Return to Video

VISION - Motivational Video Hebrew Subtitles

 • 0:07 - 0:10
  נחיתת חירום!
 • 0:36 - 0:38
  יש לנו כבני אדם
 • 0:38 - 0:40
  יש לנו משהו שאין לאף חיה.
 • 0:40 - 0:42
  וזה מה שנקרא,דמיון.
 • 0:42 - 0:44
  ומה שדמיון נותן לך לעשות
 • 0:44 - 0:47
  זה לראות את הדבר,לפני שהוא באמת קורה.
 • 0:54 - 0:57
  ואני צריך שתראו את עצמכם הופכים לאדם שאתם רוצים להיות.
 • 1:03 - 1:05
  אתם צריכים לחיות בעתיד.
 • 1:07 - 1:08
  תתנתקו מהעולם
 • 1:08 - 1:13
  שימו איזושהי מוזיקה,מוזיקה קלאסית,פסנתר. אני לא יודע למה אתם צריכים להקשיב,
 • 1:13 - 1:15
  אבל אני רוצה שתקחו 30 דקות
 • 1:15 - 1:20
  תלכו לארון,למרתף,ללספריה,לכו לחדר לבד.
 • 1:20 - 1:23
  ואני רוצה שתקחו 30 דקות,ותדמיינו.
 • 1:23 - 1:26
  ואני רוצה שתקחו 30 דקות,ושתחיו בעתיד.
 • 1:26 - 1:30
  תראו הבעיות,אני מדבר אל חלק מכם חברים,הבעיה היא
 • 1:30 - 1:32
  שאתם חיים בעתיד ובהווה.
 • 1:32 - 1:34
  ואתם ממשיכים לדבר על הטעויות,
 • 1:34 - 1:35
  ואתם ממשיכים לדבר על העבר,
 • 1:35 - 1:37
  ואתם ממשיכים לדבר על הילד שלכם.
 • 1:37 - 1:41
  ואתם ממשיכים לדבר על המצב. ואני רוצה שתדעו,שכל אחד הצטיינו במשהו.
 • 1:41 - 1:45
  לכל אחד היה את המכשול שעליו צריך להתגבר,היה לו את המחסום שצריך לעבור.
 • 1:45 - 1:51
  אין מישהו שאי פעם הצליח והוא אינו עבר מכשולים ומחסומים כדי להגיע לזה.
 • 1:51 - 1:56
  אני רוצה שתחיו בעתיד,אני רוצה שתהיו בעתיד שלכם בכל יום שעובר.
 • 1:56 - 2:00
  אני רוצה שתהיו בעתיד שלכם,ותראו מה הולך לקרות.
 • 2:00 - 2:03
  תקשיבו טוב:אתם כרגע הופכים להיות מה שאתם תהיו.
 • 2:03 - 2:06
  אז,אתם צריכים להעזר בדמיון,והדמיון שלכם צריך לקחת אותכם מעבר
  לכאב.
 • 2:06 - 2:08
  והדמיון שלכם צריך לקחת אותכם מעבר לבעיות,
 • 2:08 - 2:11
  והדמיון שלכם צריך לקחת אותכם לרמה הבאה.
 • 2:17 - 2:21
  אני צריך שתהיה לי אמונה,שהדבר שאני רואה יהיה בעוד 10 שנים מעכשיו,20 שנים מעכשיו,
 • 2:21 - 2:24
  הדבר הזה יצליח.
 • 2:24 - 2:26
  כשהיתי חסר בית בגיל 16 לא יכולתי להפסיק זאת.
 • 2:26 - 2:28
  כשהיתי חסר בית לא יכולתי להכנע.
 • 2:28 - 2:31
  היו הרבה ימים שחשבתי להתאבד.
 • 2:31 - 2:35
  אך אמרתי לעצמי,אריק פשוט תמשיך לדמיין,תמשיך לחשוב,תמשיך לראות.
 • 2:35 - 2:38
  תמשיך לראות,את מה שאתה כרגע לא,אבל אתה הולך להיות.
 • 2:38 - 2:39
  לפעמים זה הולך להיות קשה,
 • 2:39 - 2:42
  לפעמים אתה תסתכל סביבך ולא תראה את ההצלחה בשום מקום,
 • 2:42 - 2:47
  אתה לא תראה כלום בשום מקום שנראה כמו הצלחה,אבל אתה צריך לאמץ.
 • 2:47 - 2:49
  דבר שני,אתה צריך לאמץ את האמונה,אתה צריך להאמין שכל מה שקורה כרגע אם תמשיך לדחוף את עצמך,תנחש מה?
 • 2:54 - 2:57
  יום אחד זה הולך להיות היום שלך,זה נכון. אני רוצה שתאמר את זה איתי.
 • 2:58 - 2:59
  יום אחד זה הולך להיות היום שלך!
 • 2:59 - 3:06
  אמץ את האמונה. אתה תתצטרך להיות מסוגל לראות זאת ולהאמין בזה,מתי שאין הוכחות מסביבך.
 • 3:06 - 3:07
  מתי שאין הוכחות מסביבך.
 • 3:07 - 3:11
  מתי שיש כאב בחייך,כשאתה עייף,כשאתה מרגיש שאתה רוצה להכנע ולנטוש.
 • 3:11 - 3:15
  כשאתה מסתכל סביבך,ולא רואה שום דבר שנראה כמו הצלחה
 • 3:15 - 3:18
  אתה צריך לאמת את האמונה ולהאמין שיום אחד זה יהיה היום שלי.
 • 3:18 - 3:20
  אבל יום אחד לא יהיה היום שלך אם תוותר.
 • 3:20 - 3:21
  אם תעזוב.
 • 3:21 - 3:27
  אם תעזוב! אף יום לא הולך להיות היום שלך לעולם.
 • 3:44 - 3:46
  אתה צריך להתמיד
 • 3:46 - 3:48
  כן אמרתי את זה,להתמיד.
 • 3:48 - 3:51
  אני רוצה שתגיע למקום בחייך,שכל טעות שאתה עושה,
 • 3:51 - 3:58
  כל מפלה שאתה מקבל,כל מכשול שאתה לא עובר,כל מחסום שאתה לא מצליח לטפס מעליו.
 • 3:58 - 4:00
  אני לא רוצה שתוותר,אני רוצה שתתמיד.
 • 4:03 - 4:08
  אתה צריך ללמוד מהטעויות שלך,שכל טעות שאתה עושה,נכשלת במקצוע,קום ונסה שוב!
 • 4:08 - 4:10
  איבדת את העבודה,קום ונסה שוב!
 • 4:10 - 4:13
  שמת את כל כספך בהשקעה,קום ונסה שוב!
 • 4:13 - 4:16
  התחלת עסק וזה לא עבד..אל תפסיק,אל תעזוב!
 • 4:16 - 4:22
  תתמיד,תלמד מכל אחת מהטעויות שלך.
 • 4:22 - 4:24
  אל תפסיק,אל תוותר.
 • 4:24 - 4:31
  תקשיב לי:אל תפסיק,אל תוותר אם זה נהיה קשה
 • 4:31 - 4:38
  אני רוצה שתדע,אתה לעולם לא תשיג את המטרה שלך..לעולם לא תשיג את חלומותיך אם לא תשתמש בדמיון.
 • 4:44 - 4:47
  אז כשאתה נכשל במקצוע אל תעזוב אותו,
 • 4:47 - 4:50
  כשאתם נכשלים במקצוע כדי להפסיק אותו,אתם תסיימו אותו.
 • 4:50 - 4:52
  אתם הולכים לסיים אותו.
 • 4:52 - 4:56
  אתם הולכים לסיים אותו. אתם הולכים לסיים אותו.
 • 4:56 - 4:59
  משום שאני רוצה שתדעו משהו,כשאתם מתחילים את המקצוע הזה בסימסטר הבא,
 • 4:59 - 5:02
  אתם לא תתחילו מאפס,אתם לא תתחילו מהתחתית,
 • 5:02 - 5:04
  בגלל שאתם עשיתם את כל הדרך עד כאן כשאתם עוזבים
 • 5:04 - 5:09
  ועכשיו אתם צריכים ללכת עוד טיפה ועוד טיפה אז תמשיכו לטפס ולהגיע.
 • 5:36 - 5:37
  אבל זה מתחיל עם השקפה
 • 5:47 - 5:49
  פחד
 • 5:49 - 5:51
  הוא לא אמיתי
 • 5:54 - 5:56
  המקום היחיד שהוא יכול להתקיים
 • 5:56 - 5:59
  הוא במחשבותינו על העתיד
 • 6:01 - 6:04
  זה מוצר של דמיוננו
 • 6:04 - 6:11
  גורם לנו לפחד מדברים שלא בהווה ואולי לא יקרו לעולם.
 • 6:13 - 6:15
  פחד זה בחירה.
 • 6:19 - 6:25
  רק אלו שמסתכנים ללכת רחוק מידי,יגלו כמה רחוק מישהו יכול ללכת.
 • 6:28 - 6:32
  אני רוצה שהחלום שלכם יהיה כל כך ברור,כשתתעוררו בבוקר,כל מה שיהיה עליכם לעשות הוא לצעוד לתוך החלום שלכם.
 • 6:35 - 6:37
  והצעד הראשון בשבילי,
 • 6:37 - 6:41
  היה לראות משהו שלא הייתי,לפני שהייתי.
 • 6:43 - 6:48
  אתם יכולים לעשות זאת,איפה שאתם זה זמני,אתם לא תהיו שם במשך כל חייכם.
 • 6:51 - 6:55
  לא אכפת לי מה יקרה בחייכם,לא אכפת לי איך זה נראה,לא אכפת לי איפה אתם.
 • 6:55 - 7:00
  כל יום כשאתם תתעוררו,אם הולך להיות לכם אנרגיה,אם הולך להיות לכם תשוקה,אם הולך להיות לכם מרץ.
 • 7:00 - 7:04
  כל יום שתתעוררו,אתם צריכים להיות עם ההשקפה הזאת.
 • 7:04 - 7:10
  זה כמו מנטליות,אתה צריך לחיות את זה,אתה צריך לאכול את זה,כל דבר שאתה עושה..
 • 7:10 - 7:14
  זה לא אמירה חמודה,זה דרך חיים,
 • 7:14 - 7:17
  זה צריך להחזיק כל דבר שאתה עושה,זה צריך לרכוש אותך.
 • 7:21 - 7:24
  אין סיבה שתהיה תוכנית ב' בגלל שזה מסיח את תוכנית א'
 • 7:28 - 7:31
  אני רוצה לראות כמה רחוק אני יכול ללכת,אני רוצה לראות מה אני יכול להשיג,
 • 7:31 - 7:35
  אני רוצה לראות מה אני יכול לעשות,מה אני יכול להיות,מה אני יכול להשיג,מה אני יכול לראות
 • 7:35 - 7:39
  אני לא רוצה לראות מה חשיבה יכולה לעשות,אני לא רוצה לראות מה חשיבה מאפשרת,
 • 7:39 - 7:46
  אני רוצה לראות איך חיי יראו אם אני לא אספור את המחיר,ויהיה מוכן ללכת רחוק מכל אחד אחר שהיה מוכן ללכת.
 • 7:51 - 7:53
  בעיה אחת,הכינור..
 • 7:53 - 7:58
  כדי לעשות את מה שאת עושה,את צריכה להיות כנרית ברמה עולמית.
 • 7:58 - 8:02
  ואם לא,כשאת זזה,ונזרקת סביב,ועדיין מנסה לנגן,
 • 8:02 - 8:05
  את מסיימת כמו שסיימת,זה לפספס המון תווים.
 • 8:05 - 8:10
  והיו פעמים שזה היה נשמע כמו חבורה של עכברושים נחנקים,ברצינות,עד כדי כך.
 • 8:10 - 8:16
  אבל את לא טובה מספיק,אני לא חושב,לעוף באוויר ולנסות לנגן בכינור באותו זמן.
 • 8:16 - 8:24
  אני לא חושב,שמה שאת עושה עכשיו זה מספיק כדי למלאות תיאטרון בווגאס.
 • 8:24 - 8:29
  כל כך הרבה תנועה,מורידה מיכולתך האמיתית.
 • 8:31 - 8:36
  כל פעם שיש שינוי שצריך להיעשות,אתה צריך להבין שיש מקום אחר שאתה רוצה להיות בו.
 • 8:36 - 8:38
  ... ואני רוצה בעצם להיות שמחה.
 • 8:39 - 8:42
  אתה לא יכול לעשות כלום בלי אמונה,
 • 8:42 - 8:48
  זה בלתי אפשרי להשיג משהו בלי אמונה,אז אני צריך שתאמין
 • 8:48 - 8:55
  יש עדיין זמן,כל עוד יש נשימה באפך,כל עוד ואתה קם בבוקר
 • 8:57 - 8:58
  הצעד הראשון
 • 8:59 - 9:03
  לפני שמישהו אחר בעולם מאמין בזה,אתה צריך להאמין בזה.
 • 9:03 - 9:05
  אז אני צריך שתאמין
 • 9:05 - 9:11
  בגלל שאם אתה מוכן לעבור את כל ההאבקויות שאתה צריך לעבור כדי להגיע לאן שאתה רוצה להגיע,למי יש את הזכות לעצור אותך.
 • 9:11 - 9:16
  אני מתכוון שאולי חלק מכם עשיתם משהו שמעולם לא סיימתם,משהו שאתם רוצים לעשות,משהו שלעולם לא אמרתם למישהו,משהו..
 • 9:16 - 9:21
  ואמרו לכם לא,אפילו אם שילמתם את החובות. למי יש את הזכות להגיד לכם את זה,למי? לאף אחד!
 • 9:21 - 9:28
  זה זכותכם להקשיב לתחושת הבטן שלכם,זה לא זכותו של אף אחד להגיד לא אחרי שהשגתם את הזכות להיות איפה שאתם רוצים להיות,ולעשות את מה שאתם רוצים לעשות!
 • 9:30 - 9:32
  אתה צריך לעשות,את מה שנאמר לך לעשות
 • 9:32 - 9:33
  אתה צריך לעשות,את מה שנולדת לעשות
 • 9:33 - 9:37
  אתה צריך לעשות,מה שעובד בשבילך,בגלל שאם אתה תעשה מה שמתאים לך אתה הולך לעשות זאת.
 • 9:43 - 9:44
  זה בDNA שלך!
 • 9:44 - 9:45
  זה מי שאתה!
 • 10:02 - 10:04
  אתה חוזר,אתה חוזר
 • 10:04 - 10:05
  ואתה ממשיך לזרוק את החרא על הקיר!
 • 10:52 - 10:53
  יש לך השקפה,אבל תקשיב לי:
 • 10:53 - 10:56
  אתה איפה שאתה,בגלל מי שאתה
 • 10:56 - 11:00
  ואם אתה הולך להגיע למקום אחר אתה תצטרך לשנות משהו.
Title:
VISION - Motivational Video Hebrew Subtitles
Description:

Vision - Motivational Video

Speakers:
Eric Thomas: http://www.youtube.com/user/etthehiphoppreacher
Will Smith, Sylvester Stallone and Lindsey Stirling.

If you like my videos
Feel free to send Donations on my Channel:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=a_miroslaw%40interia%2epl&lc=GB&item_name=Mateusz%20M&no_note=0&currency_code=USD&bn=PP%2dDonationsBF%3abtn_donate_LG%2egif%3aNonHostedGuest

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:04

Hebrew subtitles

Revisions