Catalan subtitles

← Què fa tan especial el cervell humà?

Get Embed Code
42 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 3 created 12/07/2013 by Blanca Busquets.

 1. Què és el que fa el cervell humà tan especial?
 2. Com és que estudiem altres animals
 3. i ells no ens estudien a nosaltres?
 4. Què té o fa un cervell humà
 5. que no tingui o faci cap altre?
 6. Quan aquestes preguntes em van
  començar a interessar fa 10 anys,
 7. els científics creien que sabien
  de què estaven fets els diferents cervells.
 8. Encara que es basaven en poques evidencies,
 9. molts científics creien
  que tots els cervells de mamífers,
 10. incloent el cervell humà,
 11. estaven fets de la mateixa manera:
 12. amb un nombre de neurones que sempre
 13. era proporcional a la mida del cervell.
 14. Això vol dir que dos cervells de la mateixa mida,
 15. com aquests dos, amb els seus 400 grams,
 16. haurien de tenir un nombre similar de neurones.
 17. Bé, si les neurones són les unitats
 18. funcionals de processament d'informació
  del cervell,
 19. els propietaris d'aquests dos cervells
 20. haurien de tenir habilitats cognitives semblants.
 21. No obstant, un és d'un ximpanzé
 22. i l'altre d'una vaca.
 23. Bé, potser les vaques tenen una vida
 24. interior molt rica i són tan llestes
 25. que prefereixen que no ens en adonem,
 26. però ens les mengem.
 27. Em sembla que molta gent hi estarà d'acord,
 28. els ximpanzés són capaços de comportaments
 29. molt més complexes, elaborats i flexibles
  que les vaques.
 30. Així que aquesta és una primera indicació que
 31. el supòsit "tots els cervells estan
  fets de la mateixa manera"
 32. no és gaire encertat.
 33. Però seguim la veta.

 34. Si tots els cervells estiguessin fets
  de la mateixa manera
 35. i fos possible comparar animals
  amb cervells de diferents mides,
 36. els cervells més grans sempre
  haurien de tenir més neurones
 37. que els petits,
  i com més gran fos el cervell,
 38. més habilitats cognitives tindria el propietari.
 39. Així que el cervell més gran que hi ha
 40. hauria de ser el més capaç cognitivament.
 41. I ara vénen les males noticies:
 42. El nostre cervell no és el més gran.
 43. Sembla una mica empipador.
 44. El nostre cervell pesa entre 1.2 i 1.5 quilos,
 45. però el cervell d'un elefant pesa
  entre 4 i 5 quilos,
 46. i el cervell d'una balena
  pot arribar a pesar 9 quilos,
 47. aquesta és la raó per la que
  els científics acabaven dient
 48. que el nostre cervell havia de ser especial
 49. per explicar les nostres
  habilitats cognitives.
 50. Havia de ser realment extraordinari,
 51. una excepció de la regla.
 52. Els seus potser són més grans,
  però el nostre és millor,
 53. i podria ser encara millor, per exemple,
 54. sembla que és més gran del que hauria de ser,
 55. que té una escorça cerebral més gran
  del que hauria de tenir
 56. per la mida dels nostres cossos.
 57. Això ens donaria escorça cerebral addicional
 58. per fer coses més interessants
  a part de fer funcionar el cos.
 59. Això és així perquè la mida del cervell
 60. normalment està relacionada
  amb la mida del cos.
 61. La raó principal per dir que
 62. el nostre cervell és més
  gran del que hauria de ser
 63. ve en realitat de comparar-nos
 64. amb altres homínids.
 65. Els goril·les poden arribar a ser 2 o 3
  cops més grans que nosaltres,
 66. per tant els seus cervells
  haurien de ser més grans,
 67. però passa el contrari.
 68. El nostre cervell és 3 cops
  més gran que el d'un goril·la.
 69. El cervell humà també sembla especial

 70. per la quantitat d'energia que fa servir.
 71. Encara que només representa el 2%
  del pes corporal,
 72. fa servir el 25% de l'energia
 73. que el cos necessita en un dia.
 74. Això vol dir 500 calories d'un total de 2.000,
 75. només per tenir el cervell funcionant.
 76. Així que el cervell humà és més
  gran del que hauria de ser,

 77. fa servir molta més energia
  de la que hauria de fer servir,
 78. i, per tant, és especial.
 79. I aquí és quan la història em va
  començar a molestar.
 80. En la biologia, busquem regles
 81. que s'apliquin a tots els animals i
  a la vida en general,
 82. així que per què les regles de
  l'evolució
 83. s'haurien d'aplicar a tots menys a nosaltres?
 84. Potser hi havia un problema
  amb la assumpció bàsica
 85. que tots els cervells estan fets
  de la mateixa manera.
 86. Potser dos cervells d'una mida similar
 87. poden en realitat estar
  formats per nombres de neurones molt diferents.
 88. Potser un cervell molt gran
 89. no té necessàriament més neurones
 90. que un cervell d'una mida més modesta.
 91. Potser, de fet, el cervell humà
  és el cervell amb més
 92. neurones, malgrat la mida que té,
 93. i especialment en té
  moltes a l'escorça cerebral.
 94. Així que per a mi, aquesta
 95. es va convertir en la pregunta que
  havia de resoldre:
 96. quantes neurones té el cervell humà,
 97. i quina és la comparació amb altres animals?
 98. Bé, potser heu sentit o llegit
  en algun lloc

 99. que tenim 100 mil milions de neurones,
 100. així que fa 10 anys, vaig preguntar
  als meus companys
 101. si sabien d'on sortia aquest número.
 102. Però no ho sabien.
 103. He estat investigant la literatura
 104. buscant la referència original d'on ve
  aquest número,
 105. i no l'he pogut trobar.
 106. Sembla que ningú ha arribat a comptar
 107. el nombre de neurones que hi ha
  en un cervell humà,
 108. o en qualsevol altre cervell.
 109. Així que vaig elaborar una manera
  de comptar cèl·lules al cervell,

 110. i essencialment consisteix en
 111. convertir el cervell en una sopa.
 112. Funciona així:
 113. S'agafa el cervell, o parts d'aquest cervell,
 114. i es dissol en detergent,
 115. que destrueix les membranes de les cèl·lules
 116. però conserva els nuclis intactes,
 117. i el resultat és una suspensió de
  nuclis lliures
 118. que té aquest aspecte,
 119. com una sopa clara.
 120. Aquesta sopa conté tots els nuclis
 121. que un dia van formar el
  cervell d'un ratolí.
 122. Ara bé, la bellesa d'una sopa és que
  com que és sopa,
 123. es pot sacsejar i fer que
  tots aquests nuclis
 124. es distribueixin homogèniament
  dins el líquid.
 125. Així que ara, mirant amb
  un microscopi
 126. només 4 o 5 mostres
  d'aquesta solució homogènia,
 127. es poden comptar els nuclis,
  i, per tant, dir
 128. quantes cèl·lules tenia aquest cervell.
 129. És simple, és directe
 130. i és molt ràpid.
 131. Així que hem fet servir aquests mètode
  per comptar neurones
 132. de dotzenes d'espècies diferents fins ara,
 133. i resulta que tots els cervells
 134. no estan fets de la mateixa manera.
 135. Fixem-nos en els rosegadors i els
  primats, per exemple:
 136. En els cervells de rosegadors grans,
  la mida mitjana
 137. de les neurones augmenta,
 138. així que el cervell creix
  veloçment
 139. i guanya grandària més
  ràpidament que neurones.
 140. Però els cervells dels
  primats augmenten en neurones
 141. sense que aquests es facin
  més grans,
 142. una manera molt econòmica
 143. d'afegir neurones al cervell.
 144. El resultat és que un cervell
  de primat
 145. tindrà sempre més neurones que un cervell
  de rosegador de la mateixa mida,
 146. i com més gran sigui el cervell,
 147. més gran serà la diferència.
 148. Bé, i què n'hi ha del nostre cervell?
 149. Hem descobert que
  tenim, de mitjana,
 150. 86 mil milions de neurones,
 151. 16 mil milions d'elles es troben
  a l'escorça cerebral.
 152. i si considereu que
  l'escorça cerebral
 153. és la seu de funcions com
 154. la consciència i el raonament lògic i abstracte,
 155. i que 16 mil milions és el nombre
  màxim de neurones
 156. que hi ha en una escorça cerebral,
 157. crec que aquesta és
  l'explicació més simple
 158. per les nostres habilitats
  cognitives tan extraordinàries.
 159. Però això és tan important com
  el significat de les 86 mil milions de neurones.
 160. Com que hem descobert que
  la relació
 161. entre la mida de cervell
  i el nombre de neurones
 162. es pot descriure matemàticament,
 163. podríem calcular com seria
  un cervell humà
 164. si estigués fet de la mateixa manera
  que el cervell d'un rosegador.
 165. Per tant, un cervell de rosegador
  amb 86 mil milions de neurones
 166. pesaria 36 quilos.
 167. Això no és possible.
 168. Un cervell així de gros
  s'aixafaria
 169. pel seu propi pes,
 170. i aquest cervell impossible pertanyeria
 171. a un cos de 89 tones.
 172. Em sembla que no s'assembla
  a nosaltres.
 173. Això ens porta a una conclusió
  ja molt important,

 174. que és que no som rosegadors.
 175. El cervell humà no és
  un cervell de rata gran.
 176. Comparant-nos amb una rata
  podem semblar especials, sí,
 177. però no és una comparació justa,
 178. ja que sabem que no som rosegadors.
 179. Som primats,
 180. així que la comparació correcta és
  amb altres primats.
 181. I aquí, si ho calculeu,
 182. descobriu que un primat genèric
 183. amb 86 mil milions de neurones
 184. tindria un cervell de més o
  menys 1.2 quilos,
 185. que encaixa
 186. en un cos d'uns 66 quilos,
 187. en el meu cas això és
  completament cert.
 188. Això ens porta a una conclusió
 189. molt poc sorprenent però
  increïblement important:
 190. sóc un primat.
 191. I tots vosaltres sou primats.
 192. I també ho era Darwin.

 193. M'agrada pensar que Darwin
  apreciaria molt això.
 194. El seu cervell, com el nostre,
 195. estava fet igual que el cervell
  d'altres primats.
 196. Així que el cervell humà pot ser
  extraordinari, sí,

 197. però no és especial en
  el nombre de neurones que té.
 198. Només és un cervell gran de primat.
 199. Crec que aquest és un pensament
  humil, que fa reflexionar
 200. i que ens hauria de recordar
  el lloc que ocupem dins la naturalesa.
 201. Llavors per què necessita tanta energia?

 202. Bé, altra gent ha descobert
 203. quanta energia gasta el
 204. cervell humà i el d'altres espècies,
 205. i ara que sabem quantes neurones
 206. té cada cervell, podríem calcular-ho.
 207. I resulta que tant el cervell humà
 208. com altres cervells gasten
  més o menys el mateix,
 209. una mitjana de sis calories per cada
  mil milions de neurones per dia.
 210. Així que el cost energètic total
  d'un cervell
 211. és una funció simple i lineal
 212. del nombre de neurones que té,
 213. i resulta que el cervell humà
 214. gasta tanta energia com s'espera.
 215. Així que la raó per la que el cervell humà
 216. gasta tanta energia és simplement que
 217. té un nombre grandiós de neurones,
 218. i com que som primats
 219. amb moltes més neurones per una
  mida de cos determinada
 220. que qualsevol altre animal,
 221. el cost relatiu del nostre cervell és gran,
 222. però només perquè som primats,
  no perquè siguem especials.
 223. L'última pregunta, llavors:

 224. com vam aconseguir aquest
  nombre extraordinari de neurones
 225. i en particular, si altres homínids
 226. són més grans que nosaltres,
 227. per què no tenen un cervell
  més gran i amb més neurones?
 228. Quan ens va adonar com
  de costós és
 229. tenir un munt de neurones al cervell,
  vaig pensar que
 230. potser hi ha una raó ben simple.
 231. Simplement no es poden
  permetre l'energia
 232. per un cos gran i
  un nombre elevat de neurones.
 233. Així que vam calcular-ho.
 234. Per una banda, vam calcular
 235. quanta energia aconsegueix
  cada dia un primar
 236. ingerint menjar cru,
 237. i per altra banda, quanta energia
 238. necessita un cos
  d'una certa mida
 239. i quanta energia necessita un cervell
  amb un cert nombre de neurones,
 240. i vam buscar les combinacions
 241. de mida corporal i nombre de neurones
 242. que un primat es pogués
  permetre
 243. si mengés durant un cert nombre
  d'hores cada dia.
 244. I el que vam descobrir és que

 245. com que les neurones necessiten
  tanta energia,
 246. hi ha una compensació entre
  mida corporal i nombre de neurones.
 247. Així que un primat que menja 8
  hores cada dia
 248. es pot permetre com a màxim
  53 mil milions de neurones,
 249. però llavors el seu cos no pot
 250. superar els 25 quilos.
 251. Per pesar més,
 252. ha de perdre neurones.
 253. Així que és o tenir un
  cos gran
 254. o tenir un nombre
  elevat de neurones.
 255. Si t'alimentes com un primat,
 256. no pots permetre't ambdues coses.
 257. Una manera de sortir
  d'aquesta limitació metabòlica

 258. seria passar-se més hores del dia menjant,
 259. però això és perillós,
 260. i arribats a un cert punt, no és possible.
 261. Els goril·les i els orangutans, per exemple,
 262. poden tenir al voltant de
  30 mil milions de neurones
 263. menjant 8 hores i mitja cada dia,
 264. i sembla que això és el
  màxim que poden fer.
 265. Sembla que 9 hores alimentant-se
 266. és el límit pràctic d'un primat.
 267. I què n'hi ha de nosaltres?

 268. Amb les nostres
  86 mil milions de neurones
 269. i de 60 a 70 quilos de massa corporal,
 270. hauríem de passar-nos unes 9 hores
 271. cada dia menjant,
 272. cosa que no és viable.
 273. Si mengéssim com un primat,
 274. no seriem aquí.
 275. Com hem arribat aquí, doncs?

 276. Bé, si el nostre cervell gasta
  tanta energia
 277. com hauria de gastar, i si no
  podem passar
 278. totes les hores del dia menjant,
 279. realment l'única alternativa
 280. és, d'alguna manera, aconseguir
  més energia
 281. del mateix menjar.
 282. I extraordinàriament,
  això coincideix
 283. amb el que suposadament van inventar
  els nostres avantpassats
 284. fa un milió i mig d'anys,
 285. quan van començar a cuinar.
 286. Cuinar és fer servir foc
 287. per pre-digerir aliments fora del nostre cos.
 288. Els aliments cuinats són més tous,
  així que són més fàcils de mastegar
 289. i de convertir en
  una pasta dins la boca,
 290. això ens permet digerir-los
 291. i absorbir-los completament a l'intestí
 292. i així ens donen molta més energia en
  molt menys temps.
 293. Cuinar ens dóna temps lliure
 294. per fer coses molt més interessants
  amb el nostre dia
 295. i amb les nostres neurones
 296. que pensar en menjar,
 297. buscar menjar i endrapar
 298. tot el dia.
 299. Gràcies a cuinar, el que
  un cop va ser

 300. una càrrega, aquest cervell
 301. gran i perillosament costós amb
  un munt de neurones,
 302. es podia convertir ara en un avantatge,
 303. ara que ens podíem permetre
  tant l'energia per un munt de neurones
 304. com el temps per fer coses interessants amb elles.
 305. Així que em sembla que això explica
  per què el cervell humà
 306. va evolucionar tant i tan ràpid,
 307. mentre seguia sent només un cervell de primat.
 308. Amb aquest cervell tan gran que ens podíem
  permetre gràcies a cuinar,
 309. vam passar ràpidament d'aliments
  crus a la cultura,
 310. agricultura, civilització, botigues,
 311. electricitat, neveres,
 312. i totes les coses que avui
 313. ens permeten aconseguir
  tota l'energia que necessitem
 314. per tot el dia només amb
  un àpat
 315. al teu restaurant de menjar ràpid preferit.
 316. Així que el que un dia va ser
  una solució
 317. ara es converteix en el problema,
 318. i irònicament, busquem la solució
  en els aliments crus.
 319. Així que quin és l'avantatge humà?

 320. Què és el que tenim
 321. que no tenen altres animals?
 322. La meva resposta és que tenim
  el nombre més gran
 323. de neurones a l'escorça cerebral,
 324. i em sembla que aquesta és
  l'explicació més simple
 325. per les nostres habilitats
  cognitives extraordinàries.
 326. I què fem que altres animals no facin
 327. i que penso que va ser fonamental
 328. per aconseguir aquest nombre
 329. tan gran de neurones a l'escorça cerebral?
 330. En una paraula, cuinem.
 331. No hi ha cap altre animal que cuini.
  Només ho fan els humans.
 332. I em sembla que això és
  el que ens va fer humans.
 333. Estudiar el cervell humà m'ha canviat
  la manera de veure el menjar.

 334. Ara miro la meva cuina
 335. i li faig una reverència,
 336. i dono gràcies als meus
  avantpassats per empescar-se
 337. l'invent que probablement
  ens va fer humans.
 338. Moltes gràcies.
 339. (Aplaudiment)