Return to Video

LIFE BEYOND | Chapter 1: The Dawn (4K). An exploration of alien life & our place in the universe.

 • 0:01 - 0:01
  Med stöd av
 • 0:01 - 0:03
  Med stöd av
  Protocol Labs
 • 0:03 - 0:04
  Med stöd av
  Protocol Labs
  Follow your curiosity.
 • 0:04 - 0:08
  Med stöd av
  Protocol Labs
  Follow your curiosity.
 • 0:09 - 0:12
  "Två möjligheter existerar:
 • 0:12 - 0:15
  "Två möjligheter existerar: antingen är vi
  ensamma i universum,
 • 0:15 - 0:19
  "Två möjligheter existerar: antingen är vi
  ensamma i universum, eller så är vi det inte.
 • 0:19 - 0:23
  "Två möjligheter existerar: antingen är vi
  ensamma i universum, eller så är vi det inte.
  Bägge är lika skräckinjagande."
 • 0:23 - 0:26
  "Två möjligheter existerar: antingen är vi
  ensamma i universum, eller så är vi det inte.
  Bägge är lika skräckinjagande."
  Arthur C. Clarke
 • 0:26 - 0:28
  "Två möjligheter existerar: antingen är vi
  ensamma i universum, eller så är vi det inte.
  Bägge är lika skräckinjagande."
  Arthur C. Clarke
 • 0:28 - 0:29
  Sedan tidernas begynnelse
 • 0:32 - 0:35
  på alla planeter i rymdens alla galaxer
 • 0:39 - 0:41
  där civilisationer uppstått,
 • 0:44 - 0:45
  har man tittat upp mot mörkret,
 • 0:50 - 0:52
  sett vad vi ser,
 • 0:56 - 1:01
  frågat sig de frågor vi ställer?
 • 1:01 - 1:05
  "Är vi ensamma?
 • 1:11 - 1:13
  Är jorden det enda kapitlet i historien om livet?
 • 1:19 - 1:22
  Svaret ligger någonstans bortom i den avlägsna
  rymden - och den avlägsna tiden.
 • 1:28 - 1:31
  För den första gången ligger sanningen
  inom vårt räckhåll.
 • 1:41 - 1:44
  Sökandet kommer avslöja vilka vi är
 • 1:45 - 1:49
  och vad vi kan bli.
 • 1:55 - 1:56
  LIFE
 • 1:56 - 2:00
  LIFE BEYOND
 • 2:02 - 2:04
  KAPITEL I
 • 2:04 - 2:09
  KAPITEL I
  Gryningen
 • 2:11 - 2:18
  I sökandet efter liv måste vi börja med titta inåt.
 • 2:24 - 2:28
  Vad vi ser omkring oss är en
  häpnadsväckande komplexitet.
 • 2:34 - 2:36
  Hur är det möjligt?
 • 2:37 - 2:41
  Vad behövs för att skapa liv?
 • 2:41 - 2:43
  Vad behövs för att skapa liv?
  Levande organismer skapas av kemi.
 • 2:43 - 2:44
  Levande organismer skapas av kemi.
 • 2:46 - 2:48
  Vi är enorma paket av kemikalier.
 • 2:51 - 2:54
  Och vilka är de ideala förutsättningarna för kemi?
 • 2:54 - 2:55
  Nå, först behöver du energi.
 • 2:55 - 2:55
  I
  Nå, först behöver du energi.
 • 2:55 - 2:55
  I
  E
  Nå, först behöver du energi.
 • 2:55 - 2:55
  I
  EN
  Nå, först behöver du energi.
 • 2:55 - 2:56
  I
  ENE
  Nå, först behöver du energi.
 • 2:56 - 2:56
  I
  ENER
  Nå, först behöver du energi.
 • 2:56 - 2:56
  I
  ENERG
  Nå, först behöver du energi.
 • 2:56 - 2:56
  I
  ENERGI
  Nå, först behöver du energi.
 • 2:56 - 2:56
  I
  ENERGI
  t.ex.
 • 2:56 - 2:57
  I
  ENERGI
  t.ex. solljus
 • 2:57 - 2:57
  I
  ENERGI
  t.ex. solljus
 • 2:57 - 3:00
  I
  ENERGI
  t.ex. solljus, geotermisk värme
 • 3:00 - 3:00
  I
  ENERG
  t.ex. solljus, geotermisk värme
 • 3:00 - 3:00
  I
  ENER
  t.ex. solljus, geotermisk värme
 • 3:00 - 3:00
  I
  ENE
  t.ex. solljus, geotermisk värme
 • 3:00 - 3:00
  I
  EN
  t.ex. solljus
 • 3:00 - 3:00
  I
  EN
  t.ex.
 • 3:00 - 3:00
  I
  E
 • 3:00 - 3:01
  I
 • 3:02 - 3:03
  Men inte för mycket
 • 3:04 - 3:06
  Vad du vill ha är just rätt mängd
 • 3:06 - 3:07
  och planeter som som ligger precis rätt,
 • 3:08 - 3:09
  eftersom de är nära till stjärnorna
 • 3:09 - 3:10
  men inte för nära.
 • 3:13 - 3:14
  Du behöver också stor mångfald
 • 3:14 - 3:15
  II
  Du behöver också stor mångfald
 • 3:15 - 3:15
  II
  Tunga grundämnen
  Du behöver också stor mångfald
 • 3:15 - 3:15
  II
  Tunga grundämnen
  Du behöver också stor mångfald
 • 3:15 - 3:15
  II
  Tunga grundämnen
  Du behöver också stor mångfald
 • 3:15 - 3:15
  II
  Tunga grundämnen
  Du behöver också stor mångfald
 • 3:15 - 3:15
  II
  Tunga grundämnen
  Du behöver också stor mångfald
 • 3:15 - 3:15
  II
  Tunga grundämnen
  Du behöver också stor mångfald
 • 3:15 - 3:15
  II
  Tunga grundämnen
  Du behöver också stor mångfald
 • 3:15 - 3:15
  II
  Tunga grundämnen
  Du behöver också stor mångfald
 • 3:15 - 3:15
  II
  Tunga grundämnen
  Du behöver också stor mångfald
 • 3:15 - 3:15
  II
  Tunga grundämnen
  Du behöver också stor mångfald
 • 3:15 - 3:15
  II
  Tunga grundämnen
  Du behöver också stor mångfald
 • 3:15 - 3:16
  II
  Tunga grundämnen
  Du behöver också stor mångfald
 • 3:16 - 3:16
  II
  Tunga grundämnen
  t.ex.
 • 3:16 - 3:16
  II
  Tunga grundämnen
  t.ex. syre
 • 3:16 - 3:16
  II
  Tunga grundämnen
  t.ex. syre, kol
 • 3:16 - 3:17
  II
  Tunga grundämnen
  t.ex. syre, kol, svavel
 • 3:17 - 3:20
  II
  Tunga grundämnen
  t.ex. syre, kol, svavel
 • 3:20 - 3:20
  II
  Tunga grundämnen
  t.ex. syre, kol, svavel
 • 3:20 - 3:20
  II
  Tunga grundämnen
  t.ex. syre, kol, svavel
 • 3:20 - 3:20
  II
  Tunga grundämnen
  t.ex. syre, kol
 • 3:20 - 3:20
  II
  Tunga grundämnen
  t.ex. syre, kol
 • 3:20 - 3:21
  II
  Tunga grundämnen
  t.ex. syre, kol
 • 3:21 - 3:21
  II
  Tunga grundämnen
  t.ex. syre
 • 3:21 - 3:21
  II
  Tunga grundämnen
  t.ex.
 • 3:21 - 3:21
  II
  Tunga grundämnen
 • 3:21 - 3:21
  II
  Tunga grundämnen
 • 3:21 - 3:21
  II
  Tunga grundämnen
 • 3:21 - 3:21
  II
  Tunga grundämnen
 • 3:21 - 3:21
  II
  Tunga grundämnen
 • 3:21 - 3:21
  II
 • 3:21 - 3:21
  I
 • 3:21 - 3:23
  Och du behöver vätska,
 • 3:23 - 3:23
  såsom vatten.
 • 3:23 - 3:23
  III
  såsom vatten.
 • 3:23 - 3:23
  III
  V
  såsom vatten.
 • 3:23 - 3:23
  III

  såsom vatten.
 • 3:23 - 3:23
  III
  VÄT
  såsom vatten.
 • 3:23 - 3:23
  III
  VÄTS
  såsom vatten.
 • 3:23 - 3:23
  III
  VÄTSKO
  såsom vatten.
 • 3:23 - 3:23
  III
  VÄTSKOR
  såsom vatten.
 • 3:23 - 3:24
  III
  VÄTSKOR
  såsom vatten.
 • 3:24 - 3:24
  III
  VÄTSKOR
  t.ex. vatten.
 • 3:24 - 3:24
  III
  VÄTSKOR
  t.ex. vatten.
 • 3:24 - 3:28
  III
  VÄTSKOR
  t.ex. vatten.
 • 3:28 - 3:29
  Varför?
 • 3:29 - 3:31
  Nå, i gaser
 • 3:31 - 3:34
  rör sig atomer förbi varandra så fort
 • 3:34 - 3:36
  att de inte kan koppla ihop sig.
 • 3:36 - 3:39
  I fasta ämnen sitter atomerna fast.
 • 3:39 - 3:41
  De kan inte röra sig.
 • 3:41 - 3:43
  I vätskor,
 • 3:44 - 3:47
  kan de röra på sig och mysa
 • 3:47 - 3:50
  och kopplas samman till att forma molekyler.
 • 3:57 - 4:01
  Flytande vatten är därför bra för att
  få evolutionen att fortgå.
 • 4:01 - 4:03
  Molekyler kan upplösas i vatten
 • 4:03 - 4:06
  för att forma mer komplexa kedjor.
 • 4:06 - 4:09
  Var finner man sådana fantastiska förhållanden?
 • 4:09 - 4:11
  Planeter är optimala,
 • 4:12 - 4:16
  och vår tidiga jord var nästan perfekt.
 • 4:18 - 4:18
  Jorden
 • 4:18 - 4:24
  Jorden
  4 miljarder år sedan
 • 4:25 - 4:27
  Den låg på precis rätt avstånd
 • 4:27 - 4:30
  från dess stjärna för att innehålla enorma
  hav med flytande vatten.
 • 4:34 - 4:35
  Och djupt under dessa hav,
 • 4:35 - 4:37
  i sprickor i jordskorpan,
 • 4:38 - 4:40
  uppstod fantastisk kemi,
 • 4:40 - 4:44
  atomer kombinerades i alla möjliga exotiska
  kombinationer.
 • 5:02 - 5:09
  Det exakta receptet är fortfarande ett mysterium,
  med ingredienserna för liv är enkla -
  energi, organiska molekyler och flytande vatten.
 • 5:30 - 5:38
  Någonstans i den unga jordens hav, blev enkel kemi
  till biologi - kanske mer än en gång.
 • 5:43 - 5:50
  De första cellerna föddes antagligen i hett vulkaniskt vatten,
  i förhållande som tidigare troddes vara omöjliga för biologi.
 • 5:52 - 5:59
  Ju djupare vi studerar liv, desto mer extrema
  platser finner vi det frodas.
 • 5:59 - 6:00
  Ju djupare vi studerar liv, desto mer extrema
  platser finner vi det frodas.
  Här på vår planet,
 • 6:00 - 6:01
  Här på vår planet,
 • 6:01 - 6:03
  har mikrober anpassat sig
 • 6:03 - 6:06
  till att överleva i de mest fientliga miljöerna.
 • 6:08 - 6:09
  Torra öknar,
 • 6:09 - 6:12
  det frusna Himalaya,
 • 6:13 - 6:16
  i diken under tusentals ton av tryck
 • 6:17 - 6:19
  i de djupa haven
 • 6:21 - 6:25
  i en rymdsimulators vakuum,
 • 6:25 - 6:29
  livsformer har länge frodas
 • 6:29 - 6:33
  utan syre.
 • 6:34 - 6:40
  Ny forskning föreslår att liv uppstod för över
  4 miljarder år sedan, när jorden var en främmande
  och dödlig plats.
 • 6:44 - 6:50
  Planeten härjades av intensiv vulkanism och
  en asteroidstorm som varande i 100 miljoner år.
 • 7:05 - 7:10
  Trots dessa extrema förhållanden,
  fann livet snabbt fotfäste.
 • 7:10 - 7:11
  Trots detta extrema förhållanden,
  fann livet snabbt fotfäste.
  Väldigt snabbt,
 • 7:11 - 7:12
  Väldigt snabbt,
 • 7:12 - 7:16
  så tidigt som när jorden kyldes ned efter dess bildande,
 • 7:16 - 7:21
  vet vi att livet uppstod.
 • 7:23 - 7:25
  Eftersom det skedde snabbt på jorden,
 • 7:25 - 7:27
  tror vi att det kommer gå snabbt
 • 7:27 - 7:29
  på andra planeter också.
 • 7:40 - 7:47
  Historien om jorden ger oss hopp om att liv
  kan vara universellt vanligt.
 • 7:48 - 7:55
  Det lär oss att liv reagerar snabbt, är ihärdigt,
  och är skapat av enkla, vanliga ingredienser.
 • 7:58 - 8:06
  Efter fyra miljarder år av isolation,
  började sökandet efter våra kosmiska fränder.
 • 8:10 - 8:17
  Där det finns vatten, finns det liv - så vår bästa
  chans är att söka efter vattenvärldar som Jorden.
 • 8:21 - 8:28
  Vår upptäcktsfärd efter jordliknande planer har precis
  börjat, och upptäckterna är frestande.
 • 8:30 - 8:31
  KEPLER-62F
 • 8:31 - 8:31
  KEPLER-62F
  Distans: 1200 ljusår
 • 8:31 - 8:31
  KEPLER-62F
  Distans: 1200 ljusår
  Storlek: 1,4 jordar
 • 8:31 - 8:31
  KEPLER-62F
  Distans: 1200 ljusår
  Storlek: 1,4 jordar
 • 8:31 - 8:31
  KEPLER-62F
  Distans: 1200 ljusår
  Storlek: 1,4 jordar
 • 8:31 - 8:37
  KEPLER-62F
  Distans: 1200 ljusår
  Storlek: 1,4 jordar
 • 8:37 - 8:37
  KEPLER-62F
  Distans: 1200 ljusår
  Storlek: 1,4 jordar
 • 8:37 - 8:37
  KEPLER-62F
  Distans: 1200 ljusår
  Storlek: 1,4 jordar
 • 8:37 - 8:37
  KEPLER-62F
  Distans: 1200 ljusår
  Storlek: 1,4 jordar
 • 8:37 - 8:38
  KEPLER-62F
  Distans: 1200 ljusår
 • 8:38 - 8:38
  KEPLER-62F
 • 8:39 - 8:40
  TRAPPIST-1D
 • 8:40 - 8:40
  TRAPPIST-1D
  Distans: 41 ljusår
 • 8:40 - 8:40
  TRAPPIST-1D
  Distans: 41 ljusår
  Storlek: 0.77 jordar
 • 8:40 - 8:40
  TRAPPIST-1D
  Distans: 41 ljusår
  Storlek: 0.77 jordar
 • 8:40 - 8:40
  TRAPPIST-1D
  Distans: 41 ljusår
  Storlek: 0.77 jordar
 • 8:40 - 8:47
  TRAPPIST-1D
  Distans: 41 ljusår
  Storlek: 0.77 jordar
 • 8:47 - 8:47
  TRAPPIST-1D
  Distans: 41 ljusår
  Storlek: 0.77 jordar
 • 8:47 - 8:47
  TRAPPIST-1D
  Distans: 41 ljusår
  Storlek: 0.77 jordar
 • 8:47 - 8:47
  TRAPPIST-1D
  Distans: 41 ljusår
  Storlek: 0.77 jordar
 • 8:47 - 8:47
  TRAPPIST-1D
  Distans: 41 ljusår
 • 8:47 - 8:47
  TRAPPIST-1D
 • 8:49 - 8:50
  TEEGARDEN-B
 • 8:50 - 8:50
  TEEGARDEN-B
  Distans: 12 ljusår
 • 8:50 - 8:50
  TEEGARDEN-B
  Distans: 12 ljusår
  Storlek: 1.07 jordar.
 • 8:50 - 8:50
  TEEGARDEN-B
  Distans: 12 ljusår
  Storlek: 1.07 jordar.
 • 8:50 - 8:50
  TEEGARDEN-B
  Distans: 12 ljusår
  Storlek: 1.07 jordar.
 • 8:50 - 8:56
  TEEGARDEN-B
  Distans: 12 ljusår
  Storlek: 1.07 jordar.
 • 8:56 - 8:56
  TEEGARDEN-B
  Distans: 12 ljusår
  Storlek: 1.07 jordar.
 • 8:56 - 8:57
  TEEGARDEN-B
  Distans: 12 ljusår
  Storlek: 1.07 jordar.
 • 8:57 - 8:57
  TEEGARDEN-B
  Distans: 12 ljusår
  Storlek: 1.07 jordar.
 • 8:57 - 8:57
  TEEGARDEN-B
  Distans: 12 ljusår
 • 8:57 - 8:57
  TEEGARDEN-B
 • 8:59 - 9:00
  K2-18B
 • 9:00 - 9:00
  K2-18B
  Distans: 111 ljusår
 • 9:00 - 9:00
  K2-18B
  Distans: 111 ljusår
  Storlek: 2.7 jordar
 • 9:00 - 9:00
  K2-18B
  Distans: 111 ljusår
  Storlek: 2.7 jordar
 • 9:00 - 9:08
  K2-18B
  Distans: 111 ljusår
  Storlek: 2.7 jordar
 • 9:08 - 9:08
  K2-18B
  Distans: 111 ljusår
  Storlek: 2.7 jordar
 • 9:08 - 9:08
  K2-18B
  Distans: 111 ljusår
  Storlek: 2.7 jordar
 • 9:08 - 9:08
  K2-18B
  Distans: 111 ljusår
 • 9:08 - 9:08
  K2-18B
 • 9:11 - 9:18
  Vi har knappt skrapat ytan.
  Naturens hemlighet är bottenlös.
 • 9:18 - 9:20
  Vi har knappt skrapat ytan.
  Naturens hemlighet är bottenlös.
  Vi vet att det i galaxen finns ett överflöd av vatten.
 • 9:20 - 9:21
  Vi vet att det i galaxen finns ett överflöd av vatten.
 • 9:26 - 9:29
  Ett överflöd av organiska molekyler,
 • 9:29 - 9:33
  och komplex kemi.
 • 9:34 - 9:36
  Alla dessa ting som vi vet var
 • 9:36 - 9:38
  nödvändiga för livets uppkomst på vår planet
 • 9:38 - 9:41
  finns i ett överflöd rumt om i galaxen.
 • 9:47 - 9:50
  Hände någonting liknande vad som hände på vår planet
 • 9:50 - 9:56
  på dessa andra planeter?
 • 9:59 - 10:05
  Om man tittar på rena siffror, så tycks förekommandet
  av utomjordiskt liv nästa vara oundvikligt.
 • 10:12 - 10:21
  Den senaste datan föreslår att uppemot 1/4 av alla stjärnor har stenplaneter
  kretsandes i den beboliga zonen - på rätt avstånd för flytande vatten.
 • 10:28 - 10:36
  I Vintergatan allena betyder det cirka 50 miljarder jordliknande planeter
 • 10:39 - 10:46
  I universum är antalet möjliga beboliga planeter förbluffande:
 • 10:46 - 10:53
  I universum är antalet möjliga beboliga planeter förbluffande:
  100,000,000,000,000,000,000.
 • 10:56 - 11:01
  Föreställ dig att varje ljusprick representerar en jordlik planet.
 • 11:03 - 11:11
  Du hade behövt titta på denna animation i över en miljard år för att hinna se dem alla.
 • 11:21 - 11:27
  Varje med en historia så unik och rik som jordens.
 • 11:59 - 12:04
  Biljoner och biljoner av kemiska soppor som kokades till eoner.
 • 12:05 - 12:08
  Det finns fler beboliga
 • 12:08 - 12:11
  jordlika planeter i synbara universum
 • 12:11 - 12:14
  än vad det finns sandkorn
 • 12:14 - 12:16
  på alla jordens stränder.
 • 12:32 - 12:40
  I detta överflöd av världar, kommer många
  vara dödliga för det liv som vi känner till.
 • 12:43 - 12:50
  Det kommer finnas planeter i den beboliga zonen som är
  brända, frusna och kvävda av giftiga gaser.
 • 12:52 - 12:58
  Många kommer sakna en atmosfär, som är kritiskt
  för reglering av temperaturen, eller ha en som är dödlig.
 • 13:11 - 13:18
  Venus som en gång troddes kunna stödja liv är
  helt steril av en tung, giftig atmosfär.
 • 13:20 - 13:27
  Men liv behöver inte begränsas av en beboliga zonen.
 • 13:31 - 13:40
  Långt från sin stjärnas värme, kan de enorma gasjättarnas
  månar vara gömda oaser för liv.
 • 13:43 - 13:52
  Deras energi kommer inte från solljus, men från gravitationen
  från deras värdplaneter.
 • 13:55 - 14:04
  Det isiga Enceladus har allt, enorma underjordiska hav
  med hydrotermiska ventiler som sprutar ut livets kemi.
 • 14:08 - 14:15
  Titan är särskilt lockande - större än Merkurius och full
  av metansjöar och organiska komponenter.
 • 14:21 - 14:28
  2026 planerar NASA att skicka en drönare till Titan,
  för att söka efter liv i dess dalar och kratrar.
 • 14:31 - 14:37
  Det kan finnas uppemot 100 biljoner exomånar i vår galax -
  100 gånger så många som antalet planeter.
 • 14:39 - 14:43
  Vissa lär vara lika stora som jorden, med en
  atmosfär och flytande vatten.
 • 14:44 - 14:50
  Med så många platser var man kan finna liv, känns
  det snarare som en tidsfråga innan vi gör en upptäckt.
 • 14:52 - 14:56
  Vissa tror att vi redan har det.
 • 15:02 - 15:10
  Den 30 juni 1976 fann landaren Viking på mars
  någonting som fortfarande inte går att förklara.
 • 15:13 - 15:22
  Efter en injektion av näringsämnen avgav jorden från Mars
  radioaktiv gas - precis som jord från jorden.
 • 15:24 - 15:24
  Steril jord |
 • 15:24 - 15:24
  Steril jord | Steril jord |
 • 15:24 - 15:41
  Steril jord | Jord från Kalifornien | Jord från Mars
 • 15:42 - 15:50
  Var denna signal ett naturfenomen, eller vårt första möte med
  främmande biologi?
 • 15:51 - 15:54
  Upptäckten av just en bakterie på Mars,
 • 15:54 - 15:57
  eller någon annan himlakropp i solsystemet
 • 15:58 - 16:01
  skulle indikera att den fulla kedjan av evolution.,
 • 16:01 - 16:05
  Kosmisk, kemisk och biologisk,
 • 16:05 - 16:08
  arbetar överallt.
 • 16:08 - 16:10
  I sådana fall,
 • 16:10 - 16:13
  skulle skapandet av liv i universum
 • 16:14 - 16:18
  snarare vara regel än undantag.
 • 16:21 - 16:28
  Om vi ännu inte funnit liv, kommer det nog inte dröja länge tills vi gör det.
 • 16:30 - 16:37
  NASA-forskare tror att vi är på randen av upptäckt.
 • 16:37 - 16:39
  NASA-forskare tror att vi är på randen av upptäckt.
  Inom vår livstid kommer vi att förstå
 • 16:39 - 16:41
  NASA-forskare tror att vi är på randen av upptäckt.
  att det finns liv på andra himlakroppar i solsystemet.
 • 16:41 - 16:41
  Att det finns liv på andra himlakroppar i vårt solsystem.
 • 16:50 - 16:52
  Vi kommer att förstå implikationerna för
 • 16:52 - 16:54
  evolutionen bakom livet på jorden.
 • 16:56 - 16:58
  Vi kommer finna planeter runt
 • 16:58 - 17:00
  andra stjärnor som vi kan säga
 • 17:00 - 17:03
  att vi ser potentiella tecken på bebolighet i deras atmosfärer.
 • 17:06 - 17:09
  Det kommer att hända inom tio till tjugo år.
 • 17:10 - 17:12
  Hur spännande är inte det?
 • 17:14 - 17:15
  Vi är på randen av saker som
 • 17:15 - 17:17
  människor har funderat på i över ett millenium:
 • 17:17 - 17:19
  Är vi ensamma?
 • 17:21 - 17:25
  Och här är vi på randen att få ett svar på frågan.
 • 17:29 - 17:36
  Om vi hittar liv där ute, vad kommer vi då upptäcka om oss själva.
 • 17:40 - 17:46
  Vad är jordens kapitel som livets historia?
 • 17:48 - 17:51
  Universum är närmare 14 miljarder år gammal.
 • 17:52 - 17:56
  Vår galax är ungefär 12 miljarder år gammal.
 • 17:56 - 17:58
  Så, det kan finnas liv där ute
 • 17:59 - 18:01
  som kan vara otroligt mycket mer avancerat
 • 18:01 - 18:05
  än det liv som vi har på vår planet.
 • 18:06 - 18:10
  Är jorden en eftersläntrare i kosmos?
 • 18:11 - 18:15
  Hur antikt kan livet vara?
 • 18:16 - 18:16
  100.000 år sedan
 • 18:16 - 18:17
  En miljon år sedan
 • 18:17 - 18:17
  5 miljoner år sedan
 • 18:17 - 18:18
  10 miljoner år sedan
 • 18:18 - 18:18
  50 miljoner år sedan
 • 18:18 - 18:19
  100 miljoner år sedan
 • 18:19 - 18:20
  200 miljoner år sedan
 • 18:20 - 18:20
  1300 miljoner år sedan
 • 18:20 - 18:20
  400 miljoner år sedan
 • 18:20 - 18:21
  500 miljoner år sedan
 • 18:21 - 18:22
  En miljard år sedan
 • 18:22 - 18:23
  2 miljarder år sedan
 • 18:23 - 18:24
  3 miljarder år sedan
 • 18:24 - 18:24
  4 miljarder år sedan
 • 18:24 - 18:25
  5 miljarder år sedan
 • 18:25 - 18:26
  10 miljarder år sedan
 • 18:26 - 18:26
  13,8 miljarder år sedan
 • 18:27 - 18:27
  Big Bang
 • 18:34 - 18:40
  Under de första miljoner åren var kosmos för varmt för livet som
  vi känner till det.
 • 18:43 - 18:48
  Den omgivande luften skulle ha kokat dig levande.
 • 18:48 - 18:49
  Den första stjärnan
 • 19:02 - 19:10
  När det till slut var milt nog för liv, fanns det ännu inga
  stjärnor eller planeter. Endast enorma vätemoln.
 • 19:18 - 19:26
  Efter 70 miljoner år formade gravitationen dessa moln till
  den första generationen stjärnor.
 • 19:45 - 19:52
  De första stjärnorna var massiva och ljusa,
  men då fanns inget liv att kunna se dem växa.
 • 19:54 - 20:00
  Vitala grundämnen formades fortfarande i deras varma stjärnkärnor.
  Inte ens Big Bang var varmt nog att skapa dem.
 • 20:00 - 20:02
  Vitala grundämnen formades fortfarande i deras varma stjärnkärnor.
  Inte ens Big Bang var varmt nog att skapa dem.
  Det enda ämnet som skapades i Big Bang var väte,
 • 20:02 - 20:03
  Det enda ämnet som skapades i Big Bang var väte,
 • 20:03 - 20:05
  helium och lite litium.
 • 20:07 - 20:10
  Alla de ämnen som gör ditt liv möjligt
 • 20:10 - 20:13
  skapades inte i Big Bang.
 • 20:16 - 20:17
  Den enda platsen där de skapades
 • 20:17 - 20:19
  var i de varma stjärnkärnorna
 • 20:19 - 20:21
  och det enda sättet för dem att ta sig in i din kropp
 • 20:22 - 20:24
  var ifall stjärnorna var snälla nog att explodera.
 • 20:24 - 20:25
  Död och återfödelse
 • 20:38 - 20:44
  De tidigare mellanstora stjärnornas explosiva död
  sådde kosmos med livets ingredienser.
 • 20:48 - 20:56
  Från deras aska återuppstod en andra generation av stjärnor -
  denna gång med stenplaneter dansandes omkring dem.
 • 20:58 - 21:04
  Detta är tiden då råvarorna för livet
  uppstod, ~13,7 miljarder år sedan.
 • 21:11 - 21:18
  Vissa tror att förutsättningarna för liv existerade
  redan tidigare, i den varma efterglöden av skapandet.
 • 21:26 - 21:32
  När Big Bangs hetta mattades av genomgick
  Universum en era av välstånd.
 • 21:38 - 21:46
  Omkring 15 miljoner år efter tidernas begynnelse
  nådde temperaturen det behagliga 24º C.
 • 21:51 - 21:57
  Under miljontals år spred sig en värme likt en
  varm sommardag på jorden överallt.
 • 22:00 - 22:09
  Teoretiskt kan stjärnor och planeter har formats
  så pass tidigt i hypotetiska kompakta regioner i rymden.
 • 22:15 - 22:24
  Ifall sådana regioner existerade kan flytande vatten ha varit
  vanligt förekommande, även på tuffa planeter långt från någon stjärna.
 • 22:30 - 22:38
  Kan detta ha varit livets begynnelse?
  Utomjordingar som levde på hettan från Big Bang?
 • 22:44 - 22:50
  På någon planet där ute kan det kanske finnas
  liv som är lika gammalt som själva universum.
 • 22:52 - 23:03
  Med tiomiljarder års försprång kan universum vara
  fullt av liv, mycket mer avancerat är vårt.
 • 23:06 - 23:15
  Trots decennier av sökande har inga tecken på
  utomjordiskt liv, såväl intelligent som inte, funnits.
 • 23:18 - 23:25
  Så var är alla?
 • 23:28 - 23:35
  Kan vi verkligen vara ensamma?
 • 23:45 - 23:55
  Kanske primitivt liv är vanligt, men intelligent
  mycket ovanligt?
 • 24:04 - 24:11
  Kanske rymden är för stort för upprätthållandet
  av hållbar kommunikation.
 • 24:18 - 24:22
  Eller så är vi de första.
 • 24:23 - 24:30
  Kan vi vara inledningen till den livliga historien om livet?
 • 24:37 - 24:40
  13,8 miljarder år
 • 24:40 - 24:41
  14 miljarder år
 • 24:41 - 24:43
  15 miljarder år
 • 24:43 - 24:43
  16 miljarder år
 • 24:43 - 24:44
  17 miljarder år
 • 24:44 - 24:44
  18 miljarder år
 • 24:44 - 24:45
  19 miljarder år
 • 24:45 - 24:45
  20 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:45 - 24:45
  21 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:45 - 24:46
  22 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:46 - 24:46
  23 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:46 - 24:46
  24 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:46 - 24:47
  25 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:47 - 24:48
  30 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:48 - 24:48
  35 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:48 - 24:49
  40 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:49 - 24:49
  45 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:49 - 24:50
  50 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:50 - 24:50
  55 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:50 - 24:50
  60 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:50 - 24:51
  65 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:51 - 24:51
  70 miljarder år
  Universum är ännu ungt, och de flesta planeter
  väntar fortfarande på att födas.
 • 24:51 - 24:52
  80 miljarder år
 • 24:52 - 24:52
  90 miljarder år
 • 24:52 - 24:53
  100 miljarder år
 • 24:53 - 24:53
  110 miljarder år
 • 24:53 - 24:54
  120 miljarder år
 • 24:54 - 24:54
  130 miljarder år
 • 24:54 - 24:54
  140 miljarder år
 • 24:54 - 24:56
  150 miljarder år
  Livets ingredienser kommer kokas under
  ytterligare 100,000,000,000,000 år.
 • 24:56 - 24:57
  200 miljarder år
  Livets ingredienser kommer kokas under
  ytterligare 100,000,000,000,000 år.
 • 24:57 - 24:57
  250 miljarder år
  Livets ingredienser kommer kokas under
  ytterligare 100,000,000,000,000 år.
 • 24:57 - 24:58
  300 miljarder år
  Livets ingredienser kommer kokas under
  ytterligare 100,000,000,000,000 år.
 • 24:58 - 24:59
  350 miljarder år
  Livets ingredienser kommer kokas under
  ytterligare 100,000,000,000,000 år.
 • 24:59 - 24:59
  400 miljarder år
  Livets ingredienser kommer kokas under
  ytterligare 100,000,000,000,000 år.
 • 24:59 - 25:00
  450 miljarder år
  Livets ingredienser kommer kokas under
  ytterligare 100,000,000,000,000 år.
 • 25:00 - 25:00
  500 miljarder år
  Livets ingredienser kommer kokas under
  ytterligare 100,000,000,000,000 år.
 • 25:00 - 25:01
  600 miljarder år
  Livets ingredienser kommer kokas under
  ytterligare 100,000,000,000,000 år.
 • 25:01 - 25:02
  700 miljarder år
  Livets ingredienser kommer kokas under
  ytterligare 100,000,000,000,000 år.
 • 25:02 - 25:02
  800 miljarder år
 • 25:02 - 25:04
  900 miljarder år
 • 25:04 - 25:05
  900 miljarder år
  Utifrån detta perspektiv så befinner vi oss i gryningen:
  den inledande melodin i livets symfoni.
 • 25:05 - 25:05
  1 biljon år
  Utifrån detta perspektiv så befinner vi oss i gryningen:
  den inledande melodin i livets symfoni.
 • 25:05 - 25:06
  2 biljoner år
  Utifrån detta perspektiv så befinner vi oss i gryningen:
  den inledande melodin i livets symfoni.
 • 25:06 - 25:06
  4 biljoner år
  Utifrån detta perspektiv så befinner vi oss i gryningen:
  den inledande melodin i livets symfoni.
 • 25:06 - 25:08
  8 biljoner år
  Utifrån detta perspektiv så befinner vi oss i gryningen:
  den inledande melodin i livets symfoni.
 • 25:08 - 25:10
  16 biljoner år
  Utifrån detta perspektiv så befinner vi oss i gryningen:
  den inledande melodin i livets symfoni.
 • 25:10 - 25:13
  32 biljoner år
  Utifrån detta perspektiv så befinner vi oss i gryningen:
  den inledande melodin i livets symfoni.
 • 25:13 - 25:15
  32 biljoner år
 • 25:15 - 25:16
  64 biljoner år
 • 25:16 - 25:17
  70 biljoner år
 • 25:17 - 25:18
  80 biljoner år
 • 25:18 - 25:19
  90 biljoner år
 • 25:19 - 25:20
  95 biljoner år
 • 25:20 - 25:20
  ~100 biljoner år senare
 • 25:20 - 25:23
  Den sista stjärnan dör
  ~100 biljoner år senare
 • 25:24 - 25:28
  Vad kommer efter oss?
 • 25:38 - 25:45
  Röda dvärgar kan leva uppemot 10 biljoner år
  lysandes på sina planeter med stjärnljus i evigheter.
 • 25:56 - 26:01
  Liv är mycket mer sannolikt under dessa tidsskalor
  där förhållandena är mer stabila under långa perioder.
 • 26:10 - 26:17
  Varelser som bor nära dessa stjärnor måste kunna
  motstå kraftfulla solvindar som ständigt hotar om utrotning.
 • 26:20 - 26:30
  Många av dessa planeter skulle vara fastlåsta - ena sidan permanent
  riktad mot solen, och den andra i ett kallt mörker.
 • 26:34 - 26:40
  Men såsom jorden lärt oss, livet är
  förvåningsvärt anpassningsbart.
 • 26:43 - 26:49
  Vilka former kommer livet ta efter biljoners års evolution?
 • 27:24 - 27:30
  En dag dock, kommer livets historia nå sitt slut.
 • 27:32 - 27:40
  Om vi är livets första kapitel så har vi möjlighet
  att bära livets fackla långt in i framtiden.
 • 27:58 - 28:06
  Och om livet överlever in i framtiden så
  befinner vi oss i en privilegierad tid.
 • 28:10 - 28:15
  Under senare kapitel kommer universum att
  vara mycket annorlunda.
 • 28:18 - 28:24
  Världsrymdens expansion kommer göra avlägsna stjärnor
  osynliga och natthimlen kommer bli mörk.
 • 28:27 - 28:36
  Kanske kommer framtidens liv att undra hur det var
  att leva i universums tidigare fantastiska dagar?
 • 28:38 - 28:43
  Vi vet som tur är svaret.
 • 28:49 - 28:54
  Allt vi behöver göra är att titta upp.
 • 29:06 - 29:12
  Skapad av Melodysheep
 • 29:12 - 29:16
  Skapad av Melodysheep
  Med stöd från
 • 29:16 - 29:18
  Skapad av Melodysheep
  Med stöd från
  Protocol Labs
 • 29:18 - 29:19
  Med stöd från
  Protocol Labs
  Med röster från
 • 29:19 - 29:20
  Protocol Labs
  Med röster från
  Douglas Rain
 • 29:20 - 29:21
  Med röster från
  Douglas Rain
  Orson Welles
 • 29:21 - 29:21
  Douglas Rain
  Orson Welles
  David Christian
 • 29:21 - 29:22
  Orson Welles
  David Christian
  Michelle Thaller
 • 29:22 - 29:23
  David Christian
  Michelle Thaller
  Andrew Siemion
 • 29:23 - 29:24
  Michelle Thaller
  Andrew Siemion
  Dan Werthimer
 • 29:24 - 29:24
  Andrew Siemion
  Dan Werthimer
  Avi Loeb
 • 29:24 - 29:25
  Dan Werthimer
  Avi Loeb
  Ellen Stofan
 • 29:25 - 29:27
  Avi Loeb
  Ellen Stofan
  Lawrence Krauss
 • 29:27 - 29:28
  Ellen Stofan
  Lawrence Krauss
  Koncept, musik och animering av
 • 29:28 - 29:30
  Lawrence Krauss
  Koncept, musik och animeringar av
  Melodysheep / John D. Boswell
 • 29:30 - 29:31
  Koncept, musik och animeringar av
  Melodysheep / John D. Boswell
  Ytterligare animeringar
 • 29:31 - 29:32
  Melodysheep / John D. Boswell
  Ytterligare animeringar
  Julius Horsthuis
 • 29:32 - 29:32
  Ytterligare animeringar
  Julius Horsthuis
  Konstantin Kovalenko
 • 29:32 - 29:33
  Julius Horsthuis
  Konstantin Kovalenko
  NASA
 • 29:33 - 29:35
  Konstantin Kovalenko
  NASA
  Evolve
 • 29:35 - 29:36
  NASA
  Evolve
  Ett särskilt tack till
 • 29:36 - 29:37
  Evolve
  Ett särskilt tack till
  Juan Benet
 • 29:37 - 29:38
  Ett särskilt tack till
  Juan Benet
  Julius Horsthuis
 • 29:38 - 29:39
  Juan Benet
  Julius Horsthuis
  Konstantin Kovalenko
 • 29:39 - 29:41
  Julius Horsthuis
  Konstantin Kovalenko
  Mina supporters på Patreon
 • 29:41 - 29:42
  Konstantin Kovalenko
  Mina supporters på Patreon
  Stöd denna produktion på Patreon:
 • 29:42 - 29:44
  Mina supporters på Patreon
  Stöd denna produktion på Patreon:
  patreon.com/melodysheep
 • 29:44 - 29:44
  Stöd denna produktion på Patreon:
  patreon.com/melodysheep
  Melodysheep.com
 • 29:44 - 29:45
  patreon.com/melodysheep
  Melodysheep.com
  Twitter: @musicalscience
 • 29:45 - 29:47
  Melodysheep.com
  Twitter: @musicalscience
  Instagram: @melodysheep_
 • 29:47 - 29:48
  Twitter: @musicalscience
  Instagram: @melodysheep_
  En
 • 29:48 - 29:49
  Instagram: @melodysheep_
  En
  Amber Mountain Studios
 • 29:49 - 29:59
  En
  Amber Mountain Studios
  produktion
 • 30:08 - 30:09
  LIFE
 • 30:09 - 30:13
  LIFE BEYOND
 • 30:15 - 30:22
  .
 • 30:22 - 30:26
  Undertexter översatta av
  Olav Solhusløkk Höse
Title:
LIFE BEYOND | Chapter 1: The Dawn (4K). An exploration of alien life & our place in the universe.
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
30:26

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions