Dutch subtitles

← Wat is zo bijzonder aan het menselijk brein?

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 12 created 01/19/2014 by Els De Keyser.

 1. Wat is zo bijzonder aan het menselijk brein?
 2. Waarom bestuderen wij andere dieren,
 3. en zij niet ons?
 4. Wat heeft het menselijk brein,
  of wat kan het doen,
 5. dat geen enkel ander brein kan?
 6. Toen ik 10 jaar geleden
  geïnteresseerd raakte in deze vragen,
 7. dachten wetenschappers dat ze wisten
  waar verschillende hersenen van gemaakt zijn.
 8. Al was het gebaseerd
  op weinig wetenschappelijk bewijs,
 9. dachten veel wetenschappers
  dat alle zoogdierhersenen,
 10. waaronder het menselijk brein,
 11. op dezelfde manier gemaakt waren,
 12. met een aantal neuronen dat altijd
 13. evenredig was aan de grootte van het brein.
 14. Dat zou betekenen
  dat twee breinen van dezelfde grootte,
 15. zoals deze twee,
  van een respectabele 400 gram,
 16. ongeveer evenveel neuronen
  zouden moeten hebben.
 17. Dus als neuronen de praktische
 18. informatieverwerkende delen zijn
  van het brein,
 19. dan zouden de eigenaars
  van deze twee hersenen
 20. dezelfde cognitieve capaciteiten
  moeten hebben.
 21. Maar de éne zijn van een chimpansee,
 22. de andere van een koe.
 23. Nu hebben koeien misschien
  een ontzettend veelzijdig
 24. intern mentaal leven
  en zijn ze zo intelligent zijn
 25. dat ze er bewust voor kiezen
  om ons dat niet te laten zien,
 26. maar wij eten koeien.
 27. De meeste mensen zijn het ermee eens
 28. dat chimpansees in staat zijn
  tot veel complexere,
 29. uitgebreidere en flexibler
  soorten gedrag dan koeien.
 30. Dus dit is een eerste aanwijzing dat
 31. de theorie van gelijke bouw
  van alle hersenen
 32. niet helemaal klopt.
 33. Maar we gaan nog even mee.

 34. Als alle hersenen gelijk
  gemaakt waren,
 35. en je zou dieren met
  verschillende hersengroottes vergelijken,
 36. dan zouden grotere hersenen altijd
  meer neuronen moeten hebben dan kleinere
 37. en de cognitieve capaciteit zou moeten
  toenemen met de omvang van het brein.
 38. Dus de grootste hersenen moeten dan
 39. de grootste cognitieve vaardigheden hebben.
 40. En hier is het slechte nieuws:
 41. ons brein is niet het grootste dat er is.
 42. Het lijkt nogal irritant.
 43. Ons brein weegt tussen 1,2 and 1,5 kilo,
 44. maar dat van de olifant
  weegt tussen vier en vijf kilo,
 45. en dat van de walvis
  kan tot negen kilo wegen.
 46. Wetenschappers beweerden daarom doorgaans
 47. dat ons brein dan wel 'bijzonder' moest zijn,
 48. om onze cognivitieve vaardigheden
  te kunnen verklaren.
 49. Het moet dan wel zeer uitzonderlijk zijn,
 50. een uitzondering op de regel.
 51. Hun brein mag dan groter zijn,
  maar dat van ons is beter,
 52. en dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn
 53. omdat het groter lijkt te zijn dan nodig,
 54. met een veel grotere hersenschors dan nodig
 55. voor de grootte van onze lichamen.
 56. Dat zou ons extra hersenschors geven
 57. om interessantere dingen te doen
  dan slechts het lichaam te besturen.
 58. Dat is omdat de grootte van het brein
 59. normaal overeenkomt
  met de grootte van het lichaam.
 60. De belangrijkste reden om te zeggen
 61. dat ons brein groter is dan nodig,
 62. komt doordat we onszelf
  vergelijken met mensapen.
 63. Gorilla's kunnen 2 tot 3 keer
  zo groot zijn als wij,
 64. dus hun hersenen zouden
  ook groter moeten zijn,
 65. maar het is andersom.
 66. Ons brein is drie keer zo groot
  als dat van een gorilla.
 67. Het menselijk brein lijkt ook bijzonder

 68. wat betreft zijn energieverbruik.
 69. Hoewel het slechts 2%
  van het lichaamsgewicht heeft,
 70. gebruikt het 25% van alle energie
 71. dat het lichaam per dag verbruikt.
 72. Dat is 500 calorieën van
  een dagelijks totaal van 2.000 calorieën,
 73. enkel om je brein te laten functioneren.
 74. Dus het menselijk brein is groter dan nodig,

 75. het gebruikt veel meer energie dan nodig,
 76. en daarom is het bijzonder.
 77. En dit is waar het hele verhaal
  me begon te storen.
 78. In de biologie zoeken we altijd naar regels
 79. die gelden voor alle dieren,
  en leven in het algemeen,
 80. dus waarom zouden
  de regels van de evolutie
 81. van toepassing zijn op alle andere
  levende organismen, maar niet op ons?
 82. Misschien lag het probleem
  bij de veronderstelling
 83. dat alle hersenen
  gelijk gemaakt zijn.
 84. en kunnen twee even grote breinen
 85. gemaakt zijn van verschillende
  aantallen neuronen.
 86. Misschien heeft een erg groot brein
 87. niet noodzakelijk meer neuronen
 88. dan een wat kleiner brein.
 89. Misschien heeft het menselijk brein
  het grootste aantal neuronen
 90. van alle hersenen,
  ongeacht de grootte,
 91. met name in de hersenschors.
 92. Dit werd voor mij
 93. de belangrijkste vraag
  die ik wilde beantwoorden:
 94. hoeveel neuronen
  heeft het menselijk brein,
 95. en hoe verhoudt zich dat
  tot andere diersoorten?
 96. Je hebt misschien gehoord of ergens gelezen

 97. dat we 100 miljard neuronen hebben,
 98. dus tien jaar geleden
  vroeg ik mijn collega's
 99. of ze wisten waar dit aantal vandaan kwam.
 100. Niemand wist het antwoord.
 101. Ik heb gezocht in de literatuur
 102. naar de oorsprong van dat getal,
 103. en het nooit gevonden.
 104. Het lijkt dat niemand ooit
  daadwerkelijk geteld heeft
 105. hoeveel neuronen
  het menselijk brein bevat,
 106. of welk brein dan ook.
 107. Dus bedacht ik mijn eigen manier
  om hersencellen te tellen,

 108. en die komt in feite erop neer
  dat je soep maakt van hersenen.
 109. Het werkt als volgt.
 110. Men neemt een brein,
  of een deel van dat brein,
 111. en laat het ontbinden in wasmiddel,
 112. wat de celmembranen vernietigt
 113. maar de celkernen intact houdt,
 114. zodat je een vocht overhoudt
  met vrije celkernen
 115. dat er zo uitziet,
 116. als een heldere soep.
 117. Deze soep bevat alle celkernen
 118. die ooit samen een muizenbrein vormden.
 119. Nu, de schoonheid van een soep
  is dat, omdat het soep is,
 120. je het kunt roeren om de celkernen
 121. homogeen te verspreiden in de vloeistof,
 122. zodat je nu onder een microscoop
 123. van slechts vier of vijf monsters
  van dit homogene vocht
 124. de celkernen maar hoeft te tellen
 125. om te bepalen
  hoeveel cellen dat brein had.
 126. Het is makkelijk, rechtstreeks
  en ontzettend snel.
 127. We hebben met deze methoden
  neuronen geteld
 128. in, tot nu toe, tientallen diersoorten
 129. en het blijkt dat alle hersenen
 130. níet op dezelfde manier gemaakt zijn.
 131. Neem knaagdieren en primaten, bijvoorbeeld.
 132. In breinen van grotere knaagdieren
  neemt de gemiddelde neurongrootte toe,
 133. zodat het brein snel opzwelt
 134. en veel sneller in grootte toeneemt
  dan in aantal neuronen.
 135. Maar primatenbreinen
  krijgen meer neuronen
 136. zonder dat de grootte
  van de neuronen toeneemt,
 137. wat een erg economische manier is
 138. om meer neuronen te krijgen
  in het brein.
 139. Het resultaat is dat het brein
  van een primaat
 140. altijd meer neuronen heeft dan
  dan een even groot knaagdierbrein,
 141. en hoe groter het brein,
 142. hoe groter dit verschil zal zijn.
 143. Dus, hoe zit het met ons brein?
 144. We hebben vastgesteld
  dat we, gemiddeld,
 145. 86 miljard neuronen hebben,
 146. waarvan 16 miljard zich
  in de hersenschors bevinden,
 147. en als je de hersenschors beschouwt
 148. als de zetel van functies zoals
 149. bewustzijn en logisch
  en abstract redeneren,
 150. en dat 16 miljard
  het grootste aantal neuronen is
 151. van welke cortex dan ook,
 152. dan lijkt dit de simpelste verklaring
 153. voor onze opmerkelijke
  cognitieve vaardigheden.
 154. Maar het is net zo belangrijk
  wat die 86 miljard neuronen betekenen.
 155. Omdat we zagen dat de relatie
 156. tussen de grootte van het brein
  en het aantal neuronen
 157. wiskunding beschreven kan worden,
 158. kunnen we berekenen
  hoe het menselijk brein
 159. eruit zou zien als het gemaakt was
  als dat van een knaagdier.
 160. Welnu, een knaagdierbrein
  met 86 miljard neuronen
 161. zou 36 kilo wegen.
 162. Dat is onmogelijk.
 163. Zo'n enorm brein
  zou verpletterd worden
 164. door zijn eigen gewicht,
 165. en dit onmogelijke brein zou huizen
  in een lichaam dat 89 ton weegt.
 166. Ik denk niet dat wij er zo uitzien.
 167. Dit brengt ons nu al
  tot een belangrijke conclusie:

 168. wij zijn geen knaagdieren! (Gelach)
 169. Het menselijk brein
  is geen enorm rattenbrein!
 170. Vergeleken met een rat
  lijken we misschien bijzonder,
 171. maar dat is geen eerlijke vergelijking
 172. aangezien we nu weten
  dat we geen knaagdieren zijn.
 173. Wij zijn primaten,
 174. dus de juiste vergelijking
  is met andere primaten.
 175. En als je het uitrekent,
 176. zie je dat een gemiddelde primaat
 177. met 86 miljard neuronen
 178. een brein zou hebben
  van ongeveer 1.2 kilo,
 179. wat precies goed lijkt
 180. in een lichaam van ongeveer 66 kilo,
 181. wat in mijn geval precies klopt,
 182. en dat brengt ons tot
  een totaal niet verrassende
 183. maar toch erg belangrijke conclusie:
 184. ik ben een primaat.
 185. En jullie zijn allemaal primaten.
 186. Net als Darwin.

 187. Volgens mij had Darwin
  dit echt gewaardeerd.
 188. Zijn brein was, net als het onze,
 189. gemaakt naar het evenbeeld
  van andere primatenhersenen.
 190. Dus het menselijk brein
  mag dan opmerkelijk zijn,

 191. maar het is niet bijzonder
  in de hoeveelheid neuronen.
 192. Het is gewoon
  een groot primatenbrein.
 193. Ik vind dat een ontnuchterende
  en bescheiden gedachte
 194. die ons herinnert aan onze plaats in de natuur.
 195. Waarom kost het dan zoveel energie?

 196. Anderen hebben uitgezocht
  hoeveel energie
 197. ons brein en dat van andere soorten kost,
 198. en nu we wisten hoeveel neuronen
 199. ieder brein bevatte,
  konden we het uitrekenen.
 200. Het blijkt dat menselijke en andere breinen
  ongeveer hetzelfde kosten:
 201. gemiddeld zes calorieën
  per miljard neuronen per dag.
 202. Dus de totale energiekosten van een brein
 203. staan in evenredige verhouding
 204. tot de hoeveelheid neuronen,
 205. en het blijkt dat het menselijk brein
 206. evenveel energie kost
  als men zou verwachten.
 207. Dus de reden waarom het menselijk brein
 208. zoveel energie kost is enkel
 209. dat het enorm veel neuronen bevat,
 210. en omdat we primaten zijn
 211. met veel méér neuronen
  in verhouding tot lichaamsgrootte
 212. dan welk ander dier dan ook,
 213. zijn de relatieve kosten
  van ons brein groot.
 214. Maar alleen omdat we primaten zijn,
  niet omdat we bijzonder zijn.
 215. De laatste vraag dan:

 216. hoe zijn we aan die opmerkelijke
  hoeveelheid neuronen gekomen?
 217. En vooral: als mensapen
  groter zijn dan wij,
 218. waarom hebben zij dan niet
  een groter brein met meer neuronen?
 219. Toen we ons realiseerden
  hoe kostbaar het is
 220. om veel neuronen te hebben,
  bedacht ik
 221. dat er misschien een eenvoudige reden is.
 222. Zij hebben simpelweg de energie niet
 223. voor een groot lichaam én
  een grote hoeveelheid neuronen.
 224. Dus we rekenden het uit.
 225. We berekenden enerzijds
 226. hoeveel energie een primaat
  dagelijks binnenkrijgt
 227. door het eten van rauw voedsel
 228. en anderzijds de energiekosten van
 229. een lichaam van een bepaalde grootte
 230. en de energiekosten van een brein
  met een bepaald aantal neuronen.
 231. We zochten naar de combinaties
 232. van lichaamsgrootte en
  hoeveelheid neuronen
 233. die een primaat zich kon veroorloven
 234. als hij een bepaald aantal uren per dag eet.
 235. En we zagen dat
  omdat neuronen zo kostbaar zijn,

 236. er een wisselwerking is tussen lichaamsgrootte
  en hoeveelheid neuronen.
 237. Een primaat die dagelijks acht uur eet
 238. kan zich maximaal 53 miljard
  neuronen veroorloven,
 239. maar dan kan het lichaam
  niet groter zijn dan 25 kilo
 240. Om meer te wegen,
  moet het neuronen opgeven.
 241. Dus het is óf een groot lichaam,
 242. óf een grote hoeveelheid neuronen.
 243. Als je eet als een primaat
  kun je ze niet allebei bekostigen.
 244. Eén oplossing
  voor deze stofwisselingsbeperking

 245. is om nóg meer uren per dag te eten,
 246. maar dat is gevaarlijk
 247. en het is slechts mogelijk
  tot een bepaald punt.
 248. Gorilla's en orang-oetan's kunnen zich
  ongeveer 30 miljard neuronen veroorloven
 249. door 8,5 uur per dag te eten,
 250. en dat lijkt hun maximum te zijn.
 251. Negen uur eten per dag
 252. lijkt de praktische limiet
  voor een primaat.
 253. Hoe zit het dan met ons?

 254. Met onze 86 miljard neuronen
 255. en 60 tot 70 kilo aan lichaamsgewicht,
 256. zouden we meer dan negen uur per dag
 257. etend moeten doorbrengen,
 258. wat simpelweg niet haalbaar is.
 259. Als wij zouden eten als een primaat,
 260. konden we hier niet zijn.
 261. Dus hoe zijn we dan
  hier terecht gekomen?

 262. Als ons brein zo veel energie kost
 263. als het zou moeten kosten,
 264. en we kunnen niet de hele dag
  bezig zijn met eten,
 265. dan is het enige realistische alternatief
 266. om meer energie te verwerven
 267. uit dezelfde voedselbronnen.
 268. En merkwaardig genoeg klopt dat precies
 269. met wat we denken dat onze voorouders
 270. anderhalf miljoen jaar geleden uitvonden
 271. toen zij het koken van voedsel uitvonden.
 272. Koken maakt gebruik van vuur
 273. om voedsel voor te verteren
  buiten ons lichaam.
 274. Gekookt voedsel is zachter,
  dus makkelijker om te kauwen
 275. en compleet tot pap
  te maken in je mond.
 276. Hierdoor wordt het voedsel compleet verteerd
  en geabsorbeerd in je darmen,
 277. waardoor het veel meer energie
  oplevert in veel minder tijd
 278. Dus koken geeft ons de tijd om
 279. veel interessantere dingen
  te doen in onze dag
 280. en met onze neuronen
 281. dan denken aan voedsel,
  zoeken naar voedsel
 282. en het de hele dag naar binnen werken.
 283. Dus dankzij koken kon

 284. wat ooit een enorm nadeel was,
 285. dit grote, gevaarlijk kostbare brein
  met zo veel neuronen,
 286. nu een grote aanwist worden,
 287. nu we ons zowel de energie
  voor veel neuronen kunnen veroorloven
 288. als de tijd om er
  interessante dingen mee te doen.
 289. Dit verklaart waarom het menselijk brein
 290. zo snel zo groot groeide in de evolutie,
 291. terwijl het nog steeds
  een primatenbrein is.
 292. Nu dit grote brein
  betaalbaar is dankzij koken,
 293. gingen we snel
  van rauw voedsel naar cultuur,
 294. landbouw, beschaving, winkels,
 295. electriciteit, ijskasten...
 296. alle dingen waarmee we tegenwoordig
 297. de energie die we nodig hebben
  voor een hele dag
 298. in één keer kunnen binnenkrijgen
  bij onze favoriete fast-foodketen.
 299. Dus wat ooit een oplossing was,
 300. werd nu het probleem,
 301. en ironisch genoeg zoeken we nu
  de oplossing in rauw voedsel.
 302. Dus wat is het voordeel voor mensen?

 303. Wat hebben wij
 304. dat geen enkel ander dier heeft?
 305. Mijn antwoord is dat wij de meeste
  neuronen hebben in de hersenschors,
 306. en dat is de simpelste verklaring
 307. voor onze opmerkelijke cognitieve vaardigheden.
 308. En wat doen wij
  dat geen enkel ander dier doet,
 309. en dat volgens mij fundamenteel was
 310. om ons dat grootste aantal neuronen
  in de hersenschors te laten ontwikkelen?
 311. In twee woorden: wij koken.
 312. Geen enkel ander dier kookt.
  Enkel mensen.
 313. En ik denk dat dat is
  hoe we mensen geworden zijn.
 314. Door het bestuderen van het menselijk brein
  denk ik nu anders over eten.

 315. Wanneer ik nu naar mijn keuken kijk,
 316. maak ik een buiging
 317. en bedank ik mijn voorouders
 318. voor de uitvinding die ons waarschijnlijk
  tot mens heeft gemaakt.
 319. Ontzettend bedankt.
 320. (Applaus)