Return to Video

Poslední Reformace - Začátek (2016) - CELÝ FILM

 • 0:28 - 0:30
  Skutky 19:5
  "Když to uslyšeli,
 • 0:30 - 0:34
  dali se pokřtít
  ve jméno Pána Ježíše."
 • 0:35 - 0:38
  Smrt tělu a hříchu.
 • 0:43 - 0:46
  Zemři s Kristem.
  Povstaň s Kristem.
 • 0:47 - 0:51
  Duchu Svatý přijď,
  Duchu Svatý přijď, osvoboď ji.
 • 0:51 - 0:53
  Zemři s Kristem.
 • 0:58 - 1:00
  Skutky 19:6:
  A když na ně Pavel vložil ruce
 • 1:00 - 1:02
  přišel na ně Duch Svatý,
 • 1:02 - 1:05
  a oni začali mluvit jazyky,
  a prorokovat
 • 1:05 - 1:07
  Duchu Svatý ještě...
 • 1:13 - 1:16
  Přijď se svým Duchem Svatým.
  Naplň mě.
 • 1:19 - 1:21
  A slova začala přicházet.
 • 1:23 - 1:25
  Díky Pane.
 • 1:27 - 1:29
  Co jsem to dělal?
  - Cože?
 • 1:29 - 1:30
  Co jsem to dělal?
 • 1:30 - 1:33
  Co jsi dělal,
  ty ses modlil v jazycích.
 • 1:33 - 1:35
  Skutky 3:6-7
  Petr pak řekl:
 • 1:35 - 1:38
  "...Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského,
  vstaň a choď...
 • 1:38 - 1:42
  ...a hned jeho nohy
  a klouby získaly sílu."
 • 1:51 - 1:52
  Bolí to?
  - Ne.
 • 1:53 - 1:54
  Vůbec ne?
  - Ne.
 • 1:56 - 1:58
  Ježíšovým jménem,
  děkuji Ti, amen.
 • 1:59 - 2:01
  Je to hotovo?
  Hallelujah.
 • 2:01 - 2:03
  ...přes jeden měsíc
  a ona je v šoku.
 • 2:04 - 2:06
  To je Ježíš.
 • 2:06 - 2:08
  Dívala jsem se
  na tyhle věci v TV
 • 2:08 - 2:11
  a nevěřila jsem tomu,
  ale dneska tomu věřím,
 • 2:11 - 2:12
  protože se to stalo mě.
 • 2:12 - 2:13
  Bolesti odejdi, teď.
 • 2:14 - 2:18
  A teď to můžeš udělat.
  Teď vstaň.
 • 2:20 - 2:22
  Je to dobré, jo?
  - Jo.
 • 2:22 - 2:24
  Díky Otče, amen.
  Zkontroluj to.
 • 2:25 - 2:26
  Cítíš nějaký rozdíl?
 • 2:28 - 2:30
  Vážně to už nebolí.
 • 2:30 - 2:31
  Páni.
 • 2:33 - 2:36
  Bože, díky za uzdravení,
  protože ta bolest odejde.
 • 2:36 - 2:38
  Zkus hlavu.
 • 2:38 - 2:42
  Ne...
  Necítím bolest, brácho.
 • 2:42 - 2:45
  Bolest už je pryč.
  Bolest už je pryč, ano.
 • 2:46 - 2:50
  My jako dnešní církev stojíme
  na prahu nové reformace.
 • 2:50 - 2:52
  Reformace, kde jdeme zpátky
 • 2:52 - 2:55
  k tomu, co čteme v Knize Skutků.
 • 2:55 - 2:56
  Když se podíváte na církev dnes,
 • 2:57 - 3:00
  je tak odlišná od toho co čteme
  v Knize Skutků.
 • 3:00 - 3:03
  Protože máme zhruba
  2000 let historie,
 • 3:04 - 3:07
  kde se církev měnila
  znova a znova.
 • 3:08 - 3:12
  Můžeme vidět, že církev
  v Knize Skutků byla živé tělo.
 • 3:12 - 3:16
  Bylo to tělo věřících,
  kteří byli vedeni Duchem Svatým.
 • 3:17 - 3:20
  Církev byla hnutí,
  učednické hnutí.
 • 3:23 - 3:27
  Křesťanství se přesunulo do Řecka
  a stalo se filozofií.
 • 3:33 - 3:36
  Přišlo do Itálie
  a stalo se institucí.
 • 3:42 - 3:45
  Přišlo do Evropy
  a stalo se kulturou.
 • 3:52 - 3:55
  Přišlo do Ameriky
  a stalo se obchodem.
 • 3:58 - 4:03
  Pokud vezmeš tělo a uděláš
  obchod ze svého těla,
 • 4:03 - 4:05
  není to prostituce?
 • 4:06 - 4:09
  A to je co jsme dnes
  udělali s církví.
 • 4:09 - 4:14
  My jsme prodávali církev
  Kristovu, tělo Kristovo.
 • 4:14 - 4:18
  A proto potřebujeme
  vidět reformaci,
 • 4:18 - 4:20
  kde půjdeme mnohem hlouběji,
 • 4:21 - 4:24
  co se týká učení,
  co se týká Ducha,
 • 4:24 - 4:29
  a co se týka celého systému,
  církevního systému.
 • 4:29 - 4:32
  Proč děláme církev tak jak ji děláme.
 • 4:32 - 4:36
  Je čas se vrátit k tomu,
  co čteme v Knize Skutků.
 • 4:38 - 4:44
  Bůh nás přivádí
  zpátky na začátek.
 • 6:31 - 6:35
  Co dělá Knihu Skutků
  unikátní knihou Bible,
 • 6:36 - 6:41
  Kniha Skutků je
  jedinou knihou celé Bible
 • 6:41 - 6:44
  a všech písem,
  která nám ukazuje,
 • 6:44 - 6:47
  jak vlastně vyjít
  a získávat učedníky.
 • 6:48 - 6:52
  Pokud čtete evangelia, která,
  vedou ke Knize Skutků,
 • 6:52 - 6:55
  je zajímavé,
  že i když byly tyto knihy
 • 6:55 - 6:59
  napsané v čase,
  ve kterém byly napsané,
 • 7:00 - 7:02
  pravděpodobně kolem třiceti let
  po kříži.
 • 7:02 - 7:06
  Ale veškerý čas, který je zachycen
  je před křížem.
 • 7:06 - 7:09
  Takže my tam nevidíme
  plnost křesťanského života,
 • 7:09 - 7:13
  protože Kristus ještě nezemřel,
  nebyl ještě pochován
 • 7:13 - 7:15
  a vzkříšen a nebyl poslán
  jeho Duch.
 • 7:16 - 7:18
  Takže v evangeliích nevidíme,
 • 7:19 - 7:21
  jak vyšli ven
  a získávali učedníky.
 • 7:21 - 7:24
  Duch Svatý ještě nebyl dán
 • 7:24 - 7:26
  a navíc jsme ještě neměli moc
 • 7:27 - 7:29
  vyjít a být v tom úspěšní.
 • 7:30 - 7:32
  A myslím, že to dost přispívá
  k dnešnímu strachu
 • 7:32 - 7:34
  pro ty, kteří neznají
  Ducha Svatého.
 • 7:34 - 7:36
  Protože Ježíš jim řekl,
  aby šli a čekali.
 • 7:36 - 7:40
  Řekl, když přijde můj Duch,
  obdržíte moc
 • 7:41 - 7:43
  a pak budete mými svědky.
 • 7:44 - 7:47
  Je to skutečné!
  Je to opravdu skutečné!
 • 7:50 - 7:52
  Amen, je to skutečné!
 • 7:59 - 8:01
  Haleluja.
  - Byla uzdravená.
 • 8:16 - 8:18
  Úžasný Ježíš.
  Díky Ježíší.
 • 8:24 - 8:27
  Koukněte na to, ona chodí.
 • 8:28 - 8:31
  Vím, že v mnoha církvích
  mají nápis
 • 8:31 - 8:33
  na zdi, na kterém je napsáno:
 • 8:33 - 8:37
  'Ježíš je stejný včera,
  dnes a navěky.'
 • 8:37 - 8:41
  Dneska, my jako věřící,
  věříme, že
 • 8:42 - 8:44
  Ježíš je stejný
  včera, dnes a navěky.
 • 8:45 - 8:50
  Ale když je stejný,
  tak Duch Svatý je také stejný.
 • 8:52 - 8:54
  A když je Duch Svatý stejný,
 • 8:55 - 8:58
  to co čteme v Knize Skutků,
  by mělo být také stejné.
 • 9:00 - 9:03
  Mocí Ježíše Krista ona se teď uzdraví.
 • 9:06 - 9:09
  Tento muž právě uzdravil tuhle paní.
 • 9:10 - 9:12
  Je tím přemožený.
 • 9:13 - 9:18
  Je to hotovo.
  - Je to hotovo, je to dokončené.
 • 9:18 - 9:20
  Je to dokončené s jeho pláčem.
 • 9:21 - 9:25
  Takto jsem chodila,
  protože jsem nemohla rychleji.
 • 9:26 - 9:27
  Co můžete udělat teď?
 • 9:33 - 9:34
  Sestro, udělej tohle.
 • 9:34 - 9:37
  Tohle jsem nemohla udělat,
  tohle jsem nemohla udělat.
 • 9:37 - 9:38
  A tohle jsem nemohla udělat
 • 9:38 - 9:41
  Křičela bych, kdybych
  tohle měla udělat.
 • 9:41 - 9:42
  Všechna sláva Jeho jménu.
 • 9:42 - 9:45
  V Knize Skutků vidíme
  prvotní Křesťany,
 • 9:45 - 9:47
  prvotní učedníky Kristovy.
 • 9:47 - 9:50
  Oni žili tento
  učednický životní styl.
 • 9:50 - 9:52
  Střetávali lidi v jejich domovech,
  na ulicích.
 • 9:53 - 9:54
  Potkávali lidi tam,
  kde zrovna byli.
 • 9:54 - 9:58
  A evangelium se rozrůstalo
  a šířilo se do celého světa.
 • 9:58 - 10:01
  Tisíce a tisíce a tisíce lidí
 • 10:01 - 10:02
  přijali víru v Ježíše Krista
 • 10:03 - 10:05
  a byli pokřtěni
  a obdrželi Ducha Svatého.
 • 10:06 - 10:08
  Ale v určitém momentu historie
  vidíme, že
 • 10:08 - 10:13
  křesťanství bylo institucializované
  a brzy se stalo státním náboženstvím.
 • 10:13 - 10:18
  Jeho hierarchie, tato institucializovaná
  církev nás následovala přes reformaci,
 • 10:19 - 10:21
  kde přišli Luther, Calvin,
  a Zwingli.
 • 10:21 - 10:25
  Oni se snažili reformovat a přinést
  nás zpět ke skutečnému evangeliu,
 • 10:25 - 10:27
  zpět ke knize Skutků.
 • 10:27 - 10:28
  Ale neuspěli.
 • 10:28 - 10:32
  Pořád jsme měli tu budovu.
  Pořád jsme měli to vybrané kněžstvo.
 • 10:32 - 10:35
  Pořád máme shromáždění lidí
  ve zvláštních budovách,
 • 10:35 - 10:39
  ve zvlášstní dny, s hierarchií
  a lidi snažící se
 • 10:39 - 10:43
  přinést dary církvi,
  aby získali Boží přízeň.
 • 10:43 - 10:47
  Luther neuspěl v přenesení
  církve zpět
 • 10:47 - 10:49
  k tomu co čteme v Knize Skutků.
 • 10:49 - 10:50
  Bible je kniha života.
 • 10:51 - 10:54
  A nestává se knihou
  života studováním.
 • 10:54 - 10:57
  Stává se knihou života tím,
  že ji žijeme.
 • 10:57 - 11:01
  Přikazuji bolesti v této ruce odejít,
  Ježíšovým jménem.
 • 11:01 - 11:02
  Zkus to znova.
 • 11:06 - 11:08
  Je to pryč.
 • 11:09 - 11:11
  Co se to děje?
 • 11:11 - 11:13
  Ježíšovým jménem, teď, amen.
 • 11:14 - 11:15
  Zkontroluj to.
 • 11:18 - 11:19
  Je to pryč.
 • 11:19 - 11:20
  Amen.
 • 11:21 - 11:23
  Odejdi teď, v Ježíšově jménu.
  Zkus to znova.
 • 11:27 - 11:29
  Kosti, přikazuji vám teď uzdravení,
  v Ježíšově jménu.
 • 11:30 - 11:31
  Zkus to.
 • 11:35 - 11:40
  To je něco jako reiki?
  - Ne, Ježíš.
 • 11:40 - 11:43
  Ježíš, ne reiki.
  - Žádná energie?
 • 11:43 - 11:45
  Bůh! Ne, to není energie.
 • 11:45 - 11:47
  Díky Ježíši.
 • 11:53 - 11:55
  Co si myslíte o tom,
  co se zrovna stalo?
 • 11:55 - 11:57
  Je to paráda?
  - To je fakt paráda.
 • 11:57 - 12:00
  Narodili jsme se tady na zemi
  s účelem.
 • 12:00 - 12:02
  A to, hledat a najít Boha.
 • 12:02 - 12:04
  Problém je, že ho nehledáme
 • 12:04 - 12:06
  a kvůli tomu ho ani nenajdeme.
 • 12:06 - 12:08
  Slyšeli jste o Ježíši?
 • 12:10 - 12:13
  Žijeme 2015 let
  po Ježíši Kristu.
 • 12:13 - 12:16
  Bůh je skutečný a povolává nás,
  abychom se stali jeho učedníky,
 • 12:16 - 12:19
  Ježíšovými učedníky, vyšli
  a ukázali světu, že je skutečný
 • 12:19 - 12:21
  5. dubna 1995, jsem učinil pokání,
 • 12:21 - 12:24
  poznal jsem, že jsem zhřešil
  a dal jsem svůj život Ježíši
 • 12:25 - 12:30
  a světlo přišlo do mého těla.
  Spadl jsem na zem a poznal Boha.
 • 12:30 - 12:34
  Když se staneš znovu-narozeným křesťanem,
  Duch Boží přijde a žije v tobě
 • 12:34 - 12:36
  a budeš dělat věci jako Ježíš.
 • 12:36 - 12:39
  Bible říká, že bychom měli
  být činitelé toho Slova
 • 12:39 - 12:40
  a ne pouze posluchači.
 • 12:41 - 12:46
  Pokud Slovo jenom slyšíme a nečiníme ho,
  tak klameme sami sebe.
 • 12:46 - 12:48
  Jsme jako člověk,
  který se dívá do zrcadla,
 • 12:49 - 12:53
  ale hned jak odejdeme, tak
  jsme zapomněli, co jsme viděli.
 • 12:53 - 12:57
  Neděli za nedělí jsou tu
  miliony křesťanů
 • 12:57 - 13:02
  kteří sedí v kostele,
  poslouchají Slovo Boží.
 • 13:02 - 13:06
  Ale hned jak odejdou,
  tak zapomenou, co slyšeli.
 • 13:07 - 13:12
  Každá bolest musí odejít, právě teď,
  ve jménu Ježíše.
 • 13:12 - 13:14
  Od hlavy až k patě.
 • 13:19 - 13:22
  Tohle jste předtím nemohl udělat?
  - Ne.
 • 13:23 - 13:26
  Takhle to bylo od roku 2005.
 • 13:28 - 13:30
  On žije!
 • 13:45 - 13:48
  Kdy jste naposledy chodil?
  - Nechodil jsem 10 let.
 • 13:49 - 13:51
  Není to skvělé?
 • 13:52 - 13:55
  Byl jsem malý, když jsem ho viděl chodit.
  - Prosím?
 • 13:55 - 13:57
  Byl jsem velmi malý,
  když jsme chodili spolu.
 • 13:59 - 14:04
  Bude mu brzy 13 let.
  - Takže tehdy mu byly 3 roky?
 • 14:26 - 14:30
  "Mám onemocnění svalů."
  "Pomodlíme se za to."
 • 14:31 - 14:34
  "Kde to je?"
  "V celém mém těle."
 • 14:34 - 14:39
  Začali se modlit.
  4 nebo 5 lidí se za mě modlilo.
 • 14:40 - 14:46
  Cítil jsem jak mi něco praská v zádech.
  Pak jsem mohl vstát a chodit.
 • 14:49 - 14:52
  Čekal jsem, pak přišel doktor.
 • 14:52 - 14:54
  "Zdravím pane Ekkelboome,
  jak se máte?"
 • 14:54 - 14:56
  Já říkám: "skvěle"
  "Co jsem to slyšel?"
 • 14:56 - 14:58
  Tak jsem se postavil
 • 14:58 - 15:01
  On říká: "Co se stalo?"
 • 15:01 - 15:04
  Mě se neptejte, zeptejte se Boha.
 • 15:07 - 15:12
  Řekl: "Můžu vám pogratulovat?
  Doufám, že to bude nadále dobré."
 • 15:13 - 15:16
  Až do teď, teď je říjen
 • 15:16 - 15:19
  a tohle se přihodilo 8. června
 • 15:20 - 15:23
  Je to už asi 4 měsíce...
  od června, července.
 • 15:23 - 15:27
  Ano, 4 měsíce.
  A opravdu je to dobré.
 • 15:32 - 15:34
  Jako pastor,
  v posledních letech,
 • 15:34 - 15:38
  začal jsem být vážně hladový.
  Četl jsem Knihu Skutků
 • 15:38 - 15:41
  a začal jsem být naštvaný na to,
  že jsem ty věci, co se děly
 • 15:41 - 15:44
  v Knize Skutků neviděl
 • 15:44 - 15:46
  v mojí církvi,
  nebo v mém životě,
 • 15:47 - 15:50
  nebo u starších, nebo
  v církevních strukturách vůbec.
 • 15:50 - 15:52
  Nechodíme ven a
  neuzdravujeme lidi.
 • 15:52 - 15:55
  Pokládali bychom ruce na lidi
  a říkali jim běžte domů
 • 15:55 - 15:59
  a možná jim bude líp
  v budoucnu nebo možná taky ne.
 • 16:00 - 16:03
  Ale to co čtu v Knize Skutků
  je, že apoštolové
 • 16:03 - 16:06
  chodili ven a dělali
  tyhle věci denně.
 • 16:06 - 16:08
  Opravdu jsem cítil, že je to,
  co chci.
 • 16:08 - 16:12
  Takže dva roky jsem byl
  hladový po těchto věcech,
 • 16:12 - 16:15
  věřil jsem, že je to to,
  k čemu jsem byl povolán,
 • 16:15 - 16:17
  ale nebyl jsem to schopen dělat.
 • 16:17 - 16:20
  Církevní systém se musí změnit.
 • 16:20 - 16:28
  Potřebujeme přestat být institucí
  zaměřenou na budovy a nedělní službu.
 • 16:28 - 16:31
  Lidé sedí v kostelech,
  rok za rokem čekající, že
 • 16:31 - 16:36
  přijde nějaký vyjímečný duchovní
  za nimi a pomodlí se za ně
 • 16:36 - 16:38
  a řekne, že teď máte pomazání.
 • 16:38 - 16:42
  Teď můžete jít ven a dělat
  tohle nebo tamto pro Boha.
 • 16:42 - 16:45
  Nebo tam prostě sedí,
  doufají, že někdo
 • 16:46 - 16:47
  je uvidí, uvidí jejich talenty.
 • 16:48 - 16:51
  A to není,
  co nám Bible říká, abychom dělali.
 • 16:51 - 16:53
  To není to,
  co nám Ježíš říká, abychom dělali.
 • 16:55 - 16:59
  V roce 1995 jsem pracoval jako pekař
  a nevěděl jsem nic o Bohu.
 • 16:59 - 17:01
  Nevěděl jsem nic o Bibli.
 • 17:01 - 17:07
  Byl jsem mladý kluk v Dánsku,
  pokřtěný v protestanské církvi.
 • 17:07 - 17:10
  Byl jsem uznaný
  Luteránskou církvi, když mi bylo čtrnáct.
 • 17:11 - 17:14
  Ale byla to tradice.
  Je to tradice pro spoustu lidí dneska.
 • 17:14 - 17:18
  Jedné noci jsem se podíval nahoru a řekl:
  "No tak Bože, jsi tam?
 • 17:18 - 17:21
  Jestli jsi tam, přijď a zachraň mě.
  Chci tě poznat."
 • 17:21 - 17:24
  Po krátké době
  jsem slyšel evangelium
 • 17:24 - 17:29
  a 5. dubna 1995
  o půl desáté večer
 • 17:29 - 17:31
  jsem činil pokání
 • 17:31 - 17:33
  a dal všechno Ježíši.
 • 17:33 - 17:35
  Ale pak jsem začal
  chodit do kostela.
 • 17:36 - 17:40
  A začal jsem být jako
  lidé v kostele.
 • 17:40 - 17:42
  Myslel jsem, že je to křesťanství,
 • 17:42 - 17:48
  poznat Boha a pak chodit do kostela
  a sedět tam každou neděli.
 • 17:48 - 17:51
  Ale byl jsem víc a víc zklamaný.
 • 17:51 - 17:56
  Protože jsem si říkal: Musí být něco víc,
  než jen chodit do kostela,
 • 17:56 - 17:59
  sedět tam dvě hodiny každou neděli
 • 17:59 - 18:02
  a poslouchat něčí kázání.
 • 18:02 - 18:06
  V tom čase jsem prostě
  začal číst Knihu Skutků.
 • 18:06 - 18:10
  Číst o prvních křesťanech,
  o tom, jak žili.
 • 18:11 - 18:13
  Oni nedělali to co my.
 • 18:13 - 18:18
  Viděli jak se mění životy tam,
  kam přišli.
 • 18:18 - 18:22
  V té době jsem byl tak frustrovaný,
  protože jsem byl křesťan
 • 18:22 - 18:24
  tolik let.
 • 18:24 - 18:26
  Nikdy jsem neuzdravil nemocné,
  nikdy jsem nevymýtal démony
 • 18:27 - 18:32
  Nikdy jsem nevedl nikoho ke Kristu.
  Nikdy jsem nezakoušel život,
 • 18:32 - 18:37
  jak o něm čteme, v první cirkvi
  v Knize Skutků.
 • 18:37 - 18:39
  Takže jednoho dne takhle zklamaný
  jsem si říkal:
 • 18:39 - 18:43
  "Bože, dám Ti všechno,
  chci vidět takový život."
 • 18:43 - 18:48
  A pak jsem začal vidět ten život
  více a více a více.
 • 18:48 - 18:50
  Ale problém byl, že na začátku
 • 18:50 - 18:53
  tu nebyl nikdo,
  kdo by mě vyučil.
 • 18:53 - 18:57
  Nebyl tu nikdo, jako Ježíš,
  když řekl:
 • 18:57 - 19:00
  "Pojďte a následujte mě
  a udělám z vás rybáře lidí."
 • 19:00 - 19:03
  Pojďte a následujte mě,
  ukážu vám
 • 19:03 - 19:05
  jak uzdravovat nemocné,
  jak hlásat evangelium.
 • 19:05 - 19:11
  Ukážu ti a vytrénuju tě, jak
  můžeš být efektivní v Království Božím.
 • 19:11 - 19:13
  Nikdo to neudělal.
 • 19:13 - 19:15
  Ale co je nyní jinak je to, že
 • 19:15 - 19:18
  nyní začínáme učit lidi.
 • 19:19 - 19:21
  Pokud vezmeme to,
  co jsme se naučili a dáme to
 • 19:21 - 19:26
  další generaci učedníků
  a oni v tom budou pokračovat,
 • 19:26 - 19:29
  pak to vezmeme a dáme to
  další generaci učedníků,
 • 19:29 - 19:32
  ve velmi krátké době
  budeme mít učedníky
 • 19:32 - 19:36
  chodící po zemi,
  kteří budou přesně jako Ježíš,
 • 19:36 - 19:40
  dělající stejné věci jako Ježíš,
  ano, dokonce větší věci
 • 19:40 - 19:42
  protože On odešel k Otci.
 • 20:24 - 20:27
  Teď si poslechneme naše přátele.
 • 20:30 - 20:31
  Ve švédštině.
 • 20:38 - 20:40
  Švédsko jede!
 • 20:41 - 20:44
  Otče, modlím se,
  že získáme Evropu,
 • 20:44 - 20:47
  teda Dánsko a Norsko
  a celý svět pro Tebe.
 • 21:01 - 21:05
  Stal jsem se křesťanem
  asi před jedenácti lety.
 • 21:05 - 21:08
  Vstoupil jsem do
  Švédské státní církve.
 • 21:08 - 21:10
  z úplně
  ne-křesťanského prostředí.
 • 21:11 - 21:16
  Po čase jsme se já a moje žena
  přestěhovali do jiného města
 • 21:16 - 21:20
  a přišli jsme tam do
  velmi velké církve.
 • 21:20 - 21:26
  Stali jsme se vedoucími v rozsáhlé
  terénní práci v té církvi.
 • 21:27 - 21:32
  Měli jsme být příkladem,
  ale nikdy jsem nikoho nepřivedl ke Kristu,
 • 21:33 - 21:35
  Nikdy jsem ani
  sám nikoho nepokřtil.
 • 21:35 - 21:38
  Nikdy jsem neviděl nikoho, kdo
  by se modlil za uzdravení.
 • 21:38 - 21:42
  Došel jsem až k bodu, kdy
  jsem byl jedné noci venku
 • 21:42 - 21:47
  a tu prišel člověk k mému stolu
  a zeptal se:
 • 21:47 - 21:50
  "Hej, vidím, co děláš,
  chtěl bych se stát křesťanem.
 • 21:50 - 21:52
  Jak to udělat?"
 • 21:52 - 21:55
  Moje reakce byla:
  "Ok, vyzvednu tě zítra
 • 21:55 - 21:57
  a vezmu tě do církve."
 • 21:57 - 21:59
  Tak jsem to udělal,
  vzal ho do církve
 • 21:59 - 22:03
  a přivel ho k pastorovi
  a pastor ho vedl ke spasení.
 • 22:04 - 22:08
  Ale něco ve mně se vzepřelo, pochopil
  jsem, že něco bylo špatně.
 • 22:08 - 22:11
  Protože jsem dost četl dost Bibli,
  roky jsem chodil do Biblické školy
 • 22:12 - 22:15
  Věděl jsem, co Bible říká
  a byl jsem ten,
 • 22:15 - 22:17
  kdo by měl tyhle věci dělat.
 • 22:17 - 22:20
  Byl jsem to já, kdo by měl
  pokládat ruce na nemocné,
 • 22:20 - 22:22
  aby se uzdravili.
  Já jsem byl,
 • 22:22 - 22:26
  kdo měl křít lidi
  a nedělal jsem to.
 • 22:26 - 22:27
  Takže něco bylo špatně.
 • 22:28 - 22:30
  Začal jsem přemýšlet,
  že možná lžou,
 • 22:30 - 22:32
  možná není pravda,
  co mi lidé říkají.
 • 22:33 - 22:34
  Tak jsem začal chodit ven.
 • 22:34 - 22:37
  Každé ráno jsem se vzbudil
  a modlil jsem se k Pánu.
 • 22:37 - 22:39
  A někdy pršelo,
  sněžilo, bylo špatné počasí
 • 22:39 - 22:42
  ale i přesto jsem šel ven,
  protože jsem křičel k Bohu.
 • 22:42 - 22:46
  Chci Tě znát,
  chci skutečný život.
 • 22:47 - 22:52
  Jeden den jsem byl v práci
  a četl jsem křesťanské noviny.
 • 22:53 - 22:56
  Byla tam malá poznámka
  o dánském muži,
 • 22:57 - 22:59
  který byl v nákupním
  centru ve Švédsku,
 • 23:00 - 23:02
  modlil se za uzdravení lidí
  a ti se uzdravili.
 • 23:02 - 23:05
  A říkám si: Cože?
  Viděl jsem ten článek před sebou
 • 23:05 - 23:07
  ale tohle mě vzalo za srdce
  a cítil jsem, že je to Bůh.
 • 23:07 - 23:12
  Tak jsem mu zavolal a on mi odpověděl,
  byl to normální člověk jako já.
 • 23:13 - 23:15
  Mluvili jsme a řekl jsem mu
  o své cestě
 • 23:15 - 23:19
  a on si myslel,
  tohle je úžasné, měli bychom se setkat.
 • 23:19 - 23:22
  Takže jsem dal dohromady pár přátel
  a vyrazili jsme za ním do Dánska.
 • 23:23 - 23:27
  Pak se náse zeptal:
  "Proč jste přišli do Dánska?"
 • 23:27 - 23:29
  My jsme řekli:
  "Chceme vidět uzdravené lidi."
 • 23:30 - 23:33
  On řekl:
  "Dobře, asi za patnáct minut
 • 23:33 - 23:35
  uvidíš prvního uzdraveného člověka."
 • 23:35 - 23:40
  Já jsem si říkal: bla, bla
  Nevěřil jsem tomu.
 • 23:40 - 23:42
  Jak tohle může být část
  mého života.
 • 23:42 - 23:46
  Ale vyšli jsme do ulic
  a šli jsme ke skupince lidí,
 • 23:47 - 23:49
  tak ve věku kolem 25, 30.
 • 23:50 - 23:55
  Jedna dívka měla řadu let
  problém s kolenem.
 • 23:55 - 23:58
  On mi řekl ať položím ruce
  na její koleno
 • 23:58 - 24:00
  a přikážu bolesti,
  aby odešla pryč.
 • 24:00 - 24:03
  Málem jsem omdlel,
  tak jsem byl nervózní.
 • 24:04 - 24:07
  Myslím, že jsem neměl ani žádnou víru.
  Říkám, ok, udělám to.
 • 24:07 - 24:11
  Tak jsem to udělal a ona téměř vyskočila
  a já jsem si říkal: Cože?!
 • 24:11 - 24:13
  A byla uzdravená.
 • 24:13 - 24:18
  A celá ta skupinka byla jako...
  Tohle otřáslo mým světem.
 • 24:18 - 24:20
  Uvědomil jsem si, tohle je pravda,
  tohle je pravda.
 • 24:20 - 24:22
  To mi stačilo.
 • 24:23 - 24:25
  Modlil jsem se za někoho
  a pak jsem vyrazil už sám.
 • 24:27 - 24:30
  My křesťané jsme povolání
  získávat učedníky.
 • 24:31 - 24:35
  Další slovo, které jsme začali
  používat je 'kickstarting'(nakopnutí).
 • 24:36 - 24:38
  Je to jako s motorkou a ty chceš
 • 24:38 - 24:41
  nastartovat motor,
  tak ho nakopneš.
 • 24:41 - 24:46
  A když je motorka nastartovaná,
  tak můžeš jet všude kolem.
 • 24:47 - 24:51
  Podobně my, jako křesťané,
  potřebujeme 'nakopnout'
 • 24:51 - 24:54
  ve věcech,
  ke kterým nás Ježíš povolal.
 • 24:54 - 24:58
  Když, například, 'nakopáváme'
  křesťany v uzdravování nemocných,
 • 24:58 - 25:02
  vezmem je do ulic
  a řekneme: pojďte a následujte nás.
 • 25:02 - 25:05
  A pak jim ukážeme, jak to dělat.
 • 25:05 - 25:09
  Když to zvládnou jednou,
  můžou to dělat znovu.
 • 25:09 - 25:12
  Říkáš, že máš bolest v celém
  těle, hlavně v nohách?
 • 25:12 - 25:14
  Ano.
  - Pomodlím se, uvidíš.
 • 25:16 - 25:18
  Přikazuji veškeré bolesti,
  odejdi, teď.
 • 25:18 - 25:20
  Buď uzdravený právě teď
  na celém těle.
 • 25:20 - 25:23
  Přikazuji vší bolesti,
  opusť tělo, teď.
 • 25:23 - 25:24
  Celé tělo, právě teď.
 • 25:25 - 25:28
  Modlím se za uzdravení, právě teď,
  ve jménu Ježíše, amen.
 • 25:28 - 25:31
  Pohni se, zkus se pohnout.
 • 25:31 - 25:33
  Vyzkoušej to.
 • 25:34 - 25:36
  Je to dobré.
  - Je to dobré, ano?
 • 25:36 - 25:38
  Ale cítíš teď bolest?
 • 25:40 - 25:42
  Ne.
  - Takže je to pryč?
 • 25:44 - 25:45
  Lidi to překvapí.
 • 25:45 - 25:49
  Přikazuji zádům
  úplné obnovení, právě teď.
 • 25:49 - 25:51
  Ohni se takhle, zkus to.
 • 25:52 - 25:54
  A znovu nahoru.
  - Vážně, je to pryč.
 • 25:54 - 25:57
  Fakt.
  - Cože?
 • 25:57 - 25:59
  Přísahám.
  - Nevymýšlím si,
 • 26:00 - 26:04
  můžeš cítit, že je to pryč.
  - Nojo. Můj Bože.
 • 26:04 - 26:07
  Tohle přibývá po celém světě.
 • 26:08 - 26:10
  Minulé roky jsme viděli
 • 26:10 - 26:14
  stovky tisíc uzdravených lidí.
 • 26:14 - 26:17
  Normálními lidmi,
  kteří byli 'nakopnutí'
 • 26:18 - 26:21
  a začali chodit ven
  a uzdravovat nemocné.
 • 26:21 - 26:26
  A tihle lidé nyní začínají
  vést další lidi ke Kristu.
 • 26:27 - 26:32
  Takže minulé roky jsme viděli
  tisíce lidí přicházející ke Kristu.
 • 26:32 - 26:35
  A to je opravdu mocné.
 • 26:35 - 26:39
  Přijel jsem do Stockholmu
  a potkal tohohle bratra
 • 26:40 - 26:45
  a on zde byl s bandou lidí
  a jeho žena tu byla taky.
 • 26:45 - 26:46
  Pak jsme šli ven.
 • 26:47 - 26:49
  On nejdřív zastavil
  tuhle osobu v bolestech
 • 26:49 - 26:52
  a položil ruku na tu osobu
  a ta byla uzdravená.
 • 26:52 - 26:56
  A bylo to jako:
  Týjo, tohle je úžasné!
 • 26:56 - 26:58
  Tahle osoba se uzdravila
  a já jsem si říkal,
 • 26:58 - 27:00
  teď už to není YouTube.
 • 27:00 - 27:04
  Nekoukám na tohle na YouTubu,
  ale teď to vidím před sebou.
 • 27:04 - 27:08
  Bylo to úžasné vidět reakce
  téhle uzdravené osoby.
 • 27:08 - 27:12
  Další co se stalo,
  přišla tahle paní
 • 27:12 - 27:15
  a bolel ji žaludek.
 • 27:15 - 27:18
  Ten muž, který mě
  'nakopával' říkal:
 • 27:18 - 27:21
  Teď je tvůj čas se modlit.
  Jenom polož ruku
 • 27:21 - 27:23
  a přikaž bolesti, aby odešla.
  Takže jsem položil svoji ruku
 • 27:24 - 27:26
  a váhal jsem,
  ale položil jsem ruku
 • 27:26 - 27:30
  a přikázal.
  V Ježíšově jménu, bolesti odejdi.
 • 27:30 - 27:34
  Odstranil jsem ruku a najednou,
  měl bys to vidět
 • 27:34 - 27:38
  obličej té ženy,
  ona byla jako, jak jsi to udělal?
 • 27:38 - 27:40
  Cože...?!
 • 27:40 - 27:43
  Děláte si ze mě srandu?
  - Ne, neděláme si srandu.
 • 27:43 - 27:46
  Tohle je pravda, a to je
  proč to děláme.
 • 27:47 - 27:49
  Ne.
 • 27:50 - 27:52
  Tohle je ujetý.
 • 27:52 - 27:55
  Ježíš uzdravil tebe, ne mě.
 • 27:55 - 27:57
  Týjo, nikdy předtím jsem
  v něčem takovém nebyl.
 • 27:58 - 28:01
  jako by se mi zrovna
  splnily moje sny, zrovna tady.
 • 28:01 - 28:04
  Tohle je ve skutečnosti
  nejlepší den mého života.
 • 28:04 - 28:07
  Být součástí něčeho, po čem
  jsem toužil tak dlouhý čas.
 • 28:07 - 28:11
  Takže na mé cestě zpátky domů.
  Byl jsem tak naplněný radostí.
 • 28:11 - 28:13
  Takže jsem seděl v autobuse,
  co mě vezl domů.
 • 28:14 - 28:20
  Když jsem dojel, nemohl jsem
  ani sedět nebo jít domů.
 • 28:20 - 28:24
  Prostě jsem chodil kolem po městě
  a modlil jsem se za lidi
 • 28:24 - 28:27
  ten samý den
  a přišel jsem mezi tyhle holky
 • 28:27 - 28:29
  a modlil se za ně a only byly
  okamžitě uzdraveny.
 • 28:30 - 28:31
  A říkal jsem si: páni!
 • 28:31 - 28:34
  Tohle není něco co se stalo
  ve Stockholmu a zůstalo tam.
 • 28:34 - 28:36
  Pokračuje to, chápeš.
 • 28:36 - 28:39
  Od té doby jsem chodil
  ven každý den.
 • 28:39 - 28:45
  Každý den jsem byl v ulicích
  a viděl jsem tisíce uzdravených.
 • 28:45 - 28:49
  A prostě mě to změnilo.
  Úplně mě to změnilo.
 • 28:49 - 28:51
  Je to něco.
 • 28:55 - 28:57
  Pohni nohou.
 • 28:58 - 29:00
  Nic necítím.
 • 29:01 - 29:02
  Zmizelo to?
 • 29:03 - 29:04
  Necítím to.
  - Ne.
 • 29:05 - 29:07
  Necítím to.
 • 29:08 - 29:09
  Necítím to.
 • 29:09 - 29:12
  Není to divný?
  - Ano.
 • 29:12 - 29:14
  To byl Ježíš kdo tě uzdravil.
 • 29:20 - 29:22
  Dřepni si a vyzkoušej to.
 • 29:25 - 29:28
  Fungovalo to Denisi.
  - Vyzkoušej to. Vyzkoušej to.
 • 29:32 - 29:34
  Jaké to je teď?
  - Je to perfektní.
 • 29:34 - 29:38
  Všechna bolest je pryč?
  - Všechna bolest je úplně pryč.
 • 29:39 - 29:41
  Přísahám Bohu.
 • 29:41 - 29:42
  Díky Ježíši.
 • 29:43 - 29:46
  Vůbec jsem nečekal to, co jsme viděli,
  nebo něco podobného...
 • 29:46 - 29:49
  Celou dobu jsem viděl
  na videích, že se to děje,
 • 29:49 - 29:51
  ale nikdy jsem nebyl schopen
  to dělat sám
 • 29:51 - 29:53
  a naplno očekávat,
  že tohle je, co Bůh dělá.
 • 29:53 - 29:57
  Takhle mě používá,
  tohle je zde můj účel.
 • 29:57 - 30:03
  Modlili jsme se za jednu dívku,
  která měla něco se zády.
 • 30:03 - 30:05
  Myslím, že měla
  nějaký druh operace.
 • 30:05 - 30:08
  Bolestí odejdi, teď.
  Záda, napravte se, teď.
 • 30:08 - 30:13
  Ve jménu Ježíše.
 • 30:13 - 30:15
  Cítíš, že se něco děje?
 • 30:15 - 30:17
  Do háje.
  - Týjo, něco se děje.
 • 30:17 - 30:21
  Byla naplněná Duchem Svatým
  a Bůh se s ní setkal radikálně.
 • 30:21 - 30:23
  Byla v slzách.
  - Padla na zem před nás.
 • 30:24 - 30:29
  Naplň ji.
  Víc, víc.
 • 30:29 - 30:32
  Duch Svatý je nad tebou,
  jen otevři ústa.
 • 30:38 - 30:40
  Duchu Svatý, víc...
  Naplň ji.
 • 30:42 - 30:45
  Právě jsi byla pokřtěna,
  naplněna Duchem.
 • 30:47 - 30:50
  Je tam, je tam.
 • 30:51 - 30:54
  Tohle je nový začátek.
  Je to nový začátek pro tebe.
 • 30:54 - 30:58
  Je to nový začátek.
 • 31:00 - 31:03
  Bože, my Ti děkujeme za svobodu,
  Bože, my Ti děkujeme za nový začátek.
 • 31:03 - 31:07
  Její rodina, která byla s ní,
  její švagrová a její děti
 • 31:07 - 31:10
  byly úplně v pohodě,
  jako by bylo všechno normální,
 • 31:10 - 31:11
  lidé chodící kolem..
 • 31:11 - 31:13
  A já si pamatuju, že mi procházelo hlavou:
 • 31:14 - 31:18
  Tohle je neuvěřitelný, co se děje
  téhle holce právě teď,
 • 31:18 - 31:21
  Ona neměla tušení, co
  se stane ten den.
 • 31:21 - 31:24
  Vrátila se a můžeš říct,
  ona byla jiný člověk.
 • 31:24 - 31:26
  Bůh ji změnil zevnitř ven.
 • 31:28 - 31:30
  Já jsem v pohodě, Lillio.
 • 31:30 - 31:33
  Tohle je dobré.
  - Mnohem lepší než dobré.
 • 31:34 - 31:36
  Mnohem lepší než dobré.
 • 31:36 - 31:39
  Bůh chce být živý.
  Chce nám to ukázat
 • 31:39 - 31:41
  a ukázat, kým On je pro nás.
 • 31:42 - 31:44
  Tohle je Bůh, tohle je tady venku.
 • 31:46 - 31:49
  Ne v nějakém krásném kostele,
  ale Bůh je tady
 • 31:49 - 31:51
  a chce být součásti
  našeho života.
 • 31:51 - 31:53
  Chce být součásti tvého života.
 • 31:53 - 31:56
  Pak jsme se odtamtud přesunuli.
 • 31:56 - 31:59
  Pak jsme se modlili za
  chlapíka jménem Danny.
 • 32:00 - 32:03
  Správně, prvně jsme se zeptali
  jiného člověka, jestli ho něco bolí.
 • 32:03 - 32:05
  A on řekl: "Ne."
  A pak přišel Danny...
 • 32:05 - 32:08
  Pravda, zeptali jsme se pána
  na lavičce, jestli se můžeme pomodlit.
 • 32:08 - 32:12
  A on řekl: "Ne, jsem v pořádku."
  A ten chlapík jménem Danny a říká:
 • 32:12 - 32:15
  "Ó, moje záda fakt bolí."
  "Jak dlouho?"
 • 32:15 - 32:20
  "Deset let."
  Ve skutečnosti to bylo pět let,
 • 32:20 - 32:23
  kdy se ten muž zranil.
  Řekli jsme:
 • 32:24 - 32:26
  "Fajn, posaď se."
  A usadili jsme ho
 • 32:26 - 32:31
  a měl jednu nohu delší než
  druhou asi něco přes centimetr.
 • 32:31 - 32:34
  Noho uvolni se natáhni,
  právě teď ve jménu Ježíše.
 • 32:34 - 32:37
  A je to tu.
  - Ano, ty jo, hýbe se.
 • 32:38 - 32:41
  Cítil jsi to?
  - A hýbala se v tvé ruce.
 • 32:41 - 32:45
  Něco luplo, když šla ven.
 • 32:45 - 32:48
  Danny, zkus si stoupnout
  a zkontrolovat si teď záda.
 • 32:48 - 32:50
  Je to fakt dobrý.
  - Je to pryč?
 • 32:50 - 32:53
  Ano
  - Patnáct let a je to pryč.
 • 32:53 - 32:56
  Ano, pět.
  - Aha, a je to pryč?
 • 32:57 - 33:01
  Co jsi cítil?
  - Nevím, bylo to prima.
 • 33:02 - 33:05
  Tohle je poprvé, co to dělá.
 • 33:06 - 33:08
  Bylo to super a
  když jsme hledali další lidi
 • 33:08 - 33:10
  rozhodli jsme se, že si dáme zmrzlinu.
 • 33:10 - 33:14
  Šli jsme dovnitř a mluvili jsme s paní
  za pultem.
 • 33:14 - 33:16
  Byla zde žena za pultem
 • 33:16 - 33:19
  a ptala se, co děláme,
  a odkud jsme
 • 33:19 - 33:22
  a tak jsem jí to vysvětlil,
  že chodíme kolem a modlíme se.
 • 33:23 - 33:26
  Jsem z Houstonu a jsme
  s lidmi s různých míst
 • 33:26 - 33:28
  a modlíme se za nemocné lidi,
  nebo za lidi s bolestí.
 • 33:29 - 33:31
  Řekla: "Skutečně?"
  Řekl jsem jí o Dannym.
 • 33:31 - 33:34
  Ona řekla, pane Bože,
  chci se s ním setkat.
 • 33:34 - 33:36
  Myslel jsem, že myslí Dannyho,
  který se uzdravil.
 • 33:37 - 33:39
  "Nevím kde je, promiň."
 • 33:39 - 33:43
  Řekla: "Pokud se vrátí modlit,
  dejte mi vědět."
 • 33:43 - 33:46
  Říkal jsem si:
  "To jsem byl já, jsem tady."
 • 33:47 - 33:50
  A tak, ano, vrátil jsem se zpět,
  asi za minutu.
 • 33:50 - 33:52
  A ona obešla pult, sundala botu:
 • 33:53 - 33:54
  "Je to tenhle kotník."
  Svěřila se
 • 33:54 - 33:58
  a já mohl pokračovat v modlitbě za ni.
  A bylo to lepší a lepší.
 • 33:58 - 34:01
  Otočil jsem se kolem a bylo
  tam 4 nebo 5 lidí, co říkali:
 • 34:01 - 34:04
  "Mám bolest."
  "Můžeš se za mě pomodlit?"
 • 34:07 - 34:11
  Jak to vypadá?
  - Co to děláte?
 • 34:11 - 34:15
  To ne já, pane.
  - Měl jsem bolesti.
 • 34:15 - 34:17
  Nelžu.
 • 34:18 - 34:19
  Je to úplně pryč?
 • 34:19 - 34:24
  No tak, vyskoč, vyskoč!
  - Teď můžu.
 • 34:26 - 34:29
  Co to děláte?
  - To Ježíš.
 • 34:29 - 34:32
  Jdi dolů!
 • 34:34 - 34:37
  Kdy naposledy jsi tohle zvládnul?
 • 34:37 - 34:38
  V armádě.
  - Před deseti lety?
 • 34:39 - 34:42
  Ano, před deseti lety.
  - Takže jsi tohle nezvládl deset let?
 • 34:42 - 34:43
  Ne, ne...
 • 34:43 - 34:47
  No tak!
  - Ano, vím, cítím se dobře.
 • 34:47 - 34:50
  Posaď se do křesla,
  uvidíme jesti to půjde jako obvykle.
 • 34:50 - 34:52
  A pak se zvedni.
 • 34:54 - 34:57
  Pokud je tohle Bůh, pak...
  miluju Tě.
 • 34:58 - 35:01
  Tohle je Bůh! Deset let jsi tohle
  nemohl udělat.
 • 35:01 - 35:04
  Ne, nemohl, měl jsem bolesti.
 • 35:04 - 35:05
  Chodil jsem za doktory,
  tam a ven.
 • 35:06 - 35:10
  Ale Ježíš je skvělý doktor.
  Je ten nejvyšší a je tady.
 • 35:11 - 35:12
  Je, amen.
 • 35:13 - 35:15
  A co je s tebou?
  - Moje ruka...
 • 35:16 - 35:17
  Nemůžeš ji zvednout
  výš než takhle?
 • 35:17 - 35:21
  Jak dlouho to máš?
  - Šest týdnů.
 • 35:21 - 35:24
  Šest týdnů jsi tohle
  nemohl udělat.
 • 35:24 - 35:27
  Uvolni se teď,
  ve jménu Ježíše, teď.
 • 35:34 - 35:36
  A máš to!
 • 35:39 - 35:42
  A máš to,
  je to tvoje, nech si ji.
 • 35:42 - 35:46
  Předtím jsi ji mohl dát sem, správně?
 • 35:46 - 35:49
  Lepší pohyblivost, ano?
 • 35:51 - 35:53
  Je to dobré.
  - Zvedni ruku!
 • 35:53 - 35:55
  Plácneme si.
 • 36:06 - 36:08
  Cítíš se dobře?
 • 36:12 - 36:13
  Teď víme, jaké to je.
 • 36:13 - 36:20
  Takže se vrátime zpět do Houstonu
  a půjdem do parků a obchodů...
 • 36:20 - 36:25
  Když jíme někde pizzu...
  není to mimo dosah Boha.
 • 36:26 - 36:29
  Je to jako když zrzek
  vyrůstá v Asii a myslí si:
 • 36:29 - 36:32
  "Cítím, že nás musí být víc,
  tady vypadají všichni stejně."
 • 36:32 - 36:33
  a pak odjede do Irska:
 • 36:33 - 36:37
  "Jsou, opravdu jsou!"
  Jsou zde lidi jako já!"
 • 36:37 - 36:39
  To je, jak se cítím:
  "Ó, tohle je život, paráda."
 • 36:39 - 36:42
  Tohle je, co jsem chtěla
  a teď můžu jít a dělat to.
 • 36:43 - 36:45
  Ano, takže jsme nadšení,
  že jedeme zpět a cítím se jako,
 • 36:45 - 36:50
  mí sousedé, lidé, nemají
  ponětí co se jim stane,
 • 36:50 - 36:54
  protože teď to chápu, že můžu tohle
  dělat Bože, rozhodně to můžu dělat.
 • 36:59 - 37:03
  Skutky 2:38 Petr odpověděl,
  "Učiňte pokání, každý z vás,
 • 37:03 - 37:07
  ať se dá pokřtít ve jméno Ježíše Krista
  na odpuštění vašich hříchů,
 • 37:07 - 37:11
  a obdržíte dar Ducha Svatého.
 • 37:13 - 37:16
  My v žijeme ve skutečně
  vzrušujích časech v Evropě,
 • 37:16 - 37:21
  začínáme tu vidět znovu probíhající
  Knihu Skutků za našich dnů.
 • 37:22 - 37:24
  Vidíme, že lidé
  jdou ven s evangeliem,
 • 37:25 - 37:27
  s ukázkou Království.
 • 37:27 - 37:31
  A je to často
  velmi jasná zpráva evangelia
 • 37:31 - 37:34
  o obrácení se
  od vlastních hříchů.
 • 37:35 - 37:38
  Součástí balíčku je ve skutečnosti
 • 37:38 - 37:41
  křest a naplnění Duchem Svatým.
 • 37:41 - 37:46
  V našem církevním systému
  je toto tak často odděleno.
 • 37:46 - 37:48
  Ale co vidíme víc a víc
 • 37:48 - 37:50
  je, že to jde společně
  v jednom proudu,
 • 37:50 - 37:52
  jako to bylo v Knize Skutků.
 • 37:52 - 37:54
  Takže tu není žádné čekání.
 • 37:54 - 37:59
  Takže když někdo činí pokání
  a vyjadřuje víru v Ježíše,
 • 37:59 - 38:03
  tak jsou vzati kdekoli je voda.
 • 38:04 - 38:06
  A může to být kdekoli.
  Může to být jezero.
 • 38:06 - 38:14
  Může to být nádrž na dešťovou vodu.
  Může to být vana nebo cokoli.
 • 38:14 - 38:17
  Lidé jsou okamžitě pokřtěni
 • 38:17 - 38:19
  a ve stejném čase
  také naplněni Duchem Svatým.
 • 38:20 - 38:23
  První slova, která
  vyšla z Ježíšových úst byla:
 • 38:23 - 38:26
  "Čiňte pokání, Království Boží je blízko."
 • 38:27 - 38:30
  Jsme povolaní dnes kázat pokání.
 • 38:31 - 38:34
  Jako by tahle část byla dnes
  v církvi ztracena.
 • 38:34 - 38:38
  Mluvíme o víře,
  ale nemluvíme o pokání.
 • 38:38 - 38:42
  Téměř se bojí mluvit o hříchu.
 • 38:42 - 38:44
  Ale my jsme povolaní,
  abychom mluvili o hříchu.
 • 38:44 - 38:48
  Jsme povolání hlását pokání.
 • 38:49 - 38:51
  Musíme říct, co je to hřích.
 • 38:51 - 38:54
  Musíme říct, že ti lidé,
 • 38:54 - 38:57
  kteří pokračují v hříchu,
  zemřou.
 • 38:57 - 39:01
  Musíme mluvit o hříchu před tím,
  než mluvíme o tom, že
 • 39:02 - 39:06
  Ježíš byl Beránek Boží,
  který přišel odstranit náš hřích.
 • 39:07 - 39:13
  Protože pokud nemluvíme o hříchu,
  co by měli lidé dělat s Ježíšem.
 • 39:13 - 39:16
  Kam půjdeš?
  - Půjdu s Bohem, do nebe.
 • 39:16 - 39:19
  Proč?
  - Protože...
 • 39:24 - 39:26
  Jsi dobrý člověk?
  - Ano.
 • 39:26 - 39:29
  Lhala jsi někdy?
  - Ano.
 • 39:29 - 39:31
  Ukradla jsi někdy něco?
 • 39:32 - 39:35
  Stáhla jsi něco bez placení?
  - Ano.
 • 39:35 - 39:38
  Měla jsi sex mimo manželství?
 • 39:39 - 39:41
  Tohle jsou tři
  z deseti přikázání.
 • 39:41 - 39:44
  Kolik jich mám projít?
 • 39:44 - 39:47
  Je to o tom, jak se srovnáváme
  s ostatními.
 • 39:47 - 39:50
  Samozřejmě, pokud se srovnáváš
  s lidmi okolo sebe,
 • 39:50 - 39:52
  můžeš si myslet,
  že jsi dobrý člověk.
 • 39:52 - 39:54
  Otázka nezní jestli
  jsi dobrý člověk.
 • 39:54 - 39:56
  Otázka zní:
  Jsi dost dobrá?
 • 39:56 - 39:59
  Bible říká: Pokud jsi
  spáchala jeden z hříchů
 • 39:59 - 40:01
  jsi vinna všemi.
 • 40:01 - 40:06
  Není to jako v jiných věcech,
  jako že je v pohodě, když zvážíš
 • 40:06 - 40:08
  a máš špatné skutky a dobré...
 • 40:08 - 40:11
  Tak to není.
  Je to vinen nebo nevinen.
 • 40:11 - 40:15
  Pokud jsi jednou porušila zákon,
  pak jsi vina porušením zákona.
 • 40:15 - 40:20
  Když mluvíme o Bohu.
  Žádná osoba nemůže nikdy
 • 40:20 - 40:24
  přijít k Bohu, přijít do nebe
  pro svoje dobré skutky.
 • 40:24 - 40:26
  Není to možné.
 • 40:26 - 40:29
  A já jsem si vždy myslel,
  že jsem dobrý člověk, protože,
 • 40:29 - 40:31
  ano, trochu moc jsem bojoval,
 • 40:31 - 40:35
  trochu moc jsem pil,
  dělal jsem věci... Ale!
 • 40:35 - 40:41
  Tahle osoba a tahle osoba
  byly mnohem horší než já.
 • 40:41 - 40:44
  Takže můj problém byl, že jsem se
  srovnával s lidmi kolem sebe,
 • 40:45 - 40:47
  namísto srovnávání sebe
  s tím jediným,
 • 40:48 - 40:50
  před kterým budu
  jednoho dne stát.
 • 40:51 - 40:55
  Věřím, že se musíme dostat zpět
  k tomu, co nám Bible ukazuje.
 • 40:55 - 40:59
  Pokání není ani tak pociťování
  lítosti za svoje hříchy
 • 40:59 - 41:00
  a za to, co jsme udělali
 • 41:01 - 41:06
  a jak jsme porušili Boží Slovo,
  sami o sobě.
 • 41:06 - 41:08
  Litovat není pravé pokání.
 • 41:09 - 41:11
  Je to část, ale ne celý příběh.
 • 41:11 - 41:15
  Vidíme faraóna ve Starém Zákoně
  s Izraelity v Egyptě,
 • 41:15 - 41:19
  bylo mu to líto, prohlásil:
  "Ó, zhřešil jsem proti Bohu."
 • 41:19 - 41:24
  Vyznal svůj hřích, ale
  neodvrátil se od svého hříchu.
 • 41:24 - 41:25
  Ani to nejsou výčitky svědomí.
 • 41:25 - 41:29
  Dost lidí říká: vidíš,
  je jim to líto,
 • 41:29 - 41:31
  pláčou,
  protože mají opravdové výčitky.
 • 41:32 - 41:34
  Jidáš v Novém Zákoně,
  měl výčitky.
 • 41:34 - 41:38
  Měl takové vyčitky,
  že ve skutečnosti spáchal sebevraždu,
 • 41:38 - 41:40
  ale neobrátil se
  od svého hříchu.
 • 41:40 - 41:45
  Když čteme Bibli,
  vidíme, že Bůh řadí pokání
 • 41:45 - 41:47
  k odpuštění,
 • 41:47 - 41:52
  raději než odpuštění
  k víře v Ježíše.
 • 41:52 - 41:57
  A myslím, když se dívám
  na to druhé, my si často myslíme
 • 41:57 - 42:02
  s vírou v Ježíše, Bůh
  automaticky odpouští naše hříchy.
 • 42:02 - 42:06
  A jak čtete v Bibli,
  objevíte, že to není ten případ.
 • 42:06 - 42:08
  Představte si jak
  spolu hrajeme šachy.
 • 42:09 - 42:11
  Já táhnu, a pak je to tvůj tah.
 • 42:11 - 42:13
  Chci vidět tvůj tah.
 • 42:14 - 42:16
  Můj tah. Tvůj tah.
 • 42:17 - 42:21
  Můžu udělat tohle?
  Táhnout jednou sem a jednou tam.
 • 42:21 - 42:24
  Můžu táhnout dvakrát?
  - Ne.
 • 42:24 - 42:26
  Proč? Protože jsou tu pravidla.
 • 42:26 - 42:30
  A pravidla jsou, že táhneš
  jednou a já táhnu jednou.
 • 42:30 - 42:34
  Když přijde na Boha.
  Ty jsi zhřešil.
 • 42:34 - 42:36
  Udělal jsi něco, co je špatné
 • 42:37 - 42:40
  a kvůli tomu
  ses oddělil od Boha.
 • 42:41 - 42:44
  Nemůžeme mít společenství s Bohem
  kvůli našemu hříchu.
 • 42:44 - 42:47
  Náš hřích způsobuje, že Bůh
  s námi nemůže mít společenství.
 • 42:47 - 42:50
  Bůh se na tebe dívá a říká:
 • 42:50 - 42:54
  "Nechci tě potrestat,
  ale jsem svatý, takže to musím udělat,
 • 42:54 - 42:57
  ale ve stejnou dobu ti
  chci dát šanci
 • 42:57 - 43:00
  abys získal odpuštění
  a měl se mnou společenství.
 • 43:00 - 43:03
  Takže jsem poslal svého syna, Ježíše,
  aby za tebe zemřel.''
 • 43:04 - 43:05
  Takže je to takhle.
 • 43:05 - 43:08
  Ty jsi zhřešil a porušil
  Boží přikázání,
 • 43:08 - 43:11
  to je proč žijeme
  bez společenství s Bohem.
 • 43:11 - 43:14
  Žijeme svůj vlastní život,
  oddělený od Boha.
 • 43:14 - 43:18
  Bůh se dívá dolů na tebe
  a říká: nechci tě soudit
 • 43:18 - 43:23
  Chci ti odpustit, takže posílám
  svého syna Ježíše, aby za tebe zemřel.
 • 43:23 - 43:26
  Čí je to teď tah?
  Tvůj tah.
 • 43:26 - 43:28
  Bůh ti chce odpustit.
  Chce tě osvobodit
 • 43:29 - 43:31
  On ti chce dát nový život
  a uzdravovat skrze tebe.
 • 43:31 - 43:34
  On chce dělat tyhle věci.
  Ale říká:
 • 43:34 - 43:38
  "Je to tvůj tah!"
  Čeká na tebe, až to uděláš.
 • 43:38 - 43:43
  Ale hned jak to řekneš: Činím pokání
  a přijímám to odpuštění.
 • 43:43 - 43:47
  Hned jak to uděláš,
  Bůh ti odpustí.
 • 43:47 - 43:49
  Je velmi důležité porozumět,
 • 43:49 - 43:52
  protože je tu spousta lidí
  a já jsem to měl taky takhle.
 • 43:52 - 43:55
  Jako vy, věřil jsem
  že je zde Bůh.
 • 43:55 - 43:59
  Ale ve svojí mysli, v mém světě:
  "Dobře, až bude čas
 • 43:59 - 44:02
  on si přijde pro mě,
  je to na něm,
 • 44:02 - 44:05
  On je velký, může to udělat,
  kdykoli bude chtít.''
 • 44:05 - 44:08
  A přenesl jsem tu zodpovědnost
  na Něho.
 • 44:08 - 44:12
  Pravé hluboké pokání
  vyžaduje akci.
 • 44:12 - 44:15
  Není to jen slovo,
  není to něco, co si myslíme.
 • 44:15 - 44:17
  Pravé pokání je
  ne pouze si uvědomit
 • 44:18 - 44:21
  že jsme zhřešili
  proti svatému Bohu.
 • 44:21 - 44:24
  Ale to, že
  vyznáš Mu svoje hříchy,
 • 44:24 - 44:26
  projevíš Mu zármutek
 • 44:26 - 44:29
  a obrátíš se od hříšného života
 • 44:29 - 44:30
  a začneš žít Jeho život.
 • 44:30 - 44:33
  Tohle slovo pro pokání v Bibli
  je slovo 'metanoia'
 • 44:33 - 44:37
  a to znamená zamyslet se znova.
 • 44:37 - 44:40
  A Bůh chce abychom se zamysleli znova.
 • 44:40 - 44:42
  Nad naším životem
  a jak jsme žili.
 • 44:43 - 44:49
  Pokud budeme přemýšlet o Bohu
  a jak Ho ovlivňuje náš hřích.
 • 44:49 - 44:56
  Pak Bůh také přehodnotí to,
  co si myslí o nás.
 • 44:59 - 45:01
  Skutky 22:16
  Na co ještě čekáš?
 • 45:01 - 45:04
  Vstaň, buď pokřtěn,
  smyj své hříchy...
 • 45:05 - 45:09
  A pokud vyznáš svůj hřích
  a vyneseš ho na světlo
 • 45:09 - 45:11
  zakusíš odpuštění.
 • 45:11 - 45:15
  Ale pokud si ho budeš držet,
  pokáždé když uděláš krok
 • 45:16 - 45:18
  ke světlu, Satan ti řekne:
 • 45:19 - 45:22
  "Vzpomeň si, vzpomeň si..."
  - Ano, to je to co dělá.
 • 45:23 - 45:25
  Ale teď je venku,
  vyznala jsi ho.
 • 45:25 - 45:28
  Řekla jsi mi ho, vyznala jsi ho.
 • 45:30 - 45:33
  Buď vedena Duchem Svatým, možná
  bys to měla říct celému světu.
 • 45:33 - 45:36
  Nevím jak, ale je tu odpuštění.
 • 45:37 - 45:39
  Lidé potřebují tohle slyšet,
  je tu svoboda.
 • 45:39 - 45:43
  Je tu tolik dívek,
  které tím prochází, tolik žen.
 • 45:43 - 45:44
  Oni mají přesně to samé,
 • 45:45 - 45:48
  táhnou to s sebou,
  třicet, čtyřicet, padesát let.
 • 45:49 - 45:51
  Tohle není svoboda.
 • 45:51 - 45:54
  Svoboda je to, co
  zažíváš, právě teď.
 • 45:54 - 46:02
  Přišla jsem dnes, hledající Boha
  pro dar jazyků.
 • 46:03 - 46:10
  A pro cokoli ostatního ve svém životě,
  od čeho potřebuji vysvobození.
 • 46:11 - 46:18
  Během tohoto víkendu,
  mě Bůh vysvobodil
 • 46:20 - 46:22
  a požehnal mi darem jazyků
 • 46:23 - 46:26
  a obmyl mě vodou křtu.
 • 46:28 - 46:32
  Žila jsem přes třicet let
 • 46:34 - 46:40
  ve studu a zahanbení,
  kvůli tajemství,
 • 46:41 - 46:45
  že jsem ve svých dvaceti
 • 46:46 - 46:47
  podstoupila potrat.
 • 46:48 - 46:51
  A každý jeden den
  od toho dne dál
 • 46:52 - 46:57
  Ďábel si mě podal.
 • 46:59 - 47:05
  Takže jsem také hledala Boha,
  jak jsem sledovala Torbenova videa.
 • 47:09 - 47:11
  Říkala jsem Bohu,
  nemůžu takhle dál.
 • 47:11 - 47:15
  Prosila, žádala, chtěla vědět,
 • 47:16 - 47:18
  jestli mi odpustí.
 • 47:20 - 47:28
  A pak přišlo to, že mě
  vedl sem tento víkend.
 • 47:31 - 47:33
  Cítila jsem se vedená,
  abych mluvila s Torbenem,
 • 47:33 - 47:36
  že Bůh mi chce něco říct
  skrze něho.
 • 47:38 - 47:48
  Takže mi byla dána přiležitost
  od Boha, být osvobozena.
 • 47:49 - 47:51
  Osvobozena od té bolesti.
 • 47:51 - 47:57
  Přes třicet let, jsem svobodná.
  Díky Ježíší, díky.
 • 48:06 - 48:07
  Buď svobodná.
 • 48:08 - 48:14
  ...když mi bylo kolem dvaceti...
  Bože, pomoz mi...
 • 48:14 - 48:20
  ...byla jsem na potratu
  a od toho dne
 • 48:24 - 48:26
  Bůh se mi snažil říct,
  že je to dobré,
 • 48:26 - 48:30
  ale ďábel měl
  větší slovo v mém životě.
 • 48:31 - 48:35
  On mě prostě držel pevně
  a držel v tom.
 • 48:35 - 48:37
  Pamatuju si ten den,
  je to jako včera
 • 48:37 - 48:39
  a cítím tu stejnou bolest.
 • 48:39 - 48:41
  Je to nový začátek,
  je to nový start.
 • 48:42 - 48:44
  Jsi připravená být
  pokřtěna v Ježíše Krista
 • 48:44 - 48:46
  kvůli obmytí svých hříchů?
  - Ano
 • 48:46 - 48:50
  Takže podle tvojí víry,
  křtíme tě v Ježíše Krista.
 • 48:51 - 48:54
  Zemři s Kristem.
  Povstaň s Kristem.
 • 49:05 - 49:07
  Pojď, pomodleme se za tebe.
 • 49:07 - 49:11
  Bože, děkujeme za Elizabeth.
  Bože, děkujeme za Tvoji svobodu.
 • 49:14 - 49:15
  A když to vyznala,
 • 49:15 - 49:19
  další žena přišla
  a vyznala ten stejný hřích.
 • 49:19 - 49:21
  A najednou její svědectví
 • 49:21 - 49:25
  přineslo život
  a odpuštění další.
 • 49:26 - 49:29
  A ta žena byla pokřtěna ve vodě
 • 49:29 - 49:32
  a zažila tu svobodu.
 • 49:32 - 49:35
  Později jsme měli setkání
  s osmdesáti lidmi,
 • 49:35 - 49:38
  kde nám vyložila, jak to udělala
 • 49:39 - 49:46
  a byl to hřích s tím potratem,
  ale Ježíš jí odpustil její hříchy.
 • 49:46 - 49:50
  A když to vyznala
  a podělila se o toto svědectví
 • 49:50 - 49:52
  na setkání s osmdesáti lidmi,
 • 49:53 - 49:58
  po tom setkání za ní přišlo
  dalších dvanáct žen
 • 49:58 - 49:59
  a vyznávaly to stejné.
 • 50:00 - 50:04
  A bylo tu vidět moc
  ve vyznání hříchů,
 • 50:04 - 50:09
  moc křtu ve vodě
  a toho, o čem je celé evangelium.
 • 50:09 - 50:14
  Kdo uvěří a nechá se pokřtít
  bude zachráněn, řekl Ježíš.
 • 50:31 - 50:34
  Co je ale opravdu zajimavé
  na křtu vodou je to...
 • 50:35 - 50:38
  věřím, že kvůli času a tradici,
 • 50:38 - 50:41
  se dnes díváme na svátost
  úplně jinak
 • 50:42 - 50:46
  než co nás Bible učí,
  že svátost skutečně je.
 • 50:47 - 50:52
  Často se díváme na svátost jako na
  vnější znamení vnitřní reality.
 • 50:53 - 50:55
  A co je zajimavé je
  na té definici je,
 • 50:55 - 50:59
  že bere duchovní a fyzické
 • 50:59 - 51:02
  a kompletně tohle
  dvojí odděluje.
 • 51:03 - 51:04
  A jako výsledek,
  my pouze vidíme křest
 • 51:05 - 51:07
  jako něco, co je pouze obřadní
 • 51:07 - 51:11
  a nemá žádnou spojitost
  s čímkoli v duchovním světě.
 • 51:11 - 51:13
  Jinými slovy, je to
  pouze potvrzení
 • 51:13 - 51:16
  něčeho, co už v duchu proběhlo.
 • 51:17 - 51:20
  Ale křest je velmi,
  velmi odlišný od tohoto.
 • 51:21 - 51:23
  Co jsme objevili je, že křest
 • 51:23 - 51:26
  není něco, co je jen svátostní
 • 51:26 - 51:29
  nanejvýš jako vnější znamení
  vnitřní reality.
 • 51:29 - 51:32
  Vidíme, že když jdeš do té vody,
 • 51:32 - 51:34
  Duch Boží se toho dotýká.
 • 51:34 - 51:38
  A když se fyzické a duchovní
  spojí ve vodě křtu.
 • 51:39 - 51:41
  Bůh dělá něco zázračného.
 • 51:42 - 51:45
  Co je zajimavé je to, že
  vodní křest jsou dvě věci.
 • 51:45 - 51:48
  Je to obojí, koupel a pohřbení.
 • 51:49 - 51:51
  Pro koupel, musíš být špinavý.
 • 51:52 - 51:54
  Takže co to znamená?
 • 51:54 - 51:59
  Znamená to, že osoba,
  která se hodlá pokřtít
 • 51:59 - 52:03
  potřebuje přiznat
  svoje hříchy před Bohem.
 • 52:03 - 52:10
  A v tomto smyslu, křest
  a pokání jdou ruku v ruce.
 • 52:11 - 52:14
  Je to obrácení
  a příchod do víry.
 • 52:14 - 52:19
  Požadavek na křest,
  co Bůh chce, abychom přinesli
 • 52:19 - 52:22
  je pokání
  a víra v Ježíše Krista.
 • 52:23 - 52:26
  Osoba přichází mrtvá
  ve svých hříších.
 • 52:26 - 52:29
  Co se stane je,
  že vezmeme tu osobu,
 • 52:29 - 52:33
  která přichází ve svých hříších,
  přineseme důkaz pokání
 • 52:34 - 52:35
  a pokřtíme ji.
 • 52:36 - 52:40
  Takže když ta osoba vyjde ven,
  je zcela nová a čistá.
 • 52:41 - 52:44
  Říkám mnoha lidem, které potkávám,
 • 52:44 - 52:47
  křest vodou není jen
  čistý začátek.
 • 52:47 - 52:52
  Je to zcela nový
  čistý život který začne.
 • 53:07 - 53:13
  Nechej ho, nechej ho Víc, víc...
 • 53:29 - 53:33
  Sláva, sláva...
 • 53:34 - 53:36
  Chvála Ti, Ježíši.
 • 53:37 - 53:39
  Díky Ježíši.
 • 53:42 - 53:44
  Díky Ježíši, díky Ježíši.
 • 53:45 - 53:46
  Díky Ježíši.
 • 53:47 - 53:48
  Díky Ježíši.
 • 53:49 - 53:51
  Díky Ježíši.
 • 53:53 - 53:55
  Chvála Tvému jménu, díky Ježíši.
 • 53:55 - 53:57
  Díky Ježíši.
 • 53:58 - 54:00
  Jak se cítíš?
 • 54:01 - 54:04
  Cítil jsem, že něco šlo ven z...
 • 54:06 - 54:09
  Vyvěrá, je to živá vodá,
  která vyvěrá ven v tobě
 • 54:09 - 54:12
  a Bůh to uvolňuje
  skrze tvoje ústa.
 • 54:16 - 54:20
  Claudio, jsi zbrusu nový člověk.
  - Amen.
 • 54:21 - 54:23
  Cítíš se dobře?
  - Ano.
 • 54:25 - 54:27
  Tohle je jen začátek Claudio.
 • 54:27 - 54:29
  Tohle je jen začátek.
  - Ano.
 • 54:29 - 54:30
  Bůh ti nyní dal tento dar.
 • 54:31 - 54:33
  Přijde čas, kdy nebudeš
  vědět, za co se modlit.
 • 54:33 - 54:36
  A teď můžeš chodit
  ve víře a modlitbě.
 • 54:37 - 54:39
  Co je skvělé na
  modlení se v jazicích je,
 • 54:39 - 54:42
  že se můžu soustředit
  na jiné věci během modlitby,
 • 54:42 - 54:43
  protože má mysl se nemodlí.
 • 54:44 - 54:46
  Pouze nechávám svoje ústa,
  pohybovat se vírou.
 • 54:46 - 54:49
  A Duch se přimlouvá skrze nás.
 • 54:49 - 54:50
  Takže Bůh tě používal.
 • 54:50 - 54:53
  Duch vešel dovnitř
  a přimlouvá se skrze tebe.
 • 54:53 - 54:55
  Je to krásné.
  - Amen, díky Bože.
 • 54:56 - 54:57
  Není Bůh Dobrý?
  - Ano.
 • 54:57 - 55:00
  Je skvělý.
  - Je.
 • 55:13 - 55:15
  Něco jsem se dneska naučil.
 • 55:16 - 55:19
  Moc vodního křtu v Ježíše.
 • 55:19 - 55:24
  Není to už víc jako symbol,
  jako tomu většina církví může věřit,
 • 55:24 - 55:28
  tak jako jsem tomu věřil já,
  protože to bylo všechno, co jsem věděl.
 • 55:28 - 55:31
  Myslel jsem si, že je to něco,
  čím prostě projdeš,
 • 55:31 - 55:32
  pokropením nebo jakkoli.
 • 55:32 - 55:33
  Ale je tu tolik moci
 • 55:34 - 55:36
  když opravdu věříš tomu,
  o čem to celé je.
 • 55:36 - 55:39
  O smrti, pohřbu,
  uzavření, starém člověku,
 • 55:39 - 55:43
  přirozenost je pryč
  a nový člověk vychází.
 • 55:43 - 55:46
  Jak jsem se dneska naučil, věříš
 • 55:46 - 55:47
  v Ježíše, svého Pána
  a Spasitele?
 • 55:48 - 55:48
  Ano, věřím.
 • 55:48 - 55:54
  Tak, starý člověk jde dolů
  a zemře a nový člověk povstává.
 • 55:55 - 55:58
  A hned jak se vynořil z vody,
 • 55:58 - 56:00
  řekl, že ho něco opustilo.
 • 56:00 - 56:04
  Velká zátěž ho opustila
  a neměla žádný nárok na jeho život.
 • 56:04 - 56:08
  A okamžitě obdržel
  křest Ducha Svatého.
 • 56:09 - 56:11
  A tento bratr byl tak zničený,
  že vzlykal.
 • 56:12 - 56:16
  Jen se držel za prsa,
  bylo to tak cenné to vidět.
 • 56:16 - 56:19
  Je to tak cenné vidět,
  co Bůh udělal v jeho životě.
 • 56:19 - 56:22
  Všechno co mohl dělat bylo plakat
  v Boží přítomnosti.
 • 56:23 - 56:25
  A pro mě, jenom se dívat,
  co Bůh...
 • 56:25 - 56:29
  Řídil, tuším
  tři nebo čtyři hodiny, aby se sem dostal,
 • 56:29 - 56:31
  protože to je to, co chtěl.
 • 56:31 - 56:33
  A ta věc, která na něj
  útočila celý ten čas
 • 56:33 - 56:40
  nemá víc žádné moci nad ním
  a on je svobodný, úplně svobodný.
 • 56:40 - 56:43
  A já jsem skutečně vděčný,
  že jsem se teď naučil,
 • 56:43 - 56:48
  že je tu něco na křtu vodou,
 • 56:48 - 56:50
  že je tu něco na pokání,
 • 56:51 - 56:54
  je tu něco na tom
  být pokřtěn Duchem Svatým.
 • 56:54 - 56:56
  Všechny tři věci jsou potřeba.
 • 56:56 - 56:58
  A tohle mi skutečně
  změnilo život
 • 56:58 - 57:01
  a nyní hlásám tuhle zprávu
  až do dne své smrti.
 • 57:01 - 57:06
  Protože jsem to zakusil
  a je to jedna z nejmocnějších
 • 57:06 - 57:11
  ukázek Boží lásky,
  kterou jsem kdy viděl.
 • 57:12 - 57:15
  Věřím, že důvod proč
  vidíme nyní tyhle věci
 • 57:15 - 57:17
  je protože, když starý
  člověk umírá,
 • 57:19 - 57:21
  démoni ztrácí svoji moc
  a svoji kořist.
 • 57:23 - 57:26
  Nemohou více
  trápit mrtvého člověka.
 • 57:27 - 57:30
  Protože starý člověk umírá
 • 57:30 - 57:32
  a když vyjdeš ven z vody,
 • 57:33 - 57:35
  jsi někdo zcela nový.
 • 57:36 - 57:38
  Je tu nový člověk,
  nosící tvé staré šaty.
 • 57:39 - 57:41
  Když Ježíš chodil zde po zemi,
 • 57:41 - 57:43
  kázal pokání.
 • 57:43 - 57:47
  A pak učil, že se lidé
  musí narodit znovu,
 • 57:47 - 57:50
  z vody a Ducha.
 • 57:51 - 57:56
  Ale nemohl, v tom čase,
  křtít lidi svým jménem.
 • 57:57 - 58:00
  Nemohl křtít lidi Duchem Svatým.
 • 58:00 - 58:04
  Ale po kříži,
  když Petr vystoupil na letnice,
 • 58:04 - 58:09
  jsme poprvé slyšeli plné
  evangelium, když Petr řekl:
 • 58:09 - 58:13
  "Učiňte pokání, dejte se pokřtít
  za odpuštění svých hříchů,
 • 58:14 - 58:17
  a obdržíte
  Ducha Svatého."
 • 58:21 - 58:24
  Ty poklekni a ty řekni:
  "Křtím tě v Ježíše Krista"
 • 58:24 - 58:26
  a ujisti se, že jde dolů.
 • 58:27 - 58:30
  Zemři s Kristem.
  Povstaň s Kristem.
 • 58:32 - 58:36
  Svoboda! Svoboda!
  Pojď! Pojď!
 • 58:36 - 58:37
  Svoboda. Svoboda.
 • 58:37 - 58:39
  Ven! Opusť ho! Odejdi!
 • 58:40 - 58:43
  Přikazuji ti duchu, odejdi!
  Teď! Vyjdi ven!
 • 58:43 - 58:46
  Jdi! Ve jménu Ježíše
  přikazuji tomuto duchu, jdi!
 • 58:46 - 58:47
  Odejdi od něj, teď!
 • 58:47 - 58:51
  Ven! Ven!
  Jdi!
 • 58:51 - 58:54
  Ve jménu Ježíše přikazuji
  každému démonu, odejdi, teď!
 • 58:54 - 58:58
  Odejdi! Teď!
  Vyjdi z něho!
 • 58:59 - 59:02
  Přikazuji tomuto démonovi, odejdi!
  Odejdi, teď!
 • 59:02 - 59:03
  Démone, odejdi!
 • 59:03 - 59:05
  Přikazuji každému zlému
  odejdi od něj, teď!
 • 59:05 - 59:11
  Lži, odejdi! Vyjdi ven!
  Víc, víc. Nech to být!
 • 59:11 - 59:15
  Přikazuji ti démone,
  ve jménu Ježíše, vyjdi!
 • 59:15 - 59:22
  Vyjdi ven! Víc!
  Odejdi!
 • 59:22 - 59:25
  Ve jménu Ježíše,
  přikazuji té poslední věci, odejdi!
 • 59:25 - 59:28
  Vyjdi, ve jménu Ježíše,
  každý démone! Odejdi!
 • 59:29 - 59:32
  Teď!
  Opusť ho, opusť ho.
 • 59:39 - 59:46
  Naplň ho, naplň ho, víc,
  svoboda, svoboda.
 • 60:06 - 60:07
  Toto je skutečné.
 • 60:24 - 60:26
  Díky.
 • 60:31 - 60:33
  Toto je skutečné!
 • 60:34 - 60:38
  Pokud si o tom chcete přečíst knihu,
  chci vám doporučit knihu.
 • 60:38 - 60:42
  Možná jste o ní slyšeli,
  jméno té knihy je Bible.
 • 60:44 - 60:47
  Toto je, co čteme v Bibli.
 • 60:48 - 60:52
  Byl vysvobozen a
  Duch Svatý to převzal.
 • 60:54 - 60:57
  Tohle není jenom obraz,
  tohle je skutečnost.
 • 60:58 - 61:01
  A když je tohle v Bibli skutečné,
  co asi ten zbytek?
 • 61:02 - 61:06
  Každé slovo je skutečné,
  od začátku do konce.
 • 61:06 - 61:08
  Haleluja.
 • 61:08 - 61:10
  Můj příteli!
 • 61:15 - 61:17
  Ještě si pamatuju
  zatínání svých pěstí
 • 61:18 - 61:21
  a pamatuju si plácání se ve vodě
 • 61:22 - 61:26
  a pak jsem řval
  opravdu nahlas a pak
 • 61:28 - 61:30
  a pak bylo nějaké zmítání,
  něco se dělo.
 • 61:30 - 61:33
  Nevěděl jsem, jestli jsem to byl já.
  Nevěděl jsem, co se děje.
 • 61:34 - 61:38
  Měl jsem zavřené oči
  a pak jsem je otevřel
 • 61:38 - 61:40
  a byl jsem v jiné poloze
  než předtím.
 • 61:40 - 61:45
  Koukal jsem a Torben byl támhle
 • 61:45 - 61:48
  a já jsem koukal tímhle směrem,
  předtím jsem koukal jiným směrem.
 • 61:48 - 61:50
  Nerozumím docela proč.
 • 61:50 - 61:53
  Pak tam bylo další zmítání.
 • 61:56 - 61:58
  Poslední věc, co si pamatuju
  byl Torben, který říkal:
 • 61:58 - 62:00
  "Démoni, odejděte."
 • 62:02 - 62:05
  Pak už to bylo pokojné,
  prostě se to uklidnilo.
 • 62:06 - 62:11
  Byl tam klid a ticho.
 • 62:13 - 62:15
  Vzpomínám si jak jsem se díval nahoru
  a byla tam kupa lidí
 • 62:15 - 62:17
  a všichni měli vytažené kamery.
 • 62:17 - 62:18
  Moho lidí mě sledovalo
 • 62:18 - 62:21
  a bylo to jako,
  byl jsem trochu v šoku.
 • 62:21 - 62:25
  Jako návrat z operace
  a všichni jsou tam.
 • 62:27 - 62:30
  Ve smyslu jaké to bylo,
  to můžu vysvětlit.
 • 62:31 - 62:33
  Z mého života a mých zkušeností,
 • 62:33 - 62:35
  tu není nic, co by bylo podobné.
 • 62:35 - 62:37
  Ale nejlepší věc, co mám
  ze svojí zkušenosti
 • 62:37 - 62:41
  je to jako vytrhnutí zubu
 • 62:43 - 62:45
  Věděl jsem, že tam něco bylo,
 • 62:45 - 62:50
  když se odehrávalo tohle zmítání,
  něco, co nemělo právo tam být.
 • 62:51 - 62:53
  Teď je to jako
  zub, který je venku.
 • 62:53 - 62:56
  Není tam nic,
  je to prostě venku, pryč.
 • 62:56 - 62:59
  A je to jako by
  tam byla nová kůže
 • 62:59 - 63:01
  Když máte vytržený zub,
 • 63:01 - 63:04
  chcete vzít jazyk
  a dotknout se toho.
 • 63:04 - 63:06
  Prostě projíždíte svým jazykem tam,
  kde byl ten vytržený zub,
 • 63:07 - 63:09
  abyste cítili jako to je
  a takové to je.
 • 63:09 - 63:14
  Bylo tam něco nového a mladého,
 • 63:14 - 63:17
  kde ten zub byl.
 • 63:18 - 63:22
  Jsem šťastný, jsem svobodný.
  Díky Ježíši Kristu.
 • 63:22 - 63:25
  Hned jak jsou lidé pokřtěni,
  začínám se za ně modlit,
 • 63:25 - 63:29
  za vysvobození, protože
  zemřeli s Kristem,
 • 63:29 - 63:33
  povstali s Kristem,
  a tak je Satan musí opustit.
 • 63:33 - 63:36
  A je to opravdu silné,
  vidět vysvobození
 • 63:36 - 63:39
  jako součást křtu.
 • 63:39 - 63:44
  Je to tak mocné,
  tolik lidi přišlo a viděli to
 • 63:44 - 63:50
  a najednou tu bylo množství
  lidí, asi 150, 200, kteří se dívali.
 • 63:50 - 63:54
  Hned jak byl vysvobozen,
  byl pokřtěn Duchem Svatým
 • 63:54 - 63:57
  a mluvil v jazycích,
  bylo to opravdu mocné.
 • 63:58 - 64:01
  Pak jsme měli pokřtít
 • 64:01 - 64:06
  zbytek jeho rodiny, jeho syna
  jeho dceru a jeho ženu.
 • 64:06 - 64:10
  Když vstoupili do vody,
  připravení na křest,
 • 64:10 - 64:12
  Bůh udělal něco úžasného.
 • 64:12 - 64:14
  Četli jsme dneska v evangeliích,
 • 64:14 - 64:17
  že Ježíš byl pokřtěn,
  v řece Jordánu.
 • 64:18 - 64:21
  Četli jsme, že se nebe otřevřelo
 • 64:21 - 64:24
  a Duch Svatý
  sestoupil dolů jako holubice.
 • 64:24 - 64:27
  Já a Lauren jsme si řekli:
 • 64:28 - 64:30
  "Modleme se, aby se něco
  takového stalo dneska,
 • 64:30 - 64:34
  abychom viděli znamení na nebi,
  když budeme pokřtěni."
 • 64:35 - 64:38
  Tak když jsme měli být pokřtěni,
 • 64:38 - 64:41
  byla jsem ve vodě,
  čekala jsem na křest.
 • 64:41 - 64:45
  A slyšela jsem lidi
  v davu, jak říkají: "Koukni nahoru!"
 • 64:45 - 64:52
  Otočila jsem se podívala se nahoru
  a viděla jsem 'skutečné' na obloze.
 • 64:52 - 64:54
  Bylo to jako by moje modlitba
  byla vyslyšena
 • 64:54 - 64:56
  když jsem měla být pokřtěna.
 • 64:57 - 64:58
  Díky Ježíši.
 • 64:58 - 65:02
  Každý ukazoval a říkal:
  "Podívejte, podívejte se nahoru!"
 • 65:03 - 65:06
  A nahoře na obloze,
  muselo tam být letadlo,
 • 65:06 - 65:10
  které napsalo na oblohu: 'skutečné'.
 • 65:10 - 65:15
  Bylo to ve stejné době,
  kdy jsem se modlil za jejího manžela
 • 65:15 - 65:18
  a za jeho záchranu,
  a říkal jsem:
 • 65:18 - 65:21
  "Tohle je skutečné"
  "Tohle není obraz."
 • 65:21 - 65:25
  "Pokud je tohle skutečné, všechno,
  co čteme v Bibli je skutečné."
 • 65:26 - 65:29
  A najednou jsme to viděli,
  na obloze,
 • 65:30 - 65:32
  že Bůh napsal 'skutečné'.
 • 65:35 - 65:41
  SKUTEČNÉ
 • 65:43 - 65:46
  Torbene, podívej se nahoru!
  - Ano, viděl jsem to.
 • 65:47 - 65:49
  Ano, vidím to.
 • 65:53 - 65:56
  Začali jsme poté
  kázat evangelium
 • 65:56 - 66:01
  a mnoho dalších lidí
  učinilo pokání a byli zachráněni toho dne.
 • 66:01 - 66:06
  Namísto křtu devíti lidí,
  jak jsme čekali,
 • 66:07 - 66:09
  jsme pokřtili víc
  než třicet lidí.
 • 66:09 - 66:12
  Protože lidé, kteří
  viděli, co se stalo,
 • 66:12 - 66:15
  viděli, jak jsou lidé
  osvobozeni od démonů,
 • 66:15 - 66:17
  viděli, jak
  obdrželi Ducha Svatého.
 • 66:18 - 66:20
  Tak také činili pokání
  ze svých hříchů
 • 66:21 - 66:24
  a přišli a byli pokřtěni
  a zakusili to samé.
 • 66:27 - 66:31
  Svět démonů je tak skutečný.
  Je velmi skutečný.
 • 66:32 - 66:35
  Zahlédl jsem jeho
  náznak v církvích,
 • 66:35 - 66:41
  když dorazili evangelisté,
  nebo takzvaní muži Boží.
 • 66:41 - 66:42
  Lidé, kteří chodí v autoritě.
 • 66:43 - 66:45
  Modlí se za lidi
  a vidí jejich projev.
 • 66:45 - 66:48
  Ale nikdy se to nestalo
  moji vlastní rukou.
 • 66:49 - 66:51
  První skutečná zkušenost, kterou jsem měl
 • 66:53 - 66:54
  a nejspíš ta největší zkušenost
 • 66:54 - 66:56
  byla, když já a moje žena
  jsme křtili
 • 66:56 - 66:59
  poprvé v našem domě.
 • 67:00 - 67:05
  Ta osoba byla zapletena
  v New Age, reiki léčení,
 • 67:06 - 67:11
  čtení tarotových karet, krystalech,
  v dost New Age věcech.
 • 67:11 - 67:16
  Pokřtili jsme ji a kdybychom
  ji takhle opustili
 • 67:17 - 67:21
  jako při normální církevní službě,
  usmívali bychom se,
 • 67:21 - 67:24
  dali bychom jí certifikát
  a poté šálek kávy.
 • 67:25 - 67:28
  Ale my jsme pokračovali,
  modlili se za ni
 • 67:28 - 67:32
  a asi za dvě minuty
  se démoni začali projevovat.
 • 67:35 - 67:38
  Jeden za druhým se začali projevovat
  a my jsme je vyháněli.
 • 67:38 - 67:42
  Byla to skutečně nejopravdovější,
  a nejradikálnější zkušenost,
 • 67:42 - 67:44
  kterou jsem kdy měl.
 • 67:44 - 67:48
  Otevřelo mi to oči
  ohledně té bitvy, tohle je boj.
 • 67:50 - 67:55
  Nepožádal nás.
  Neřekl nám, že je to dobrý nápad.
 • 67:55 - 67:58
  Ježíš nám dal příkaz, abychom
  vyháněli démony.
 • 67:59 - 68:02
  Byla nám dána zodpovědnost,
  osvobodit lidi, v Ježíšově jménu.
 • 68:03 - 68:07
  Proč je tu ten pokračující boj?
  Protože se to Satanovi nelíbí.
 • 68:07 - 68:10
  Ale teď jdeme pod vodu a pak
 • 68:10 - 68:13
  vystoupí a ty uvidíš
 • 68:13 - 68:16
  svobodu, uvidíš
  svobodu a nový život.
 • 68:17 - 68:19
  Jenom poklekni.
  Neboj se. Poklekni.
 • 68:19 - 68:21
  Prostě jenom poklekni.
  - Nemůžu.
 • 68:21 - 68:25
  Ne, můžeš, můžeš.
 • 68:25 - 68:27
  Ve jménu Ježíše, můžeš, můžeš.
 • 68:28 - 68:31
  Je to nový život.
  Satan je lhář, Satan je lhář.
 • 68:31 - 68:33
  On lhal a nechce
 • 68:33 - 68:36
  abys dala všechno Ježíši Kristu.
 • 68:36 - 68:38
  Protože, když se
  odevzdáš, on tě osvobodí
 • 68:38 - 68:42
  a Satan prohraje a to on nechce.
 • 68:43 - 68:44
  Můžeš.
 • 68:45 - 68:47
  Moje kolena se nechtějí ohnout.
 • 68:47 - 68:50
  Jdi dolů, ve jménu Ježíše.
 • 68:50 - 68:53
  Ona chce, ale její kolena
  se nechtějí ohnout.
 • 68:53 - 68:56
  Nemůže jít dolů, je tu boj.
 • 68:56 - 68:58
  V Ježíšově jménu,
  Bože, děkujeme.
 • 68:58 - 69:00
  Jen jdi dolů, ve jménu Ježíše,
  prostě jdi dolů.
 • 69:00 - 69:02
  Dolů, dolů, jen jdi dolů
  ve jménu Ježíše.
 • 69:03 - 69:05
  Ve jménu Ježíše.
  Ve jménu Ježíše, jdi dolů.
 • 69:05 - 69:09
  Jdi dolů, jdi dolů.
  Ve jménu Ježíše, jdi dolů.
 • 69:09 - 69:12
  Jsi připravená být pokřtěná
  v Ježíše Krista?
 • 69:13 - 69:16
  Tak podle tvojí vlastní víry,
  křtíme tě v Ježíše Krista.
 • 69:16 - 69:19
  Jen jdi dolů. Zemři s Kristem.
  Povstaň s Kristem.
 • 69:22 - 69:27
  Svoboda! Svoboda! Satane odejdi!
  Opusť ji! Opusť ji, teď!
 • 69:28 - 69:34
  Vyjdi! Vyjdi!
  Opusť ho! Odejdi!
 • 69:34 - 69:39
  Vyjdi! Odejdi!
  Teď!
 • 69:39 - 69:43
  Propusť! Propusť!
 • 69:43 - 69:46
  Odejdi! Odejdi! Ve jménu Ježíše,
  přikazuji Ti náboženský duchu
 • 69:47 - 69:48
  odejdi, teď ve jménu Ježíše!
 • 69:49 - 69:51
  Odejdi! I to poslední, odejdi!
 • 69:51 - 69:53
  Odejdi! Odejdi, ve jménu Ježíše!
 • 69:54 - 69:54
  Odejdi! Teď!
 • 69:55 - 69:58
  Odejdi! Odejdi!
 • 69:59 - 70:01
  Vypadni ve jménu Ježíše!
  Vypadni!
 • 70:01 - 70:04
  Odejdi! Teď! Odejdi!
 • 70:04 - 70:07
  Každá zloba, každý strach,
  odejděte hned ve jménu Ježíše!
 • 70:08 - 70:12
  Vyjdi! Teď!
  Vypadni! Vypadni teď!
 • 70:12 - 70:14
  Vyjdi, teď!
 • 70:14 - 70:15
  Přikazuji ti, odejdi!
 • 70:15 - 70:17
  Odejdi! Odejdi, teď!
  Svoboda! Teď!
 • 70:17 - 70:18
  Propusť!
 • 70:21 - 70:22
  Přikazuji ti démone, odejdi!
 • 70:22 - 70:24
  Přikazuji ti duchu, odejdi!
 • 70:25 - 70:29
  Vypadni! Vypadni! Teď!
 • 70:30 - 70:33
  Odejdi, ve jménu Ježíše!
  Okamžitě odejdi ve jménu Ježíše!
 • 70:33 - 70:34
  Okamžitě vypadni!
 • 70:42 - 70:46
  Odejdi! Odejdi! Přikazuji každému
  démonu, okamžitě ho nechej!
 • 70:46 - 70:47
  Vyjdi ven!
 • 70:48 - 70:50
  Odejdi, teď v Ježíšově jménu!
 • 70:50 - 70:54
  Vyjdi ven!
  Vyjdi ven, teď!
 • 70:54 - 70:56
  Odejdi! Odejdi!
  Odejdi ve jménu Ježíše!
 • 70:56 - 71:00
  Přikazuji každému duchu, opusťte ho.
  Ihned! Ihned! Vyjděte!
 • 71:00 - 71:03
  Vypadni! Vypadni!
  Okamžitě vypadni v Ježíšově jménu.
 • 71:03 - 71:08
  Vyjdi! Vyjdi!
 • 71:48 - 71:49
  Haleluja.
 • 71:54 - 71:56
  Cítíš svobodu?
 • 71:57 - 71:58
  Jsi volná.
 • 72:03 - 72:08
  Jaké to je?
  - Je to skvělé, díky!
 • 72:15 - 72:17
  Pojď, nový život.
 • 72:21 - 72:23
  No tak, vidíte to?
  Miluju to!
 • 72:47 - 72:49
  No tak přátelé, vidíte to?
 • 72:50 - 72:52
  To je moc křtu.
 • 72:52 - 72:56
  Čiňte pokání od svých hříchů
  směrem k Ježíši Kristu...
 • 72:58 - 73:01
  Je to bitva,
  ale Satan ji prohrál.
 • 73:01 - 73:03
  Ježíš je živý.
 • 73:04 - 73:13
  Nový život, nový život.
 • 73:16 - 73:17
  Svoboda.
  - Ano.
 • 73:17 - 73:20
  Chvála Pánu.
  Chvála Ježíši.
 • 73:23 - 73:27
  Díky, že ji naplňuješ,
  díky, díky.
 • 73:27 - 73:29
  Amen!
 • 73:30 - 73:31
  Amen!
 • 73:36 - 73:38
  Máš Ducha Svatého.
  - Ano.
 • 73:58 - 74:00
  Nikdy předtím
  nemluvil v jazycích.
 • 74:01 - 74:03
  Mocné!
 • 74:07 - 74:08
  Viděli jsem tolik lidí
 • 74:08 - 74:12
  vysvobozené od hříchu, ve křtu.
 • 74:12 - 74:14
  Viděli jsme schizofreniky
 • 74:14 - 74:17
  propuštěné od démonů při křtu.
 • 74:17 - 74:20
  Viděli jsme lidi
  se stravovacími poruchami
 • 74:20 - 74:22
  osvobozené při křtu.
 • 74:22 - 74:25
  Viděli jsme nemocné lidi,
  vyléčené při křtu.
 • 74:25 - 74:28
  Viděli jsme mnoho lidí,
  kteří nebyli schopní
 • 74:28 - 74:31
  přijmout křest Duchem Svatým.
 • 74:31 - 74:33
  Ale když byli pokřtěni ve vodě,
 • 74:33 - 74:37
  Duch Svatý je uchvátil
  a začali mluvit v jazycích.
 • 74:37 - 74:39
  Je to skutečné, říkám vám, je to skutečné.
 • 74:39 - 74:43
  Nevím jak to vysvětlit,
  ale Duch Boží přišel
 • 74:43 - 74:46
  a byl jsem skutečně pokřtěn
  Duchem a mluvil jsem v jazycích.
 • 74:50 - 74:52
  Skutky 1:8
  Obdržíte moc
 • 74:52 - 74:55
  když na vás sestoupí Duch Svatý;
 • 74:55 - 74:59
  a budete mi svědky...
  až na konec země.
 • 75:00 - 75:02
  Budu se modlit a ty mi pomůžeš.
 • 75:03 - 75:04
  Jak se jmenuješ?
  - Kathy.
 • 75:04 - 75:09
  Kathy má úzkosti a chtěla by být
  pokřtěná Duchem Svatým.
 • 75:09 - 75:14
  Právě jsme se potkali a mluvili o křtu
  Duchem Svatým a jaké to je.
 • 75:14 - 75:15
  Bože.
 • 75:15 - 75:16
  Věřím v Tebe.
 • 75:17 - 75:19
  Věřím v Tebe Ježíši.
 • 75:19 - 75:21
  Činím pokání.
 • 75:21 - 75:22
  A žádám Tě,
 • 75:23 - 75:24
  osvoboď mě
 • 75:24 - 75:27
  z každé úzkosti
 • 75:27 - 75:30
  přijď se svým Duchem Svatým.
 • 75:30 - 75:31
  Naplň mě.
 • 75:31 - 75:32
  Pokřti mě.
 • 75:33 - 75:34
  Teď.
 • 75:34 - 75:36
  Ve jménu Ježíše.
 • 75:36 - 75:40
  Bible mluví jasně, že
  je tu vždy znamení,
 • 75:40 - 75:44
  když lidé obdrží Ducha Svatého.
 • 75:44 - 75:47
  V Knize Skutků, kapitole 8,
  čteme o Filipovi,
 • 75:47 - 75:50
  jak přišel do Samaří
  a kázal evangelium.
 • 75:50 - 75:54
  Lidé přijali tu zprávu
  a činili pokání
 • 75:54 - 75:57
  a byli pokřtěni
  ve vodě v Ježíše Krista.
 • 75:58 - 76:00
  Ale celý ten čas,
 • 76:00 - 76:02
  nepřijali křest Duchem Svatým.
 • 76:03 - 76:06
  Takže když apoštolové
  přišli, viděli,
 • 76:06 - 76:09
  že neobdrželi křest
  Duchem Svatým.
 • 76:09 - 76:11
  Takže na ně položili ruce
 • 76:11 - 76:15
  a obdrželi křest Duchem Svatým.
 • 76:15 - 76:17
  Nedočteme se tam, co se stalo,
 • 76:17 - 76:21
  ale víme, že tam bylo znamení.
 • 76:22 - 76:24
  Proč?
  Protože tam byl člověk, Šimon.
 • 76:24 - 76:28
  Šimon viděl,
  jak je dáván Duch Svatý
 • 76:28 - 76:30
  rukama apoštolů.
 • 76:30 - 76:33
  Když to viděl,
  chtěl tu stejnou moc.
 • 76:33 - 76:36
  Takže aby lidé, na které
  by položil ruce,
 • 76:36 - 76:37
  by také získali Ducha Svatého.
 • 76:37 - 76:40
  Teď začínáme mluvit
  v jazycích, když říkám: "Teď"
 • 76:40 - 76:42
  začni říkat první slova
  a uvolni to ze sebe.
 • 76:45 - 76:46
  Teď.
 • 76:54 - 76:55
  Duchu Svatý, svoboda.
 • 76:56 - 76:57
  Svoboda, teď.
 • 77:01 - 77:05
  Svoboda, teď.
  Svoboda, svoboda.
 • 77:05 - 77:06
  Duchu Svatý, svoboda.
 • 77:08 - 77:11
  Svoboda, právě teď.
  Přijď se svoji silou, teď.
 • 77:11 - 77:14
  Síla, síla.
 • 77:25 - 77:28
  Ano, je to super, že?
  Já jsem to měl včera.
 • 77:28 - 77:30
  Byl pokřtěný Duchem Svatým včera
 • 77:30 - 77:32
  a ty dneska.
 • 77:32 - 77:36
  Nikdy předtím jsem
  nemluvila v jazycích.
 • 77:36 - 77:39
  Jak... Prostě to přišlo?
  - Ano.
 • 77:39 - 77:40
  Jak se to stalo?
 • 77:40 - 77:43
  Bylo to úžasné, úplně úžasné.
 • 77:44 - 77:46
  Přestav si, že jsme
  zde uprostřed ulice.
 • 77:46 - 77:50
  Je to úžasné, díky.
  Moc díky.
 • 77:50 - 77:53
  Běž a řekni o tom ostatním.
 • 77:53 - 77:55
  Vždycky jsem měl za to,
  že jsou tu dva tábory.
 • 77:56 - 77:59
  Když jdeš do jednoho tábora,
  mluví pouze o zázracích, zázracích.
 • 78:00 - 78:02
  To mi nedávalo smysl
 • 78:02 - 78:05
  z jednoduchého důvodu a to,
  kdyby chtěl Ježíš pouze
 • 78:05 - 78:07
  abychom pomáhali se zázraky
  a uzdravování fyzického těla
 • 78:08 - 78:09
  a to by bylo všechno, co by chtěl,
 • 78:09 - 78:12
  pak by to bylo v rozporu s tím,
 • 78:12 - 78:15
  že Bůh slíbil dát věřícím
  jednoho dne nové tělo.
 • 78:15 - 78:18
  Ale stejně tak, pokud půjdeme
  do druhého tábora
 • 78:18 - 78:23
  a já řeknu, zázraky nejsou
  pro dnešek, je tu pouze Slovo Boží,
 • 78:23 - 78:24
  tak popírám písmo
 • 78:24 - 78:27
  protože písmo říká, že
  Slovo Boží přichází v moci
 • 78:27 - 78:29
  a že ho potvrdí mocí.
 • 78:29 - 78:31
  Takže, kde je ta střední cesta?
 • 78:31 - 78:33
  A střední cesta se dá najit
  ve Slově Božím,
 • 78:34 - 78:36
  kde je rovnováha obojího,
 • 78:36 - 78:38
  kde chceme, aby Slovo Boží
 • 78:38 - 78:41
  šlo společně s Boží mocí
 • 78:41 - 78:44
  a ve skutečnosti
  měnilo lidské životy,
 • 78:44 - 78:48
  kde jsou lidé opravdu
  usvědčeni Duchem Svatým,
 • 78:48 - 78:51
  zkušeností nového života,
  pokáním, obrácením od hříchu,
 • 78:51 - 78:55
  ne jen přiznáním hříchu,
  ale odpuštěním hříchu,
 • 78:55 - 78:57
  obdržením moci Boží,
 • 78:57 - 78:59
  pokřtěni ve vodě, mluvící jazyky
 • 78:59 - 79:02
  a fungovat tak den za dnem
 • 79:02 - 79:05
  s mocí Boží v nás
 • 79:05 - 79:07
  nebo, spíše, v chrámu,
  který jsme my.
 • 79:07 - 79:10
  Roky jsem se potloukal
  kolem náboženství.
 • 79:11 - 79:12
  Pak jsem se od něj úplně vzdálil
 • 79:12 - 79:15
  a pak jsem měl ten hlad,
  abych se k tomu vrátil.
 • 79:15 - 79:18
  A když jsem se vrátil,
  byla zde oblast v mém životě,
 • 79:18 - 79:20
  kde jsem byl odstavený v nevíře.
 • 79:20 - 79:23
  To se dneska neděje,
  to bylo jen v Ježíšových časech,
 • 79:23 - 79:25
  nebo to je jen pro pár lidí.
 • 79:25 - 79:27
  Pak jsem si přečetl Bibli
  a ta říká:
 • 79:27 - 79:29
  Tahle znamení budou následovat
  ty, kteří věří.
 • 79:29 - 79:33
  A já říkám, jsem věřící,
  proč se to neděje?
 • 79:33 - 79:36
  Co je třeba k tomu,
  abychom probudili navzájem víru.
 • 79:37 - 79:39
  Pokud mám tým lidi
  a všichni děláme tu stejnou věc,
 • 79:39 - 79:41
  povzbudí to moji víru.
 • 79:41 - 79:42
  Tak jako teď s vámi.
 • 79:42 - 79:44
  Dneska jsem dostal dar jazyků.
 • 79:44 - 79:47
  Pokud nepoužíváš ten dar,
  hádej co se stane.
 • 79:47 - 79:48
  Vytratí se.
 • 79:48 - 79:50
  Co se stane,
  když máš teď tohle v sobě
 • 79:50 - 79:53
  a nečteš svoji Bibli.
 • 79:53 - 79:55
  Zahodíš to pryč.
 • 79:55 - 79:57
  Kultivuj to, udělej
  z toho svůj styl.
 • 79:57 - 79:59
  Učiň Boha středem svého života
 • 79:59 - 80:02
  a udělej to co děláme my
  svým přátelům.
 • 80:02 - 80:04
  Pomysli na někoho, koho znáš,
  někoho ze svých přátel.
 • 80:04 - 80:06
  Zavolej jim a řekni jim,
  co se stalo.
 • 80:06 - 80:09
  Sdílej svoje svědectví
  a modli se za ně.
 • 80:09 - 80:11
  Věř, že když položíš
  ruce a budeš se modlit...
 • 80:11 - 80:14
  Mluvím s jistotou... hádej
  jak dlouho to už dělám?
 • 80:14 - 80:16
  Od včera.
  - Dneška.
 • 80:16 - 80:18
  Dnes je můj první den,
  co uzdravuji lidi.
 • 80:18 - 80:20
  Modlím se za uzdravení dneska.
 • 80:20 - 80:23
  Teď si představ, všechen
  ten církevní odpad, co jsme se naučili
 • 80:23 - 80:25
  nikdy bych nemohl cokoliv dělat.
 • 80:25 - 80:27
  A teď s mocí Boží v nás
 • 80:27 - 80:29
  to můžeš udělat právě teď
  a ve skutečnosti
 • 80:29 - 80:32
  najdi někoho, modli se za něj
  a budeš mít uzdravování.
 • 80:32 - 80:35
  To je ta moc Ježíše Krista.
  On je úžasný.
 • 80:35 - 80:37
  Všechny přijďte sem
  a dívejte se co se stane.
 • 80:37 - 80:39
  Uvidíte, co Bůh udělá.
 • 80:39 - 80:40
  Není to úžasné?
  - Ano.
 • 80:41 - 80:43
  Kdo chce přijít první,
  kdo má problém?
 • 80:43 - 80:46
  Ne, ne, vážně.
  - Ty máš puchýře, zrovna teď.
 • 80:46 - 80:48
  Dobrá.
  - Bolí tě kotník?
 • 80:49 - 80:51
  Ne, na chodidle.
  Mám všude puchýře.
 • 80:51 - 80:54
  Dobře.
  Buď uzdravená v Ježíšově jménu.
 • 80:55 - 80:57
  Jak se cítiš?
  Pohni nohou.
 • 80:58 - 80:59
  Ó můj Bože.
 • 80:59 - 81:02
  Ne, nic necítím.
  - Vážně?
 • 81:02 - 81:05
  Na stupnici od jedné do deseti,
  cítíš nějakou bolest?
 • 81:05 - 81:08
  Jen dva.
  - Dobře, modleme se znovu.
 • 81:08 - 81:13
  Kosti, srovnejte se,
  buďte uzdravené v Ježíšově jménu.
 • 81:14 - 81:17
  Nic necítím.
  To je šílený.
 • 81:17 - 81:19
  To je?
  Není Ježíš úžasný?
 • 81:20 - 81:23
  Je úžasný, není?
  - Miluju ho.
 • 81:23 - 81:25
  Moc ti děkuji.
  - Jsi si jistá?
 • 81:25 - 81:28
  Neříkáš mi to jen abys mě potěšila?
  - Ne, jsem v pořádku.
 • 81:28 - 81:32
  Můžu už chodit...
  - Fantastický. Projdi se a předveď mi to.
 • 81:32 - 81:34
  Vůbec žádná bolest?
  Báječné.
 • 81:34 - 81:37
  Chvalte Ježíše, chvalte Ho...
  kdo je další?
 • 81:39 - 81:41
  Bolí mě klouby v mém kolenu.
 • 81:41 - 81:43
  Vážně?
  - Ano.
 • 81:44 - 81:46
  Jak dlouho to máš?
 • 81:46 - 81:51
  Začalo to asi uprostřed
  minulého roku a přijde to a zase odezní.
 • 81:51 - 81:53
  Co bys řekla,
  jaká je úroveň bolesti teď?
 • 81:53 - 81:54
  Cítíš nějakou bolest?
 • 81:55 - 81:57
  Když to zatížím...
 • 81:57 - 81:59
  Dobrá, modleme se.
 • 81:59 - 82:02
  Kolena, klouby, buďte
  uzdravené Ježíšovým jménem.
 • 82:02 - 82:05
  Teď se projdi
  a podívej se jaké to je.
 • 82:05 - 82:06
  Prostě se projdi kolem.
 • 82:06 - 82:09
  Tak to je docela vtipný.
 • 82:10 - 82:13
  Bolelo to před dvěma sekundama
  a teď to nebolí.
 • 82:13 - 82:15
  Úplně? Kompletně?
 • 82:15 - 82:16
  Úplně, zatěžuju to.
 • 82:16 - 82:20
  Když to zatěžuju, normálně to...
 • 82:20 - 82:22
  Je to úplně pryč?
  - Ano.
 • 82:22 - 82:23
  Buď za to chvála Bohu.
 • 82:23 - 82:26
  Víš jak se stalo
  tohle uzdravení?
 • 82:26 - 82:28
  Mocí Ježíše.
 • 82:28 - 82:30
  Je to Ježíš, ne já.
 • 82:30 - 82:33
  Nejsem žádná zvláštní osoba,
  jsem jenom posel.
 • 82:33 - 82:36
  Má někdo další něco?
  No tak.
 • 82:36 - 82:38
  Nedávno jsem se zotavila
  z vyvrtnutého kotníku.
 • 82:38 - 82:40
  a ještě občas bolí.
 • 82:40 - 82:42
  Bolí teď?
  - Trochu.
 • 82:42 - 82:45
  Pohni s ním a zkus,
  jaká je tam bolest.
 • 82:45 - 82:46
  Ano, bolí to.
  - Dobře.
 • 82:47 - 82:51
  Kotníku, buď uzdravený,
  ve jménu Ježíše.
 • 82:51 - 82:54
  Pohni s kotníkem.
  - Je to divný.
 • 82:55 - 82:56
  No tak, projdi se trochu.
 • 83:00 - 83:03
  To je...
  - Není to úžasné?
 • 83:03 - 83:05
  Jsem v úžasu tak jako ty,
  protože víš proč?
 • 83:05 - 83:09
  Jsem nový křesťan,
  zrovna jsem byl pokřtěn ve vodě,
 • 83:09 - 83:12
  a obdržel jsem
  křest Duchem Svatým.
 • 83:12 - 83:16
  Mluvil jsem v cizím jazyce.
  Zrovna jak to říká Bible.
 • 83:16 - 83:18
  Bible taky říká,
  jděte ven a uzdravujte lidi.
 • 83:18 - 83:21
  Neposlouchej náboženské
  křesťanské denominace
 • 83:21 - 83:24
  to jsou všechno kraviny.
  To je všechno náboženství.
 • 83:24 - 83:27
  Praví následovníci Krista činí,
  co nám Ježíš říká, abychom činili
 • 83:27 - 83:28
  a to je to, co děláme.
 • 83:29 - 83:30
  Jsme prostí, obyčejní lidé.
 • 83:30 - 83:33
  Jen vyrazit ven a
  poslouchat co Ježíš říká.
 • 83:37 - 83:38
  Skutky 19:2
  Pavel se jich zeptal,
 • 83:39 - 83:42
  "Přijali jste Ducha Svatého,
  když jste uvěřili?"...
 • 83:42 - 83:44
  Kolik toho víš o Duchu Svatém?
 • 83:44 - 83:47
  A křtu Duchem Svatým?
  - On se za mě přimlouvá.
 • 83:47 - 83:49
  Slyšela jsi o mluvení jazyky?
 • 83:50 - 83:54
  Slyšela, viděla jsem to,
  když jsem byla mladší,
 • 83:54 - 83:58
  ale vyděsilo mě to,
  takže jsem si nebyla jistá co to bylo,
 • 83:58 - 84:00
  s velmi malým porozuměním Bible
 • 84:00 - 84:02
  a jak Duch Svatý působí.
 • 84:03 - 84:05
  Bylo to pro mě jaksi těžké
  tomu rozumět.
 • 84:05 - 84:10
  V církvi, kam chodím
  jsem ještě neviděla, že by se to dělo.
 • 84:11 - 84:13
  V Knize Skutků kapitola 19
  čteš o Pavlovi,
 • 84:13 - 84:16
  jak přišel do Efezu,
  kde potkal nějaké věřící.
 • 84:17 - 84:21
  Neptal se jich,
  kterou církev navštěvují,
 • 84:21 - 84:23
  protože to nebylo důležité.
 • 84:23 - 84:24
  Zeptal se jich:
 • 84:24 - 84:29
  "Přijali jste Ducha Svatého
  když jste uvěřili?"
 • 84:29 - 84:32
  Tihle věřící nebyli ještě
 • 84:32 - 84:35
  pokřtěni ve vodě
  ve jméno Ježíše Krista
 • 84:35 - 84:39
  a nedostali Ducha Svatého.
 • 84:39 - 84:43
  Takže Pavel je tam pokřtil
  v Ježíše Krista
 • 84:43 - 84:46
  a když na ně položil ruce,
 • 84:46 - 84:51
  všichni obdrželi Ducha Svatého
  a začali mluvit v jazycích.
 • 84:54 - 84:55
  Svoboda. Svoboda. Víc.
 • 84:56 - 84:57
  Více svobody. Svoboda, právě teď.
 • 84:58 - 85:01
  Bože, děkujeme za Tvou lásku,
  Děkujeme za Tvou svobodu.
 • 85:01 - 85:04
  Děkujeme Duchu Svatý, že
  ji naplňuješ. Ty ji naplňuješ.
 • 85:04 - 85:12
  Nikdy stejná, nikdy stejná.
 • 85:15 - 85:16
  Jak je?
 • 85:20 - 85:22
  Cítila jsi, že... Bůh...
 • 85:28 - 85:29
  Nikdy jsi to nezažila?
 • 85:29 - 85:30
  Nikdy nebudu stejná.
 • 85:31 - 85:34
  A tam v nákupním centru,
  jsem na ni vložil ruce
 • 85:34 - 85:37
  a Duch Svatý na ni sestoupil.
 • 85:37 - 85:40
  Nikdy předtím to nezakusila.
 • 85:40 - 85:42
  Byla tak zasažená Duchem Svatým
 • 85:43 - 85:47
  že jsme se rozhodli jít ven
  povídat si a modlit se trochu víc.
 • 85:47 - 85:52
  Venku, když jsem se za ni modlil,
  démon se začal projevovat.
 • 85:52 - 85:54
  Přikazuji ti ty duchu,
  odejdi teď!
 • 85:54 - 85:55
  Přikazuji ti, nech ji, okamžitě!
 • 85:56 - 85:58
  Je tu svoboda, je tu svoboda.
 • 85:59 - 86:00
  Vyjdi! Jdi!
 • 86:00 - 86:02
  Svoboda, právě teď,
  svoboda, teď.
 • 86:02 - 86:04
  Jdi!
  Jdi, přikazuji tomu duchu, jdi!
 • 86:04 - 86:06
  Jdi! Jdi! Právě teď! Jdi!
 • 86:06 - 86:10
  Opusti ji! Opusti ji!
  Právě teď! Nech ji!
 • 86:10 - 86:15
  Na začátku jsem nevěděl přesně,
  za co jsem se modlil,
 • 86:15 - 86:18
  ale pak mi to Bůh ukázal.
 • 86:18 - 86:23
  Ukázal mi hřích v jejím životě,
  který udělala.
 • 86:23 - 86:28
  Když jsem jí to řekl,
  zhroutila se v pláči
 • 86:28 - 86:31
  a řekla:" Jak jsi věděl,
  jak jsi to věděl?
 • 86:31 - 86:33
  Může mi Bůh odpustit?"
 • 86:33 - 86:39
  Tam, u obchodního centra
  ta mladá dívka potkala Boha.
 • 86:39 - 86:42
  Bylo to tak silné,
  takže v jednu chvíli
 • 86:42 - 86:45
  tam vyběhli tři muži z ochranky,
  a ona řekla:
 • 86:45 - 86:47
  "Běžte pryč, jděte pryč,
  chci s nima mluvit,
 • 86:48 - 86:49
  chci s nimi mluvit."
 • 86:49 - 86:53
  A ten den,
  se ta dívka střetla s Bohem.
 • 86:53 - 86:56
  Později odpoledne přišla
  a my jsme se za ni modlili
 • 86:57 - 87:01
  a obdržela křest v Duchu Svatém a
  mluvila jazyky.
 • 87:04 - 87:09
  Bylo to velmi emocionální
  a když se za mě modlil
 • 87:09 - 87:12
  nikdy jsem se mu o tom předtím nezmínila
 • 87:12 - 87:16
  ale řekl mi,
  že jsem mu připomínala
 • 87:16 - 87:21
  někoho, kdo si procházel
  tím samým.
 • 87:22 - 87:24
  Takže jsem věděla, že Bůh
 • 87:24 - 87:27
  mi chtěl ten den říct,
  že mi odpustil.
 • 87:30 - 87:33
  Přestože jsem sobě
  nechtěla odpustit
 • 87:33 - 87:37
  protože jsem myslela, že
  není žádné odpuštění pro takovou věc.
 • 87:37 - 87:44
  Ale ten den, Bůh použil Torbena,
  aby mi dal vědět, že
 • 87:44 - 87:48
  mě miluje a odpustil mi
  co jsem udělala.
 • 87:50 - 87:53
  A dovolil mi zakusit to.
 • 87:54 - 87:58
  Nikdy na to nezapomenu a
  nikdy nebudu stejná.
 • 88:03 - 88:04
  Můžeš říct o tom včerejšku
 • 88:04 - 88:07
  a pak co se stalo dnes?
  - Ano
 • 88:15 - 88:19
  Omlouvám se, jsem opravdu šťastná,
  přemýšlela jsem o tom včera,
 • 88:19 - 88:22
  je to opravdu takhle
 • 88:22 - 88:27
  Protože jsem byla unavená
  hledáním odpovědí
 • 88:27 - 88:29
  a nikde jsem je nemohla najít.
 • 88:30 - 88:32
  Vždycky bylo něco uvnitř mě.
 • 88:32 - 88:38
  Včera to pro mě bylo dokončené
  a mám z toho opravdu radost.
 • 88:43 - 88:45
  Tak dnes jsem přijala křest.
 • 88:50 - 88:53
  Cítila jsem se potom
  opravdu výborně.
 • 88:53 - 88:58
  Je to něco o čem jsem uvažovala
  že to udělám
 • 88:58 - 89:04
  ale myslela jsem, že
  jsou tu věci, které musím udělat předtím,
 • 89:04 - 89:09
  než budu moci udělat tohle.
  Musím mluvit s pastorem,
 • 89:09 - 89:12
  projít pár seminářů
  nebo tak něco,
 • 89:12 - 89:16
  Takže, na základě tvé víry
  tě křtíme v Ježíše Krista.
 • 89:18 - 89:20
  Zemři s Kristem.
  Povstaň s Kristem.
 • 89:25 - 89:26
  Bože děkujeme ti za Marii.
 • 89:26 - 89:28
  Děkujeme Ti za všechno
  co jsi udělal, Bože.
 • 89:29 - 89:32
  Děkujeme za to, co jsi
  udělal včera a dnes.
 • 89:32 - 89:35
  Děkujeme za to,
  co uděláš v budoucnosti Bože.
 • 89:35 - 89:38
  Je tak úžasné, jak Bůh
  opravdu odpovídá na modlitby
 • 89:38 - 89:44
  a jak ti může v jeho
  správný čas dát
 • 89:44 - 89:45
  věci, které se potřebuješ naučit
 • 89:46 - 89:49
  a to, co potřebuješ
  vědět o jeho lásce.
 • 89:51 - 89:54
  Vlastně jsem se modlila
  noc před setkáním s Torbenem
 • 89:54 - 89:58
  Modlila jsem se tu noc
  na dálnici, když jsem řídila.
 • 89:58 - 90:05
  Modlila jsem se, abych měla
  touhu ve svém srdci
 • 90:05 - 90:10
  poznat Ho a natáhnout se
  a dát všechno Jemu,
 • 90:11 - 90:13
  ale nevím kde začít.
 • 90:13 - 90:22
  Cítila jsem, že jsem utekla tak daleko, že
  On už tu dávno není.
 • 90:22 - 90:25
  Ale včera mi odpověděl
  na mou modlitbu
 • 90:25 - 90:29
  a nechal mě uvědomit si, že
  tam byl celý čas.
 • 90:30 - 90:35
  Byl přímo tam, když jsem se trápila,
  když jsem byla sklíčená.
 • 90:35 - 90:39
  Deprese mě hodně dostala.
 • 90:39 - 90:45
  Ale jsem stále tu a jsem
  zobrazením Jeho lásky.
 • 90:47 - 90:51
  Vážně myslím, že když
  se církev vrátí
 • 90:51 - 90:55
  k pravému křtu,
  pravému evangeliu:
 • 90:55 - 90:58
  Pokání, obrácení se ke Kristu.
 • 90:58 - 91:01
  Být pokřtěn za odpuštění hříchů.
 • 91:01 - 91:03
  Zemřít s Kristem
  a povstat s Kristem
 • 91:03 - 91:04
  a být naplněn Duchem Svatým.
 • 91:05 - 91:07
  To by změnilo tento svět.
 • 91:07 - 91:10
  To, co vidíme v Knize Skutků
 • 91:10 - 91:16
  je živý, dynamický
  život s Bohem.
 • 91:16 - 91:19
  Není to postaveno na hierarchii.
 • 91:19 - 91:23
  Nestojí to na programech,
  nebo plánech.
 • 91:23 - 91:27
  Jsou to lidé, kteří následují Ježíše.
 • 91:27 - 91:29
  Jak žijeme Knihu Skutků,
 • 91:29 - 91:32
  jsme nyní svědky, jak
  se to odehrává v životě.
 • 91:32 - 91:36
  Teď, když se podíváme do
  perfektního zrcadla Božího Slova,
 • 91:36 - 91:38
  kde říká:
  "Slovo se stalo tělem."
 • 91:38 - 91:40
  Děje se to v našich
  vlastních životech
 • 91:40 - 91:43
  Je to jako když se teď díváme sami na sebe
  při čtení Skutků.
 • 91:43 - 91:45
  Vidím lidi, kteří mají dost budov.
 • 91:46 - 91:48
  Vidím lidi, kteří mají dost tradic.
 • 91:48 - 91:50
  Vidím lidi, kteří neakceptují nic,
  kromě pravdy.
 • 91:51 - 91:53
  Skoro každý křesťan ve světě
  chce vidět obnovení.
 • 91:54 - 91:56
  Ale moje představa obnovení byla taková:
 • 91:56 - 92:00
  Světlo, nebo nějací andělé přijdou z nebe
  a každý se probere
 • 92:00 - 92:03
  a pak budem mít obnovu.
 • 92:03 - 92:08
  Ale co dnes vidíme je, že
  když se všichni křesťané na této planetě
 • 92:09 - 92:12
  uvedou v chod, začnou dělat
  věci o kterých mluví Bible,
 • 92:12 - 92:14
  že je budeme dělat,
  jít ven, uzdravovat
 • 92:14 - 92:17
  hlásat evangelium, vést lidi ke Kristu,
  pak budeme mít obrození.
 • 92:17 - 92:21
  Věřím, že obnova je tu,
  od příchodu Ježíše před 2000 lety.
 • 92:21 - 92:24
  Opravdu věřím,
  že toto je poslední reformace.
 • 92:24 - 92:26
  Poslední reformace církve.
 • 92:26 - 92:30
  Tohle je skutečné, je to skutečné.
  Můžeš to dělat.
 • 92:30 - 92:32
  Je to jen o tom vyjít ven
 • 92:32 - 92:35
  a začít pracovat v ulicích.
 • 92:35 - 92:37
  Skrýváme v církvi spousty věcí
 • 92:37 - 92:39
  a je mnoho svázaností v církvi,
 • 92:39 - 92:42
  ale potřebujeme odtamtud vyjít
  a začít ty věci dělat
 • 92:43 - 92:47
  Bůh je skutečný a volá nás abychom byli
  Jeho učedníci, Ježíšovi učedníci
 • 92:47 - 92:49
  a šli a ukázali světu,
  že On je skutečný.
 • 92:49 - 92:50
  Tohle je skutečné.
 • 92:52 - 92:54
  Je to skutečné, říkám
  toto je reálné.
 • 92:54 - 92:58
  Je to skutečné!
  Je to opravdu skutečné!
 • 92:58 - 92:59
  Je to opravdu skutečné!
 • 92:59 - 93:01
  Tohle je skutečné!
 • 93:01 - 93:04
  Jestliže tohle je skutečné v Bibli,
  co ten zbytek?
 • 93:04 - 93:07
  Každé slovo je skutečné,
  od začátku do konce.
 • 93:08 - 93:11
  SKUTEČNÉ
 • 93:12 - 93:15
  Tohle je opravdové.
  Žijeme v posledních časech
 • 93:15 - 93:20
  kdy Bůh vrací svou církev zpátky k pravdě,
 • 93:20 - 93:23
  zpět k opravdovému životu,
  po kterém jsme toužili.
 • 93:23 - 93:26
  Opravdový život, o kterém jsme četli
  v Knize Skutků,
 • 93:27 - 93:29
  vedený Duchem Svatým.
 • 93:29 - 93:32
  Tohle se děje a děje se to po celém světě.
 • 93:32 - 93:37
  Tak se pojďme zaměřit,
  a pokračovat v získávání učedníků
 • 93:37 - 93:40
  a nechme Ježíše postavit Jeho církev.
 • 93:41 - 93:44
  Věřím, že je to poslední reformace
 • 93:44 - 93:47
  a tohle je jen začátek.
 • 94:18 - 94:25
  Pamatuješ si ještě to co jsem ti řekl?
 • 94:25 - 94:32
  Pamatuješ si ještě ten sen,
  co jsem ti dal?
 • 94:33 - 94:39
  Čas utíká a kalendář je plný.
 • 94:40 - 94:47
  Ale jedno je nezbytné,
  trávit čas se mnou.
 • 94:47 - 94:54
  Probuď se můj lide.
 • 94:54 - 95:01
  Brzo se vrátím.
 • 95:01 - 95:06
  Jedno je nezbytné.
 • 95:07 - 95:10
  Trávit čas se mnou
 • 95:10 - 95:14
  Povedu tě.
 • 95:15 - 95:20
  Jestli chceš být můj učedník
 • 95:21 - 95:28
  musíš zapřít sám sebe
  a odložit svůj sen.
 • 95:29 - 95:35
  Následuj mě,
  je jedno, co to stojí.
 • 95:36 - 95:43
  Pak obdržíš věčný život.
 • 95:43 - 95:49
  Probuď se můj lide.
 • 95:49 - 95:56
  Brzo se vrátím.
 • 95:56 - 96:02
  Jedno je nezbytné.
 • 96:02 - 96:06
  Trávit čas se mnou
 • 96:06 - 96:09
  Povedu tě.
 • 96:09 - 96:13
  Máš pro mě čas?
 • 96:13 - 96:16
  Hledat mé království.
 • 96:17 - 96:19
  Hledat moji tvář.
 • 96:19 - 96:21
  Chci s tebou mluvit.
 • 96:22 - 96:25
  Chci tě vést krok za krokem.
 • 96:27 - 96:30
  Volám tě.
 • 96:30 - 96:36
  Budeš mě následovat bez ohledu na cenu?
 • 96:36 - 96:50
  Volám tě, volám tě.
 • 96:51 - 96:59
  Subtitles by:
  Diana Ingham & Lukáš Spáčil.
Title:
Poslední Reformace - Začátek (2016) - CELÝ FILM
Description:

Bonusová videa, DVD a více na: http://www.tlrmovie.com.

Tento dokument právě teď mění svět! Ukazuje jaký byl život prvních Ježíšových učedníků, kteří chodili po zemi a proč evangelium zaplavilo celý svět. Ukazuje, jak má vypadat život křesťana - život, kde nás následují znamení a zázraky.

SDÍLEJ tento film s každým s kým můžeš.

Stáhni si tento film a ukaž ho svojí církvi / domácí skupině / přátelům
https://thelastreformationmovie.com/download

Facebook
https://www.facebook.com/TheLastReformationMovies/

Kontaktuj učedníky ve svojí oblasti
https://thelastreformation.com/network

Studuj dál! Online biblická škola zdarma
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0gVAb8r3Mj-GbT18XWdro0Kt_6wM0kv_

Pomoz rozšířit tento film
https://thelastreformationmovie.com/help-to-spread-this/

Hudba
Matia Cupelli - https://soundcloud.com/mattiacupelli
Adam Threlfall - http://www.adamthrelfall.co.uk

Titulky k videu
https://thelastreformation.com/help-with-translating-the-movie/

Dary
https://thelastreformationmovie.com/donate

FAQ
https://thelastreformationmovie.com/qa

"Toto je DNES nejlepší dokument Knihy Skutků." -- Andy Garcia

"Dívali jsme se minulou noc na váš film v našem církevním shromáždění. Duch Svatý se mocně ukázal!" -- Sarah

"Tenhle film mě dostal! Sdílela jsem ho s mnoha přáteli!" - Angela

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:39:53

Czech subtitles

Revisions Compare revisions