Return to Video

TROM Project Trailer

 • 0:02 - 0:04
  Όλα σχεδόν τα προβλήματα στον κόσμο
  έχουν προκύψει,
 • 0:04 - 0:07
  λόγω ενός και μόνο πράγματος.
  Μόνο ενός!
 • 0:08 - 0:10
  Έχει 7 γράμματα, είναι μερικών
  χιλιάδων ετών
 • 0:10 - 0:12
  και δεν είναι τα χρήματα.
 • 0:15 - 0:17
  Δημιουργεί τα παρακάτω προβλήματα:
 • 0:17 - 0:19
  φτώχεια, πείνα, έγκλημα,
  βία, πόλεμο,
 • 0:19 - 0:22
  φτωχή εκπαίδευση, ρύπανση,
  αλλαγή του κλίματος,
 • 0:22 - 0:25
  υπερπληθυσμό, τρομοκρατία,
  κοινωνικές τάξεις,
 • 0:25 - 0:30
  διαφθορά και δωροδοκία, λειψυδρία,
  περιβαλλοντική καταστροφή,
 • 0:30 - 0:32
  εκμετάλλευση των ζώων
  μαζί και των ανθρώπων,
 • 0:32 - 0:34
  σκλαβιά και καταπίεση,
 • 0:34 - 0:35
  απληστία, αποθησαύριση των πόρων,
 • 0:35 - 0:37
  αποψίλωση των δασών,
  μαζική παραγωγή σκουπιδιών,
 • 0:37 - 0:40
  στασιμότητα της επιστημονικής
  και τεχνολογικής ανάπτυξης,
 • 0:40 - 0:42
  έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης,
  μετανάστευση,
 • 0:42 - 0:45
  εδαφικές διαφορές, υπερβολικό άγχος
 • 0:45 - 0:46
  και πολλά ακόμα.
 • 0:48 - 0:49
  Αυτό το πράγμα είναι το εμπόριο
 • 0:49 - 0:52
  κι απ' το εμπόριο προκύπτει
  η χρήση χρημάτων, bitcoin,
 • 0:52 - 0:56
  η ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών
  και ούτω καθεξής.
 • 0:57 - 0:59
  Όσο υπάρχει η ανάγκη για εμπόριο,
 • 0:59 - 1:01
  τα περισσότερα προβλήματα
  θα συνεχίζουν να υπάρχουν.
 • 1:01 - 1:05
  Γι' αυτό και δεν μπορούμε να λύσουμε
  τα σημερινά μας προβλήματα
 • 1:05 - 1:07
  διότι πολλοί παραβλέπουν
  την επίπτωση του εμπορίου
 • 1:07 - 1:10
  ή δεν το αναγνωρίζουν καν ως πρόβλημα.
 • 1:11 - 1:12
  Αν σταματήσουμε τους ανθρώπους στην Ιαπωνία
 • 1:12 - 1:15
  απ' το να εξοντώνουν τις μπλε φάλαινες
  για κατανάλωση,
 • 1:15 - 1:18
  για παραδοσιακή ιατρική ή οτιδήποτε άλλο,
  τότε αυτό θα 'ναι υπέροχο.
 • 1:18 - 1:21
  Ωστόσο οι άνθρωποι στην Κούβα,
  την Ταϊλάνδη ή σε άλλα μέρη του κόσμου
 • 1:21 - 1:24
  θα κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα
  για το κέρδος,
 • 1:24 - 1:27
  εξαιτίας των πελατών τους στην Ιαπωνία
  ή άλλων πελατών.
 • 1:27 - 1:30
  Η προσπάθεια της καθολικής απαγόρευσης
  εξόντωσης της μπλε φάλαινας
 • 1:30 - 1:33
  είναι σπουδαίος και ευγενής σκοπός,
  ωστόσο ανέφικτος...
 • 1:33 - 1:36
  διότι η μαύρη αγορά θα συνεχίσει να
  υπάρχει πάντα, ακόμα και αν το καταφέρουμε.
 • 1:36 - 1:39
  Κι αυτό διότι δεν αντιμετωπίσαμε
  την αιτία του προβλήματος,
 • 1:40 - 1:42
  παρά μόνο τα συμπτώματα.
 • 1:42 - 1:45
  Η αιτία είναι αυτή που οδηγεί τους
  ανθρώπους να επιδιώξουν το κέρδος.
 • 1:45 - 1:47
  Τα συμπτώματα είναι οι πράξεις που κάνουν
 • 1:47 - 1:49
  όταν επιδιώκουν το κέρδος.
 • 1:49 - 1:51
  Σ' αυτή την περίπτωση, οι άνθρωποι
  θα συνεχίσουν να προσπαθούν
 • 1:51 - 1:55
  να εξοντώσουν μπλε φάλαινες επειδή υπάρχει
  το κίνητρο του κέρδους.
 • 1:56 - 1:58
  Γι' αυτό τον λόγο δεν μπορούμε
  να το σταματήσουμε όλο αυτό,
 • 1:58 - 2:02
  εκτός αν αφαιρέσουμε την αιτία,
  που είναι η επιδίωξη του κέρδους.
 • 2:03 - 2:04
  Σκεφτείτε λοιπόν αυτό:
 • 2:04 - 2:07
  Ας πούμε ότι σήμερα έχουμε
  1 τρισεκατομμύριο προβλήματα
 • 2:07 - 2:09
  και προσπαθούμε να λύσουμε
  500 από αυτά,
 • 2:09 - 2:11
  με τον ίδιο τρόπο
  που μόλις περιγράψαμε.
 • 2:11 - 2:14
  Θα μέναμε με τον ίδιο αριθμό προβλημάτων,
 • 2:14 - 2:16
  καθώς θα αντιμετωπίζονταν
  μόνο τα συμπτώματα
 • 2:16 - 2:19
  κι όχι η αιτία που δημιούργησε
  τα προβλήματα αυτά.
 • 2:19 - 2:23
  Αν λύναμε με τον ίδιο τρόπο άλλα
  2 χιλιάδες ή 2 εκατομμύρια προβλήματα,
 • 2:23 - 2:26
  θα εξακολουθούσαμε να έχουμε
  1 τρισεκατομμύριο προβλήματα.
 • 2:26 - 2:28
  Τα μαθηματικά δεν είναι λάθος,
  επειδή αποτελεί ψευδαίσθηση
 • 2:28 - 2:30
  ότι θα λύσουμε τα προβλήματα
  με αυτόν τον τρόπο,
 • 2:30 - 2:33
  μιας και η δύναμη του εμπορίου,
  η οποία κάνει τους ανθρώπους
 • 2:33 - 2:36
  να επιδιώκουν το κέρδος με οποιοδήποτε
  κόστος, θα υπάρχει ακόμα.
 • 2:36 - 2:40
  Και λόγω αυτού, οι άνθρωποι θα βρουν
  τρόπους ώστε να παρακάμψουν νόμους,
 • 2:40 - 2:43
  ανεξάρτητα από το πόσο δραστικοί
  και καλά εφαρμοσμένοι είναι.
 • 2:43 - 2:45
  Κι έτσι, προβλήματα θα προκύπτουν παντού,
 • 2:45 - 2:47
  ανεξαρτήτως του πόσο πολύ προσπαθούμε
  να τα σταματήσουμε
 • 2:47 - 2:50
  μ' αυτές τις παλιές και
  ξεπερασμένες προσεγγίσεις,
 • 2:50 - 2:53
  επειδή αδυνατούμε να κατανοήσουμε
  την αιτία των προβλημάτων.
 • 2:54 - 2:56
  Αυτό είναι παρόμοιο με
  το να προσπαθούμε
 • 2:56 - 2:58
  να βρούμε θεραπεία για τις ασθένειες
  του γήρατος,
 • 2:58 - 3:01
  όπως το Αλτσχάιμερ,
  οι καρδιαγγειακές παθήσεις,
 • 3:01 - 3:05
  ο καρκίνος, η αρθρίτιδα, η οστεοπόρωση
  και ούτω καθεξής.
 • 3:05 - 3:07
  Δεν μπορούμε να βρούμε θεραπεία
  για αυτές τις ασθένειες,
 • 3:07 - 3:11
  επειδή είναι αποτέλεσμα του γήρατος
  και όλοι μας γερνάμε.
 • 3:11 - 3:14
  Άρα η μόνη ελπίδα μας για την επίλυσή τους
  είναι πρώτα να αναγνωρίσουμε
 • 3:14 - 3:18
  ότι η γήρανση είναι το πρόβλημα και
  πως οι ασθένειες είναι τα συμπτώματά της.
 • 3:18 - 3:23
  Η γήρανση είναι ριζωμένη στην πολιτιστική
  μας συνείδηση ως κάτι φυσικό,
 • 3:23 - 3:26
  αλλά αυτή η ιδέα αμφισβητείται
  σήμερα ολοένα και περισσότερο,
 • 3:26 - 3:29
  με πολλούς γιατρούς να αναγνωρίζουν
  ότι η γήρανση είναι
 • 3:29 - 3:31
  η πηγή των περισσότερων προβλημάτων
  υγείας και συνεπώς,
 • 3:31 - 3:35
  προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, αντί να
  επικεντρώνονται στα συμπτώματά του.
 • 3:35 - 3:38
  Με τον ίδιο τρόπο, οι άνθρωποι
  δεν μπορούν να φανταστούν
 • 3:38 - 3:41
  πώς μπορούν να ζουν σε έναν κόσμο
  χωρίς εμπόριο, χρήμα,
 • 3:41 - 3:43
  ιδιοκτησία, θέσεις εργασίας
  και ούτω καθεξής.
 • 3:43 - 3:46
  Αυτή η ιδέα επίσης αμφισβητείται
  σήμερα από αρκετούς
 • 3:46 - 3:49
  και είμαστε από αυτούς που το κάνουν
  με μεγάλη λεπτομέρεια,
 • 3:49 - 3:51
  καθώς, όπως και στην περίπτωση
  της γήρανσης,
 • 3:51 - 3:53
  δεν βλέπουμε καμία άλλη εναλλακτική λύση
 • 3:53 - 3:55
  για την επίλυση των σημερινών προβλημάτων,
 • 3:55 - 3:57
  εκτός απ' το να απαλλαγούμε
  από την ανάγκη για εμπόριο,
 • 3:57 - 3:59
  όπως ακριβώς δεν υπάρχει
  εναλλακτική λύση και
 • 3:59 - 4:01
  για την επίλυση των ασθενειών
  του γήρατος,
 • 4:01 - 4:03
  εκτός εάν αντιμετωπίσουμε
  την ίδια τη γήρανση.
 • 4:03 - 4:06
  Γι' αυτό, περάσαμε χρόνια προσπαθώντας
  να περιγράψουμε λεπτομερώς
 • 4:06 - 4:08
  πώς μπορεί να λειτουργήσει
  ένας κόσμος χωρίς εμπόριο.
 • 4:08 - 4:12
  Μιλάμε για έναν κόσμο, στον οποίο
  το εμπόριο είναι παρωχημένο και περιττό.
 • 4:12 - 4:15
  Θα έπρεπε να έχουμε έναν κόσμο
  αφθονίας για όλους.
 • 4:15 - 4:18
  Έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι
  έχουν πρόσβαση, αντί για ιδιοκτησία,
 • 4:18 - 4:20
  όπου οι άνθρωποι εργάζονται,
  αλλά δεν έχουν δουλειές
 • 4:20 - 4:23
  ο καθένας παίρνει ό,τι χρειάζεται
  και επιθυμεί,
 • 4:23 - 4:24
  χωρίς καμία εμπορική συναλλαγή,
 • 4:25 - 4:28
  χωρίς να χρειάζεται να δώσει κάτι πίσω
  για να τα έχει όλα αυτά.
 • 4:28 - 4:32
  Αυτός ο κόσμος θα βασίζεται σε εθελοντές,
  σε έργα ανοικτού κώδικα,
 • 4:32 - 4:34
  σε έναν επιστημονικό τρόπο
  σκέψης και ούτω καθεξής,
 • 4:34 - 4:37
  τα οποία δε θα έχουν καμία
  τιμή να συνδέεται με αυτά,
 • 4:37 - 4:40
  αλλά αντ 'αυτού θα γίνουν κανονικότητες
  που δε θα χρειάζονται τιμή.
 • 4:40 - 4:44
  Περιγράφουμε το λόγο που είναι απαραίτητο
  να αλλάξουμε τις σημερινές υποδομές
 • 4:44 - 4:48
  σε μια άλλη αυτο-βιώσιμη, αυτοματοποιημένη,
  αυτόνομη και ανοιχτού κώδικα.
 • 4:48 - 4:51
  Η εκπαίδευση είναι μια ακόμα
  σημαντική πτυχή.
 • 4:51 - 4:53
  Οι αξίες των ανθρώπων θα χρειαστεί
  να αλλάξουν,
 • 4:53 - 4:56
  ώστε να επιτύχουμε έναν τέτοιο κόσμο
  για όλους μας.
 • 4:56 - 4:59
  Σε έναν τέτοιο κόσμο, όπως έχουμε
  δείξει, δε χρειαζόμαστε
 • 4:59 - 5:04
  πολιτική, χώρες, αστυνομία, νομίσματα,
  στρατούς και ούτω καθεξής.
 • 5:04 - 5:06
  Όμως θα χρειαστείτε κάποιο χρόνο
  για να κατανοήσετε αυτές τις ιδέες
 • 5:06 - 5:08
  και αυτό το είδος προσέγγισης.
 • 5:08 - 5:11
  Γι'αυτό τον λόγο δημιουργήσαμε ένα
  τεράστιο ντοκιμαντέρ 14 ωρών
 • 5:11 - 5:14
  το οποίο εξηγεί αυτή την κατεύθυνση,
  μαζί με ένα εκτενές e-book με τίτλο:
 • 5:14 - 5:16
  «Το νομισματικό παιχνίδι
  και πέρα από αυτό»,
 • 5:16 - 5:19
  όπου αναλύουμε πιο άμεσα
  και με περισσότερες λεπτομέρειες,
 • 5:19 - 5:22
  τα προβλήματα και τις λύσεις
  που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε.
 • 5:22 - 5:26
  Προτείνουμε το ντοκιμαντέρ και το e-book,
  καθώς έχουν μεγάλη σημασία αν θέλετε
 • 5:26 - 5:29
  να κατανοήσετε σωστά
  όλο το υλικό του TROM.
 • 5:29 - 5:32
  Χρησιμοποιήστε το tromsite.com
  ως ένα δωρεάν εργαλείο
 • 5:32 - 5:36
  για να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας,
  αλλά και άλλους, σ' αυτήν την κατεύθυνση.
 • 5:36 - 5:38
  Διαθέτουμε άφθονο υλικό για να επιλέξετε.
 • 5:38 - 5:41
  Βοηθήστε μας να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα.
 • 5:42 - 5:44
  Σας ευχαριστούμε πολύ.
Title:
TROM Project Trailer
Description:

TROM is a project that aims to showcase in detail the root causes of most of today’s problems and proposes realistic solutions to solve those problems. But it is also about challenging people’s values, explaining in simple language how the world works, and providing free and good quality educational materials/tools for everyone.

https://www.tromsite.com/

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:49
pantelis_pd17 edited Greek subtitles for TROM Project Trailer
pantelis_pd17 edited Greek subtitles for TROM Project Trailer

Greek subtitles

Revisions