 10:29 - 10:39
  Nebylo to tak, že bych potřebovala tuhle věc, důležitější je vidět, že jsem osvobozena od potřeby být taková.
 • 10:39 - 10:48
  A zázračně - když je v tobě tento prostor vyčištěn - jakou krásnou přitažlivost to také přinese!
 • 10:49 - 10:51
  Lidé pak za tebou chtějí přijít.
 • 10:51 - 11:01
  Protože, když už máš v mysli nějaký záměr, když někoho sleduješ s jistým záměrem,
 • 11:01 - 11:08
  a pak začneš používat své nejlepší zbraně, abys ho ulovila,
 • 11:08 - 11:14
  něco v nich to vycítí. Pokud jsou trošku intuitivní, vycítí - tahle je nebezpečná.
 • 11:16 - 11:22
  Praští mě po hlavě, zatáhne dovnitř a je po mně.
 • 11:24 - 11:35
  Ale upřímně, tohle je dobré dělat. Jakoukoli věc, která drží tvou mysl chycenou v nějakém scénáři.
 • 11:35 - 11:40
  Bojíš se toho, začneš se před tím chránit.
 • 11:40 - 11:44
  Chráníme naše strachy, připoutanosti, pocit zranitelnosti.
 • 11:44 - 11:49
  A to není vůbec dobrý způsob, jak jít životem; to vám ani nemusím říkat.
 • 11:49 - 11:58
  Protože to bere tolik energie. Takže tohle je způsob, jak překonat tyhle věci.
 • 11:58 - 12:05
  Takže, když chcete, pokud jsi opravdu pochopila, o co tě žádám, pak se na to podívej.
 • 12:05 - 12:10
  Nevím, jestli jsi schopna udělat to bez skutečné situace. Ale někteří do dokáží.
 • 12:10 - 12:20
  Dokáží skutečně vyvolat a vytvořit svůj nejhorší scénář utrpení.
 • 12:20 - 12:25
  A mohou být skutečně přítomní a pozorovat, co se děje uvnitř.
 • 12:25 - 12:29
  Jestli jsi schopná tohle udělat, bude to velmi dobré cvičení.
 • 12:29 - 12:32
  A prosím, přijď a dej mi nějakou zpětnou vazbu, co jsi našla.
 • 12:32 - 12:36
  [T:] Dobře, myslím, že můžu.
 • 12:36 - 12:37
  [M:] Ano.
 • 12:40 - 12:44
  ...a nezapomeň, že zároveň pozoruješ...
 • 12:54 - 12:59
  Video extrakt ze satsangu "Nebojujte se svou myslí." 13. ledna 2012, Tiruvannamalai, Indie.
Title:
Mooji - Nepotřebujte být milévána
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
13:03

Czech subtitles

Revisions Compare revisions