Hungarian subtitles

← Mi olyan különleges az emberi agyban?

Get Embed Code
42 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 14 created 12/27/2013 by Judit Szabo.

 1. Mi olyan különleges az emberi agyban?
 2. Mért van az, hogy
  mi tanulmányozzuk a többi állatot,
 3. és nem azok minket?
 4. Mi van az emberi agyban
  vagy annak működésében,
 5. ami nincs meg a többiben?
 6. Amikor felmerültek bennem
  ezek a kérdések kb. 10 évvel ezelőtt,
 7. a kutatók tudni vélték,
  miből vannak a különféle agyak.
 8. Noha nagyon kevés bizonyíték volt rá,
 9. sok kutató gondolta úgy,
  hogy az összes emlős agya,
 10. beleértve az emberét is,
 11. egyforma felépítésű,
 12. és a neuronok száma
 13. arányos az agy méretével.
 14. Ez azt jelenti, hogy
  két azonos méretű agyban,
 15. mint ez a két 400 grammos itt,
 16. nagyjából ugyanannyi
  neuronnak kéne lennie.
 17. Nos, ha a neuronok
 18. az agy információfeldolgozó egységei,
 19. akkor e két agy tulajdonosa
 20. nyilván hasonló kognitív
  képességgel rendelkezik.
 21. Márpedig az egyik csimpánz,
 22. a másik egy marha.
 23. Vagy a marháknak valójában gazdag
 24. lelkiviláguk van, csak olyan okosak,
 25. hogy el tudják titkolni előlünk...
 26. de hát megesszük őket...
 27. Szerintem legtöbben egyetértenek azzal,
 28. hogy a csimpánzok sokkal összetettebb,
 29. bonyolultabb és rugalmasabb
  viselkedésre képesek, mint a marhák.
 30. Ez tehát annak a jele, hogy a
 31. "minden agy egyforma felépítésű" dolog
 32. nem egészen stimmel.
 33. De nézzük tovább.

 34. Ha minden agy
  egyforma felépítésű lenne,
 35. és különböző agyméretű állatokat
  hasonlítanánk össze egymással,
 36. akkor a nagyobb agyakban
  mindig több neuront találnánk,
 37. mint a kisebbekben,
  és minél nagyobb volna az agy,
 38. annál jobb kognitív képessége
  enne a tulajdonosának.
 39. Tehát a létező legnagyobb agy lenne
 40. a legjobb kognitív képességű.
 41. De van egy rossz hír:
 42. Nem a mi agyunk a legnagyobb.
 43. Elég bosszantó.
 44. Az agyunk 1,2-1,5 kilót nyom,
 45. ugyanakkor az elefánté 4-4,5 kilós,
 46. a bálnáé pedig akár 9 kiló is lehet.
 47. Ezért gondolják azt a kutatók,
 48. hogy az agyunk különleges lehet,
 49. mert ez megmagyarázná
  kognitív képességeinket.
 50. Igazán különlegesnek kell lennie,
 51. egyfajta kivételnek a szabály alól.
 52. Lehet a többié nagyobb, de a miénk a jobb,
 53. például jobb lehet azért,
 54. mert nagyobb a kelleténél,
 55. sokkal nagyobb agykéreggel,
 56. mint a testméretünkhöz dukál.
 57. Ez a nagyobb agykéreg képesít arra,
 58. hogy érdekesebb dolgokat is tegyünk,
  mint a testünk puszta működtetése.
 59. Tudniillik az agy mérete
 60. általában a test méretét követi.
 61. Vagyis azért mondhatjuk azt,
 62. hogy az agyunk nagyobb a kelleténél,
 63. mert ilyenkor a viszonyítási alap
 64. a többi emberszabású.
 65. A gorilla 2-3-szor akkora,
  mint az ember,
 66. tehát az agyának is
  nagyobbnak kéne lennie,
 67. de éppen fordítva van.
 68. Az agyunk 3-szor akkora,
  mint a gorilláé.
 69. Az emberi agy különlegesnek mutatkozik

 70. a felhasznált energia tekintetében is.
 71. Bár az agy tömege
  csupán 2%-a a testének,
 72. mégis 25%-át használja el
  annak az energiának,
 73. mely testünk napi
  működtetéséhez kell.
 74. Ez 2000 kilojoule-t jelent
  a napi 8000-ből
 75. csak az agy működtetésére!
 76. Tehát az emberi agy
  nagyobb a kelleténél,

 77. több energiát fogyaszt a kelleténél,
 78. vagyis különleges.
 79. És ez az a pont a történetben,
  amely nem hagyott nyugton.
 80. A biológiában olyan
  szabályokat keresünk,
 81. amelyek minden állatra alkalmazhatók
  és általában véve az életre is.
 82. Mért alkalmazhatók az evolúciós szabályok
 83. mindenkire, kivéve minket?
 84. Talán a hiba abban
  az alapfeltevésben volt,
 85. hogy minden agy
  egyforma felépítésű.
 86. Talán két hasonló méretű agyban
 87. nagyon eltérő számú neuron is lehet.
 88. Talán egy nagy agyban
 89. nem okvetlenül kell
  több neuronnak lennie,
 90. mint egy szerényebb méretűben.
 91. Talán az emberi agyban
  van a legtöbb neuron
 92. függetlenül az agy méretétől,
 93. különösen ami az agykérget illeti.
 94. Vagyis a következő kérdésre
 95. kerestem a választ:
 96. Hány neuron van az emberi agyban,
 97. és hogy viszonyul ez
  a többi állatéhoz?
 98. Talán hallottak vagy olvastak már arról,

 99. hogy 100 milliárd neuronunk van,
 100. tehát 10 éve megkérdeztem a kollégáimat,
 101. hátha tudják, honnan van ez az adat.
 102. Senki sem tudta.
 103. Átnyálaztam a szakirodalmat
 104. az adat eredeti forrása után,
 105. de semmit sem találtam.
 106. Úgy látszik, soha senki sem
  számolta meg igazán,
 107. hány neuron is van az ember agyában
 108. vagy bármilyen más agyban egyáltalán.
 109. Erre kitaláltam egy módszert arra,
  hogyan lehetne megszámolni az agysejteket,

 110. ami lényegében abból áll,
 111. hogy az agyat levessé oldjuk.
 112. A recept a következő:
 113. Fogod az agyat, vagy egy részét,
 114. és feloldod egy detergensben,
 115. amely elroncsolja a sejtmembránokat,
 116. de a sejtmagokat érintetlenül hagyja,
 117. így kapsz a végén egy szuszpenziót,
  mely sejtmagokból áll --
 118. olyan, mint ez,
 119. mint egy szűrt leves.
 120. Ez a leves tartalmazza
  az összes sejtmagot,
 121. amely eredetileg
  egy egér agyában volt.
 122. Nos, az a jó ebben a levesben,
  hogy mivel leves,
 123. föl lehet kavarni, hogy a sejtmagok
 124. egyenletesen oszoljanak szét a folyadékban,
 125. ha tehát az ember megnéz a mikroszkóppal
 126. 4-5 mintát ebből a homogén oldatból,
 127. és megszámolja bennük
  a magokat, akkor
 128. meg tudja mondani,
  hány sejt volt az agyban.
 129. Egyszerű, közvetlen,
 130. és hamar megvan.
 131. Ezzel a módszerrel
  több tucat faj neuronszámát
 132. határoztuk meg eddig,
 133. és kiderült, hogy az agyak
 134. nem mind egyforma felépítésűek.
 135. Vegyük például a rágcsálókat
  és a főemlősöket:
 136. A nagyobb rágcsálóagyakban átlagosan
 137. nagyobbak a neuronok,
 138. tehát az agy mintegy felfúvódik,
 139. vagyis a mérete sokkal gyorsabban nő,
  mint a benne foglalt neuronok száma.
 140. De a főemlősagy neuronszáma anélkül nő,
 141. hogy közben a neuronok megnőnének,
 142. ami igen hatékony módja annak,
 143. hogy az ember agyában
  növeljük a neuronszámot.
 144. Emiatt egy főemlősagyban
 145. mindig több neuron van, mint
  egy ugyanakkora rágcsálóagyban,
 146. és minél nagyobb az agy,
 147. annál nagyobb lesz az eltérés.
 148. Nos, mi a helyzet a mi agyunkkal?
 149. Azt találtuk, hogy átlagosan
 150. 86 milliárd neuronunk van,
 151. melyből 16 milliárd
  az agykéregben található,
 152. és ha figyelembe vesszük,
  hogy az agykéreg
 153. az olyan funkciók székhelye, mint
 154. a tudat, a logika és az absztrakt érvelés,
 155. és hogy a 16 milliárdos neuronszám
 156. az abszolút csúcs agykérgileg,
 157. akkor azt hiszem,
  ez a legegyszerűbb magyarázat
 158. az ember kiemelkedően jó
  kognitív képességeire.
 159. De épp ilyen fontos
  a 86 milliárd neuron jelentése.
 160. Mivel az összefüggés
 161. az agy mérete és a benne lévő
  neuronok száma között
 162. matematikailag megfogalmazható,
 163. kiszámíthatjuk, milyen lenne
  az emberi agy,
 164. ha a felépítése
  a rágcsálókéhoz volna hasonló.
 165. Nos, egy 86 milliárd neuront
  tartalmazó rágcsálóagy
 166. 36 kilót nyomna.
 167. Ez nem lehetséges.
 168. Ilyen hatalmas agy szétnyomódna
 169. a saját súlya alatt,
 170. és egy ilyen lehetetlen agyhoz
 171. 89 tonnás test passzolna.
 172. Szerintem nem illik ránk ez a személyleírás.
 173. Tehát máris leszűrhetünk
  egy fontos következtetést,

 174. nevezetesen: nem lehetünk rágcsálók.
 175. Az emberi agy nem egy nagy patkányagy.
 176. A patkányhoz képest
  valóban különlegesnek látszunk,
 177. de ez az összehasonlítás
  nem igazán sportszerű,
 178. mert tudjuk, hogy nem vagyunk rágcsálók.
 179. Főemlősök vagyunk,
 180. tehát más főemlősökhöz
  kell mérnünk magunkat.
 181. És akkor a matekozásból
 182. az jön ki, hogy egy átlagos főemlős
 183. 86 milliárd neuronnal
 184. kb. 1,2 kilós aggyal rendelkezne,
 185. ami éppen illik is
 186. egy kb. 66 kilós testhez,
 187. ami pont az én méretem,
 188. és ezzel el is jutottunk
  egy nem meglepő,
 189. ám mégis hihetetlenül
  fontos következtetéshez:
 190. főemlős vagyok.
 191. Ahogy önök is itt mindannyian.
 192. És az volt Darwin is.

 193. Jólesik arra gondolni, hogy Darwin
  nyilván megörült volna a hírnek.
 194. Darwin agya, ahogy a miénk is,
 195. a többi főemlősagy mintájára készült.
 196. Az emberi agy tehát különleges lehet,

 197. de nem a neuronszám tekintetében.
 198. Egyszerűen csak egy nagy főemlős agya.
 199. Azt hiszem, ez kijózanító
  és szerénységre intő gondolat,
 200. mely figyelmeztet bennünket arra,
  hogy hol a helyünk a természetben.
 201. Akkor hát mért fogyaszt annyi energiát?

 202. Nos, mások utánajártak,
 203. mennyi energiába kerül az ember
 204. és más fajok agya,
 205. és most, hogy tudjuk már, hány neuron
 206. építi fel a különböző agyakat,
  jöhet a matekozás.
 207. Kiderül, hogy az emberi agy
 208. és a többi nagyjából ugyanannyiban van,
 209. vagyis egymilliárd neuronra számolva
  átlagban napi 25 kilojoule-ba.
 210. Tehát egy agy teljes energiaköltsége
 211. egyszerű lineáris függvénye
 212. a benne lévő neuronok számának,
 213. ami az emberi agyra
 214. épp akkora energiát jelent,
  amekkora várható volt.
 215. Vagyis az emberi agy egyszerűen azért
 216. fogyaszt annyi energiát, mert
 217. borzasztó sok neuront tartalmaz,
 218. és mert főemlősök vagyunk,
 219. éspedig a testméretünkhöz képest
  sokkal több neuronnal
 220. bármely más állatnál --
 221. az agyunk relatív költsége
  nem azért magas,
 222. mert különlegesek vagyunk,
  hanem azért, mert főemlősök.
 223. Az utolsó kérdés ez:

 224. Hogy jutottunk hozzá ilyen
  jelentős számú neuronhoz,
 225. továbbá, ha a nagy emberszabásúak
 226. nagyobbak nálunk,
 227. hogyhogy nem nagyobb
  az agyuk a miénknél?
 228. Amikor leesett, milyen költséges is
 229. ilyen rengeteg neuron fenntartása
  az agyban, arra gondoltam,
 230. talán létezik egyszerű válasz.
 231. Lehet, hogy egyszerűen
  nem elég az energia
 232. egy nagy testhez és hozzá
  a nagyszámú neuronhoz.
 233. Újabb matekozás.
 234. Kiszámítottuk egyrészt azt,
 235. hogy mennyi energiát szerez
  egy főemlős naponta
 236. a nyers dolgokból, amit megeszik,
 237. másrészt azt, hogy
  mennyi energiába kerül
 238. egy adott méretű test,
 239. ill. egy agy, amely
  adott számú neuront tartalmaz,
 240. és megkerestük
  azokat a kombinációkat
 241. a testméretből és az agyban foglalt
  neuronok számából,
 242. amelyeket egy főemlős
  megengedhet magának,
 243. ha napi meghatározott számú
  órát szán az evésre.
 244. És arra jutottunk, hogy

 245. mivel a neuronok olyan költségesek,
 246. kell lennie egy kompromisszumnak
  a testméret és a neuronszám között.
 247. Ha tehát egy főemlős
  napi 8 órát táplálkozik,
 248. akkor legfeljebb 53 milliárd
  neuront engedhet meg magának,
 249. de akkor a teste nem lehet több
 250. 25 kilónál.
 251. Ha ennél nagyobbra akar nőni,
 252. le kell mondania valamennyi neuronról.
 253. Tehát vagy nagyobb test,
 254. vagy több neuron.
 255. Ha úgy táplálkozol, ahogy egy főemlős,
 256. akkor a kettő együtt nem megy.
 257. Egyetlen mód van az anyagcsere
  szabta korlát megkerülésére,

 258. még több időt fordítani az evésre,
 259. de ez veszélyes,
 260. és egy ponton túl lehetetlen is.
 261. A gorilla és az orangután pélául
 262. kb. 30 milliárd neuront
  engedhet meg magának
 263. napi 8 és fél óra evés árán,
 264. és ennél többre nemigen képesek.
 265. Napi 9 óra táplálkozás
 266. lehet a gyakorlati határ
  egy főemlős számára.
 267. És mi van velünk?

 268. A 86 milliárd neuronunkkal
 269. és a 60-70 kiló testtömegünkkel
 270. napi 9 óránál tovább kéne ennünk,
 271. és egy napot sem hagyhatnánk ki,
 272. ami nem megy.
 273. Ha úgy táplálkoznánk,
  ahogy egy főemlős,
 274. nem lennénk itt.
 275. Hát akkor hogyhogy itt vagyunk?

 276. Nos, az agyunk annyi energiába kerül,
 277. amennyibe kerül, és ha nem tölthetjük
 278. evéssel a nap minden éber óráját,
 279. akkor csak egy lehetőség marad:
 280. valamilyen módon
  több energiát nyerni
 281. ugyanabból a táplálékból.
 282. És ez pontosan megegyezik azzal
 283. a módszerrel, amelyre
  elődeink feltételezhetően
 284. másfél millió éve tértek át,
 285. amikor feltalálták a főzést.
 286. A főzés annyit tesz, mint tűzmeleg segítségével
 287. előemészteni a táplálékot
  a testünkön kívül.
 288. A főtt táplálék puhább,
  ezért könnyebb megrágni,
 289. és péppé őrölni a szánkban,
 290. és így teljesen meg tudja emészteni a gyomrunk,
 291. hogy felszívódjon a belünkben,
 292. amitől sokkal több energiához jutunk
  sokkal rövidebb idő alatt.
 293. A főzés tehát időt szabadít fel
  számunkra ahhoz,
 294. hogy sokkal érdekesebb
  dolgokra fordítsuk a napot
 295. és a neuronjainkat,
 296. mint az evésen rágódni,
 297. étel után kajtatni és habzsolni
 298. egész álló nap.
 299. Tehát a főzésnek köszönhetően
  az, ami egykor

 300. csak nyűg volt az ember nyakán,
  ez a nagy,
 301. veszélyesen költséges agy,
  a sok neuronjával,
 302. nagy kinccsé változhatott,
 303. mert immár energia is van
  a sok neuron ellátásához
 304. és idő is, hogy érdekes
  dolgokra használjuk őket.
 305. Azt hiszem, ez a magyarázata annak,
  hogy az emberi agy
 306. olyan nagyra nőtt és olyan gyorsan
  az evolúció során,
 307. miközben végig csak egy
  főemlősagy maradt.
 308. Ezzel a nagy agyunkkal, melynek tartását
  a főzés tette megfizethetővé,
 309. a nyerskosztról hamarosan áttértünk a kultúrára,
 310. a mezőgazdaságra, a civilizációra, a vegyesboltra,
 311. az elektromosságra, a frizsiderre,
 312. mindarra, ami manapság
 313. annyi energiát ad nekünk,
  amennyi kell --
 314. pl. ahhoz, hogy
  naphosszat elüldögéljünk
 315. kedvenc gyorséttermünkben.
 316. Ami tehát egykor megoldás volt,
 317. az mára problémává vált,
 318. és -- ironikus módon -- a megoldást
  a nyerskosztban keressük.
 319. Tehát mi teszi naggyá az embert?

 320. Mi van nekünk,
 321. ami nincs meg a többieknek?
 322. Válaszom az, hogy nekünk van a legtöbb
 323. neuron az agykérgünkben,
 324. és azt hiszem,
  ez a legegyszerűbb magyarázat
 325. kiemelkedően jó kognitív képességeinkre.
 326. És mi az, amit csak mi tudunk,
  és a többi állat nem,
 327. és ami, azt hiszem, döntő volt abban,
 328. hogy ilyen nagy --
 329. a legnagyobb -- neuronszámot
  érjük el az agykérgünkben?
 330. Kétszavas a válasz: A főzés!
 331. Nincs még egy állat, amelyik megfőzi
  az ételét, csakis az ember.
 332. És azt hiszem, végső soron
  ez tett minket emberré.
 333. Az emberi agy tanulmányozása
  megváltoztatta azt, ahogy az ételre gondolok.

 334. A konyhámra nézek,
 335. és meghajlok előtte,
 336. és köszönetet mondok őseimnek
 337. azért a találmányért,
  mely emberré tett minket.
 338. Nagyon köszönöm.
 339. (Taps)