Return to Video

Multiplication 2: The Multiplication Tables

  • 0:01 - 0:06
    Sekarang saya fikir kamu tahu sedikit tentang apa itu pendaraban
  • 0:06 - 0:09
    Atau penggandaan
  • 0:09 - 0:13
    Apa yang kita akan buat dalam video ini ialah untuk memberi kamu lebih banyak latihan
  • 0:13 - 0:18
    dan mulakan dengan mengingat jadual pendaraban
  • 0:18 - 0:20
    Dan jika kamu sudah cukup tonton video Akademi Khan
  • 0:20 - 0:21
    dan harap-harap kamu akan tidak lama lagi
  • 0:21 - 0:25
    kamu akan sedar yang saya sebenarnya bukan suka sangat mengingat
  • 0:25 - 0:26
    Tapi satu perkara tentang pendaraban
  • 0:26 - 0:31
    ialah jika kamu ingat jadual pendaraban yang kita akan buat dalam video ini
  • 0:31 - 0:34
    ia akan memberi kamu faedah yang banyak seumur hidup kamu
  • 0:34 - 0:37
    Jadi saya janji pada kamu, buat sekarang, kamu tidak akan lupa ia
  • 0:37 - 0:40
    dan seumur hidup kamu juga--
  • 0:40 - 0:42
    baiklah, saya tidak mahu membuat janji palsu pada kamu
  • 0:42 - 0:46
    tapi mereka akan lebih baik daripada jika kamu tidak ingat jadual pendaraban
  • 0:46 - 0:47
    Jadi apakah jadual pendaraban ?
  • 0:47 - 0:50
    Baiklah itu semua adalah nombor berlainan
  • 0:50 - 0:51
    darab satu sama lain
  • 0:51 - 0:54
    Jadi mari buat sedikit kajian
  • 0:54 - 0:59
    Jadi jika saya kata, berapakah 2 x 1 ?
  • 0:59 - 1:02
    Itu bersamaan dengan 2 tambah dengan 2 itu sendiri sekali
  • 1:02 - 1:05
    Jadi ini bersamaan dengan 2
  • 1:05 - 1:07
    Itulah 2 tambah dengan 2 itu sendiri sekali
  • 1:07 - 1:08
    Saya tidak perlu kata untuk tambah apa-apa
  • 1:08 - 1:09
    sebab ia hanya 1 2 3
  • 1:09 - 1:13
    Saya boleh juga tulis sebagai 1 tambah dirinya sendiri sekali
  • 1:13 - 1:15
    Jadi itu juga 1 + 1
  • 1:15 - 1:18
    Yang mana juga bersamaan dengan 2
  • 1:18 - 1:18
    cukup
  • 1:18 - 1:20
    Jadi 2 x 1 = 2
  • 1:20 - 1:23
    Dan jika kamu lihat video sebelum ini, berapakah 2 x 0 ?
  • 1:23 - 1:24
    Ok itu adalah 0
  • 1:24 - 1:27
    Jadi kamu tidak perlu mengingat jadual pendaraban 0
  • 1:27 - 1:31
    sebab semua yang didarabkan dengan 0, atau 0 darab sesuatu adalah 0
  • 1:31 - 1:31
    Mari kita lihat
  • 1:31 - 1:34
    Berapakah 2 x 2 ?
  • 1:34 - 1:36
    2 x 2
  • 1:36 - 1:37
    Ini bersamaan dengan--
  • 1:37 - 1:39
    kita akan tambah 2 pada dirinya 2 kali
  • 1:39 - 1:42
    Jadi itu dia 2 + 2
  • 1:42 - 1:43
    Dan itu hanya satu cara untuk buat
  • 1:43 - 1:45
    Saya boleh kata ambil 2 yang ini dan tambahkan padanya 2 kali
  • 1:45 - 1:47
    tapi ini adalah perkara yang sama
  • 1:47 - 1:48
    Dan berapakah 2 + 2 ?
  • 1:48 - 1:49
    Ia bersamaan dengan 4
  • 1:49 - 1:51
    Berapakah 2 x 3 ?
  • 1:51 - 1:58
    2 x 3 = 2 + 2 + 2
  • 1:58 - 2:03
    Ia juga sama dengan 3 + 3
  • 2:03 - 2:05
    Kita telah belajar dalam video sebelum ini
  • 2:05 - 2:07
    pernyataan ini boleh ditulis dengan mana-mana cara
  • 2:07 - 2:09
    Dan dalam mana-mana kes, ia bersamaan dengan berapa ?
  • 2:09 - 2:10
    Baiklah, 3 + 3
  • 2:10 - 2:12
    ialah perkara yang sama dengan 2 + 2 + 2
  • 2:12 - 2:15
    dan ia bersamaan dengan 6
  • 2:15 - 2:16
    Baiklah
  • 2:16 - 2:18
    Sekarang berapakah 2 x 4 ?
  • 2:18 - 2:21
    2 x 4
  • 2:21 - 2:26
    Ia bersamaan dengan 2 + 2 + 2 + 2
  • 2:26 - 2:30
    Dan lihat, ia betul-betul adalah 2 x 3
  • 2:30 - 2:33
    2 x 3 adalah itu
  • 2:33 - 2:36
    Saya ada ia disini, tapi sekarang saya hanya tambah 2 padanya
  • 2:36 - 2:40
    Jadi jika kita sangat malas untuk buat begitu dan tambah 2 + 2 = 4
  • 2:40 - 2:41
    4 + 2 = 6
  • 2:41 - 2:42
    Daripada buat begitu. kita boleh katakan
  • 2:42 - 2:46
    lihat, kita sudah tahu yang benda ini disini, adalah 6
  • 2:46 - 2:48
    Kita dapat tahu dalam barisan sebelumnya disini
  • 2:48 - 2:52
    Kita dapat tahu ia adalah 6, jadi kita boleh katakan 2 x 4
  • 2:52 - 2:56
    adalah akan jadi 2 lebih daripada itu, yang mana sama dengan 8
  • 2:56 - 2:57
    Dan dengan harapan kamu boleh nampak coraknya
  • 2:57 - 3:02
    Selepas kita daripada 2 x 1, ke 2 x 2
  • 3:02 - 3:04
    ke 2 x 3, apa yang berlaku ?
  • 3:04 - 3:06
    Berapa banyak lagi yang kita perlu untuk teruskan ?
  • 3:06 - 3:08
    Daripada 2 ke 4 kita perlu teruskan tambah 2
  • 3:08 - 3:11
    Daripada 4 ke 6 kita perlu teruskan tambah 2
  • 3:11 - 3:13
    Dan kemudian daripada 6 ke 8 kita perlu terukan tambah 2
  • 3:13 - 3:16
    Jadi kamu akan dapat tahu berapakah 2 x 5
  • 3:16 - 3:17
    walaupun tanpa melakukan penambahan
  • 3:17 - 3:23
    2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2
  • 3:23 - 3:26
    Ia juga boleh ditulis sebagai 5 + 5
  • 3:26 - 3:29
    2 x 4 boleh ditulis sebagai 4 + 4 juga
  • 3:29 - 3:30
    Dan ia bersamaan dengan berapa ?
  • 3:30 - 3:33
    Kita boleh tambah semua sekali atau kita boleh tambahkan dua yang ini
  • 3:33 - 3:36
    Atau kita boleh katakan ia akan jadi 2 lebih daripada 2 x 4
  • 3:36 - 3:39
    Jadi ia akan jadi 10
  • 3:39 - 3:42
    Saya akan siapkan jadual darab 2
  • 3:42 - 3:45
    Dan saya fikir kamu akan nampak semua corak yang timbul
  • 3:45 - 3:48
    Jadi 2 x 6
  • 3:48 - 3:52
    Ia akan jadi 2 tambah dirinya sendiri 6 kali
  • 3:52 - 3:55
    Mari lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6
  • 3:55 - 3:59
    yang mana patut juga bersamaan dengan 6 tambah dirinya sendiri 2 kali
  • 3:59 - 4:01
    Ini boleh ditafsirkan mana-mana cara
  • 4:01 - 4:03
    Dan itu akan bersamaan dengan 12
  • 4:03 - 4:07
    Sekali lagi, 2 lebih daripada 2 x 5
  • 4:07 - 4:10
    sebab kita tambah 2 pada dirinya sekali lagi
  • 4:10 - 4:12
    Jadi ia akan jadi 2 lagi
  • 4:12 - 4:14
    Mari teruskan
  • 4:14 - 4:17
    Jadi 2 x 7
  • 4:17 - 4:20
    2 x 7 =
  • 4:20 - 4:24
    baiklah, saya boleh tulis 2 + 2 + 2 + 2--
  • 4:24 - 4:27
    ini jadi memenatkan-- + 2 + 2
  • 4:27 - 4:28
    Adakah itu 7 ?
  • 4:28 - 4:31
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  • 4:31 - 4:34
    Dan itu sama juga seperti 7 +7
  • 4:34 - 4:37
    yang mana kamu mungkin tahu atau tidak ia bersamaan dengan 14
  • 4:37 - 4:40
    Kamu hanya perlu kata, itu akan jadi 2 kali lebih daripada 12
  • 4:40 - 4:44
    Jadi 12 + 1 + 2 = -- 12 + 1 = 13
  • 4:44 - 4:46
    12 + 2 = 14
  • 4:46 - 4:48
    Baiklah, mari teruskan
  • 4:48 - 4:51
    2 x 8
  • 4:51 - 4:54
    Saya boleh buat semua ini disini dimana saya tambah semua 2
  • 4:54 - 4:57
    atau saya boleh kata, lihat, ia hanya akan jadi 2 lebih daripada 2 x 7
  • 4:57 - 5:00
    Jadi saya boleh katakan ia akan jadi 14 + 2
  • 5:00 - 5:00
    Saya hanya tambah 2 pada yang itu
  • 5:00 - 5:02
    Jadi saya boleh katakan ia 16
  • 5:02 - 5:06
    Atau saya juga boleh katakan ia 8 + 8
  • 5:06 - 5:07
    Ia juga bersamaan dengan 16
  • 5:07 - 5:08
    Saya boleh buat semua dengan kelurkan 2
  • 5:08 - 5:15
    tapi jika kamu suka kamu boleh buat ia untuk kebaikan kamu sendiri dan belajar
  • 5:15 - 5:18
    Kita hampir-- kita boleh ambil masa selama-lamanya
  • 5:18 - 5:19
    sebab tiada nombor yang paling besar
  • 5:19 - 5:22
    Saya boleh teruskan
  • 5:22 - 5:25
    2 x 9 x 10 x 100 x 1000 x 1000000
  • 5:25 - 5:27
    Tapi saya akan berhenti di 12
  • 5:27 - 5:29
    sebab ia mudah jadi apa yang orang perlu ingat
  • 5:29 - 5:32
    Tapi jika kamu betul-betul ingin jadi seorang "ahli matematik"
  • 5:32 - 5:34
    kamu ingin teruskan hingga 20
  • 5:34 - 5:37
    Tapi mari teruskan sehingga 2 x 9
  • 5:37 - 5:39
    Ia akan jadi 2 lebih daripada 2 x 8
  • 5:39 - 5:41
    Ia akan jadi 18
  • 5:41 - 5:43
    Atau itu 9 + 9
  • 5:43 - 5:44
    Juga 18
  • 5:44 - 5:46
    Berapakah 2 x 10
  • 5:46 - 5:48
    Dan jadual darab 10 sangat menarik
  • 5:48 - 5:50
    Dan kita akan terus nampak corak disini dalam masa sesaat
  • 5:50 - 5:53
    bila kita cuba untuk selesaikan seluruh jadual
  • 5:53 - 5:55
    Jadi 2 x 10 ?
  • 5:55 - 5:57
    2 lebih daripada 2 x 9
  • 5:57 - 5:59
    Ialah 29
  • 5:59 - 6:01
    Atau kita boleh kata itu 10 + 10
  • 6:01 - 6:03
    10 tambah dirinya sendiri dua kali
  • 6:03 - 6:05
    Sekarang apa yang menarik tentang ini ?
  • 6:05 - 6:09
    Ia kelihatan seperti 2 dengan tambahan 0
  • 6:09 - 6:11
    Dan kamu akan nampak ia dengan sesuatu yang darab 10
  • 6:11 - 6:12
    kamu hanya perlu tambah 0 pada sebelah kanan
  • 6:12 - 6:14
    Dan kamu boleh fikir tentang ini kenapa
  • 6:14 - 6:16
    Kamu boleh nampak ia sebagai dua 10 ialah 20
  • 6:16 - 6:18
    Itulah yang dikatakan 20
  • 6:18 - 6:20
    Kita hampir selesai
  • 6:20 - 6:22
    Mari buat 2 x 11
  • 6:22 - 6:26
    2 x 11 akan jadi 2 lebih daripada ini disini
  • 6:26 - 6:28
    Ia akan jadi 22
  • 6:28 - 6:30
    Lagi corak yang menarik
  • 6:30 - 6:32
    Saya ada nombor yang berulang 2 kali-- satu 2 dan satu 2
  • 6:32 - 6:33
    Menarik
  • 6:33 - 6:36
    Sesuatu yang perlu dilihat
  • 6:36 - 6:39
    selagi kita lihat pada jadual pendaraban
  • 6:39 - 6:40
    Dan akhirnya--
  • 6:40 - 6:42
    dan ia bukan akhirnya,kita perlu teruskan lagi--
  • 6:42 - 6:45
    2 x -- itu sangat gelap untuk satu warna
  • 6:45 - 6:47
    2 x 12
  • 6:47 - 6:51
    2 x 12 akan jadi 2 lebih daripada 2 x 11
  • 6:51 - 6:52
    Iaitu 24
  • 6:52 - 6:54
    Kita boleh juga tulis ia sebagai 12 + 12
  • 6:54 - 6:56
    Atau kita boleh katakan 2 + 2 + 2 + 2
  • 6:56 - 6:58
    + 2 -- 12 kali
  • 6:58 - 7:00
    Ia semua akan jadi 24
  • 7:00 - 7:01
    Jadi itulah jadual darab 2
  • 7:01 - 7:02
    dan saya fikir kamu nampak coraknya
  • 7:02 - 7:05
    Setiap kali kamu darab ia dengan satu nombor yang lebih besar
  • 7:05 - 7:07
    kamu hanya perlu tambah 2 pada nombor itu
  • 7:07 - 7:09
    Jadi sekarang kita boleh nampak corak
  • 7:09 - 7:12
    mari lihat jika kita boleh selesaikan sebuah jadual pendaraban
  • 7:12 - 7:16
    Jadi apa yang saya ingin buat, saya akan tulis semua nombor
  • 7:16 - 7:18
    Mari lihat
  • 7:18 - 7:19
    Saya harap saya ada ruang untuk ini
  • 7:19 - 7:29
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 7:29 - 7:31
    Sebenarnya, saya hanya buat ia sehingga 9
  • 7:31 - 7:32
    Saya akan teruskan
  • 7:32 - 7:33
    9
  • 7:33 - 7:34
    Sebenarnya saya tidak mempunyai cukup ruang untuk buat
  • 7:34 - 7:36
    sebab saya hanya ingin kamu lihat seluruh jadual
  • 7:36 - 7:37
    Jadi saya hanya akan teruskan hingga 9
  • 7:37 - 7:40
    tapi saya galakkan kamu untuk selesaikannya sendiri selepas video ini
  • 7:40 - 7:43
    Mungkin jika kita ada masa saya akan selesaikan disini
  • 7:43 - 7:46
    Jadi ini adalah nombor pertama yang saya akan darabkan
  • 7:46 - 7:52
    Dan saya akan darabkannya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 7:52 - 7:58
    .
  • 7:58 - 8:00
    Apa yang saya akan lakukan, saya akan--
  • 8:00 - 8:01
    Jadi mula-mula--
  • 8:01 - 8:03
    Sebenarnya saya patut tulis ini dibawah--
  • 8:03 - 8:05
    baiklah, berapakah 1 x 1 ?
  • 8:05 - 8:06
    Jadi begini caranya saya akan tunjukkan
  • 8:06 - 8:09
    Apa-apa sahaja ialah 1 x 1 saya akan tulis disini
  • 8:09 - 8:10
    Itulah 1
  • 8:10 - 8:12
    Berapakah 1 x 2 ?
  • 8:12 - 8:12
    Ia adalah 2
  • 8:12 - 8:14
    Berapakah 1 x 3 ?
  • 8:14 - 8:14
    Ia adalah 3
  • 8:14 - 8:16
    1 darab sesuatu ialah nombor itu sendiri
  • 8:16 - 8:21
    jadi saya boleh tulis 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 8:21 - 8:24
    1 x 9 = 9
  • 8:24 - 8:25
    Cukup
  • 8:25 - 8:26
    Sekarang mari buat jadual darab 2
  • 8:26 - 8:28
    Saya akan buat ia dengan warna biru
  • 8:28 - 8:30
    Sebenarnya, biar saya buat 1 dengan warna ini
  • 8:30 - 8:34
    dan sekarang mungkin dengan warna biru gelap saya akan buat jadual darab 2
  • 8:34 - 8:35
    Berapakah 2 x 1 ?
  • 8:35 - 8:36
    Ia adalah 2
  • 8:36 - 8:38
    Ia juga sama seperti 1 x 2
  • 8:38 - 8:40
    Lihat, kedua-dua nombor adalah benda yang sama
  • 8:40 - 8:42
    Berapakah 2 x 2 ?
  • 8:42 - 8:43
    Ia adalah 4
  • 8:43 - 8:45
    2 x 3 = 6
  • 8:45 - 8:46
    Kita baru sahaja buat ini
  • 8:46 - 8:50
    Setiap kali kamu tambahkan atau darabkan dengan nombor yang lebih besar
  • 8:50 - 8:51
    kamu hanya perlu tambah 2
  • 8:51 - 8:53
    2 x 4 = 8
  • 8:53 - 8:55
    Sama juga seperti 4 x 2
  • 8:55 - 8:57
    2 x 5 = 10
  • 8:57 - 8:59
    2 x 6 = 12
  • 8:59 - 9:01
    Saya hanya tambah 2 setiap kali
  • 9:01 - 9:04
    Disini saya tambahkan 1 daripada setiap langkah, disini saya tambah 2
  • 9:04 - 9:07
    2 x 7 = 14
  • 9:07 - 9:10
    2 x 8 =16
  • 9:10 - 9:13
    2 x 9 = 18
  • 9:13 - 9:18
    Baiklah, mari buat jadual darab 3
  • 9:18 - 9:21
    Saya akan buat dengan warna kuning
  • 9:21 - 9:22
    Kuning
  • 9:22 - 9:24
    3 x 1 = 3
  • 9:24 - 9:25
    Lihat, 3 x 1 = 3
  • 9:25 - 9:27
    1 x 3 = 3
  • 9:27 - 9:29
    Ini merupakan nilai yang sama
  • 9:29 - 9:32
    3 x 2 adalah sama dengan 2 x 3
  • 9:32 - 9:38
    3 x 2 sepatutnya sama seperti 2 x 3
  • 9:38 - 9:40
    Jadi ia adalah 6
  • 9:40 - 9:40
    Dan itu masuk akal
  • 9:40 - 9:46
    3 + 3 = 6 atau 2 + 2 + 2 = 6
  • 9:46 - 9:48
    Jadi setiap kali kita hanya perlu tambahkan 3
  • 9:48 - 9:49
    Kamu nampak coraknya
  • 9:49 - 9:51
    3 x 3 = 9
  • 9:51 - 9:53
    3 + 3 + 3
  • 9:53 - 9:55
    Jadi kita teruskan daripada 3 ke 6 ke 9
  • 9:55 - 9:57
    Jadi 3 x 4 = 12
  • 9:57 - 9:59
    Saya hanya perlu tambah 3 setiap kali
  • 9:59 - 10:01
    12 + 3 = 15
  • 10:01 - 10:03
    15 + 3 = 18
  • 10:03 - 10:06
    18 + 3 = 21
  • 10:06 - 10:08
    21 + 3 = 24
  • 10:08 - 10:10
    24 + 3 = 27
  • 10:10 - 10:13
    Jadi 3 x 9 = 27
  • 10:13 - 10:15
    3 x 8 = 24
  • 10:15 - 10:19
    Jadi jika kamu ingin kata 8 + 8 + 8, ia akan jadi 24
  • 10:19 - 10:20
    Mari lihat jika saya boleh--
  • 10:20 - 10:22
    Jadi sekarang saya akan laju sedikit
  • 10:22 - 10:23
    sekarang kita boleh nampak corak
  • 10:23 - 10:24
    Dan kamu patut buat ini sendiri
  • 10:24 - 10:27
    dan kamu patut ingat semua yang kita lakukan
  • 10:27 - 10:30
    Kamu patut teruskan sehingga 12 dengan kedua-dua arah
  • 10:30 - 10:31
    Jadi mari lihat
  • 10:31 - 10:35
    4 x 1 = 4
  • 10:35 - 10:38
    Saya teruskan dengan tambahan 4
  • 10:38 - 10:40
    Jadi 4 + 4 = 8
  • 10:40 - 10:42
    8 + 4 = 12
  • 10:42 - 10:44
    12 + 4 = 16
  • 10:44 - 10:46
    16 + 4 = 20
  • 10:46 - 10:48
    20 + 4 = 24
  • 10:48 - 10:51
    4 x 6 = 24
  • 10:51 - 10:53
    4 x 7 = 28
  • 10:53 - 10:54
    Saya hanya teruskan dengan 4
  • 10:54 - 10:59
    32 dan 36
  • 10:59 - 11:01
    Baiklah, 5 x 1
  • 11:01 - 11:07
    5 x 1 = 5
  • 11:07 - 11:10
    Sebenarnya, kita tahu yang semuanya-- baiklah, saya mahu kita selalu tukar warna
  • 11:10 - 11:11
    jadi saya akan buat ia dalam barisan seperti ini
  • 11:11 - 11:13
    5 x 1 = 5
  • 11:13 - 11:16
    5 x 2 = 10
  • 11:16 - 11:17
    5 x 3 = 15
  • 11:17 - 11:18
    Saya teruskan dengan menambah 5
  • 11:18 - 11:21
    Jadual darab 5 sangat seronok
  • 11:21 - 11:24
    sebab setiap nombor yang kamu tambah-- jika kita darab 5 kali--
  • 11:24 - 11:26
    baiklah, kita akan belajar tentang nombor genap dan ganjil kamudian
  • 11:26 - 11:30
    Tapi setiap nombor yang lain dalam jadual darab ini akan berakhir dengan 5
  • 11:30 - 11:32
    dan setiap satu yang lain akan berakhir dengan 0
  • 11:32 - 11:35
    Sebab jika kamu tambah 5 pada 15 kamu akan dapat 20
  • 11:35 - 11:42
    Kamu dapat 25, 30, 35, 40, 45
  • 11:42 - 11:43
    Cukup
  • 11:43 - 11:47
    Jadual darab 6, biar saya buat dengan hijau
  • 11:47 - 11:48
    6 x 1 = 6
  • 11:48 - 11:49
    Ini mudah
  • 11:49 - 11:51
    Kamu tambah 6 pada ini, kamu dapat 12
  • 11:51 - 11:52
    Kamu tambah 6 pada itu, kamu dapat 18
  • 11:52 - 11:54
    Kamu tambah 6 pada itu, kamu dapat 24
  • 11:54 - 11:56
    Kamu tamabh 6 pada itu, kamu dapat 30
  • 11:56 - 12:01
    Kemudian kamu teruskan dengan 6 lagi, 36, 42, 48
  • 12:01 - 12:05
    48 + 6 = 54
  • 12:05 - 12:08
    Jadi 6 x 9 = 54
  • 12:08 - 12:09
    Baiklah, kita hampir disitu
  • 12:09 - 12:12
    7 x 1 = 7
  • 12:12 - 12:14
    7 x 1 = 7
  • 12:14 - 12:16
    7 x 2 = 14
  • 12:16 - 12:18
    7 x 3 = 21
  • 12:18 - 12:20
    7 x 4 = 28
  • 12:20 - 12:24
    7 x 5, berapakah 28 + 7 ?
  • 12:24 - 12:25
    Mari lihat, jika kamu tambah 2 kamu dapat 30
  • 12:25 - 12:28
    Kemudian kamu tambah 5, ia 35
  • 12:28 - 12:29
    7 x 6 = 42
  • 12:29 - 12:33
    7 x 7 = 49
  • 12:33 - 12:35
    7 x 8--
  • 12:35 - 12:38
    darab 7 akan jadi tambah 7, jadi ia 56
  • 12:38 - 12:42
    Saya selalu akan keliru antara 7 x 8 akan jadi 56
  • 12:42 - 12:44
    dan 6 x 9 akan jadi 54
  • 12:44 - 12:47
    Jadi sekarang saya telah tekankan pada kamu yang saya selalu keliru dengan kedua-dua itu
  • 12:47 - 12:49
    ia adalah kerja kamu untuk tidak keliru dengannya
  • 12:49 - 12:53
    7 x 8 kamu boleh kata ia ada 6 didalamnya
  • 12:53 - 12:55
    6 x 9 tidak mempunyai 6 didalamnya
  • 12:55 - 12:56
    Begitulah cara saya fikirkannya
  • 12:56 - 12:58
    Baiklah, 7 x 9
  • 12:58 - 12:59
    Kita akan tambah 7 disini
  • 12:59 - 13:01
    Ia akan jadi 63
  • 13:01 - 13:05
    Saya akan buat dengan warna yang sama
  • 13:05 - 13:08
    Baiklah, kita berada di jadual darab 8
  • 13:08 - 13:11
    8 x 1 = 8
  • 13:11 - 13:13
    8 x 2 = 16
  • 13:13 - 13:14
    24
  • 13:14 - 13:16
    8 x 3 = 24
  • 13:16 - 13:18
    Dan jika kita teruskan 3 x 8 kita boleh lihat 24
  • 13:18 - 13:20
    Ya, disitu
  • 13:20 - 13:21
    NIlai ini adalah sama
  • 13:21 - 13:23
    Jadi kita sebenarnya buat ini 2 kali
  • 13:23 - 13:25
    Kita buat ini bila kamu buat 8 x 3
  • 13:25 - 13:27
    dan kita buat bila kita lakukan 3 x 8
  • 13:27 - 13:31
    Mari lihat, 8 x 4, kamu akan tambah 8 padanya-- 32
  • 13:31 - 13:32
    40
  • 13:32 - 13:35
    Tambah 8 lagi, 48
  • 13:35 - 13:37
    Lihat, 8 x 6 = 48
  • 13:37 - 13:40
    6 x 8 = 48
  • 13:40 - 13:42
    Baiklah, 8 x 7
  • 13:42 - 13:46
    Kita sudah keluarkan ia, itu adalah 56
  • 13:46 - 13:48
    8 x 8 = 64
  • 13:48 - 13:52
    8 x 9, tambah 8 pada ini, ialah 72
  • 13:52 - 13:55
    Sekarang kita berada pada jadual darab 9
  • 13:55 - 13:57
    Saya kehabisan warna
  • 13:57 - 14:00
    Mungkin saya akan gunakan satu warna atau dua
  • 14:00 - 14:01
    Saya gunakan biru sekali lagi
  • 14:01 - 14:03
    9 x 1 = 9
  • 14:03 - 14:07
    9 x 2 = 18
    9 x 3-- kita sebenarnya tahu semua ini
  • 14:07 - 14:08
    Kita boleh lihat ia pada semua jadual
  • 14:08 - 14:11
    sebab 9 x 3 adalah sama dengan 3 x 9
  • 14:11 - 14:13
    Ia sama dengan 27
  • 14:13 - 14:14
    Tambah 9 padanya
  • 14:14 - 14:18
    27 + 9 = 36
  • 14:18 - 14:22
    36 + 9 = 45
  • 14:22 - 14:25
    Lihat, setiap kali kamu tambah 9, kamu hampir naikkan ke 10
  • 14:25 - 14:26
    tapi kurang 1 daripadanya
  • 14:26 - 14:30
    Jadi naik ke 10 akan jadi 46, dan kemudian kurang 1 daripadanya ialah 45
  • 14:30 - 14:33
    Tapi, lihat, yang ini--
  • 14:33 - 14:34
    baiklah, saya akan cakap tentang ia kemudian
  • 14:34 - 14:38
    Tapi kita teruskan daripada 9, 8, 7, 6, 5 pada digit ini
  • 14:38 - 14:39
    pada digit kedua
  • 14:39 - 14:43
    Dan pada digit ini disini kamu teruskan dengan 1, 2, 3, 4
  • 14:43 - 14:44
    Jadi ia corak yang menarik
  • 14:44 - 14:47
    Corak menarik yang lain ialah digit yang akan tambah sehingga 9
  • 14:47 - 14:49
    3 + 9 = 9
    2 + 7 = 9
  • 14:49 - 14:51
    Kita akan bincang tentang itu kemudian
  • 14:51 - 14:53
    dan mungkin buktikan pada kamu
  • 14:53 - 14:56
    9 x 6 = 54
  • 14:56 - 14:58
    Itu juga adalah ini
  • 14:58 - 15:02
    9 x 7 = 63
  • 15:02 - 15:04
    9 x 8 = 72
  • 15:04 - 15:06
    9 x 9 = 81
  • 15:06 - 15:07
    Saya tidak tahu jika kamu boleh nampak itu
  • 15:07 - 15:08
    81
  • 15:08 - 15:09
    Tengok ini
  • 15:09 - 15:11
    Sekarang, saya boleh teruskan
  • 15:11 - 15:14
    Sebenarnya, saya patut teruskan
  • 15:14 - 15:18
    Saya perasan yang video ini sudah sangat panjang
  • 15:18 - 15:19
    Saya ingin kamu untuk ingat ini sekarang
  • 15:19 - 15:21
    sebab ini akan buat kamu lebih jauh
  • 15:21 - 15:26
    Saya akan buat jadual darab selepas 9 dalam video selepas ini
  • 15:26 - 15:27
    Jumpa kamu lagi !
Title:
Multiplication 2: The Multiplication Tables
Description:

Introduction to the multiplication tables from 2-9.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:27

Malay subtitles

Revisions