YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Estonian case study for SENNET

Get Embed Code
1 Language

Filmis kirjeldatakse, milliseid tehnoloogilisi abivahendeid kasutab nägemispuudega poiss, et toime tulla tavaklassis.
SENnet (The Special Educational Needs Network) on detsembrist 2011 kuni novembrini 2014 kestev Euroopa Komisjoni rahastatav projekt, mis keskendub hariduslike erivajadustega laste õpetamise temaatikale tavakoolides ning õpetamise mitmekesistamisele läbi tehnoloogia kasutamise. Projekti koordineerib European Schoolnet, Eestis vastutab projekti elluviimise eest HITSA Innovatsioonikeskus. http://workspace.eun.org/web/sennet/home