Return to Video

The Last Reformation - The Beginning

 • 0:02 - 0:05
  UZMANĪBU:
  Filmas satura grafisko attēlu dēļ,
  lūdzam izvērtēt tās atbilstību skatītājam.
 • 0:12 - 0:19
  AKATIO FILMS
  piedāvā
 • 0:27 - 0:30
  Apustuļu darbi 19:5 "To dzirdējuši,
 • 0:30 - 0:34
  viņi tika kristīti Kunga Jēzus vārdā."
 • 0:35 - 0:37
  Miesa un grēks mirsti!
 • 0:43 - 0:46
  Mirsti ar Kristu
  Uzmosties ar Kristu
 • 0:47 - 0:51
  Nāc Svētais Gars
  nāc Svētais Gars
 • 0:51 - 0:53
  Mirsti ar Kristu
 • 0:57 - 1:00
  Ap. darbi 19:6 "Kad Pāvils uzlika
  tiem rokas
 • 1:00 - 1:02
  Svētais Gars nāca pār tiem :
 • 1:02 - 1:05
  tie runāja mēlēs un pravietoja"
 • 1:05 - 1:07
  Svētais Gars, vairāk!..
 • 1:13 - 1:16
  Nāc ar Savu Svēto Garu,
  piepildi mani.
 • 1:19 - 1:21
  Vārdi sāka plūst ārā no mutes
 • 1:23 - 1:24
  Paldies Kungs.
 • 1:27 - 1:29
  Ko es darīju?
  - Ko?
 • 1:29 - 1:30
  Ko es darīju?
 • 1:30 - 1:33
  Ko tu darīji? Tu lūdzi mēlēs.
 • 1:34 - 1:35
  Ap. darbi 3:6-7
  Bet Pēteris sacīja
 • 1:35 - 1:38
  "..nācarieša Jēzus Kristus
  Vārdā staigā"
 • 1:38 - 1:42
  tūdaļ viņa pēdas un krumšļi
  kļuva stingri
 • 1:51 - 1:52
  Vai sāp vēl?
  -Nē.
 • 1:53 - 1:54
  Nemaz?
  -Nē.
 • 1:56 - 1:58
  Jēzus vārdā,
  es Tev pateicos, Āmen.
 • 1:59 - 2:01
  Padarīts?
  Alleluja
 • 2:01 - 2:03
  ..vairāk nekā mēnesi,
  un viņa ir šokā
 • 2:04 - 2:06
  Tas ir Jēzus
 • 2:06 - 2:08
  Esmu redzējusi
  šīs lietas TV ekrānā,
 • 2:08 - 2:11
  bet es tām neticēju. Taču
  šodien es ticu,
 • 2:11 - 2:12
  jo tas notika ar mani.
 • 2:12 - 2:14
  Sāpes izejiet tagad!
 • 2:14 - 2:18
  Izdari šādi!
  Celies augšā!
 • 2:20 - 2:22
  Labi, vai ne?
  - labi
 • 2:22 - 2:24
  Paldies Tēvs, āmen.
  Vai tu jūti?
 • 2:25 - 2:26
  Vai jūti kādas izmaiņas?
 • 2:28 - 2:30
  Nopietni, vairs nesāp.
 • 2:30 - 2:32
  Wow..
 • 2:33 - 2:36
  Dievs es pateicos par dziedināšanu,
  sāpes aizejiet tagad!
 • 2:36 - 2:38
  Pārbaudi, kā jūtas galva?
 • 2:38 - 2:42
  Nē..
  Es nejūtu sāpes, brāl'
 • 2:42 - 2:45
  Sāpes ir pazudušas.
  Jā, sāpes ir pazudušas.
 • 2:46 - 2:50
  Mēs, kā draudze šodien atrodamies
  jaunas reformācijas priekšā.
 • 2:50 - 2:52
  Reformācija, kur mēs atgriežamies
 • 2:52 - 2:55
  tajā, ko lasām Apustuļu darbos.
 • 2:55 - 2:56
  Ja skaties uz mūsdienu draudzi,
 • 2:57 - 3:00
  tā ļoti atšķiras no tā, ko mēs
  lasām Apustuļu darbu grāmtā.
 • 3:00 - 3:03
  Jo mums ir 2000 gadu vēsture,
 • 3:04 - 3:07
  kur draudze ir mainīta
  atkal un atkal.
 • 3:08 - 3:12
  Varam redzēt, ka draudze
  Apustuļu darbos bija dzīva miesa.
 • 3:12 - 3:16
  Tā bija miesa no ticīgajiem,
  kurus vadīja Svētais Gars
 • 3:17 - 3:20
  Draudze bija kustība,
  mācekļu kustība.
 • 3:23 - 3:27
  Grieķijā kristietība kļuva par filosofiju
 • 3:33 - 3:36
  Itālijā kristietība kļuva par organizāciju
 • 3:42 - 3:45
  Eiropā kristietība kļuva par kultūru
 • 3:52 - 3:55
  Amerikā kristietība kļuva par biznesu
 • 3:58 - 4:03
  Ja tu paņem miesu un
  ar to veido biznesu
 • 4:03 - 4:05
  Vai tad tā nav prostitūcija?
 • 4:06 - 4:09
  Tieši to mēs šodien esam
  izdarījuši ar draudzi.
 • 4:09 - 4:14
  Mēs pārdodam Kristus draudzi,
  Kristus miesu.
 • 4:14 - 4:18
  Tāpēc mums ir nepieciešams
  redzēt reformāciju,
 • 4:18 - 4:20
  kur mēs dodamies daudz dziļāk,
 • 4:21 - 4:24
  kur mēs runājam par doktrīnu,
  un runājam par Svēto Garu,
 • 4:24 - 4:29
  un runājam arī par visu sistēmu,
  par baznīcas sistēmu.
 • 4:29 - 4:32
  Kāpēc mēs veidojam draudzi tādu,
  kādu mēs to veidojam.
 • 4:32 - 4:36
  Ir laiks atgriezties tajā,
  ko lasām Apustuļu darbu grāmatā.
 • 4:38 - 4:44
  Dievs mūs ved atpakaļ
  pie sākuma
 • 4:47 - 4:56
  "Pēdējā Reformācija"
  S Ā K U M S
 • 5:06 - 5:11
  AKATIO FILMS
  piedāvā
 • 5:14 - 5:18
  PĒDĒJĀ REFORMĀCIJA
 • 5:22 - 5:26
  Režisors - Lebo Akatio
 • 5:36 - 5:41
  Producents - Torbens Sondergārds
 • 6:31 - 6:35
  Kas Apustuļu darbus padara
  par unikālāko Bībeles grāmatu
 • 6:36 - 6:41
  ir tas, ka Apustuļu darbi
  ir vienīgā grāmata visā Bībelē,
 • 6:41 - 6:44
  un visos Rakstos,
  kas mums parāda
 • 6:44 - 6:47
  kā patiesībā iziet ārā un darīt
  citus par mācekļiem.
 • 6:48 - 6:52
  Lasot Evaņģēlijus,
  kas noved līdz Apustuļu darbiem
 • 6:52 - 6:55
  interesanti, ka
  lai arī šīs grāmatas,
 • 6:55 - 6:59
  kad tās tika rakstītas
  tika sarakstītas laikā,
 • 7:00 - 7:02
  iespējams, aptuveni
  30 gadus pēc krusta.
 • 7:02 - 7:06
  Bet atspoguļotais laika periods
  Evaņģēlijos ir pirms krusta.
 • 7:06 - 7:09
  Tāpēc mēs tajos neredzam
  pilnīgu kristieša dzīves modeli.
 • 7:09 - 7:13
  Jo Kristus tad vēl nav miris,
  nav vēl apglabāts
 • 7:13 - 7:15
  un nav augšāmcēlies,
  un sūtījis Savu Garu.
 • 7:16 - 7:18
  Tāpēc mēs Evaņģēlijos neredzam
 • 7:19 - 7:21
  kā viņi izgāja un
  darīja citus par mācekļiem.
 • 7:21 - 7:24
  arī Svētais Gars vēl nebija dots
 • 7:24 - 7:26
  Piedevām,
  mums vēl nebija spēks,
 • 7:27 - 7:29
  lai ietu ārā un būtu sekmīgi darot.
 • 7:30 - 7:32
  Domāju, ka tas ir
  iemesls bailēm, tiem,
 • 7:32 - 7:34
  kuri nepazīst Svēto Garu.
 • 7:34 - 7:36
  Tāpēc Jēzus viņiem teica,
  iet un gaidīt.
 • 7:36 - 7:40
  Viņš teica: kad Mans Gars nāks,
  jūs saņemsiet spēku
 • 7:41 - 7:43
  un tad jūs būsiet
  mani liecinieki.
 • 7:44 - 7:47
  Tas ir pa īstam!
  Tas tiešām ir pa īstam!
 • 7:50 - 7:52
  Āmen, tas ir pa īstam!
 • 7:59 - 8:01
  Alleluja!
  -Viņa tikko tika dziedināta.
 • 8:16 - 8:18
  Brīnišķais Jēzus.
  - Paldies Tev Jēzu.
 • 8:24 - 8:27
  Paskaties tik, viņa staigā.
 • 8:28 - 8:31
  Es zinu ka daudzās draudzēs
  uz sienas
 • 8:31 - 8:33
  ir uzraksts,
  kur teikts:
 • 8:33 - 8:37
  "Jēzus Kristus vakar un šodien
  tas pats un mūžīgi."
 • 8:37 - 8:41
  Mēs, kā ticīgie,
  ticam tam, ka
 • 8:42 - 8:44
  Jēzus ir tas pats
  vakar, šodien un mūžīgi.
 • 8:45 - 8:50
  Bet, ja Viņš ir tas pats,
  tad Svētais Gars arī ir tas pats.
 • 8:52 - 8:54
  Un, ja Svētais Gars ir tas pats,
 • 8:55 - 8:58
  tam, ko lasām Apustuļu darbos
  arī būtu jābūt tādam pašam.
 • 9:00 - 9:03
  Jēzus Kristus Vārdā viņa tiek
  dziedināta šajā brīdī!
 • 9:06 - 9:09
  Šis vīrs tikko dziedināja šo kundzi.
 • 9:10 - 9:12
  Viņš ir aizkustināts.
 • 9:13 - 9:18
  Tas ir padarīts.
  Tas ir paveikts un pabeigts.
 • 9:18 - 9:20
  Tas ir pabeigts.
 • 9:21 - 9:25
  Es staigāju šādi,
  jo nevarēju ātrāk paiet.
 • 9:26 - 9:27
  Un tagad, ko tu vari izdarīt?
 • 9:33 - 9:34
  Māsa, izdari šādi.
 • 9:34 - 9:37
  Es to nevarēju izdarīt,
  šādi es nevarēju.
 • 9:37 - 9:38
  Un šādi es nevarēju izdarīt
 • 9:38 - 9:41
  Es būtu kliegusi,
  ja es šādi darītu iepriekš.
 • 9:41 - 9:42
  Viss gods Viņa Vārdam.
 • 9:42 - 9:45
  Apustuļu darbos mēs redzam
  pašus pirmos kristiešus
 • 9:45 - 9:47
  pašus pirmos Kristus sekotājus.
 • 9:47 - 9:50
  Viņi dzīvoja šo māceklības dzīvesveidu
 • 9:50 - 9:52
  Viņi aizsniedza cilvēkus viņu
  mājās, uz ielām.
 • 9:53 - 9:54
  Visur, kur viņi gāja.
 • 9:54 - 9:58
  un Evaņģēlijs eksplodēja
  un izplatijās pa visu pasauli
 • 9:58 - 10:01
  tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku
 • 10:01 - 10:03
  nāca pie ticības
  uz Jēzu Kristu
 • 10:03 - 10:05
  tika kristīti
  un saņēma Svēto Garu
 • 10:06 - 10:08
  Bet kādā brīdī baznīcas vēsturē
  mēs redzam, ka
 • 10:08 - 10:13
  kristietība kļuva par organizāciju
  un kļuva par valsts reliģiju.
 • 10:13 - 10:18
  Šī struktūra, draudze kā organizācija
  mums sekoja arī caur reformācijām
 • 10:19 - 10:21
  kuras aizsāka Luters, Kalvins, Cvinglijs.
 • 10:21 - 10:25
  Viņi centās atgriezt mūs
  pie patiesā Evaņģēlija
 • 10:25 - 10:27
  atpakaļ Apustuļu darbos.
 • 10:27 - 10:28
  Taču viņiem neizdevās.
 • 10:28 - 10:32
  Mums joprojām bija ēka,
  mums aizvien bija speciāla priesterība
 • 10:32 - 10:35
  Cilvēki joprojām tikās
  īpašās ēkās
 • 10:35 - 10:39
  īpašās dienās, ar hierarhiju un cilvēkiem,
  kas cenšas
 • 10:39 - 10:43
  nest ziedojumus uz baznīcu, lai izpelnītos
  Dieva labvēlību
 • 10:43 - 10:47
  Luteram neizdevās atjaunot
  draudzi tajā veidolā
 • 10:47 - 10:49
  par ko mēs lasām Apustuļu darbos.
 • 10:49 - 10:50
  Bībele ir dzīvības grāmata.
 • 10:51 - 10:54
  Un tā nekļūst par dzīvības grāmatu
  to studējot
 • 10:54 - 10:57
  Tā kļūst par dzīvības grāmatu,
  to dzīvojot
 • 10:57 - 11:01
  Es pavēlu sāpēm iziet no rokas
  Jēzus vārdā.
 • 11:01 - 11:02
  Pamēģini izdarīt to vēlreiz.
 • 11:06 - 11:08
  Vairs nesāp.
 • 11:09 - 11:11
  Kas tas ir?
 • 11:11 - 11:13
  Jēzus vārdā, tagad, āmen.
 • 11:14 - 11:15
  Pārbaudi to.
 • 11:18 - 11:19
  Tās ir prom.
 • 11:19 - 11:20
  Āmen.
 • 11:21 - 11:23
  Izej tagad, Jēzus vārdā.
  Pamēģini vēlreiz.
 • 11:27 - 11:29
  Kauli, es pavēlu jums atjaunoties
  Jēzus vārdā.
 • 11:30 - 11:31
  Pārbaudiet
 • 11:35 - 11:40
  Tas ir līdzīgi kā reiki?
  - Nē, tas ir Jēzus!
 • 11:40 - 11:43
  Jēzus, ne reiki.
  - Nekādas enerģijas?
 • 11:43 - 11:45
  Dievs! Nē, tā nav enerģija.
 • 11:45 - 11:47
  Paldies tev Jēzu.
 • 11:53 - 11:55
  Kas tavuprāt notika?
 • 11:55 - 11:57
  Tas ir forši.
  - Tas ir forši?
 • 11:57 - 12:00
  Mēs piedzimstam, un esam šeit uz zemes
  ar mērķi.
 • 12:00 - 12:02
  Mērķis ir meklēt un atrast Dievu.
 • 12:02 - 12:04
  Problēma ir tā, ka
  mēs Viņu nemeklējam
 • 12:04 - 12:06
  un tāpēc mēs Viņu
  neatrodam.
 • 12:06 - 12:08
  Vai esat dzirdējušas par Jēzu?
 • 12:10 - 12:13
  Mēs dzīvojam 2015 gadā
  pēc Jēzus Kristus
 • 12:13 - 12:16
  Dievs ir īsts un Viņš mūs ir aicinājis,
  lai mēs būtu Viņa mācekļi
 • 12:16 - 12:19
  Jēzus mācekļi, kas ietu ārā
  un parādītu, ka Viņš ir īsts
 • 12:19 - 12:21
  1995.g. 5.aprīlī es atgriezos
 • 12:21 - 12:24
  es atzinu, ka esmu grēkojis un
  atdevu dzīvi Jēzum
 • 12:25 - 12:30
  un gaisma ienāca manā miesā. Es
  nokritu uz zemes un sastapu Dievu.
 • 12:30 - 12:34
  Kad tu piedzimsti no augšienes,
  Dieva Gars nāk un mājo tevī.
 • 12:34 - 12:36
  Un tu dari darbus, ko Jēzus darīja.
 • 12:36 - 12:39
  Bībele saka, ka mums ir jābūt
  Vārda darītājiem
 • 12:39 - 12:40
  ne tikai klausītājiem.
 • 12:41 - 12:46
  Ja tikai dzirdam Vārdu, bet to nepildām,
  tad maldinām sevi.
 • 12:46 - 12:48
  Mēs esam kā vīrs,
  kas skatās spogulī
 • 12:49 - 12:53
  bet tiklīdz novēršamies,
  mēs aizmirstam, ko redzējām.
 • 12:53 - 12:57
  Svētdienu pēc svētdienas,
  miljoniem kristiešu
 • 12:57 - 13:02
  sēž baznīcā un klausās Dieva Vārdu.
 • 13:02 - 13:06
  Bet tiklīdz viņi iziet ārā,
  viņi aizmirst to, ko ir dzirdējuši.
 • 13:08 - 13:12
  Visām sāpēm ir jāiziet tagad
  Jēzus Kristus vārdā.
 • 13:12 - 13:14
  No galvas līdz kājām.
 • 13:19 - 13:22
  Jūs tā nevarējāt iepriekš?
  - Nē.
 • 13:23 - 13:26
  Tā ir bijis kopš 2005. gada
 • 13:28 - 13:30
  Jēzus ir dzīvs!
 • 13:45 - 13:48
  Cik ilgi neesat staigājis?
  - Neesmu staigājis 10 gadus
 • 13:49 - 13:51
  Vai tas nav lieliski?
 • 13:52 - 13:55
  Es biju mazs, kad redzēju viņu staigājam
  Ko tu teici?
 • 13:55 - 13:57
  Biju vēl mazs, kad mēs kopā staigājām
 • 13:59 - 14:04
  Viņam drīz būs 13 gadi
  - Tātad viņam bija 3 gadi?
 • 14:26 - 14:30
  "Man ir muskuļu slimība"
  "Mēs par to lūgsim"
 • 14:31 - 14:34
  "Kur tieši tā ir?"
  "Visā ķermenī"
 • 14:34 - 14:39
  Kādi 4 vai 5 cilvēki sāka
  par mani lūgt.
 • 14:40 - 14:46
  Es sajutu krakšķēšanu mugurā.
  Pēc tam es varēju piecelties un staigāt.
 • 14:49 - 14:52
  Gaidīju, kad atnāks ārsts.
 • 14:52 - 14:54
  "Sveiki, kā jums klājas?"
 • 14:54 - 14:56
  Es teicu : "labi"
  "Ko es dzirdēju?"
 • 14:56 - 14:58
  Tad es piecēlos.
 • 14:58 - 15:01
  Viņš jautāja: "Kas notika?"
 • 15:01 - 15:04
  "Nejautājiet man, jautājiet Dievam."
 • 15:07 - 15:12
  Viņs teica: "Varu jūs apsveikt?
  Es ceru, ka tas tā arī turpināsies."
 • 15:13 - 15:16
  Tagad ir oktobris
 • 15:16 - 15:19
  Dziedināšana notika 8. jūnijā
 • 15:20 - 15:23
  Ir pagājuši laikam 4 mēneši..
  Jūnijs, jūlijs.
 • 15:23 - 15:27
  Jā, 4 mēneši.
  Un viss ir labi.
 • 15:32 - 15:34
  Kā mācītājs es pāris
  pēdējos gadus
 • 15:34 - 15:38
  kļuvu patiesi izsalcis.
  Es lasīju Apustuļu darbus
 • 15:38 - 15:41
  un kļuvu nikns, jo
  redzēju lietas notiekam
 • 15:41 - 15:44
  Apustuļu darbos, bet neredzēju
 • 15:44 - 15:46
  to savā draudzē vai savā dzīvē,
 • 15:47 - 15:50
  draudzes vadības kalpošanā,
  ne draudzes uzbūvē kopumā.
 • 15:50 - 15:52
  Mēs negājām ārā, lai
  dziedinātu slimos.
 • 15:52 - 15:55
  Mēs likām rokas cilvēkiem
  un teicām, lai dodas mājās,
 • 15:55 - 15:59
  varbūt ar laiku viņiem kļūs labāk,
  bet varbūt arī nē.
 • 16:00 - 16:03
  Bet Apustuļu darbos es lasu,
  ka apustuļi
 • 16:03 - 16:06
  izgāja un dziedināja,
  darot to katru dienu.
 • 16:06 - 16:08
  Es jutu, ka tas patiesi
  ir tas, ko vēlos.
 • 16:08 - 16:12
  Jau divus gadus es
  jutu pēc tā izsalkumu
 • 16:12 - 16:15
  ticot, ka esmu tam aicināts,
 • 16:15 - 16:17
  bet es to nespēju darīt.
 • 16:17 - 16:20
  Baznīcas sistēmai ir jāmainās
 • 16:20 - 16:28
  Mums jāpārstāj būt institūcijai,
  kas fokusējas uz ēkām un svētdienām.
 • 16:28 - 16:31
  Cilvēki gadiem ilgi sēž draudzēs
 • 16:31 - 16:36
  gaidot, kad ieradīsies īpašais kalpotājs,
  kas par viņiem lūgs
 • 16:36 - 16:38
  un teiks, tagad jūs esat saņēmuši svaidījumu.
 • 16:38 - 16:42
  Tagad varat doties ārā
  un darīt lietas Dievam
 • 16:42 - 16:45
  Vari arī viņi tur sēž,
  cerot, ka kāds
 • 16:46 - 16:47
  ieraudzīs viņus
  un viņu talantus.
 • 16:48 - 16:51
  Taču tas nav tas, ko Bībele
  liek mums darīt.
 • 16:51 - 16:53
  arī Jēzus mūs neaicina tā darīt.
 • 16:55 - 16:59
  1995. gadā es strādāju par maiznieku un
  es neko nezināju par Dievu.
 • 16:59 - 17:01
  Es neko nezināju par Bībeli.
 • 17:01 - 17:07
  Biju kristīts kā mazs bērns
  Dānijas Luterāņu draudzē.
 • 17:07 - 17:10
  kad man palika 14 gadi, es tiku
  uzņemts Luterāņu draudzē
 • 17:11 - 17:14
  Taču tā bija tradīcija.
  Daudziem tā ir tradīcija arī šodien.
 • 17:14 - 17:18
  Kādu nakti es skatījos debesīs, un teicu:
  "Dievs, vai Tu tur esi?
 • 17:18 - 17:21
  Ja Tu esi, nāc un izglāb mani.
  Es gribu Tevi pazīt."
 • 17:21 - 17:24
  Pēc neilga laika,
  es dzirdēju Evaņģēliju
 • 17:24 - 17:29
  un 1995. gada 5. aprīlī,
  21:30
 • 17:29 - 17:31
  es nožēloju grēkus
 • 17:31 - 17:33
  un atdevu visu Jēzum.
 • 17:33 - 17:35
  Un tad es sāku nākt baznīcā.
 • 17:36 - 17:40
  Bet es sāku palikt tāds,
  kā visi citi baznīcā.
 • 17:40 - 17:42
  Domāju, ka tā ir kristietība
 • 17:42 - 17:48
  satikt Dievu un tad nākt uz baznīcu
  un sēdēt tur katru svētdienu.
 • 17:48 - 17:51
  Bet es kļuvu aizvien neapmierinātāks
 • 17:51 - 17:56
  Es domāju: Ir jābūt kam vairāk,
  kā tikai iešanai uz baznīcu
 • 17:56 - 17:59
  svētdienās sēžot tur divas stundas
 • 17:59 - 18:02
  un klausoties kā kāds sludina.
 • 18:02 - 18:06
  Kādā reizē es sāku lasīt
  Apustuļu darbu grāmatu.
 • 18:06 - 18:10
  Lasīju par to, kā dzīvoja
  pirmie kristieši.
 • 18:11 - 18:13
  Viņi nedarīja to,
  ko es darīju.
 • 18:13 - 18:18
  Viņi redzēja, kā tika izmainītas
  dzīves visur, kur viņi gāja.
 • 18:18 - 18:22
  Tajā laikā es biju neapmierināts,
  jo es biju kristietis
 • 18:22 - 18:24
  daudzus gadus.
 • 18:24 - 18:26
  Nekad nebiju kādu dziedinājis
  nebiju izdzinis ļaunos garus
 • 18:27 - 18:32
  Nevienu nebiju vedis pie Kristus.
  Nekad nebiju piedzīvojis to dzīvi
 • 18:32 - 18:37
  ko piedzīvoja pirmās draudzes-
  par ko rakstīts Apustuļu darbos.
 • 18:37 - 18:39
  Kādu dienu, savā neapmierinātībā,
  teicu:
 • 18:39 - 18:43
  "Dievs, es atdevu Tev visu,
  es vēlos sev tādu dzīvi."
 • 18:43 - 18:48
  Un tad es sāku to piedzīvot
  arvien vairāk un vairāk.
 • 18:48 - 18:50
  Taču sākumā problēma
  bija tajā,
 • 18:50 - 18:53
  ka nebija neviens, kas
  varētu mani apmācīt.
 • 18:53 - 18:57
  Nebija neviens kā Jēzus,
  kas teica:
 • 18:57 - 19:00
  "Nāc un seko man
  es tevi padarīšu par cilvēku zvejnieku."
 • 19:00 - 19:03
  Seko man un es parādīšu tev
 • 19:03 - 19:05
  kā dziedināt slimo,
  kā sludināt Evaņģēliju.
 • 19:05 - 19:11
  Es tev parādīšu un mācīšu kā
  būt efektīgam Debesu Valstībā.
 • 19:11 - 19:13
  Neviens to nedarīja.
 • 19:13 - 19:15
  Bet atšķirība tagad ir tā,
 • 19:15 - 19:18
  tagad mēs sākam
  cilvēkus apmācīt.
 • 19:19 - 19:21
  Un ja paņemam to,
  ko esam iemācījušies un
 • 19:21 - 19:26
  nododam nākamajai mācekļu
  paaudzei, un viņi turpina to
 • 19:26 - 19:29
  nodot tālāk nākamajiem mācekļiem
 • 19:29 - 19:32
  tad ļoti īsā laikā
  būs mācekļi
 • 19:32 - 19:36
  kas staigās pa pasauli,
  gluži kā Jēzus
 • 19:36 - 19:40
  darot tos darbus ko Jēzus darīja.
  Un pat lielākus,
 • 19:40 - 19:42
  jo Viņš ir aizgājis pie Tēva.
 • 20:24 - 20:27
  Tagad mēs klausīsimies
  kādu mūsu draugu.
 • 20:30 - 20:31
  Zviedru valodā.
 • 20:38 - 20:40
  Zviedrija rullē, vecīt!
 • 20:41 - 20:44
  Tēvs es lūdzu, lai
  mēs aizsniegtu Eiropu
 • 20:44 - 20:47
  arī Dāniju un Norvēģiju
  un visu pasauli priekš Tevis!
 • 21:01 - 21:05
  Pirms 11 gadiem es
  kļuvu par kristieti.
 • 21:05 - 21:08
  Es ienācu Zviedrijas
  valsts baznīcā
 • 21:08 - 21:10
  no nekristīgas ģimenes.
 • 21:11 - 21:16
  Pēc laika mēs ar sievu
  pārcēlāmies uz citu pilsētu
 • 21:16 - 21:20
  un pievienojāmies
  ļoti lielai draudzei.
 • 21:20 - 21:26
  Šajā draudzē kļuvām
  par ielu kalpošanas vadītājiem.
 • 21:27 - 21:32
  Mums vajadzēja būt par piemēru,
  bet es nevienu nebiju vedis pie Kristus
 • 21:33 - 21:35
  nevienu nebiju kristījis
 • 21:35 - 21:38
  nebiji redzējis dziedināšanu,
  kad lūdzu par kādu.
 • 21:38 - 21:42
  Kādu vakaru, kad bijām
  ārā uz ielām
 • 21:43 - 21:47
  pie mana galda pienāca
  kāds vīrs un jautāja:
 • 21:47 - 21:50
  "Jā, es redz ko tu dari,
  un vēlos kļūt par kristieti.
 • 21:50 - 21:52
  Kā lai es to izdaru?"
 • 21:52 - 21:55
  Mana reakcija bija :
  "Labi, rītdien atbraukšu pēc tevis.
 • 21:55 - 21:57
  un aizvedīšu tevi uz draudzi."
 • 21:57 - 21:59
  Tā arī izdarīju un
  aizvedu viņu uz draudzi
 • 21:59 - 22:03
  aizvedu viņu pie mācītāja
  un mācītājs viņu pieveda Kristum.
 • 22:04 - 22:08
  Bet tas man lika reaģēt, jo es
  sapratu, ka kaut kas ir greizi.
 • 22:08 - 22:11
  Jo es daudz lasīju Bībeli,
  vairākus gadus studēju Bībeles skolā.
 • 22:12 - 22:15
  Es zināju, ko Bībele saka,
  un es biju tas
 • 22:15 - 22:17
  kuram bija jādara šīs lietas.
 • 22:17 - 22:20
  Man bija jābūt tam, kurš
  uzliek slimajiem rokas
 • 22:20 - 22:22
  un tie kļūst veseli.
  Man bija jābūt tam
 • 22:22 - 22:26
  kas kristī cilvēkus,
  bet es to nedarīju.
 • 22:26 - 22:27
  Kaut kas bija nepareizi.
 • 22:28 - 22:30
  Sāku domāt, varbūt viņi melo
 • 22:30 - 22:32
  varbūt tā nav patiesība,
  ko cilvēki man saka.
 • 22:33 - 22:34
  Es sāku iet ārā.
 • 22:34 - 22:37
  Katru rītu es pamodos
  un vienkārši lūdzu Dievu.
 • 22:37 - 22:39
  Reizēm lija, reizēm sniga
  vai bija slikts laiks,
 • 22:39 - 22:42
  bet es gāju ārā, lai sauktu uz Dievu.
 • 22:42 - 22:46
  Es vēlos Tevi pazīt,
  es vēlos īstu dzīvi.
 • 22:47 - 22:52
  Kādu dienu es darbā lasīju
  kristiešu avīzi.
 • 22:53 - 22:56
  Tur bija kāds mazs raksts
  par vīru no Dānijas,
 • 22:57 - 22:59
  kurš bija kādā
  Zviedrijas lielveikalā
 • 23:00 - 23:02
  lūdzot par slimajiem.
  Un viņi tika dziedināti.
 • 23:02 - 23:05
  Un es nodomāju: Ko?
  Es biju redzējis līdzīgus rakstus
 • 23:05 - 23:07
  bet šis iekrita manā sirdī
  un es zināju, ka tas ir Dievs.
 • 23:07 - 23:12
  Es piezvanīju šim vīram un viņš atbildēja.
  Izrādījās tāds pats cilvēks, kā es.
 • 23:13 - 23:15
  Mēs runājām un es pastāstīju
  viņam par savu pieredzi
 • 23:15 - 23:19
  un viņš atbildēja, ka mums ir jāsatiekas.
 • 23:19 - 23:22
  Es uzaicināju dažus draugus
  un mēs devāmies uz Dāniju.
 • 23:23 - 23:27
  Tad viņš jautāja:
  "Kāpēc jūs atbraucāt uz Dāniju?"
 • 23:27 - 23:29
  Teicām:
  "Gribam redzēt kā tiek dziedināti cilvēki"
 • 23:30 - 23:33
  Viņš atbildēja:
  "Labi, pēc 15 minūtēm
 • 23:33 - 23:35
  jūs redzēsiet pirmo,
  kas tiks dziedināts."
 • 23:35 - 23:40
  Es nodomāju; jā jā.
  Nespēju tam noticēt.
 • 23:40 - 23:42
  Kā tas var būt daļa no manas dzīves?
 • 23:42 - 23:46
  Bet mēs izgājām laukā
  un piegājām pie jauniešu grupas
 • 23:47 - 23:49
  kādus 25, 30 gadus jauni.
 • 23:50 - 23:55
  Vienai no meitenēm jau vairākus gadus
  bija problēmas ar celi.
 • 23:55 - 23:58
  Viņš teica man, lai uzlieku
  roku uz viņas ceļa
 • 23:58 - 24:00
  un lai pavēlu sāpēm iziet.
 • 24:00 - 24:03
  Es gandrīz zaudēju samaņu,
  es ļoti nervozēju
 • 24:04 - 24:07
  Man šķiet, ka man arī nebija ticības.
  Es teicu, labi, es to darīšu.
 • 24:07 - 24:11
  Es to izdarīju un viņa palecoties
  izsaucās: Kas?!
 • 24:11 - 24:13
  Viņa tika dziedināta.
 • 24:13 - 24:18
  Un visi pārējie apkārt bija kā..
  Tas satricināja manu pasauli.
 • 24:18 - 24:20
  Es tikko sapratu, tā ir patiesība
  tā ir patiesība
 • 24:20 - 24:22
  Man ar to pietika.
 • 24:23 - 24:25
  Es lūdzu par vienu
  un tālāk jau turpināju pats.
 • 24:27 - 24:30
  Mēs kristieši, esam aicināti
  veidot mācekļus.
 • 24:31 - 24:35
  Vārds, ko esam sākuši lietot
  ir vārds 'kickstarting'
 • 24:36 - 24:38
  Tas ir kā ar motociklu,
  un vēlies
 • 24:38 - 24:41
  piedarbināt motoru,
  tu iedarbini ("kick-startē") to.
 • 24:41 - 24:46
  Un kad motocikls ir iedarbināts,
  tad ar to var braukt, kur vēlies.
 • 24:47 - 24:51
  Arī mums kā kristiešiem
  vajag, lai mūs "iedarbina"
 • 24:51 - 24:54
  lai darītu lietas, ko
  Jēzus mums aicina darīt.
 • 24:54 - 24:58
  Kad mēs "iedarbinām" kristieti
  slimo dziedināšanā
 • 24:58 - 25:02
  mēs viņu izvedam ielās un sakām:
  nāc un seko mums.
 • 25:02 - 25:05
  Un tad mēs parādām kā to darīt.
 • 25:05 - 25:09
  Kad viņs to izdara vienu reizi
  viņš ir gatavs to darīt atkal.
 • 25:09 - 25:12
  Tu teici, ka tev ir sāpes visā
  ķermenī, īpaši kājās?
 • 25:12 - 25:14
  Jā.
  - Es lūgšu par tevi, tu redzēsi.
 • 25:16 - 25:18
  Es pavēlu visām sāpēm
  iziet tagad.
 • 25:18 - 25:20
  Topi dziedināts šajā brīdī
  visā ķermenī
 • 25:20 - 25:23
  Es pavēlu visām sāpēm
  iziet tagad.
 • 25:23 - 25:24
  No visa ķermeņa šajā brīdī
 • 25:25 - 25:28
  Es lūdzu par dziedināšanu tagad,
  Jēzus Kristus vārdā, āmen.
 • 25:28 - 25:31
  Pakusties, pamēģini kustēties
 • 25:31 - 25:33
  Centies sajust.
 • 25:34 - 25:36
  Sajūta ir laba.
  - Jūties labi, ja?
 • 25:36 - 25:38
  Bet vai tu šobrīd jūti sāpes?
 • 25:40 - 25:42
  Nē.
  - Tās ir pārgājušas?
 • 25:44 - 25:45
  Cilvēki ir pārsteigti.
 • 25:45 - 25:49
  Es pavēlu mugurai
  tikt atjaunota šajā brīdī.
 • 25:49 - 25:51
  Pieliecies šādi
  un centies sajust.
 • 25:52 - 25:54
  Piecelies.
  - Patiesi, sāpes nav.
 • 25:54 - 25:57
  Patiešām.
  - Ko?
 • 25:57 - 25:59
  Es zvēru.
  - Es neizdomāju lietas,
 • 26:00 - 26:04
  tu sajuti kā sāpes izgāja.
  - Ak, jā. Ak mans Dievs.
 • 26:04 - 26:07
  Tas aug visā pasaulē.
 • 26:08 - 26:10
  Pēdējos gados mēs redzam kā
 • 26:10 - 26:14
  simtiem tūkstošu cilvēku
  tiek dziedināti.
 • 26:14 - 26:17
  To dara parasti ticīgie,
  kas tiek 'kick-startēti'
 • 26:18 - 26:21
  un sāk iet ārā
  un dziedina slimos.
 • 26:21 - 26:26
  Un šie cilvēki sāk
  vest cilvēkus pie Kristus.
 • 26:27 - 26:32
  Pēdējos gados mēs redzam tūkstošiem
  cilvēkus nākam pie Kristus.
 • 26:32 - 26:35
  Un tas ir patiešām spēcīgi.
 • 26:35 - 26:39
  Es devos uz Zviedriju
  un satiku šo brāli
 • 26:40 - 26:45
  ar viņu tur bija daudz cilvēki,
  arī viņa sieva.
 • 26:45 - 26:46
  Tad mēs devāmies ārā.
 • 26:47 - 26:49
  Viņš uzrunāja cilvēku
  kam bija sāpes
 • 26:49 - 26:52
  uzliekot rokas,
  šis cilvēks tika dziedināts
 • 26:52 - 26:56
  Es nodomāju:
  Tas ir apbrīnojami!
 • 26:56 - 26:58
  Šis cilvēks tika dziedināts
  un es nodomāju
 • 26:58 - 27:00
  tas vairs nav youtube.
 • 27:00 - 27:04
  Es to neredzu vairs internetā,
  bet savu acu priekšā.
 • 27:04 - 27:08
  Bija apbrīnojami redzēt reakciju
  cilvēkam, kas tika dziedināts.
 • 27:08 - 27:12
  Tālāk mēs sastapām kādu sievieti
 • 27:12 - 27:15
  un viņai bija kuņģa problēmas.
 • 27:15 - 27:18
  Vīrs, kas mani "iedarbināja" teica:
 • 27:18 - 27:21
  Tagad ir tava kārta lūgt.
  Uzliec savu roku
 • 27:21 - 27:23
  un pavēli sāpēm iziet.
  Tā es uzliku savu roku
 • 27:24 - 27:26
  es stostījos, bet uzliku roku
 • 27:26 - 27:30
  un vienkārši pavēlēju.
  Jēzus vārdā, sāpes izejiet.
 • 27:30 - 27:34
  Es noņēmu savu roku un pēkšņi,
  jums bija jāredz
 • 27:34 - 27:38
  šīs sievietes seja,
  viņa domāja, kā tu to izdarīji?
 • 27:38 - 27:40
  Kas....!?
 • 27:40 - 27:43
  Jūs mani izjokojat?
  - Nē, mēs nejokojam.
 • 27:43 - 27:46
  Tā ir patiesība un tāpēc
  mēs to darām.
 • 27:47 - 27:49
 • 27:50 - 27:52
  Tas ir traki.
 • 27:52 - 27:55
  Jēzus tevi dziedināja, ne es.
 • 27:55 - 27:57
  Līdz šim neko tādu
  nebiju piedzīvojis
 • 27:58 - 28:01
  un tur, tajā brīdī
  mani sapņi piepildījās.
 • 28:01 - 28:04
  Tā ir manas dzīves labākā diena.
 • 28:04 - 28:07
  Būt iekšā tajā, par ko esmu
  ilgojies tik ilgu laiku.
 • 28:08 - 28:11
  Mājupceļā es biju pārpildīts ar prieku.
 • 28:11 - 28:14
  Es sēdēju autobusā.
 • 28:14 - 28:20
  Iebraucot savā pilsētā, nevarēju
  vienkārši sēdēt vai iet mājās
 • 28:20 - 28:24
  Staigāju pa pilsētu
  un lūdzu par cilvēkiem
 • 28:24 - 28:27
  tajā pašā dienā.
  Es satiku kādas meitenes
 • 28:27 - 28:29
  lūdzu par viņām
  un viņas tika dziedinātas.
 • 28:30 - 28:31
  Es nodomāju : Wow!
 • 28:31 - 28:34
  Tas nav kaut kas, kas bija
  Stokholmā un tur palika.
 • 28:34 - 28:36
  Tas turpinās.
 • 28:36 - 28:39
  Kopš atgriešanās
  es katru dienu eju ārā.
 • 28:39 - 28:45
  Katru dienu esmu ielās,
  esmu redzējis tūkstošiem dziedinātu.
 • 28:45 - 28:49
  Tas ir mani izmainījis.
  Tas mani visu izmainīja.
 • 28:49 - 28:51
  Tas ir wow!
 • 28:55 - 28:57
  Pakustini kāju.
 • 28:58 - 29:00
  Es nejūtu sāpes.
 • 29:02 - 29:02
  Tas pārgāja?
 • 29:03 - 29:04
  Es tās nejūtu.
  - Nē.
 • 29:05 - 29:07
  Es tās nejūtu.
 • 29:08 - 29:09
  Es tās nejūtu.
 • 29:09 - 29:12
  Vai tas nav savādi?
  - Ir gan
 • 29:12 - 29:14
  Jēzus tevi dziedināja.
 • 29:20 - 29:22
  Pieliecies un mēģini sajust.
 • 29:25 - 29:28
  Tas darbojas Denis.
  - Pārbaudi, pārbaudi.
 • 29:32 - 29:34
  Kā tā jūtas tagad?
  - Tā jūtas perfekti.
 • 29:34 - 29:38
  Sāpes ir pārgājušas?
  - Sāpes ir pilnībā pazudušas.
 • 29:39 - 29:41
  Es zvēru pie Dieva.
 • 29:41 - 29:42
  Paldies Jēzu.
 • 29:43 - 29:46
  Nebiju gaidījis to, ko redzējām,
  tik domāju... tam vajadzētu notikt.
 • 29:46 - 29:49
  Esmu to redzējis
  neskaitāmos video
 • 29:49 - 29:51
  bet nespēju līdz šim
  to izdarīt pats
 • 29:51 - 29:53
  taču biju pārliecināts,
  ka tas ir tas, ko Dievs dara.
 • 29:53 - 29:57
  Tas ir kā Viņš var mani lietot,
  tas ir mans aicinājums.
 • 29:57 - 30:03
  Mēs lūdzām par meiteni,
  kurai bija muguras problēmas.
 • 30:03 - 30:05
  Man šķiet, ka viņai
  bija veikta operācija.
 • 30:05 - 30:08
  Sāpes izejiet tagad.
  Mugura atgriezies vietā, tagad.
 • 30:08 - 30:13
  Jēzus vārdā
 • 30:13 - 30:15
  Nezinu, vai jūti kaut ko, kas notiek?
 • 30:15 - 30:17
  Nevar būt!
  -Wow, kaut kas notika.
 • 30:17 - 30:21
  Svētais Gars viņu piepildīja
  Un Dievs viņu sastapa radikālā veidā.
 • 30:21 - 30:23
  Viņa raudāja.
  -Viņa nokrita mūsu priekšā.
 • 30:24 - 30:29
  Piepildi viņu.
  Vairāk, vairāk..
 • 30:29 - 30:32
  Svētais Gars ir nācis pār tevi
  vienkārši sāc runāt.
 • 30:38 - 30:40
  Svētais Gars, vairāk...
  Piepildi viņu.
 • 30:42 - 30:45
  Tikko tu tiki kristīta,
  piepildīta ar svēto Garu
 • 30:47 - 30:50
  Viņš ir te, Viņš ir šeit.
 • 30:51 - 30:54
  Šis ir jauns sākums.
  Tas tev ir jauns sākums.
 • 30:54 - 30:58
  Tas ir jauns sākums.
 • 31:00 - 31:03
  Dievs, mēs tev pateicamies par brīvību,
  pateicamies par jaunu sākumu.
 • 31:03 - 31:07
  Ģimene, kas bija kopā ar viņu,
  Viņas brāļa sieva un viņas bērni
 • 31:07 - 31:10
  nemaz nesatraucās,
  it kā viss notiekošais būtu normāli.
 • 31:10 - 31:11
  Cilvēki gāja garām un
  jautāja "Kas notiek?"
 • 31:11 - 31:13
  Un tad es nodomāju:
 • 31:14 - 31:18
  Tas, kas šobrīd notiek ar šo meiteni,
  ir tik brīnišķīgi.
 • 31:18 - 31:21
  Viņa pat nenojauta,
  kas ar viņu šodien notiks.
 • 31:21 - 31:24
  Viņa piecēlās un varēja redzēt
  ka viņa ir cits cilvēks.
 • 31:24 - 31:26
  Dievs bija izmainījis
  viņu pilnībā.
 • 31:28 - 31:30
  Man viss kārtībā Lillija.
 • 31:30 - 31:33
  Tas ir labi.
  -Daudz vairāk nekā labi.
 • 31:34 - 31:36
  Daudz vairāk nekā tikai labi.
 • 31:36 - 31:39
  Dievs vēlas būt dzīvs.
  Viņš vēlas mums parādīties
 • 31:39 - 31:41
  un parādīt kas Viņš ir mums.
 • 31:42 - 31:44
  Tas ir Dievs, tepat, šeit laukā.
 • 31:46 - 31:49
  Nevis jaukā baznīcā,
  bet Dievs ir šeit.
 • 31:49 - 31:51
  Viņš vēlas
  ņemt dalību mūsu dzīvēs.
 • 31:51 - 31:53
  Viņš vēlas būt tavā dzīvē.
 • 31:53 - 31:56
  Tad mēs aizgājām no turienes.
 • 31:56 - 31:59
  Tad mēs lūdzām par vīru vārdā Denijs.
 • 32:00 - 32:03
  Bet pirms tam mēs jautājām
  kādam citam, vai viņam kas sāp.
 • 32:03 - 32:05
  Un viņš atbildēja: "Nē"
  Un tad Denijs pienāca
 • 32:05 - 32:08
  Pareizi, mēs pajautājām kungam,
  kas sēdēja uz soliņa, vai varam aizlūgt.
 • 32:08 - 32:12
  Viņš atteica: "Nē, man viss kārtībā."
  Un vīrs Denijs teica:
 • 32:12 - 32:15
  "Ak, man mugura ļoti sāp."
  "Cik ilgi jau?"
 • 32:15 - 32:20
  "Jau 10 gadus."
  Patiesībā šī vīra mugura
 • 32:20 - 32:23
  sāpēja piecus gadus.
  Un mēs teicām:
 • 32:24 - 32:26
  "Lieliski, nu tad apsēdies."
  Viņš apsēdās
 • 32:26 - 32:31
  un viena viņa kāja bija
  par apmēram 1,5 cm garāka nekā otra
 • 32:31 - 32:34
  Kāja audz, atbrīvojies un audz
  tagad Jēzus Kristus vārdā.
 • 32:34 - 32:37
  Skaties!
  Jā, tur ir kustība.
 • 32:38 - 32:41
  Vai tu jūti?
  -Un tā sakustējās tavās rokās.
 • 32:41 - 32:45
  Kājai pagarinoties,
  kaut kas nokrakšķēja.
 • 32:45 - 32:48
  Denij, pamēģini piecelties,
  un pārbaudi savu muguru.
 • 32:48 - 32:50
  Pietiekami labi.
  -Sāpes pazudušas?
 • 32:50 - 32:53

  -15 gadi un sāpes ir pazudušas.
 • 32:53 - 32:56
  Jā. Bet patiesībā 5 gadus.
  -Ā, un sāpju vairs nav?
 • 32:57 - 33:01
  Ko tu piedzīvoji?
  -Nevaru paskaidrot, bet sajūta bija laba.
 • 33:02 - 33:05
  Šī ir pirmā reize,
  kad viņš ko tādu dara.
 • 33:06 - 33:08
  Tas bija lieliski.
  Kad meklējām vēl cilvēkus,
 • 33:08 - 33:10
  nolēmām nopirkt kādu saldējumu.
 • 33:10 - 33:14
  Iegājām iekšā un
  tu runāji ar dāmu aiz letes.
 • 33:14 - 33:16
  Jā, aiz letes
  bija sieviete
 • 33:16 - 33:19
  un viņa jautāja, ko mēs darām
  un no kurienes esam.
 • 33:19 - 33:22
  Tā nu mēs paskaidrojām, ka
  dodamies un aizlūdzam par cilvēkiem.
 • 33:23 - 33:26
  Es esmu no Hjūstonas, un
  mēs esam ar cilvēkiem no dažādām vietām.
 • 33:26 - 33:28
  Mēs lūdzam par cilvēkiem,
  kam kādas sāpes vai slimība.
 • 33:29 - 33:31
  Viņa teica: "Patiešām?"
  Pastāstīju par Deniju.
 • 33:31 - 33:34
  Viņa izsaucās, ak mans dievs,
  es vēlos satikt šo cilvēku.
 • 33:34 - 33:36
  Es domāju, ka viņa runā
  par izdziedināto Deniju.
 • 33:37 - 33:39
  "Es diemžēl nezinu, kur ir šis cilvēks."
 • 33:39 - 33:43
  Viņa atbildēja: "Kad viņš atkal atnāks,
  lai atkal lūgtu, dariet man to zināmu."
 • 33:43 - 33:46
  Savā prātā nodomāju:
  "Tas jau biju es! Es esmu šeit."
 • 33:47 - 33:50
  Ak tā, tad es tulīt atnākšu,
  uzgaidiet brīdi.
 • 33:50 - 33:52
  Tad viņa iznāca ārpus letei
  un novilka kurpi.
 • 33:53 - 33:54
  "Tā ir šī potīte."
  Viņa bija atvērta
 • 33:54 - 33:58
  un es turpināju lūgt par viņu.
  Palika arvien labāk un labāk.
 • 33:58 - 34:01
  Es pagriezos un tur kādi
  4 vai 5 cilvēki man saka:
 • 34:01 - 34:04
  "Man ir sāpes."
  "Vai aizlūgsi par mani?"
 • 34:07 - 34:11
  Kā ir?
  -Ko tu izdarīji?
 • 34:11 - 34:15
  Tas nebiju es.
  - Man pirms tam sāpēja.
 • 34:15 - 34:17
  Es nemeloju.
 • 34:18 - 34:19
  Vai sāpes pavisam zudušas.
 • 34:19 - 34:24
  Nu taču, palēkā. Palēkā!
  -Es tagad to varu izdarīt.
 • 34:26 - 34:29
  Ko tu dari?
  Tas ir Jēzus.
 • 34:29 - 34:32
  Pieliecies!
 • 34:34 - 34:37
  Kad tu pēdējo reizi tā varēji izdarīt?
 • 34:37 - 34:38
  Armijā.
  -10 gadus atpakaļ?
 • 34:39 - 34:42
  Jā, pirms 10 gadiem.
  -Tātad, tu tā nevarēji izdarīt 10 gadus.
 • 34:42 - 34:43
  Nē, nē...
 • 34:43 - 34:47
  Nu!
  -Jā, sajūta ir laba.
 • 34:47 - 34:50
  Sēdies krēslā,
  skatīsimies vai vari to izdarīt kā ierasts
 • 34:50 - 34:52
  Un tagad piecelies.
 • 34:54 - 34:57
  Tad Dievs to izdarīja...
  Es mīlu tevi.
 • 34:58 - 35:01
  Tas ir Dievs.
  10 gadus tu nevarēji tā izdarīt.
 • 35:01 - 35:04
  Nē es nevarēju, man sāpēja.
 • 35:04 - 35:05
  Visu laiku staigāju
  pie dakteriem.
 • 35:06 - 35:10
  Bet Jēzus ir lielisks Dakteris.
  Viņš ir visaugstākais un Viņš ir šeit.
 • 35:11 - 35:12
  Viņš ir, āmen.
 • 35:13 - 35:15
  Kāda tev ir problēma?
  -Mana roka...
 • 35:16 - 35:17
  Nevari pacelt to augstāk?
  Nē.
 • 35:17 - 35:21
  Cik jau ilgi tev tā ir?
  -6 nedēļas.
 • 35:21 - 35:24
  Tātad 6 nedēļas tu
  nevari izdarīt šādi.
 • 35:24 - 35:27
  Atraisies tagad
  Jēzus vārdā, tagad.
 • 35:34 - 35:36
  Tu to saņēmi!
 • 35:39 - 35:42
  Tu saņēmi, tas ir tavs, paturi.
 • 35:42 - 35:46
  Pirms tam tu varēji tikai tik augstu.
 • 35:46 - 35:49
  Kustas labāk?
 • 35:51 - 35:53
  Ir labi.
  Pacel savu roku!
 • 35:53 - 35:55
  Dod pieci.
 • 36:06 - 36:08
  Jūties labi?
 • 36:12 - 36:13
  Tagad mēs zinām kā tas ir.
 • 36:13 - 36:20
  Tagad dosimies atpakaļ uz Hjūstonu,
  atradīsim parkus un veikalus..
 • 36:20 - 36:25
  Ja arī mēs kur ēstu picu..
  tas neierobežo Dievu.
 • 36:26 - 36:29
  Jā, tas ir kā rudmatim
  uzaugt Āzijā un domāt:
 • 36:29 - 36:32
  "Es jūtu, ka dzīvē jābūt kam vairāk,
  kur visi būtu līdzīgi."
 • 36:32 - 36:33
  Un tad aizceļot uz Īriju:
 • 36:33 - 36:37
  "'Tā ir, tā patiešām ir!
  Te ir cilvēki kā es!"
 • 36:37 - 36:39
  Tas ir tas, kā jūtos:
  "Ak, šī ir dzīve, jauki, labi"
 • 36:39 - 36:42
  Tas ir tas, ko vēlējos
  un tagad es to varu iet un darīt.
 • 36:43 - 36:45
  Jā, mēs ar nepacietību dosimies atpakaļ,
  un jūtu, ka mani
 • 36:45 - 36:50
  kaimiņi, un citi nemaz nenojauš,
  kas viņus sagaida.
 • 36:50 - 36:54
  jo es esmu to satvēris, es to varu darīt
  Dievs, es to patiešām varu.
 • 36:59 - 37:03
  Ap. darbi 2:38 "Pēteris tiem atbildēja:
  'Atgriezieties no grēkiem
 • 37:03 - 37:07
  un liecieties kristīties ikviens
  Jēzus Kristus Vārdā
 • 37:07 - 37:11
  lai jūs dabūtu grēku piedošanu
  un saņemtu Svētā Gara dāvanu."
 • 37:13 - 37:16
  Mēs Eiropā šobrīd dzīvojam
  patiešām aizraujošā laikā
 • 37:16 - 37:21
  kur sākam redzēt Apustuļu darbu
  notikumu atkārtošanos mūsdienās.
 • 37:22 - 37:24
  Mēs redzam kā cilvēki
  iziet ielās ar Evaņģēliju,
 • 37:25 - 37:27
  ar Debesu valstības demonstrēšanu.
 • 37:27 - 37:31
  Un tā bieži vien ir
  ļoti skaidra Evaņģēlija vēsts,
 • 37:31 - 37:34
  par atgriešanos no grēkiem.
 • 37:35 - 37:38
  Liela loma tajā ir
 • 37:38 - 37:41
  ūdens un Svētā Gara kristībai.
 • 37:41 - 37:46
  Bieži mūsu baznīcu sistēmās
  šīs lietas ir atdalītas.
 • 37:46 - 37:48
  Bet tas, ko mēs redzam
  arvien vairāk ir,
 • 37:48 - 37:50
  ka tās saplūst kopā vienā.
 • 37:50 - 37:52
  Kā tas ir bijis Apustuļu darbos.
 • 37:52 - 37:54
  Tātad nav nekādas gaidīšanas.
 • 37:54 - 37:59
  Tātad, kad kāds nožēlo grēkus
  un apliecina ticību Jēzum
 • 37:59 - 38:03
  cilvēku ved uz vietu
  kur ir ūdens.
 • 38:04 - 38:06
  Tas var būt jebkur.
  Tas var būt ezers.
 • 38:06 - 38:14
  Tā var būt lietus ūdens muca.
  Tā var būt vanna vai kas cits.
 • 38:14 - 38:17
  Cilvēks tiek kristīts nekavējoties
 • 38:17 - 38:19
  un tajā pat laikā
  arī piepildīts ar Svēto Garu.
 • 38:20 - 38:23
  Pirmie vārdi, ko Jēzus izteica
  ar savu muti, bija:
 • 38:23 - 38:26
  "Atgriezieties no grēkiem,
  Dieva valstība ir tuvu."
 • 38:27 - 38:30
  Mēs šodien esam aicināti
  sludināt grēku nožēlu.
 • 38:31 - 38:34
  Tieši šī daļa mūsdienu
  draudzē ir pazaudēta.
 • 38:34 - 38:38
  Mēs runājam par ticību,
  bet nerunājam par atgriešanos no grēkiem.
 • 38:38 - 38:42
  Daudzi gluži vai baidās runāt par grēku.
 • 38:42 - 38:44
  Bet mēs esam aicināti runāt par grēku.
 • 38:44 - 38:48
  Mēs esam aicināti sludināt
  atgriešanos no grēkiem.
 • 38:49 - 38:51
  Mums ir jāsaka, kas ir grēks.
 • 38:51 - 38:54
  Mums ir jāsaka, ka tie cilvēki,
 • 38:54 - 38:57
  kas turpina grēkot, mirs.
 • 38:57 - 39:01
  Mums ir jārunā par grēku,
  pirms mēs sakām,
 • 39:02 - 39:06
  ka Jēzus bija Dieva Jērs,
  kurš nāca, lai paņemtu prom mūsu grēku.
 • 39:07 - 39:13
  Jo, ja nerunājam par grēku,
  tad ko lai cilvēki iesāk ar Jēzu?
 • 39:13 - 39:16
  Kur jūs nonāksit?
  - Es eju ar Dievu, uz debesīm.
 • 39:16 - 39:19
  Kāpēc tu tā domā?
  - Tāpēc ka...
 • 39:22 - 39:24
  - es nezinu...
 • 39:24 - 39:26
  Vai esi labs cilvēks?
  - Jā.
 • 39:26 - 39:29
  Vai jebkad esi melojusi?
  - Jā.
 • 39:29 - 39:31
  Vai esi jebkad ko zagusi?
 • 39:32 - 39:35
  Lejupielādējusi kaut ko bez samaksāšanas?
  - Jā.
 • 39:35 - 39:38
  Vai tev ir bijis seks ārpus laulības?
 • 39:39 - 39:41
  Šie ir trīs no 10 baušļiem.
 • 39:41 - 39:44
  Cik daudzus man vēl nosaukt?
 • 39:44 - 39:47
  Tas viss ir par to,
  kā mēs sevi salīdzinām ar citiem.
 • 39:47 - 39:50
  Jo, protams,
  ja tu sevi salīdzini ar apkārtējiem,
 • 39:50 - 39:52
  tu vari domāt, ka esi labs cilvēks.
 • 39:52 - 39:54
  Bet jautājums nav,
  vai tu esi labs cilvēks.
 • 39:54 - 39:56
  Jautājums ir:
  Vai tu esi pietiekami laba?
 • 39:56 - 39:59
  Bībele saka: ja tu esi izdarījusi
  tikai vienu no grēkiem,
 • 39:59 - 40:01
  tu esi vainīga visos.
 • 40:01 - 40:06
  Tas nav tāpat kā ar citām lietām,
  ka tu vari izsvērt,
 • 40:06 - 40:08
  sliktās lietas iepretim labajām.
 • 40:08 - 40:11
  Tas tā nav.
  Ir vai nu vainīgs vai nevainīgs.
 • 40:11 - 40:15
  Ja tu vienreiz esi lauzusi likumu,
  tu esi vainīga visu likumu laušanā.
 • 40:15 - 40:20
  Ja mēs runājam par Dievu.
  Neviens cilvēks nevar
 • 40:20 - 40:24
  nākt pie Dieva, nonākt debesīs
  ar labiem darbiem.
 • 40:24 - 40:26
  Tas nav iespējams.
 • 40:26 - 40:29
  Un es kādreiz domāju,
  ka esmu labs cilvēks, jo
 • 40:29 - 40:31
  jā, man ir sanācis kauties
 • 40:31 - 40:35
  es iedzēris par daudz,
  esmu darījis lietas... Bet, bet, bet!
 • 40:35 - 40:41
  Šis cilvēks un tas cilvēks
  ir daudz sliktāki par mani.
 • 40:41 - 40:44
  Tātad mana problēma bija, ka
  salīdzināju sevi ar cilvēkiem sev apkārt,
 • 40:45 - 40:47
  tā vietā lai sevi salīdzinātu ar to,
 • 40:48 - 40:50
  kura priekšā es reiz stāvēšu.
 • 40:51 - 40:55
  Es ticu, ka mums jāatgriežas pie tā,
  ko mums rāda Bībele.
 • 40:55 - 40:59
  Atgriešanās nav tik daudz
  kā just nožēlu par mūsu grēkiem,
 • 40:59 - 41:00
  par to ko esam izdarījuši,
 • 41:01 - 41:06
  un par to kā dzīvojot pēc savas izpratnes,
  esam pārkāpuši Dieva Vārdu.
 • 41:06 - 41:08
  Vainas sajūta nav īsta atgriešanās.
 • 41:09 - 41:11
  Tā ir daļa no tās,
  bet tā nav pilnā bilde.
 • 41:11 - 41:15
  Mēs redzam Vecajā Derībā
  faraonu Ēģiptē ar izraēliešiem.
 • 41:15 - 41:19
  Viņam bija žēl, viņš paziņoja:
  "Ak, esmu grēkojis pret Dievu."
 • 41:19 - 41:24
  Tātad viņš atzina savus grēkus,
  bet neaizgriezās prom no saviem grēkiem.
 • 41:24 - 41:25
  Tā pat nav nožēla.
 • 41:25 - 41:29
  Daudzi cilvēki saka:
  tu redzi viņiem ir žēl,
 • 41:29 - 41:31
  viņi raud,
  jo viņi patiešām nožēlo.
 • 41:32 - 41:34
  Jaunajā Derībā Jūdam bija nožēla.
 • 41:34 - 41:38
  Viņš bija tik pilns nožēlas,
  ka izdarīja pašnāvību.
 • 41:38 - 41:40
  Bet viņš neatgriezās no grēkiem.
 • 41:40 - 41:45
  Kad lasām Bībeli,
  mēs redzam, ka Dievs atgriešanos
 • 41:45 - 41:47
  sasaista ar piedošanu,
 • 41:47 - 41:52
  nevis piedošanu ar ticību Jēzum.
 • 41:52 - 41:57
  Un, ja piedošanu apvieno
  ar ticību Jēzum, tad varētu domāt, ka
 • 41:57 - 42:02
  ar to, ka ticam Jēzum, mums automātiski
  Dievs piedod mūsu grēkus.
 • 42:02 - 42:06
  Un kad tu lasi Bībeli,
  saproti, ka tas tā nav.
 • 42:06 - 42:08
  Iedomāsimies, ka mēs ar tevi
  spēlējam šahu.
 • 42:09 - 42:11
  Es eju un tad tava kārta.
 • 42:11 - 42:13
  Gribu redzēt tavu gājienu.
 • 42:14 - 42:16
  Mana kārta. Tavs gājiens.
 • 42:17 - 42:21
  Vai man ir atļauts darīt šādi:
  paiet ar vienu šeit un ar otru tur?
 • 42:21 - 42:24
  Vai man ir atļauts veikt divus gājienus?
  - Nē.
 • 42:24 - 42:26
  Kāpēc? Tāpēc, ka ir noteikumi.
 • 42:26 - 42:30
  Un noteikumi nosaka ka tu paej vienu reizi
  un tad es vienu reizi.
 • 42:30 - 42:34
  Līdzīgi ir ar Dievu.
  Tu esi grēkojis.
 • 42:34 - 42:36
  Tu esi izdarījis ko nepareizu
 • 42:37 - 42:40
  un tāpēc tu esi šķirts no Dieva.
 • 42:41 - 42:44
  Tava grēka dēļ
  tev nevar būt sadraudzība ar Dievu.
 • 42:44 - 42:47
  Grēka sekas ir tās, ka Dievam
  nevar būt sadraudzība ar mums
 • 42:47 - 42:50
  Dievs skatās uz tevi un saka:
 • 42:50 - 42:54
  "Es nevēlos tevi sodīt,
  bet tā kā Es esmu svēts, man tas jādara,
 • 42:54 - 42:57
  bet tai pat laikā vēlos dot tev iespēju,
 • 42:57 - 43:00
  lai tu saņemtu piedošanu
  un varētu būt attiecībās ar Mani.
 • 43:00 - 43:03
  Tāpēc es sūtīju savu Dēlu, Jēzu,
  lai Viņš mirtu par tevi.
 • 43:04 - 43:05
  Un tas izskatās šādi.
 • 43:05 - 43:08
  Tu esi grēkojis un lauzis Dieva baušļus,
 • 43:08 - 43:11
  tāpēc mēs dzīvojam bez
  sadraudzības ar Dievu.
 • 43:11 - 43:14
  Mēs dzīvojam paši savas dzīves,
  atšķirti no Dieva.
 • 43:14 - 43:18
  Dievs paskatījās lejup
  un teica- Es nevēlos tevi sodīt,
 • 43:18 - 43:23
  Es vēlos tev piedot, tāpēc Es sūtīšu Savu
  Dēlu Jēzu mirt par tevi.
 • 43:23 - 43:26
  Kā gājiens tagad ir?
  Tavs gājiens.
 • 43:26 - 43:28
  Dievs vēlas tev piedot.
  Viņš vēlas tevi atbrīvot.
 • 43:29 - 43:31
  Viņš vēlas tev dot jaunu dzīvi
  un pilnīgi dziedināt.
 • 43:31 - 43:34
  Viņš vēlas to visu darīt.
  Bet Viņš saka:
 • 43:34 - 43:38
  "Ej, tagad tavs gājiens!"
  Viņš gaida, kad tu iesi.
 • 43:38 - 43:43
  Līdzko tu saki - es nožēloju grēkus
  un saņemu šo piedošanu.
 • 43:43 - 43:47
  Tiklīdz tu to dari.
  Dievs, "Es tev piedodu."
 • 43:47 - 43:49
  Ir tik svarīgi to saprast,
 • 43:49 - 43:52
  jo ir tik daudz cilvēku,
  arī es tāds biju,
 • 43:52 - 43:55
  kāds tu, es ticēju, ka ir Dievs.
 • 43:55 - 43:59
  Bet savā prātā, savā pasaulē:
  "Labi, kad būs laiks
 • 43:59 - 44:02
  Viņš atnāks pie manis,
  tas atkarīgs no Viņa,
 • 44:02 - 44:05
  Viņš ir varens, Viņš to var izdarīt
  kad vien vēlas.
 • 44:05 - 44:08
  Un visu atbildību uzvēlu uz Viņa.
 • 44:08 - 44:12
  Patiesa grēku nožēla
  pieprasa darbību.
 • 44:12 - 44:15
  Tie nav tikai vārdi,
  ne arī tikai tas, ko mēs domājam.
 • 44:15 - 44:17
  Patiesa atgriešanās
  nav tikai apzināšanās,
 • 44:18 - 44:21
  ka esi grēkojis pret svēto Dievu.
 • 44:21 - 44:24
  Bet tad tu, atzīsties
  Viņam savos grēkos
 • 44:24 - 44:26
  tu esi nožēlas pilns Viņa priekšā
 • 44:26 - 44:29
  un tu novērsies no grēcīgās dzīves
 • 44:29 - 44:30
  un tu sāc dzīvot Viņa dzīvi.
 • 44:30 - 44:33
  Bībelē vārds 'grēku nožēla'
  ir vārds 'metanoia',
 • 44:33 - 44:37
  kas nozīmē 'no jauna domāt'.
 • 44:37 - 44:40
  Un Dievs vēlas lai mēs domājam no jauna.
 • 44:40 - 44:42
  Par mūsu dzīvēm un to,
  kā esam dzīvojuši.
 • 44:43 - 44:49
  Ja mēs 'no jauna padomāsim' par Dievu un
  kā mūsu grēki Viņu ietekmē.
 • 44:49 - 44:56
  Tad arī Dievs 'no jauna padomās' to,
  ko Viņš domā par mums.
 • 44:59 - 45:01
  Apustuļu d. 22:16
  Un ko tu tagad vēl vilcinies?
 • 45:01 - 45:04
  Celies augšā, liecies kristīties
  un nomazgā savus grēkus...
 • 45:05 - 45:09
  Un ja tu atzīsties savā grēkā
  un nes to gaismā,
 • 45:09 - 45:11
  tu piedzīvo piedošanu.
 • 45:11 - 45:15
  Bet ja paturi to apslēptu,
  tad katru reizi, kad spersi soli
 • 45:16 - 45:18
  gaismas virzienā, sātans teiks:
 • 45:19 - 45:22
  "Bet atceries, bet atceries..."
  - Jā, tā viņš dara.
 • 45:23 - 45:25
  Bet tagad tas ir ārā, jo
  tu tajā atzinies.
 • 45:25 - 45:28
  Tu to atklāji man,
  tu to pateici.
 • 45:30 - 45:33
  Ļauj, lai Svētais Gars tevi vada, iespējams tev
  tas jāpasaka visai pasaulei.
 • 45:33 - 45:36
  Es nezinu kā,
  bet tajā ir piedošana.
 • 45:37 - 45:39
  Cilvēkiem tas jādzird,
  jo tajā ir brīvība.
 • 45:39 - 45:43
  Tik daudzas meitenes tam iet
  cauri, tik daudz sievietes.
 • 45:43 - 45:44
  Viņas ir izdarījušas to pašu,
 • 45:45 - 45:48
  staigājot ar to
  30, 40, 50 gadus.
 • 45:49 - 45:51
  Tajā nav brīvības.
 • 45:51 - 45:54
  Brīvība ir tajā, ko tu
  piedzīvoji tikko.
 • 45:54 - 46:02
  Ierados šodien, meklējot Dievu, lai
  saņemtu dāvanu - runāšanu mēlēs.
 • 46:03 - 46:10
  Un visam citam manā dzīvē
  no kā man vajadzētu atbrīvošanu.
 • 46:11 - 46:18
  Šajā nedēļas nogalē,
  Dievs mani atbrīvoja
 • 46:20 - 46:22
  un svētīja ar dāvanu - lūgšanu mēlēs
 • 46:23 - 46:26
  un nomazgāja mani ūdens kristībā.
 • 46:28 - 46:32
  Vairāk kā 30 gadus es dzīvoju
 • 46:34 - 46:40
  ar kaunu un apmulsumu,
  dēļ noslēpuma,
 • 46:41 - 46:45
  ka 20 gadu vecumā
 • 46:46 - 46:47
  es veicu abortu.
 • 46:48 - 46:51
  Un kopš tā brīža katru dienu
 • 46:52 - 46:57
  sātans turējis mani gūstā.
 • 46:59 - 47:05
  Esmu meklējusi Dievu,
  skatoties Torbena video.
 • 47:09 - 47:11
  Sakot Dievam,
  ka tā vairs nespēju.
 • 47:11 - 47:15
  Lūdzot, jautājot
  un vēloties zināt
 • 47:16 - 47:18
  vai Viņš man var piedot.
 • 47:20 - 47:28
  Un tad notika, ka Viņš mani šajā
  nogalē atveda uz šo vietu.
 • 47:31 - 47:33
  Es jutu aicinājumu runāt ar Torbenu,
 • 47:33 - 47:36
  tāpēc, ka Dievs vēlas
  man ko teikt caur viņu.
 • 47:38 - 47:48
  Dievs man deva iespēju
  tikt atbrīvotai.
 • 47:49 - 47:51
  Atbrīvotai no šīm sāpēm.
 • 47:51 - 47:57
  Vairāk kā 30 gadi. Esmu brīva!
  Paldies Jēzu, paldies!
 • 48:06 - 48:07
  Esmu brīva.
 • 48:08 - 48:14
  ..kad man bija 20 gadi...
  Dievs palīdzi man...
 • 48:14 - 48:20
  .. Es veicu abortu
  un no tās dienas
 • 48:24 - 48:26
  Dievs ir centies man
  pateikt, ka viss ir labi,
 • 48:26 - 48:30
  taču sātanam bija stiprs
  satvēriens pār manu dzīvi.
 • 48:31 - 48:35
  Viņš tik turpināja nākt virsū
  un iet prom.
 • 48:35 - 48:37
  Es atceros šo dienu
  it kā tas būtu bijis vakar
 • 48:37 - 48:39
  un jūtu tās pašas sāpes.
 • 48:39 - 48:41
  Tas ir jauns sākums.
 • 48:42 - 48:44
  Vai esi gatava tikt
  kristīta uz Jēzu Kristu
 • 48:44 - 48:46
  lai nomazgātu grēkus?
  - Jā.
 • 48:46 - 48:50
  Uz tavu pašas ticības pamata
  mēs tevi kristām uz Jēzu Kristu.
 • 48:51 - 48:54
  Mirsti ar Kristu.
  Uzmosties ar Kristu.
 • 49:05 - 49:07
  Nāc, lūgsim par tevi.
 • 49:07 - 49:11
  Dievs pateicamies par Elizabeti.
  Dievs mēs pateicamies par Tavu brīvību.
 • 49:14 - 49:15
  Kad viņa tajā atzinās
 • 49:15 - 49:19
  iznāca vēl viena sieviete,
  kura atzinās tajā pašā grēkā.
 • 49:19 - 49:21
  Un pēkšņi viņas liecība
 • 49:21 - 49:25
  atnesa dzīvi un piedošanu citam.
 • 49:26 - 49:29
  Arī tā sieviete
  tika kristīta ūdenī
 • 49:29 - 49:32
  un piedzīvoja šo brīvību.
 • 49:32 - 49:35
  Vēlāk ar 80 cilvēkiem
  bijām sapulcē
 • 49:35 - 49:38
  kur viņa paskaidroja
  kā to izdarīja,
 • 49:39 - 49:46
  un ka aborts bija grēks,
  bet Jēzus piedeva viņas grēkus.
 • 49:46 - 49:50
  Kad viņa tajā atzinās
  un liecināja
 • 49:50 - 49:52
  sapulcē, kur bija 80 cilvēki,
 • 49:53 - 49:58
  pēc viņas liecības
  priekšā iznāca 12 sievietes
 • 49:58 - 49:59
  izsūdzot to pašu.
 • 50:00 - 50:04
  Te mēs redzam spēku,
  kas ir grēku atzīšanā,
 • 50:04 - 50:09
  ūdens kristību spēku
  un par ko vispār ir Evaņģēlijs.
 • 50:09 - 50:14
  Jēzus teica : "Kas tic un
  top kristīts, tas tiks izglābts"
 • 50:31 - 50:34
  Kas ir interesanti
  saistībā ar ūdens kristībām..
 • 50:35 - 50:38
  es ticu, ka laika gaitā
  un ar tradīcijām
 • 50:38 - 50:41
  mēs uzlūkojam sakramentu
  ļoti atšķirīgi
 • 50:42 - 50:46
  no tā, ko Bībele mums
  rāda par sakramentu.
 • 50:47 - 50:52
  Bieži uz sakramentu mēs skatāmies
  kā uz ārēju zīmi, iekšējai realitātei.
 • 50:53 - 50:55
  Saistībā ar definīciju
  ir interesanti
 • 50:55 - 50:59
  tas, ka tā runā par garīgo
  un fizisko pusi,
 • 50:59 - 51:02
  taču pilnībā atdala šīs divas lietas.
 • 51:03 - 51:04
  Kā rezultātā mēs kristību redzam
 • 51:05 - 51:07
  kā kaut ko ceremoniālu,
 • 51:07 - 51:11
  kam nav saiknes ar garīgo sfēru.
 • 51:11 - 51:13
  Citiem vārdiem sakot,
  tas ir kā apstiprinājums
 • 51:13 - 51:16
  tam, kas jau ir noticis garā.
 • 51:17 - 51:20
  Bet kristība ir ļoti,
  ļoti atšķirīga no tā.
 • 51:21 - 51:23
  Esam atklājuši, ka kristība
 • 51:23 - 51:26
  nevar būt sakramentāla
 • 51:26 - 51:29
  tik ilgi kamēr tā ir ārēja
  zīme iekšējai realitātei.
 • 51:29 - 51:32
  Mēs redzam, kad tu ieej tajā ūdenī
 • 51:32 - 51:34
  Dieva Gars pieskaras tam.
 • 51:34 - 51:38
  Un kad fiziskais un garīgais
  savienojas ūdens kristībā
 • 51:39 - 51:41
  Dievs dara kaut ko brīnumainu.
 • 51:42 - 51:45
  Interesanti, ka ūdens kristība
  ir divas lietas.
 • 51:45 - 51:48
  Tā ir vienlaicīgi mazgāšana
  un apbedīšana.
 • 51:49 - 51:51
  Lai mazgātos tev
  ir jābūt netīram.
 • 51:52 - 51:54
  Ko tas nozīmē?
 • 51:54 - 51:59
  Tas nozīmē, ka personai,
  kas tiek kristīta
 • 51:59 - 52:03
  ir jāapzinās savi grēki
  Dieva priekšā.
 • 52:03 - 52:10
  Šajā sakarā mēs redzam, ka
  kristība un grēku nožēla iet roku rokā.
 • 52:11 - 52:14
  Tā ir aizgriešanās
  un ienākšana ticībā.
 • 52:15 - 52:19
  Prasības kristībai, ko Dievs
  vēlas no mums
 • 52:19 - 52:22
  ir grēku nožēla un ticība Jēzum Kristum.
 • 52:23 - 52:26
  Cilvēks mirst savos grēkos.
 • 52:26 - 52:29
  Tas kas notiek ir, ka
  mēs ņemam šo cilvēku,
 • 52:29 - 52:33
  kas nāk savos grēkos,
  ar patiesu grēku nožēlu
 • 52:34 - 52:35
  un tad mēs kristām viņu.
 • 52:36 - 52:40
  Kad šis cilvēks iznāk no ūdens,
  viņš ir tīrs un jauns radījums
 • 52:41 - 52:44
  Es saku daudziem, ko mēs satiekam,
 • 52:44 - 52:47
  ka ūdens kristība nav
  tikai tīrs sākums.
 • 52:47 - 52:52
  Tā ir jauna tīra dzīve ko sākt.
 • 53:07 - 53:13
  Atbrīvo to, laid ārā
  Vairāk, vairāk...
 • 53:29 - 53:33
  Slava, slava...
 • 53:34 - 53:36
  Esi slavēts Jēzu.
 • 53:37 - 53:39
  Paldies Jēzu.
 • 53:42 - 53:44
  Paldies Jēzu, paldies Jēzu.
 • 53:45 - 53:46
  Paldies Jēzu.
 • 53:47 - 53:48
  Paldies Jēzu.
 • 53:49 - 53:51
  Paldies Jēzu.
 • 53:53 - 53:55
  Slavēts Tavs Vārds,
  paldies tev Jēzu!
 • 53:55 - 53:57
  Paldies Jēzu.
 • 53:58 - 54:00
  Kā tu jūties?
 • 54:01 - 54:04
  Es jutu, ka kaut kas
  iznāca ārā..
 • 54:06 - 54:09
  Tas ir dzīvības avots, kas izverd tevī
 • 54:09 - 54:12
  un Dievs to atbrīvo
  caur tavu muti.
 • 54:16 - 54:20
  Klaudio, tu esi jauns cilvēks.
  - Āmen!
 • 54:21 - 54:23
  Tu jūties labi?
  - Jā.
 • 54:25 - 54:27
  Klaudio, tas ir tikai sākums.
 • 54:27 - 54:29
  Tas ir tikai sākums.
  - Jā.
 • 54:29 - 54:30
  Dievs tev tagad dod šo dāvanu.
 • 54:31 - 54:33
  Būs laiks, kad tu
  nezināsi ko lūgt.
 • 54:33 - 54:36
  Tagad tu vari iet
  ticībā un lūgt.
 • 54:37 - 54:39
  Lūgšanai mēlēs labi ir tas
 • 54:39 - 54:42
  ka es varu koncentrēties
  uz citām lietām, kamēr lūdzu
 • 54:42 - 54:43
  jo mans prāts nelūdz.
 • 54:44 - 54:46
  Es ļauju savai mutei
  runāt ticībā.
 • 54:46 - 54:49
  Un Gars aizlūdz caur mums.
 • 54:49 - 54:50
  Dievs tevi tikko lietoja.
 • 54:50 - 54:53
  Gars ienāca un
  aizlūdza caur tevi.
 • 54:53 - 54:55
  Tas ir skaisti.
  - Amen, paldies Dievs.
 • 54:56 - 54:57
  Vai Dievs nav labs?
  - Ir gan.
 • 54:57 - 55:00
  Viņš ir liels.
  - Viņs ir.
 • 55:13 - 55:15
  Esmu šodien kaut ko iemācījies.
 • 55:16 - 55:19
  To kāds spēks piemīt ūdens
  kristībai Jēzus vārdā.
 • 55:19 - 55:24
  Tas vairs nav simbols,
  kā daudzas draudzes varētu uzskatīt,
 • 55:24 - 55:28
  arī es tā iepriekš uzskatīju,
  jo tas bija viss, ko zināju.
 • 55:28 - 55:31
  Es domāju, ka tas ir kaut kas
  kam tev jāiet cauri
 • 55:31 - 55:32
  ar apšļakstīšanu vai savādāk.
 • 55:32 - 55:33
  Bet tajā ir tik daudz spēka
 • 55:34 - 55:36
  kad tu patiesi tici
  tam, kas ir kristība.
 • 55:36 - 55:39
  Tā ir nāve, apbedīšana, beigas,
  vecais cilvēks
 • 55:39 - 55:43
  vecā daba ir mirusi
  un top jauns cilvēks.
 • 55:43 - 55:46
  Kā es to iemācījos šodien.
  Vai tu tici,
 • 55:46 - 55:47
  ka Jēzus ir Kungs un Glābējs?
 • 55:48 - 55:48
  Jā, es ticu.
 • 55:48 - 55:54
  Tātad vecais cilvēks iet zem ūdens,
  tu mirsti un rodas jauns cilvēks.
 • 55:55 - 55:58
  Un tiklīdz viņš iznāca
  ārā no ūdens
 • 55:58 - 56:00
  viņš teica, ka kaut
  kas viņu atstāja.
 • 56:00 - 56:04
  Liels smagums atstāja viņu un tam vairs
  nebija nekādas varas pār viņa dzīvi
 • 56:04 - 56:08
  Un nekavējoties viņš tika
  kristīts ar Svēto Garu.
 • 56:09 - 56:11
  Un šis brālis bija tik salauzts,
  viņš pārdzīvoja līdz asarām
 • 56:12 - 56:16
  viņš turēja rokas pie krūtīm,
  bija vērts to redzēt...
 • 56:16 - 56:19
  Bija ļoti vērtīgi redzēt,
  ko Dievs darīja viņa dzīvē.
 • 56:19 - 56:22
  Viss ko viņš varēja izdarīt,
  bija raudāt Dieva klātbūtnē.
 • 56:23 - 56:25
  Un priekš manis tas viss, ko Dievs...
 • 56:25 - 56:29
  Man šķiet, viņš brauca kādas 3, 4 stundas
  lai šeit tiktu,
 • 56:29 - 56:31
  jo tas bija tas, ko viņš vēlējās.
 • 56:31 - 56:33
  Un tā lieta, kas viņam visu laiku uzbruka,
 • 56:33 - 56:40
  tai vairs nebija nekādas varas pār viņu,
  un viņš ir brīvs, pilnīgi brīvs.
 • 56:40 - 56:43
  Es esmu patiešām pateicīgs,
  ka esmu uzzinājis,
 • 56:43 - 56:48
  ka ūdens kristībā ir kas īpašs,
 • 56:48 - 56:50
  ka grēku nožēlā ir kas īpašs,
 • 56:51 - 56:54
  ka kaut kas notiek
  Svētā Gara kristībā.
 • 56:54 - 56:56
  Visas šīs trīs lietas ir nepieciešamas.
 • 56:56 - 56:58
  Un tas patiesi ir mainījis manu dzīvi
 • 56:58 - 57:01
  un tagad es sludinu šo vēsti
  līdz dienai, kad miršu.
 • 57:01 - 57:06
  Tāpēc ka es to esmu piedzīvojis,
  un tas bija viens no spēcīgākajiem
 • 57:06 - 57:11
  Dieva mīlestības apliecinājumiem,
  ko es jebkad esmu redzējis.
 • 57:12 - 57:15
  Ticu, ka iemesls, kāpēc tagad
  redzam šīs lietas notiekam
 • 57:15 - 57:17
  ir tas, ka vecais cilvēks mirst
 • 57:19 - 57:21
  dēmoni zaudē savu noteikšanu
  un varu.
 • 57:23 - 57:26
  Viņi vairs nevar mocīt mirušo cilvēku.
 • 57:27 - 57:30
  Jo vecais cilvēks mirst
 • 57:30 - 57:32
  un kad tu iznāc no ūdens
 • 57:33 - 57:35
  tu esi kau kas pilnīgi jauns.
 • 57:36 - 57:38
  Lūk, jaunais cilvēks,
  kas valkā vecā apģērbu.
 • 57:39 - 57:41
  Kad Jēzus staigāja šeit uz zemes,
 • 57:41 - 57:43
  Viņš sludināja atgriešanos no grēkiem.
 • 57:43 - 57:47
  Viņš mācīja, ka cilvēkiem
  nepieciešams piedzimt no jauna
 • 57:47 - 57:50
  ūdenī un Garā.
 • 57:51 - 57:56
  Bet tai laikā Viņš nevarēja
  kristīt cilvēkus Savā vārdā.
 • 57:57 - 58:00
  Viņš nevarēja kristīt cilvēkus
  ar Svēto Garu.
 • 58:00 - 58:04
  Bet pēc krusta, kad Vasarssvētkos
  Pēteris piecēlās kājās,
 • 58:04 - 58:09
  mēs pirmo reizi dzirdam pilnīgu
  Evaņģēliju, kad Pēteris saka:
 • 58:09 - 58:13
  "Atgriezieties un kristieties,
  lai jūs dabūtu grēku piedošanu
 • 58:14 - 58:17
  un lai jūs saņemtu Svēto Garu."
 • 58:21 - 58:24
  Tu pietupies un tu saki:
  "Es tevi kristu Jēzus Kristus Vārdā"
 • 58:24 - 58:26
  pārliecinies,
  ka viņš pagremdējas.
 • 58:27 - 58:30
  Mirsti ar Kristu.
  Uzmosties ar Kristu.
 • 58:32 - 58:36
  Brīvību! Brīvību!
  Izej! Izej!
 • 58:36 - 58:37
  Brīvību. Brīvību.
 • 58:37 - 58:39
  Ārā! Atstāj! Izej!
 • 58:40 - 58:43
  Es pavēlu, tev gars, izej!
  Tieši tagad! Nāc ārā!
 • 58:43 - 58:46
  Izej! Jēzus vārdā es pavēlu
  šim garam iziet!
 • 58:46 - 58:47
  Atstāj viņu tagad!
 • 58:47 - 58:51
  Ārā! Ārā!
  Izej!
 • 58:51 - 58:54
  Jēzus vārdā es pavēlu
  katram ļaunam garam iziet tagad!
 • 58:54 - 58:58
  Izej! Tagad!
  Nāc ārā!
 • 58:59 - 59:02
  Es pavēlu šim ļaunam garam iziet!
  Izej, tagad!
 • 59:02 - 59:03
  Dēmon, izej!
 • 59:03 - 59:05
  Pavēlu katram ļaunam garam
  iziet tagad!
 • 59:05 - 59:11
  Meli, iziet! Iznāciet!
  Vēl, vēl. Atbrīvo viņu!
 • 59:11 - 59:15
  Es pavēlu tev ļaunais gars
  Jēzus vārdā nāc ārā!
 • 59:15 - 59:22
  Ej ārā! Vēl!
  Izej!
 • 59:22 - 59:25
  Jēzus vārdā es pavēlu
  iziet visam!
 • 59:25 - 59:28
  Ļaunais gars, izej Jēzus vārdā!
  Nāc ārā!
 • 59:29 - 59:32
  Tagad!
  Atstāj viņu, atstāj viņu!
 • 59:39 - 59:46
  Piepildi viņu, piepildi viņu vairāk..
  Brīvību, brīvību.
 • 60:06 - 60:07
  Tas ir reāli.
 • 60:24 - 60:26
  Paldies tev.
 • 60:31 - 60:33
  Tas ir reāli!
 • 60:34 - 60:38
  Ja vēlaties par šo izlasīt grāmatu
  varu jums ieteikt kādu grāmatu.
 • 60:38 - 60:42
  Varbūt esat par to dzirdējuši,
  grāmatas nosaukums ir Bībele.
 • 60:44 - 60:47
  Tas ir tas, ko lasām Bībelē.
 • 60:48 - 60:52
  Viņš tika atbrīvots un tad
  Svētais Gars viņu pārņēma.
 • 60:54 - 60:57
  Tā nav tikai bilde,
  tas ir reāli.
 • 60:58 - 61:01
  Ja nu šī ir Bībeles patiesība,
  tad kā ir ar pārējo?
 • 61:02 - 61:06
  Katrs vārds ir īsts,
  no sākuma līdz beigām.
 • 61:06 - 61:08
  Alleluja.
 • 61:08 - 61:10
  Mans draugs!
 • 61:15 - 61:17
  Joprojām atceros
  sažņaugtās dūres
 • 61:18 - 61:21
  un es atceros sitienus pa ūdeni
 • 61:22 - 61:26
  un tad es patiešām
  skaļi kliedzu un tad
 • 61:28 - 61:30
  bija satraukums un
  kaut kas notika.
 • 61:30 - 61:33
  Es nezināju, ka tas biju es.
  Es nezināju kas notiek.
 • 61:34 - 61:38
  Manas acis bija aizvērtas
  un tad es tās atvēru
 • 61:38 - 61:40
  un es atrados citā stāvoklī
  nekā pirms tam.
 • 61:40 - 61:45
  Es skatījos un
  un Torbens bija tur
 • 61:45 - 61:48
  mans skats bija vērst tajā virzienā,
  bet pirms tam skatījos citur.
 • 61:48 - 61:50
  Es īsti nesapratu kāpēc.
 • 61:51 - 61:53
  Bija vēl daži satraukuma brīži.
 • 61:56 - 61:58
  Pēdējais, ko atceros,
  kad Torbens teica:
 • 61:58 - 62:00
  "Dēmoni, izejiet ārā"
 • 62:02 - 62:05
  Tad kļuva mierīgi
  un viss nomierinājās.
 • 62:06 - 62:11
  Bija liels klusums.
 • 62:13 - 62:15
  Atceros, ka skatījos augšup
  un tur bija cilvēku pūlis
 • 62:15 - 62:17
  ar savām kamerām.
 • 62:17 - 62:18
  Daudzi skatījās uz mani
 • 62:18 - 62:21
  un es jutos nedaudz šokēts.
 • 62:21 - 62:25
  Kā iznākot no operācijas zāles,
  kur ārā visi gaida.
 • 62:27 - 62:30
  Runājot par to kā
  es varu izskaidrot.
 • 62:31 - 62:33
  Manas dzīves laikā
  un manā pieredzē
 • 62:33 - 62:35
  nebija noticis nekas
  līdzīgs tam.
 • 62:35 - 62:37
  Bet labākais no pieredzētā
 • 62:37 - 62:41
  ir kā zobs, kas tika izrauts.
 • 62:43 - 62:45
  Es zināju, ka notiekošajā
  ir kaut kas lieks
 • 62:45 - 62:50
  kam nav tiesības tur atrasties.
 • 62:51 - 62:53
  Tagad ir tā ka
  tas zobs būtu izrauts.
 • 62:53 - 62:56
  Tur vairs nekā nav tas ir ārā.
 • 62:56 - 62:59
  Un ir tā it kā rētas
  vietā būtu jauna āda.
 • 62:59 - 63:01
  Kad jums zobs ir izrauts
 • 63:01 - 63:04
  jums gribas ar mēli
  pārbaudīt tukšo vietu.
 • 63:04 - 63:06
  Jums gribas ar mēli sataustīt
  vietu, kur bija zobs
 • 63:07 - 63:09
  lai izjustu jauno sajūtu.
  Tajā brīdī tā bija.
 • 63:09 - 63:14
  Kaut kas nebijis un jauns
  bija tā vietā
 • 63:14 - 63:17
  kur iepriekš atradās zobs.
 • 63:18 - 63:22
  Esmu laimīgs, esmu brīvs.
  Pateicoties Jēzum Kristum.
 • 63:22 - 63:25
  Tiklīdz cilvēki tiek kristīti
  es sāku lūgt
 • 63:25 - 63:29
  par viņu atbrīvošanu, jo viņi
  tagad ir miruši ar Kristu,
 • 63:29 - 63:33
  un augšāmcēlušies ar Kristu,
  tajā brīdī sātanam viņus ir jāatstāj.
 • 63:33 - 63:36
  Un ir tik spēcīgi
  redzēt atbrīvošanu
 • 63:36 - 63:39
  tur ārā kā daļu no kristības.
 • 63:39 - 63:44
  Tas bija tik spēcīgi,
  tik daudzi atnāca un redzēja to
 • 63:44 - 63:50
  un pēkšņi tur bija no 150 līdz 200
  cilvēkiem, kas skatījās.
 • 63:50 - 63:54
  Uzreiz pēc viņa atbrīvošanas
  viņš tika kristīts ar Svēto Garu
 • 63:54 - 63:57
  un sāka runāt mēlēs,
  tas bija patiesi spēcīgi.
 • 63:58 - 64:01
  Tad pienāca laiks kristīt
 • 64:01 - 64:06
  pārējo viņa ģimeni, viņa dēlu,
  meitu un sievu.
 • 64:06 - 64:10
  Kad viņi ienāca ūdenī,
  lai tiktu kristīti
 • 64:10 - 64:12
  Dievs izdarīja kaut ko apbrīnojamu.
 • 64:12 - 64:14
  Mēs šodien lasām Evaņģēlijos
 • 64:14 - 64:17
  ka Jēzus tika kristīts
  Jordānas upē.
 • 64:18 - 64:21
  Mēs lasām, ka debesis atvērās
 • 64:21 - 64:24
  un Svētais Gars uz viņa
  nolaidās kā balodis.
 • 64:24 - 64:27
  Es un Lorena, mēs teicām:
 • 64:28 - 64:30
  "Vai lūgsim, lai kaut kas
  līdzīgs notiek šodien
 • 64:30 - 64:34
  lai redzam zīmi pie debesīm,
  kad tiksim kristītas."
 • 64:35 - 64:38
  Kad mēs tikām kristītas,
 • 64:38 - 64:41
  es biju ūdenī
  un gaidīju kristīšanu.
 • 64:41 - 64:45
  Un es dzirdēju cilvēkus
  no pūļa saucam: "Paskaties augšā!"
 • 64:45 - 64:52
  Es pagriezos un paskatījos augšup
  un ieraudzīju vārdu "īsts" debesīs.
 • 64:52 - 64:54
  Tā bija mana atbildētā lūgšana,
 • 64:54 - 64:56
  ko izteicu pirms kristības.
 • 64:57 - 64:58
  Paldies Jēzu.
 • 64:58 - 65:02
  Ikviens rādīja un teica:
  "Skaties, skaties augšup!"
 • 65:03 - 65:06
  Un augšā pie debesīm
  bija lidmašīna
 • 65:07 - 65:10
  ierakstījusi debesīs: "īsts".
 • 65:10 - 65:15
  Tas notika tajā brīdī,
  kad es lūdzu par viņas vīru
 • 65:15 - 65:18
  un viņš tika atbrīvots
  un es teicu :
 • 65:18 - 65:21
  "Tas ir pa īstam."
  "Tā nav bilde."
 • 65:21 - 65:25
  "Ja tas ir īsts, tad arī viss,
  ko lasām Bībelē ir īsts."
 • 65:26 - 65:29
  Un pēkšņi mēs
  ieraudzījām debesīs
 • 65:30 - 65:32
  ka Dievs ir uzrakstījis "īsts".
 • 65:35 - 65:41
  ĪSTS
 • 65:43 - 65:46
  Torben, paskaties augšup!
  - Jā, es to ieraudzīju.
 • 65:47 - 65:49
  Jā, es redzēju.
 • 65:53 - 65:56
  Pēc tam mēs sākām
  sludināt Evaņģēliju
 • 65:56 - 66:01
  un daudz vairāk cilvēki todien
  nožēloja grēkus un tika izglābti.
 • 66:01 - 66:06
  Tā vietā, lai kristītu tikai
  8 cilvēkus kā plānojām,
 • 66:07 - 66:09
  mēs kristījām vairāk par 30.
 • 66:09 - 66:12
  Jo cilvēki, kas
  redzēja notiekošo
 • 66:12 - 66:15
  redzēja atbrīvošanas no
  dēmoniem,
 • 66:15 - 66:17
  redzēja kā cilvēki
  saņēma Svēto Garu.
 • 66:18 - 66:20
  Viņi arī nožēloja savus grēkus,
 • 66:21 - 66:24
  nāca kristīties un
  piedzīvoja to pašu.
 • 66:27 - 66:31
  Ļauno garu pasaule ir tik īsta.
  Tā ir ļoti reāla.
 • 66:32 - 66:35
  Esmu nedaudz no tā redzējis draudzēs
 • 66:35 - 66:41
  Kad atbrauc evaņģēlists
  vai tā saucamais Dieva vīrs.
 • 66:41 - 66:42
  Cilvēki, kuriem ir vara.
 • 66:43 - 66:45
  Lūdzot par cilvēkiem
  viņi redz izpausmes.
 • 66:45 - 66:48
  Bet nekad nebiju redzējis to
  notiekam caur manām rokām.
 • 66:49 - 66:51
  Mana pirmā pieredze, ko guvu,
 • 66:53 - 66:54
  iespējams pati lielākā pieredze,
 • 66:54 - 66:56
  bija, kad mēs ar sievu pirmo reizi paši
 • 66:56 - 66:59
  kādu kristījām paši savās mājās.
 • 67:00 - 67:05
  Šis cilvēks bija iesaistījies
  'New Age', reiki dziedināšanā,
 • 67:06 - 67:11
  taro kāršu lasīšanā, kristālos,
  daudzās lietās no 'New Age'
 • 67:11 - 67:16
  Mēs viņu kristījām un ja mēs
  ar to būtu mierā
 • 67:17 - 67:21
  kā tas ir normālā baznīcas dievkalpojumā,
  mēs būtu pasmaidījuši,
 • 67:21 - 67:24
  iedevuši viņai apliecību un pēc tam
  iedzēruši krūzi kafijas.
 • 67:25 - 67:28
  Bet mēs turpinājām tai brīdī
  lūgt un lūgt par viņu
 • 67:28 - 67:32
  un pēc kādām 2 minūtēm
  dēmoni sāka izpausties.
 • 67:35 - 67:38
  Viens pēc otra viņi manifestējās
  un mēs viņus izdzinām ārā.
 • 67:38 - 67:42
  Tā bija pati reālākā un
  pati radikālākā pieredze
 • 67:42 - 67:44
  kas man jebkad bijusi.
 • 67:44 - 67:48
  Tā atvēra man acis
  šai kaujai. Tā ir cīņa.
 • 67:50 - 67:55
  Mēs netiekam tikai aicināti.
  Nav teikts ka tā ir vienkārši laba ideja.
 • 67:55 - 67:58
  Bet mums ir pavēlēts Jēzus vārdā
  izdzīt ļaunos garus.
 • 67:59 - 68:02
  Mums ir dots pienākums
  darīt cilvēkus brīvus Jēzus vārdā.
 • 68:03 - 68:07
  Kāpēc notiek šī cīņa?
  Tāpēc ka sātanam tas nepatīk.
 • 68:07 - 68:10
  Bet tagad mēs gremdēsimies zem ūdens
 • 68:10 - 68:13
  un kad viņa iznāks, jūs redzēsiet brīvību,
 • 68:13 - 68:16
  jūs redzēsiet brīvību un jaunu dzīvi.
 • 68:17 - 68:19
  Vienkārši nometies ceļos.
  Nebaidies. Nometies ceļos.
 • 68:19 - 68:21
  Nometies uz ceļiem.
  - Es nespēju.
 • 68:21 - 68:25
  Nē, tu spēj, tu vari.
 • 68:25 - 68:27
  Jēzus Kristus vārdā tu to vari, tu vari.
 • 68:28 - 68:31
  Tā ir jauna dzīve.
  Sātans ir melis, sātans ir melis.
 • 68:31 - 68:33
  Viņš tev ir melojis
  un viņš nevēlas, lai tu
 • 68:33 - 68:36
  atdod visu Jēzum Kristum.
 • 68:36 - 68:38
  Jo tad kad tu sevi atdod,
  Viņš tevi atbrīvos
 • 68:38 - 68:42
  un sātans zaudēs un viņš to nevēlas.
 • 68:43 - 68:44
  Tu vari.
 • 68:45 - 68:47
  Mani ceļi negrib liekties.
 • 68:47 - 68:50
  Jēzus vārdā pietupies.
 • 68:50 - 68:53
  Viņa to vēlas, bet viņas ceļi
  nevēlas liekties.
 • 68:53 - 68:56
  Viņa nespēj tupties,
  šeit šodien notiek cīņa.
 • 68:56 - 68:58
  Jēzus vārdā
  Dievs mēs pateicamies
 • 68:58 - 69:00
  Vienkārši pietupies, Jēzus vārdā,
  dari to.
 • 69:00 - 69:02
  Lejā, lejā, vienkārši tupies
  Jēzus vārdā
 • 69:03 - 69:05
  Jēzus vārdā,
  Jēzus vārdā, pietupies.
 • 69:05 - 69:09
  Tupies, tupies.
  Jēzus vārdā, dari to.
 • 69:09 - 69:12
  Vai tu esi gatava tikt kristīta
  uz Jēzu Kristu.
 • 69:13 - 69:16
  Uz tavas ticības pamata mēs tevi
  kristam uz Jēzu Kristu.
 • 69:16 - 69:19
  Vienkārši ej lejā. Mirsti ar Kristu.
  Augšāmcelies ar Kristu.
 • 69:22 - 69:27
  Brīvību! Brīvību! Sātan ej!
  Aizej no viņas! Aizej no viņas tagad!
 • 69:28 - 69:34
  Nāc ārā! Nāc ārā!
  Izej no viņa! Ej!
 • 69:34 - 69:39
  Nāc ārā! Aizej!
  Šajā brīdī!
 • 69:39 - 69:43
  Atbrīvo! Atbrīvo!
 • 69:43 - 69:46
  Aizej! Aizej! Jēzus Kristus vārdā
  es pavēlu šim reliģijas garam
 • 69:47 - 69:48
  iziet tagad Jēzus vārdā!
 • 69:49 - 69:51
  Izej! Izej līdz pēdējam!
 • 69:51 - 69:53
  Izej! Izej, Jēzus vārdā!
 • 69:54 - 69:54
  Izej! Tagad!
 • 69:55 - 69:58
  Izej! Izej!
 • 69:59 - 70:01
  Prom, Jēzus vārdā!
  Prom!
 • 70:02 - 70:04
  Izej! Tieši tagad! Nāc ārā!
 • 70:04 - 70:07
  Katras dusmas, katras bailes,
  aiziet tagad Jēzus vārdā!
 • 70:08 - 70:12
  Nāc āra! Tagad!
  Prom! Ej prom tagad!
 • 70:12 - 70:14
  Nāc ārā, tagad!
 • 70:14 - 70:15
  Es pavēlu tev, aizej!
 • 70:15 - 70:17
  Ej! Izej tagad!
  Brīvību! Šajā brīdī!
 • 70:17 - 70:18
  Ļauj tam iet!
 • 70:21 - 70:22
  Es pavēlu šim dēmonam iziet!
 • 70:22 - 70:24
  Es pavēlu šim garam iziet!
 • 70:25 - 70:29
  Ārā! Prom! Tagad!
 • 70:30 - 70:33
  Ārā, Jēzus vārdā!
  Izej tagad Jēzus vārdā!
 • 70:33 - 70:34
  Ārā, tagad!
 • 70:42 - 70:46
  Izej! Izej! Es pavēlu katram
  ļaunam garam atstāt viņu tagad!
 • 70:46 - 70:47
  Nāc ārā!
 • 70:48 - 70:50
  Izej tagad, Jēzus vārdā!
 • 70:50 - 70:54
  Nāc ārā!
  Nāc ārā tagad!
 • 70:54 - 70:56
  Izej! Izej!
  Izej, Jēzus vārdā!
 • 70:56 - 71:00
  Es pavēlu katram garam viņu atstāt.
  Tagad! Tieši tagad! Nāc ārā!
 • 71:00 - 71:03
  Izej! Izej!
  Vācies ārā, Jēzus vārdā, tagad.
 • 71:03 - 71:08
  Ārā! Ārā!
 • 71:48 - 71:49
  Alleluja!
 • 71:54 - 71:56
  Vai tu jūti brīvību?
 • 71:57 - 71:58
  Tu esi brīva.
 • 72:03 - 72:08
  Kā ir?
  - lieliski, paldies!
 • 72:15 - 72:17
  Labais, jauna dzīve.
 • 72:21 - 72:23
  Vai jūs to redzat?
  Man tas patīk!
 • 72:47 - 72:49
  Draugi, vai jūs to redzat?
 • 72:50 - 72:52
  Tas ir kristību spēks.
 • 72:52 - 72:56
  Atgriezieties no saviem grēkiem
  uz Jēzu Kristu
 • 72:58 - 73:01
  Tā ir cīņa,
  bet sātans ir zaudējis.
 • 73:01 - 73:03
  Jēzus ir dzīvs.
 • 73:04 - 73:13
  Jauna dzīve, jauna dzīve.
 • 73:16 - 73:17
  Brīvība?
  - Jā.
 • 73:17 - 73:20
  Slavējiet Dievu!
  Slava Jēzum!
 • 73:23 - 73:27
  Paldies, ka Tu viņu piepildi,
  paldies, paldies Tev.
 • 73:27 - 73:29
  Āmen!
 • 73:30 - 73:31
  Āmen!
 • 73:36 - 73:38
  Vai tu saņēmi Svēto Garu?
  - Jā.
 • 73:58 - 74:00
  Viņš nekad iepriekš
  nebija runājis mēlēs.
 • 74:01 - 74:03
  Spēcīgi!
 • 74:07 - 74:08
  Esam redzējuši daudzus cilvēkus
 • 74:08 - 74:12
  kas kristībā ieguvuši
  brīvību no grēka.
 • 74:12 - 74:14
  Mums ir bijuši cilvēki,
  kas cieš no šizofrēnijas,
 • 74:15 - 74:17
  un kristību laikā tiek atbrīvoti no dēmoniem.
 • 74:17 - 74:20
  Mēs esam redzējuši,
  ka cilvēki ar ēšanas traucējumiem,
 • 74:20 - 74:22
  kristību laikā saņem atbrīvošanu.
 • 74:22 - 74:25
  Mēs esam redzējuši, kā slimi cilvēki
  kristoties tiek dziedināti.
 • 74:25 - 74:28
  Mēs esam redzējuši daudzus cilvēkus
 • 74:28 - 74:31
  kuri nespēja saņemt kristību ar Svēto Garu.
 • 74:31 - 74:33
  Bet, kad viņi tika kristīti ūdenī,
 • 74:33 - 74:37
  Svētais Gars nāca pār viņiem
  un viņi sāka runāt mēlēs.
 • 74:37 - 74:39
  Tas ir pa īstam, es jums saku
  tas ir īsts.
 • 74:39 - 74:43
  Es nezinu kā to paskaidrot,
  bet Dieva Gars nāca
 • 74:43 - 74:46
  un es patiesi tiku kristīts Garā
  un runāju mēlēs.
 • 74:50 - 74:52
  Apustuļu d. 1:8
  "Bet jūs dabūsit spēku
 • 74:52 - 74:55
  kad Svētais Gars būs
  nācis pār jums,
 • 74:55 - 74:59
  un būsit Mani liecinieki...
  līdz pašam pasaules galam.
 • 75:00 - 75:02
  Es lūgšu un tu man palīdzēsi.
  - Jā.
 • 75:03 - 75:04
  Kā tevi sauc?
  - Katija
 • 75:04 - 75:09
  Katijai ir trauksmes sajūta un viņa arī
  vēlas tikt kristīta ar Svēto Garu.
 • 75:09 - 75:14
  Mēs tikko satikāmies un runājām par
  kristību ar Svēto Garu un kā tas notiek.
 • 75:14 - 75:15
  Dievs
 • 75:15 - 75:16
  Es tev ticu
 • 75:17 - 75:19
  Es tev ticu Jēzu
 • 75:19 - 75:21
  Es nožēloju grēkus
 • 75:21 - 75:22
  un lūdzu Tevi
 • 75:23 - 75:24
  atbrīvo mani
 • 75:24 - 75:27
  no katra nemiera
 • 75:27 - 75:30
  nāc ar Savu Svēto Garu.
 • 75:30 - 75:31
  Piepildi mani.
 • 75:31 - 75:32
  Kristī mani.
 • 75:33 - 75:34
  Šajā pašā brīdī.
 • 75:34 - 75:36
  Jēzus vārdā.
 • 75:36 - 75:40
  Bībelē ir skaidri norādīts,
  ka vienmēr ir zīme
 • 75:40 - 75:44
  kad cilvēki tiek
  kristīti ar Svēto Garu.
 • 75:44 - 75:47
  Apustuļu darbu 8. nodaļā lasām par Filipu
 • 75:47 - 75:50
  kā viņš ieradās Samarijā
  un sludināja Evaņģēliju.
 • 75:50 - 75:54
  Cilvēki saņēma vēsti
  un atgriezās no grēkiem
 • 75:54 - 75:57
  un viņi tika kristīti ūdenī
  Jēzus Kristus vārdā.
 • 75:58 - 76:00
  Bet tajā reizē viņi nesaņēma
 • 76:00 - 76:02
  Svētā Gara kristību.
 • 76:03 - 76:06
  Kad apustuļi ieradās,
  viņi redzēja
 • 76:06 - 76:09
  ka viņi nebija saņēmuši
  Svētā Gara kristību.
 • 76:09 - 76:11
  Tad apustuļi tiem uzlika rokas
 • 76:11 - 76:15
  un viņi tika kristīti
  ar Svēto Garu.
 • 76:15 - 76:17
  Jūs tur nelasāt kas tieši notika
 • 76:17 - 76:21
  bet jūs zināt, ka bija zīme.
 • 76:22 - 76:24
  Kāpēc?
  Jo tur bija vīrs vārdā Sīmanis.
 • 76:24 - 76:28
  Sīmanis redzēja kā
  saņem Svēto Garu,
 • 76:28 - 76:30
  kad apustuļi uzliek rokas.
 • 76:30 - 76:33
  Kad viņš to ieraudzīja,
  viņš gribēja to pašu spēku.
 • 76:33 - 76:36
  Lai tie cilvēki, kam viņš
  uzliktu rokas
 • 76:36 - 76:37
  arī saņemtu Svēto Garu.
 • 76:37 - 76:40
  Tagad mēs runāsim mēlēs,
  kad es teikšu: "Tagad"
 • 76:40 - 76:42
  vienkārši izrunā pirmos vārdus.
 • 76:45 - 76:46
  Tagad.
 • 76:54 - 76:55
  Svētais Gars, atbrīvo.
 • 76:56 - 76:57
  Brīvība, tieši tagad.
 • 77:01 - 77:05
  Brīvība, tieši tagad.
  Brīvību, brīvību
 • 77:05 - 77:06
  Svētais Gars, atbrīvo.
 • 77:08 - 77:11
  Brīvība, tieši tagad.
  Nāc Savā spēkā tagad.
 • 77:11 - 77:14
  Stiprini, stiprini.
 • 77:25 - 77:28
  Vai tas nav lieliski?
  Es to piedzīvoju vakar.
 • 77:28 - 77:30
  Viņš vakar tika
  kristīts ar Svēto Garu
 • 77:30 - 77:32
  un tu šodien.
 • 77:32 - 77:36
  Es iepriekš nebiju
  runājusi mēlēs.
 • 77:36 - 77:39
  Kā...Tas vienkārši nāca?
  - Jā.
 • 77:39 - 77:40
  Kā tas bija?
 • 77:40 - 77:43
  Tas bija pārsteidzoši,
  tas ir traki apbrīnojami.
 • 77:44 - 77:46
  Vai tu spēj to iztēloties
  šeit ielas vidū?
 • 77:46 - 77:50
  Tas ir pārsteidzoši, paldies.
  Liels paldies.
 • 77:50 - 77:53
  Tagad tu ej un
  nodod vēsti citiem.
 • 77:53 - 77:55
  Man vienmēr šķita,
  ka ir divas nometnes.
 • 77:56 - 77:59
  Viena, kura runā tikai par brīnumiem.
 • 78:00 - 78:02
  Tas man nelikās sakarīgi,
 • 78:02 - 78:05
  ja Jēzus gribēja mums
  palīdzēt tikai ar mērķi
 • 78:05 - 78:07
  lai redzam brīnumus un
  saņemam dziedināšanu,
 • 78:08 - 78:09
  bet negribēja neko citu,
 • 78:09 - 78:12
  tad tas nonāk pretrunā ar
 • 78:12 - 78:15
  Dieva apsolījumu mums kādā
  dienā piešķirt jaunu miesu.
 • 78:15 - 78:18
  Bet ja mēs apskatāmies otru nometni
 • 78:18 - 78:23
  un es saku, ka brīnumi nav
  šodienai, jo ir tikai Dieva Vārds,
 • 78:23 - 78:24
  tad tas ir pretrunā ar Bībeli
 • 78:24 - 78:27
  jo Raksti saka, ka
  Vārds nāks ar spēku
 • 78:27 - 78:29
  un Viņš to apstiprinās ar spēku.
 • 78:29 - 78:31
  Kas tad ir vidusceļš?
 • 78:31 - 78:33
  Vidusceļš ir atrodams
  Dieva Vārdā
 • 78:34 - 78:36
  kur ir līdzsvars starp abiem,
 • 78:36 - 78:38
  kur mēs gribam lai Dieva Vārds
 • 78:38 - 78:41
  iet kopā ar Dieva spēku
 • 78:41 - 78:44
  un patiešām maina cilvēku dzīves
 • 78:44 - 78:48
  kur cilvēkus Svētais Gars
  pārliecinātu par grēku, taisnību un tiesu,
 • 78:48 - 78:51
  kur viņi piedzīvotu jaunu dzīvi,
  atgrieztos un atteiktu grēkam
 • 78:51 - 78:55
  ne tikai atzītu grēku,
  bet pamestu grēku,
 • 78:55 - 78:57
  saņemtu Dieva spēku,
 • 78:57 - 78:59
  tiktu kristīti, runātu mēlēs
 • 78:59 - 79:02
  un dienu no dienas darbotos
 • 79:02 - 79:05
  ar Dieva spēku, kas mīt jūsos
 • 79:05 - 79:07
  vai pat labāk, tai templī,
  kas ir mūsos.
 • 79:07 - 79:10
  Gadiem es izniekoju laiku ar reliģiju.
 • 79:11 - 79:12
  Tad es pilnībā no tās novērsos
 • 79:12 - 79:15
  Un tad radās šis izsalkums
  atgriezties.
 • 79:15 - 79:18
  Un, kad atgriezos, sapratu,
  ka bija sfēras manā dzīvē
 • 79:18 - 79:20
  kuras es biju aizslēdzis savā neticībā:
 • 79:20 - 79:23
  Tas jau mūsdienās nenotiek,
  tā tikai bija Jēzus laikā
 • 79:23 - 79:25
  vai arī tas ir priekš
  dažiem cilvēkiem
 • 79:25 - 79:27
  Tad es lasu Bībeli un tā saka:
 • 79:27 - 79:29
  Šīs zīmes sekos tiem, kas tic.
 • 79:29 - 79:33
  Es saku, ka esmu ticīgais,
  kāpēc tad man tā nenotiek?
 • 79:33 - 79:36
  Tas, kas mums vajadzīgs ir
  iekustināt citam cita ticību.
 • 79:37 - 79:39
  Ja man ir cilvēku komanda,
  un mēs visi darām vienu
 • 79:39 - 79:41
  Es teiku iedrošināts ticībā.
 • 79:41 - 79:42
  Tāpat ar tevi.
 • 79:42 - 79:44
  Šodien tu saņēmi valodu dāvanu.
 • 79:44 - 79:47
  Ja tu neizmanto šo dāvanu,
  uzmini, kas notiks?
 • 79:47 - 79:48
  Tā izzudīs.
 • 79:48 - 79:50
  Kas notiks, ja tas viss ir tevī tagad
 • 79:50 - 79:53
  bet tu nelasīsi vairs Bībeli.
 • 79:53 - 79:55
  Tu visu to atmetīsi.
 • 79:55 - 79:57
  Attīsti to,
  dari to par savu dzīvesveidu.
 • 79:57 - 79:59
  Ieliec Dievu savas dzīves centrā
 • 79:59 - 80:02
  un to ko mēs darām,
  dari tu ar saviem draugiem
 • 80:02 - 80:04
  Padomā par ikvienu ko pazīsti,
  ikvienu savu draugu.
 • 80:04 - 80:06
  Piezvani viņiem,
  pastāsti, kas notika.
 • 80:06 - 80:09
  Dalies ar savu liecību
  un tad lūdz par viņiem.
 • 80:09 - 80:11
  Kad tu uzliec rokas un lūdz, tad tici..
 • 80:11 - 80:14
  Es runā pārliecināti...
  Uzmini cik ilgi es to daru?
 • 80:14 - 80:16
  No vakardienas.
  - Šodien.
 • 80:16 - 80:18
  Šodien ir pirmā diena,
  kad dziedinu kādu.
 • 80:18 - 80:20
  Es lūdzu par dziedināšanām šodien.
 • 80:20 - 80:23
  Tagad tikai padomā,viss nederīgais,
  ko baznīcā esam mācījušies
 • 80:23 - 80:25
  un es neko nevarēju izdarīt.
 • 80:25 - 80:27
  Un tagad Dieva spēkā, kas mūsos
 • 80:27 - 80:29
  tu vari to izdarīt
  šajā pašā brīdī un pat
 • 80:29 - 80:32
  sameklēt kādu, lūgt par viņu
  un piedzīvot dziedināšanu.
 • 80:32 - 80:35
  Tas ir Jēzus Kristus spēks.
  Tas ir apbrīnojami.
 • 80:35 - 80:37
  Aiziet, sanāciet visi
  un skatieties, kas notiek.
 • 80:37 - 80:39
  Jūs redzēsit, ko dievs dara.
 • 80:39 - 80:40
  Vai tas nav lieliski?
  - Ir
 • 80:41 - 80:43
  Kur grib nākt pirmā,
  kurai ir problēmas?
 • 80:43 - 80:46
  Nē,nē,patiešām.
  - Tev patlaban ir tulznas.
 • 80:46 - 80:48
  Labi.
  - Tev ir sāpes potītē?
 • 80:49 - 80:51
  Nē, tā ir pēda,
  man visur ir tulznas.
 • 80:51 - 80:54
  Labi.
  Topi dziedināta Jēzus vārdā.
 • 80:55 - 80:57
  Kā tu jūties?
  Pakustini kāju.
 • 80:58 - 80:59
  Ak, mans Dievs.
 • 80:59 - 81:02
  Nē, es neko nejūtu.
  - Patiešām?
 • 81:02 - 81:05
  Skalā no 1 līdz 10 vai
  tu jūti sāpes?
 • 81:05 - 81:08
  Tikai 2.
  - Labi, lūgsim vēlreiz.
 • 81:08 - 81:13
  Kauli saiet vietās,
  topi dziedināta Jēzus vārdā.
 • 81:14 - 81:17
  Es neko nejūtu.
  Tas ir traki.
 • 81:17 - 81:19
  Vai ne?
  Vai Jēzus nav lielisks?
 • 81:20 - 81:23
  Viņš ir pārsteidzošs, vai ne?
  - Es Viņu mīlu.
 • 81:23 - 81:25
  Liels jums paldies!
  Vai esi droša?
 • 81:25 - 81:28
  Tu to nesaki, lai izpatiktu man?
  - Nē, es runāju godīgi.
 • 81:28 - 81:32
  Es patiešām varu staigāt...
  - Fantastiski. Pastaigā un parādi.
 • 81:32 - 81:34
  Nav sāpes nemaz?
  Pasakaini.
 • 81:34 - 81:37
  Slavē Jēzu, slavē Viņu..
  Kura nākamā?
 • 81:39 - 81:41
  Man ir locītavu sāpes
  manā ceļgalā.
 • 81:41 - 81:43
  Labā?
  - Jā.
 • 81:44 - 81:46
  Cik ilgi tā tev ir?
 • 81:46 - 81:51
  Tas sākās pagājušā gada vidū,
  sāpes uznāk un pāriet.
 • 81:51 - 81:53
  Ko tu teiktu kāds
  šobrīd ir sāpju līmenis?
 • 81:53 - 81:54
  Vai tu jūti sāpes?
 • 81:55 - 81:57
  Kad es uzspiežu uz tā...
 • 81:57 - 81:59
  Labi, lūgsim.
 • 81:59 - 82:02
  Ceļgali, locītavas tieciet
  dziedināti Jēzus vārdā.
 • 82:02 - 82:05
  Pakustini to tagad
  un paskaties kā jūties.
 • 82:05 - 82:06
  Vienkārši izkustini to.
 • 82:06 - 82:09
  Tas ir mazliet smieklīgi.
 • 82:10 - 82:13
  Tās bija tur pirms 2 sekundēm,
  bet tagad vairs nesāp.
 • 82:13 - 82:15
  Nemaz? Pilnīgi?
 • 82:15 - 82:16
  Nemaz, es uz tā uzspiežu.
 • 82:16 - 82:20
  Ja es uzspiežu uz tā
  parasti es jūtu...
 • 82:20 - 82:22
  Vai sāpes pilnīgi pārgājušas?
  - Jā.
 • 82:22 - 82:23
  Slava Dievam par to.
 • 82:23 - 82:26
  Vai tu zini kā šī
  dziedināšana notika?
 • 82:26 - 82:28
  Jēzus spēkā
 • 82:28 - 82:30
  To izdarīja Jēzus, nevis es.
 • 82:30 - 82:33
  Es neesmu īpašs cilvēks,
  esmu tikai vēstnesis.
 • 82:33 - 82:36
  Vai vēl kādai kas ir?
  Aiziet.
 • 82:36 - 82:38
  Man nesen bija sastiepta potīte
 • 82:38 - 82:40
  un joprojām pa laikam ir sāpes.
 • 82:40 - 82:42
  Vai tev tās ir tagad?
  - Mazliet.
 • 82:42 - 82:45
  Izkustini to un paskaties
  cik lielas sāpes ir šobrīd.
 • 82:45 - 82:46
  Jā, man šobrīd sāp.
  - Labi.
 • 82:47 - 82:51
  Potītes tieciet dziedinātas
  Jēzus vārdā.
 • 82:51 - 82:54
  Pakustini potīti.
  - Ir jocīga sajūta.
 • 82:55 - 82:56
  Aiziet, pastaigā nedaudz.
 • 83:00 - 83:03
  Tas ir tik...
  - Vai Viņš nav pārsteidzošs?
 • 83:03 - 83:05
  Esmu pārsteigts tāpat kā tu,
  jo zini ko?
 • 83:05 - 83:09
  Esmu jauns kristietis,
  es tikko esmu kristīts ūdenī,
 • 83:09 - 83:12
  es tikko saņēmu
  Svētā Gara kristību.
 • 83:12 - 83:16
  Es runāju jaunā valodā.
  Gluži kā Bībelē rakstīts.
 • 83:16 - 83:18
  Tad Bībele saka, ej ārā
  dziedināt cilvēkus.
 • 83:18 - 83:21
  Neklausieties reliģisko konfesiju
  mācībā, jo tā ir nevērtīga.
 • 83:21 - 83:24
  Tā ir tikai reliģija.
 • 83:24 - 83:27
  Patiesi Jēzus mācekļi
  dara to,ko Jēzus liek darīt
 • 83:27 - 83:28
  un tieši to mēs darām.
 • 83:29 - 83:30
  Esam vienkārši, parasti cilvēki
 • 83:30 - 83:33
  Vienkārši ejam ārā un
  klausāmies ko Jēzus saka.
 • 83:37 - 83:38
  Apustuļu darbi 19:2
  Pāvils jautāja,
 • 83:39 - 83:42
  "Vai jūs dabūjāt Svēto Garu,
  kad jūs kļuvāt ticīgi?"...
 • 83:42 - 83:44
  Cik daudz tu zini
  par Svēto Garu?
 • 83:44 - 83:47
  Un kristību ar Svēto Garu?
  - Viņš ir mans aizstāvis
 • 83:47 - 83:49
  Vai esi dzirdējusi par
  runāšanu mēlēs?
 • 83:50 - 83:54
  Es esmu, es esmu redzējusi
  kad biju jaunāka
 • 83:54 - 83:58
  bet es patiešām pārbijos,
  tāpēc īsti nezinu kas tas bija
 • 83:58 - 84:00
  ar ļoti niecīgu izpratni
  par Bībeli
 • 84:00 - 84:02
  un par to kā
  Svētais Gars darbojas.
 • 84:03 - 84:05
  Man bija diezgan
  grūti to saprast.
 • 84:05 - 84:10
  Draudzē, kur pati eju
  neesmu to vēl redzējusi.
 • 84:11 - 84:13
  Apustuļu darbu 19. nodaļā
  jūs lasāt par Pāvilu,
 • 84:13 - 84:16
  kā viņš atnākot uz Efezu,
  satika kādus ticīgos.
 • 84:17 - 84:21
  Viņš nejautāja viņiem
  kurai draudzei tie pieder,
 • 84:21 - 84:23
  jo tas nav būtiski.
 • 84:23 - 84:24
  Viņš jautāja viņiem:
 • 84:24 - 84:29
  "Vai jūs saņēmāt Svēto Garu,
  kad kļuvāt ticīgi?"
 • 84:29 - 84:32
  Un šie ticīgie vēl nebija
 • 84:32 - 84:35
  kristīti ūdenī Jēzus Kristus vārdā
 • 84:35 - 84:39
  un viņi vēl nebija saņēmuši Svēto Garu.
 • 84:39 - 84:43
  Tad Pāvils viņus kristīja
  Jēzus Kristus vārdā
 • 84:43 - 84:46
  un kad viņš uzlika viņiem rokas
 • 84:46 - 84:51
  viņi visi saņēma Svēto Garu
  un sāka runāt mēlēs.
 • 84:54 - 84:55
  Brīvību, brīvību. Vairāk.
 • 84:56 - 84:57
  Vairāk brīvību. Brīvību. Tagad
 • 84:58 - 85:01
  Dievs, mēs pateicamies par tavu mīlestību,
  mēs pateicamies par brīvību
 • 85:01 - 85:04
  Paldies, Tev Svētais Gars,
  ka tu viņu piepildi. Tu viņu piepildi.
 • 85:04 - 85:12
  Nekad vairs tā, kā agrāk.
  Nekad vairs.
 • 85:15 - 85:16
  Kā tev ir?
 • 85:20 - 85:22
  Vai juti... Dievs....
 • 85:28 - 85:29
  Tu nekad to nebiji piedzīvojusi?
 • 85:29 - 85:30
  Es nekad vairs nebūšu tāda, kā agrāk.
 • 85:31 - 85:34
  Tur, lielveikalā, es uzliku rokas
 • 85:34 - 85:37
  un Svētais Gars nāca pār viņu.
 • 85:37 - 85:40
  Viņa nekad agrāk to nebija piedzīvojusi.
 • 85:40 - 85:42
  Viņa tik ļoti tika Svētā Gara aizskarta,
 • 85:43 - 85:47
  ka mēs nolēmām doties ārā
  parunāt un lūgt vēl mazliet.
 • 85:47 - 85:52
  Kad ārā lūdzu par viņu,
  pēkšņi dēmons sāka izpausties.
 • 85:52 - 85:54
  Es pavēlu, gars, šajā pat brīdī izej!
 • 85:54 - 85:55
  Es pavēlu, atstāj viņu tagad!
 • 85:56 - 85:58
  Te ir brīvība!
  Te ir brīvība.
 • 85:59 - 86:00
  Nāc ārā! Izej!
 • 86:00 - 86:02
  Brīvību tagad,
  brīvību tieši tagad.
 • 86:02 - 86:04
  Izej!
  Izej, pavēlu šim garam, iziet!
 • 86:04 - 86:06
  Izej! Izej! Šajā brīdī! Izej!
 • 86:06 - 86:10
  Atstāj viņu! Atstāj viņu!
  Tagad! Atstāj viņu!
 • 86:10 - 86:15
  No sākuma es īsti nesapratu
  par ko es lūdzu,
 • 86:15 - 86:18
  bet tad man Dievs atklāja.
 • 86:18 - 86:23
  Viņš uzrādīja man grēku viņas dzīvē,
  ko viņa bija izdarījusi.
 • 86:23 - 86:28
  Kad es to pateicu,
  viņa sabruka raudot
 • 86:28 - 86:31
  un teica: " Kā tu to zināji,
  kā tu zināji?
 • 86:31 - 86:33
  Vai Dievs var man piedot?"
 • 86:34 - 86:39
  Tur, ārā pie lielveikala,
  šī jaunā meitene satika Dievu.
 • 86:39 - 86:42
  Tas bija tik spēcīgi,
  ka vienā brīdī
 • 86:42 - 86:45
  pat atskrēja trīs apsargi
  un viņa teica:
 • 86:45 - 86:47
  "Ejiet prom, ejiet prom,
  Es vēlos runāt ar viņiem,
 • 86:48 - 86:49
  Es vēlos runāt ar viņiem."
 • 86:49 - 86:53
  Un tajā dienā,
  šī meitene satika Dievu.
 • 86:53 - 86:56
  Vēlāk, pēcpusdienā, viņa atnāca pie mums
  un mēs lūdzām par viņu
 • 86:57 - 87:01
  Un viņa tika kristīta ar Svēto Garu
  un runāja mēlēs.
 • 87:04 - 87:09
  Tas bija ļoti emocionāli.
  Kad viņš lūdza par mani,
 • 87:09 - 87:12
  es nebiju pirms tam
  par to neko minējusi
 • 87:12 - 87:16
  bet viņš man pateica,
  ka es viņam atgādinot
 • 87:16 - 87:21
  kādu, kas ir gājis cauri
  tādai pašai lietai.
 • 87:22 - 87:24
  Tajā brīdī es sapratu,
  ka Dievs tajā dienā
 • 87:24 - 87:27
  vēlas man pateikt,
  ka Viņš man ir piedevis.
 • 87:30 - 87:33
  Lai gan es pati sev negribēju piedot,
 • 87:33 - 87:37
  jo es domāju, ka
  tādām lietām nav piedošanas.
 • 87:37 - 87:44
  Bet tajā dienā, Dievs lietoja Torbenu,
  lai es saprastu, ka
 • 87:44 - 87:48
  Viņš mani mīl un man piedod to,
  ko esmu izdarījusi.
 • 87:50 - 87:53
  Un Viņš man ļāva to piedzīvot.
 • 87:54 - 87:58
  Es nekad to neaizmirsīšu un
  es vairs nekad nebūšu tā pati.
 • 88:03 - 88:04
  Vai pastāstīsi par vakardienu
 • 88:04 - 88:07
  un tad to, kas notika šodien?
  - Jā.
 • 88:15 - 88:19
  Piedod, es vienkārši esmu ļoti laimīga,
  Es pārdomāju to vakar,
 • 88:19 - 88:22
  tas tiešām īstais veids,
  kā mani uzrunāt.
 • 88:22 - 88:27
  Jo es biju nogurusi
  meklējot atbildes
 • 88:27 - 88:29
  un es tās nevarēju nekur atrast.
 • 88:30 - 88:32
  Manī vienmēr kaut kas bija.
 • 88:32 - 88:38
  Vakardien tas viss tika izbeigts un
  es vienkārši esmu par to patiesi laimīga.
 • 88:43 - 88:45
  Tā ka šodien es tiku kristīta.
 • 88:50 - 88:53
  Es jutos patiesi lieliski pēc tam.
 • 88:53 - 88:58
  Tas ir tas, par ko mēdzu domāt agrāk
 • 88:58 - 89:04
  bet uzskatīju, ka ir kādas lietas,
  kas man ir jāizdara pirms
 • 89:04 - 89:09
  es to varu darīt.
  Man jāaprunājas ar mācītāju,
 • 89:09 - 89:12
  jāaiziet uz pāris semināriem
  vai ko tamlīdzīgu,
 • 89:12 - 89:16
  Uz tavas ticības pamata
  mēs tevi kristām uz Jēzu Kristu.
 • 89:18 - 89:20
  Mirsti ar Kristu.
  Augšāmcelies ar Kristu.
 • 89:25 - 89:26
  Dievs mēs pateicamies par Mariju.
 • 89:26 - 89:28
  Pateicamies par visu,
  ko esi darījis, Dievs.
 • 89:29 - 89:32
  Paldies par to ko tu izdarīji vakar
  un par to ko darīji šodien.
 • 89:32 - 89:35
  Paldies par to,
  ko tu darīsi nākotnē, Dievs.
 • 89:35 - 89:38
  Tas ir apbrīnojami, kā Dievs
  atbild uz lūgšanām
 • 89:38 - 89:44
  un kā Viņš tev var dot
  Savā perfektajā laikā
 • 89:44 - 89:45
  lietas, ko tev svarīgi mācīties,
 • 89:46 - 89:49
  lietas, kas tev jāzina
  par Viņa mīlestību.
 • 89:51 - 89:54
  Patiesībā, pirms sastapu Torbenu,
  es iepriekšējā vakarā lūdzu.
 • 89:54 - 89:58
  Es lūdzu tajā vakarā uz lielceļa,
  kamēr braucu mašīnā.
 • 89:58 - 90:05
  Es lūdzu lai manā
  sirdī būtu šī vēlēšanās
 • 90:05 - 90:10
  iepazīt Viņu, teikties pēc Viņa
  atdot visu Viņam,
 • 90:11 - 90:13
  bet es nezināju, kur sākt.
 • 90:13 - 90:22
  Jutos tā, ka es būtu aizbēgusi
  tik tālu prom, ka Viņa vairs tur nav.
 • 90:22 - 90:25
  Bet vakar Viņš atbildēja uz manu lūgšanu
 • 90:25 - 90:29
  un Viņš lika man apzināties,
  ka Viņš vienmēr ir tur bijis.
 • 90:30 - 90:35
  Viņš bija tieši tur, kad es
  skumu, kad biju nomākta.
 • 90:35 - 90:39
  Depresija mani pārņēma.
 • 90:39 - 90:45
  Bet es esmu šeit un
  esmu Viņa mīlestības atspulgs.
 • 90:47 - 90:51
  Es patiešām ticu, ka tad, kad draudze
 • 90:51 - 90:55
  atgriezīsies pie patiesās kristības un
  īstā Evaņģēlija:
 • 90:55 - 90:58
  Atgriezieties no grēkiem,
  vērsiet skatu uz Kristu.
 • 90:58 - 91:01
  Liecieties kristīties, jūsu
  atbrīvošanai no grēkiem.
 • 91:01 - 91:03
  Nomirstiet ar Kristu,
  uzmostieties ar Kristu
 • 91:03 - 91:04
  un tieciet piepildīti ar Svēto Garu
 • 91:05 - 91:07
  Tas izmainītu šo pasauli.
 • 91:07 - 91:10
  Tas ko redzam Apustuļu darbos
 • 91:10 - 91:16
  ir dabīga,
  dinamiska dzīve ar Dievu.
 • 91:16 - 91:19
  Tā nav balstīta uz hierarhiju.
 • 91:19 - 91:23
  Tā nav balstīta uz programmām
  un projektiem.
 • 91:23 - 91:27
  Tie ir cilvēki, kas seko Jēzum.
 • 91:27 - 91:29
  Dzīvojot pēc Apustuļu darbiem
 • 91:29 - 91:32
  mēs tagad redzam kā šie
  notikumi realizējas mūsu dzīvē.
 • 91:32 - 91:36
  Tagad, kad ieskatāmies
  nevainojamajā Dieva Vārda spogulī
 • 91:36 - 91:38
  kurš saka:
  "Vārds tapa miesa."
 • 91:38 - 91:40
  Tas notiek mūsu pašu dzīvēs.
 • 91:40 - 91:43
  Tas ir tā, ka tagad, kad lasām
  Rakstus, varam redzēt paši sevi.
 • 91:43 - 91:45
  Es redzu cilvēkus,
  kuri noguruši no struktūras.
 • 91:46 - 91:48
  Redzu cilvēkus,
  kam apnikušas tradīcijas.
 • 91:48 - 91:51
  Cilvēkus, kas nepieņems
  neko citu, kā tikai patiesību.
 • 91:51 - 91:53
  Gandrīz katrs kristietis pasaulē
  vēlas redzēt atmodu.
 • 91:54 - 91:56
  Mans skatījums par atmodu bija šāds:
 • 91:56 - 92:00
  Kādi debesu eņģeļi vai gaisma nāks
  un tad ikviens sarosīsies
 • 92:00 - 92:03
  un vienkārši atmodīsies,
  un tad mums būs atmoda.
 • 92:03 - 92:08
  Bet tas ko šodien redzam ir tas,
  kas visi kristieši uz šīs planētas
 • 92:09 - 92:12
  aktivizējas, sāk darīt to,
  ko Bībele saka, ka mēs
 • 92:12 - 92:14
  darīsim: iesim ielās,
  dziedināsim slimos
 • 92:14 - 92:17
  sludināsim Evaņģēliju, vedīsim
  cilvēkus pie Kristus, tad notiks atmoda.
 • 92:17 - 92:21
  Ticu, ka atmoda aizsākās pirms
  2000 gadiem, kad nāca Jēzus.
 • 92:21 - 92:24
  Es patiešām ticu,
  ka šī ir pēdējā reformācija
 • 92:24 - 92:26
  Pēdējā draudzes reformācija.
 • 92:26 - 92:30
  Tas viss ir īsts, tas ir pa īstam.
  Tu to spēj darīt.
 • 92:30 - 92:32
  Nepieciešams tikai iet ārā
 • 92:32 - 92:35
  un jādarbojas ielās.
 • 92:35 - 92:37
  Mēs draudzē slēpjam daudz lietas
 • 92:37 - 92:39
  un draudzē pastāv diezgan daudz važas
 • 92:39 - 92:42
  bet mums nepieciešams no tā izkļūt
  un darīt to, kam esam aicināti
 • 92:43 - 92:47
  Dievs ir īsts reāls un Viņš mūs aicina
  būt Viņa mācekļiem, Jēzus mācekļi ir tie
 • 92:47 - 92:49
  kas iet pasaulē un
  parāda, ka Viņš ir īsts.
 • 92:49 - 92:50
  Tas ir pa īstam.
 • 92:52 - 92:54
  Tas ir pa īstam, es saku,
  tas ir pa īstam
 • 92:54 - 92:58
  Tas ir pa īstam!
  Pavisam reāli!
 • 92:58 - 92:59
  Tas ir pavisam reāli!
 • 92:59 - 93:01
  Tā ir pa īstam!
 • 93:01 - 93:04
  Ja Bībelē šis ir pa īstam,
  kā ir ar pārējo?
 • 93:04 - 93:07
  Katrs vārds ir patiess,
  no sākuma līdz beigām.
 • 93:08 - 93:11
  ĪSTS
 • 93:12 - 93:15
  Tas ir pa īstam.
  Mēs dzīvojam pēdējās dienās
 • 93:15 - 93:20
  kur Dievs atgriež Savu draudzi
  pie patiesības,
 • 93:20 - 93:23
  atpakaļ īstajā dzīvē,
  pēc kuras esam ilgojušies.
 • 93:23 - 93:26
  Pie īstās dzīves, par ko
  mēs lasām Apustuļu darbu grāmatā,
 • 93:27 - 93:29
  kuru Svētais Gars vada.
 • 93:29 - 93:32
  Tas jau notiek, un tas notiek
  visā pasaulē.
 • 93:32 - 93:37
  Tāpēc saglabāsim fokusu,
  turpināsim darīt par mācekļiem
 • 93:37 - 93:40
  un ļausim Jēzum celt Viņa draudzi.
 • 93:41 - 93:44
  Es ticu, ka tā ir
  pēdējā reformācija
 • 93:44 - 93:47
  un tas ir tikai sākums.
 • 94:18 - 94:25
  Vai tu joprojām atceries vārdu,
  ko uz tevi runāju?
 • 94:25 - 94:32
  Vai tu joprojām atceries sapni,
  ko Es tev devu?
 • 94:33 - 94:39
  Laiks iet un kalendārs ir aizpildīts.
 • 94:40 - 94:47
  Bet vajag tikai vienu lietu,
  pavadīt ar Mani laiku.
 • 94:47 - 94:54
  Mostieties mani ļaudis.
 • 94:54 - 95:01
  Es nāku drīz.
 • 95:01 - 95:06
  Viena lieta ir nepieciešama.
 • 95:07 - 95:10
  Pavadiet ar Mani laiku.
 • 95:10 - 95:14
  Es jūs vadu.
 • 95:15 - 95:20
  Ja jūs vēlaties būt Mani mācekļi
 • 95:21 - 95:28
  jums ir jāaizliedz sevi
  un jānoliek savi sapņi.
 • 95:29 - 95:35
  Sekojiet Man, neatkarīgi
  ko tas jums maksā.
 • 95:36 - 95:43
  Tad jūs iegūsiet mūžīgo dzīvību.
 • 95:43 - 95:49
  Mostieties Mani ļaudis.
 • 95:49 - 95:56
  Es nāku drīz.
 • 95:56 - 96:02
  Viena lieta nepieciešama.
 • 96:02 - 96:06
  Pavadiet ar Man laikui.
 • 96:06 - 96:09
  Es jūs vadu.
 • 96:09 - 96:13
  Vai jums ir laiks priekš Manis?
 • 96:13 - 96:16
  Lai meklētu Manu Valstību?
 • 96:17 - 96:19
  Lai meklētu Manu vaigu.
 • 96:19 - 96:21
  Es vēlos uz jums runāt.
 • 96:22 - 96:25
  Es vēlos jūs vadīt soli pa solim.
 • 96:27 - 96:30
  Es saucu jūs.
 • 96:30 - 96:36
  Vai sekosiet Man,
  lai arī ko tas maksātu?
 • 96:36 - 96:50
  Es saucu jūs, Es saucu jūs.
 • 96:51 - 96:59
  Tulkojums:
  Liene Saulkalne & Uldis Saulkalns
 • 97:00 - 97:06
  Jēzu, lai vienīgi Tu esi pagodināts caur šo filmu.
  Lai cilvēki kalpo un seko vienīgi Tev.
Title:
The Last Reformation - The Beginning
Description:

The best documentarie about following Jesus the way the early disciples did it.

Movie website: www.tlrmovie.com
Facebook: https://www.facebook.com/TheLastReformationMovies/
Order DVDs: https://thelastreformation.com/product-category/dvd/
Contact disciples around you: https://thelastreformation.com/network
Subtitle this video: https://www.amara.org/da/videos/RgeQrfueCzmU/info/the-last-reformation-the-beginning/
Help spread this movie: https://thelastreformationmovie.com/facebook-advertising-program/
Donate: https://thelastreformationmovie.com/donate

This movie is changing the world right now! It shows how life must have been for the first disciples of Jesus who walked around on earth and why the gospel flooded the whole earth. It shows what a life of a Christian should look like - a life where signs and wonders are following us.

SHARE this movie with as many as you can.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:39:53

Latvian subtitles

Revisions Compare revisions