Slovenian subtitles

← Zakaj so človeški možgani tako posebni?

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 20 created 02/04/2014 by Nika Kotnik.

 1. Zakaj so človeški možgani tako posebni?
 2. Zakaj mi proučujemo druge živali
 3. in ne one nas?
 4. Kaj imajo človeški možgani,
 5. česar nimajo nobeni drugi?
 6. Pred desetimi leti sem se
  začela zanimati za ta vprašanja,
 7. in znanstveniki so mislili, da vedo,
  kako so možgani sestavljeni.
 8. Kljub malo dokazom,
 9. so mnogi mislili,
  da so možgani vseh sesalcev,
 10. vključno s človeškimi,
 11. sestavljeni na enak način,
 12. s številom nevronov, ki je vedno
 13. v sorazmerju z velikostjo možganov.
 14. To pomeni, da bi dvoje enakih možganov
 15. tako kot ti, ki tehtajo 400 gramov,
 16. morali imeti podobno število nevronov.
 17. Torej, če so nevroni
  funkcionalne enote možganov,
 18. ki obdelujejo informacije,
 19. bi morala imeti lastnika teh možganov
 20. podobne kognitivne zmožnosti.
 21. Toda en je šimpanz,
 22. drugi pa krava.
 23. No, mogoče imajo krave
 24. zelo živahno miselno življenje
  in so tako pametne,
 25. da to pred nami skrivajo,
 26. toda jemo jih.
 27. Mislim, da se bo večina strinjala,
 28. da so šimpanzi zmožni
  dosti bolj zapletenega,
 29. izpiljenega in prilagodljivega
  obnašanja kot krave.
 30. To je torej prvi kazalec, da trditev
 31. "vsi možgani so sestavljeni enako"
 32. ni čisto pravilna.
 33. Ampak vseeno se poigrajmo z njo.

 34. Če bi bili vsi možgani enaki
 35. in mi bi primerjali živali
  z možgani različnih velikosti,
 36. bi večji možgani
  vedno morali imeti več nevronov
 37. kot manjši možgani
  in večji kot bi možgani bili,
 38. bolj kognitivno sposoben
  bi moral biti njihov lastnik.
 39. Torej bi morali biti največji možgani
 40. tudi najbolj sposobni.
 41. Toda tu je slaba novica:
 42. Naši možgani niso največji naokrog.
 43. V bistvu je kar razburljivo.
 44. Naši možgani tehtajo
  med 1,2 in 1,5 kilograma,
 45. slonovi možgani med 4 in 5 kilogrami
 46. in kitovi možgani tudi do 9 kilogramov,
 47. zato so se znanstveniki
  zatekali k trditvi,
 48. da so naši možgani nekaj posebnega.
 49. Tako so lahko razložili
  naše kognitivne zmožnosti.
 50. Naši možgani morajo biti
  res nekaj izrednega,
 51. neka izjema k pravilu.
 52. Njihovi možgani so morda večji,
  toda naši so boljši
 53. in bi bili boljši na primer v tem,
 54. da se zdijo večji kot bi morali biti,
 55. z dosti večjo površino
  možganske skorje kot pričakovano
 56. glede na velikost našega telesa.
 57. Tako bi imeli več skorje,
 58. da bi lahko počeli bolj zanimive stvari
  kot pa le upravljali telo.
 59. To je zato, ker velikost možganov
 60. navadno sledi velikosti telesa.
 61. Glavni razlog za trditev,
 62. da so naši možgani večji kot bi morali biti,
 63. v bistvu izhaja iz primerjave ljudi
 64. z velikimi opicami.
 65. Gorile so lahko
  tudi do trikrat večje od nas,
 66. torej bi njihovi možgani
  morali biti večji kot naši,
 67. v bistvu pa je ravno nasprotno.
 68. Naši možgani
  so trikrat večji od gorilinih.
 69. Človeški možgani so tudi posebni,

 70. kar se tiče porabe energije.
 71. Čeprav možgani tehtajo
  le dva odstotka telesa,
 72. porabijo 25 odstotkov celotne energije,
 73. ki jo naše telo na dan potrebuje.
 74. To pomeni 500 od skupaj 2.000 kalorij
 75. samo za delovanje naših možganov.
 76. Človeški možgani so večji,
  kot bi morali biti,

 77. porabijo več energije, kot bi jo morali,
 78. torej so posebni.
 79. Tu pa me je nekaj zmotilo.
 80. V biologiji iščemo pravila,
 81. ki se nanašajo
  na živali in življenje na splošno,
 82. zakaj bi torej morala pravila evolucije
 83. veljati za vse, le za nas ne?
 84. Mogoče je problem v tem,
  da je osnovna trditev,
 85. da so vsi možgani sestavljeni enako.
 86. Morda so dvoji podobno težki možgani
 87. sestavljeni iz zelo različnega
  števila nevronov.
 88. Morda veliki možgani
 89. nimajo nujno več nevronov
 90. kot možgani bolj skromne velikosti.
 91. Mogoče imajo človeški možgani
  največ nevronov
 92. od vseh možganov,
  ne glede na njihovo velikost,
 93. še posebej v možganski skorji.
 94. Zame je to postalo
 95. najpomembnejše vprašanje:
 96. Koliko nevronov imajo človeški možgani
 97. in kako je to število
  primerljivo z drugimi živalmi?
 98. Mogoče ste kje že slišali ali prebrali,

 99. da imamo 100 milijard nevronov,
 100. zato sem pred desetimi leti
  svoje kolege vprašala,
 101. ali vedo, od kod izhaja to število.
 102. A nihče ni vedel.
 103. Brskala sem po literaturi,
 104. da bi našla izvirno omembo tega števila,
 105. a je nikoli nisem našla.
 106. Zdi se, da v bistvu še nihče ni štel
 107. nevronov v človeških možganih,
 108. pravzaprav še v nobenih možganih.
 109. Zato sem iznašla
  svoj način štetja celic v možganih,

 110. in sicer možgane raztapljam v juho.
 111. Tako deluje:
 112. Vzamemo možgane ali dele možganov
 113. in jih raztopimo v detergentu,
 114. ki uniči celično membrano,
 115. jedro pa pusti nedotaknjeno,
 116. tako da dobimo suspenzijo prostih jeder,
 117. ki izgleda takole -
 118. kot bistra juha.
 119. Juha vsebuje vsa jedra,
 120. ki so nekoč bila mišji možgani.
 121. No, prednost juhe je,
  da jo lahko premešamo
 122. in vsa jedra se homogeno
 123. razporedijo v tekočini,
 124. zato da lahko zdaj pod mikroskopom
 125. v le štirih ali petih vzorcih
  te homogene raztopine
 126. preštejemo jedra
 127. in tako vemo,
  koliko celic so imeli ti možgani.
 128. To je preprost
 129. in tudi hiter postopek.
 130. To metodo smo uporabili za štetje nevronov
 131. pri ducatih različnih vrst do sedaj.
 132. Izkazalo se je, da vsi možgani
 133. niso sestavljeni enako.
 134. Vzemimo na primer glodavce in primate:
 135. V večjih možganih glodavcev
 136. se povprečna velikost nevronov povečuje,
 137. zato se možgani hitro napihnejo
 138. in pridobijo na velikosti dosti hitreje
  kot na nevronih.
 139. Primati pa dobijo nevrone
 140. ne da bi se povprečni nevroni povečali,
 141. kar je zelo ekonomičen način
 142. dodajanja nevronov k možganom.
 143. Rezultat tega je,
  da imajo možgani primatov
 144. več nevronov
  kot možgani glodavcev iste velikosti
 145. in večji kot so možgani,
 146. večja bo razlika.
 147. Kako je torej z našimi možgani?
 148. Odkrili smo, da imamo v povprečju
 149. 86 milijard nevronov,
 150. od katerih je 16 milijard
  v možganski skorji.
 151. Če upoštevate, da je možganska skorja
 152. središče funkcij, kot so zavedanje
 153. ter logično in abstraktno mišljenje,
 154. in da je 16 milijard največ nevronov
 155. v kateri koli možganski skorji,
 156. je po moje to najenostavnejša razlaga
 157. za naše izredne kognitivne zmožnosti.
 158. Toda prav tako je pomembno,
  kaj teh 86 milijard nevronov pomeni.
 159. Ker smo odkrili, da lahko razmerje
 160. med velikostjo možganov
  in številom njihovih nevronov
 161. opišemo z matematičnimi odnosi,
 162. smo lahko izračunali,
  kakšni bi bili človeški možgani,
 163. če bi bili zgrajeni kot možgani glodavcev.
 164. Možgani glodavcev
  s 86 milijardami nevronov
 165. bi tehtali 36 kilogramov.
 166. To ni možno.
 167. Tako velike možgane bi uničila
 168. njihova lastna teža
 169. in ti možgani bi bili
 170. v telesu, ki tehta 89 ton.
 171. To ne izgleda ravno kot mi.
 172. To nas privede
  do že zelo pomembnega zaključka,

 173. in sicer, da nismo glodavci.
 174. Človeški možgani
  niso veliki možgani podgane.
 175. V primerjavi s podgano
  seveda izgledamo posebni,
 176. toda ta primerjava ni pravična,
 177. saj vemo, da nismo glodavci.
 178. Primati smo,
 179. torej je bolj pravilna primerjava
  z drugimi primati.
 180. In če tu vse izračunate,
 181. boste odkrili, da bi povprečni primat
 182. s 86 milijardami nevronov
 183. imel možgane,
  ki bi tehtali okrog 1,2 kilograma,
 184. kar se zdi ravno prav
 185. za telo s približno 66-imi kilogrami,
 186. kar velja ravno zame,
 187. kar nas pripelje do nepresenetljivega,
 188. toda izredno pomembnega zaključka:
 189. Primat sem.
 190. In tudi vi ste primati.
 191. In tudi Darwin je bil.

 192. Rada si mislim, da bi Darwin
  zelo cenil te zaključke.
 193. Njegovi možgani, tako kot naši,
 194. so bili narejeni
  po zgledu drugih primatov.
 195. Človeški možgani so gotovo neverjetni,

 196. toda naše število nevronov
  ni nič posebnega.
 197. Imamo le velike možgane primatov.
 198. Mislim, da nas lahko ta misel strezni
  in nas naredi bolj ponižne
 199. ter nas spomni na naše mesto v naravi.
 200. Zakaj nas potem možgani
  stanejo toliko energije?

 201. Drugi ljudje so ugotovili,
 202. koliko porabijo človeški možgani
 203. in koliko možgani drugih vrst.
 204. Ko smo izvedeli, koliko nevronov
  je v možganih, smo naredili izračun.
 205. Izkazalo se je, da tako človeški možgani
 206. kot možgani drugih vrst
  porabijo skoraj enako,
 207. v povprečju 6 kalorij
  na milijardo nevronov na dan.
 208. Skupna energijska poraba možganov
 209. je preprosta linearna funkcija
 210. števila njihovih nevronov
 211. in izkazalo se je, da človeški možgani
 212. porabijo prav toliko energije,
  kot bi pričakovali.
 213. Razlog, da človeški možgani
 214. porabijo toliko energije,
 215. je v tem, da imajo
  veliko število nevronov.
 216. Ker smo primati
 217. z dosti več nevroni
  glede na velikost telesa
 218. kot katerakoli druga žival,
 219. je tudi povprečna poraba možganov velika,
 220. toda le zato, ker smo primati,
  in ne, ker smo posebni.
 221. Še zadnje vprašanje:

 222. Kako smo prišli do tega
  izrednega števila nevronov,
 223. in natančneje, če so velike opice
 224. večje od nas,
 225. zakaj nimajo večjih možganov,
  z več nevroni?
 226. Ko smo se zavedli, kako drago je
 227. imeti veliko nevronov v možganih,
  sem sklepala,
 228. da mogoče za to obstaja preprost razlog.
 229. Opice si ne morejo privoščiti energije
 230. za veliko telo
  in za veliko število nevronov.
 231. Zato smo se lotili računanja.
 232. Izračunali smo,
 233. koliko energije primati dobijo na dan
 234. s surovo hrano,
 235. koliko energije porabi
 236. telo določene velikosti
 237. in koliko energije porabijo možgani
  z določenim številom nevronov.
 238. Iskali smo kombinacije
 239. velikosti telesa in števila nevronov,
 240. ki bi si jih primati lahko privoščili,
 241. če bi določeno število ur dnevno
  porabili za prehrano.
 242. Ugotovili smo,

 243. da ker so nevroni tako dragi,
 244. obstaja kompromis med velikostjo telesa
  in številom nevronov.
 245. Primati, ki se prehranjujejo
  osem ur na dan,
 246. si lahko privoščijo 53 milijard nevronov,
 247. toda potem njihovo telo ne more presegati
 248. 25 kilogramov teže.
 249. Če bi tehtali več,
 250. bi se morali odpovedati nevronom.
 251. Imamo lahko torej veliko telo
 252. ali pa veliko število nevronov.
 253. Če jemo kot primati,
 254. si drugega ne moremo privoščiti.
 255. En izhod iz te metabolične omejitve bi bil

 256. porabiti še več ur na dan
  za prehranjevanje,
 257. toda to postane nevarno
 258. in od neke točke ni več možno.
 259. Gorile in orangutani
 260. si na primer lahko privoščijo
  30 milijard nevronov
 261. s prehranjevanjem 8 in pol ur na dan,
 262. kar se zdi največ kar lahko naredijo.
 263. Devet ur na dan za hranjenje
 264. se zdi stvarna omejitev za primate.
 265. Kaj pa mi?

 266. S 86 milijardami nevronov
 267. in 60 do 70 kilogramov telesne mase
 268. bi morali preživeti več kot 9 ur na dan
 269. za prehranjevanje,
 270. kar preprosto ni uresničljivo.
 271. Če bi jedli kot primati,
 272. nas ne bi bilo.
 273. Kako smo potem prišli sem?

 274. Če nas možgani stanejo toliko energije,
 275. kot bi nas morali
  in če ne moremo preživeti
 276. vsake sleherne ure za hranjenje,
 277. potem je edina alternativa
 278. dobiti več energije
 279. iz enake hrane.
 280. In neverjetno,
  o se pravzaprav ujema s tem,
 281. kar so naši predniki najverjetneje izumili
 282. pred enim in pol milijonom let,
 283. ko so izumili kuhanje.
 284. Kuhati pomeni uporabiti ogenj,
 285. da predhodno predelamo hrano
  preden ta vstopi v naše telo.
 286. Kuhana hrana je mehkejša,
  torej tudi lažja za žvečenje
 287. in se v naših ustih lažje spremeni v kašo,
 288. kar hrani dovoli,
  da je popolnoma presnovljena
 289. in se absorbira v naše črevo,
 290. zaradi česar pridobimo
  več energije v krajšem času.
 291. Zaradi kuhanja pridobimo čas,
 292. da svoj dan in svoje nevrone
 293. porabimo za kaj bolj zanimivega,
 294. kot da le mislimo na hrano,
 295. iščemo hrano in goltamo hrano
 296. ves ljubi dan.
 297. Zaradi kuhanja

 298. je nekdanja omejitev, ti ogromni,
 299. nevarno dragi možgani
  z veliko nevroni,
 300. postala ogromna prednost.
 301. Zdaj si lahko privoščimo
  tako energijo za dosti nevronov
 302. kot tudi čas,
  da z njimi delamo zanimive reči.
 303. Zato mislim, da to razloži,
  zakaj so človeški možgani
 304. postali tako veliki
  tako hitro v evoluciji,
 305. medtem ko so še vedno le možgani primatov.
 306. Ker si zaradi kuhanja zdaj lahko privoščimo
  tako velike možgane,
 307. smo hitro prešli s surove prehrane
  na kulturo,
 308. kmetijstvo, civilizacijo, trgovine,
 309. elektriko, hladilnike,
 310. vse te reči, ki nam danes dovoljujejo
 311. da dobimo energijo,
  potrebno za celotni dan,
 312. le z enim obiskom
 313. svojega najljubšega kotička s hitro hrano.
 314. Kar je nekoč predstavljalo rešitev,
 315. je danes postalo problem
 316. in ironično sami rešitev
  iščemo v surovi prehrani.
 317. Kaj pa je prednost ljudi?

 318. Kaj imamo,
 319. česar nima nobena druga žival?
 320. Moj odgovor je, da imamo največje število
 321. nevronov v možganski skorji
 322. in po moje je to najlažja razlaga
 323. za naše izjemne kognitivne sposobnosti.
 324. In kaj mi delamo,
  česar nobena druga žival ne počne,
 325. in kar je postavilo temelje,
 326. da smo lahko dosegli tako veliko,
 327. največje število nevronov
  v možganski skorji?
 328. Z eno besedo - kuhamo.
 329. Nobena druga žival si ne kuha hrane.
  Le ljudje si jo.
 330. In mislim, da smo zaradi tega
  lahko postali ljudje.
 331. Pri proučevanju človeških možganov
  sem o hrani začela drugače razmišljati.

 332. Zdaj pogledam svojo kuhinjo,
 333. se ji priklonim
 334. in se zahvalim svojim prednikom
  za izum tega,
 335. kar nas je verjetno naredilo človeške.
 336. Hvala lepa.
 337. (Aplavz)