YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Norwegian Bokmal subtitles

← Debugging with the Artist in Code Studio

Get Embed Code
9 Languages

Showing Revision 1 created 11/30/2017 by Morten Punnerud.

  1. Feilsøking
  2. Her har vi allerede noen blokker
    på arbeidsplassen vår. Men noe er galt.
  3. La oss feilsøke denne koden ved å bremse ned
    farten og se hvordan koden går trinnvis gjennom hver blokk.
  4. Å, der er problemet! Kattens værhår
    er 75 piksler lange, ikke 25.