Return to Video

گنجینه‌های پنهان تیمبوکتو - الیزابت کاکس

 • 0:07 - 0:09
  در حاشیه صحرای بزرگ آفریقا،
 • 0:09 - 0:13
  شهروندان از شهر تیمبوکتو گریختند
 • 0:13 - 0:15
  و به بیابان رفتند.
 • 0:15 - 0:20
  آنها صندوق‌ها را در شن‌های صحرا دفن کردند،
  در غارها پنهان کردند،
 • 0:20 - 0:23
  و در اتاق‌های مخفی مهر و موم کردند.
 • 0:23 - 0:27
  درون این صندوق‌ها گنجینه‌ای
  ارزشمندتر از طلا بود:
 • 0:27 - 0:30
  کتاب‌های باستانی شهر.
 • 0:30 - 0:34
  شهر تیمبوکتو در حدود سال ۱۱۰۰ میلادی
  در محل کنونی شهر مالی تأسیس شده است،
 • 0:34 - 0:39
  و به عنوان یک مرکز تجاری قابل توجه
  آغاز به کار کرد.
 • 0:39 - 0:42
  اما موقعیت بی‌نظیر آن خیلی زود تغییر کرد.
 • 0:42 - 0:47
  تیمبوکتو تقاطع دو مسیر تجاری اساسی را
  مشخص کرد،
 • 0:47 - 0:50
  مکانی که کاروان‌هایی
  که از طریق صحرا نمک می‌آوردند
 • 0:50 - 0:54
  با تاجران طلا از داخل آفریقا
  دیدار می‌کردند.
 • 0:54 - 0:58
  در اواخر دهه ۱۳۰۰، این راه‌های تجاری
  باعث ثروتمند شدن تیمبوکتو شد،
 • 0:58 - 1:01
  و حکام این شهر، پادشاهان امپراتوری مالی،
 • 1:01 - 1:05
  بناها و آکادمی‌هایی را بنا کردند
 • 1:05 - 1:08
  که شاگردان را از مصر، اسپانیا و مراکش
  جذب می‌کرد.
 • 1:08 - 1:13
  موقعیت اصلی شهر آن را به هدف
  جنگ سالاران و فاتحان تبدیل کرد.
 • 1:13 - 1:17
  با افول امپراتوری مالی،
  یکی از قلمروهای آن، سنغای،
 • 1:17 - 1:19
  شروع به قدرت گرفتن کرد.
 • 1:19 - 1:23
  در سال ۱۴۶۸، پادشاه سنغای
  تیمبوکتو را فتح کرد،
 • 1:23 - 1:27
  ساختمان‌ها را سوزاند
  و دانشمندان را به قتل رساند.
 • 1:27 - 1:31
  اما به مرور
  زندگی فکری در شهر دوباره رونق گرفت.
 • 1:31 - 1:34
  سلطنت دومین پادشاه امپراتوری سنغای،
 • 1:34 - 1:36
  اَسکیا محمد توره،
 • 1:36 - 1:41
  آغاز یک دوره طلایی در تیمبوکتو بود.
 • 1:41 - 1:43
  او سیاست‌های قبلی خود را تغییر داد
 • 1:43 - 1:46
  و یادگیری را تشویق کرد.
 • 1:46 - 1:50
  حاکمان سنغای
  و بیشتر جمعیت تیمبوکتو مسلمان بودند،
 • 1:50 - 1:53
  و دانشمندان تیمبوکتو در کنار مباحث سکولار
 • 1:53 - 1:57
  مانند ریاضیات و فلسفه
  به مطالعه اسلام پرداختند.
 • 1:57 - 1:59
  در کتابخانه‌های تیمبوکتو،
 • 1:59 - 2:03
  بخش‌هایی از فلسفه یونان
  در کنار نوشته‌های مورخان،
 • 2:03 - 2:07
  دانشمندان و شاعران محلی قرار داشت.
 • 2:07 - 2:10
  برجسته‌ترین دانشمند شهر، احمد بابا،
 • 2:10 - 2:12
  نظرات غالب را درباره موضوعات مختلف
 • 2:12 - 2:15
  از سیگار کشیدن تا برده‌داری به چالش کشید.
 • 2:15 - 2:19
  تجارت طلا و نمک، تحول شهر را
 • 2:19 - 2:22
  به یک مرکز یادگیری تأمین کرده بود.
 • 2:22 - 2:24
  اکنون، محصولات آن فرهنگ فکری
 • 2:24 - 2:28
  به بیشترین کالای مورد جستجو تبدیل شد.
 • 2:28 - 2:29
  کاتبان تیمبوکتو با کاغذ از ونیز دور
 • 2:29 - 2:32
  و جوهر درخشان از گیاهان محلی
  و مواد معدنی
 • 2:32 - 2:36
  متن‌هایی را به دو زبان عربی
 • 2:36 - 2:38
  و محلی تولید می‌کردند.
 • 2:38 - 2:43
  کتاب‌های تیمبوکتو که با خط نوشته شده
  و با طرح‌های پیچیده هندسی تزئین شده‌اند،
 • 2:43 - 2:49
  در میان ثروتمندترین افراد جامعه
  مورد تقاضا قرار گرفتند.
 • 2:49 - 2:53
  در سال ۱۵۹۱، هنگامی که
  پادشاه مراکش تیمبوکتو را تصرف کرد،
 • 2:53 - 2:57
  عصر طلایی به طور ناگهانی پایان یافت.
 • 2:57 - 3:01
  نیروهای مراکشی
  احمد بابا و دیگر دانشمندان برجسته را
 • 3:01 - 3:04
  زندانی و کتابخانه‌های آن‌ها را
  مصادره کردند.
 • 3:04 - 3:09
  در قرون بعدی، این شهر پیروزی‌های پی در پی
  را پشت سر گذاشت.
 • 3:09 - 3:13
  در اواسط دهه ۱۸۰۰،
  جهادگران صوفی تیمبوکتو را اشغال کردند
 • 3:13 - 3:17
  و بسیاری از نسخه‌های خطی غیر مذهبی را
  نابود کردند.
 • 3:17 - 3:21
  در سال ۱۸۹۴، نیروهای استعماری فرانسه
  کنترل شهر را به دست گرفتند،
 • 3:21 - 3:25
  حتی نسخه‌های خطی بیشتری را سرقت کردند
  و آن‌ها را به اروپا فرستادند.
 • 3:25 - 3:29
  فرانسه به زبان رسمی آموزش داده شده
  در مدارس تبدیل شد،
 • 3:29 - 3:31
  و نسل‌های جدید در تیمبوکتو
 • 3:31 - 3:35
  نمی‌توانستند
  نسخه‌های خطی عربی باقی مانده را بخوانند.
 • 3:35 - 3:40
  در این میان،
  سنت ادبی تیمبوکتو از بین نرفت -
 • 3:40 - 3:42
  خود را پنهان کرد.
 • 3:42 - 3:45
  برخی از خانواده‌ها کتابخانه‌های مخفی
  در خانه‌های خود می‌ساختند،
 • 3:45 - 3:48
  یا کتاب‌ها را در باغ‌های خود دفن می‌کردند.
 • 3:48 - 3:53
  دیگران آن‌ها را در غارهای متروک
  یا گودال‌های صحرا دفع کردند.
 • 3:53 - 3:55
  نسخه‌های خطی گرانبهای تیمبوکتو
 • 3:55 - 3:59
  در روستاهای سراسر اطراف پخش شد،
 • 3:59 - 4:04
  جایی که شهروندان عادی صدها سال
  از آنها محافظت می‌کردند.
 • 4:04 - 4:07
  از آنجا که بیابان زدایی و جنگ
  منطقه را فقیر کره بود،
 • 4:07 - 4:10
  خانواده‌ها از کتاب‌های باستانی
  حفاطت می‌کردند
 • 4:10 - 4:14
  حتی وقتی با فقر ناامیدانه
  و گرسنگی شدید روبرو بودند.
 • 4:14 - 4:19
  امروز نیز مبارزه برای محافظت از کتاب‌ها
  ادامه دارد.
 • 4:19 - 4:22
  از دهه ۱۹۸۰ تا اوایل دهه ۲۰۰۰،
 • 4:22 - 4:28
  عبدالقادر حیدر، دانشمند تیمبوكتو،
  با زحمت تمام نسخه‌های خطی مخفی را
 • 4:28 - 4:32
  از سراسر شمال مالی بازیابی كرده
  و به تیمبوكتو برگرداند.
 • 4:32 - 4:38
  اما در سال ۲۰۱۲، جنگ داخلی در مالی
  بار دیگر نسخه‌های خطی را تهدید کرد
 • 4:38 - 4:41
  نوشته‌هایی که بیشتر آنها به نزدیکی باماکو
  منتقل شدند.
 • 4:41 - 4:43
  آینده آن‌ها همچنان نامشخص است،
 • 4:43 - 4:48
  زیرا با تهدیدات انسانی و زیست محیطی
  روبرو هستند.
 • 4:48 - 4:51
  این کتاب‌ها بهترین - و غالباً تنها -
 • 4:51 - 4:55
  منابع ما در مورد تاریخِ
  قبل از استعمار منطقه هستند.
 • 4:55 - 4:58
  بسیاری از آن‌ها هرگز توسط
  دانشمندان مدرن خوانده نشده است،
 • 4:58 - 5:02
  و هنوز هم بیشتر آن‌ها در بیابان گمشده‌
  یا پنهان مانده‌اند.
 • 5:02 - 5:07
  در تلاش برای محافظت از آن‌ها،
  تاریخچه‌ای است که آن‌ها در بر دارند -
 • 5:07 - 5:12
  و تلاش‌های نسل‌های بی‌شماری
  برای محافظت از زیان دیدن این تاریخ.
Title:
گنجینه‌های پنهان تیمبوکتو - الیزابت کاکس
Speaker:
الیزابت کاکس
Description:

مشاهده ویدیو کامل: https://ed.ted.com/lessons/the-hidden-treasures-of-timbuktu-elizabeth-cox

در حاشیه صحرای بزرگ آفریقا، شهروندان از شهر تیمبوکتو گریختند و به بیابان رفتند. آن‌ها صندوق‌ها را در شن‌های صحرا دفن، در غارها پنهان و در اتاق‌های مخفی مهر و موم کردند. درون این صندوق‌ها گنجینه‌ای ارزشمندتر از طلا بود: کتاب‌های باستانی شهر. چرا آن‌ها نسخه‌های خطی گرانبها را پنهان می‌کردند؟ الیزابت کاکس به دنبال سنت ادبی تیمبوکتو می‌رود.

درس توسط الیزابت کاکس، به کارگردانی استودیوهای هدف خلاقانه.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:15

Persian subtitles

Revisions