Swedish subtitles

← För att förändra barnavården, ta ras ur ekvationen

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 18 created 09/02/2018 by Annika Bidner.

 1. Jag vill att du föreställer dig
  att du är socialsekreterare.
 2. Och du måste utreda en anmälan
  om barnmisshandel.
 3. Du går in i ett hem, oanmäld,
  oväntad, helt klart oinbjuden.
 4. Det första du ser är en madrass
  i mitten av rummet, på golvet.
 5. Tre barn ligger och sover på den.
 6. Bredvid står ett litet bord
  med ett par askfat,
 7. tomma ölburkar.
 8. Stora råttfällor i hörnet,
 9. inte långt från där barnen
  ligger och sover.
 10. Så du gör en notering.
 11. En del av ditt jobb
  är att gå igenom hela hemmet.
 12. Så du börjar med köket,
  där det finns väldigt lite mat.
 13. Du noterar ytterligare en madrass
  i sovrummet, på golvet,
 14. som mamman delar med sitt spädbarn.
 15. I det här läget finns det
  normalt två alternativ.

 16. Barnen anses vara otrygga
  och flyttas från hemmet,
 17. placeras i statlig vårdnad
  under en specificerad tidsperiod.
 18. Eller så stannar barnen med sin familj
 19. och förses med hjälp och stöd
  från socialtjänsten.
 20. När jag var socialsekreterare

 21. såg jag sådant här hela tiden.
 22. Ibland mycket bättre,
  ibland mycket sämre.
 23. Jag bad er tänka er själva i detta hem,
 24. för jag undrar vilka tankar
  som kom till er.
 25. Vad vägleder dig i ditt beslut?
 26. Vad kommer påverka din åsikt
  om den här familjen?
 27. Vilken ras, etnicitet,
  tror du att familjen har?
 28. Jag vill att du inser
  att om de här barnen var vita,

 29. är det troligare att deras familj
  förblir intakt efter det här besöket.
 30. Forskning som gjorts
  vid University of Pennsylvania
 31. visar att i genomsnitt har vita familjer
  mer tillgång till hjälp och stöd
 32. från socialtjänsten.
 33. Och deras fall behöver mer sällan
  genomgå en hel utredning.
 34. Å andra sidan, om dessa barn var svarta,
 35. är risken fyra gånger så stor
  att de omplaceras,
 36. de spenderar längre tid i familjehemsvård,
 37. och det är svårare att hitta
  ett stabilt familjehem åt dem.
 38. Familjehemsvård är tänkt
  att vara ett omedelbart skydd

 39. för barn som utsätts för stor fara.
 40. Men det är också en förvirrande
  och traumatisk separation från familjen.
 41. Forskning gjord
  vid University of Minnesota
 42. visade att barn som fått familjehemsvård
 43. hade fler beteendeproblem
  och internaliserade problem
 44. än barn som stannat hos sin familj
  och fått hjälp och stöd.
 45. Scenariot jag nämnde tidigare
  är inte ovanligt.

 46. En ensamstående mamma
  som bor i låginkomstboende
 47. med sina fyra barn.
 48. Och råttorna gör det
  nästan omöjligt att ha någon mat,
 49. i synnerhet färsk mat, i hemmet.
 50. Förtjänar den här mamman
  att få sina barn tagna ifrån sig?
 51. Emma Ketteringham, ett offentligt biträde,

 52. säger att om du lever
  i ett fattigt område,
 53. bör du vara en perfekt förälder.
 54. Hon säger att vi har orättvisa,
  ofta ouppnåeliga förväntningar
 55. på föräldrar som uppfostrar
  sina barn med väldigt lite pengar.
 56. Och deras grannskap och etnicitet
 57. påverkar om deras barn
  kommer tas ifrån dem eller inte.
 58. Under de två år jag spenderade
  i socialtjänstens frontlinje
 59. fattade jag beslut med höga insatser.
 60. Och jag fick en direkt insyn i
 61. hur mina personliga värderingar
  påverkade mitt jobb.
 62. Idag, som en del av Florida State
  Universitys socialhögskola,

 63. leder jag ett institut
 64. som driver den mest innovativa
  och effektiva forskningen inom barnavård.
 65. Och forskningen visar oss
 66. att dubbelt så många svarta barn
  får familjehemsvård,
 67. 28 procent,
 68. än generellt i befolkningen, 14 procent.
 69. Och trots att det finns flera anledningar,
 70. vill jag diskutera en
  av anledningarna idag:
 71. omedveten partiskhet.
 72. Låt oss börja med "omedveten."

 73. Det är omedvetet, något du inte märker av.
 74. Bias - de stereotyper och den inställning
 75. som vi alla har
  till en viss grupp människor.
 76. Så omedveten partiskhet lurar i bakgrunden
 77. vid varje beslut vi fattar.
 78. Så hur kan vi lösa det?
 79. Jag har en lovande lösning
  jag vill dela med mig av.

 80. I nästan varje stat,
 81. är det ett stort antal svarta barn
  som får familjehemsvård.
 82. Men statistik avslöjade
  att Nassau Country,
 83. ett område i New York,
 84. hade lyckats minska antalet svarta barn
  som tagits från sina familjer.
 85. Och 2016 åkte jag till det här området
 86. med mitt arbetslag
  och ledde en forskningsstudie,
 87. och upptäckte användandet
  av blinda omplaceringsmöten.
 88. Så här fungerar det.

 89. En handläggare utreder
  en anmälan om barnmisshandel.
 90. De gör ett hembesök,
 91. men innan barnen omplaceras
 92. måste handläggaren
  komma tillbaka till kontoret
 93. och presentera hembesöket.
 94. Men det här är skillnaden:
 95. När de presenterar för kommittén,
 96. utesluter de namn, etnicitet,
  grannskap, ras,
 97. all identifierbar information.
 98. De fokuserar på vad som hänt,
  familjens styrkor,
 99. relevant bakgrundshistoria
 100. och föräldrarnas förmåga
  att skydda barnet.
 101. Med den informationen som grund,
  utfärdar kommittén en rekommendation,
 102. utan att veta familjens ras.
 103. Blinda omplaceringar har haft
  en drastisk inverkan i det här området.
 104. 57 procent av de barn som fick
  familjehemsvård 2011 var svarta.
 105. Nu, efter fem år av blinda omplaceringar
  är den siffran nere på 21 procent.
 106. (Applåder)

 107. Här är vad vi lärt oss när vi pratade
  med några av handläggarna.

 108. "När en familj har en historia
  med socialtjänsten,
 109. håller många av oss den
  historien mot dem,
 110. även om de försöker förändras."
 111. "När jag ser ett ärende
  från ett visst flerbostadshus,
 112. grannskap eller postnummer,
 113. antar jag per automatik det värsta."
 114. "Barnavård är väldigt subjektivt
  eftersom det är ett känslosamt ämne.
 115. Det finns ingen som inte har känslor
  kring det här jobbet.
 116. Och det är väldigt svårt
  att lämna sina känslor vid dörren
 117. när man gör det här jobbet.
 118. Så låt oss ta subjektiviteten
  kring ras och område ur ekvationen,
 119. så får vi kanske ett annat resultat.
 120. Blinda omplaceringar verkar ta oss närmre

 121. lösningen på problemet med omedveten
  partiskhet vad gäller familjehemsbeslut.
 122. Mitt nästa steg är att komma
  underfund med
 123. hur artificiell intelligens
  och maskininlärning kan användas
 124. för att genomföra projektet i stor skala
 125. och göra det mer tillgängligt
  för andra stater.
 126. Jag vet att vi kan förvandla barnavård.
 127. Vi kan se till att organisationer
  tar ansvar för att utveckla
 128. sina anställdas sociala medvetenhet.
 129. Vi kan hålla oss själva ansvariga för
 130. att våra beslut drivs
  av etik och säkerhet.
 131. Föreställ er en socialtjänst
 132. som fokuserar på
  att samarbeta med föräldrar,
 133. stärka familjer,
 134. och inte längre se fattigdom
  som ett misslyckande.
 135. Låt oss arbeta ihop
  för att bygga ett system
 136. som vill göra familjer starkare
  istället för att splittra dem.
 137. Tack.

 138. (Applåder) (Jubel)