Czech subtitles

← Jak polarita nutí vodu, aby se chovala divně - Christina Kleinberg

Get Embed Code
22 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 4 created 06/16/2014 by Petr Jedelský.

 1. Jak to, že nějaký hmyz může chodit
 2. po povrchu rybníka,
 3. ale vy se rychle potopíte na dno,
 4. když se snažíte chodit po vodě?
 5. A proč jezera v zimě zamrzají od shora dolů?
 6. Ve zkratce, odpověď na všechny tyto otázky je polarita.
 7. Voda je jednoduchá molekula
 8. tvořená jedním atomem kyslíku a dvěma atomy vodíku,
 9. ale je nezbytná pro život.
 10. Ve skutečnosti, voda tvoří přibližně 60%
 11. hmotnosti těla dospělého člověka.
 12. Polarita těchto molekul vody
 13. poskytuje této běžné látce vlastnosti,
 14. které ji dělají jedinečnou a nezbytnou pro život.
 15. Polarita znamená nerovnoměrné sdílení
 16. elektronů uvnitř molekuly.
 17. Pro vodu, vazba mezi atomem kyslíku
 18. a dvěma atomy vodíku uvnitř jedné molekuly vody,
 19. je jako přetahovaní lanem mezi velkým a silným fotbalistou
 20. a malým roztomilým batoletem.
 21. Kyslík je vetší atom,
 22. s více protony ve svém jádře než vodík.
 23. Tyto kladné náboje jsou jako lidská fyzická síla.
 24. Jsou schopny přitahovat
 25. záporně nabité elektrony ve vazbě,
 26. stejně jako je silný jedinec schopen přemoci
 27. slabšího jedince v přetahování lana.
 28. Takže kyslík je schopen přitahovat
 29. víc než je spravedlivý podíl elektronů,
 30. protože vodík je menší a má míň síly
 31. nebo méně protonů,
 32. prohraje přetahování lana
 33. a přitáhne míň než je spravedlivý podíl elektronů.
 34. Takže kyslík se ve vodě chová, jako kdyby byl negativní
 35. a vodíky se chovají, jako kdyby byly positivní.
 36. Vazby v molekule vody
 37. jsou nazvány polární kovalentní vazby.
 38. Kovalentní znamená, že jsou elektrony sdílené,
 39. ale jak jsme se právě dozvěděli,
 40. polární znamená, že tyto elektrony nejsou sdíleny rovnocenně.
 41. Ve vodě se kyslík chová záporně
 42. a vodíky se chovají kladně.
 43. Protože se positivní a negetavní ionty přitahují,
 44. je kyslík přitahován k vodíkovým atomům
 45. v okolních molekulách vody.
 46. Mezi molekulami vody se tvoří speciální typ vazby
 47. známý jako vodíková vazba.
 48. Vodíkové můstky se netvoří pouze v molekulách vody.
 49. Mohou se tvořit mezi molekulami vody
 50. a různými látkami, které jsou polární nebo iontové.
 51. Schopnost molekul vody se k sobě vázat se nazývá koheze,
 52. zatímco schopnost vody se vázat na jiné látky
 53. se nazývá adheze.
 54. Teď se zamysleme nad úvodními otázkami.
 55. Za prvé, jak to, že některý hmyz umí chodit po vodě?
 56. Povrchové napětí vytváří díky vodíkovým můstků
 57. tenkou vrstvu na povrchu vody,
 58. která je dostatečnou oporou
 59. pro chůzi super-lehkého hmyzu.
 60. Vy po ní, ale chodit nemůžete,
 61. protože vodíkové vazby nejsou dost silné
 62. na to, aby vás udržely.
 63. Jak může led plout po hladině kapalné vody?
 64. Pro většinu ostatních látek je
 65. pevný stav hustší než kapalný stav,
 66. ale to neplatí v případě vody!
 67. Vodíkové vazby udržují molekuly vody
 68. dál od sebe, než tomu je u kapalné vody.
 69. Čím dál jsou molekuly vody od sebe,
 70. tím méně je pevná látka hustá.
 71. Takže led je o 9% méně hustý než voda,
 72. což znamená, že pluje na povrchu.
 73. To je důvod, proč jezera zamrzají od shora dolů
 74. a vodní život je schopný přežít
 75. studenou zimu každý rok.
 76. Je to polarita molekul vody
 77. a důsledek vodíkových vazeb,
 78. které vysvětlují jedinečné vlastnosti vody.
 79. Důvod, proč je voda tak speciální,
 80. od vody ve vašich buňkách
 81. po tu ve světových oceánech,
 82. je jednoduše ten, že je to polární molekula.